Bugünden 1930'a 5,439,041 adet makaleKatalog


«
»

7ARALIK 1995 PERŞEMBE CUMHURİYET SAYFA VJÜNÜN FİLMLERİ TELEVIZYON 17 Felix 10.00TRT3Duygusal (Felix)- Felix, kansı tarafmdan terk edilince,bunalımagırer. Budu- nımdan kuTtulmak ıçin de farklı kadınlarla ilişkiye girer. Helma San- ders ve Heıks Sander'ın fılminde, Ulrich Tukur var. Alev 10.00 Kanal D Melodram Ailelerinden habersiz evlenen bir balıkçının oğluyla, bir genç kızın * ö ^ öyküsü. Nejat Saydam'ın yönettiği fılmın başrollennde, Kadir Ina- nır ile Necla Nazır var. 10.30 / Show TV I Tersine Dünya Aynntı yanda Bedia 11.25 atv Duygusal ®Şarkıcı bır kadının dramatık aşk öyküsü konu alınıyor. Yönetmen- liğini Kemal Kan'ın yaptığı filmin başrollerinde, Bedia Akartürk, Salih Kırmızı ve Eşref Kolçak var Siyah Gözler 12.10 Show TV Dram /J»s Kör olma tehlikesiyle yaşayan güzel bir kızla, ona yardım eden bır KZS gencin öyküsü. Nejat Saydam'ın yönettiği filmin başrollerinde, Türkan Şoray ile Fikret Hakan var. Başkanıma Sevgilerie 12.10 interstar Güldürü (Kisses For My President)- Amerika tarihinde ilk kez bir kadın, başkan seçılir Curtıs Bemhardt'ın yönettiği filmin başrollennde, George Sanders ile Rex Harnson var. YansınBu Dünya 12.50/01.00 Kanal 6 Duygusal /£^\ Bırbırlennı deli gibi seven iki gencin aşk öyküsü konu alınıyor. Fıl- K^y mın başlıca rollerinı ise Adnan Şenses ile Esen Püsküllu paylaşı- yor. Babanın Oğlu 13.30 TRT INT Dram ©Patronlan tarafından işlemediği bir suçla itham edılen grevci bir iş- çınin ıntıkam öyküsü. M Gülgen'in yönettiği filmin başrollennde, Cüneyt Arkın ile D. Erkanat var. Mafya Doğuyor 15.15 / 01.00 TGRT Polisiye O ) (The Black Hand)- New York sokaklannda ışlenen cınayetler ko- \Zs nu alınıyor. Antonio Racıoppi'nin fılminde. Lıonel Stander ve Ros- sana Fratello var. Dügün Provası 15.35 TRT 3? Umutsuzlar 15.45 Show TV Melodram ®Zengın bır ailenin kızıyla, evlendığı fakir gencin aşk öyküsü. Yö- netmenliğini Yücel Uçanoğlu'nun yaptığı fılmde, Ismail Hazar ile Özlem Onursal var. Mutiu Ol Yeter 16.15 atv Melodram ®Zengın bır toprak sahıbının oğlu olan Müslüm. yıllar önce kansına benzettığı Leyla'ya âşık olur. K.artal Tıbet'in yönettiği fılmde, Müs- lum Gürses ile Serpil Çakmaklı var. Kır Gönlünün Zincirini 17.50 Kanal D Dram Kızkardeşine tecavüz ederek öldüren adamın kızına âşık olan bir muzısyenın öyküsü. Şerif Gören'in yönettiği filmin başrollennde, Orhan Gencebay, Müjde Ar ve Sümer Tılmaç var. Danldın mı Cicim... 18.00 İnterstar Güldürü Çirkin Dünya Osman, kasabada hmonata satarak geçımini sağlamaktadır. Bırgün amcasından yüklü bır miras kalır Atıf Yılmaz'ın yönettiği fılmde, Sadri Alışık ile Yusuf Sezgin var 18.20 ShowTV Dram Kocası ve çocuğu öldürülen bir kadının ıntikam öyküsü konu alı- nıyor. Yönetmenliğini Osman Seden'ın yaptığı filmin başrollerin- de, Hülya Koçyiğit ile Savaş Başar var. Meksika'ya İki Bilet 19.30 TRT 3 Macera ©(Deux Billets Pour Mexico)- Amerıka'ya aıt bazı gızli belgeler, Rus ajanlan tarafından çalınır. Christıan Jaque'nin fılminde, Peter Lawford ile Georges Geret var. Tetikçi 19.55 Kanal 6 Macera (GreyGunman)-DEAgüvenlıkörgütüdedektiflenndenDani'nin ağabeyı Karl Servigo, zımmetıne parar geçırir. Deran Sarafıyan'ın fılminde, Chnstopher Lambert ile William Boldvvin \ar. Pölis Akademisi-3 20.30 Kanal D Güldürü (Police Academy 3)- Vali Neilson, bir kentte ıkı polıs akademısi- nın bulunmasının gereksız olduğuna karar verir. Jerry Pans'in fıl- minde, Steve Guttenberg, Bubba Smith ile M. W inslovv var. 20.351 Show TV I Salak Mifyoner Aynntı yanda 22.001 İnterstar I Bay E Aynntı yanda Johny Guitar 23.00 HBB VVestern ©(Johny Guitar)- Yaşadıklan kasabada tek güç olmak ısteyen iki kadının arasındaki çekışmenın öyküsü. Nicholas Ray'ın fılminde, John Crawford ile Sterhng Hayden \ ar. Kara Mannah 23.15 TRT 2? Kanh Dövüş 00.20 atv Karate (Bloodmatch)- Rick Bordo, ne pahasına olursa olsun kardeşini öl- dürenlen bulmaya kararhdır. Albert Pyun'un yönettiği fılmde, Tom Mathews, Hope Marie Carlton ile Marianne Taylor var. Fırtmanın Gözleri 00.40 Show TV Gerilim (Eyes of the Storm)- Ray, 17 yaşındaki kardeşi Steve ile beraber Vc^ ailelennden kalma moteli ışletmektedır. Yuri Zieltser'ın fılminde, Craig Sheffrey ile Bradley Gregg var. Diplomat 01.10 Kanal D Macera / O | (Diplomatic Immunity)- Dışişlen bakanlığında çalışan Kim Da- v3/ des, Kanada'nın El Salvador'a yaptığı yardımı ıncelemekJe görev- lendırilir. Fılmde, Wendel Meldrum, Ofelia Medina ve M. Hogan var. Mongrel 03.00 TRT 1 Korku (Mongrel)- Bir pansıyonda kalan insanlar. yavaş yavaş öldürülme- ye başlanır. Robert A. Burns'un yönettiği fılmde. Terry Evans ile Catherine Molly var. Miras 03.00 HBB ? Izleyin o Yerli Orta Halli Yabancı Değtnez ÇAYASLİYEHUKUK HÂKİMLİĞİ'NDEN DosyaNo 1992 348 Davacılar Mehmet Avcı ve tzzet Doğan vekıli Av Yaşar Alcar tarafından dav alılar aleyhine mahkememize açılan tesctl davasının yapılan duruşmasın- da bır kısım davalılara tebligat yapılamadığından ilanen tebligine karar ve- nlmış olmakla; Davacılar vekıli dilekçesmde Çay ılçesi Cumhuriyet köy, pafta' 93. ada: 431, parsel 39 ve 40 nolu parsellenn tapusunun iptalı ile müvekkılleri adına tapuya tescilını talep etmiş olup dava dılekçesı davahlardan Mümine (Müge) Bezcı ve Abdülkadır Bezcı'ye teblığ edılemediğınden ilanen teblığ yoluna gidilmış olup. Dunışma günü olan 15 2.1996 gunü saat 14.20'de mahkememızde hazır bulunmalan veya vekılle temsıl olunmalan, vekılle temsıl olunmadıklan ve hazır bulunmadıklan takdırde yargılamanın davalılar Mehmet kızı Mümine (Müge) Bezcı ve Mehmet oğlu Abdülkadır Bezcf lenn yokluğunda devam edecegı ve karar verileceğı hususunda dava dılekçesı yenne kaım olmak üze- re ilanen teblığ olunur. 28.4.1995 Basın- 26630 Show TV 22.10 Ediz Hun ve Perihan Savaş, bu diziyle ilk kez bir araya geldi 4 Göldaışağrnda buluşma• Yerli dizilere bir yenisi daha katıldı: "Gökkuşağı'. Üç aydır çekimleri süren dizinin yönetmeni Osman F. Seden. Bu akşam ikinci bölümü yayımlanacak *Gökkuşağı', 16 bölüm halinde ekrana gelecek. MÜNEVVER OKTAN TV'lerde yerlı dizilere ılgi giderek artıyor. "Süper Baba", "Çiçek Taksi", "Şehnaz Tango". "Bizim- kiler","MedeniHaIIer","Dullar Pansiyonu". "Külyutmaz", "Hastane", "Mahallenin Muhtar- ları" gibi yerli dizilere bır yenisı de geçen hafta katıldı: "Gökkuşağı". fkinci bölümü yayımlanacak dizının yapımcısı Kemal Seden, yönetmeni de Osman F. Seden. Filmlerinın se- naryolannı da genelde kendısi yazan Seden'ın dızısinde Ediz Hun \e Pe- rihan Savaş gibi yıllannı sınemaya vermış oyunculann yanı sıra genç si- malar da v ar: Tarık Tarcan, Berna Laçin, Yalçın Dümer 16 bölüm olarak yayımlanacak di- zının çekimleri üç aydır de\am edi- yor. Dizinin bır önemi de Ediz Hun ve Perihan Savaş"ın ilk kez birlikte oynadıklan bir fılm olması "Özel- likle Ediz Hun oynayacak di\e" dizıyi kabul ettığını beİirten Penhan Savaş'ın bu ıkıncı TV dızisi 1989 yılında Ünal Küpeli'nin yönetmen- liğini yaptığı "EI Kjzı"ndan sonra Perihan Sa>aş, dizide ovnamayı Ediz Hun olduğu için kabul etmiş. "Gökkuşağı" ile yeniden karşımız- da. "Ediz Hun'la aynı filmde ovna- ma>ı hep istemiştim. Onunla fîlm çekmek en büyük hayalimdi. An- cak ben sinemaya başladığımda Hun, sinema> ı bırakmıştı. "Gokku- şağı' için teklif geldiğinde, Ediz Hun'un da ovnayacağını öğrenin- ce hemen kabul ettim" şeklınde ko- nuşan Penhan Savaş, aynca Flash TV'de canlı olarak yayımlanan "Flash Kadın"ı da sunuyor. Birkaç sınema fılmı çalışmalan da bulunan sanatçı. tele\ izyonlann yerli sınema ve dizilere ağırlık vermesini istıyor. Savaş. "Böylece Yeşilçam'ın emektarları için de daha fazla bir çalışma nıekânı oluşacak. Günii- müz yerli filmlerine bakınca daha çok göze hitap eden -örneğin man- kenler gibi- kişilerin arandığını gö- rüyorum. Karakter oyuncuların- dan yoksun fılmler var. Yıllarını bu işe vermiş kişiler ise ikinci pla- na atılıyorlar. Çünkü o insanlar. öncelikİe nitelik \e kalite arıyorlar bir senaryo için. Belirli bir fîyat politikaları da oluyor. Tabii, bu durum yapımcıların işine gelmi- yor. Bir diziyi veya sinemayı daha ucuza bitirebilmek varken' dıyor. "Çalıkuşu", "Gül ve Diken". "Utanç Yıllan", "Yol Palas Cina- yeti", "Behiye", "Ahmet Hamdi Bey ve Ailesi" gibi dizilenyle de ta- nıdığımız Osman F. Seden'in "Gök- kuşağı"nda yıllarca birbirini sev- mekten vazgeçemeyen iki insanın (Savaş ve Hun) herkesten gizledıkle- n büyük sırlan konu edıliyor. Yönet- men Seden ise "Benim gibi 70 yaşı- nı geçen insanlar artık aşk motifi- ni işlerler" şeklinde görüş bıldiri- yor, son zamanlarda yaptığı duygu- sal diziler ıçin. Dizide Ediz Hun, kimya laboratuvan sahibmi, Penhan Sav aş da bir bankanın müdiresinı oy- nuyor. 22 yıl öncesinde tanışan ve birbirlerinı seven ikili, çeşıtli neden- lerle bır türlü bir araya gelemezler. Ancak 22 yıl sonra bir araya geldık- lerinde bu aşklan yeniden alevlenir. "Gökkuşağı"nın bu akşam ya- yımlanacak ikinci bölümünde ise Metin (Yalçın Dümer) ile Belgin'in (Bema Laçın) arası açılmıştır. Akif (Ediz Hun) gizlice bir kadınla bulu- şur. Bu arada Metin'in hakkında. on- dan habersiz bırtakım planlar yapıl- maktadır. |ShowTV 20.35 Istanbul delik deşik oluyor Yönetmen Ertem Eğilmez Senano: Sadık Şendil ' Gönintu Frdoğan Engin Oyuncular kemal Sunal. Zeki Alasva. Metin Vkpınar, Halit Âkçatepe. Meral Zeren. Miinir Ozkul, Adile Naşit, Hulusi Kentmen, Ali Şen, Perran Kutnıan. O>a Alasja I L '"4. \r?ıı Film yapınıı interstar 22.00 Eş-dost çevresinden insanlarla Yönetmen Çetin, harikalar diyannda Çetin'in önceki toplumsal içerikli vapınılarından farklı bir çalışma "Ba\ E\ Mehmet Ali Erbil \e Meltem Cumbul filmin bir sahnesinde. TV Servisi- lnterstar'ın daha ön- ce yayımlayacağını duy urduğu'' Ba> E". son dakıkada "habersiz" olarak yayımdan kaldırılmı^tı. Bu akşam ikinci bır şans tanınıyor "Bay E"ye. Canı ruhiuyakışıklıbıradamİakaçan kansını ararken. kendını tanımadığı ınsanlann arasındaki ganp bır dünya- da bulan bir TV haber spıkerının çar- pıcı öyküsü konu edilıyor. Sinan Çe- tin'in yoğun bır tanıtım kampanva- sıyla gerçekleştirdığı. daha çekım aşamasında adı çe\resinde yarattığı sansasvon tartışmalarla ılgi odağı ha- line gelen "Ba\ E"de, çağdaş top- lumda e\ lı çift ve karı-koca aldatma- sı çevresmde gelışen ilgınç olaylarla birlikte medyanm çırkın yüzü de eleştırı süzgecınden geçiriliyor. Filmde kendi çevresinden arkadaş- larına ağırlık veren Çetın'ın "Bay E"sinde Kenan Doğulu, Savaş Ay, Duygu Asena, İzzet Öz. Bedri Bay- kam, Ara Güler gibi isimler de var. "Bay E". Çetın"ın toplumsal içe- Yönermen- Senaryo: Sinan Çetin / Gorüntü- Tevfik Şenol / Müzık. Mustafa Sandal Oyuncular Mehmet Ali Erbil, Nathalic Heroux, Terran Greene, Sadettin Erbil, Meltem Cumbul 1995. Plato Fılm yapımı. nklı filmlerine dışandan bakan bır çalışma. Yönetmen bellı bırsenaryo- ya bağlı kalmadan aklına ne geldıy- se onu cekmış. Olaylan ve kışilerıy- le her şeyı gırgıraalan. herkesle ın- ceden ınceye dalgasını geçen başı so- nu belirsiz. hızlı tempolu, izleyıcıyı adeta sersemleten fantastık bır vapıt koymuşortava Sonuçta, bazen gül- dürebılen, soluk soluğa ızlenebılen. oyalayıcı. eğlendiricı bır saplantı fıl- mi "Bav E". Özelradyo-TVsaytsında büyük arUş ANKARA (ANKA) - Radyo Tele- vızyon C'st Kurulu'ndan ızın almak ko- şuluyla özel radyo-TV yayıncılığı ıçin kurulan şırketlenn ^ayısı giderek artı- >or. Bu >ılın 11 ayında özel radyo-TV yayıncılığı ıçin kurulan şırket sayısı 636'ya yükseldı. Başka bır ıfadeyle bu alanda günde ortalama ıkı şırket kurul- du. '»'etkılılerden alınan bılgıye göre. bu yılın ilk üç ay ında kurulan özel rad- yo-TV sayısı düşük düzeyde kahrken nısan ve mayısta 100'ün üzerıne çıktı. Sonrakı ıkı ayda yeniden duraklamaya gıren özel radyo-TV kuruluşlan. ağus- tosta adeta patlama yaptı. Bu yılın ilk 11 ayında kurulan özel radyo-TV'lerin aylara göre dağılımı ^oyle "Ocak 30. Şubat 24. Mart 24, Nisan 102. Mayıs 107. Haziran 24, Temmuz 20, Ağus- tos 200, Eylül 46. Ekim 16, Kasım 43." T\' Seoisi- lîabalarındnn ka- lan eskı bır hantanın pcşınde defı- ne aramay J geldıklerı Istanbul'un kazma kürekle altıııı ıiNİİıne getı- ren tasralı dort kardeşın gulünçlü olaylarla dolu carıp seru\eni. Er- tem Eğilme7 - Sadık Şendil ış- bırlığının urunu "Salak Milyo- ner".güldiii"üdunyanıızın ünlule- rını bır araya getıren. gııçlü oyun- cu kadrosundan başka konuMiyla da ılgi çeken. defıne tutkusu mo- tıfı çe\resınde kırsal kesim - bü- yük kent ıkilenııne değınen esprı- İı. eğlendiricı. fazla sa\ ı olmayan. keyıfle ızlenebılen bır kahkaha zı- yafeti. Kayserı koylusü ya>lı baba (Ali Şen). üçuncu oğlu Saffet'le (Ke- mal Sunal) Enııne'nın (Meral Zeren) duğununde kalp kn?ı ge- çırip ölürken tarlasındakı define- den söz eder Öbur üç oğlu Hını- met(Zeki \las\a). Hayret(Metin Vkpınar) Gayret (Halit Akçate- pe)tarlayı surerkcn hulduklan te^- tıden çıkan kâğıttan. defincnın U- tanbul'da Mehmet C.a\ uş'ta (Mü- nir Özkul) olduğunu oğrenırler. Istanbul'da soluğu alandort kar- deş. Mehmet (,a\ui)'un hantasına göre kazma \e kureklerle Istan- bul'da kazmadık ver bıraknıazlar Kanal 6 11.45 'Ozofsayt' TVServisi-Sunııcııluğunu Ece Uslu'nun yaptığı >por-mızahprog- ramı "Ozofsayt" bu akşam son bölümüyle gelecek ekrana Prog- ram. Hamdi Alkan'ın canlandır- dığı "\rsi7 \njin" tıplemesinın yeraldığı bölumle baı?layacak. "Arsız Anjin"ın bu haftakı ko- nuklan ıse tbrahim Tatlıses ile. Müslüm Gürses olacak. - • Yönetmenliğini Le\ent Demir- kale ile Göksel Aksun'un yaptığı programda. ayrıea "Basılan Fut- bolcular" adlı paıodı ile Abdur- rahman Dilipak tıpkmcsının bu- lunduğu bır bölüm de yer alacak. ShowTV r 10.30 Kadın-erkek rolleri değişirse? Tersyüz eclilen bir dünya EFES PİLSEN WORLD CUP '95 FINAL Dünya Bilardo Kupası Finali-İstanbul Tersine Dünya Yönetmen-Senaryo: Ersin Pertan / Oyuncular: Demet Akbağj Lale Mansur, Rasim Oztekin. Berhan Şimşek, Sevda Ferdağ, Jale Arıkan, Erdinç Akbaş, Serra Yılmaz, Candan Sabuncu, Tomris Inceer' 1993, Özer Film yapımı. Dünya bilardo ustalarının Istanbul randevusu... T. Blomdahl, D. Jaspers, S. Saygmer, R. Ceulemans, T. Carlsen, C. Pilss, R. Burgmann, M. Zanetti, S. Chun Lee, C. Smissen, H.J. Kühl, A. VVeyenburg, J. Comori, L. Havennans, K. Ceulemans, B. Karatay, H. Pamuk, I. Erol... Dünya sıralamasının üst sıralarmda yer alan 18 bilardo ustası, Dünya Bilardo Kupası Finali için Istanbul'da buluşuyorlar. Bu nefes kesen mücadeleyi kaçırmaym! Bu heyecana siz de kaülın... I S T A N B U L katkılanyla Istanbul Hılton Convention and Exhıbıüon Center, 7-WArahkl995 Büetier saıon gmşmde saülmaktadır Efes Pilsen'in spora katkıları artarak sürecek. İ BİRA si TURHAN GURKAJN Kadm veerkeklenn rollennın tersıne çevrıldıği bir dünyada aynı mahallede oturan üç genç kadın arkadaştn öyküsü. Ersin Pertan'm 1993 te Orhan Ke- mal'ın romanından uyarladığı "Tersine Dünya" fılminde. Türk toplumunda erkeklenn ış- Ien kadınlara yaptınlarak. bun- dan doğacak gulünçlü çatışma- nın sonuçlan sergileniyor Her şey ın alt üst olduğu bu tersıne dünyada er- kekler ev e kapanıp çocuk bakmakta. yemek pışınp çamaşır bulaşık yıka- makta, ütü yapmakta, eşlen ve met- reslen ıse eğlence âlemlerınde ıçki ıçip kumar oynamakta. hatta kocala- nnı dövmektedırler. Kadın-erkek ılişkılerını tersyuz ederek eleştıren. argolu. femınıst eğılımlı fantastık, keyifle ızlenen hoş bır güldürü taşla- ması Pav yonlara dadanan bıçkın bırde- Lale Mansur 'Tersine Diinya'da başrolde oynuyor. lıkanh kımlığındekı Sarı Lenıan (La- le Mansur). Bıtırım Leyla (Demet Akbağ) \e Cıvelek Hasıbe (Jale Arıkan) adlı a\nı mahalloden uç ar- kadaş. tersyuz edılnu> bır dünyada erkeklenn ı^lennı ustlenrai^lerdır. Babası ölen Hasıbe"nın annesı \'a->- fıye. eve Ali adında genç bır erkeğı kapatmıştır Annesını oldüren Nuri- yeıleaynıcezaevındekalan Sarı Le- man. hapısten çıkınca öç almak ıçin bu kadının se\gılısı Zekerıya'yı baş- tan çıkarır. atv 20.00 'Olacak OKadarTV Gülmeyi unutanlarTV Servisi - Başrollennı Levent Kırca ile Oya Başar'ın oynadıklan güldürü programı "Olacak O Ka- dar Televizyonu", her zaman oldu- ğu gıbı Nebalet'ın açış konuşmasıy- la başlayacak. Güldürürken düşün- dürmeyı amaçlayan programda. gül- meyi unutan ınsanlann dramını yan- sıtan "Fotoğrafçı" başlıklı skeçten sonra sirayı "Haberler" alacak. Bu bölümde ıse kırsal kesımde ya- şayan ınsanlann seçım durumunu ış- leyen "Muhtar Seçimi", ünlü ve zengın bır adamın ölmesıyle bazı ın- sanlann çıkar pe^ınde koşmasını an- latan "Baba Da\a" ile doğalgazın bır türlu bağlanaınanıa--ı nedenıyle donan ınsanlann lıalını gosteren "Buz Adam" ba^lıklı skeçlere yer verılecek "Haberler"den sonra. ekrana ge- lecek "Zengin İ Ike" adlı skeçte de devlet yönetıcılcıının biıtun olum- suzluklara rağnıen ulkeyı toz pembe göstermeçabalan ele alınacak Prog- ramda aynca Oya Başarın canlan- dırdığı "Deli Makbule"nın macera- larına da ver verılecek
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog