Bugünden 1930'a 5,465,953 adet makaleKatalog


«
»

. \ --' Yılın son fırsatı! 72. YL SAYI25627/ 26000 TL (KDV içinde) CumhurİYÖC ŞOO milyon önpeşinatla EMLAK BANKASI KURUCUSU; YIHUSHHÂ (1924-1945', BAŞYAZARI: NAOh NAOİ (1945-1991) 6JUUUM9S5ÇMŞAMBA ANAP Yılmaz: Beni başbakan yapın I 5. Sayfada DSP CHP bize yardım ediyor • 5. Sayfada CHP Ege çıkarması bugün başlıyor • 5. Sayfada MHP Hanedan gitti tartışma bitmedi • 6. Sayfada DYP Coşkun Kırca bakanlıktan istifa etti • 19. Sayfada Başbakan Çiller ve CHP lideri Baykal, oylama yaklaşırken destek arayışlannı sürdürüyorlar GB için(liıJoıııatilvatak• Başbakan Çiller ve yardımcısı Baykal, gümrük birliği • oylamasına yaklaşılırken destek arayışlannı sürdürüyorlar. Almanya Başbakanı Helmuth Kohl ile görüşen Çiller, Alman hükümetinin desteğınin alındığını söyledi. Kohl. görüşmede, Almanya'nın "'PKK'nin yasadışı kabul edilmesi yönündeki tavnnı sürdüreceği" güvencesini verdi. Çiller. Kohl'ü Türkiye'ye davet ettiğini ve davetin kabul edildiğini, ziyaretin önümüzdeki günlerde gerçekleşeceğini söyledi. Alman sosyal demokratlar ve yeşiller de Türkiye'nin GB'ye girişine destek verme eğilimine girdiler. • Kohl-Çiller görüşmesinin ağırlık noktası, Almanya ile Türkiye'nin Kaflcasya ve Orta Asya'da ortak projeler çerçevesinde işbirliği idi. Bu işbirliğinin ilk somut meyvesini, bölgeden geçecek petrol boru hattının Almanlarla ortak yapımı oluşturdu. Görüşmede gündeme gelen çifte vatandaşlık konusunda. Kohl'ün olumsuz görüş bildirdiği öğrenildi. Almanya Federal Parlamento Başkanf nın onuruna bir yemek verdiği Çiller, NTV'nin sorulannı yanıtlarken 24 aralıktan sonra iktidarda kalmalan durumunda, "olağanüstü hal'in kaldınlabileceğini söyledi. • NATO Konseyi toplantılanna katılmak üzere Brüksel'de bulunan Baykal, GB konusundaki temaslarını da sürdürdü. Baykal, Fransa'da grevlerin uzadıgını. bu durumda. parlamenterlerin Strasbourg'a gitmekte zorluk çekebileceklerini belirterek parlamenterleri oylamaya yetiştirmek için otobüs seferlerinin düzenlenmesinin gündemde olduğunu bildirdi. Baykal. GB'ye girişin seçimlerden önce kesinlikle sağlanacağını vurgulayarak "Türkiye'nin gümrük birliğine girmiş olması, şu veya bu partinin eseri olmayacaktır" dedi. • 19. Sayfada Holbrooke: Biz BM'ye benzemeyiz TürkpoUsiBosna'dagüvenliğisağlayacak Bosna'da\dsavaş nedeniyle Hırvatistan 'a sığınan mültecilerin evlerine dönüşünü sağlamak amacıyla 6 amir, 43polis ve 2 teknisyen olmak üzere 51 kişiden olnşturulan Polis Gücü, dün sabah Zagreb 'e gitti. ANKARA (Cumhurivet Bürosu) - Polis Gücü'nün yola çıkması nedeniyle Esenboğa Havaalanı'nda dûzenlenen tö- rende konuşan Devlet Bakanı Necmetdn Cevheri, "Bu onur, bu şerelli görevle bir- likte sizJere emanertir. yoiunuz açık oteun" derken îçişleri Bakanı Teoman Lnüsan. "Tiirk Polis Gücü'nün Bosna'dagöre> al- ması hem polisimize hem de devletimize olan uluslararası güvenin de göstergesidir" diye konuştu. Cevheri, Türkiye'nin. tari- hindeki gibi etkin ve saygın yerinin gere- gi olarak Bosna-Hersek topraklannda ka- ra ve hava gücünden sonra şimdi polis gü- ŞiArkasıSa.l9,Sü.l'de Sırp liderleri tutuklama yetkisi • Bosna'ya gönderilen Amerikan askerlerine, Bosnalı Sırplann liderleri Radovan Karadziç ve Ratko Mladiç'i tutuklama yetkisi verildi. ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Dayton Anlaşması'nın "miman" olan Richard Holbrooke, bir gazetenin konuya ilişkin sorulannı yanıtlarken ABD güçlerinin, Karadziç ve Mladiç'i tutuklayarak Lahey'deki Savaş ve Insanlık Suçları Mahkemesi'ne teslim etme yetkileriyle donatıldığını bildirdi. • 10. Sayfada NATO Bakanlar Konseyi toplandı NATO Bakanlar Konseyi dün toplandı. Bakanlar Konseyi toplantısının ardından yayımlanan 2 sayfahk ortak bildiride, "teşkilatın 16 üyesinin tam bir birlik içinde. Bosna Hersek'te görevlendirilecek Banş Uygulama Gücü'nün askeri planlamasını onayladıgı" belirtildi. Bildiride, uluslararası terörün hiçbir şekilde haklı görülemeyeceği kaydedilerek bu tür eylemlerin kınandığı vurgulandı. • 10. Sayfada İran, BOSna'ya SİIah verdi Iran'ın Ankara Büyükelçisı Muhammed Rıza Bageri. Cumhuriyet'in sorulannı yanıtlarken "Bosna-Hersek'in yardıma ihtiyacı var. Silah dahil. en fazla yardımı biz yaptık" dedi Ulf SAMİBRAHİMOâ.irnun hateri • 10. Sayfada DYP Kocaeli Milletvekili îbrahim Artvinli'den iddia: Necdet Menzir, Başbakan Tansu Çiller'i devirmek için çalıştı Gller'deıı küskünlere rüsvet vaadi (Fotograf: RIZA EZKR) • Son anda TBMM Genel Kurulu'ndaki yoklamalara katılmaktan vazgeçen bazı isyancı DYP'lilere Başbakan Çiller ve kurmaylan tarafından çeşitli vaatlerde bulunulduğu kulislerde dile getiriliyor. Çiller'in, Tunç Bilget'e büyükelçilik. Bekir Sami Daçe'ye Başbakanlık Müşteşarlığı. Fethi Akkoç'a da seçimlerden sonra iktidar olmalan halinde Anadolu Ajansı Genel Müdürlüğü sözü verdiği öne sürülüyor. • Eski Istanbul Emniyet Müdürü, DYP îstanbul adayı Necdet Menzir'in, son altı aydır Başbakan Tansu Çiller'i devirmek için planlar yaptığı savlandı. DYP Kocaeli Milletvekili îbrahim Artvinli, Menzir başkanlığında, Çiller'i devirmek için tstanbul'da dûzenlenen bazı toplantılara kendisinin de katıldığını belirterek "Menzir, Çiller için 'Bu kadın bir gün ülkeyi de satar" görüşünü savunuyordu" dedi. ERGUNAKSOY ANKARA - Küskün mıllet- vekilleri ile bırlikte hareket e- den. ancak TBMM'de öncekı gün seçimlerin ertelenmesi için yapılan yoklamaya son an- da katılmaktan vazgeçen bazı isyancı DYP"lılere. Başbakan Tansu Çiller ve kurmaylan ta- rafından çeşitli vaatlerde bulu- nulduğu öne sürüldü Çiller'ın. listelerde adlan bulunmayan veya seçilemeyecek sıralarda yer alan milletvekillerinden Tunç Bilget'e büyukelçilık, Fethi Akkoç'a Anadolu Ajan- sı Genel Müdürlüğü, Beldr Sa- mi Daçe'ye Başbakanlık Müş- teşarlığı. Yılmaz Ovalı'ya da tekrar ıktıdar olmalan halinde Başba- kanlık hukuk danışmanlıgı sözü ver- diği kulislerde dile getırildı. DYP Ko- caeli Milletvekili İbrahim Artvinh" ise DYP adavı eski Istanbul Emnivet î L İ L S E Ç İ M DEĞERLENDİRMESİ Yarın Cumhuriyet'te MİZAH KAHRAMANLARI SEÇİMLERİ YORUMLADI • 12. Sayfada Müdürü Necdet Menzir'ın. son altı aydır Çiller'ı devirmek için planlar yaptığını öne sürerek "Menzir tara- findan tstanbul'da dûzenlenen bu giz- li toplantılann bazılanna ben de ka- nWun*'açıklamasınıyaptı Başbakan Tansu Çiller'ın küskün milletvekille- rinı eylemlerinden vazgeçirmek için çeşitli vaatlerde bulunduğu öne sürü- lüyor. Çıller'ın. seçimlenn ertelen- mesi için TBMM'nın toplanmasına dönük ginşımden önce. bazı milletve- killerinı aradığı veya arattırdıği bildi- rildi. Başından beri küskün milletve- killeri ile hareket ettıklen önesürülen bazı DYP'lilerin. TBMM Genel Ku- rulu'ndaki yoklamaya son anda katıl- maktan vazgeçtiklerine dikkat çeken ve adının açıklanmasını istemeyen bir isyancı DYP'li. şu savlan dile getir- di: -Bizi başta MHP Genel Başkanı Alparslan Türkeş aldattı. Bizimle bir- likte hareket eden, ancak son anda im- UArkasıSa. 19, Sü. l'de Ezanın Türkçe okunmasını önerdi Nusret DemiraPa ihraç istemi • MHP Ankara 1. bölgeden 1. sıra milletvekili adayı ve eski Ankara Devlet Güvenlik Mahkemesi Başsavcısı Nusret Demıral'ın. ezanın ve Kuran'ın Türkçeleştirilmesi önensinde bulunması, partisınin büyük tepkısıne neden oldu. • MHP Genel Başkan Yardımcısı Rıza Müftüoğlu ile Genel Sekreter Yardımcısı Abidın Dursun. Demıral'ın partiden ıhracını istedikleri dilekçeyı dün gece partı disıplin kuruluna verdiler. Disıplin kurulunun konuyu bugün görüşmeye başlayacağı bıldırildi. • 19. Sayfada Çffler ABD'yi şaşırttı • ABD yetkililennin. Başbakan Tansu Çıller'in "Amerika bizi Ortadoğu'da sıçrama tahtası olarak görüyordu ve Avrupa'nın dışına atmıştı. Biz gümrük birliği ile tarihi değiştinyoruz" yolundaki sözlerinden şaşkınlık duyduklan belirtildi. • Başbakan Çıller'ın yaptığı açıklamadan sonra Türk diplomatlara. ABD'nin. Türkıye ile Avrupa'nın yakınlaşması politikasını asırlardır desteklediğı ABD yetkililerince anımsatıldı. • 6. Sayfada 'Gerekirse Türk-Iş partileşir' • Türk-lş Genel Başkanı Bayram Meral. vönetim kurulu lıstesini muhalefete göre şekillendirdiği için kesinleştirmezken; Meral'in rakıbi olan Tes-lş Sendıkası Genel Başkanı Faruk Barut'un lıstesindekı genel sekreterlık sorunu Enver Toçoğlu'nun malı sekreterliğe razı olması üzerine çözümlendi. • Meral. konfederasv onun demokrasinın davanağı ve güvencesi olduğunu belirterek Türk-lş'in oy deposu olmadığını ve gerekirse sıyasi partı kurarak ülke vönetimine talıp olabi'leceklerıni söyledi. aJMUNSONBtinideııMeri H i. Sayfada OLAYLARIN ARDEVDAKİ GERÇEK DYP-MHP... Milletvekili aday listelerinin açklanmasının ardından par- tilerin içi karıştı. Her genel se- çim öncesi bu tur olumsuzluk- lar yaşanırdı. Ancak bunlar genellikle "kışisel" kalırdı. 3ugün sorunun kişısellikten kiteselleşmeye dönüştüğü ve Ö2ellıkl9 merkez sağdakı ıkı psrti için cıddi bir sorun oluş- tuduğu dikkatı çekiyor. Sorunun kaynağı daha ön- ce de bu sütunda vurgulan- mıştı. Parti genel merkezleh- nin "tekseçici" olması ve ge- nel merkezlerin bu yetkisini "örgüt eğilimini gözardı ede- rek" kullanması, bu sonucu doğurdu. ANAP. birkaç çıkışia sorunu atlattı. CHP'de durum liste öncesi belli oldu ve saflar netleşti. RP'de "Iktidara geliyonız" beklentisı tüm sorunların üze- rine şal oluyor. DSP'nin aday belirleme yöntemi artık gelenekselleşti. DYP ve MHP'nin ise henüz kendisini toparlayabildiğinı söylemek olanaksız. Sağ partilerde "lider eğılı- minin" behrleyici olduğunu, bu partilerde siyaset yapan ki- şiler de biliyor. Öncekı seçim- lerde liderler, listeye kendi damgalarını vururken, deyim yerındeyse örgütü de "okşa- mayı" ihmal etmezlerdi. DYP'de Çiller'in adaylan parti genel merkezi yerine Başbakanlık Konutu'nda be- lirlemesi ve tanıtımı burada yapması önemli bir göster- geydi. Örgütten gelen millet- vekilleri kendilerini listede gö- remeyince isyanın boyutlannı Meclis'i toplamaktan Çiller'in malvarlığı hakkında gensoru vermeye kadar götürdüler. Bu amaçlarını gerçekleşti- remeyen küskünlerın, propa- ganda dönemi boyunca DYP için "olumsuzluk" yaratacağı kesin. • • • • Arkosı Sa. 19, Sü. 9 da İhracat krediniz VakıfBank'ta hazır! Gelin VakıfBank'a, her törlü ihracat projeniz için VakıfBank'ın size sağladığı kolaylıklardan ve kredi oianaklanndan yararlanın. . Hem siz kazanm... hem Türkıye kazansm. ı VdkıfBonk BORSA ûDün 41.884.19 Öncekı 40.435.53 DOLAR ûDOn 55.400 Oncekı 55J50 MARK ûDun 38.600 Örıcekj 38.550 ALTIN ûDun 689.500 Öncekı 688.000 Doğu'da 5.6 şiddetinde deprem • Doğu Anadolu Bölgesi'nde dün gece 5.6 şiddetinde deprem meydana geldi. Deprem. en çok Tuncelı ve çevresinde hissedıldı. Tunceli Valisi Atıl Uzelgün. Pülümür \e Nazımiye'de 5 binanın hasar gördüğünü söyledi. Depremden sonra birçok yerde elektrıkler kesilirken halk sokaklarda sabahladı. I 6. Sayfada GUNDEM MUSTAFA BALBAY Hero mu, Zero mu?.. Medyada çok kanallı bir tek seslilik yaşanıyor. Seçimle- re gidilirken kim kımin borusunu öttürecek, netleşiyor. Gazetecilik eğitiminde sık kullanılan bir fıkra vardır: Ülkenin birinde gazetecıler ıktıdarın uygulamalarını sü- rekli eleştirirlermiş. Başbakan, danışmanlarına sormuş: - Hep aleyhimde yazıyorlar. Hangi gırişımde bulunsam olumsuz biryanını buluyorlar. Bir şey yapmalıyım kı, her- kes alkışlasın... Fıkra bu ya. danışmanları Başbakan'a su üzerınde yü- rümesini öğretmişler: - Sayın Başbakanım, bu mucızenin karşısında kimse duramaz. Yarın manşetlerdesiniz. televizyonlarda ılk ha- bersınız... Başbakan kameramanların, foto muhabirlerınin gözü • Arkosı Sa. 19, Sü. 3 'te
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog