Bugünden 1930'a 5,458,831 adet makaleKatalog


«
»

3 ARALIK 1995 PAZAR CUMHURİYET SAYFA EKONOMI / YATIRIMCI REHBERI BORSA VERİLERİ Hisse Senedi Pryasası Işlem Hacmı (mılyar TL! Işıem Mıktarı (mıtyon) Bıleşık Endeks Malt Endeks Sanayı Endeksı Repo Pryasası Işlem Hacmı (mılyaı TU Hattalık Faız (Yııiık Agıriıkit Ortalama %) Aylık Faız (Yıllık Agırlıkh Ortalama %) Tahvil Piyasası Işlem hacmı (mılyar TL) Tescıl Piyasası Iştem hacmılroılyarTU Önceki Hafta 37 214 5820 42159 45 32016 95 «561 44 173 852 8199 83 45 11442 556 638 Geçen Hafta 44 840 5 707 39337 14 30686 50 45009 71 170 056 8133 8800 7 696 409 806 Değişım % 20 49 -195 -6 69 -416 -7 31 -218 -0 80 5 45 -32 74 -26 37 BORSADA GEÇEN HAFTA «İRİNCİPAMR 'Adana (^me^*: <A) Adana Çımentc ıB, 'Mana Çımento (C! •Akal TeksM AKbanh Akçımento •Aktıf Fınans -ttstı Iplık Aksa Aktaş Elektnk (1) Aürko Hokliflf Altcmatıfbank "Alarko Sanayı Altınyıldu •Anadolu Cam •Anadolu Bıracıl* •Aıcelık Aı*m Asdsan Akstgorta AnaOclu SıgortJ -Atias Yat Ort Allantıs Yat Ort "Angaz •Bajfaş eekoteknıfc "Bolı, Çımento Bossa "Bnsa Borusan Bati Çımento Bursa Çımento Bugun Yayıncılık Bumeıang Yat Ort Burçelık •Ç8SBoya •Çeiık Nalat "Çemtaş Çımsa Çş Çanakkale Çımento 'Çukuıma Elektnk Çumra Kifit "Oardanel Demifbanlı "DenBlıCam Oenmod •fteva HoM«ıg ' D ^ k Dıtaş Dogan DemııYat Ort Dcjusa- •Dogan Holdıng Döktaş Duran Ofset •Eüacıbaşı İıaç Eczacıbajı Yapı •Eczacı&aşı Yatınm Edıp Iplık *Ege Btracılık Ege Endûstrı "bge Gubre Ege P-ofıl Ege Seıamık Eme* Sıgorta Emsan Pas ÇeJık Emsan Beşyndız Enka Hoktııtg Egeplast *Er5osan 'Ercrças Bıracrltk 'Eretlı Denn Çelık 'Estank Esem Spor Gıyım •Evrcn Yal. Ort Factofınans Fenış Alumınyum FırunsFm Kır Fınansbank -Fngo Pak Gıda Garantı Bantası •Gentaş 'Globai Menkul Oet •Global Yat Ort Gölta; Çımento Good-Year "GûlKe Fabnkalan Güney Sııacılık Güneş Sıgorta •Hetta; HalkSıgoıta •Hımyet Gâjet "Ihlas Hotdıng Iktısat Fm Kır "Intema *lşBankası(A) •Iş Bankası (B) •IşBankasi'C) Iş Bankası (Kurucul •lst MotorPıston Izmır Demif Çelık "Izocam Kaplamın 'Kartonsan •Kav •Koç HoMıng •Itoç Yatınm •Kepeı Eıektrtk 'KerevıtaşGıda Kelebek Motılya "Honya Çımenlo •Kotdsa Konıteks KSjtaşTeksM Karsu Tekstıl *Kutahya Porselen LüksKadıfe Marmarıs Altınyunus 'Makına Takım Maıet -Medya Holdmg -MertoGıda -Metaş 'Migros Mıllıyet Gazetecılrk -tMpa Marm Martı Otel 'MardKi Çımento Marshall 'Mutlu Akû Musta'a Yılmaz Yal Ort Nergıs HoMıng •Heta; Telekom Oysa-HıgdeÇımento •Het Holdıng Net Tunzm Okan Tekstıl 'Olmuksa •Otokar •Otosan Oz Fiıufls Facinııtg Parean *Peg Protıto "Petkım Prnıaş PınaıSu Petıokent Turam "Ptnar EmegreEt *Pmar Sut Pınarlln •Potyie'- •Petrol Ofısı •Rata Elektronık Rant Fınansai Kır Raks Ev Aletlen •Sabar Yayncılık Sabah Pazariama "Sarkuysan •Sıtaş *ŞışeCam *Sktaş "SIOMIIS SSmnaPumjMı Sonnra Fılatnent *Tat Konserve T Tuborg Tenstılbank •Teletaş Transturtt Fren "Tirk Hava Yolları *Tıre Kutsa- T Kaıkmma Bankası •Tofa; Otonobıl Fab Tofaş Oto tıcaret •Trakya Cam "Transtjn Holdıng TSKfi T Dem Mkum 'Tukaş Tûmteks Tekstıl 'Tüpraş •Tunas Petrol Tûtüntaik •Usas *Ün>e Çımento •Uşak Setamık VakıiFın Kn •Vestel Vakıl Yat Ort -Vıkıng Kâjıt •Yasaş *Ya(XueKıedı Bankası Yip.kredifin.Kir Yapı Kıedı Yal Ort •Ytasa BU HAFTA İÇİNOE Ifltm Mtktan 27191 13 767 20224 39175 179 518 162 028 15112 106 833 51443 682 474 16 640 7 971 18 319 35 363 35 49! 41658 191 121 30 714 23 965 2 154 6 409 15 579 4 185 351 354 31482 17 176 44 745 114311 19 490 20131 8192 8 849 62 293 5 512 23266 26 024 380 871 36 747 36 800 5 321 6 932 322 .2 748 350 128 875 138 520 69 948 102 045 5 463 105 504 16 901 127415 6100 15 400 138 092 7 222 16 772 135 509 55 916 38 455 7 919 48.242 44 599 28 549 14 832 1312 7 393 3 419 411 314416 75 911 4 162 34 223 1958101 20 838 30 027 40 241 1639 132 090 1860 6 594 132 796 56 503 35 557 20 312 12 481 11656 38 868 31860 9064 3 851 111842 65 743 266 611 6 789 57 619 1615 3 507 534 875 253 34 588 130 328 18 586 128 717 148 628 52 797 283112 63 440 3 864 582 80 3S9 8 484 14 879 64153 17 819 435 105 52 042 12 763 10 273 6 561 135 912 14 695 116 563 26 923 827 167 98 588 24 757 4 837 16 079 47 759 6 343 123 547 2 434 220 014 117 C18 2 876 180 624 2'9 532 334 87! 51326 27 597 55125 621 7 539 28 696 503 860 3 474 3411 2 662 100 539 184 554 11537 301863 148 946 247 499 2 286 52 385 13 891 8 027 125 943 510 377 132 646 34 271 56 481 41903 12 824 20 852 13 730 5 585 603 628 664 061 328 640 209 306 4 875 101 425 3 762 80 734 242 604 3 334 9 806 16 261 175 126 1196 617 53 463 8 474 601585 38 894 5 490 7 119 10 461 2 871 108137 22 525 3 723 694 73 5 664 12 938 EnMşûk / 500 4 600 1 500 5300 12 500 22 000 2400 3 850 14 500 265 000 18 750 1550 15 500 13 250 4 700 2800 4 800 6 400 3850 4500 2 600 1000 650 24 OOO 20 000 3 750 2100 4 100 13 250 12 250 11000 33.500 6400 600 7 400 6300 3500 20 000 26 000 26 OOO 6300 7100 30.000 7300 2100 2900 6 500 9.200 1700 1750 5 700 590 2 800 1725 7 200 5 200 3 250 4 750 6 700 7 500 14 750 14 750 4 250 9600 12 OOO 1075 2100 5 400 24 OOO 11750 6 600 26 000 4 700 1000 6 600 870 1350 21500 1775 2 075 18 750 3 850 12 000 3 950 1025 9500 15 750 3 400 6 600 4 550 6 900 1700 10 000 1175 10 000 400 000 55 OOO 3 950 8 200 970 5 400 12 OOO 16 750 18 250 8 200 11 OOO 26 000 4 100 6100 4 700 14 250 27 000 2 800 15 750 2 700 4500 2 100 980 11500 975 3 650 1975 52 000 920 1350 1275 7500 3 150 8 400 640 4 600 14 250 5500 1225 8 100 2 200 12 500 22 500 9600 1350 4 700 8 800 28 000 16 500 4 700 2 250 7900 15 750 6000 2 550 8 600 13 250 3000 12 500 870 1225 8400 3 400 8 200 20 000 10 500 3 300 10 000 30 500 28 000 1900 16000 51000 10 000 6900 1225 6O0O 5500 5 10O 2400 2 550 5300 11750 10 000 7800 9500 1050 215000 3 550 2 850 1825 460C 1375 7 800 3 250 2 60C 5200 680 6 100 EnYttsek Flyat 8 &UC 5 800 1İ00 6100 13 500 29 5Ö0 2 850 4 550 17 5OC 325000 20 500 18C0 19 250 14 250 5 700 3450 6 200 7 700 4500 5 700 3100 12» 820 32 000 24 000 4 700 2 500 4 450 15000 13 750 12 750 40 000 9300 720 9 200 7500 4 500 23 000 30 0OO 28 000 8 700 8 200 44 000 10 250 2600 3 400 11 000 11250 2 025 1 900 6 700 660 3 550 2 100 8 3O0 '100 4150 5800 7900 9000 16 500 16 000 5200 11000 15 000 1300 2 750 7 000 35000 13 750 "M00 3O0OC 6 500 1050 10 500 1050 1325 25 500 2 100 2 300 23 500 4 050 14 250 5 300 1300 13 500 17 756 3 950 9400 SOOO 8 800 2 075 12 250 1475 12 000 700 000 80 000 4 750 9 800 1150 6 300 13 750 17 500 22 500 9100 13 000 47 000 4 906 7 200 5 700 16 OM 30 500 3 600 17 500 3 050 5 900 2 750 t 250 14 500 1125 4100 3 050 58 000 1025 1750 1525 9 600 4 050 9 900 790 5 400 15 750 7 200 1475 10 000 2 900 14 500 26 000 11000 1800 6 300 10 500 33 000 20 000 5900 2 700 8 400 18 750 6 900 3100 10 000 13 750 3 550 14 500 1040 1525 8 700 3 950 9100 22 000 13 500 4 050 12 000 33 000 30 000 2175 21500 72 000 14 000 8000 1650 6400 7CO0 6 200 3100 2 850 6500 12 250 11750 9 500 11000 1200 245 000 4 050 3 300 2 100 5 700 1575 3 300 3 800 3 600 5 800 860 6 600 Kıpanif Flyatı 5 200 1600 5900 13 000 28 500 2 425 4 300 16 500 280 000 19 500 1650 19 250 14 000 5 300 2 950 5 300 6900 4 100 4 950 2650 1075 740 27 500 21000 4 250 2 350 4300 14 500 12 500 12 000 40 000 7 100 630 7 800 6 700 4 300 210O0 29 500 27 000 8.700 7100 41500 8 700 2 325 3000 6.500 9900 1850 1800 6 200 630 3 15ü 1825 7 800 5 900 3 550 5 800 7 200 8 400 15 000 16 250 4 950 10 250 15 000 1125 2.550 7000 28 500 12 750 7 300 29 500 4900 1025 10 000 900 1225 23 500 1800 2100 22 000 4000 12 750 4000 1 125 11 000 17000 3 600 6800 5000 7600 1800 11000 1250 11000 1 500 000 73 000 4 350 9 400 1050 6 000 12 500 16 250 20 000 8 700 12 250 36 000 4 850 6600 5 100 15 000 28 500 3 400 17 500 2 850 5 400 2 375 1050 13 000 1025 3 950 2 450 58 000 970 1550 1325 8 500 3 650 9100 770 5 200 15 250 6 700 1350 9000 2 750 13 000 23 500 10 250 1675 5200 9100 29 000 18 250 5200 2 375 8 400 17 000 5 400 2 950 8 7 00 13 500 3 300 12 750 990 1275 8 600 5 800 8600 20 500 11000 3 650 11250 32 500 29 000 2 050 17 250 63 0O0 11750 7 400 1650 6 400 6 800 5 300 2 650 2 800 6 500 12 000 11 500 8 400 10 OM 1125 235 000 3 750 3250 2000 55O0 1475 8800 3 350 3 500 5 700 730 6 400 ÖNCEKİ Hafta kapanı; s <:tı 5 900 1825 5900 13 500 22 500 2800 4 550 14 500 385 000 20 000 1775 19 250 14 250 5 700 3 450 5 300 7 800 4 550 5600 3100 1275 810 31500 23 500 4 700 2 450 4400 14 750 14 250 12 750 40 500 9 0O0 730 9100 7 600 4 450 23 500 29 000 28 000 7 700 8000 42 500 23 000 2600 3 350 115 000 11500 2 050 1975 6 300 670 3 600 2100 8 300 7 300 4 150 5 300 7 300 9 000 16 250 16 500 5 300 11000 14 000 1325 2 850 7 100 34 500 14 750 7 400 29 000 5 400 1075 11 000 105O 1350 26 000 2 050 2 250 23 500 4 050 14 250 5 300 1325 13 500 1S0O0 4000 9 600 4 850 8900 8 400 2 100 12 500 1450 12 250 650 000 80 000 4 700 0000 000 10 000 1125 5300 14 000 17 500 23 000 8500 13 250 47 000 4900 7500 5 700 15 750 29 500 3 200 17 250 3 150 6 100 2 800 1200 15000 1 125 4 150 2 950 59 0O0 1025 noo 1525 9 600 4 150 9900 790 5 100 12 250 6600 1450 10 500 2 650 14 500 26 5O0 11500 1950 6400 10 000 33 500 20 000 6400 2 550 9500 19000 7000 2 950 9 900 14 750 3 300 15OOC 1050 1475 8 600 3 95C 9100 22 50C 14 00C 4 050 12 000 32 0O0 3O0O0 210C 22 0O0 70 000 14 000 8100 2 050 6 200 6 200 6 200 2 500 2 450 6 300 12 500 11500 9500 11 000 1200 235 000 4 050 3150 2 075 5 700 1600 9 400 3 900 3 400 5 600 830 6 900 Yll Kapani| l! '50 ısooo 3200 7800 10 500 62 000 5 5O0 5400 26 000 37000 33 000 3000 22OO0 18 000 11250 4 750 10 000 17000 5.600 7800 5500 4200 1650 7 800 8100 6 700 5 500 4 550 6 500 28 000 14 750 2:000 2 200 İ525 9 200 7 500 5 900 13 000 99 000 27 OOO 7 300 13 750 10 000 10 0OO 54 000 4 000 70 OOO 31000 2 450 2 250 5 800 890 2 350 3 OOO 12 000 36 300 4 400 8000 8 800 39 000 24 500 7 000 12 500 5200 13 500 3500 5 400 9900 13 500 7800 9000 28 500 3500 1300 12 250 1325 4600 11250 2500 3 700 19 000 5 800 5900 9 250 3 500 8100 18 250 4 350 15 000 14 500 2 850 11750 2 700 7 500 5 400 8 700 1020 000 35 500 7 100 I0OO0OO0 7 200 2 1O0 8 500 11750 18 500 18 250 28 500 30 000 7 200 31000 8 OOO 355 000 15 250 19000 5000 12 500 8900 17000 3 9M W75 8890 1500 6000 3 700 74 000 16» 3 050 2 800 11255 8 10C 6200 1450 6 500 13250 2 500 74OC 60OC 7 60C 315OÛ 9 60C ?0OC 3 800 4 65C 18 000 •MOC 5 500 2 40C 5 1O0 8100 23 5OC 2 950 13 75C 12 25C 3 000 16 00C 1325 5 500 22 500 4 500 4 250 18 250 18 000 4 400 7 OOO 53 000 24 000 3 850 14 500 11500 8100 12 750 4100 33 000 34 500 9 400 2 025 4150 7 200 23 000 11500 14 500 9 750 2 700 265000 9 300 10 250 3 800 7 200 4 200 16 500 14 250 3 350 6 700 1225 3 200 Gözler 'küskiinlerde 9 HACER GEMİCİ Seçımlere küskünlerin gölge- sınin diişmesı ile bırlikte faiz ve dövızin baskısı altında ezılen borsa geçen haftayı düşüşle ka- patmak zorunda kaldı. Hisse se- netleri ortalama yüzde 6.6 ora- nında değer kaybederken dolar ve faiz yıne cazıbesıni korudu. Haftaya düşüşle başlayan bor- sayı ayakta tutan ÇEAŞ ve Ke- pez'e yönelik spekülatıf talepler oldu. Hafta ıçinde bu hisselere yönelik taleplerın de etkisi ıle dalgalı bır seyır izleyen endeks perşembe gününden sonra ıse partılenn aday lıstelerinde yer al- mayan küskünlerin ısteğı ile TBMM'nın pazartesi günü ola- ğanüstü toplanacağınm açıklan- masıyla 36 bin sevıyelenne kadar indı. Ancak cuma giinü ıkincı se- anstan sonra gelen tepkı alımlan ile endeks haftayı 39 bin 337 pu- andan kapattı. Döviz pıyasalan ise haftaba- şında vadelı işlemler ıle tanıştı. Seçım sonrasına yönelik oluşan devalüasyon beklentılerinı kır- mak ve dövız rezemndekı en- meyi durdurmak ısteyen Merkez Bankasf nın yenı bir enstrüman olarak sunduğu \adeli ışlem- ler(for\vard) ile pıvasadaki yo- gun talebin de önüne kesilmek istendı. Ancak serbest pıyasada 5 5 * 5 n i nnnnnfi3 o ü Yatınm araçlarının haftalık getirisi (%) Faizler, net ve dönem sonu olarak hesaplanmıştır. Repo faizleri, İMKB verileridir. Döviz ve altın, serbest piyasa fiyatıdır. dövıze olan talebin iürmesi ne- denı ıle dolar hafta ıçinde 55 bin lırayı aştı. Merkez Bankası'nın 1996 başı içın vadeli işlemler pı- yasasında duvurduğu 58.489 li- ra\ ı oldukça düşuk bulan pıyasa- ların \eni yıla yönelik de\alüas- yon beklentisi de sona ermedi Bu arada kuşkusuz do\ ızde va- delı işleme geçmek bankalann ışıne geldi. Haftavı 55 bin 450 liradan ka- patan dolaradışpiyasalardaki ge- lişmeler de destek verdi. Dolar mark parıtesınin 1.42'lerden 1.44'lere kadar çıkması sonucu yurtiçi ıpyasalarda dolann hafta- lık getırısı 1.74 olurken mark ıse 50 liralık düşüşle haftayı 38.450 liradan kapattı. Para piyasalannda devam eden vade ve faız baskısına daha faz- la dayanamayan Hazine de pa- zartesi günü 75 günlük bono ıha- lesıne çıkiyor. 6 aralıkta yapaca- ğı 51.3 trilyon liralık gen ödeme gününe valörlü ihalede yüklü miktarda satış yapmak zorunda olan Hazine aralık ayı boyunca oldukça sıkışık bır dönem geçı- recek. Bılindıği gibi Hazine bun- dan önceki en kısa vadeli ihaleyı 81 günle 8 kasım günü yapmış ve yıllık yüzde 132 bıleşik faızlde 14.4 trilyon liralık satış yapmış- tı. TTK'de yatınm hamlesi ZONGL LDAK (AA>- Turkıye Taşkömürlerı Kurumu"nca (TTK). 1996 yılında 840 mıl- yar lıralık yatınm yapılacağı bıldınldı TTK Genel Vlüdürü Hayrettin Soytaş. yaptıgı açıklamada. 1995 yılında Zonguldak maden ocaklarına 473 mılyar lıralık yatırım yaptlmasının programlandıgını hatırlatarak. yatmmlann tamamının gerçekleştıgını söyledı 1996 yılında madenlere yapılması planlanan yatınmın yüzde 77.5 oranında arttırıldığım da kaydeden Soy- taş, gelecek yıl ha\za çapında 840 mılyar lıralık yatırım gerçekle^tınleceğını bıldırdı. Şirketin bilerek zarar ettirildiği ileri sürülüyor ORÜS'e talip çıkhANKARA (AA)- Orman Mu- hend^len Oda.sı Genel Ba^kanı Salih Sönmezışık. Orman L rünle- rı Sanayıı A.Ş.'nın(ORÜS). arsa değerlennın ancak uçte bırine sa- tıldığını öne surdu. Sönmezı^ık. dun duzenledığı basın toplantısında. Ornıan L run- lerı Sanayı A § "nın (ORLS) ko- ^ullannın. özelle^tırme gerekçele- nnın hıç bıribine uymadığını soy- ledı. ORÜS'ün bilerek zarar ettı- nldığını. sermayesının arrtınlma- dığını. hamnıaddc ıthalatına yö- neltıldığını ıddıa cden Sönnıez- • Salih Sönmezışık, ORÜS'e 5 yıl içinde yüzde 110 faiz ödemek \e bir tek çalışanı işten çıkarmamâk koşuluyla talip olduklarını söyledi. Hik. butün bunlann sonucunda Orüs"ün bugıin 4 trilyon lıralık zararı bulunduğunu kaydetti. Orüs'te bugün 3 bin 900 işçı çalıştınldığını belırten Sönmezı- şık. sektörde sendıkalı ışçi çalış- tıran işyerinın yok denecek kadar az olduğunu söyledı. Sönmezı- şık. şöyle devam etti' "EskiPazar 2.5 milyar lira gibi komik bir ra- kanıa gitmiştir. Eski Pazarda 31 tane lojman var. Tanesini bir mil- yardan satsanız 31 milyar eder. Kaldı ki Eski Pa/ann Kamu Or- taklığı İdaresi tarafından tespit edilenişletmedeğeri 139 milyarli- radır." ORLS'ün satışının onaylan- madığına dıkkatı çeken Sönmezı- şık. Orman Mühendtslen Odası olarak ORLS'e talip olduklannı ve pazartesi günü resmı teklıfle- rinı ılgılı makanıa sunacaklannı sövledi. YATIRIM Yatınm Fonu FONLARI NE Aylık Adı Degışım % »TİPİ Iş Yatırım 2 1; Yatırım 3 1; Yatırım 7 Iktısat Yat 4 Garantı Yat 4 Garantı Yat 5 Esbank Forı 3 Vakıf Hisse Dtşbank Beyaz Oışbank Mavı Oışbank Pembe Tûtun Fon 1 Tütun Fon 3 Fınans Fon 2 Fınans Fon i Halk Fon 3 EmlakFon2 EmlakFon 5 Ege Fon-2 Kalkınma Fon-2 Demır Fon-1 Turkbank Fon TSKB Uzman Fon Akbank A Tıpı Tekstıl Fon-3 Atafon Koçbank Fon-1 Koçbank Fon-3 Global Fon Korfez Fon-1 Tphınfnnf b Ul III vll Kentfon1 1 ^ 1 • V 1 V V * CU Sıgorta Fon AltematıfF-1 Hakfon-1 ŞekerFon-1 Oyakfon-1 Express Fon-1 Gedık Hisse F RTİPİ o ıırı Iş Yatırım 1 Iş Yatırım 4 Iş Yatırım 5 Iş Yatırım 6 Interfon 4 Interfon 5 Iktısat Yat 3 Ikt Atılım F Garantı Yat 1 Garantı Yat 2 Garantı Yat 3 -6.59 -2 58 -5 24 -135 -3 26 -2 46 -515 -2 04 -2 05 -197 -158 -2 29 -0 33 -0 76 -2.74 -2 71 -3 19 -3 02 -0 98 -4 20 4 70 -5 74 -130 -2 96 •3 00 -180 -129 -5 25 -2.63 -6.55 -4.26 -1.78 -4.07 -0 65 -3.78 -8 90 -5 57 -2 04 -4 32 0.89 110 2 37 138 188 142 164 184 1.51 149 139 Yılıçı Degışım % 50 73 7164 55 51 57 18 33 73 108 77 49 20 80 27 67 35 70 07 57 55 132 -26 92 134 95 72 08 68 15 65 67 68 25 6193 6178 62 71 32 20 28 98 14 19 74 45 108 69 76 29 42 35 53 68 51 11 67 30 22 47 77 87 89 56 60 26 18 53 64 01 15 49 2 04 75 06 59 99 44 15 84 04 84 71 64 15 104 86 109 06 89 01 82 41 72 63 : GETİRDİ? Yatınm Fonu Adı De Yonca Fon-1 Esbank Fon 1 EsbankFon2 YKB Fon-1 YKB Fon-2 YKB Fon-3 YKB Fon-4 YKB Fon-5 YKB Fon-6 YKB Fon-7 YKB Fon-8 YKB Fon-9 Vakıf Fon 2 Vakıt Fon 3 Vakıf Dunya Vakıf Fon 6 Tutun Fon 2 Fınans Fon 3 Fınans Fon 5 Zıraat Fon 1 Zıraat Fon 2 Zıraat BaşakF Zıraat Fon 4 Halk Fon 1 Halk Fon 2 Pamuk Fon-1 Pamuk Fon-2 Emlak Fon 1 Emlak Fon-3 Emlak Fon-4 SumerFon Ege Fon-1 Kalkınma Fon-1 Demır Fon-2 Tarış Fon-1 Tanş Fon-2 Turkbank B Tıp Etıfon Akfon-1 Ak Karma Fon Tekstıl Fon-1 Tekstıl Fon-2 Koçbank Fon-2 Körfez Fon-2 Tebınfon-1 Alternatıf F-2 Eczaotbaşı Fon SYKB Yatırım 1 Ekın Fon A A Fon Endekslerı A A BİLEŞIK A A (A) TİPİ A A !B) TIPI Avhk Şışım % 0 67 118 0 98 138 0 65 -170 142 138 143 -124 131 4 68 135 151 158 168 0 89 163 151 0 69 125 1 16 1 13 -155 -1 29 0 94 0 51 0 40 0 50 -0 50 0 63 166 0 93 1.35 -0 82 011 135 0 76 1.45 1.48 0.71 -0.59 040 018 134 5.34 153 0 65 0 64 -0 77 -3 52 115 Yıhçı Degışım % 69 54 60 89 58 70 7014 72 39 55 25 8182 70 63 80.27 78 83 82 60 69 03 84 99 84.11 55.56 78 55 7140 59 34 76 81 79 24 82 85 90 98 87 54 70.38 6911 79 54 75 87 83 86 84 99 84 81 8184 73.05 87.03 67.84 6914 70 33 5.96 97.17 75.16 72.58 75.19 62.40 74.90 84 29 29 59 26.55 74.01 18 56 9 43 7175 65 39 75 75 EBSO Başkaıu 'işsiz sanayici' MERİH AK İZMİR- Esıe Boltzesı Sanayı Odasfnda. ("EBSO") Yönetım Kurulu Ba.şkanı Atıl Akkan tar- tışıldı. "İşsizsanayici" olarak nı- telenen Akkan hakkında başta "\ergi yüzsüzü" olduğu savlan meclıste tartışılırken. Akkan. basının konuyu abarttığını sa- \undu. EBSO"nun. oda seçımlerının ardından yapılan ilk toplantısın- da yönetım kurulu başkanı Atıl Akkan gundenıegeldı. "İşsizsa- nayici" olarak tanınan Akkan'ın hıç bır sanayı kurulus.u bulun- mamasına karşın oda yönetım kurulu başkanı olması. seçım- den sonra sıkça gundeme eetinl- dı. Akkan'ın son olarak da vergi yüzsüzleri arasında olduğunun savının ortaya atılması. EB- SO'da bomba etkisi yapmıştı. Bunun yanı sıra Akkan'ın fabri- kasının yerini "sırgibisaklama- sı" \e "Bir önceki kiıiilik yarat- tığı için kapatilmıştı. Şinıdikinin yerini sö> lemem*"açıklaması, or- talığı ıyıce karıştırdı. Akkan'a yöneltilen dığereleştin ıse haya- lı ihracatçı Vahya Demirel'le iş ortaklığı Yahya Demirel'le 1973 yılın- da iş ortaklığı yaptığını ancak daha sonra bu ortakl ığın sona er- diğıni belirten Akkan, 'Benim hiç bir hayali ihracatla ilgim ol- manııştır. Bu konularda bırakın sanık olmayı, tanık olarak bile çağnlmadım. Tanıkokluğum yo- lunda belge getirin. hemen göre- vimden istifa edeyim. İşsiz oldu- ğum. EBSO'daki oda>ı kullan- dığım.Tire Organize Sanay i Böl- gesi'nin aracını kullandığım söy- leniyor. Tire OSB'nin başkanı- yım. Bırakın o aracı kullanayım. Bütün bunlan seçim hey acanına veriyorum. Eğer itimatta bir sar- sılma varsa, bugün meclisimiz oylama yapsın ve bizi düşürsün. Öna da saygı duvanz" dedı. Özel sektör havacılığı sevdi ANKA- RA (AN- K.\)- Özel havayoluta- şımacılığı- na ılgı sürüyor. Bu alanda faalı- yet göstermek üzere Istanbul'da iki şirketkurulurken. Rusya'dan Sochı Airlınes şube açtı. Edinı- len bılgiye göre, "Atlas Hava Ta- şımacılık Turizm ve Ticaret ,AŞ' adıy la kurulan şirketin sermaye- si 5 milyar lira düzeyınde bulu- nuyor. Şirkette. Cem Kınay ve Ab- durrahman Oğuz Serim 1.7"şer milyar, Sarana Turizm ve Tica- ret AŞ 1.5 milyar. Cen \e Atilla Kınay da 5O"şer mılyon lıralık pay aldı. •Vıldız Yolu Hava Taşımacılı- ğı Ltd Sti.' adıy la kurulan şirke- tin sermayesi 500 mılyon lira olarak belırlendi İnsan hayatı bu kadar ucuzken, ilaç neden pahalı diye soran, ülkenin sağlık reçetesinde dürüst bir liderin imzasını görmek için, ANAFa EVET diyecek ECZACILARARANIYOR! ANAPAOYVER MACERAYASONVER PARTİSİ 1SS3 YORUM ÖZTİN AKGÜÇ Umuttan Umutsuzluğa İlk kez 1957 milletvekili seçimlerınde gençliğın de verdi- ği coşku ile oy kullandım. Türkiye, Demokrat Partı ıktida- rından kurtulacak, demokrası gelecek umuduyla CHP'ye oy verdım. izleyen seçımlerde umut ve coşku azalmakla beraber, belki daha iyı olur umuduyla sürekli CHP'ye oy ver- dım. Tek oy kullanmadığım seçim, 1983 milletvekili seçımı oldu. Seçime katılmasına izın verilen üç parti de 12 Eylül rejıminin ürünüydü. Oy vermemek bır anlamda yapılanla- n, seçeneksizliği protesto niteliğinde ıdı. Seçime katılma- mayı, kasten geçersiz oy atmayı kimse dikkate bıle alma- dı. Seçeneksiz bir seçımle ulusal ıradenın gerçekleşmeye- ceği gerçeği gözden silinmeye çalışıldı. 1957 yılında geçici görevli bulunduğum Izmir'den, oy kullanmak için uçakla Tstanbul'a gelen ben, 1995 yılında seçmen listesinde ismimin olup olmadığını araştırmak, lis- teye bakmak zahmetıne dahi katlanmadım. Yalnız bende değil çok kişide olan karamsarlık, kararsızlık milletvekili adaylarının belirlenmesi sürecinde daha da arttı. Merkez yoklaması adı altında belırii kişilerce milletvekili adayları- nın saptanmasında, ınançsızlık, çıkarcılık, vefasızlık, özse- veriık (narsisizm), tek seçicilik sergilendi. Örgütün, partı ta- banının, milletvekili aday listelerinin belirienmesinde en et- kisiz kaldığı seçim, belki de 1995 seçimi olacak. Zamanla değer yargılan, davranış biçımlerı değışiyor, çü- rüme, yozlaşma daha da belirginleşıyor. Onur, saygınlık, inançlı olmak, bağlılık, dürüstlük gibi kavramlar, değerler, artık yalnız sözlüklerde yer alıyor. Kısa süreli çıkar hesap- lan bencillik, davranışlara damgasını vuran güdüler halıne geliyor. Kabul edelim, etmeyelım, Ozalızm etkisını gösterı- yor. Şöyle bir geçmişi anımsayalım, 1950-1960 yıllan arasın- da partiler arasında yapılan tek tük transfer dahi büyük tep- kı doğururdu. Kişıler inançlannda direnır. baskılara boyun eğmez, sıkıntılara göğüs gerer, ama inançlarından ödün vermezlerdi, onurlarını, saygınlıklarını korurlardı. Son TBMM'de, basına yansıdığı kadar 130 milletvekili parti de- ğiştirmış, ıdeolojı olarak yakın partiler arasında değıl, yön- leri bırbırınden çok farklı partiler arasında da milletvekili transferı olmuş. Bu tür transferiere kamuoyu fazla tepki göstermiyor, hatta olağan karşılıyor. Kendı çıkar kavgası- na düşmüş olan medya da etık kurallann yerleşmesınde et- kıli ve inandırıcı olmuyor. Seçım sistemi gereği milletvekili aday listesi kesınleştı- ğınde. milletvekıllerinin büyük bır bölümü belırleniyor. Bel- ki seçım, partılenn sınırda gördükleri kişıler arasında olu- yor. Sonuçta mılletvekılınin büyük bir bölümünü seçmen seçmiyor, lıderler bir anlamda atıyor. Seçim, atama şekli- ne dönüşüyor. Katılımcı demokrası slogan düzeyinde ka- lıyor. Demokrasilerde baş aktör olması gereken vatandaş, figüranlık bile yapamıyor. Demokrasiyi yerleştırmek ve yaşatmak ıstiyorsak, lider- ler sultasına son vermek, ilkesiz ve tutarsız davranışları oy ile cezalandırmak, geniş kitlelerin katılımcılığını arttırmak zorundayız. Bunlar yapılmadığı sürece, kışilerin gözlerın- de demokrasiyi yüceltmek olanağı yok gıbıdır. Yıllardır. gı- derek daha da belırgınleşen şeklı bır demokrasi oyunu oy- nuyoruz. Ulusal egemenliği gerçekleştıremiyoruz. Sorun- lanmıza bir çözüm bulamıyoruz. Parti yönetıcilerinin, lıderterın milletvekili atadığı bir dü- zen kurmuşuz, böyle bir düzende seçımle sorunlann en azından bır bölümünün çözülebıleceğını sanıyoruz. Ancak olumsuzdavranışlarumutlan karartıyor; umutlu başlangıç- lar umutsuzlukla sona erıyor. Şeker ithalatı tam gaz ANKARA (AA)- Türkiye, gelecek yılın açığını kapatmak amacıyla. 300 bm ton daha şeker ıthal edecek. Şeker ithalatının kademelı olarak 600 bin tona çıkanlacağı belırtılıyor Dış Ticaret Müsteşarhğı (DTM) yetkılilerinden edinılen bılgiye göre, 300 bin tonluk şeker ıthalatına izin venlmesıne ilişkin kararname taslağı. Bakanlar Kurulu'na sunuldu. DTM yetkilıleri. daha önce şeker ithalatında 100 dolar-tona indirilen Toplu Konut Fonu'nun, Türkiye'de üretim sezonu olması nedeniyle bu kez 100 dolann üzerinde tutulacağını kaydetti. DÖVİZ-ALTIN NE GETİRDİ? Amerıkan Dolan Unun Markı ingılız Sterhnı Isvıçre Frangı Ho4landı Flonnı Fcansız Frangı Cumhıınyet Altın 24 ayar kıilçe 22 ayar blezık (H) 39150 25200 61 300 29.800 22 800 7 330 Utt» fll) 54 500 38 500 85.000 47.500 34 350 11 180 3 200 000 4 500 000 440 000 | 672.2S0 466 000 655 000 (Tl) 54 550 38 450 85 000 47100 34 300 11070 4.670 000 691 000 676 000 mmıv UblçMi 1.74 -012 0 -0 84 0.14 0 98 3 77 2.78 3 20 YllçMi 4163 52 57 38 66 58 05 51 76 5102 45 93 43.95 45 06 BANKALAR NE FAİZ VERİYOR? (Yüzde) BANKA ADI Zı'Mt IşBan ETilaktaı* Axbanl> Up fıHı Sı'akribanK rtatoanı Pamukt lutınbait lürtbait •tıbank •staıık setork 3smanl rEB Efçaaik ktısat Cışöan* Danrtaı* Ktrtezbank lntertank Aıap-TurM Tekstılt T Litısn Bart Altematıtb Bantfks feıltlint T opfîUı Yuıtbank Bır Hafta 1: :ı :o 1: yz 20 10 20 20 T 22 2Î l 1 2C K 21 ÎO % 20 20 Tı r. 15 2: 21 2J 22 Bır ay Vadelı TL. :9 '5 Î9 •"5 'i n4 82 80 7 8 T 6 79 83 75 '5 ^ 83 7 5 80 65 8ıl î~ 8ü 80 ^; 75 81 8: üç ay vadelı TL ^6 "S 7 6 7 8 •8 " 7 ": 87 71 84 78 82 85 78 78 80 90 80 85 79 55 75 70 •4 32 !5 85 82 85 82 82 90 uss 2 2 35 4 4 :5 35 4 -: 6 £ 6 2 75 4 575 9 121 85 25 7 ~j 55 31 4 65 65 9 4 7 6 8 0M 5 45 45 i 45 5 55 55 i £ 55 35 525 4 85 55 7.25 4 6 75 45 52 6 55 55 55 75 35 6 55 85 Altı ay vadelı a. 82 85 50 85 85 84 82 92 75 91 85 87 9; 85 8: 87 95 85 66 55 55 Sl 73 Î6 30 35 30 90 90 90 ^85 95 USS 25 3 5 4 5 5 45 ( 7Ç 45 5 T 3 7 •25 6 25 ;ı 7 7 5 E7 5 35 8 5 43 B 55 7 7 95 7 5 65 10 DM 55 5 5 4 25 55 55 65 45 67 5 67 5 5 1 55 45 55 95 7 "25 5 64 6: 6 6 i 85 45 7 6 11 Bır yıl vadelı TL. 89 90 88 90 90 <8 >9 99 85 35 95 92 90 90 90 92 İi: 9C 9C 9: 95 r- IEFE 10 *; 95 1:0 95 1:3 Şıl 98 90 ıco USS i 4 45 6 t 5 55 55 " 5 75 35 75 3 7 5 55 6 ' 5 11 8 25 925 4 8 25 t'5 51 »5 6 8 8 10 6 85 7 DM 7 55 6 45 3: t 1 ^ "^ 725 6 7 25 5 5 75 10 50 " 5 825 55 71 55 - 65 9 55 8 L 65 i:
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog