Bugünden 1930'a 5,433,387 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

27 ARALIK 1995 ÇARŞAMBA CUMHURİYET SAYFA VJÜNÜN1^ İLMLERİ TELEVIZYON 17 :15.451 Show TV/ Vahşi Çiçek Aynntı yanda Gerilla 10.00 TRT 3 - 21.30 TRTINT Dram Eskı biremniyet görevlisi, ölüm mektuplan alan ünlü işadamını bu durumdan kurtarmak ıçin mücadele başlatır. Osman Sınav'ın filmin- de. Mehmet Aslantuğ, Fikret Hakan ve Ayşegül Aldinç var. Aynntı yanda 10.30 Shovv TV Dram Çoban Ahmet'le han kızı Gülbahar'ın aşk öyküsü konu alınıyor. Yö- netmenliğini Memduh Ün'ünyaptığı filmin başrollerinde, FatmaGi- rik ile Hakan Balamir var. 10.001 Kanal DI Bekçi Ağn Dağı Efsanesi Ramize 11.10GAPTVMelodram ®Ağanın kızına âşık olan bir gencin öyküsü konu alınıyor. Yönet- menliğini Kamil Oğuz Gözen'in yaptığı filmin başrollerinde, Arif Şentürk iie Aşkın Atay var. 11.25 atv Melodram Ünlü bir ses sanatçısı olan Bülent, rastlantı sonucu ünlü bir basket- bolcu olan Cengiz'le tanışır. Satnim Değer'in yönettiği filmde, Bü- lent Ersoy ile Ismet Özhan var. Biz Aynlamayız Bir İçim Su 12.00 Shovv TV Duygusal /CiS Şımank bir burjuva kjzının, bir halk adamı tarafindan yola getirili- \Z/ şınin öyküsü. Yönetmenliğini Orhan Aksoy'un yaptığı filmin baş- rollennde, Ediz Hun ile Hülya Koçyiğit var. Şaşkm Gelin 12.50 / 00.05 Kanal 6 Güldürü /£>> Evlilik hayatıyla pek ılgisı olmayan sakar bir kadının öyküsü. Yö- \£y netmenliğini Hulki Sanerin yaptığı filmin basrollerinde, Nilüfer Açıkalın ile H. Şahin var. Kan 13.40 Shovv TV Dram /£7N Kiralık bir katille. şımank ve zengin bir kızın aşk öyküsü. Remzı vCV Jöntürk'ün yönettiği filmin başrollerini, Kadir Inanır ile Necia Na- zırpaylaşıyor. Bela İşareti 15.15 TGRT Dram ©(Znak Bedai)- Bir Rus köyünde işgalci askerlerle köy halkı arasın- da gelişen olaylann öyküsü. W. Kovalçuk'un yönettiğifilmde,Ni- na Ruslansva ile Genadv Garbuk var. Maneaters 15.30 TRT 3 Macera (Maneaters)- Ele geçirmek istediği hazine için kıyasıya mücadele veren bir adamın öyküsü. Samuel Fuller'infilminde,Burt Reynolds ile Linda Harlin var. Gönül Hırsızı 16.15 atv Duygusal Genç adamın park ettiği arabasının bagajına, güzel bir hırsız sakla- nınca hayatı alt üst olur. Dr. Alyanak'ın yönettiği filmde. Ediz Hun, Feri Canse) ve Münir Özkul var. Utanıyorum 17.50 Kanal D Melodram ®Şarkıcı eşine tecavüz edilen bir kocanın intikam öyküsü. Yönetmen- liğini Melih Gülgen'in yaptığı filmin başrollerinde, Ferdı Tayftırile N. Akçaoğlu var. İkizter 18.00 Interstar Macera ®Zeki, yeraltı dünyasının tanınan adamlanndan birisidir. Yönetmen- liğini YılmazAtadeniz'in yaptığı filmin başrollerini, MüslümGür- ses ile Muhterem Nıır paylaşıyor. Fırtına 18.20 Shovv TV Duygusal ®Geçirdiği uçak kazasından rastlantı sonucu kurtulan bir kızla birde- likanlının aşk öyküsü. Nejat Saydam'ın yönettiği filmin başrolle- rinde, Kadir Inanır ile Harika Değirmenci var. Ölüm Yolu 19.55 Kanal 6 Macera /T7\ (Donor)- Dublörlük yaparak hayatını kazanan Billy Castle, organ v i ' hırsızlığı yapan bir çetenin oyununa gelir. Damian Lee'nin filmin- de. Jeff VVincont ile Michelle Jonson var. Hababam Suııfi Dokuz~ 20.35 Shovv TV Güldürü Hababam Sınıfi'na yeni biröğrencı gelir. Bir ağa çocuğu olan ye- ni öğrenci. sınıftaki kız öğrencilerden birisine aşık olur. Ertem Eğil- mez'in filminde, llyas Salman, Şener Şen ve Adile Naşit var. 21.001 Interstar l Ateş Kuşlan Aynntı yanda Genç Amerikalılar 21.45 Kanal 6 Macera (Young Americans)- Amerikalı olmasına rağmen Londra polıs teş- kilatında çalışan John Harris, işinde oldukça başanlıdır. Danny Can- non'un filminde, Harvey Keitel ile John Wood var. 22.461TRT21Son Kuşiar Aynntıyanda VVanda 23.00 Number One TV Macera (Wanda)- Pensilvanya'da bir kadın özgürlük uğruna, kocasını ve r> çocuklannı terk eder. Barbara Loden'in yönettiği filmde. Michael Higgins ile Barbara Loden var. Çavuş York 23.00 Kanal 7 Savaş ©(Sergeant York)- Genç bir adam, savaş karşıtı olmasına rağmen birinci Dünya Savaşı'na katılmak zorunda kalır. Gary Cooper'a "En İyi Erkek Oyuncu Oscan"nı getiren filmin yönetmeni Howard Wawks. 24.001 Shovv TV I Kürdan Joe Aynntıyanda T- Gücü 24.00 atv Macera (T-Force)-AmerikanBüyükeIçiliği'nıbasanteroristlertutsak. dip- lomatikpersoneli rehin alır. "T-Gücü" adı verilen kurtarma ekibi- nin karşı harekâtı başansızlıkla sonuçlanır. Oyn: Jack Scalia. £n Büvük Ustam 00.15 HBB? ÖlümSflahı 00.20 TGRT Macera ©(Guns to Heaven)- Martinez, Hong Kong'da imal etmeyi planla- dığı otomatik silahlar için sipariş alır. Paul VVong'unfilminde,Bryan Baker ile Mike Abbott var. 00.301KanalDI Gölge Oyunu Aynntı yanda Medyum Çocuk 01.45 atv Gerilim /TT\ (IVostradamus Kid> Gittiği bir gençlik kampında, dünyanın sonu- ' o ' nun geleceğine inandınlan Ken Elkin, bütün planlannı buna göre kurar. Yn: Bob Ellis. Oyn: Noah Taylor, Miranda Otto. ŞöhretGünleri 03.00 TRT 1 Dram ©(Glory Days)- Mike Moran, ünlü bir işadamıdır. Ama babası öldü- ğü gençlik yıllannda üniversiteye gidememiştir. Robert Conrad'ın hem yönetip hem de oynadığı filmde, sanatçıya J. O'Neill eşlik ediyor. Mezunivet TatiD 03.30 HBB ? Silahlar Susacak 03.30 atv Macera Aralanndakı çıkar meselesi yüzünden bir gazinoyu basan mafya üyeleri, Ömer'i yaralarlar. Fendun Kete'nin yönettiği filmde, Yıl- dınm Gencer. Gülgün Erdem ve Kazım Kanal var. O Orta Halli Yerli O Interstar 2i.oo\ Film, Reagan döneminden kalma moral yükseltici projelerden Apache saldırı heükopterleriSEVİN OKYAY Green'in filminin adı önce "VVingsof the Apache">dı. Boyu- nagöstenlen Apache saldın helikop- terleri yüzünden. "Ateş Kuşlan". Reagan döneminden kalma moral yükseltici birprojeye benziyor. Ame- rikan ordusu, müthiş hava gücüne sa- hip, Güney Amerikalı uyuşturucu kartellerine haddini bildirecek biror- du. Komutanlar Latin Amerikan uyuşturucu kartelinin terorizmine son verme karan alınca. genç pilot Jake Preston (Nicolas Cage). görev- li ekibe katılıyor ve "Apache" adlı Ateş Kuşlan Firebirds ' Yönetmen: David Green Oyuncular: Nicolas Cage, Tommy Lee Jones, Sean Young, Bryan Kestner, Dale Dye, Mar> Elfen Trainer, JA Preston 1990 ABDyapımı, 86da"kika. harika saldın helikopterıyle savas.a- bilmek için Brad Little (Tommy Lee Jones)tarafından eğitiliyor. Brad, sı- nemanın bütün eğitmenleri gibi sert ve acımasız. Nev^e ki bu eğıtmenle- rin çoğu gibi. yüreğinin yumuşak bir yanı da var. Lstelık Jake'de kardeş birruhseziyor. "Benorduya herke- sin canına okumak için katıl- dım"diyor, "sen de öyle". Ne var ki görme duyusuna ilişkin sorunlar ile, eskı sevgilisi-görev arkadaşı pi- lot Billie Lee ile çözümlenmemiş so- runlan, Jake'in planlannı bozuyor. Filmin. bıyık altından gülenbirya- nı da var neyse ki. Zaman zaman da jann hicvetme girişimlerinde bulu- nuyor. Hikâye ise "Top Gun"ı ak- la getiriyor ister istemez. Özensiz bir senaryo,yeryerözensiz kurgu ve se- yirciyi pek de ilgilendirmeyen ilişki- İeriyle, "Ateş Kuşlan"nı "ya- van"diye tanımlamak mümkün, Ha- va sekansları "Top Gun" kadar he- yecanlı değil. Green'in filminin fark- lı yanı ise Young'un aşağıda oturup erİceklerin dönüşünü bekleyeceğıne. onlarlabirlikteçarpışmayagöndenl- mesinden ibaret. Ama bu fark bile sonuna kadar götürülmemış. Heli- kopterlerden ve filmin oyunculann- dan özellikle hoşlananlara. TRT2 '2A5\ Türk sinemasında, romantik gerçekçilik alanındaki ilk başanlı deneme Yaşaıııııış aşktan arda kalanlar Son Kuşiar Yönetmen: Erdogan Tokatiı Senaryo: Ayşe Şasa ' Görüntü: Ali Uğur Oyuncular: Ediz Hun, Selma Güneri, Kenan Pars. Ayfer Feray, Tijen Par, Senih Orkan, Talat Gözbak, Tuncel Kurtiz, Aliye Rona, Şükri.ve Atav, Nurhan Nur, Ali Şen 1965, Efe:> Fılm yapımı TURHAN GÜRKAN Genç bir mühendısle, liseli bir kı- zın aile baskısıyla engellenen saf, te- miz aşklarının romantik. buruk öy- lcüsü. ErdoğanTokatlı'nın I965'te yönettiği "Son Kuşiar". sinema- mızda romantik gerçekçilik alanın- daki ilk başanlı deneme. "Son Kuşiar". bir gençlik aşkı- nı temız duygular ve psikolojik ge- lişmeler içinde çok yumuşak, sade ve duygulu bir anlatımla yansıtıp. beğeni toplamış, Selma Güneri'ye de 1966'da 3. Anralya Film Şenli- ği'nde "Ben Öldükçe Yaşarım" filmıyle birlikte odül kazandırmıştı. Tokath'nın daen iyi fılmi olarak anı- lıyor. Görev yaptığı Anadolu'dan Istan- bul'a gelen genç mühendis Oğuz (Ediz Hun), bir kıtapçıda gördüğü saçlan örgülü liseli bir kıza (Selma Güneri) âşık olur. Küçük kızla mü- hendis arasında araba v apurunda. so- kak başlarında bakışarak yaşanan Kanal D 22.00\ 'Çamurlu su' kandırmacası TV Servisi - Uğur Dündar ve ekibınin hazırladığı "Arena" programı bu akşam, Denizli'de yaşanan ilginç bir boşanma dava- sıyla başlayacak. Bu haberde, eşinden aynlmak için sevgilisini mahkemeye kansı olarak tanıtıp boşanan bir avukat ile karısının öyküsü anlatılacak. Mersin'in Arslanköy beldesinde. bir çalışa- nına borçlannı ödeyemediği için icrahk olan belediyeyle ilgili ha- berden sonra ise saf insanlan ça- murlu su içirip çocuk sahibi yap- tığını ileri süren "Sultan Ana"nın marifetleri gelecek ek- rana. Liselerdeki uyuşturucu belasıy- la ilgili dosyaya da devam edile- cek olan programın "Bir yıl böy- le geçti" başlıklı bölümünde ise 1995 yılının "en büvük gafı" ve "en büvük safi" gibi "en'Meri tanıtılacak. HBB 22.30 Erdoğan Tokath'nın yönetmenliğini yaptığı \Son Kuşiar'. Seinıa (»üneri"\e I966'da 3. Antalva Film Şen- liği'nde ödül ka/andırmıştı. Filmde, Güneri \e Talat Gözbak birlikte görülüyor. saf, temız bir aşk ilışkisi başlar. Üs- küdar'da orta halli bir ailenın kızı olan Selma'nın ablası Nesrin (Tijen Par),zorlaevlendirildiği zengin mü- teahhitten beklenen parasal olanak- lan sağlayamamıştır. Küçük kızlannı zengin birine ver- meyi düşleyen Selma'nın babası (Kenan Pars) ve annesi (Ayfer Fe- ray), bu yıizden mülıendisle ilişkısi- ne karşı çıkarlar. Mühendisin taşra- daki işinedönmesiyle iki sevgili bir- birlerinden koparlar. Zengin bir adam (Talat Gözbak). aıleyi para- ya boğup, evlenmemek için tüm gü- cüyle direnen kızı adeta zorla satın alır. Mühendis yeniden Istanbul'a geldiğinde mutsuz sevgılisiyle bir kez karşılaşır. Onlar artık yaşanmış temiz aşklardan arda kalan son kuş- lardır. Kanal D ıo.oo] Orhan Kemarin 'Murtaza' yapıtından uyarlandı 6 Kıırs görmüş, iyi eğitilmiş' 'Yüksek Tansiyon' TV Servisi- Erhan Akyıl- dız'ın hazırlayıp sunduğu tartış- ma programı "Yüksek Tansi- yon"da bu hafta. "Hükümet kurma görevi kime verilmeli" sorusuna yanıt aranacak. Programa tartışmacı olarak DYP'den Yıldırım Aktuna. RP'den fsmail Kahraman. ANAP'tan Ali Coşkun ve CHP'den Ahmet Güryüz Keten- ci katılacak. Interstar 22.50 Sertab Erener konseri TV Servisi- Pop müziğinin ün- lü sesi Sertab Erener'in Rumeli- hisan'nda verdiği konser, tnters- tar'da yeniden ekrana gelecek. Sanatçı. "Sevdam Ağlıyor", "Rüya", "Mecbursun", "Gel Barışalım Artık", "Büvü de Gel", "Lal", "Masal", : Dar- gın Değilim", Erkeğim, "Güna- hın Boynuma" ve "Arya" adlı parçalannı seslendirecek. sh(mT\r 24.00 TV'nin sık tekrarlanndan Yönetmen: Ali Özgentürk / Oyuncular: Müjdat Gezen, Güler Ökten. Halil Ergün, Macit Koper, İhsan Vüce, Orhan Çağman, Oamla Coşkuner, Mcnderes Samancılar, Neslihan Acar, Ferda Ferdağ, Selahattin Fırat / 1984, Asya Film yapımı. TV Servisi- Orhan KemaFın oyunlaştmlıp tiyatroda da sahnele- nen '\furtaza'yapıtından ikinci kez 'Bekçi' adıyla sinemaya uyarlanan filmde, Rumeli göçmeni bir fabrika bekçisinin otonte kurma, üstün olma ve görev anlayışını sergileme sıra- sında istemeden neden olduğu bir ai- le faciası sergileniyor. İlk kez I965'te Tunç Başaran'ın 'Murta- za'adıyla sinemalaştırdıgı "Bek- çi'nin ikinci çevriminde Ali Özgen- türk farklı biryoruma kaçarak içine gerçeküstü sahneler, düşsel motifler katmış. Orhan Kemal'in gerçekçi türdeki romanı. bu 'soyııt' çalışma sonucu yan fantastik bir biçime dönüşmüş. Abartılı Tmkya şıvesinin yadırgan- masına karşın 'Bekçi*. insan ruhu- nun derinlıklerinde var olan gizli dürtüleri gün ışığına çıkaran. top- lumsal bir boyut kazanan evrensel yapısı, Gezen'ın ilginç kompozisyo- nu. görüntü ve müzik çalışmasıyla öne çıkan düzeyli bir sinema ürünü. Birçok yabancı festıvale katılan 'Bekçi', 1986 Strasbourg insan Hak- lan Şenliği'nde ıkincilik ödülü aldı. Çırçırfabrikasmdabekçilık yapan Rumeli göçmeni Murtaza (Müjdat 'Dante' ve 'Johnny* eşittir: Benigni ÖzgentM k u.) J^Y i utiflerle siıslediği filmde Müjdat Gezen ojnuyor. Gezen), işine son derece bağlı. dü- rüst. 'kurs görmüş, iyi eğitilmiş' ol- makla övünmektedir. Ancak işçile- re karşı acımasız uygulamalara gi- riştiği için sevilmeyip alay konusu olmaktadır. Bekçinin kansı (Güler Ökten), hem kızıp hem acıdığı kocasını eleş- tinrken büyük kızı evden kaçıp kö- tü yola düşer. Aynı fabrikada çalışan küçük krzı Firdevs, gece vardiyasın- da uyuya kalinca, işçilerin kışkırttı- ğı Murtaza, görev tutkusuyla onu saçlanndan kavrayıp yere çarpar. Başından yaralanan Firdevs, beyin kanamasından ölür. TV Ser\isi- "Kürdan Joe" ya da "Johnny" sinemalardagösteril- diği zaman. seyircilere peşin teselli mahiyetinde bırer muz dağıtılmıştı. Yani biletmızi alıp içeri girerken si- ze bir de muz takdim ediyorlardı. Belki Benignfnin filminden seyirci- lerin aklında kalan en olumlu şey de bu muzdur. Ancak o seyircılerin sayısının hayli yüksek olduğunu da unutma- mak gerek. "Kürdan Joe" hurada da iş yaptı gerçi ama. İtalya'daki gı- şesmin yanında bu iş solda sıfir ka- lır. Ülkesinin en sevilen komedyen- lerinden biri olan aktörün filmi, Ital- ya sinema tanhinin en fazla iş yapan filmi oldu Benigni'nin yönettiği, başrolünde oynadığı. senaryosunu da kendisi ve Vincenzo Cerami'nin hıkâyesinden gene Cerami ile birlik- te yazdığı film, bir kimlik karmaşa- sı üzerine kurulu. Dante, kendi haiin- de. sakın ve masum bir okul otobü- sü şoförü. Güzel kadınlann itıbar et- mediğı cinsten sılık bir adam. Gerçi filmin başında çok güzel bir kız ona "Benimle seviş" dıye yalvanyor ama, çokgeçmeden kızın aslındaes- ki sevgilisi ile arasında geçenlen an- lartığını anlıyoruz. Zaten kız da onu evıne görüımek isteyen Dante'yi kü- çümsemeyle reddediyor. Derken göz alıcı bir kadın çıkıyor karşısına. Bir kere çıkmakla da kalmıyor, defalar- ca çıkıyor. Güzel. uçuk bir kadın. ikide bir "Kutsal KJeopatra!" di- ye bağınyor. Dante've de tuhaf bir ilgi gösteriyor. Dahası, bir süre son- ra ona "Johnny" diye hıtap etme- yebaşlıvor. Kürdan kullanmayaalış- tınyor. Sağ gözünün altına kalemle birben yapıyor. Çünkü Dante. yeral- tı dünyasının korkulu gangsteri Johnny Stecchino'nun. yani Kürdan Johnny'nintıpatıpbenzeri. Manada hazretin kansı, ve rakip gangsterle- rin önüne Dante'yi. Johnny niyetine yem olarak atmak niyetinde. "Kürdan Joe". fiziksel bir ko- medi. Benigni de bedeniyle oynuyor zaten. Dante'yi oynadığı zaman da- ha hareketli. Johnny iken daha ağır. En ıvilerinden olmayan bir tür Jer- ry Lewis filmi bu. Biraz da Marx Kürdan Joe Johnny Stecchino' Yönetmen: Roberto Benigni • Oyuncular Roberto Benigni, Paolo Bonicelli. Nicoletta Braschi, Ignazio Pappalardo, Franco Volpi, İvano Marescotti / 1991 ftalya yapımı. lOOdakika. Brothers'ı çağnştırıyor. Levvis'in Dean Martin'sız, inceliksiz fılmle- nnden hoşlananlar, bundan da hoş- lanabılir. Benigni eger bufilmdeka- meranın arkasına geçmese. ya da Dante/Johnny'yi başkasına oynatsa belki daha başanlı olurmuş. Ama malum. gışe meselesi. Oysa kendi- si. bizim kalplerimizde Jim Jar- mush'un iki filmiyle, 1988 yapımı "Down by Law" ve 1991 yapımı "Night o"n Earth" ile çok daha farklı bir yer edinmişti. Show TV 15.45 Arkın ve Kenter başrolde oynuyor Klasik aile dramıTV Servisi- Kumarbaz biradam- la çocuk yurdu bakıcısı karısının sarsılan evlilik yaşamının öyküsü. Lütfî Ö. Akad'ın 1971 'de çektiği "Vahşi Çiçek". sinemamızda bır- çok kez yinelenen beylik bir konu- ya dayanıyor. Akad'ın ustalığından gelen düzgün anlatımı ve görüntü- leri dışında fazla özelliği olmayan. belirli bir mesaj gerirmeyen klasik aile dramlanndan biri. Sinemaskop yöntemıyle çekilen film. Orhan Aksoy'un I965teki Fatma Girik ve İzzet Günay'lı "Kumarbaz" filmıni çağrıştmyor. Yıldız Ken- ter'in kızı Leyla Kenter başrolde. Anne ve babasını yitırip çocuk yurdunda büyüyen Fikret. yaşamı- nı kumarla sürdürmektedir. Fikret, para yardımı yaptığı yurtta. psiko- İoji doktorası yapan bakıcılardan Sema'ya âşık olunca kuman bırakır Yönetmen: Lütfı Ö. Akad / Oyuncular: Cüneyt Arkın, Leyla Kenter. Kuzey Vargın. Ce>da Karahan, Yıldırım Önal. Hüseyin Kutman, Cevat Kurtuluş. Akın Turan, Muammer Gözalan / 1971, Erman Film yapımı. \e tüm yaşamı değışır. Fikret. Se- ma'nın amcasının oglu Vedat'ı bir saldından kurtardıktan sonra onun- la iş ortağı olur. Sema, Vedat'ın eşi Tülay'ın baskısıyla istemeyerek Fikret'le nikâh masasına oturur. Kocasının çarpık iş ılişkilerinde araç olduğuna inanan genç kadın. Fikret'le tartışırken merdivenden düşüp çocuğunu sakat doğurur. Kanal D 00.30] Yaşamlan 'Gölge Oyunu'na dönüşen komedyenler Gerçeğin düşe dönüştüğü an TV Servisi- Beyoğlu'nun arka so- kaklanndaki ucuz eğlence yerlerin- den Rüya Pavyon'da "Karabiber- ler"adıyla komiklikler yapan yoksul iki arkadaşın eski bire\degeçen tek düze yaşamı. bir gün sağır ve dilsiz olduğunu sandıkları. peri gibi güzel, sanşın. mavi gözlü, gizemli bir kız- la altüst olur. FComedv enlerden Abidin (Şener Şen). kadınlara düşkün, yalancı, do- landırıcı. üçkağıtçı. Mahmut (Şev- ket Altuğ) ise vetışme yurtlannda büyümenın eziklıgi ve ürküntüsü içinde insan sevgisiyle dolu, iyilik- severkişilerdir. Sürekli çatışma için- dekı komedyenler. ansızın yaşamla- rını dolduran Kumru (Larissa Litic- hevskaya)adlı kızın karşısında ade- ta büyülenirler. Mahmut'un sahiple- nip. korumak istediği kızla aralann- da bir aşk ilişkisi oluşur. Yönetmen-Senaryo: Yavuz Turgul Görüntü: Çetin Tunca ' Müzik: Atilla Özdemiroğlu Oyuncular: Şener Şen, Şevket Altuğ, Larissa Litichevskava, Metin Çekmez, Fürevya Koral, Cevat Çapan, Meltem Savcı, Ülkü Duru ' 1993. Erler Film yapımı. İki arkadaş gırdikleri bu gölgeli dünyada, düşlerin gerçekten pek de farklı olmadığını. gerçeğin de tıpkı düşe benzedığıni farkederler. Artık yaşamlan bir gölge ov ununa dönüş- tnüştür. Kim olduğunu anlayama- dıklan gizemli güzel. bir sürü soru işareti yarattığı iki komedyene. kimi özlemlerduyumsattıktan sonra nasıl geldiyse, yine öyle bir düş gibises- siz sedasız çekip gidecektır Yavuz Turgul'un I993'te senar- yosunu yazarak yönetmenliğini yap- tığı "Gölge Oyunu". kıvı bucakta kalmış, kuşaklannın son örneği iki pavyon komedyeni ile yaşamlanna giren sağır ve dilsiz gizemli bir kı- zın ilişkilerini anlatıyor. Beyoğ- lu'nun görkemli, ışıltılı, vakurönyü- zünü değil de, horlanıp itilmiş yok- sul arka sokaklarını. ezik, düşkün küçük insanlannı. ucuz basit lokal- leri sergileyen. yaşayan, sımsıcak bir öykü. Beyoglu nostaljisi içinde yok olup giden bir geçmişi çağnştıran, özgün anlatım özelliklerine sahip, düşsel, masalımsı, fantastik bir 'Bo- hem havatı' denemesi.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog