Bugünden 1930'a 5,438,300 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

r SAYFA CUMHURİYET 7 ARALIK 1995 PERŞEMBE 8 EKONOMI/PARA RAPORU BORSAVERİLERI Endeksler Bıleşık Endeks Man Endeks Sarayı Endeks Onceki seans 41884.19 33479 03 47625 89 1. Seans 41525.72 32848.72 47345.51 Değişim (%) -0.86 -1.8 -0 59 2. Seans 40863.08 32236.50 46622.59 Değişim (%) -1.59 -1.86 -1 52 Iştem Hacmi 8 560191.594.225.00 «ümsJCar 047DBTO1 KtaOK 0 S E x ( * 963 EgeEta* 06 E E OT EnysBonıSd. ;73 Esân. •7!FransFiwriK. 333OC '3250 73TO 30.500 5.300 1375 •oao 370 1775 23.500 2.000 2250 OKFrocPnGnaMjl 230CO 061 T Ğ a m B n » C5C BORSA(1. SEANS) SJUUUMMS Iffc. * « t 301*0 Ts»sl raıu Ci'fetgıttfng D M J 1375 2.45C 4.7U0 430C •700C 17580 2C0GC 20İ00 ira '350 •1500 18.75* 15L25C 1İDO0 55CC 5700 l » Ç 027 BcssTc Sn CSSfts Blma BC6**nnk C31 RreÇnert BÇBBnaSan. 6J00 Gaiftart SdfKŞİpB acteos 095 tas CS'lsbıiB* 'MMran 255] 2JX 3203 33SC 8ÎO0 İ5X 1C.5O0 11 aOC 2.150 2.30C IJOD ıaoo 5JD0 S.10C 640 65! 1150 1250 1350 Z'*5 8X0 8203 I» L« 1350 4050 5İ0C İM3 7.60C '730 8.900 »100 14750 -İ253 16250 %500 4.300 5003 1tL2M -4500 T7JB I I B •25 •--- 2» m I * i * 31500 33500 •1*03 1300C 77CC T90C 30503 3C50C 5.100 5JCC IJJOO 1.050 •0250 10JOD X 970 123 1250 23.000 2350G 19O0 13*5 2225 2250 223O0 23.30C •350 i*5C 11250 14*5" 4.100 42JJ 1175 '2X na i-ja '7250 1:75C 3J0O 4.050 1300 1475 11500 1175C 165Ü.0CO 165000C 790OO 82.000 4450 4.700 1050C 1250 '3500 tlktst 119 IHraTttn *20 U H • ? 1 U K V Î * « * Ç •22MetoGdı <2SIMnÇmt: amu 51000 1070 '3.500 U.0HC 1JJ75 " 2 5 4100 4.30C 2J9 !B 57.C0C' 5UK 1.025 ' 100 :.sx 170* UtOMB 1«Pnaı 143 PsgPraâc 144 Mm '45PTO I53WKS 153 Sifas 163 TmftSKO TSKa 164 S*ncH»neıl m 171 5.800 30500 3*000 •813 15000 5.3O0 5500 m 1200 72$ '7*5C 15 500 ı« ıa 1300 3.550 9.-0C İ300 11750 I4JB ım las) 1325D 11*50 1JE5 U H 7900 6İ0B :75 TRftyaCnt 5İ0Û '7-Tnra-BHtffcj 3JS3 1771-ffl 2JX '71 rjtûrrtaûP 6300 !7STı*K 12İO0 ttTinM-Mal 12250 'S TuosMotuOı 10500 •33 TiiutJ* V75 'SIUSAŞ 256300 "' - m ta 191 Y3MŞ 1750 S2I 3F.I0 LM 81B 1.675 1'45200 130C 985276 110CC 23110 a.» *s* 2.« 242.JCC 47X 2.C75O0 17253 2B1J00 20250 40*00 1725 1JO1JJX 18503 61M 15JO0 121İ3C0 561 7i" 3K 119 ıa.a 5 6 0 3 2 2 6 2 3 1 5 7 4 3 0 2 2 S 3 C C 4 . J S 3 i f f i 3CC S . 9 İ 7 3 J H IM mm •575 S653CC 790 '32.30C M.M I K M 22.500 eaoo 4.450 76OJ26 2J25 3J94J60 53S 33-âMC 14 "5C ÜMC 11251 tfel» •2J00 3- OOC İ50C 3.003 7.100 rnooo 7M 1 Q U H 7703 110JK 7103 23900C 4J50 1505.00C 21İ00 1S7BJC 295» 32ÜCC 2S.3CO 56 OOC !• «• İM 1* 3330: Ü6033» I» »• İE5C 5563*0: 12CC 2.7-İÎÛ5 S2X JTC73 •aSOO 2'003 2.150 51416İ54 İJOD 962ÜO0 gjjOB 1S56İ79 650 natujo 32X 13C.000 2.550 541!' -35 1X0 ?"S00 12» M« 190012.13634i 5.6O0 636^0G 7600 313JJ00 İXC 153000 '5.000 25610ü 'S500 200JOO 4J50 1464300 1O500 44J0O \m m •25 56 30C 1B «M İM m 315OC 39330C 130H 352K • H 52.30C so a: XJ69 520C •1539.71! 1025 551142 61000 '483J0O 12.TO aaoc 32U0C 1900 65306 2225 222JO0 2Z50C 4S5JO0 4'0C 561336 13İ0C '21SJO0 41SC 774J0C 121 -25930 $ J9 HJ1S 1'5a -62.514 195C -468*00 ıa a* 5JK 51J0O TJCC 63U0G : o 19)75 ZZİMBiSG ii*a •ınm 145C : 621İB0 11İ0C 42MO0 isaooc 1001 saooc 4i2ac 4S012İ53236 0 0 9000 607580 1875 a*295)C 610C 255243 115*3 4J10JR T50C 2295,*;5 n* 1MM iü 22551M 1125C 3313K im 4JH.12I 510C 1786JK 520C 210363 155OC 209.339 3 1 « 2OJ0C İH'4954300 1SO0C 22BİD0 3JK 45771! İ20C 201JH0 Z45C -U262 HGGMj-gJ-O 11500 46JK 107-3O667JM 411 2.-65J00 L « 11.31178 580OC •l.n 1325 3361J300 14CC 1J356-9OC 1MC 26SUM 1533 'EÎZ2 ıa m» 9300 623JD3 7« 5-JC İ8X ibiltm »• 2*15751 171 5 M •453 37132.44- 140C 1K3C0 32531414JS* 1U9 S.7PJO 2400C 57X0 1C733 ı3C*00 •i*5 21X0 5800 1S6.XG 8500 « 1 3 5 3'003 2.13625C 19300 2G3X S50C 4'K IM HJB 9300 7S1?23 163CC "273X ta na 3J5£'t3*92J»4 1200 592.6* I4H0C 173020* 3SB '8.0OC 11500 246JD3 1ÜS0 37V600 1.40C 1X301 1900 331000 4.200 8J21JIO0 aSOO 316J99 }-M 40X00 12300 İJİBJ300 4330 300.000 12253 1640CC *a WM ıa sa 2.12 163 OOC HJiiiMa 6Un) <5"0K 14J3O0 2J12.XC 7İO0 915800C ıa ica £İOO 33'OCC İM 81 OCC 5.700 ?24JC2 2İ531GJ66KC 2JO0 260CC e»: 18959i t 2 2 5 ö 2 2 6 0 C C 1 2 . M 2 2 5 5 OCC 5 İ O 0 5 . 4 3 4 2 3 ; 1"J500 2 2 6 X C " 5 0 3 W K C 2 4 5 3 0 3 1--S-23C :« «,* 1451 1«7« ;M a* •s» <UK ta ni-a 1450 «2033 1*D*17*.72ES63 " C 750 630000 6.600 142*93 5,620 12000 360C i3«: ıa 1'7*8 "~32 157i IKI BORSA (2. SEANS) B/UUURISSS 8nc«ı Isen »ıse'Mgt X- «a-apret: \ 302 fcaraıjroe S. HSAıaaÇırcreO 3i4Ant»Can 3i8As«laı CKEoıÇnns ISEras HEonşn -• BvsıÇimrc B 2400 2J*5 ın I.B 17ü 1729 20250 20» 1725 1İ25 18500 1I00C 15İO0 15003 :SC 5.490 3150 im •30 C5 - D e n Y i Ort 550 052 DC^JSP 3230 »a ıa OSCuarCtet 6200 056 E-^cfiaşbc 1303 057 ^TTf^f v *o 5.500 9 0GEJS"T«TC 0*1 BnasBnc* O'iE^O mtm O'JEsarSpcrG^ 0*: Era-fJmOrt 0*5 •«**»•» FnsAUmır O*!FransRreraaK. 9J0O İOOB MCHSO) 7800 1O500 092 * ! W G « a e ( * 1J75 11750 1450 1130 '.65Û0OC 095 h n (»TlşBnmCı i-a, 131 tnrDnrÇck Oi 7100 na •35 NaHtürag '3*WTnızın H7ttiMI *40Ctan 141 CeftHB 142Prsr 61 "»m 1i2Pgnias 153 R«S 15DM 174 TcSsOttTaS 175 TrattyaCs- 17ETr3SU irrsKB 114 Bl- •ülıor g •9- faaş S YapKrelBjrtas * F ISTin '233 6900 0.1 İOO 20.500 29İ00 29.000 2SJO0 25300 ÎBCO 5.400 7200 7J0S 33ÜC 36J00 •Uı 5200 2B IM İM 119 2,403 6.H 11500 ıa 1125 13.500 EXC r:occ :2C 22 XC 'İ25 55*65C iiOO 1)00 i« ' İ M 12CO0 3*55"E 2EJO0 E X 0 MSaOCC 2.375 "53CC 4a «.a* i7jı r&a 2C250 2C250 21000 1725 1E25 571000 tüCC 1130C 2*000 15.750 1UB 60-500 İ6CC SjOO 746H00 1150 1050 2JBK0 5.SCD İ500 I İ H J O I 74CG 7400 222.000 4.350 4.350 ÜB2M 5.4CC 1 X 0 S"003 190C 2.700 4O9300 i.a i« «.a 790 750 321000 HJOC 34.300 3JS7O0D 213CC 22.300 106.000 4450 4 ^ 0 6"000 135C 2JO0 15-2.200 '4*5C -4iûe 15-000 •125ü '2.750 36.000 11 *5C '15)0 29.000 3530 9.300 92.000 "IX 710B 154000 *40 700 1C0DO 7*00 7İ0O T90C ••I E.30C 1U0X ua m 9ina 2KH 21XC 2EÜ»C 2351 25 JI 48Ü00 aOOO 2SJ0C 1'30C 920C «40C 56J92 7-30 '13C 2C0OC 3951 365(1 SJÖİTE 86CC !SCC "6S3O3 !*5I 2.71 19K1I ıa ıa i23Ui I2D3 *9CC 940202 '075C W253 73.000 !•*" Z1I1436Eİ43 1325 1J75 12S4İ25 6O0C 5JX 49Ejni 65C 633 95O0 321 l ' X 251330 205C -325 24667D-O IM İM 142.a 6'JC Î900 132330 3903 1*53 4*2.8)3 560C 55X 4X330 *6O3 T S C 452000 92X U30 49EİO) 15O0C -4*50 141000 1625: •i*S3 305.000 4İ5C 4*53 84C900 IOÜE -".000 9E.CG0 l'OOC -»500 43S0 •25C -225 1437300 2 Ö3 1553 61.300 630! 5303 15.300 31500 3- 003 818.3» I300E -2SJ3 238300 "903 7700 22.000 30503 30500 56.000 5300 S'03'122.7T0 ıa ıa i.ıaa 10750 *a2SJ 155.300 953 930 1İ55.300 •253 '230 55.S9' 23KC 22.500 42SJB1 '300 -900 17272 2200 >T: 396.400 23303 22.5(13 466.000 4Ü53 4CS3 421156* 13İO0 '3250 43C.30O 4150 4-30 '6K.300 1200 ' î 1539.50" 12.003 '2000 92.3X 17300 '75U3 2*1330 3Ü0 1 K 796.300 931 9303 2MM7 50S* 4£C S5JO0 7300 7700 889.450 j C 0 1375 '30012793,000 11750 "750 1AIG0O •« 1J75 831X0 11750 -1-50 226:000 3 3 0 6&000 79.003 2İU300 4İ5İ 4400 9İ7İ.I39 3 0 9 S300 8.SO0 689JXO •025 'M5.236 5300 3*5.300 '32a 'acooo 1725C -725C 10H500 22İO0 22000 3SC.5O0 9HC 9600 -J*2i-0 13253 '100C 324200 3G50C 29 OOC 4J532*! 5300 5 T 5443580 7M3 700C 18130) 5930 404300 •5.25C J7.742 UI İM IBSIJTia 'İ733 671300 3000 SS30O ta xa 2 3*" 3 L " ' • 0T- -0341363 na f?a 1050440*4.300 4 - 1 İ464J3- 2.3OC 9833.30C U0C 44J24 1425273513X1 1400 275010 5200 •ssr wm ıa 182S 110C ıa •45* •100 tıa •103 4250 1353 9JI 9a *XK ' OOC 1090J06 -600 152: 498.000 •600 160C -338384 503 UOC 264.178 (.*• sıa 9.400 9 - 1 -IHJIO 7*0 73C 4-5.300 İM \M tLtDJI 19.000 19i)0C 899LX0 6İO0 •450 9.400 ıa laMiJH 15250 15259 1304^00 24.080 2150- '0931 10.750 10-500 140.000 1J75 "İ5* 1000 1*00 5700 201000 9510 9500 285.0CC 31.300 3C3Û0 1236 5CC 1İ750 i!750 :0OC sa ia «a 136 2475 12Î42C SİCO siCO 1İ133K 18.005 17750 1M3CC 5.1)0 6.500 52SC0C İM İM 7179K 5100 3300 655300 14J30O 1 1 5 0 0 1 J K O O 0 1 7 X 1 D 0 3 4 { D 3 1 1 3 ) 0 1 1 2 5 0 4 3 1 0 0 0 1.3» '300 4252İ0O 1.375 1J25 6TSO0C »J00 5J0O 1J29003 S.3C0 İ3Û0 46d£O: 21500 21300 76 OOC '225C 12250 5£* OOC «a 449 42K.B sa VM wm 365CC 36.300 15" OOC 3<LXC E500 6' OCC iioo 21100c 163» 6.467300 61X0 61.300 (250CC 11750 '15» 2J41000 7730 7500 (.3S800C 15*5 1İ50 33J10C 5.730 İM 1.519000 6500 6.400 33000 5.-00 sm U02400 1950 2,950 3235 OOC' 2.300 ; . K m . ıa i* 41ta •225" '225C 21200C VM 122M 34«a 1300 !.3X 5İ463K "0250 'D,3X 381000 1150 1150 595.24C »a aa MM 1*30 1750 1.37i OOC 1150 1450 106X0" 2.325 157! '15 3E ıw sa 1*5*w •51 '4": -a:): 9.S0C 3.71 1234JO3 1503 3400 723K» 1750 l£5C13ijeU50 550C 55OC 5HB ' € 720 492JJ00 ıa ı* KI ur 1225C Bankalar iç borç ödemelerini Merkez'in vadeli işlemlerine kaydınyor Faizden gelen dövize gidiyor • Hazine, dünkü yüklü ödemesinden Merkez Bankası'nın desteği ile çıkabildi. Hazine'nin büyük rakamlara ulaşan itfalannın bulundugu günlere vadeli fiyat koyarak olası döviz talebini kontrol altına almak isteyen Merkez Bankası böylece amacına ulaştı. SABİHASEMERCİ Hazıne'nin açtığı kısa vadeli ve yüksek faizli iha- lelere ilgi göstermeyen dö- vizdeki açik pozisyonlannı kapatmayı tercih eden ban- kalar. iç borç gen ödemele- rinden elde ettıkleri kay- naklan da dövize yönlendi- riyorlar. Dün piyasaya çıkan 51 trilyon liranın yaklaşık 15 trılyonluk kısmının vadeli işlemlerde dövize gıttiğine dikkat çeken uzmanlar. önümüzdeki günlerde Mer- kez Bankası'nın Hazine'ye olan desteğinin süreceğine ışaret ediyorlar. Dün zorun- lu devır kuru ile oynayan ve açık piyasa işlemlennde ters repo ihalesi açan Mer- kez Bankası piyasayı kont- Bankalar dö\ izdeki açık pozisyonlannı kapaüyorlar. rol etmeye devam etti. Ser- best piyasada dolar çıkışını sürdürürken, gecelik faizler ise yüzde lOO'lerde seyret- meye devam etti. Hazine. dünkü yüklü ödemesinden Merkez Ban- kası'nın desteği ile çıkabil- di. Hazine'nin büyük ra- kamlara ulaşan itfalannın bulundugu günlere vadeli fıyat koyarak olası döviz talebini kontrol altına al- mak isteyen Merkez Ban- kası böylece amacına ulaş- tı. Hafta başından bu yana para sıkışıklığı yaşanan pi- yasalardaki kontrolünü sür- düımeye devam eden Mer- kez Bankası. avnca dün sa- bah 54 bin 720 olarak açık- ladığı zorunlu devir kurunu dört kez yükseltip 55 bin 15O'ye çıkararak, TL'ye sı- kışan bankaiara dolar sat- maya çalıştı. Bu sayede for- wardda satış yapan Merkez Bankası'nın spot pıyasadan dolar topladığı belırtiliyor. Merkez Bankası dün aynca açık piyasa işlemlerinde ters repo ihalesi açtı. Banka ters repo ıhalesinde ortala- ma yüzde 100.84 faizle 4.2 trilyon liralık satış yaptı. 8 Ocak vadeli ters repo ihale- sinde en yüksek faiz yüzde 101.87, en düşük faiz vüz- de W.78 oldu. Bu arada likıdite sıkışık- lığı nedenıyle hafta ba§ın- dan bu yana yüzde 1 OO'ler- de seyreden gecelik faizler- de de diişme olmadı. Öte yandan dünkü yüklü itfayı gögüsleyen Hazine'yi önümüzdeki günlerde yine zorluklar bekliyor. Önceki gün 50 gün vadeli bono ihalesi açan Hazine. bileşik faizi yüzde 171 "e yükselt- mek zorunda kaldı. Uz- manlar. son ihaleden sonra bankaların özellikle seçim- lere kadar açılacak ihaleler- dekı faiz beklentisinin bu- nun üstünde olacağını kay- dediyorlar. Hazine'nin ocak ve şubatta da yüklü ödeme- leri bulunuyor. SPK, hisse alımlan ile ilgili Emniyet Müdürlüğü ve Defterdarlık'ı uyardı ÇEAŞ'ta 6 kara para' kuşkusu ANKARA (Cumhuri>et Biirosu) - Sermaye Pivasası Kurulu (SPK). Çukurova Elektrik AŞ'nın hısse se» netlerinin ^atışında. "kara para ak- lanması" olabileceği şüphesiyle ls- tanbul Emniyet Müdürlüğü ve Istan- bul Defterdarlığrna başvurdu. SPK usulsüz ışlemlen dolayısıyla bir süre önce yönetimine el koyduğu Çukurova Elektrik AŞ için yeniden alarma geçti. Adı açıklanmayan ıkı kişinin on gün boyunca borsada ger- çekleştirdikleri yaklaşık 3 trilyon li- ralık işlemle ÇEAŞ'ın yüzde 15.72'sine sahip olmalan SPK'nin kuşkulannın ana kaynağını oluşturu- yor. tşlemlerin trilyonlarca liralık banknotlar elden getirilerek yapılma- sı nedeniyle "kara para aklama" kuşkusuna kapılan SPK bu durumun aydınlatılması ve u sahipligin" gerçek olup olmadığının ortaya çıkarılması içın harekete geçerek Emniyet ve Kuskuların kaynağı # 10 gün boyunca ismi açıklanmayan iki kişinin borsada gerçekleştirdikleri 3 trilyon liralık işlemle ÇEAŞ hisseleri toplaması # Bir sahsın bir aracı kuruma 743 milyar lira, diğer bir şahsın da bir bankaya 90 milyar. başka bir bankaya ise 2 trilyon 157 milyar lira banknot getirmek suretiyle alım yapmalan. # Söz konusu işlemlerin trilyonlarca liralık banknotlann elden getirilerek yapılması. Defterdarlık'ı devreye soktu. SPK'den konuya ılişkin dün yapı- lan açıklamada. şöyle denildi: "Çukurova Elektrik AŞ hisse se- netleri üzcrinde, söz konusu hisse sc- netlerinin. İMKB'de \eniden işlem görmeye başladığı 20 Kasım 1995 ta- rihinden itibaren 1 .-Vralık 1995 tari- hine kadar gerçekleştirilen işlemlerin incelenmesi sonucunda, bir şahsın, bir aracı kuruma 743 mirvar lira, di- ğer bir şahsın da bir bankaya 90 mil- var lira, başka bir bankaya da 2 tril- >on 157 mihar lira banknot getirmek suretnle Çukurova Eletrik AŞ hisse senetlerinin yüzde 15.72'sini aldıklan tespit olunmuştur. Söz konusu işlemlerin normal kabul edilemeyecek ölçiide, tril- yonlarca liralık banknotun elden getirilmek suretiyle \apılmış olnıa- sının. kara para aklanması şüphesi nedeniyle de durumun aydınlatıl- ması ve sahipliğin gerçek olup ol- madığının ortava çıkarılmasını te- minen, konu Istanbul Emniyet Müdiirlüğü'ne \e İstanbul Defter- darlığı'na iletilmiştir." MERKEZ BANKASI KURLARI 7 ARALIK 1995 CİNSİ DÖVİZ AUŞ SAT1Ş EFEKTİF AUŞ SAT 1 ABD Dolan 1AlmanMarta 1 Avustralya Ddan 1 Avusturya Şilinı 1 Belçika Frangı 1 Danimarka Kronu IRnMarkkası 1 Fransız Frangı 1 Hollanda Flornı I Isparyol Pezetası 11sveç Kronu 11sviçre Frangı lOOKalyanüreti 1 Japon Yenı 1 Kanada Doian 1 Kuveyt Dınan 11Morveç Kronu 1 İngiKz Steriira 1 S. Arabıstan Riyalı 55.016 38.243 40.805 5.433 1860 9.877 12.823 11.078 34.137 444 8.374 47.134 3.453 540 40.290 183.753 8.668 84.785 14.669 55.292 38.435 41.010 5.460 1.869 9.927 12.887 11.134 34.309 451 8.416 47.371 3.470 545 40.492 184.676 8.712 85.211 14.743 54.851 38.128 40.193 5.406 1851 9.828 12.695 11.045 33.796 433 8.332 46.993 3.418 528 39.887 180.078 8.625 84.531 14.449 55 458 38.550 41133 5 476 1875 9 957 12 926 11.167 34 412 459 8 441 47.513 3 480 553 40.613 185.230 8 738 85.467 14 787 SERBEST DÖVİZ CİNSİ AUŞ SATIŞ 55450 38550 47325 11125 ABDDoten Alman Markı Isviçre Frangı Fransız Frangı Hollanda Florini 34300 Ingılız Steriinı 85250 S.Arab.Rıyalı 14675 Avustıırya Şilim 5460 100 hal Ureti 3460 55650 38700 47600 11225 34550 86000 14800 5500 3510 ALTIN CİNSİ ALIŞ SATIŞ Cumhımyet 4625000 4700000 Fteşat 4800000 5050000 24ayaraltm 693500 695500 22 ayar bıteak 619000 676000 ÇAPRAZ KURLAR 1 1.4386 1.3483 10.1270 29.5800 5.5700 4.2906 4.9660 1.6116 122.63 6.5702 1.1672 1593.50 101.40 1.3655 6.3465 3.7505 1 Stertin: 1ECU: 1SDR: 1SDR: ABD Ooları Alman Markı Avusluralya Dolan Avusturya Şilini Belçika Frangı Danimarka Kronu Fin Markkası Fransız Frangı Hollanda Florini Ispanyol Pezetası Isveç Kronu Isviçre Frangı Italyan Lireti Japon Yeni Kanada Dolan Norveç Kronu S. Arabistan Riyali 1.5411 ABD Dolan 1.2820 ABD Dolan 1.4867 ABD Dolan 82.203 TL. YATIRIM FONLARI e ARALIK Katılma belgesi adı A TİPİ FONLAF Iş Yatınm 2 Iş Yatınm 3 Iş Yatınm 7 Iktısat Yat.4 Garantı Yat 4 Garantı Yat 5 Esbank Fon 3 Vakıf Hısse Dışbank Beyaz Dışbank Mavı Dışbank Pemb« Tutun Fon.1 Tütûn Fon 3 Fınans Fon 2 Finans Fon 4 Halk Fon 3 Emlak Fon 2 Emlak Fon 5 Ege Fon-2 Kalkınma Fon-2 Demır Fon-1 Turfcbank Fon-1 BugunkuDeğ. l 489905 295115 49504 340917 123946 258001 125200 207947 681833 716332 226393 257654 14671 555340 245213 172804 206086 21674 56180 32727 103530 86398 % 0.71 0.75 0.79 0.28 1.82 1.15 1.67 0.50 0.77 0 74 0.88 1 41 0 91 1.29 1.23 1.48 0.60 0.47 0.52 1.84 1.69 1.85 TSKB Uzman Fon 96377 0.81 Akbank A Tipı Tekstıl Fon-3 Atafon Koçbank Fon-1 Koçbank Fon-3 Global Fon Korfez Fon-1 Tebınfon Kentfon CU Sıgorta Fon Alternatıf F-1 Hakfon-1 Şeker Fon-1 Oyakfon-1 Ekspres Fon-1 Gedık Hısse F. 32437 43207 89625 126699 40120 57867 61276 42465 26447 39730 20918 23311 21098 19476 11795 10638 B TİPİ FONLAR iş Yatınm 1 Iş Yatınm 4 Iş Yatınm 5 iş Yatınm 6 Interton 4 Interfon 5 Iktısat Yat.3 Ikt. Atılım F. Garanti Yat.1 Garantı Yat.2 Garantı Yat.3 Yonca Fon-1 841433 130661 95714 276118 255735 64700 339160 398124 976382 361652 224687 27331 0.60 0.82 1.30 0 53 2.00 2.14 2.46 1.92 1.54 1.03 1.49 2.06 1.08 1.10 0.93 1.98 0.05 0.06 O.1O 0.12 0.33 0.41 0.29 0.34 0.27 0.26 0 30 -0.02 Katılma belgesi adı Esbank Fon 1 Esbank Fon 2 YKB Fon-1 YKB Fon-2 YKB Fon-3 YKB Fon-4 YKB Fon-5 YKB Fon-6 YKB Fon-7 YKB Fon-8 YKB Fon-9 1995 Bugünkü Değ. 742566 239933 845406 651930 750833 710404 523297 633749 383949 276747 226318 Vakıf Fon 2 1395503 Vakıf Fon 3 Vakıf Dunya Vakıf Fon 6 Tutun Fon.2 Fınans Fon 3 Fınans Fon 5 Zıraat Fon 1 Zıraat Fon 2 Zıraat Başak F Zıraat Fon 4 Halk Fon 1 Halk Fon 2 Pamuk Fon-1 Pamuk Fon-2 Emiak Fon 1 Emlak Fon-3 Emlak Fon-4 Sümer Fon Ege Fon-1 Kalkınma Fon-1 Demır Fon-2 Tanş Fon-1 Tariş Fon-2 Turkbank Fon-2 Etıfon Akfon-1 Ak Karma Fon Tekstil Fon-1 Tekstil Fon-2 Koçbank Fon-2 Korfez Fon-2 Tebınfon-2 Altematıf F-2 Eczacıbaşı F-1 SYKB Yatırım-1 Ekın Fon 277869 249414 130625 152145 374195 243082 396487 304373 333736 315547 366950 222977 288988 212406 300599 103718 308668 180175 186240 225905 114293 217883 100844 10762 203384 87390 41236 53337 40301 55985 18763 13084 12825 21819 11938 10990 A.AFON ENDEKSLERİ A A BİLEŞİK A.A (A) TİPİ A . A P TİPİ 27.34 50.82 7.61 % 0.25 0.25 0.25 018 0.87 0.24 0.25 0.23 0.24 0.22 0.87 0.24 0.15 0.37 0.15 -0.02 -4.96 0.27 0.36 0.07 0.13 0.11 0.11 -0.19 0.28 0.28 0.18 -0.08 0.55 0.36 0.17 0.32 0.25 0.08 -0.04 0.32 0.28 0.24 0.24 0.26 -0.29 0.24 0.55 0.21 0.53 0.52 0.08 -0.25 74.62 70.15 78.29 DUNYA BORSALARI Altının onsu: Dolar-Mark Pantesi: Dofar-Yen Paritesı: Sterlin-Dolar Pantesi: Ham Petrol (varil). 389.60$ 1.4400 101.45 1.5420 17.52$ MERKEZ BANKASI Emısyon 7 Aralıkj 210 217.6 mdyar intefbank faızlen: %99.75-iOO Iştem Haora: 68 415.6 milyar Gecelik: % 99.92 Hafta* repo: % 92.73 Ay*repo:%94 BORSAf yı En Yeni Teknolojiyle Real-Tîme İzleyin... MKB hisse senedi piyasası iakibinde data hattı ve modeme SON Bir TV anteni ve bilgisayar kartı ile hisse senetlerinin fiyat ve işlem adetlerini anında (real-time) izleyebilecek, portföy yönetimi ve teknik analiz yapabileceksiniz. • Seans ıçınde ahş/satış teklifi, endüşük/en yüksek ve son işlem fiyatı ile hisse bazında işlem adedi ve sozleşme sayısı, • Seans sonunda ağırlıklı ortalama fıyatlar, • Seans içj ve tarihsel grafik, • Portföy yönetimi/on-line kâr-zarar hesabı, 9 Teknik analiz (en yaygın 9 adet gosterge), • DDE olanağı ile Excel'e veri aktarma, © Meta Stock'a/Meta Stockdan verı transferi, • Hısse senetlerinin geçmışe dönük bılgileri. CunfHjnya Cad Ûdade Sk No 1 Bogaz Sk tto 1,1 Efn Han Kat 2-3 8OZ3O Ehadağ 06700 Gazıosnıanfaşa Tei (0212)248 24 94-2316211-23179 60 T« f0012)4271913l3hat) Faks (0212) 232 80 77 Fsks fO312) 127 14 63 FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. EKONOMİYE BAKIŞ TANER BERKSOY Ekonomi Mirasında Stoklap Seçim sonrasına devredilecek siyaset mirası olumsuz öğelerle yüklü. Ekonomide de durum pek farklı sayılmaz. Siyasi sorumluluğu yüklene- cek olanlar bir kez daha "Ekonomide enkaz dev- raldık" diye tuttururiarsa şaşmam doğrusu. Yeni yönetime aktarılacak olan ekonomi mırası- nın farklı boyutlan var. Bunlardan birisi, sorunlu öl- çeklere ulaşmış olan stoklar. iktısadi değişkenlere egemen olan eğilimler ekonomi mirasının bir baş- ka boyutu. Geleceğe, yani ekonominın gelışme ııfkuna ilişkin öğeler de devredilecek mirasa ek bir boyut katıyor. Bu yazıda stoklara değineceğim. Bunların ba- şında dillerden düşmeyen, sorunlu olduöu yaygın bıçimde kabullenılen borç stoku geliyor. îç borçla- nn 1.5 katrilyon liraya, dış borçlann 73 milyar do- lara ulaşmış olması, yeni döneme hacimli bir borç stoku devredıleceğinı gösterıyor. Ama sorunlu olan, borçların mutlak boyutu de- ğil. Başka ülkelerle karşılaştınldığında. borçların ulusal gelire oranının henüz vahim boyuta ulaş- madığı anlaşılıyor. Sorun olan özellikle iç borçlann vade yapısı ve faiz malıyeti. Bunu da kamu mali- yesine egemen olan çarpık anlayışa ve berbat bir borç yönetimine borçluyuz. Yeni yönetımin devra- lacağı esas borç bu. Devredilecek mirasın içinde kamuoyuna pek yansıtılmayan ama belki de daha sorunlu olan başka stoklar da var. Hızla aşınan ve yetersizlik noktasına yaklaşan altyapı stoku bunlardan binsi. Kamu yatınmlarının yanm yamalak istikrar arayışlanna feda edilmiş ol- ması, ıktisadi altyapının ıhmal edılmesı sonucunu doğurdu. Enerji, ulaşım, iletişim gibi alanlardaki göreli durağanlığın yanı sıra kentsel altyapı da ıs- ka geçildı. Altyapı stoku önemli ölçüde yıpranıp aşındı. Ekonomide üretkenliği kelepçeleyecek olan bu altyapı zafiyeti, gelişme ufkumuzun sınırlanması gibi potansıyel bir sorunu da taşıyacak çok geç- meden gündeme. Yenı yönetım bu yetersız altyapı stokunu ve biriikte getireceği tüm sancıları devra- lacak. Yatınm temposundaki yavaşlama, salt kamu ke- sımiyle sınırlı kalmadı. Yaratılan ekonomi iklimi özel kesimin yatınm hevesini de boğdu. Sermaye stoku oluşumu yavaşladı. Yenı döneme aşınmış ve yeterli ölçüde yenılenme ımkânı bulamamış, görece yetersız bir sermaye stoku ile başlayaca- ğımız, yanı potansiyel üretim kapasitemizın altın- da kalacağımız anlamına geliyor bu. Sermaye stoku oluşumunun yavaşlamış olması kuşkusuz istihdam kapasitesını de sınırladı. İşsiz- lik arttı. Yeni döneme devredilecek ekonomi mira- sının belki de en olumsuz ve sorunlu ögesi olacak bu işsiz insan stoku. Insan gücümüzün sorunlu olan kısmı sadece iş- sizler degil. Çalışan insan stokumuz da sorunlu. Borç batağına düşmüş ama hâlâ vergilemeden kaçınan kamu maliyesi anlayışının içine düştüğü zafiyet yıllarca kamu harcamalarının kısılmasının ardına gizlenmeye çalışıldı. Devleti küçültme ma- salı bu gizliliğe kılıf olarak kullanıldı. Sonuçta. iktı- sadi altyapının yanı sıra insan altyapımız da göz- den çıkanldı. Reel ücretlerin yanı sıra eğitim ve sağlık harca- malarındaki göreli genleme. parasız, eğitimsiz ve sağlıksız bir insan gücü stoku oluşması sonucunu doğurdu. Yeni döneme vasıfsız, verimsiz ama ucuz bir iş gücü stoku devredilecek. Ekonomi mi- rasının gözlerden uzak, üzerinde pek de fazla du- rulmayan bu boyutu, yeni ufuklara açılmamızın önüne çıkacak en önemli engel olmaya aday. Seçim sonrasında yeni ojuşacak siyaset arena- sında yer alacak olan stok sorunlan bunlar. Bu tür stoklar içeren bir ekonomi mirasını olumlu görmek bayağı bir marifet ister. Kaldı kı devredilecek eko- nomi tablosunun içinde yeni yönetimi felç edecek türden eğilimler sergileyen değişkenler de var. Bunlara da gelecek yazıda değineceğim. Belki canınız biraz daha sıkılacak ama, gerçeği gör- mekte yarar var. Turkinvest Alacak listesine iptal istemiANKARA (A.A) - Istan- bul Ikinci Iflas Müdürü Nil- gün Kozanoğlu. Turkinvest AOG Menkul Kıymetler A.Ş.'nin alacaklılar sıra cet- velinin iptalini istedi. Edini- len bilgiye göre, tasfiye ça- lışmaları devam eden Tur- kinvest AOG Menkul Kıy- metler A.Ş'nin. 27 Kasım 1995 tarihinde tcra lflas Kanunu'nun ilgili maddesi uyarınca teslim edilen ala- caklılar sıra cetveli, iptal tehlikesi ile karşı karşıya bulunuyor. Üyelerini ala- caklılann seçtigı lflas tdare- si'nce düzenlenen sıra cet- veli hakkında incelemeleri- ni tamamlayan İstanbul Ikinci iflas Vliidürü Nilgün Kozanoğlu, İstanbul J.fcra Tetkik Mercii'ne başvura- rak. listenin usulüne uygun vapılmadığını öne sürdü. Kozanoğlu, listenin kabul kararlannın iptalini talep et- ti. Kozanoğlu başvurusun- da. davalı olduğu halde sıra cetvelıne alınmaması gere- ken bir kısım alacağın sıra cetveline kabul edildigini, alacaklı taleplerinin eksik yapıldığını. alacağın cinsi- nın farklı kabul edildigini. alacak hesaplannda uygula- nan faiz oranlannın yasal olmadıgını, herkes için aynı hesaplama yöntemi vapıl- madığını savundu. Bunun alacaklılann zarar etmesine yol açacağını ifade eden Kozanoğlu. bundan dolayı sıra cetvelinin iptal edilmesi gerektiği görüşünü dıle getirdi. Hazine'den uluslararası piyasalara 6. tahvil ihracı ANKARA (AA) - Hazine Vlüsteşarlığı. uluslararası tah- vil piyasalannda bu yılın 6.tahvıl ihracını gerçekleştırivor. Hazine. Avrupa Yen Piyasasfnda 50 miKar yen (yakla- şık 500 milyon dolar) tutanndakı tahvil ihraç ediyor. Hazi- ne'ce Avrupa Yen Pıvasasf nda 50 milyar yen olarak arz edilen ıkinci Euro-yen tarrvil ihracı, 14 Aralik 1995te so- nuçlandınlacak. thraç edılecek tahviller. 3 vıl vadeli ve yıl- lık faiz oranı yüzde 4 düzeyinde bulunuyor. Tahvıllenn ih- racı, Nomurai Securities öncülüğünde bir grup banka tara- fından gerçekleştiriliyor. Söz konusu ıhracın. Hazine'nin bu yıl yapacağı son borçlanma olması beklenivor. İSTANBUL ALTIN Toplam İşlem Haonı Toplam (şlem Sayısı Toplam Iştem Mık. (Kg.) Kapanış Fiyatı VVorld Spot Gold BORSASI 1. Seans 3.914 31 551 - 6 ARALIK 1995 2. Seans 1 083 8 86 389.25 $/ ons 389.00
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog