Bugünden 1930'a 5,447,148 adet makaleKatalog


«
»

23 ARALIK 1995 CUMARTESİ C3OTCD RTÜK'ten yayın durdurma • ANKARA (Cumhuriyet Biirosu)- Radyo ve Teleyiz>'on Üst Kurulu (RTÜK). Şanlıurfa'da yayın yapan Harran FM'e "yayın durdurma', Şanlıurfa TV'ye 'uyan' cezası verdı RTÜK'ten yapılan açıklamada. Harran FM'e verilen bir günlük yayın durdurma karannagerekçe olarak, Harran Üniversitesi'ne yönelik küçük düşürücü, ıftira niteliğı taşıyan yayın yapılması gösterildi. Üst Kurul, Şanlıurfa TVnin. 3984 sayılı Özei Radyo ve Tele\izyon Yasası'nın 4. maddesınin 'g' bendinde belirtılen "toplumda nefret duygulan oluşturucak yayınlara ımkân venlmemesı" ilkesıni ıhlal ettığini bildirdi. Çiller'e dava • tstanbul Haber Senisi- Eskı Emlak Bankası Genel Müdürü Bülent Şemiler, Başbakan Tansu Çiller hakkında. Kanal D'de yayımlanan "Seçim Arenası* programında kendısıne yönelik gerçek dışı açıklamalarda bulunduğunu ıddia ederek. 5 milyar lıralık tazminat davası açtı. Semiler. "Sayın Başbakan. bılerek ve isteyerek gerçek dışı beyanlarda bulunarak, milyonlarca insan önündc kışilik haklarıma saldında bulunmuş ve anayasadaki vatandaşlık haklanmı çığnemıştır" dedi. 'Erbakan hayal âleminde' • ANKARA (Cumhuriyet Bürosu)- ODTÜ Rektörü Prof. Dr. Süha Sevük. "25 aralıkta rektörler, başörtülü kızlara selam duracak" diyen RP Genel Başkanı Necmettin Erbakan'ı şiddetle kınadığını söyledi. Sevük. Erbakan'ın dını politikaya alet ettiğini. üniversıtelerde de aynı politikaya ızlemeye çalıştığını kaydederek. "Erbakan, hayal âleminde yaşıyor. Eger rektörlerin söylediğini yapacağını ve taviz vereceğini sanıyorsa çok büyük bir yanılgı içıne düşüyor" dedı. Nak Kargo'da kavga • İZMİR (Cumhuriyet Ege Biirosu) - \ak Kargo'da ışten çıkanlanlarla işverenın yeni aldıgı ışçıler arasında çıkan kavgada. Türk-lş'e bagh TÜMTİS Şube Başkanı Halil Dınç de dahil. biri polis üc kişı yaralandı. TLMTtS Sube Sekreten Hasan Yayık. olayın işverenın tahnki sonucu meydana geldığini beiırterek "lşlenne dönmek ıçin işyerinin önünde oturma e> lemi yapan üyelenmıze. işe yeni alınan ışçıler saidırdı; polis, saldınlara seyırci kalmakla yetındi" dedi. ADD'den açıklama • Haber Merkezi - Atatürkçü Düşünce Derneğı Sakarya Şubesi. gazetemizin 21 aralık perşembe günü 6. sayfasında çıkan ılanla ilgili yazılı açıklama yaptı. Açıklamada şöyle denildi: '•Atatürkçü Düşünce Derneği Sakarya Şubesi Yönetici ve Uyeleri başlığı altında verilen ilanda, ADD yönetici ve üyelerinin lşçi Partısi'ne oy vereceği belirtilmiştır. Derneğimız Atatürkçü düşünce çızgisinde. çeşitli görüşlerde üyelerden oluşmuştur. Bu ilan. derneğimızin üyeleri arasındaki bürünlüğü bozmaya yönelik \ e kasıtlı bir eylem olup yönetim kurulumuzun bilgisi dışında verilmiştir.'' Açıklama • Haber Merkezi- Gazetemizin dünkü sayısında yayımlanan '•Alevilerden IP Açıklaması" başlıkla haberde. Divriği Kültür Dernegi'nden IP'e destek vereceklerinı açıklayanlann dernekle bir ilgisi olmadığına ilişkin açıklamanın doğru olmadığı bildırildi. Bursa'dan Izmir'e geçen CHP liderinin Ege'deki tek mitingine büyük ilgi gösterildi ^IJlkeyi sağın elinden kurtarın' LEVENT GENCELLİ/MERİH AK BURSA/İZMİR-CHP Genel Başkanı. Başbakan Yardımcısı Deniz Baykal. Türkiye'yi yıllardır aynı anlayışa sahip partılerin yönettığini ve ülkenin bir adım bile ılen gidemedığını savunarak "Demokrasimizi, sag partilerin kendi aralannda oy nadıklan ortaoyunu olmaktan kurtaralım" dedı. Baykal, CHP'y i "çelik gibi su verilmiş parti" olarak nıteledı. Baykal. tzmir'de de BUlent Ecevifı modası geçmiş birsiyaset anlayışı ızlemekle suçladı. Bursa'da düzenlenen açık hava toplantısına, "Eğer Bursa'yı bu hale getirdiyseniz iki gün sonra Türkive'de çok olaylar olacak demektir" dıyerek başlayan Baykal; CHP Genel Başkanı Deniz Baykal, demokrasiyi sağ partilerin kendi aralannda oynadıklan ortaoyunu olmaktan çıkarmak gerektiğini söyleyerek, "Aynı anlayışa sahip partileri tekrar iktidara getirmeyelim. Ne oluyor bunlar gelince? Enflasyon aynen sürüyor, hayat pahalılığı sürüyor, demokratikleşmede bir adım atılmıyor. Gelin demokrasimizi sağ partilerin kendi aralannda oynadıklan ortaoyunu olmaktan kurtaralım" dedi. CHP'nın özü, kökü, aslı ve nesebı belli. Türkiye'nin özledığı bir partı olduğunu söyledi. 12 Eylül'den sonra CHP'nin kapatılmasıy la meydanın "kurda kuşa*" kaldığını ifade eden CHP lideri. sözlerini şöyle sürdürdü: "•Aynı anlayışa sahip partileri tekrar iktidara getirmeyelim. Ne oluyor bunlar gelince? Enflasyon aynen sürüyor. hayat pahalılığı sürüyor. demokratikleşmede bir adım atılmıyor. Gelin deınokrasinıi/i sağ partilerin kendi aralannda ov nadıklan ortaoyunu olmaktan kurtaralım.'* Baykal. ANAP'ın seçimkre BBP ile ıttifak yaparak girdiğinı anımsatarak bunun kendine güvensizlıkten kaynaklandığını ılen Iktidar hesap vernteliANKARA (Cumhumet Biirosu) -İHD Genel Sek- reten Hüsnü Öndül. iktı- dar partılennın ınsan hak- lan ıhlallerının hesabını verrnesını ıstedı. Öndül, pazar günü yapı- lacak erken seçımler önce- sınde. Türkıye'dekı ınsan hakları ıhlallerinın değer- lendırmesıni vaptı. Öndül. temel haklan şu başlıklar al- tında topiadi: Yaşama Hak- IG: Türkıye'de ölüm ceza- sı, toplam 4 ayrı y asada, 35 maddede öngörülmektedir. İHD. ölüm cezasmın yasa- larda yer almasma ve uygu- lanmasına karşıdır. Işken- ce Görmeme Hakkı:Türk anay asal ve y asal sistem in- de ışkence ve kötü muame- le bulunmamasına karşın, yaygın ve Sistematık bir ış- kence olguşu yaşanmmak- tadır. İfadeÖzgürüiğü Hak- kı:Türkıve'de ıfade özgür- lüğünü sınırlayan 152 ya- sada yüzlerce yasa madde- sı vardir. Anayasal ve ya- sa] sıstemın yenıden yapı- mında bu maddelenn hep- sınin yürürlükten kaldırıl- nuii üerekmektedır ÇİZMEDEN YUKARI MUSA KART OVUSVİ 3A3AHA: sürdü. Bu partıye \erilecek her oyun BBP'lı adaylan da Meclis'e taşıyacağını kaydeden Baykal "Mesut Yümaz; kendi adına cık ortaya. BBP'nin arkasına saklanarak Türkiye'yi yönetmeye kalkma" dedi. Türkıyenın yeni bir anlayışa ihtiyacı olduğunu, bu anlayışın da CHP ıle ortaya konulabıleceğıni kaydeden Baykal. RP'nın. Türkiye'yı laıklık öncesı karaniığa döndtirmek ıstediğinı. DYP ve ANAP'ın da bu partiyi besleyip büyüttüğünü ileri sürdü. 103 gündürCHP'nın genel başkanı ve 40'ı yeni çıkmış bir başbakan yardımcısı olduğunu belırten Deniz Baykal. şunlan söyledı: "Asıl film, 24 aralıkta vizvona giriyor. Filmin içindeki iyi adam. dürüst adanı bu seçimleri kazanacak, Ben kimsey le ka\ ga etmedim. etmiyorum da. Ben Deniz Bavkal, Türkiye Cumhuriyeti'nin Başbakanı olmak istiyorum, Türkive'yi yönetmek istiyorum. Benim partimin diğer partilerden hiçbir eksiği yok, farfası \ar. Su veribniş çelik gibi bir partim var. Eh lideri de fena savılmaz. İkridan isri\oru/. Bunca başbakan gördünfiz. Ben hepsinden daha iv i vapacağımı sövlüvorum. DSP'yi hâlâ halkçı ve sol parri olarak değerlendirenler varsa onlara hatırlatıyorum. Sa>ınEcevıt, NİHPiledört kez bir arava geldi. elini uzattı. Ama CHP*>e bir kez olsun bile elini uzatmadı. Sen MHP ile birlikte oturacaksın, ama can kardeşini >ok savacaksın. Olur mu böyle birşev?O>unuzu harcamavın. Ovunuzu baba ocağına verin. CHP'yesanün." Bursa'dan Izmir'e geçen Baykal'ın Ege'deki tek mıtingi olan izmir mıtıngıne büyük ılgi gösterildi. Cumhuriyet Alanı'nı dolduran partililerin coşkusu, Baykal "ı bu kentte çekiştikleri Ecevit'e vönlendırdı. Ecevit'i sert bir dille eleştiren Baykal'a mitinge katılanlar da aikışlarla destek verdi. DSP lideri iddialı Ecevit: DSP birinci parti BÜLENT ECEVİT/LFUK TEKİN ANTALYA/ADANA - DSP Genel Başkanı Büient Ecevit, ilk kez seçım sonuçlanna ilişkin görüşünü açıklayarak "DSP olarak birinci partiyiz. Ama eski oyunlar tczgâhlanıyor. Halkımu bu ovunlara gelmevecektir. DSP. ulusal birliğin giivencesi olduğu için güçtendi" dedı. DSP liden Ecevit. dün partisinin Antalya ve Adana'da düzenlediği mitinglere katıldı. Ecevit. Antalya Cumhunyet Meydanı'nda yaptığı konuşmada. CHP lideri Deniz Baykal'a yüklendı. Ecevit, CHP'nin DSP'yi bir bölen olarak tanıttığını, ancak kendi kendılenni böldüklerini öne sürdü. Baykal'ın önceki günkü aynı yerde yaptıf ı konuşmasından alıntılarla eleştınsını sürdüren Ecevit. "Sayın hemşehriniz, hükümette olduğu siirece, ekonomi rayından çıkmış! 'Rant ekonomısıvle ülke ıdare ediliyor' diyor. Kendisi bu hükümette değil miydi? Ekonomi pusulasız bir gemiye dönmüş. dalgalı denizde bir o yana bir bu yana sallamyor. Bu hukümet, borçlan mirasyedi gibi harcadı. Ürerime, emeğe kullanmadı. Şimdi de borçlar ödenemiyor" dedi. CHP'nın. hükümetin ekonomik kararlarına hep evet dediğini, sosyal demokratlıgını kullanmadıöını belırten DSP liden Ecevit. MHP iie~müttefik olduf u suçlamalanna karşı da şunlan söyledi: "Dört yüdır VIHP'nin desteği ile ayakta duran hükümette CHP yok muydu? Ne hakla DSPnin MHP'yle işbirliğ kurduğunu söyler! '80 öncesi hükflmet kurma dönemlerinde Baykal, Türkeş'ten haber getirmişti ben o zamanlarda da MHP'ye rıayır demiştim.'" Bavındırlık Bakanlığı'ndaki mafyalaşmaları. İSKİ olavlannı dile getirerek "'CHP'liIer hiç merak etmesin. Birleşilecek parti DSP'dir. Kapımızı açsavdık CHP dive bir parti olmavacaktı. Ama kapımızı açamazdık. O zaman CHP'deki hastalıkiar DSP'ye degeJecekti" dedi Gümrük birliği ile KKTC'den taviz verildiği yönündekı açıklamalannı yıneleyen Ecevit, "KKTC'nin beyaz zemin Uzerinde kırmızı a> \ ıJdızlı bavrağını kimse indiremez. İndirilirse bile kırmızı zemin uzerinde beyaz ay yıldızlı bayrak orava gelecektir" dıye konuştu. KKTC bavraklarının da bulunduğu miting alanında "Vur \ıır inlesin. Deniz Bavkal dinlesin n sloganlan atıldı. ANAP liderinin, Bursa ve Yalova'daki mitinginde hedefi RP lideriydi Ydıııaz: Erbakan kâfirdir DÜRDANE KOCAOĞLL HÜLVATOPCU YALOVA/Bl RSA-ANAP li- deri Mesut Ydmaz. Yalova ve Bursa'da yaptığı mıtinglerde kendisi hakkındaki mason ıd- dialarını yanıtlayarak "Yalan söyliiyoıiar. Hayatimda hiçbir kapalıderneğe ü\e olmadım. Bu RP ve DYP ile bunlarla birlikte hareket eden gazetelerin tezgâ- hıdır. Yalanlan ayakianna dola- nır" dedı Yılmaz. tum guvenlik güçle- nne de seslenerek "Seçime hi- le karıştırmak isteyenlere alet olmayın"1 diye konuştu. Yılmaz. dün Yalova ve Bur- sa'da coşkulu bir kaiabaiığa hı- tap ettı. Yılmaz'ı "Yalıçetesini süpürgftsin", "Geleceğini Ame- rika'da görenleri süpür gitsin". "Adil düzen maceralannı süpür gitsin" yazılı pankartlarla kar- şılayan Yalovalılarsık sık "Baş- bakan Mesut" diye slogan attı- lar. Mitinge ANAP'lılann yanı sıra BBP yandaşlan da katıldı. Konuşması sık sık ellerinde süpürgelerle **Süpürgitsin" di- ye slogan atan kadınlar tarafın- dan sözü kesilen Yılmaz. parti- sinin iki gün sonra iktidara ge- leceğini söyledi. Yılmaz sözle- nnı şöyle sürdürdü: "Son anda size baskı yaparak yanlış yaptırmak isteyebilirler. Bu iktidann değil. devletın me- murlan olduğunuzu unutmayın, halkın ıradesine müdahale et- meyin. Güneydoğu'da Şırnak Valisi'nin, Karadeniz'de Ordu Valisi'nin yaptıklarını biliyo- rum." Yılmaz, Deniz Bavkal ve Nec- mettin Erbakan dan sonra ko- nuştuğu Bursa Fomara Meyda- nı'na Atatürk Stadı'ndan yak- laşık iki saatte geldi. Coşkulu ka- labalık karşısında heyecanlanan Yılmaz. "Bursa tamanısaTür- kiyetamam" dedi Yılmaz. dün bazı gazetelerde çıkan mason olduğu yolundakı iddialan yalanlayarak "Bana if- tira ediyorlar. Havatımda hiç- bir kapalı derneğe üve olmadım. Bu oyunu RP D^ Pve bunlarla hareket eden gazetekr tezgâhlı- yorlar. Yalanlan ayakianna do- İanacak"dedi 'Bursa Çiller'e mezar olacak' sloganları arasında konuşması- nı sürdüren Yılmaz. RP lideri Er- bakan'a da yüklendi. Yılmaz. Erbakan'ın 'Banaoy vermeyen kâfırdir" sözlerini anımsatarak şöyle dedi. "Ben diyorum ki asıl kâfir sensin. Bu milleti bölen sensin. İslam dini, Erbakan koltuğa otursun diye gönderilmedi. En bii> ük kâfir millefin din du> gu- lannı istismar edenlerdir." Yılmaz. Çıller'i eleştırmesi- ne "tuzu kuru olanlann'* karşı çıktığını savundu. Çiller'in hal- kı kandırmak için telev ızyona çı- kıp ağlayabileceğını de ıddia eden Yılmaz, "Başbakan'a ni- vekızdığmı" ıse şöyle açıkladı: " Ben kıznıav a> ım da kim kız- sın? Onun vaptığı borçlan ben ödneceğim. Parfr günü o çe- kip gidecek. Pazardan sonra ar- tık Çiller olnıayacak. Ama onun bozduklarını düzeltmek bana düşecek." Dalan ve Emecan ANAP'ta Buarada. DYP İ<tanbul Mil- letvekıli Bedrettin Dalan ve DSP'li Zcytınburnu Belediye Başkanı Adil Emecan ANÂP Genel Başkanı Mesut Yılmaz'ın dakatıldığı birtörenle ANAP'a geçti. Bedrettin Dalan katılımlan nedenıyle düzenlenen törende vaptığı konuşmada, 1983'ten ben ANAP'la gönül bağını ko- parmadığını belırttı. Emecan da ANAP'ın yenılikçi bir parti ol- duğunu vurgulayarak bundan böv le ANAP'ta hizmet verece- öinı söyledi DYP lideri, Hacıbektaş'ta ve Kayseri'de ANAP ile RP'yi eleştirdi Çiller, Alevi oylann peşindeİSTANBL'L/ HAC1- BEKTAŞ/ KAYSERİ (Cumhuriyrt)- Başbakan Tansu Çiller. seçim gezi- lenni dün Alevi kesimin yoğunlukta bulunduğu Hacıbektaş ile milliyet- çi-muhafazakâr ağırlıkta olduğu Kayse- ri'de sürdürdü. Çiller Hacıbektaş'a gitme- den önce Istanbul Holiday Inn Oteli'nde bir basın toplantısı düzenledı. Basın toplantısında C'l'er. DYPnin ül- keyi 21. yüzyıla taşıyacak "millitakım*"ol- duğunu belirterek ANAP'ı "havali ihracat- çı, şaibeli dosyab ve Erbakancr olmakla suç- ladı. Çiller, daha sonra gittiği Alevi mezhebi- nın simgesi olarak görülen Hacıbektaş'ta birkonuşmayaptı. Konuşmasına, "Canlar, can kardeşlerim" diye başlayan Çiller, "Ben ÇİLLER, ALEVİ EVİNDE UML I DAĞITTI - Başbakan fansu Çiller,dün sabah Bağcüar'da Alevi ailesini ziyaret etti. Hümmet Yılmaz ve ailcsi, Çiller'in ziyareti için çok güzel bir kahvaltı sofrası hazırlamıştı. Ancak, Yılmaz ailesinin hevesi boşa çıktı ve Çiller bir bardak çavı dahi içmeden yaklaşık beş dakika kadar durduğu ortadi- rek evinden a> nldı. Çilİer e\ den av nlırken, Hümmet V ılmaz, **Yolu geçiyordu. LJğ- radı ve gitti" şeklinde konuştu. (Fotoğraf: AYKUT KÜÇÜKKAYA) diyorum ki. kim olursa olsun, benim Alevi v atandaşlanm. Sünni v atandaşlanm aynm vapmadan inanç hakkına salıiptirler" di- ye konuştu Cumhunyet çocuğu olduğunu belırten Çiller. şöy le dedı: "Ben cumhuriyet evladıvım. Laik cum- huriyetin ürünüyüm. Erbakan bölücülük yapıyor. Dahası var. "Kanlı da olsa kansız da olsa cumhuriv et kadrolarını yok edece- ğım' diyor. Vok edeceğiz dedigi biziz. Bizi mi yok edecek?" Helikopterle Kaysen "ye geçen Çiller. bu kentte düzenlenen mitıngde de millıyetçı- muhafazakâroylara sesledi. Çiller. "Bizim derdimizden siz anlarsınız. Çünkü siz inanç- lısınız, çünkü siz milliv etçisiniz" dediğı Kay- serilılere. ANAP ve RP'yı şikâyet etti. ANAP lideri \ ılmazın. PKK lideri Ab- dullah Öcalan ile masay a oturmaya razı ol- duğu suçlamasını yineleyen Çiller. "Bey- ninıdcn vurulmuşa dönüyorum. Ne diyor- sunuz buna? Ben sizin mikadelenizi yapı- yonım" dedı. Çiller. partisinin kamuoyu yoklamalannda dördüncü sırada gösteril- diğine dikkat çekerek "27 martta da aynı- sını yapmışlardı. PKK'ye gögsümüzü ger- mişb. Onlardan mı korkacağız?" görüşü- nü dile getirdı. Çiller. ekonomik bunalımı ve dövız darboğazını aştıklannı da savun- du. RP'nın adil düzenınin komünist düzen olduğunu söyleyen Çiller. şunlan söyledi: ''Benim de zaten sizden başka kimseden medet umduğum vok. Kay<>eri, bizinı kalemizdir. Şimdi bay ragı dikivoruz." POLİTİKA GÜ]\LÜĞÜ HİKMET ÇETİNKAYA Neden CHP?.. Yarın milletvekili genel seçimleri yapılıyor... Köşemizi bugün bir eğitim emekçisi olan Meral Saraçbaşı'na bırakıyoruz... • • • "insanı diğer canlılardan ayıran en belirgin özelliğı düşünebilmesidir. Insanlıktarıhindedüşüncenin bas- kı altına alındığı, engellendiğı dönemlerde, toplumla- rın gelişmesi yavaşlamış ya da gerilemiş, beslendiği, özgürleştiği dönemler ise toplumların gelişmesi hız- lanmıştır. Bugün bekleme salonunun kapısını arala- maya çalıştığımız Avrupa, bunun en güzel örneğidir. Özellikle 19. yüzyılın başları, düşünen ınsanın yarat- tığı düşünsel, bilimsel ve teknolojik mucizelerle bu- gün ülkemiz insanını taşımayı amaçladığımız Avrupa ortaya çıkmıştır. Avrupa'yı bugüne salt emperyalızm yoluyla elde ettiği ekonomik güçlülük getirmemiştır. Eğer öyle olsaydı aynı başan üç kıtaya yayılmış Ös- manlı Imparatorluğu için de geçerli olurdu. Oysa Os- manlı Imparatorluğu. özgür düşüncenin önüne dıki- len bağnazlık yüzünden imparatorluktan enkaza dö- nüşmüştür. Cumhuriyetin ilk yıllarında başlatılan ay- dınlanma hareketi, kendi ekonomik gücünü yarata- bilecek, özgürce düşünen, yaratan ve üreten birtop- lum oluşturmayı amaçlamıştı. Emperyalizme karşı bağımsızlık savaşı veren Mustafa Kemal Atatürk'ün, askeri başarıların, ekonomik başarılarla taçlandırıl- ması gerektiğini söylerken öngördüğü de bu idı. Ülkemizde seçıme giderken bütün partilerin bir- Ieştiği tek konu ekonominin kötü olduğu. Hepsi ken- dince ekonomik çözümler önerıyor. Ne yazık kı en önemli sorun eğitim. bütün liderlerin unuttuğu hatta hiç dile getirmediği bir konu. Bugün gerıciliğin bu denli güçlenmesinin nedeni 5û"lerden bugüne izlenen ve 12 Eylül'den sonra bilimsellikten tümüyle uzakla- şan eğitim politikası değil de nedır? Artan nüfusun, işsizliğin, enflasyonun, Kürt sorununun nedeni yan- lış ekonomik, siyasal polıtikalar mı yoksa eğitimsiz bı- rakılmış halka kurtarıcı olarak sunulanlar mı? Ekono- mik olarak güçlü bir ülkeyi oluşturmanın yolu 32 sa- yılı karardan, kur politikalarından, yabancı sermaye- yi teşvik yasasından değil. özgürce düşünen, üreten, ülkesinin çıkannı gözeten bireylerin yetiştiği çağdaş eğitim sisteminden, YÖK'ten bağımsız bilimsel eği- tim veren üniversitelerden ve ülke insanına bu olana- ğı hiçbir aynm gözetmeden sağlayan sosyal devlet anlayışından geçer. Ancak o zaman ınsanlar, gelir da- ğılımının bu denli adaletsiz olduğu bugünlere yol açanlann mezanna çiçek koymaktan vazgeçer. Ben, dargelirli bir memur ailesinin üç çocuğundan biri olarak bir devlet lısesini bitırdim. 1970 yılında bi- tirdiğim bu okulda fizik, kimya derslerıni deneysel olarak gördüm. Muzık derslennde pıyano eşhğınde klasik müzik dinledım. Resım dersinde resim sehpa- larında yağlıboya resımler yaptım. Yerlı, yabancı bir- çok yazarla sınıf kitaplığı sayesınde tanıştım. Bugün saygıyla andığım birçok aydın öğretmenımden yarar- landım. Lisenin tüm şehre yayın yapan radyosundan öyküler seslendirdim. Bugün avuç dolusu para dö- kerek özel bir okulda okuttuğum oğluma sağlayama- dığımeğitimi, bir devlet okulunda, Bolu Lisesi'ndeüs- telik katkı payı bile ödemeden aldım. Bana bu olana- ğı sağlayan sosyal devlet anlayışı. babama, Ankara'da bir kıra evinde tek maaşla, üç çocuğuna da üniver- site eğitimi sağlayacak olanağı güç koşullarda da ol- sa tanımıştı. Bugün çalışan bir kadınım. Yarın seçımde oy kul- lanacağım. Birçok kişı gıbı ben de oyumu hangi par- tiye vereceğımi çok düşündüm. Liderlerin vaatlerini dinledim. Ardından, 'Bugüne kadarelde sttiklerimihan- gi partisağladı?' diye düşündüm ve oyumu bugünü- mü borçlu olduğum partiye verme kararı aldım. Bu- günkü durumuyla Cumhuriyeti kuran partı ne yazık ki onurlu geçmişıni yansıtmıyor. Ancak, birçok insan gibi birçok kazanımda bu partinin imzası var. Her şeyden önce vazgeçemeyeceğim laik cumhuriyet için oyumu, onu kuran partiye vereceğım. Seçımden sonra da 'Bu partiye borçluyum' diyenlerin sesinin bu partiden alacaklı olduğunu sananlardan daha çok çıkması için çahşacağım. Laik cumhuriyet yaşamah. CHP yaşamah." • • • Ben oyumu hangi siyasi partiye vereceğım? Tah- min ettiğiniz gibi CHP'ye. Neden CHP? Atatürk'ün kurduğu laik, demokratik cumhuriyetin güvencesi olduğu için; demokratik hak ve özgürlük- leri, sendikal örgütlenmeyi savunduğu için; Güney- doğu sorununa demokratik çözüm getireceğine. akan kanı durduracağına ınandığım için; 1991 seçimlerin- de demokrasi uğruna oy hesabı yapmayıp HEP'i omuzlayıp Meclis'e getirme yüreklıliğini gösteren SHP'lilerekendimi borçlu saydığım için; DEP'in Mec- lis'ten atılma kararına ret oyu veren tek parti olduğu için: hem Türk milliyetçiliğine hem de Kürt milliyetçi- liğine ödün vermediği için; milletvekili listelerinde ANAP, DYP, MHP ve RP eğilimli milletvekili adaylan olmadığı için: DSP gibi aile partisi olmayıp hiç olmaz- sa 18 ilde önseçim yapıp parti ıçi demokrasiyi kıs- men çalıştırdığı için; laıklikten ödün vermeyerek 'Ta- rikat biryoldur' demeyip din baronlarına tepkı koy- duğu için; yargısız infazlara, işkencelere, faili meçhul- lere, gözaltındaki kayıplara kayıtsız kalmadığı için; kıl payı barajı aşıp Meclis'e gırmelerini istediğim için; ben oyumu CHP'ye vereceğim... • • • Dünkü yazımda Doğu Perinçek'e saldırıya geçen- lerden söz etmıştım... Kimdi saldınya geçenler? 32. Gün'dekı tartışma sonrası 'köşesinden havla- yan' Brüksel'deki birdöneğeyönelikti... Yinezaman- lı zamansız köşelerinden uluyan takkeli ve takkesız liboşlara yönelikti. Bılmem anlatabildim mi? Kısa...Kısa...Kısa. • Zonguldak Beledivesi'nde çalışan yaklaşık bin işçi; maaş. ikramiye ve toplu iş sözleşmesi alacaklannui ödenmemesini gerekçe göstererek dün ııvarı evlemi yaptı. Eylem nedenivle toplu taşımacılık ve altvapı hizmetleri dün saat 17.00've kadar yapılamadı. • Naklıyat-lş Genel Sekreten Zekı Olkan. Istanbul Aras Kargo Aktarma Merkezi'nde 1^1 gününe giren grevin tümengellemelere karşı haklaralınıncaya kadar sürdürüleceğini bildirdi. Grevci işçilere destek olan dört Levent Aras Kargo işçisı ise ışten atıldı. • Grip salgını nedenivle Adana, Er/urum. Tunceli, Kars. İlalarya. Şanlıurfa, Batman. Rize, Adıyaman. Edime ve Kahramanmaraş'ta okullar tatil edildi. Diyarbakır, Kocaeli ve lckirdağ'da da 24 aralıkta yapılacak genel seçimler dolavısıyla 25 aralık pa/artesi günü okullar tatil edildi. • CHP. Internet'e baclandı. C'HPnın Internef'teki kodunun W WW CHP"ORG TR olduöu bildirildı.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog