Bugünden 1930'a 5,465,612 adet makaleKatalog


«
»

,?İ- EMLAK BANKASI Cumhuriyet VH5A...VJSA Premier/Gold. VlSA International... EMLAK BANKASi• D a h a U y g ı r B ı r Y ı TL Yl SAYI 26847 / 25000 Tl (KDV ,ç,nde) KURUCUSU: YUNUS MMİ (1924-1945) BAŞYAZARI: NJUh N U İ (1945-1991) 26MMUK1895MU Ortaya atılan ANAYOL formülü, güvenoyu ve olası başbakan sorulannı gündeme getirdi Çözüııı arayışlarıbaşladıDSP ANAYOL • Seçimlerden sonra dördüncü parti konumuna gelen DSP, hükümet sorununa çözüm bulunabilmesi için ANAP ve DYP'nin uzlaşmasını bekliyor. • DSP lideri Ecevit, RP'yi iktidara taşıyacak bir formülü sakıncalı bulduğunu söylerken Mümtaz Soysal. RP'nin koalisyon kurmayı denemesine olanak tanınması gerektiğini söyledi. M4. Sayfada CHP Baykal eleştirildi • CHP'de yüzde 10'luk Türkiye barajının güçlükle aşılmasının getirdiği şaşkınlık sürerken parti yönetimınde "muhalefete çekilerek toparlanma, DSP'yi iktidara itme" taktiği izlemeye başlandı. • Baykal'ın karşıtlan ise seçim sonuçlanndan sonra "CHP küçük oldu, Baykal'ın oldu" yorumunu yaptılar ve parti yönetiminin sonuçlan değerlendirmesinin ardından. parti içi mücadeleye başlayacaklannı söylediler. M4. Sayfada 'SON ŞANS' Patronlar ıımuthı • Erken genel seçimlerden sonra ortaya çıkan tablonun ardından iş dünyasının ANAYOL umutlan yeniden arttı. İş çevreleri, seçim sonuçlannın sürpriz olmadığını vurguladılar. • İş dünyasının temsilcileri, ekonominin içindebulunduğu sorunlann en sağlıklı çözümü için ANAP ve DYP'nin uzlaşması gerektiğini belirttiler. • 9. Sayfada EKONOMİ Zamlar geliyor • Seçim öncesinde ertelenen KtT zamlan arka arka\a devreye girecek. Devİet Planlama Teşkılatı yetldıleri, akaryakıt ürün fiyatianna yüzde 25 zam yapıiması yönünde görüş bildrdiklerini söylediler. • Basbakanlık yetkilileri ise şeker, demir-çelik, petrokimya ve kâğıt fiyaüanna da zam yapıacağını söylediler. • 9. Sayfada MÎLLETVEKtLl SECtLENLERtN TAM LtSTESl • 4. Sayfada İS~TA\BLL*DA SONUCU V/SROŞLAR BELlRLEDt • 3. Sayfada ArNKARA'DA DSP YCK.SELDİ CHP DÜŞTÜ • 3 Sayfada İZ MR'DE DSP BtlEÛtNtNHAKKIYLA • j Sayfada DKŞBASINDASEÇİMÎN • Refah Partisi dışında bir hükümet oluşumu için ortaya atılan ANAYOL formülü yaşama geçirilmeye çalışılırken ANAP ve DYP'nin milletvekili sayısının, güvenoyu için gerekli olan 276'nın altında kalması, başka partilerden transferi veya solun desteğini kaçınılmaz kılıyor. • ANAYOL'un önündeki sayısal engelin aşılması durumunda, hangi liderin başbakan olacağı sorusuna yanıt bulunması gerekiyor. DYP Genel Başkanı Tansu Çiller'in, Türkiye genelinde alınan oylar açısından ANAP'ın gerisinde kalan DYP'nin daha fazla milletvekili çıkardığını belirtmesi, olası bir RP'siz koalisyonda başbakan olmak için ısrarlı olacağının işareti olarak değerlendirildi. 11. Sayfada Mılletvekıllerının partılere dagılımı lller ADANA ADIYAMAN AFYON AĞRI AMASYA ANKARA(1) ANKARA(2) ANTALYA ARTVIN AYDIN BALIKESİR BILECİK BİNGÖL BİTLJS BOLU BURDUR BURSA ÇANAKKALE ÇANKIRI ÇORUM DENİZU DİYARBAKIR EDIRNE ELAZIĞ ERZİNCAN ERZURUM ESKİŞEHİR GAZİANTEP GİRESUN GÜMUŞHANE HAKKARI HATAY İSPARTA İÇEL İSTANBUL(1) İSTANBUL(2) ISTANBUL(3) İZMİR(1) İZMİR (2) KARS KASTAMONU KAYSERİ KIRKLARELİ KIRŞEHİR KOCAEÜ KONYA KUTAHYA MALATYA MANİSA K.MARAŞ MARDİN MUGLA MUŞ NEVŞEHİR NİĞDE ORDU RİZE SAKARYA SAMSUN SİİRT SİNOP SIVAS TEKİRDAĞ TOKAT TRABZON TUNCELİ ŞANUURFA UŞAK VAN YOZGAT ZONGULDAK AKSARAY BAYBURT KARAMAN KIRIKKALE BATMAN ŞIRNAK BARTIN ARDAHAN IGDIR KARABUK KILIS YALOVA TOPLAM DYP 4 1 3 1 1 2 2 3 1 3 3 1 0 1 1 1 4 2 1 1 3 2 2 2 0 2 2 1 1 0 1 CM 3 3 3 4 4 3 4 1 2 2 1 1 1 3 2 0 4 1 2 3 1 1 2 1 0 2 2 0 1 1 2 1 1 1 3 1 1 1 1 1 0 0 1 1 2 1 1 1 1 1 1 135 ANAP 4 1 2 1 1 4 4 2 1 2 2 0 0 1 CNJ 1 3 1 1 1 1 3 0 0 0 1 1 2 3 1 1 2 1 3 5 5 5 3 2 1 1 2 1 1 2 2 1 2 3 2 2 1 1 1 1 3 3 2 3 1 1 2 1 1 3 0 2 1 2 2 1 1 1 o •• 1 1 1 1 0 0 0 0 l 132 DSP 4 0 0 0 0 2 2 1 0 1 2 1 0 0 1 1 3 1 0 0 1 0 2 0 0 0 2 2 0 0 0 1 0 2 4 4 4 3 3 1 1 1 1 0 2 1 1 0 2 0 0 1 0 0 0 2 0 1 2 0 1 0 2 0 1 0 0 1 0 0 3 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 75 RP 4 2 2 3 1 3 4 1 0 1 1 0 3 2 2 0 3 0 1 3 1 5 0 3 2 5 1 , 3 1 1 0 2 1 2 5 6 5 1 1 1 1 4 0 1 3 9 2 4 1 4 2 0 2 1 1 2 1 2 3 2 0 3 0 3 3 0 4 0 3 3 1 2 1 2 2 2 0 0 0 0 1 1 0 158 CHP 1 1 0 0 1 3 2 3 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 3 0 2 3 2 2 CNJ 2 0 0 0 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 50 Çıkdfdığı Milletvekili 17 5 7 5 4 14 14 10 3 8 9 2 3 4 6 3 14 5 3 6 7 10 4 5 4 8 6 9 5 2 2 10 5 12 20 21 20 12 12 4 5 9 4 3 9 16 6 7 11 8 6 6 4 3 4 8 4 7 11 3 3 7 5 7 8 2 9 3 6 6 6 4 2 3 4 4 3 3 2 2 3 2 2 550 ANKARA (Cumhuriyet Bü- rosu) - RP'siz hükümet arayışla- nnda en güçlü seçenek olarak or- taya atılan ve ANAP-DYP hükü- metıni ifade eden ANAYOL for- mülünün gerçekleştirilmesinin önünde iki ciddi engel belirdi. ANAP ve DYP'nin milletvekili sayısının güvenoyu için gerekli olan 276'nın altında olmasının, başka partilerden transferi veya solun desteğini kaçınılmaz kıl- dığına dikkat çekildı. ANA- YOL'un önündeki sayısal engelin aşılması durumunda, sırada han- gi lidenn başbakan olacağı so- rununun bulunduğu belirtıldi. Tansu Çiller'in, Türkiye genelin- de alınan oylar açısından ANAP'ın gerisinde kalan DYP'nin daha fazla milletvekili çıkardığını belirtmesi, olası bir RP'siz koalisyonda başbakan ol- mak için ısrarlı olacağının işare- ti olarak değerlendirildi. "L'fuk- ta yeni bir seçim görünüyor" dı- yen eskı TBMM Başkanı Hüsa- mettiııCindoruk. ANAYOL için fırsatın kaçınldığını öne sürdü. Erken seçımden birinci parti olarak çı- kan RP'nın. hedefledıği oy oranının gerisin- de kalarak tek başına iktidar olacak çoğun- luğaulaşamaması vedığerpartılerin RP'yle koalisyon kurmayacaklannı açıklamalan, başta ANAYOL olmak üzere dığer formül- leri gündeme getirdi. DYP vc ANAP'ın, ANAYOL'u yaşama geçirerek güvenoyu alabılecek bir hükümet kurmalan için gere- ken \e 550 olan TBMM üye tamsayısının salt çoğunluğuna denk düşen 276 milletve- kili sayısına ulaşamamalan yenı arayışlara yol açtı TRT'nin yayımladığı kesin olma- yan sonuçlara göre RP'nin milletvekili sa- 1 ANAP Yılmaz Ecevit'le • DYP ^ ^ ^ ^ 'RPile ortaklık görüşecek yapmayız' • DSP lideri Bülent Ecevit'le görüşeceğini bildiren ANAP lideri Yılmaz, ülkenin ağır sorunlar ve zor koşullarla karşı karşıya bulunduğunu belirterek "Bu zortablo karşısında, sadece bir hükümet kurulması degıl, bu sorunlann üstesinden gelebilecek, uyumlu, iş yapabilen bir hükümet aranmahdır" dedi. 1 5. Sayfada • Çiller. hedeflerine tümden ters düşen bir yaklaşım içinde olan RP ile koalisyon yapmamakta kararlı olduklannı belirtti. Ülke çıkarlannın gerektirmesi durumunda ANAP ile hükümet kurma "fedakârlığını** gösterebileceklerini söyleyen Çiller, "ANAP'la koalisyonu tıkayan biz olmayız" dedi. • 5. Sayfada Erbakan medyayı uyardı • Refah lideri Erbakan, bazı medya organlannın olumsuz propaganda yaptığını belirterek "Saygısızlığın manası yoktur. Medya kendi kendine gelin güvey olmasın" dedi. Herpartinin birbirine ağır suçlamalarda bulunduğunu vurgulayan Erbakan, "Ölçü kaçmış olabilir. L'nutmayalım seçim bitmiştir" dedi. • 5. Sayfada yısı 158. DYP 135, ANAP 132, DSP 75, CHP 50 oldu. Anadolu Ajansı'nın verilen- ne göre ise RP 159. ANAP 134, DYP 133, DSP 76. CHP 49 mılletvekıli çıkardı. Bu so- nuçlara göre DYP ve ANAP'ın toplam mil- letvekili sayısı 276'ya ulaşamıyor. Her iki partının. 276'ya ulaşmak için dı- ğer partilerden milletvekili transferi yapa- bileceklen, ancak bunun yeni Meclıs'in ılk günlerinde gerçekleştirilmesinın güç oldu- ğuna dikkat çekıldi. Bu durumda, DY'P ve ANAP'ın, DSP ve CHP'den destek alarak birazınlık hükümeti kurmalan veya **ANA- YOL-SOLT diye adlandınlan DSP ya da CHP'nin de yer alacağı üçlü bır koalisyonu denemelen gerekiyor. ANAP ve DYP lider- len. uzlaşma için bırbırlerine yakınlaşırken diğeryandan da sol partılerin desteğini ala- bilmek amacıyla harckete geçtıler. Bugün DSP lideri Bülent Ecevitle görüşecek olan ANAP Genel Başkanı Yümaz'ın, partisinin dün gece toplanan başkanlık divanında alı- nan kararlar uyannca gelışmeleri değerlen- direceğı kaydedildı. ANAYOL'un kuracağı bir koalısyonun azınlık hükümeti formülüyle de çalışabile- • Arkası Sa. 19, Sü. 3 'te Seçim sistemi engelledi Her yedi oydan biri Mecüs'e yansımadı• Kattlım oranının yüzde 85 olarak gerçekleştiği seçimlerde, yaklaşık 1 milyon 50 bin oy geçersiz sayıldı. • Ülke barajının altında kalan partilerin toplam 4 milyon oyu da dikkate alındığmda, Türkiye genelindeki yaklaşık 10 milyon seçmen TBMM'de temsil edilemedi. ANKARA (Cumhuriyet Bü- rosu) - 24 aralıkta gerçekleştiri- len 20. Dönem Milletvekili Er- ken Genel Seçimi'nin resmi ve henüz kesın olmayan sonuçlan- na göre parlamentoya temsilci sokabilen 5 parti; RP, ANAP, DYP, DSP ve CHP biçiminde sı- ralandı. 34 milyon 215 bin 428 seçmenden 29 milyon 86 bin 644'ü sandık başına giderken se- çime katılım oranı yaklaşık yüz- de 85 olarak gerçekieştı. MHP. HADEP, İP, YDH, YDP. MP ve YP'nin, yüzde 10'luk Türkiye barajını aşamayarak hiç millet- vekili çıkaramadığı seçimlerde oy vermeyenlerin oranı ülke ba- rajının üzerine çıktı. Istanbul'da 1 milyon, Ankara'da 410 bin, iz- mir'de 250 bin seçmen oy kul- lanmadı. Partilerin bındelik fark- larla sıralandıklan seçimlerde ağırlık taşıyan yaklaşık 1 milyon 50 bin oyun geçersiz sayılması dikkat çekti. Ulke barajının al- tında kalarak milletvekili çıka- ramayan partilerin toplam 4 mil- yon oyu da dikkate alındığında M Arkası Sa. 19, Sü.9'da T ü r k i y e g e n e l i n d e d u r u m HADEP%4.17 HUKUMET Yüzde 10 ülke barajı olmasaydı HADEP%4.17 RP 139, ANAP 119, DV P 117, DSP 72, CHP 49, MHP 31, HADEP 23, milletvekili çıkaracaktı. Demirel, Çifler'in istifasını kabul etti ANKARA (Cumhuriyet Bû- rosu) - Cumhurbaşkanı Süley- man Demirei, dün istifasını ka- bul ettiği Başbakan Tansu ÇB- ler'in ve 52. hükümetın. yeni ka- bıne kuruluncaya dek görevde olduğunu belirtti. Başbakan Çiller, dün Bakan- lar Kurulu'nun istifasını sunmak üzere Cumhurbaşkanı Demireri ziyaret etti. Demirei, yanm saat süren görüşmenin ardından Ba- kanlar Kurulu'nun istifasını ka- bul ederken. 52. hüldimetin, ye- ni hükümet kuruluncaya kadar görevine devam etmesini istedi. Cumhurbaşkanı Demirei, ge- nel seçımlerle ilgıli yayımladığı mesajda da yurttaşlann büyük bir çoğunluğunun kış koşullan- na karşın sandık başına gıderek oy kullandıklannı belirterek "Milletimiz, bütün dünyaya de- mokratik olgunluğunu bir kez daha göstermiştir" dedi. Türk halkının, iradesini ser- best bır crtamda 'hür vkdanfaı' ortaya koyduğunu belirten De- m Arkası Sa. 19, Sü.l'de Hazine'den Merkez Bankası'na baskı • Seçim sonuçlannın siyasi alanda belirsizlik yaratması. para piyasalannı karıştırdı. Kurlar ve bankalararası piyasada faiz oranlannın yükselmesi üzerine Hazine'nın. Merkez Bankası'na "Dövizi faizle tutma, denge kurunu yüksek oranlı arttır" önerisi getirdiği belirtildi. • 8. Sayfada BORSA DİREKTEN DÖNDÜ M8. Sayfada DÖVİZLE vlÜCADELE 1 8. Sayfada BORSA ODun 39.482.41 Öncekı 42.236.25 DOLAR ûDun 59.200 Öncekı 58.500 MARK ODur 41^00 Öncekı 40.600 ALT1N ûDun 738.000 Öncekı 725.000 GUNDEM MUSTAFA BALBAY •••Koalisyon Pasları Kazananı olmayan bir seçim geçirdik. Siyasi parti lider- leri biraz zorlayarak da olsa ruh hallerini ele vermemeye çalışıyorlar. Ancak, çevrelenni kuşatan kurmayları, Emni- yet Müdürlüğü Terörle Mücadele ŞÛbesi'nce gözaltına alın- mış suçlu zanlılarını anımsatıyor. Donuk bakışlar, asık yüz ifadelerı, ağır çekim konuşma- lar... Erbakan'a göre, 25 aralıkta yepyeni bir Türkiye kurula- caktı. RR değil Türkiye'nin, dünyanın en büyük partisi idi. Seçim öncesi desteksiz konuşan hocanın seçim sonuçla- MArkastSa.l9,Sü.3'te
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog