Bugünden 1930'a 5,458,831 adet makaleKatalog


«
»

> 1 Enflasyon inecek: Çözüm, devlette ve ekonomide yeniden yapılanmadır! Planımız ve programımız hazır. Türkiye, enflasyon kısır döngüsünden çıkacaktır" % 10a, %20'ye inecekn diye, boş vaatte bulunmuyorum. Taahhüt ediyorum, enflasyonu biz önleyeceğiz. Işsizlik çözıilecek: İşsizlik, işsizlik sigortası ve iş güvencesi sorunları çözülecek. Çözüm, yeniden büyüyen Türkiye'de. Çözüm, devletin yeni istihdam alanları açmasında değil! İşgücünün niteliği değişecek, kalitesi yükselecek, herkesin kendi işini kurması sağlanacak! Türkiye'nin girişimci gücü yeniden harekete geçecek! İş güvenliği ve işsizlik sigortası kanunları mutlaka çıkartılacak. Guneydoğu sorunu çozulecek: Güneydoğu, Türkiye'nin sorunu, demokrasi sorunu! GüneydoğuVu ülkemizin batısından ayrı tutmayacağız. Devlet vatandaş iler vatandaş vatandaş ile barısacak. Toplumsal barış mutlaka sağlanacak. Türkiye, birlikte yaşamak istediğini bir kere daha gösterecek. Farklılıklarımızı zenginlik olarak gören bir tarih bilinci ve herkese kendini ifade etme hakkını tanıyan bir hoşgörü ve uzlaşma zemininde, bu sorunu bir kere değil, son kere çözeceğiz. v^-ft^P1 rf-^KSAv Gümrük Birliği'nde haklarımız korunacak: Taviz yok! Haklarımızdan vazgeçmek yok! Gümrük Birliği'ne girmekle kalmayacağız, yönetimde de söz sahibi olacağız! Avrupa'nın tek yanlı" vesayeti "ni kabul etmeyeceğiz. Gümrük Birliği'nde ve Avrupa Topluluğu'nda Türkiye, haysiyetiyle yerini alacak. Tavizlerle değil! Eğitim sorunu çozulecek: Çözüm: Eğitimde yeniden yapılanmadır! Gençler, bilgi cağının eğitim olanaklanyla tanışacak. Üniversite kapılarında terkedilmeyecek. Eğitimde kalite yükselecek! Ezberci zihniyet değişecek. Bilgi üretmeye dayalı yeni bir zihniyet gelecek. Herkese eğitim fırsatı sağlanacak. • ' " T
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog