Bugünden 1930'a 5,459,226 adet makaleKatalog


«
»

ARALIK1995PA2AR CUMHURİYET SAYFA VJÜNÜNTM TELEVIZYON 17 İLMLERİ Tarkan 09.45 Interstar Tarihi Hun Imparatoru Atilla'nınakıncısıTarkan'ın Romalılarile Vandal- r>* lara karşı verdiği mücadele. Tunç Başaran'ın yönettiği fılmde Kar- al Tibet ile Zuhal Aktan var. Vllonsanfan 09.50 TRT 2 Dram (Allonsanfan)- Napolyon ımparatorluğunun yıkılmasından sonra zzJ devrimcı etkinlıkleri nedenıyle hapse düşen bir Italyan anstokratı- jn öyküsü. Yn: P. ve Vittorio Tavıani. Oyn: L. Massari. iabacan 10.30 Kanal D Macera Polis görevlısı bir baba ile bir çetenin reisliğıni yapan oğlunun öy- ^J küsü. Yönetmenliğjni Natuk Baytan'ın yaptığı fılmde Cüneyt Ar- ın, Müjde Ar, Selçuk Özer ve Osman Alyanak var. Jeyaz Güller 10.30 Show TV Duygusal 7J\ îkı düşman aile ile birbirlerini seven iki gencın aşk öyküsü. Yönet- "EJ menliğinı Süreyya Duru'nun yaptığı filmin başrollerinde Kartal Ti- et ile Filiz Akın var. 3.051 TRT21 Aspern Mektuplan Aynntı yanda vorsikaJj Kardeşler 13.10 Shovv TV Macera fN (The Corsican Brother)- Cocukken bırbırlerinden ayn düşmüş, ce- :£' sur ve gözüpek ıkı kardeşin öyküsü. Gregory RatofFun filminde Do- ıglas Fairbanks Jr. ile Ruth VVarrick var. tiletim Nerede 13.40 Kanal 6 Güldürü f>\ (I VVon the Lottery)- Paolo. en son aldığı yılbaşı özel piyango bi- rİJ letinı daktilosunun üzerine bırakarak evi terk eder. Neri Parent'ın flminde Paolo Villiggio var. la> nanalar 13.55 atv Güldürü /Q\ Tican hay atındakı başansını siyasi yaşamda da devam ettirmek için \V mılletvekilliğineadaylığını koyan Nöri Kantar'ın öyküsü. Zeki Ök- ttn'ın filminde Tekin Akmansoy, Leman Çıdamlı ve Sevda Aydan var. Olfim Bölgesi 15.15 HBB? Bermuda Üçgeni 15.15 Kanal 6 Macera /Oı (Triangle Bermuda)- Marvin ailesi, deniz altındaki güzelliklerle ^cs ilgılenen araştırmacı bir gruptur. Rene Cardona Jr. "ın filminde John Houston ile Claude Auger \ ar. Durdurun Dünyayı~ 15.30 interstar Dram p , (\\ orld I VVant to Get off)- Bir palyaço yeni bir pandomim tasar- vü/ lar. Yönetnıenlığinı Phılıp Saville"in yönettiği fılmin başrollerinde Tony Tanner ile Millıcent Martın var. İldz Dragonlar 15.50 Kanal D Karate ©(Twin Dragon)- Bayan Chan'ın ikiz çocuklan olur, ancak bir ça- tışma sırasında ikizlerden birisi rehin alınır. Tsui Hark'ın filminde Jackie Chan ile Teddy Robın var. Sihirü Güç ' 18.00 TRT 3 Güldürü /TT\ (Zapped Again)- Kevin. annesinin işi gereğı şehırden şehire dola- vV şan ve bu nedenle de sık sık okul degiştıren bir gençtir. D. Camp- bell'ın filminde Todd Eric Andrevvs ile Linda Blaır var. Afacan Küçük Serseri 18.30 Show TV Dram /J^\ Yıllar sonra annesinin şarkıcı oldugunu öğrenıp ondan nefret eden ' ö ' b i r çocukla bir serserinin öyküsü. Ulkü Erakalın'ın filminde Men- deres Utku, Sadri Alışık ile Bahar Erdeniz var. Soğuk Ateş 19.30 atv Macera ©(Cold Heat)- R.C Mallon"un her şeyi vardır. Ama yıne de kendisı- ni yoksul hissetmektedir. Çünkü çocuğuyla beraber değıldır. Ullı Lomel'in filminde Britt Ekland. John Phıllıp Law ile Robert Sacchı var. Acı 19.40 Kanal 6 Melodram Filmde. sokak çocuklarının sorunlannın konu alındığı bir öykü ış- leniyor. Filmin başlıca rollerini ise Küçük Emrah ile Şehnaz Dilan paylaşıyor. Ökul Ruhu 20.00 HBB ? Cyborg , 20.30 Show TV Karate ©(Cyborg)- Kötüler çetesine karşı mücadeleye gıren karate ustası- nın öyküsü. Albert Pyun yönettiği fılmde Jean Claude Van Dam- me ile Deborah Richtervar. Kızun İçin 21.00 Number One TV Duygusal ©(?>- Avustralya"da çok zengın bır çiftlik sahıbinin kızı, yabancı bı- risine âşık olur. Peter Davis'in yönettiği fılmde Bruno Lavvrence ile Terence Cooper var. Küçüksün YavTum 21.05 atv Melodram ®Orhan hapisten yenı çıkmıştır. Kansı Zehra. aılenın geçiminı üst- lenerek oğlu \e annesine bakmaktadır. Temel Gürsu'nun yönettiği filmde Orhan Gencebay ile Melıke Zobu var. 22.001 Kanal DI Vahşi Kız Aynntı yanda 22.151 Interstar I Nostradamus Aynntı yanda 22.451 TRT 21 San Kurdelalı Kız Aynntı yanda Yalnız Kurt 23.00 Show TV Macera /T7\ (Lone VVolf Mc Quade)- Yalnız Kurt Mc Quade. kötülere karşı ken-» v£/di yöntemleriy le mücadele vermektedir Ste\e Carter'ın filminde Chuck Norns. David Carradine ile Barbara Carrera var. Bir Çığhk Lzakta 00.30 TRT 1 Gerilim ©(Only a Secream Away>- Samantha ve Hovard'ın düğün törenle- rinde pek çok tatsız olay olur. Peter Jefferies'in yönettiği filmde Hayley Mills ile Gary Collms var. Sessizliğin Sesi 01.00 Show TV Macera O ı (Sound of Silence}- Çok genç ve başanlı bir işadamı olan Max"ın, " O 1 iş hayatındaki en büyük rakibi Lester'dır. John Martensın'in filmin- de Eric Estrada ile Dana Plato var. 01.001 atv I Eski Günler Aynntı yanda Ölüm 01.10 Kanal 6 Gerilim (Astral Factor)- Doğaüstü olaylann, cinayet ve entrikalann konu alındığı bır öykü. Filmin başrollennde Robert Faxworth ile Elke Sanmers var. Kutup 04.00 TRT 1 Gerilim |O» (Polar) - Bır danışma ve dedektıflik bürosu olan Tarpon'un evine ' O ' gelen bir kız, ondan yardım ister. Jacques Bral'ın filminde Jean- François Balmer. Sandra Montaigu ile Pıerre Santinı var T^İzleyin O Yerli Orta Halli Yabancı /^\Doğmez GENÇLER İÇİN GENÇLERLE ELELE G E N Ç L İ K K O N S E R İ ATAKÖY DOLPHİN DİSCO CEMALİ ERDALGALLİS, HARUN KOLÇAK HAKAN PEKER, MELTEM, NAZAN ÖNCEL SONER ARICA, SİBEL TÜZÜN, Y1LDIZ TİLBE ZAFER PEKER BY HOBİ CLUB DEFİLESİ SUNUCU İLHAN ŞEŞEN 3 Aralık 1995 Saat: 13.00-18.00 Davetryelen VAKKORAMATAKSİM, RUMELİCAD. GALERİA ŞUBELERİNDE, ATAKÖY DOLPHİN DİSCO (İSİMLER ALFABETİK SIRAYA GÖRE YAZILMIŞTIR) ÇAĞDAŞ YAŞAMI DESTEKLEME DERNEĞI BAKIRKÖY ŞUBESİ TRT 2 22.45\ Dorsay, 'Sinema 100 Yaşında' kuşağında ilk kez bir John Ford filmi sunuyor Yitirflıııjş zamaran habrası . >> San Kurdelalı She VVore a Yellovv Ribbon / Yönetmen: John Ford Oyuncular: John YVayne, Joanne Dru, John Agar. Ben Johnson, Harry Carey Jnr., Victor .McLaglen. Mildred Natwick, George O'Brien, Arthur Shields 1949 ABD yapımı, 103 dakika. SEVİNOKYAV "Sarı Kurdelalı Kız", emeklıli- ğin eşığindeki bir süvarı subayının sorunlannı anlatıyor. Bütünlükten biraz yoksun, ama büyük seyir key- fi veren bir Ford vvesterni. Üstelik. oyuncuları dahil. bir Ford vvesternı- nin bütün aşina unsurlarını da ıçen- yor. Winton C. Hoch'un nefîs Mo- nument Valley görüntülerı ise Os- car'la ödüllendirilmişti. Atilla Dorsay "Sinema 100 Ya- şında"da ilk kez bir John Ford filmi sunuyor: Yönermenin "süvari üçle- mesi"nin ikinci filmi (ondan önce "Fort Apache" var, ardından da "Rio Grande" gelmişti). bir ağıt duygusu uyandıran, zaman zaman da bıraz fazla duygusallıkla yüklü bir film. Anlatımdan doğan çelişkiler yerine, bir dizi 'ritüel' olay çevresi- ne kurulu. Wayne'in yüzbaşısı ile McLaglen'in çavuşu, Custer'ın ye- ni Igisinden sonra, oynadığı rol ve kendi niteliklerine ilişkin görüşleri artıkdeğişmekte olan bir ordudan is- Filmin görünümü için en biiviik esin kaynağını, Frederic Remington'ın Batı tabloları oluşturdu. John \Va\ne de, Ford'dan aldığı ilk ciddi rolün altından başarıyla kalktı. tifa etmek üzeredırler. Ancak Ame- rika'nın hâlâ varolma ve bırlik so- runlan vardır; ırade yoluyla çözüle- cek sorunlar Yüzbaşı Nathan Brittles (VV'ayne). ordudan mecburen ayrılmanın eşi- ğindeki bir süvari subayıdır. Custer katlıamı ve Yedinci Süvan AlayTnın ardından yerel Kızılderılıler hareke- te geçmıştır. üstelik bu sefer kendi- lerinden de emindırler. Birttles. iki kadına. Olıvıa Dandridge (Joanne Dru) ve Abby Alkhard'a (Mildred Natwick) kaleden Sudrovv's Wells"tekı postaarabası istasyonuna kadar eşlik etmekle görevlendirilir. Ancak Kızılderililer savaşı başlat- mıştır, iki kadını o bölgeden çıkarma şansı çok zayıftır. John Wayne. Ford'un ona verdiği ilk ciddi rolde. meslek hayatının en iyi performanslanndan birini sunu- yor. Zaten daha sonra da. "Red Ri- ver"ı çevırene kadar yönetmenın ona oyuncu olarak hiç saygı duyma- dığını söyleyecektı. Yüzbaşı Brittles olarak (aktör bu rolde oynadığında, kahramandan neredeyse bir kuşak |K»M»P ilM Programın 40. bölümünde SSK inceleniyor TürkiyeMe sosyal güvenlik 'Ekovizyon' TV Servisi - Genel yönetmenliğini Şeref Özgencil'ın. sunuculuğunu ise Melda Onur'un yaptığı "Ekovizvon" bugün kırkıncı bölümüyle ekrana geliyor. Programda bu hafta "Türkiye'de sosyal güvenlik anlayışı". "SSK'de yenileşme var mı", "V anlış kömiir kullanımı", "Bavul ticaretindeki trilyonlar". "Leman dergisi" konulan ile Mert Ali'nın Bölent Ecevit için seçtiğı şarkı yer alacak Yönetmenliğini Şeref Özgencil'in vuptığı 'Ekovizyon' ekibi bir arada. daha gençti). karakterini insanı nite- liklerle beziyor. Yüzbaşı. bütün ha- yatı ordudan ibaret, hatta ona hiznıet etmek için aılesinin canını bıle feda etmiş bir adam. Şimdi de ordu karı- yerinin başansızlık ıçindc sona erışi- ni çaresizlikte izlemek zorunda. "Sarı Kurdelalı Kız", kaybedi- len ve yenıden hatırlanan zaman te- ması üzenne bır film: Brittles ile as- kerleri gecıkıyorlar, yüzbaşı yaşı ne- deniyle emeklıye aynlmak zorunda. ölmüş karısı ile konuşmak için bır danstan ayrılıyor. hatta ona armagan edilen saatte bıle "unutmamak için" yazılı. Filmin görünümü için Ford'un en büyük esın kaynağını Frederic Re- mington'ın Batı tablolan oluştur- muştu. Ford, sette sık sık. teknik yön- den bır mükemmeliyetçi olarak tanı- nan ve oyuncu kadrosu güneşın altın- da pışerken en ıvı açıyı bulmak için kamerasıyia oynayıp duran görüntü yönetmeni W inton Hoch ile çekıştı. Bu yönetmen-görüntü yönetmeni tar- tışınasının ilgınç sonuçlan da oldu: Bir giin çölde çalışırken. ufukta yağ- mura ışaret eden elektrık dolu bulut- lar belinnce. Hoch tası tarağı topla- yıp gitmeye kalkıştı. Ford ona çekı- mı sürdürmesini emretti. Hoch, yö- netmeni dinledi, ama sendikası ka- nalıyla resmi bir şikâyette de bulun- du Sonuçta ortaya çıkan tablo. yanı uzakta toprağa kavuşan zikzaklı şim- şeklerın parçaladığı mor renkteki muhteşem gökyüzü, Hoch'un Oscar almasına yardımcı oldu. Neyse ki, onlarca yıl boyunca solmuş baskıla- n ortada dolaşan film, şimdi özgün görkemine kav uşmuş durumda. gene pırıl pınl ızlenebilir. Ford ile aktör VV'ayne'den kaliteli bir vvestern filmi. interstar 22.ış\ Nostradamus'un 'şarlatan' olmadığına inanan yönetmenden Bir kâhinin bilimTV Servisi - On alrıncı yüzyıl Fransası. Ailesi Museviyken Hıristıyan oîan Michel de Nostre Dame (Karyo). kan alma yerine şıfalı otlar kul- lanımını savunarak tıp okulunda tartı^malara yol açar. Kutsal Engızisyon'un düşmanı ilan edılir Michel de, karşıt inançtakilerden Scalinger'e (Abraham) katıhr. bılım adamının gizlı kütüphanesınden yararlanarak bır takım sırlara vakıf olur ve yardımcısı Marie (Julia Ormond) ile evlenir. Hem tıp hem astrolojı ile ilgılenen Michel. vahşı yıkım hayallerı görur. Bunlann ileride dünyanın başına gelecek felaketlcr oldufuna ınanır. Mane ve iki çocukları vebadan ölünce. Engizisyon genç kadının Scalinger'in yasaklanmış kitaplanndan birine sahip oldugunu keşfeder. Michel. kitaplarla bırlıkte kaçmak zorunda kalır. Bu sefer lspanyol bir dul olan Anne (Assump- ta Serna) ile evlenen Michel, Engizisyon'dan kur- Yönetmen: Roger Christian Oyuncular: Tcehky Karyo, F. Murray Abraham. Rutger Haucr. Amanda Plummer, Julia Ormond. Anthony Higgins 1993 ABD yapımı. 120 dakika. tufmak için kitaplan yakar. ama kendi kehanet- lerini toplayıp yayımlar. Kral II. Henry'nin at ustunde mızrakla döv üşürken kazayla öleceğı yol- undaki kehaneti. kralıçe Cathennede .Medicı'nın (Amanda Plummer) dıkkatinı çeker. "V ıldız Savaşlan'"nın sanat yönetimı ve ıkın- ci bırım çalışmalanndan sonra çok başanlı kısa filmler ile çarpıcı birkonuluuzun metraı film va- savaşımıpan Roger Christian. berbat ikinci filmi "Lorca and the Outlaws"un ardından on yıl pıyasada gorünmemibti Kışkırtıcı ile gülünç olan arasında gıdip gelen "Nostradamus". onun dönüş filmi. Filmin lıikâyesıni de Piers Ashworth ile bırlikte yazan Christian. zaman kaymalannın seyirciyi ra- hatsız etmemesini sağlıyor. Ama biyografık aynntılarda bocaladığı yerler var. Biyografi ve tarih arasında gidip gelen filmi, Tcheky Karyo nun karizmatik performansı ile bir bûtün- lük kazanıvor. Ünlü oyunculannın çoğu 'cameo' denebilecek rollerde oynadığı halde kadrosu da iyi. Ancak Christian, "Korkunç Kehanetler" bölümünde ufak fireler venyor. Anlaşıldığı kadarıy la yönetmen. N'ostradamus'un bır şarlatan olmadığına yürekten inananlardan. Hayli uzun oluşu seyırcıyı sıkmazsa. biraz yüzeysel de kalsa, hoşça vakıt geçirılebılecek bır film "Nos- tradamus". TRT 2 13.05\ Insan ruhunun derinliklerine Kanal 6 13M 'Ceviz Kabuğu' TV Servisi - Hulki Cevteoğ- lu'nun hazırlayıp sunduğu "Ce- viz Kabuğu" prograınının bu haftaki konuklan DYP milletvc- killeri Baki Tuğ ile Mönlf U\*- moğlu olacak. Kanal 6 12.4G\ 'Analiz' TV Servisi - " Analiz" progra- nııııı hazırlayıp sunan Abdurrah- man Dilipak'mbu haftaki konuk- lan DSP Genel Başkanı Btiknt Ecevit ile CHP lideri Deniz Bay- kal olacak. Ecevit ve Baykal. programda yeni solun misyonu- nu, partilerin dünü, bugünü \c ge- leceği hakkında ne düşündûkleri- ni dıle getirecekler. Ayrıca. kendi pencerelerinden Türkiye'nin ön- celıkli sorunlannı ve çözüm önc- rilenni anlatacak olan liderler. son siyasi gelişmeleri de değerlendire- cekler. TRT2 21.25 'Cumhuriyete Kanat Gerenler' TV Servisi - Sunuculuğumı Mengü Ertel'in yaptığı "Com- huriyete Kanat Gerenkr" bel- geseli bu akşam 107. bölümüyle gelecek ekrana. Belccselin bu ak- şamki bölümünde Istanbtıl R:ıd- yosu'nun kunıculanndan ve aynı zamanda Türk Musiki'sine Uatılı anlayışta koro icrasını gelirmiş olan müzisyen Mesut Ccmtftanı- tılacak. 1902 yılmda doğan Mesut Cemil, Istanbul Sultanisi, Yenika- pı v e Galata Mevlevihanesi'ne de- vam eder. Istanbul Hukuk Fakültesi'ni ya- nda bırakarak müzik cğitimi için Berlin'e gider. Dönüşündc mü/ik öğretmenliği yapar. Islanbul Rad- yosu'nun kuruluşunda büyük ya- rarlar sağlar. Tek Sesli Erkckler Korosu ile Tek Sesli Kadınlar Ko- rosu'nu kurar. Türk Musikisi'ne " Ş e r ' kavramını getirir. "Yenl- likçi" ve "yorumcu" özellikle- ri olan Mesut Cemil. Istanbul vc Ankara Radyolan Müdûrü ve Türkiye Radyolan Genel Müdürii olarak görev yapar. İnterstar 11.30 'A La Luna' TV Servisi - GiilrizSururi'nin sunduğu "A La Luna" progra- mının bu haftaki konuklan pı>p müziğinin sevilen ikilisi Oya-Bo- ra olacak. Ünlü ikili programda, aldıklan egitimin müzik çalışma- lanndaki olumlu ctkilerini aııla- tırken. aynca beraberlikleri hak- kında da bilgi verecekler. İnterstar 12.10\ 'Kırmızı Koltuk' TV Servisi - Mehmet AN V»- la ile Şevket Okant'ın bcraKr hazırlayıp sunduklan "Kırnıı/.ı Koltuk" programının bu haftuki konuğu. ÂNAP Sinop Milletve- kili Yaşar Topçu olacak. Kanal E 19.10J 'Hedef Üniversite' TV Servisi - Üniversîteye gir- meyi amaçlayan gcnçleri sın.ıv öncesinde bilgilendimteyi amaç- layan "Hedef Üniversite" prog- ramında bu hatta "belk-k gü\kn- dirme teknikleri" konusu elc alı- nacak. Sadık Gültekin'in hazırlayıp sunduğu programın konugtı INC Prof. Dr. Tanju Ergil ile astsianı olacak. Kanai D 22.oo\Jod\e Foster bu rol için 'olmayan bir dil'i öğrendi Anlaşılamayan vahsi kız Nell ZJ,) Aspern Mektuplan Les Papeles de Aspern Yönetmen: Jordi Cadena - Oyuncular: Hernıan Bon- nin. Silvia Vtunt, Rosa Novell 1991 tspanyol yapımı, 90 dakika. TV Servisi- "Sinema ve Edebiyat" kuşağın- da bugün Amerikalı yazarHenry James'ın. "As- pern Mektuplan" adlı romanının sinema uyar- laması gösterilıyor. Film, Pedro Almodovardı- şındaki yönetmenlerinı pek iyi tanımadığımız ls- panyol sınemasının son yıllardaki başanlı örnek- lennden biri. Yönetmen Jordi Cadena. Henry Ja- mes'in romanını metne bağlı kalarak. ama sine- manın görsel olanaklarından alabildiğıne yararla- narak beyazperdeye uyarlıyor. Ölmüş bir yazann yayımlanmamış mektuplarına ula^mak için bir araştırmacının göze aldığı yolculuğu. ınsan ruhu- nun derinliklerine doğru yapılan bir iç yolculu«a dönüştürmeyi başarıyor. Henry James'in bir ls- panyol yönetmen tarafından sinemaya aktarılmış olması, hiç kuşkusuz, yazann ömrünün büyük bir bölumünü Avrupa'da geçirmış. Amerikan toplu- munun değerlerine karşı çıkarak Avrupa kultürü- nü benimsemiş olmasının bir sonucu. Gerçekten de Dickens ve Irving'den etkilendıği bilinen ya- zar kendısıne örnek olarak FranMZ romanını alır. Romana getirdiği biçmisel yenılıklerle birçok Amerikalı yazan, bu arada Wirginia NVoolFu et- kiler. Nell / Yönetmen: Michael Aptcd / Oyuncular: Jodie Foster, Liaıtı Nersoıı. Natasha Richartfeon • 1994 ABD yapımı, 107 dakika TV Servisi - Yaşlı ve felçli an- nesinin. yıllar önce uğradıgı bir tecavüz sonucu doğurduğu Nell. Kuzey Carolina'dalci dağlann eteklerınde. medeni- yetten uzak yaşamaktadıf. Felçli annesınden konuşmayı öğrenemedıği için kendine has birdıl yaratan Nell'in bu özgür yaşantısı uzun siirmeyecektir. \ aşlı kadın ölünce, polisle bir- lıkte kulübeye gelen Dr. Lo- \ell (Neeson), Nell'i keşfeder. Doktor,evdebulduğubir Incil'de "Seni buraya Tanrıgftı»- derdi. Çocuğum Nell'le ilgilen" notunu görür. Nell'e kar- şı kendini sorumlu hisseden genç doktor. sonrodan pişman olacağı bir şey yaparak. psikolog Paula Olson'a (Richard- son) danışır. Ölson için bu bulunmazbirfırsattır. Mahkeme- ye başvurur ve kendisine bakamayacağına inanılan Nell'in üniversiteye getinlerek üzerinde incelemeleryapılması iste- nir. Mahkeme. Nell'in üç aylık bir denemesi sonunda kulü- besine dönmesine karar verir. Dr. Lovvell ile Olson, kıılübe- nin yanında kamp kurar. fkisinin de amacı, Nell'in kontıştu- ğu anlaşılmaz dıli çözmek ve onu incelemektir. Lovell, Nell'in kullandığı sözcüklerın bir kısmını çözer. Aralarında güven oluştuktan sonra, inceleme ve gözlem yerini egitime bırakır. Zor rollerin altından başarıyla kalkan Judie Foster, "NelP'de yeteneğını bir kez daha ortaya koyuyor. İki Os- car'lı Foster. bu rolüyle aynı ödüle yine aday gösterildi. an- cak adaylıkta kaldı. Foster. aynı zamanda yapınıcısı olduğu bu film için çok çalıştı. Her şeyden önce dilbiliıncilcrın "Nell" için yarattığı yeni dilı öğrendi. Sonra canlandırdığı kahramana vahşi orman hayvanlan gibi güçlü kuvvetli bır imaj yüklemek için kilo aldı. Filmde en çok dıkkati çeken ise Foster'ın bu çabaları değil, bol bol soyunması oldu.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog