Bugünden 1930'a 5,458,831 adet makaleKatalog


«
»

Cumhuriyet İmti\az Sahibi: Berin Nadi Genel >. avın Yonetmenı Orhan Erınç# Dış Haberler Ergun Balcı • Ekonomı Bulent Ger.el Yavın Koordmatoru Hıkmet Kızanlık 9 Kultur Handan Şenköken •Spor Çetınkava • "V azıijlen Madurlen Abdülkadır Vücelman 9 Makaleler Samı fbrahım \ıldızlSorumlul DinçTa\anç Karaoren 9 Duzeltme Abdullah Vazıcı 9 9 Haber Merkezı Muduru Hakan Kara Fotoğrat Erdoğan Köseoglu 9 Bılgı Belge O Gorsel Yonetmen Fikret Eser Edıbe Buğra • \ urt Haberler Mehmet Faraç V. avırı Kurulu ÜhanSelçiıkiBa^kanı Orhan Erinç. OkUN Kurtböke Hikmet Çetınka\ a, Şükran Soner. Ergnn Balcı, DıncTa>anç. İbrahım >. ıldız. Orhan Borsalı Mustafa Balbai Hakan Kara Ankara Temsılcısı Mustafa Balba\ 9 Haber Muduru Doğan \kın Ataturk Bulvan \ o 12*> Kat 4 Bakanhkiar Ankara Tel 4195020 C han Faks 419^02" • Izmır Temsılcısı Serdar Kızık. H Zıva B<\ 1352S 2 3 Tel 4411220 Faks 441911 ^ 9-vdana Tenbilcısı Çetm Yiğenoghı, InonuCd I19S No 1 Kat 1 Tel 3<22"O Faks 3^22^0 MuesseNe Muduru Erol Erkut 9 Koordınator Ahmet Korulsan 9 Muha«ebe Bülent\ener9ldare HuseyinGürer9Uletme Onder MEDYAC 9Vonetım Kunılu Baskanı Genel Vludur Giilbjn Erduran 9 Kcordınalor Reha Çehk 9 Bılgı-lşlem Naılİnıü9 Işnman 9 Genel Mudur Bılg^arSıstem MürihrtÇBer >. ardumısı Mıne 4kdaj \1ED\A G • Vonetım Kurulu Başkam - Genel Mudur Ustön 4kmen #Murahhas uve Bora Gonenç Basan ^e C n Haber \ a r * Basın \e Yavıncılık ^ Ş « -1 C«aloglu 14 U ls t PK 246 Kta-ibul T-l (02 2 ^ 20ıat) F.k* 0212ı 7 A.RALIK 1995 trmak 5 36 Guneş 7 08 Oğle 12 02 Ikındı 14 22 4.kşaml6 43 Yatsı 18 09 MEDVACTel 51407 53 513 9< S0- 513 8460-61 Faks 5118466 Ragıp Devres Vakfı ödülleri I tstanbul Haber Servisi - İbtanbul Teknık Lnıversıtesı Vakfı ve Ragıp Dev res Vakfı odullen sahıplenne \enldı İTL Rektoru Prot Dr Reşat Baykal.odullerın heryıl unıversıte sınavlannda ITL ye en çok oğrencı sokmayt başaran okullann oğretmelenne venldığını sovledı Ragıp Devres Odulu nu bu >ıl almaya hak kazanan okulİar ve oğretmenlen şunlar Matematık dalı- Antalya Anadolu Lısesı'nden Bılgı Ozal Fızık \e kım>a dalında- Kadıkov Anadolu Lisesı nden Hıkmet Akçalı \e V uksel Temız Çevreci doktorlar • tstanbul Haber Servisi - Şışlı Erozyonla Mucadele Komıtesı nı kuran bır grup doktor geçen gunlerde onay lanıp yururluge gıren Orman Yasası'nda yapılan değışıklıklen ve Istanbul Buvukşehır Beledıye Meclısı nde onavlanan yenı Su Havzaları Yonetmehğı'ne savaş açtılar Soğanlı'daki elektrik kesintisi • İstanbul Haber Servisi - Bahı,elıevler Soğanlı Çavuşpaşa MahalleM ne uç gunden bu vana elektnk venlemıyor Yurttaşlar olava tepkı gostenrken TEK \nza >etkılılerı. arızanın gıdenlmesı ıçın ekıplerın bolgede devamlı çalı^tığını bıldırdı Anza yeraltı kablo bağlantılarında meydana gelmıştı RTÜK'ten seçim yasağı • VSKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Rady o Telev ız> on Lst Kurulu sıyası partıler arasında fırsat eşıtlığını sağlamak amacı>la. TRT ıle ozel radyo ve telev ızyonlarda sıyası partı reklamlannı yasakladı RTLK herhangı bır partının mılletvekılı aday adaylarının bolgesel->erel radyo \e tele\ızyonlardan paralı propaganda yapmasını da onlemeyı hedefledı Lst Kurul un, dun yaptığı toplantıda. seçım donemınde uvulacak yayın esaslannı belırleyen bır bıldırge hazırladığı da oğrenıldı Kumkapı cinayeti davası • IST\>BLL(\A)- Kumkapı da bır eğlence yerınden çıkışta Ismaıl Kızılkaya'yı oldurdugu öne surulen Dolunay Zeynep Uludağ ıle 6 sanığın vargılanma^ına devam edıldı Ibtanbul 7 Ağır Ceza Mahkemesf ndekı duruşmada mahkeme he\etı Uludağ'ın tutukJuluk halınındevamını kararla^tırarak duruşmayı erteledı Çocuklara dikkat • VNKARA(XA)- Baişkentte son 24 saatte ıhmal sonucunda 1 ve 2 va^lanndakı uç çocuktan bırı fare zehın ıkısı ılaç ıçerek zehırlendı Ankara Emnıyet Mudurluğu nden v apılan açıklamaya gore Haskoy Baraı Mahalîesı"nde annesmın evde valnız bırakarak komşuva gırtığı 1 yaşındakı Gamze Ozdemır oy narken buldugu fare zehınnı ıçerek zehırlendı Mtındağ Doğu mahallesınde de 2 v a^ındakı Sezgın Çakmak evde ovnarken elıne geçırdığı çok sayıda hapı çığneyerek yutîu Mamak GuKeren Mahallesi'nde ıse annesının valnız bırakarak bakkala aıttığı 2 va^ındakı Berkant îgdelı bu sırada elıne geçırdığı ılaçtan ıçtı 3 çocuğun da havtanelenn voğun bakını servıslennde kontrol altına alındıklan bıldınldı İstanbul'un kaçak semtlerinde artık herkes elektrikle ısınıyor: vtıilv bedava, sobalar takside•Denetımsız kentleşmenın doruğunu yaşayan îstanbul'da, son model elektnklı sobalar özelhkle kaçak \apılaşma bölgelenne peynır ekmek gıbı pazarlanıyor. Bu "pahah" enerjı tüketımının fatura bedelını ıse yasal yaşayan \e gıderek azınlıkta kalan îstanbullular ödüyorlar... OKTAY EKİNCİ tstanbuFun dayanıkh tuketım mal- lan satan dukkân ve mağazalannda bu kışvıtnnlen l *farkhbirsobatürü'*sus- luyor Daha doğrusu. oteden ben hep ke- narda koşede duran ve enerjı kaynağı "pahalT olduğu ıçın pek one çıkma- yan "elektrikli sobalarda" fark edılır bır çoğalma ve model zengınlığı goz- ienıyor Aralannda cevız çam harta maun ağacmdan "mobilyalı turlerin'" de bu- lunduğu bu gelışkın turden elektnklı sobalann rezıstanslısı. fanlısı, îbikJısı, rady ator şeklınde olanlan. dahası elekt- nk kesıldığınde bıle bır sure ısı verme- yı surdurebılenlen, 1995-96 kışının sankı en gozde sobalan olarak deyım yenndey^e "peynir ekmek gibi" alıcı buluyorlar Ustelık çoğu model de üretıcılerta- rafından "dzgun yerli tasanmlarla" el- de edılmibler, yanı Avrupa y a da Japon taklıdı falan da değıller "Türk hari- kası" bıle sayılabılırler Soba turlen arasında elektnklı olan- lann yaptıkları bu "atılım". ınsanda once umut v ençı bazı duşunceler uyan- dınyor Demek kı halkımız artık elekrnkle ısınmayı tercıh edecek kadar yeterlı bır gelıre kavuşmuş gıbı görunuyor Komurun tozuyla, odunun kahnyla ya da doğal gazın nazıyla uğraşaçağına paraya kıyıp, tıpkı ^vrupalılar gıbı İmar ve elektriğin aynlışı Yakın yıllara kadar gecekondulann ve kaçak bınalann elektnğı de aynı şekılde kaçak kullanmalan. aslında yanm asırdır suren yasal ımar duzenının bır zorlamasıydı Çunku. kentlerde elektnğı dağıtma gorevı de bdedıyelerdeydı ve tmar Yasası'na gore ruhsatı olmayan ve ımar kurallanna aykırı ınşa edıldığı ıçın ıskân ıznı alamayan bınalara yme beledıyece su ve elektnk bağlanması olanaksızdı Kaçak yapılaşma uzennde bellı oranda caydıncı etkısı de olan bu dogru uygulama. 1980'lerle bırlıkte TEK ın befedıyelen devreden çıkartarak elektnğı doğrudan kendısının dağıtmaya başlamasıyla gıderek ortadan kalktı Bınalann ruhsatlı ya da şehır ımar planına uygunluğuna hıç bakmadan. ısteyen herkesı abone yaparak sadece "sattiğı elektriğe bakan" TEK. bu duyarsız turumuyla sonuçta kaçak ınşaatla ımarlı \e vasal ınşaat arasındakı elektnğe sahıp olma farkını da ortadan kaldırmış oldu Hele îstanbul'da olduğu gıbı TEK'ın yennı bır de Aktaş turü fırmalar alınca, böylesı bır kent hızmetınde "kaniu >aran" tumuyle bır kenara ıtıldı ve enerjı dağıtım polıtıkasının temel gırdısını yıne kentın genel çıkarlan >enne sadece "pazarlama ka\gısr oluşturmaya başladı Kuşkusuz bu aymazlık. yıne beledıyelenn aynı kaçak yapılaşma bolgelenne goturduğu yol.su otobusvb hızmetlerıyle, dahası PTT"nın bıle telefon ve dığer hızmetlenyle butunleşınce yasadışı kentle^menın ımarlı yapılaşmadan hemen hıçbır farkı kalmadı, ustelık daha da cazıp \e sureklı odullenen bır hale geldı Şımdı bu buyuk yağma ve yasadışı ımar duzenı sankı daha da ılen bır aşamaya sıçnyor Artık kaçak bınalar. elektnğı satın bıle almıyorlar Zaten suyu da yıne yeraltı kaynaklanndan bedava kullanıyorlar Yolu, suyu ve elektnğı parasız olan boylesıne bır kent ıse artık sanıldığı gıbı goçe vıze koymaya değıl tam tersıne yuzyılın en buyuk davetıyesını çıkarmaya hazırlanıyor elekrnkle temız ve sıcak bır kış geçı- nyor Ya da yıne halkımız anlaşılan artık "çevreci" takılıyor ve ısınacağım dıye havavı kırleteceğıne, uygar bır kentlı gıbı davranıvorve parayı pulu duşun- meden en temız enerjıyı kullanıyor Nevarkı buturıvımservorumların- sanın doğasındakı "umudun*' kaçınıl- maz urunu olsa bıle, yıne bu kis boy- lesıne zengın turlerle atılım yapan elekt- nklı sobaların lstanbul da daha çok "hangisemtlerde" satıldığına bakıldı- ğında "phasaekonomisinin'*altın ku- rallan da a>ıl "gerçeği" ortaya çıkan- yor Sanıldığı gıbı pahalı enerjı kayna- ğının bu son model sobaları, Nışanta- şı. Şışlı Etıler. Bakırkov Yeşılkoy ya daFatıh. Kadıkoy, Suadıye, Adalarvb gıbı orta ve üst gelır gruplannın otiir- duklan"imarlı ve ruhsath" semtlerde pek alıcı bulamıyorlar Ruhsatsız semtlerde revaçta \ralannda şu aralar en çok tutulan marka olan "İhlas"gelışkın ve mobıl- yalı elektrikli sobalan. oncelıkle Sı^ tanbeyli. Samandıra. İmraniye. Ka- yışdagı. Bağcılar. Gungoren. Bayra- moğlu, Kartal, \ b gıbı hâla gecekon- du bolgelen olarak tanımlanan. ama as- lında çok katlı apartmanlardan oluşan "imarsız ve ruhsatsız" semtlerde re- vaçtalar ve artık neredeyse nalburlar- da ve bakkallarda bıle satılıyorlar İstanbul'un "kaçak kentleşen" ve yerel yonetımlenn tanıdıkları ımaroz- gürluğu sayesınde bannma ve rant ıh- tıyacının dâ yasadışı yollarla karşılan- dığı bu kenar ılçe ve beldelennde. yı- ne elektnklı sobalara olan boylesıne aşı- n duşkunluğun nedenı ıse "enerjinin bedav'a" olması Hele şu son gunlerdekı seçım orta- mında bır yandan ımarsız ınşaatlar "siyasal desteğin karşılıönda" yıne res- mı olmayan ızınlerle Tstanbul'un bu bolgelennı şantıye alanınaçevırırken pazarlama arabalan da kum. çakıl ve demır taşıyan kamyonlann arasından kendılenne de yol açarak kapı kapı do- laşıp elektnklı sobalan "taksitte" sa- tıyorlar Elektnğın bu semtlerde bedava kul- lanılmasının "teknolojisi" de artık 1970lı yıllardakı gecekonduculann yaptıkları gıbı "kancalama" denılen o ılkel turden değıl Kaçak apartman ve hatta vıllalar- dan oluşan ımarsız yerleşmelerde ge- nel şebekeden alınan -daha doğrusu çalınan- elektnk. TSE standartlanna uygun malzeme ve ıletkenlerle bına- lan dolaşarak yıne kaçak bır "kent do- natısı" halınde evlere enerjı sağlıyor Boylece hemen her odaya konulan. evın salonunda ıse en gorkemlısınden en az ıkı tane kullanılan elektrik soba- lan u güvenUir$igortasistemleriyle*'de hızmet venrken lstanbul'da dağıtılan toplam 4.6 milyar kwh'lık enerjının önemlı bır bölûmu, yasadışı kentleşen bolgelerde yıne yasadışı olarak tuke- tılıyor BiJtin Toker y onetımındekı Kent Di- namikJeri Ensritusü'nun geçenlerde kımı gazetelerde ozetı de yayımlanan bıraraştırmasınagore. tstanbul'dayıl- da 15-20 bın yasal konut yapılırken, ka- çak kentleşen semtlerde ınşa edılen ve yıne kaçak olan konut sayısı bunun 5 katı Kent nüfusunun yüzde 68'ını ba- nndıran ve gunde ortalama 220 kaçak yapı ıle gerçekleşen bu buyük yasadı- şı yerleşme, Turkıye'de satılan toplam bey az eşyanın da "jiizdeSO'una"* müş- ten durumda Aynı kaçak yapılann tukettıklen ın- şaat malzemesının bır y ıldakı parasal karşılığı ise 675 mihon doiar. Abonenin cebinden çıkıyor Yıne yılda 120 bın buzdolabı. 103 bın çamaşır makınesı ve 117 bın tele- vızyon satın alan bu akçak kentleşme sakınlen, şımdı de elektnklı sobalann en buyuk muşten potansıyelını oluş- turuyorlar Tukettıklen elektnğın be- delını ıse lstanbul'dakı planlı ve ımar- lı semtlerde "yasal yaşayan" azınlık oduyor Çunku. TEK ve Aktaş tara- fından dağıtılan toplam 4 6 milyar kvvh'lık elektnğın bedelı sadece "abo- neterden" alınabılıy or \ e yme bu elekt- nğın tuketım bedelı de elbette kı abo- ne sayısına gore belırlenıyor tstanbul'dakı kaçak kentleşme ay- nı anda "birkaç milyar dolartık" dev bır pazar Bu pazann rantını elde edenler ıse aynı anda sıyasette de soz sahıbı du- rumdalar En çok satan elektnklı soba marka- sının uretıcılen, ınşaat malzemesı pa- zarlayanlar ve yasadışı yapılaşmaya arsa temın eden arazı mafyası "yerel demokraside" egemen olduklan sure- ce, bu dunya kentının yenıden o zen- gın tanhındekı uygarlığına kavuşma- sı zor görunuyor Varoşlanndakı yüzbınlerce kışı, kış aylannı "Avrupa standartlaniKİa" ısı- narak geçırse bıle Seks sembolü artık erkekler Avnıpa'mn billboardlannda seks sembolu olarak artık erkekler kullanılıyor. Kadınlann oldukça fazla ilgi gosterdikleri billboardlan bazen onu açık bir pantolonla jtans rekiamı yapan bir erkek bazen renkli iç çamaşınyla iç çamaşın reklamı yapan bir erkek suslüyor. Reklamda cinsel meta olarak uzun yillar kullanılan kadınlar. erkeklerin cinsiyetlerini sergilemeye başlamasından memnunlar. Amerikalı uzmanlann araştırması: Soru sorıııasaııız da erkekte yanıt h 150 ülkenin çevre bakanlan Avusturya'nın başkentinde bir araya geldi Ozoıı tabakası içiıı yeni umut Çe\ iri Ser> isı - Kaç kez bır şeyler anlatılırken araya gıren ve kendılenne soru sorulmadı- ğı halde olavı açıklamaya ca- lışan erkeklerle karşıla^mışız- dır Kaç kez lafa. 'hayır' dı\e başlayıp anlatılanı onaylamış- lardır y a da kendılenne bır şey bıldınldıgınde onlardan ızın ıstenmışgıbı Şapabilırsiaede- bilirsin. gidebOJrsin' dıye ya- nıtlarveımışlerdır Genellıkle sorulara'bilmiyorum'. "hiç du- şünmedim' ya da "bir fikrim yok' gıbı ce\ aplar almayız on- İardan Her >eyın bır açıkla- masım bulurlar herkonudabır fikırlen vardır Ortamın önemi vok \menkalı uzmanlann ınce- lemeye aldığı bu davranış bı- çımı, v ıne uzmanlann ıfadeet- tığıne gore bır sendromdan baş- ka bır >ey değıl Ve bu tutum buroda olduğu kadar ev de aı- le ıçınde olduğu kadar arka- daş gruplan arasında da suru- yor Denekler uzennde yapılan araştırmalar sonucunda erkek- lenn, - Kendılenne sorulmasa bı- le, - Soru algiladıklan gıbı ol- ma^ada - Soru sona ermemış olsa da - Ortada soru olmasa bıle kendılenne sorulmuş gıbı cıd- dı cıddı bırtakım yanıtlar ve açıklamalar getırdıklen orta- ya konmuş bulunuyor Genler hormonlarverekabetıönleme amacıyla kendı avlanma alanı- nı belırlemekten kaynaklanan ve çok eskılere dayanan ıçgu- •Araştırmalar, erkeklenn. kendılenne sorulmasa bıle cıddı cıddı bırtakım yanıtlar getırdiklerinı ortaya koyuyor. düler bu erkeklere özgu davTa- nışın nedenı olarak gorulüvor Erkeklenn bu tutumuyla nere- dev se 20 vıldır uğraşan Prof Hasenhauer. "Erkekler bir so- ru duyduklannda kendılerin- den \ârdım \a da açıklama bek- leniyormuş hissint kapılırlar. Soru du\masa da bir şey anla- tılırken birerkek kendini ispat etme durrüsune kapdabiÜr" dıvor Sosyologlann bu konu- dakı yorumlan ıse erkeklenn cevabını bılmedıklen sorula- ra bıle düşünmeden yanıt bu- larak guçlennın altını çızmek ıstedıklen dogrultusunda Bırçok erkegın, eşıne, kızkar- deşıne y a da bır arkadaşına so- nılan bır soruya kendı cevap vermesı, kendısıne hıç sorul- mamışken sorumlu etken ha- vasina gırmesı karşısmda, bır şey dınlerken genellıkle soru uretememesı de uzmanlann dıkkatınıçekıyor Erkekler ge- nellıkle onay ya da yanıt ven- yor Buna karşın soru sormak ka- dınlara ozgu bır davTanış gıbı Kadınlar daha ıyı bırer dınle- yıcı Soru sormadanyada ya- nıt vermeden once yenı bılgı- len kaydedıyorvesınıflandın- yorlar Erkeklenn daha çabuk Dış Haberier Servisi- 150 ulkenm çevTe bakanlan. ozon tabakasındakı ıncelmenın onlenmesı ıçın alınacak on- lemlen tartışmak uzere Vı- yana'datoplandı Uçgunsü- recek olan toplantıda. atmos- tere kanşarak, ozon tabaka- sında açılan delığın buyu- mesını hızlandıran ve hâlâ kullanılmakta ısrar edılen atık gazlann uretım ve kul- lanımına getınlecek kısıtla- malartartışılacak Toplantıda aynca ınsan- lann. ozon tabakasının yok olmasının getıreceğı sonuç- lar konusunda, bılınçlendı- nlmesı amaçlanıyor Avrupa'dan büyük Meteorolojıstlere gore. dunyayı guneşten gelen za- rarlı kızıl otesı ışınlardan ko- ruy an ozon tabakasında olu- şan delık. AntartıkOkyanu- su uzennde genışlemeye de- vam edıyor Buyukluğune- redey se A\ rupa kıtasının ıkı En ınce en aşınmış bolgelerden, en kalın en sağlam b&geıere doğru katına ulaşan delığın. sana- yıleşme sonucunda ortaya çıkan zararlı gazlardan oluş- tuğu, ılk kez 1983'te topla- nan VTyana Kongresi'nde ka- bul edılmıştı V'ıyana Kong- resı'nı 1985yılındaımzala- nan Montreal Protokolıi ız- ledı Protokolde, ozon taba- kasını ıncelten maddeler ve bunlara karşı alınacak ön- lemler goruşulmuş ve ozon tabakasını yok ettığı sapta- nan "kloroflorokarbon" (CFC) maddesının uretımı- ne aşama aşama son \ enlme- ye karar venlmıştı Soğutucular. yangın son- durucüler ve havalandırma sıstemlennde kullanılan CFC gazı. ozon tabakasını yok ederek. den kansen tehlıke- sını artınyor bıtkı ve hayvan hayatını olumsuz etkılıyor 1987 yılında Montreal Antlaşması'yla. sanayıleş- mışulkelenn 1996 yılına ka- dar, gelışmekte olan ve az gelışmış ulkelenn ıse 2010 yılına kadar CFC uretımını durdurmalannı karara bağ- lamaktaydı Yardımşart Gelışmekte olan ulkeler ozon tabakasına zarar verme- yecek mtelıkte bır uretım sıstemıne donmek ıçın sa- nayıleşmışulkelerden yeter- lı yardım gormemelen duru- munda. CFC uretımını sı- nırlayacak hıçbır onlem al- mayacaklannı belırtıyorlar ABD ve Avrupa Bırlığı'ne üye bazı gelışmış ulkeler ıse, bukonudakı desteklennı ar- tırmayı reddedıyorlar Vîyana'da sürdurülen top- lantıda, sanayıleşmış ve ge- lışmekte olan ulkeler arasın- dakı yoğun tartışmalann so- na erdınlmesı ve ozon taba- kasındakı delığın daha faz- la buyumemesı ıçın gereklı onlemlenn yaşama geçınl- mesı beklenıyor -doğru ya da değıl- yanıtlar vermelen bu aşamalan yaşama- malanndan kayTiaklanıyor Uz- manlara gore bu, kadın ve er- kegın farklı ıletışım yontemle- nobnasındandoguyor Buyon- tem farklılıgı erkeğın herhan- gı bır şeyı 'bflmiyonım' şeklın- de yanıtlayamaması takıntısıy- la da -bunu bır zaaf olarak gör- duğünden- bırleşerek "erkek- lerher şeyi her zaman daha iyi bflir" şeklınde klasık bır sıkın- tıyayolaçıyor Erkekler dunyasında ıkı tür soru olduğunu belırten uzman- lar bunlardanılkınmbırbılgı- yı edınmek ıçın sorulduğunu ıkıncısınm de karşısındakını bırşekıldedenemekamaçlı so- rulduğunu soyluyorlar Kadın- lar buna karşın soru sormayı ıle- tışımı canlı tutumak amaçlı (yanı ılgılenmegıbı konuşma- yi uzatma gıbı duygulan öğren- me gıbı) bıryöntem olarak kul- lanıyorlar Afet evleri depremden hasar gördü Haber Merkezi - Tuncelı ve çevTesinde oncekı ak^am mey- dana gelen 5 6 şıddetındekı deprem, Pulümur ve Nazımı- ye ılçelennde bazı bınalann yı- kılmasına, bazı kamu bınalany- la deprem evlennın de hasar gormesıne neden oldu Doğu Anadolu Bolgesf nde öncekı gun başlayan yersarsmtılan da aralıklarla suruyor Cumhur- başkanı SülevmanDemirel, ıl- gılılerden depremlerkonusun- da gereken onlemlenn alınma- sını ıstedı Doğu Anadolu Bolgesf nde öncekı gün akşam saatlennde başlayan sarsıntılann aralıklar- la devam ettığı bıldınldı Erzurum'da dun sabah 09 50'de orta şıddette bır sar- sıntı daha kaydedıldığı. ancak can ve mal kaybı olmadıgı öğ- renıldı Ataturk Unıversıtesı Deprem Araştırma Merke- zı nden yapılan açıklamaya go- re 09 50'de meydana gelen 3 5 şıddetındekı yer sarsıntısının merkez ussünun. Erzurum'un 55 kılometre batisindakı \ş- kale ılçesı olduğu belırlendı Boğazıçı Lnıversıtesı Kandıl- lı Rasathanesı ve Deprem Araş- tırma Enstıtusu Muduru Prof Dr Ahmet Mete Işıkara. Do- ğu Anadolu fay hattında bır ha- reketlılık gozlendığını, öncekı akşamdan bu yana meydana gelen sarsıntılann sureklı kay- dedıldığını bıldırdı Işıkara, sar- sıntılara yol açan fay hattının. Kuzey Anadolu fay hattı ıle Guneydoğu Anadolu fay hat- tınmkesıştığı Karakoçan-San- cak yoresı olduğunu belırttı.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog