Bugünden 1930'a 5,476,064 adet makaleKatalog


«
»

23 ARALIK 1995 CUMARTESİ • • • • CUMHURİYET SAYFA HABERLERIN DEVAMI 19 AJİAYIŞ I Baştarafı 3. Sa\fada onlerınde çok zor gunler var Ve bu zor gunlerın ardın- dan da yenı bır seçım mucadelesı gelecek Şımdıden kendılerını hazırlasınlar Aynı bıçımde, "yıtırenler' de fazla uzulmesın, çok fazla beklemeyecekler Ancak burada vurgulamak ıs- tedığım bır şey var Seçım yıtırenlerın yapabıleceklerı enkotuvezararlışey çareyı demokrasının dışında ça- reyı sokaklarda aramak olur Dernokrasının sorun zaaf ve haksızlıklan, gene de- mokrası ıçınde çozumlenır 12 Eylul'u yaşadık Sılah zoruyla neyı duzeltebıldıler'? Yaptıkları tek şey bıraz "dunyalık" duzmek oldu Şımdı Marmans te resım ya- pan zat, ıkı bavulla geldığı Çankaya'dan, ıkı TIR la ay- rıldı Bımızdekı sıyası malzeme" ışte bu kadar Dışar- dan sıyasetçı ıthal edemeyecegımıze gore tum "gu- zeliıklen" bu malzemeyle kurmak zorundayız Ve bu- nu başaracak potansıyele de sahıbız Not Işçı Partısı'nı desteklıyor olmam kımı dostlan- mın ve okurtarımın kafasını kanştırmış "Kıme oy ve- receksın" dıye soruyorlar Işçı Partısı nın varlığının onemlı oldugunu duşunuyorum ama bu seçımlerde oyumu CHP'ye verecegım Zıra CHP sız bır Turk sıya- sal yaşamı duşunemıycrum Ordu, gericiliğin G Ü N D E M MUSTAFA BALBAY • Baştarafı 1. Sayfada rından çıkmıştır ve onun ozıidur. Giıcunu vuee Tıirk milletinin engin sev gisinden almaktadır" dedı TSK nın demokratık la- ık \e sosval bır hukıık dev- letı olan Turkıve Cumhun- yetı nınguvenlığınınenbü- yuk guvencesı oldugunu ıfade eden Orgcneral Kara- da> ı sozlennı şoy le surdur- du "TSK. Ataturk mılli>etçi- liğine bağlı. O'nun ilke ve in- kılaplannın yorulmaz bek- çisidir. TSK; cesaretı> le, atıl- ganlığıyla, ınancıvla, itika- dıy la buv uktur. Çağdaş, de- mokratik. laık duma goru- şönu benimsediği. her tıirliı bağnazlık ve gericiliğin kar- şısında bulunduğu ve ilerici olduğu ıçin bu> uktur. TSK insana olan sev gisinden. in- sanlığa ve insan haklanna olan sav gısındanbuvükturf TSK'nın Turkıve nın de yer aldığı bolgenın banş \e ıstıkrannın \azgeçılmez bır unsuru oldugunu da belırten Karadavı bu nedenle Sılah- lı Kuvvetler ın her zaman guçlu olmava. cavdmcı nı- telıklennı korumaya zorıın- lu oldugunu vurguladı Hıç- bır haın orgutun TSK \e karşı basan şansı olamava- cağını belırten Karadayı. PKK'lılere "teslim ol" çağ- nsı vaparak şoyle dedı "Hiç kimse yiice milleri- nıi/in banş tutkusuna. sab- rına. asaletine, adaletine ve soğukkanlılığına bakarak yanlış hesap içinde olmama- İıdır. Insanlık duşmanı katil teroristlerie onların içteki \e dıştaki destekçilerını bir kez daha uyarıvorum. Bu iha- netten vazgeçin ve gelin tes- lıııı olun. Bu yuce millet ba- gışlanıasını da bağrtna bas- masını da bilir." Turk ulusunun terorle mucadelede TSK \e verdı- ğı desteğın orduy u daha da vureklendınp cesaretlendır- dığını kaydeden Karadavı, sozlennı şovle tamamladı "Hepimiz size guvenivor ve sizinle gurur duyuyoruz. TSK. Turkiye Cumhuriye- lı'nin bolunnıez bııtunluğü- nun en buyuk temınatıdır. Bu husus tum dunvaya bir kez daha gosterilmiştir." Genelkurmay Başkanı Orgeneral Karaday ı v e bera- berındekı komutanlar daha sonra Ankara Gulhane As- kerı Tıp \kademısı'nde te- dav ı goren Guneydoğu gazı- lennı zı\aret ertıler I Baştarafı 1. Sayfada lyıdır, dıyebılırız DBH'nın partıleşeceğı yolunda tam sayfa ılanlar yayımlanmaya başlayınca hareketın başkanı Vezıroğlu nutelefon- la aradım ve bırkaç soru sormak ıstedı- ğımı soyledım "Telefonda olmaz, yuz yuzegoruşelım' dedı Ben de kabul ettım Geçen salı gunu oğleyın gıttım Bır saate yakın konuştuk Goruşmenın sonuna doğru ıkı kez, ha- reketın partıye donuşme gerekçelenn- den tatmın olmadığımı soyledım Vezı- roğlu da zamanla tatmın olacağımı ve benım de oyumu alacağını soyledı Bu goruşmeye ve harekete ılışkın du- şuncelerımı çarşamba gunu yazdım O gun Vezıroğlu ndan herhangı bır tepkı gelmedı Hoştur soylemesı, pek çok yurttaş arayıp yazıya ılışkın olumlu du- şuncelerını ılettı En guzelı Emre Kon- gar'ınkıydı Ertesı gun oğleden sonra DBH'nın Geçıcı Yurutme Kurulu uyesı Tansu Kocakanat ve avukat Ali Sarıgül, "Ve- zıroğlu adına geldıklerını" soyleyerek benımle konuşmak ıstedıler Ellerınde bır dosya vardı Yazıya uzulduklennı gerçeklerın bu dosyada oldugunu soyledıler Dosya, Ankara Anakent Beledıyesı nden alınan 634 mılyar 444 mılyon lıralık ıhalenın do- kumunu ıçenyordu Dosyadakı bılgıle- re gore beledıye ıhaleyı Vınsan'a ver- mek ıstememış Kredıyı veren Dunya Bankası katında gınşımlerde bulunmuş Ancak banka, bu ıstemı kabul etmemış Haydi Sandığa... ve 13 Kasım 1995'te ıhalenın Vezıroğ- lu nun sahıbı olduğu Vınsan şırketıne verılmesı kesınleşmış Gelen kışılere dosyanın yazımdakı bıl- gılerleçelışmedığını Vezıroğlu nun her- hangı bır açıklaması varsa onu da kul- lanabıleceğımı soyledım Akşam uzerı ıse 20-25 kışılık bır mı- safır grubuyla karşılaştık DBH nın gençlık kolu olduklarını konuşmak ıs- tedıklennı soyledıler Ellenndeaynı dos- ya vardı Daha konuşmanın bırıncı dakıkasın- da baktım kı amaç, konuşmak değıl Televızyona çıkıp Alı Haydar Vezıroğ- lu ndan ozurdılerım' dıyecekmışım ve dosyayı kapatacaklarmış Soğukkanlılıgımı bozmamaya çalışa- rak bunun olamayacagını ama, yazıda yanlış oldugunu duşunduğu bır şey var- sa buna ılışkın açıklamasını kullanabı- leceğımızı soyledım Bunu çok tatsız yanıtlar, gençlenn sa- taşmaya varan hareketlerı ızledı Bu arada tumune bırden sordum - Içınızde yazıyı okuyan var mı? Hıçbırı okumamış Içlerınden "baş- kan" olanına yazıyı verdım Toplantı odasına geçtık Okudu Sonra bana dondu - Sızce Alı Haydar Bey bu yazının ne- resının duzeltılmesını ıstemış olabılır? Guler mısın ağlar mısın'? Cep telefonuyla Vezıroğlu'nu aradı Bana dondu• - Sız sorun Yıne tatsız konuşmalar Hem demokrasıyı hem banşı hedef- ledığını soyleyen hareket", gorunen o kı "DemokratıkBanşaHakaret" bıçımı- ne burunuyor Eleştırıyı bıle kabul etmeyen bır hare- ket, kendı deyımıyle "barut fıçısına do- nen" Turkıye'ye nasıl barış getırebılır? Vezıroğlu ve gençlerı çok yararlı bır ış yaptılar ve nasıl bır yapıda olduklarını gosterdıler Dun gazetemıze gelen telefon ve me- sajlar gosterıyor kı Alevı yurttaşlann çok buyuk bır bolumu bu hareketın yanın- da degıl Sandıkta izi olmayanın... Yarınsandıkgunu Seçım yarışının fı- nalı Yasası yolda denkleştırılmış, kım- se ıstemedığı halde herkesın 'çok ıstı- yormuş' gorunduğu bır erken seçım surecı yaşadık Yola çıkarken, yuzde 10 ıl barajı ve Turkıye mılletvekıllığı vardı llk çeyrekte ıkısı de kalktı Ikıncı yarıya doğru Tur- kıye mılletvekıllığınden vazgeçıldı ama ıl barajı korundu O da Demirel'ın hış- mına uğradı Cumhurbaşkanı'nın baş- vurusu uzerıne Anayasa Mahkemesı ıl barajını ıptal ettı Şımdı butun bunlar gerıde kaldı Ya- nıtı beklenen pek çok soru var Sağın ve solun bınncısı kım olacak? RP'nın yuk- selışı durdu mu? HADEP ve MHP ba- rajı aşabılır mı' Sag ve sol dengesı na- sıl oluşacak? Ve en onemlısı hukumet kaç parçadan oluşacak? CHP Genel Başkanı Deniz Baykal ve DSP Genel Başkanı Bülent Ecevıt le son ıkı gun ıçınde ayrı ayrı goruştum (Bır arada goruşecek değıldık ya) Her ıkı lıder de propaganda surecınden mutlu Alanlardakı kalabalık sandık ha- yallerını susluyor Ecevıt ve Baykal ın değerlendırmele- rını dığer sutunlarımızda bulacaksınız Seçım takvımının başladığı gunlerde vurgulamıştım Temel ıstemım, Turkı- ye'de solun guçlu olması Sağ partıler parçalandıkça "pastanın sağ dılımını" arttırıyorsa, sag polıtıkala- rın çozemedığı sorunların faturasını sol oduyorsa burada ters gıden bır şeyler var demektır Gonul DSP CHP, İP ve HADEP'ın Meclıs'te yer almasını ve her partının dığennı "daha lyı olmaya" zorlamasını dılıyor Zıra, merkez solu adam edecek daha lyı polıtıkalar uretmeye ıtecek olan bu ıkı partının solundakı soldur Genel kanı gosterıyor kı CHP ve DSP, ıstenen mıktarda olmayan bır grup mıl- letvekılı ıle Meclıs e gırecek Parçalan- mışlıktan değıl, çaresızlık, ozguven ek- sıklığı ve polıtıkasızhktan korkmak ge- rekır Sol partıler tekmelenerek değıl, des- teklenerek guçlendırılır ve duzeltıiır O guzel Anadolu deyımını seçıme uyarlayalım Sandıkta ızı olmayanın, yurttaşlıkta yuzu olmaz Ecevit: Refah Partisi iki yüzlü bir parti Hürriyet ve Posta toplatıldı Istanbul Haber Servısi - "Seçmenlenn temttinı etkile- vıcı vavın \apma >asağına~ dun de Hurrı\et \e Posta ga- zetelerı takıldı Bakırko\ l Sulh Ceza Mahkemesı Bak'rkoN Cum- hun%et Ba>sa\cılığı nın îste- mı uzerıne Hurmet \e Posta gazetelen hakfcında mıllene- kılı genel secımı\le ılgılı >a- \ımladıkları anket sonuçları nedenıyle topiatma karan \er- dı Bakırko\ Cumhunvet Bas^avcılığı Hurnyet ve Pos- ta gazetelerınde dun \ av ımla- nan anket haberlerının "298 savılı Seçimlerin Temel Hu- kumlen ve Secmen Kutukleri Hakkındakı Kanun~un degı- şıkfıl maddesıneavkın oldu- gunu belırterek bu gazetelenn toplattınfmasTTsteni Lırkov 1 Sulh Ceza Mahke- mesı nebaşvurdu Istemıgo- rusen mahkeme avnı gerek- çelerle Hurnvet \e Posta ga- zetelennın dünku nush3İarı- nın tum Turk've'de toplattınl- masını kararlaştırdı Karar emnıvet mudıırluklenne bıl- dınldı veuvgulamavabaşlan- dı Bu arada Ankara Cumhu- rıvet Başsavcısı Nazmi Şar- van. Hurrıyet ve Postagazete- lerının dunku sayılarının top- latılmasına ılışkın karannın kendılerıne ulaşmasından sonra Emnıvet Mudurlu- ğu ne gereklı talımatın \enl- dığını ve topiatma islemının başlatıldıgını bıldırdı • Baştarafı 1. Sayfada meye çahşılnor" dedı Kamuoyu yoklamalannın cıddıyetten uzak, yonlendırme amacına donük bır- takım ıddıalar ıçerdığını savunan Ecev ıt. CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'ın ortaya attığı "yeni sol" soy lemının. *içi boş ve sola karşı" bır slogan oldugunu bıldırdı Ece- \ıt "^ani artık dunvada sağ mo- da, serbest pazarekonomisi moda, Türkiye've bunu uygulayalım. ^a- ni solun, solculuğu reddedişi anla- mınagelivor bu r goruşunu dıle ge- tırdı DSP Genel Başkanı Bulent Ece- vıt. seçıme 1 gun kala gelışmelerı Cumhuriyet'edeğerlendırdı Ece- vıt'ın. DSP ve dığer partılenn du- rumu. RP nın yukşehşı, Guney- doğu sorunu ve CHP'nın yakla- şımlarıyla ılgılı sorulara verdığı yanıtlar şovle - Sağın alternatifinin sağ olduğu ibi btr pompalama söz konusu. Basının.sağın alternatifinin sağ ol- duğu yonundeki dayatmaya gir- mesini neye bağiıyorsunuz? - Maalesef. seçımlere az bır su- re kala. bu yonlendırme çabalan gıderek yoğunlaşıyor Kamuoyu voklamalanna seçımlerden bellı bır sure once yasak konulduğu halde. o yasak açıkça bırkaç gun- den ben delınmeye başladı Artık cıddıyetten uzak. yonlendırme amacına donuk bırtakım ıddıalar ılen suruluyor Ben seçım havasi- na gırmeden oncekı cıddı kamu- oyu kuruluşlannın yaptığı araştır- malar hep bır noktada bırleşiyor- du DSP-ANAP ve RP bırbınne çokyakıngorunuyordu O zaman- dan ben ne oldu da bu tablo bır- denbıre altust olsun Sayın ÇiDerve Baykal'ın gum- ruk bırhgını ıç polıtıka malzeme- sı olarak kullanma çabalan. hıçbır yaprak kımıldatmadı Halkın bır kısmı, gumruk bırlığının ıç yuzu- nu bılmıyor. bılenler de bundan tedırgın oluvor Çunku bıze nasıl sıyasal bağımlılıklar getırdıgını gosterıyor Sayın Çıllerde Baykal da seçım kampanyalannı Turkı- ye'de yurutmek yen ne Bruksel "de Pans'te. Madrıd'de VVashıng- ton'da. Londra'da yuruttuler Gumruk bırlığını ıç polıtıkada. ıs- tısmar malzemesıne çevırme oyunlan tutmadı O nedenle D\ P va da CHP'nın oyunun yuksele- cegını sananlar varsa kendı kendı- lennı aldatıyorlar RP'de bır gen- leme olduğu ınancındayım Kesin- lıkle, yerel yönetım seçımlennde- kı durumlannda değıller - RP'nin kadın aday çıkarma- masını nasıl değerlendiriyorsu- nuz.' -C'karmadılar Bılıyorsuz.Mıl- Iı Gazete RP'nın sozcusu 9 ka- simda. bır say faya yakın çok uzun bır yazı yayımlandı. orada "Dev- let idaresi kadınlara verileme/" başlıklıvdı Ben bunu haftalardır. ı^lıyorum Bırkaç cumlevereyım "Erkekler kadınlardan daha da- yanıklı.akıl vönunden daha ustun- dürler. horoz tav u ktan. koç kov un- dan, aslan dişısınden daha guzel ve guçliıdur. İşlenniz kadınların elin- de ise olmek. v aşamaktan daha ha- vırlıdır" dıyor Yanı burada kadı- nı ılkel bır sekılde bır asağılama \ar RP ıkıvuzlu bır panı olarak ortayaçıktı \ebuda halkın gu\e- nını sarsıyor ANAP'ın ve D\ P'nın bütun kaygısı laıklıkeldengıdıyorfılan değıl, RP kendı onlenne geçerse dıyekaygıduyuyorlar CHP ıse la- ıklığı savunayım derken bu dının sıvasetealetedılmesındenrahatsız olan ıyı nıyetlı dındar kesımlenn duygularını ıncıtıyor Oysa bız, dındarların da gonlunu kazanarak laıklıgı koruma mucadelesı ven- yoruz - Halk arasında seçim sonrası acaba kaos olur mu korkusu var? - Kaos zaten var Şımdı ben de- ğı^ık hükumet seçeneklennın çı- kacağınısanıyorum Bunlardanen ıyısı olur tabıı Ben DSP'nın en azından ağırlıklı ortak olacağı bır hukumet törmülunun mutlaka or- taya çıkacağını sezıyorum \ılmazveÇıller'ınhorozdo\u- şu.mıllettebırtepkıyaratti Cıddı bır şey soylemedıler Bugun ne söyledı bu partıler, ANAP. DYP. CHP dıye vatandaşa sorulsa sanı- nm bır boşlukla karşılaşılır "Yeni sot, solu reddedi>or' - Zaman zaman yapılan değer- lendirmelerde Turkive'nin sağa kavdığı ıddia edilır. Buna kaülıyor musunuz.' - Sağa kaydırma gayretlen var Ozellıkle Sayın Baykal'ın yenı sol soylemı Nedır bu yenı soP Içen- ğı neyse açıklamıyor Işte bellı kı Tonv Blair'e ozenıyor, o bu sloga- nı ortaya attı Aslında ıçı bos bır slogan Şımdı Ingıltere gıbı gelıs- mışbırtoplum solun duvduğuba- zı gereksınmelerı aşmı> olabıhr \ma Turkıye nın daha çozulme- mış pek çok ekonomık sosyal so- runuvar Vanı Ingıltere, klasıkba- zı sol göruşlen aşmış olabılır A- ma Turkıye henuz o aşamada de- ğıl Vedıkkatedersenız hıçbır şey de soylemıyor, sorulduğu zaman bıle yenı soldan ne kastettığını soylemıyor Fakat tahlıl ettığı za- man. uy gulamay a baktığı vakıt, ış- te sağın taklıtçılığı Yanı artık dun- y ada sağ moda. serbest pazar eko- nomısı moda Turkıye'ye bunu uygulayalım \anı solun. solculu- ğu reddedişi anlamınagehyor De- dığım gıbı bazı gelışmış ulkeler bırtakım sol kavramlan veya yo- netım bıçımlennı. çozum model- lennı aşmış olabılırler Amabızım onları aşmamıza bır haylı zaman var - Partilerin çoğu Guneydoğu il- lerine gidemediler. Guney doğu'v^ y öneiik soyleyecekleriniz neierdir? - Guneydoğu'dakı çalişmalan- mızı bır sure askıyaalmıştık Cun- kû arkadaşlanmız olduruluyordu, kaçınlıyordu. tehdıt altındaydı Fakat son aylarda buyuk bır orgut- lenme talebı geldı. ıstısnasız butun Guneydoğu ıllennden. ılçelenne kadar Genel merkezden de hıçbır şey ıstemedıler Bundan 1 yıl on- cekı dunımumuzdan çok çok fark- lı bır konumumuz var - Bazı aydınlar, mnmuz İP'y e de- diler. Sizin dışınızdaki solun duru- mune? - Sayın Doğu Perinçekçok gen- lerdekalmış çağın dışında kalmış bırtakım sloganları dogmatık sol sloganlan hatta ^0 oncesı yaptı- ğından daha fazla vurgulayan bır sovlem seçtı \e bıze vurarak guç kazanmavaçalıştı Amabızonem vermedık Böyle etkılı olacağını sanmıyorum - Yeni hükumet bir enkaz, bir borç bütçesi dev ralacak. Gozunu- zü korkutmuyor mu bu tablo? -Tabıı zor bır durum 4 vılda n, borçlanmız 15 kat arttı Korkunç bır artış Alınan borç uretım arttı- ncı, ekonomıyı gelıştıncı şekılde de kullanılmadı Bırtakım sav ur- gancauygulamalarıçınkullanıldı Dış borç 74 mılyar dolar. askerı borçlarla bu daha da ustune çıkı- yor, tabıı Turkıye cıddı bırkaynak sorunuylakarşılaşacak \ncakdar veortagelırlı halkı tedırgın etnıek- sızın vergı gelırlerını çok arttır- mak mumkun Aslında ucretlıle- nn maaşlılann durumunu duzel- terek bıle bu mumkun Spekulatıf yollardan, rant yoluy la çok buyuk kazançlar sağlavan. uretıme hıç- bır katkıda bulunmadan çok bu- yuk kazançlar sağlayan bır kesim varkı. bunlar ya hıç vergı odemı- yor veya çok az vergı oduyor On- lan mutlaka vergı kapsamı ıçıne almak gerekır Bılgı çağının ve teknolojısının tum olanaklan de ğerlendırılırse sadece vergı dene- tımı voluvla bıle devlet buyuk ol- çude kaynak yaratabılır - Geçmiş ddnemde TLSİAD bastd olmak uzere iş âlemınden za- man zaman size karşı soğuk bir ta- vır oldu. Bu donemi nasıl değer- lendirivorsunuz.' - Buvuk sermaye çevrelennı bıl- mıy orum. aley hımıze bır kampan- ya açmadılar Sadece geçen gun TİSK ın Genel Başkanı btzı efeş- tıren bırsoz sovledı Bır ılışkımız de>ok Amaaleyhımızdebırtavır daalmadılar Herhdldeeskısıgıbı umacı olarak gormuyorlar OLA1XARIN ÂRDENDAKİ GERÇEK I Baştarafı 1. Sayfada belırlemeye çalışıyor Kımı de sandığa gıdıp gıtmemekte kararsız Cumhurbaşkanı Suley- man Demirel dun duzen- ledıgı basın toplantısında yurttaşlara uç mesaj verdı Sandığa gıdın - Seçım sonrası krız dogmaz - Burokratlar tarafsız ol- sun, partıler sandıkta goz- lemcı bulundursun Cumhurıyet propagan- da donemi boyunca ola- bıldığınce tarafsız hareket ettı Sıstemın sağlıklı ışle- mesı açısından sağ-sol dengesının de sağlıklı ol- ması gerekıyor Alışılagelen durum yuz- de 60-65 sağ. yuzde 35- 40 sol yelpaze ıdı 1990 lı yıllarda dengeler sol aley- hınedeğıştı Son yerel se- çımlen dıkkate alırsak yuz- de 28-72 oranına oturdu Bu durumu gerekçelen- dırmeye gırışırsek madde- ler sıralamakla bıtmez Se- çım sonrası merkez sağ ve sol partılenn yonetımır- de, sonuca gore değışık- lıkler olabılır Solun yenı- den umut olması ıçın on- celıkle ayakta durabıl- mesı gereklı O nedenle sol partılenn duzelmesı ıçın onları 'cezalandınp" sandığa gıtmemenın mantıklı bır açıklaması yoktur Bılınçlı seçmene duşen sandığa gıdıp oyunu ver- mek ancak ışı orada bı- rakmayıp partısının ızleyı- cısı ve denetleyıcısı" ol- maktır * • • 4 trafik • Baştarafı 1. Sayfada dıgı6OZA086plakalıkam vonla çarpıştı Kazada Mu- ratOk. MehmetTokarlı.Ha- lil Baş. t e7mi l zun, Kadır .Esat ve \li Mangi oldu Şereflıkoçhısardjn Anka- ra vonune gıden Omer Pa- mukvonetımındekı ^4 R7C 2^ plakalı otobus hatalı sol- lamasonucu ^ PR4^3 pla- kalı kamvonla çarpistı Ka- zada otobus surucusu Omer Pamuk ıle vokulardan Halil Uyanık ve S^ner Keleş oldu Sıvas tan Kayserı ye gıden 42^5 seter sayılı vuk trenı de. Şarkisla ılçesı vakınla- nnda Hıisnu ^ ılmaz ın kııl- landığı ^S FT 166 plakalı ozel oto\a çarptı Kazada Hüsnu ve Dilber ^ ılma/ ol- du K Maraş'ın \fsin ılçe- sine bağlı Coğulhan kasaba- si yakınlanndj ıkı arjcın çırpışması sonucıı Beşir As- lan. BedirPotukveNuri Ak- man oldu Malan a da Tera- muz Gultekin Trabzon da Mustafa l zunsov Kara- man'da Fatma Akpınar çe- şitlı kazalarda olduler Baykal: Sağ partiler, tarikatlarla işbirligi yapıyor I Baştarafı 1. Sayfada Solun etkısızleştınlmesı planının ıflasettığını belır- ten Deniz Bavkal "Bu iflas, kendisini sol sayan bir partinin. sağ partılere testim olması, onlarla butun- leşıntsi. boyle bir ideolojik ezıkliğin içine suruklen- mesi biçiminde de olanıayacaktır" dıyerek DSP'yı eleştırdı MHP nın, RP ve yakın kolu BBP ıle bı'r- Ieşen ANAP ıle koalısyonun buvuk ortağı D 1 ) P'nın koktendıncılığe karşı alternatıf olamavacağını kay- deden Deniz Bavkal. "Tamamen nıalum söylemin içinden çıkıp geliyorlar. Tarikal liderleriyle siyasi iş- birliği yapmakta hiçbir sakınca gormuyorlar. En önemli dev let konularını. ordu komuta kademeleri- ne kimlerin gelebileceğıni bile onlarla mıizakere edi- joriar" dedı Erken genel seçım oncesınde son sıyasal tabloyu değerlendıren Baykal'ın, sorulara verdığı yanıtlar şoyle - CHP'nin baraja takılabüeceği tartışmalan oluy or. Bunu nasıl değeıiendiriyorsunuz? - Bız hıçbır zaman bır tereddut ıçınde olmadık Kamuoyu dalgalanmalan y aşandı Gerçek orta\a çık- tı.çıkıyor Olağanustu guzel ızlenımleralıyoruz. gıt- tığımız yerlerde Trakya Gebze Adana olağanus- tuydu Kendı olçulenmızle soylemıyorum su anda- kı kampanvay ı goturen butun sıyasal partılenn oiçu- lenyle uçu de olağanustuydu Guvenılır verel goz- lemlere dayanarak herkes sovluvordu Aldığımız ız- lenınıler renksıvonlardaçokcesaret vencı Sure bı- raz az galıba zaman olsa kendımızı anlatma fırsatı bula^agız Televızyonlar çok vararlı oldu Herkesin bırlıkte ûlmasi halkı dogrudan gozlem vapma ara- cılan ortadan kaldırarak.medvanın çarpıtıcı etkısın- den siyırarak kendısının bır değerlendırme yapma şansını sağladı veburadan çok vararlı çıkfık \anı ge- reksız medva desteğının getırdığı şey ortadan kalk- tı Duşunce. proje sıyasetanlayişı goruldu vebu bı- ze olağanustu v arar getırdı - Medyanın ağırlığını arttırması, oylann blok ola- rak gitmesi yerine, bıreysel karaıian mı arttırıyor.' - E\et teîevızyon onu getırdı Insanlar dogrudan gozlem yapabılse kendısıne venlen yonlendırmeyı sorgulama şansını elde eder ve o zaman daha bırey- selleşme başlayabılır. çok sağlıklı olur Bılgı eksık- lığınden kav naklanarak bellı kesımler guç odakları karar alıp yonlendırmeye çalişivorlar belkı - Veni CHP ve yeni sol oluşumlanna nasıl tepkı alı- vorsunuz? - Cok olumlu. çok sıcak. Eskı CHP'yı reddetmek anlamında değıl Butunleştıkten sonra bır CHP ola- rak çıktık CHP 1992 'de kuruldu O zamandan son- ra muhalefet ıçınde yuruduk Bır muhalefet partısıy- dık. ama sosyal demokratlar yetennce butunleşme- dığı ıçın bız sosyal demokrat hareketı yansitma du- rumunda degerlendınlmıyorduk Ama bız CHP nın ozunu o sırada bulduğumuzu bılıyoruz tabıı Daha tam olarak CHP ıçensınde yer almamış. CHP'hlen de kavrayarak ve etkınlığını daha bır gostererek 10 eyluldeortayaçıktı 10e\luldensonradaTurkıye nın sıyasal yaşamını yenıden tanzım ctme gınşımlen yaptı Bu sureçte şu gozuktu kı CHP sosval demok- rası ıçındekı etkın yennı almiştır Bır yenı kımlıkle CHP ortay a çıkmıştır. bu bır sure kullanılacak bır ıfa- dedır o yenı CHP CHP nın bu uvgulaması zıhınle- re yerlesınceye kadar bunun. ışte oradakı kopukluk, 15 yıllık CHP'nın ortadan kalktığı donemi aşmak ıçın değerlendınlmesi belkı duşunulebılır Bızım eskı CHP'den farklılaşma gıbı bır arayışı- mız voktur Bız CHP'yız CHP de değışen. yenıle- şen bır partı Şımdı, yıne boyle bır venıleşme done- mının ıçınden geçıvoruz - Seçim sonrası için bir öngöninüz var mı? - Once seçımı yaparız Parlamentonun sıvası ya- pisıortayaçıkar Durumgorulur olanaklar. seçenek- ler belırlenır. ondan sonra herkes karannı alır. o ka- rar doğrultusunda Turkıve vonetılır - Tansu Çiller'in gumruk birliğini sahiplenmesini nasıl değerlendiriyorsunuz.' - Herkesın kendı sıyası uslubu var sıyaset anlay ı- şı var O:>adecebırkonuvadeğıl herkonuva yansır Ben kendı anlay ışım. kendı uslubumdan sorumlu- yum O konuda gereken ozenı kararlılıkla basından ben surduruyorum Gun oldu o konuya Turkıye de- kı seçımlerden uzak durarak onem vermis olmam eleştınldı Ona rağmen goturdum Oyle olması ge- rektığıne ınanıyorum Bu konu benım ıçın ve Turkı- ve ıçın çok buyuk önem taşıyor Yanı bır seçım be- delı. seçım anlamında sıvası başan bedelı odemevı gozealarak o konuvu takıpettım Şımdı gelınen nok- tada Turkıye ıçın taşidığı anlam çok daha ıyı goru- luyor Ama bunu bır sıyası tartışma konusu yapma- yı uygun gormuyorum Tabıı bu arada şu da dtkkatı çekıyor. yanı bu sıyası ıstısmartek taraflı değıl, ıkı tarafİı Bazılan da kendılen ıktıdarda olmadığı ıçın başkabıryonuyle ıstısmaretmeye çalişivorlar. bun- lar hoş şey ler değıl tabıı her ıkısı de hoş şev ler de- g.l Cıddı bır konu bu Cok temel bır konu oturup kı- mısı yırtmaktan. parçalamaktan bahsedıyor Bu \\ tuketıme donuk çok uygun duşmeyen çelışkılı tav ır- lar Sıyası anlayışlarla. kampanyakaygılarıyla tark- lılaşma ıhtıyaçlanyla ortaya atılan duşunceler -Sağın alternatifinin sağ olduğu değerlendirmeleri yapılıyor. Seçime bir gün kala bugün nasıl durum? - Bence ortada tek sol partı v ar Bunu polemık kav - gısı ıçensınde sovlemıyorum Içtenlıkle ıfade edıyo- rum Bana gore de oyle duny aya gore de oyle Vanı Avrupadakı sosyalıstlere de sorsan onlar da Turkı- ye'dekı yanşta tek sol partı olduğu kanısındalar Sos- yalıst Enternasyonal'ın uyesı CHP Ve onlar bırbaş- ka muhatap arayışı ıçınde değıller Bu bence yanlış bır değerlendırme değıl CHP~de Turkıye'de çağdaş bır sol sıyasal panı olarak, sıyasal sıstem ıçındekı o ozgun yennı kendıneozgu yerını her geçen gun da- ha etkın bır bıçımde ortaya k'oyuyor Sağın alternatı- tının sağ olduğu bır tablo olusturma çabalan uzun suredır vurutuluvor Ama bu oyunu CHP bozmuştur Bugun açıkça goruluvor kı CHP nın dışında, bır sıyasal olusum gerçekleştırmek olağanustu guçtur \a sağ kendı ıçınde butunluşerek bu alternatıfı ya- pacaktır ya da solun sıyasal yaşamını vonlendırme- sını ıçıne sindırmek zorunda olacaktır Bız bu her ı- kı seçeneğı de sorumluluk ıçınde değerlendıny oruz Sağ kendı ıı,ınde butunleşerek ıktıdar oluşumu orta- ya koyarsa bundan mutluluk duyarız Çunku o za- man sol seçenek olacaktır olması gereken budur Ben bunu çok doğal karşılıvorum Bu. sıyasal havatımızda tasların yenne oturmasi anlamına gelecektır boy lece pek çok sıkıntı ortadan kalkacaktır Ama bunu beceremedıler uzun sureden ben son hukumet knzı ıçınde de bunu yaşadık gor- duk. orada da beceremedıler Bu seçımden sonra solun belırleyıcılığı çok daha yuksekolacaktır Sıyasalyaşamımızdasolun etkisiz- leştınlmesı proıesı ıflas etmıştır Ve bunu ıflas ertı- ren de CHP'dır Bu ıflas kendısını sol sav an bır par- tının, sağ partılere teslım olması onlarla butunieşme- sı. boyle bır ideolojik ezıkliğin ıçıne süruklenmesı bı- çımınde de olamayacaktır Çunku gerçek bır sol al- ternatıf ortadadır Sol ıktıdarda v a da muhalefette duruma gore ko- şullara gore çok belırlev ıcı. çok etkın bır guç olacak- tır ve onu açıktır artık Yanı sol sadece bu seçım ıçın değıl onumuzdekı on yıllar ıçın bır buyuk ıddıanın temelını ortayakoyuyor Bu solun kışısellıkten uzak kurumsal nıtelığı temel bır unsur olarak ortaya çıkı- yor CHP butun bu yonlenyle de konuyu değerlen- dıren bır anlay ış ıçensınde - Merkez sağın seçimlerde RP'ye yuklenmesini na- sıl değerlendiriyorsunuz? - Onlar bırbınne benzeştıler Oradakı temel nokta o Arada hıçbır fark yok ANAP. D\ P. RP her bınsı kendı programından utanıyor Kendı kımlığınden uta- nıvor Kendı kımlığıvle kendısını çıplak gıbı hısse- dıyor Ve bırbırlennden guç almava çalişivorlar bır- bırlenne sığınmava çalişivorlar bırbırlenne benzeş- meveçalışıyorlar Bırbırlenneoykunuvorlar Buçok temel bırolay aslında temel bır ıdeolojı cıddı bırav- nm olmay ınca aradakı kav ga daha da yuksek olur ^a- nı kendı farklılıklannı ızahedebılmek ıçın bıranlam sız kav ganm ıçıne gırerler. kışisel kav ga on plana çı- kar Anavasanın 24 madde konusunda ANAP la RP arasında bır farklılıkmı var yanı buçok temel bıro- lay değıl mı17 O konuda bırlıkte değışıklık yapmayı kabul edecekler KorkutOzal'ı lıstenın başına koya- caklar BBP ıle yanı MHP'nm RP'ye donuk yuzuyle 15- bırlığı yapacaklar. sonra RP'nın alternatıfıyızdıye çı- kacaklar \anı nedır bunun alternatıfı. Mesut \ ılmaz mı 1 Vanı nedır nereden gelıyor programında mı. kadrolannda mı, anlay ışında mı, ıç tutumunda mı bu- gune kadar yaptığı çalışmalardamı'' Hıçbınnde bov- le bır şey yok DYP aynı şekılde DYP'nın RP'ye karşı guventeolacak bırtarafı var mı boyle bırşey duşunulebılır mı1 Tamamen malum soylemın ıçınden çıkıp gelıvorlar Kuranlar ezanlar bayraklar gıderayak eğıtım bırhgını sarsan kararla- n bellı tankatlara sıcak gozukebılmek ıçın alnorlar Tankat Iıderlenyle sıyası ışbırlığı vapmakta hıçbır sa- kınca gormuvorlar En önemli dev let konularını. or- du komuta kademelerıne kımlenn gelebileceğıni bı le onlarla muzakere edıvorlar ondan sonra RP've karşı alternatıt olarak kabul edeceğız. bunlan Bıın- lann hepsı uydunnadır Bunların hepsı seçım telaşin- dan kavnaklanan davranışlar Seçım geçtı mı. gore- ceksınız hepsı aynı butunluğu yansitmava devam edecekler CHP Turkıve'debırortaçağduzenı aravan vecıd- dıye alınması gereken bıroluşum karşısında. Turkı- ye'nın tek umudu tek guvencesıdır Buradan başka hıçbıryerde o mucadele verılemez (, unku şerıat oz- lemcılenne kar>ı \enlecek mu(.adele uzun doııemlı bır mucadeledır Boyle bır mucadelevı ancak orgut- le partıyle kurumla vermek mumkundur Kışıyle bu mucadele verılmez kışı kurumun bır parçasidır, bır parçası olduğu zaman onemlıdır \a- nı bu mucadelevı kıme emanet edeceğız falan kışı bızım adımıza mucadele etsmdıyeceğız uçgun son- ra 0 çekılınce ne olacak1 Bu mucadelt Klvıl 20vıl devanı etmevecek mı o çekı I ırse ne olacak1 0 zaman başka bınsını arayacağız bızım adımıza mucadele verecekonunpeşınegıdeceğız Bınkımvok.vatırım yok kurumlaşmavok bu olmaz bu stratejık bır ko- nu Laıklığı savıınmavı onemseven ınsanlann tumu- nun once bovle bır mucadeley 1 \erecekleıı kurumu belırlemelenlazım Ve onun bır kurunı oltnası lazım Oy le geçmışten geleceğe doğru uzanan bır kurum ol- ması lazım Ben falana verecegım vaklaşimnla ol- maz Çok yanlış olur Henuz kurumlaşmasını taınanılatnamis olan oluşumlarla. kışisel çabalarla Turkıve ne sol mu- cadelevı ne demokratıkleşme mucadelesım ne de laıklığı guvenceye alma mucadelesım başarıva goturur STANBUL, DENİZ BAYKAL'LA BULUSUYOR. >eniz Baykal İstanbullularla
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog