Bugünden 1930'a 5,446,570 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 23 ARALIK 1995 CUMARTESİ 18 SPOR Siyah-Beyazlılar, ilk yannın son maçında tzmirli renktaşı Altay'ı farklı yenerek tırmanışını sürdürdü Beşiktaş devreyi 3 golle kapadıASENA OZKAN İstanbul'da fazla so- ğuk olmayan. hatta ara- îik ayına göre ılık sayı- labılecek bir gece. Trı- bünlerde şaşırtıcı kala- balık. bıro kadar da eoş- ku. Aslında sıradan bır maç. ama 1995 j. ıiının Inönü Stadf ndaki son 90 dakikası. Karşılaş- manın bitımmde futbol bır süre tatıle gırecek, futbolcuiar da soluk ala- cak. Beşıktaş'ta eksık çok.. Sergen cezalı. Re- cep hasta, B. Metin sa- kat. Rıza yedek kulü- besinde. Gençlere gün doğmuş."Haydigenç- ler. gösterin kendini- zi..." Ve perdey ı. kaçır- dığı goller sonrası eleş- tınlen Oktay açtı. Meh- met'ın ara pasında Be- şıktaş'ı 1-Oönegeçıren Oktay. hem bır türlü ata- madığı golü hem de uzerındekı 'baskıyı' attı. Konuk Altay "ın lstanbul'a gelen bırçok Ana- dolu ekıbı gıbı katı savunmaya yönelmemesı. futbolu da. geceyı de güzelleştırdı. Attığı gol- le rahatlay an Oktay. ılk yannın ortalarında du- rumu 2-0 yaptı. bu kez sadece kendısını değıl. Beşıktaşlıları darahatlattı. Ilk 45 dakıkada bu skorlabıttı. Beşiktaş: 3 Altay: 0 STAT: fnönü HAKEMLER: SaJık tlhcm (4) Er- can fnegöllüler (6), MehmetAli Can- dan (6) BEŞİKTAŞ: Fevzi (7), Ali (5), Gök- hüfi {4ı. Alpay (5). Oktay (7), Meh- met (8) (dk. 88 K. Metin), Johnsen (5), Serdar (6), Sinan (4), Ertuğrul (3) (dk. 74 Orhan 3). Kuntz (4) (dk. 74 Mustafa 3} ALTAY: Şanver (4), Müfit (4), Yuri (4), Orhan (4), Ramazan (3), Fludu (4). Abmet (3), Hakan Kayalar (5j, Dn- sal (3) (dk. 46 Serkan 3), Hakan De- mir (4), Faruk (4) (dk. 60 Murat 3) GOLLER: Dk. 7ve32Oktay.dk. 78 Mehmet SARIKARTLAR: Cnsal Fludu (.41- tay); Ertuğnıl. Orhan. Johnsen (Be- şiktaş) SEYIRCt / HAS1LAT: 10 936 / 2 mihar 603 mitvon 840 bin TL Ancak Beşiktaşlı fut- bolcuiar 2-0'lık skorun ardından ciddiyetlennı ve ısteklenni büyük ölçü- de yıtırdiler. Yıne atak oynadılar, yine gol po- zısyonuna girdiler, ama karşılaşmanın başındaki gibı değil. Elbette 3 pu- an ıçın tek farklı yengi yetıyor. ancak tnbünler- dekılen unutmamak ge- rek. Kışm soğuğunda. ya- zın sıcağında. ayın so- nunda tribünlerı doldu- ranlann tek beklentısi gol. Beşıktaş Teknık Dırek- törü Daum. gollenn ar- dı kesıhnce çarey i ıkı for- vet adamı Ertuğrul ve Kuntz'u oyundan alıp yerlerıne. Orhan ve Mustafa')ı sokmakta buldu. Bıtıme I6dakıka kala oyuna giren ıkı fut- bolcunun. gol sağanagı- nı de\am ettirmelennı beklemek ıse 'hayalci- lik' gıbı geldı bızlere. Orhan'ın düşürülmesınden kazanılan penal- tı atışını Mehmet kuilandı Hakem. atılan pe- naltı golünü geçerlı saymadı ve atışı tekrarlat- tı. Kalecı Şanver. Mehmet'ın ıkıncı penaltı atışını kurtardı. ama bu rutbolcunun dönen to- pu fılelere göndermesını engelleyemedi. Ve Beşiktaş, ılk yarıyla bırlikte 1995 yılını da. 3- 0"lık Altay yengısıyle noktaladı Şifo Mehmet dün sahanın yıldızlarındandı. (Fotoğraf: DENİZ DERİNSU) Bursa yine sevinemedi Bursaspor: 1 G.Birliği: 1 STAT: Atatürk (Bursa) HAKEMLER: in.sal Çı- ıtıen 14). 4li Rıza Çakmak (4). Tıvntr Tekınaslan (5ı Bl RS4SPOR: Ahdulhıh (5 ı. Eni'l (5/ Itlk. S2 Hukan 4). Selım ( y t. Havremn (6ı. Tımahan (6). L ıniı (6). /hıv- him (7). Len'itt (7j. Ercii- ment (5) (dk. 86 Ömer '.'). Mıısusi (5ı. Bulııc (5) GENÇLERBİRLİĞI: Peiry I 1 ). Erkan 161. Ttiııcı '6ı, Raium (5 ı. Alı Fıvıı (6). Khıısc (6ı Mvhmcl (5). Me- tin (7ı (dk 82 Alı Işık 4). Kona (7). Engiıı (6f. Osmaıı '5) GOLLER: Dk. 2 n Kona. dk î 5 lbrahım SARI KARTLAR: Ersel. Ibrahıııı (Bursa): Mehmet LEVENTGENCELLİ BL'RSA - Son haftaların 'formsuz* takımı Bursas- por. Gençlerbırlığı maçında 'topartanır gibi' gözuktü. Yeşıl-Beyazlılar. gol yıyın- ceye kadar 'özlenen Bur- saspor' görüntüsündeydı Bursaspor golü yedıkten son- ra, Gençlerbırlığı oyunu ıs- tedığı gıbı yönlendırdı \eılk y an bıtınceye kadar sahanın hâkımiydı. Ikmcı yan da kaybetmey* artık tahanımülû olmayan Yeş,ıl-Be\azhlar.çokçalışt]. Mususi'nın peş peşe kaçır- dığı goller, taraftan çıldırta- cakcınstendı. STADr\DA\ NOTLAR/ DERINSI - \H ESER Beşiktaşlı futbolcuiar sahada aüşü1995 -1996 futbol sezonunun ilk y a- nsının son haftası iki renktaşı karşı karşıya getırirken e\ sahibi Beşiktaş 3 puanla bırlikte şampiyonluktaki id- dıasinı da sürdürdü. Geçen hafta eze- li ukıbı Galatasaray'ı yenerek ligde- kı ınışli v;ıkışlı grafiğıne nokta koyan Bc^ıktaş. Altay "ı da yenerken üst üs- te4'üncugalibiyetini aldı. Istanbul'un Sıyah-Beyazlıtemsılcısi Beşiktaş. ar- tık zırvedeki rakıplennın puan kay- betmesıni bekliyor. Inönü Stadı'nın tribünlerinde boş- luklar gözlendi. KLarşılaşmanın işgü- nüne gelmesi \e soğuk ha\ a tnbünler- dekı sey ırci say ısını oldukça azaltmış- tı. Beşıktaş"ta Mikatlıgı nedenıy \c kap- tan B. Metin. kadroda \oralmadı. Bu furbokunun yerme >alid>a. tjkımın başında Gökhan çıktı takıındd B Metin'in yerine Okta> göre\ alırken diğer bır sakat Recep'in yenne de genç Serdar oynadı. Beşıktaş'ın futbolunun iyi olduğu- nu söy lemek bır hay lı zor. Saha ıçerı- sınde aşın sınırliyili Sıyah-Beyazlı- lar. Johnsen. uzattığı topa doğru koş- ma\an Ertuğrul'a bağınrken Ertuğ- rul da kendiNine pas \ermek yerıne kaleye sut atan Alpay 'ı azarlıy ordu. Tn- biindeki Sıyalı-Beyazlı taraftarlar ıse oldukça kötübirtdkımİ7İenımı veren Altay "ı neden daha farklı yenemedik- lerini birbirlerine soruyorlardı. Beşiktaş Kıılübü Ba^kanı Süley- man Seba. lıg başladığından bu ya- na maçlara gelmeme geleneğinı dün de sürdürdü. Başkan Seba. bu maçı bı- le e\ indc y alnız başma ekran karşısın- d.ı sey retmey i tercih erti Sanırız. şam- pıvonluğa ortak oian Beşıkiaş'ın baş- kanı. ikinci yan artık maçlara gelir. Çünkü. Siyah-Beyazlı taraftarda baş- kanlannı maçta görmek ıstıyor ELEŞTİRİ/ MAHMt T 8ERT Mehmet ve Oktay Beşiktaş, kupada olduğu gıbı ligde de zirve mücadelesinı ısrarla sürdürüyor. Sıyah-Beyaz- lılar, katı bır savunma anlayışı içinde olmayan renktaşı Altay'ı yenerken zorlanmadılar. Daum takımını oluştururken fizik gücü yük- sek, kalıplı, ama top kullanma kapasıteleri sı- nırlı oyuncuları seçmiş. Dogal olarak bu oyun- cuların ortaya koyduğu futbol da televızyonlar- daki ağır çekim hızında oldu. Sıyah-Beyazlıla- rın Altay gibi açık futbol oynayan bır takıma kar- şı istedıği yüksek tempoyu yakalayamaması ilerleyen haftalarda sorun oluşturabilir. Beşiktaş takımının en önemli iki adamı genç Oktay ve Mehmet'tı. Oktay hızıyla Mehmet de verdiği güzel paslarla oyunu güzelleştıren oyun- cularrjı. Mehmet'ın topuk pasıyla Oktay'a attır- dığı ıkınci gol ıse ızleyenlere şapka çıkarttırdı. Sıyah-Beyazlıların kolay goller bulmalarının bır nedeni de Altay savunmasımn yaptığı ına- nılmaz yanlışlardı. Karşılaşmanın sonucuna ba- kıp aldanmamalı. Savunma oyuncuları çok az gelışen Altay ataklarına karşı yeterınce hızlı ola- madıklarından rakıplerine önemli pozisyonlar verdiler. Orta alanda Mehmet ve Oktay'ın dışında ne yaptığını bılen yoktu. Ne ataklara hızlı bir şekıl- de destek verebiliyorlar ne de savunmaya yar- dıma gelebıliyorlar. Nereye gidiyorlarsa orada kalıyorlar. Bu da Beşiktaş orta alanında geniş boşlukiarın oluşmasına neden oluyor. Altaylı futbolcuların kapasitelerı bu boşlukları değer- lendırebilecek düzeyde değildı. Ancak ligın ıkin- cı yarısında maçların daha sıcak geçecegı göz önüne alınırsa boyle yurüye yürüye oynayan bir Beşıktaş'ın zirve mücadelesi sıkıntılı olabilir. Beşiktaş baştan sona baskılı göturdüğü kar- şılaşmayı kazanırken oyun olarak çok iyi bir iz- lenim bırakmadı. iyi top kullanabılen oyunculann azlığı nede- niyle Siyah-Beyazlılar, hantal ve düz bir futbol oynuyorlar. Daum'un orta alanı guçlendirebı- lecek bir oyuncu transfer edilmesinı istemesi ye- rinde bir görüş. Bu alanda savaşçı ve iyi top kul- lanabilen bir oyuncu Beşıktaş'ın oyununu ha- reketlendirebılır. Altay'a gelince; hıç komplekse kapılmadan el- lerınden geldıgince mucadele ettıler. Orta ala- nın sağ kenarında oynayan genç K. Hakan'ın iyi top teknıği ile arkadaşları arasında goze bat- tı. Hakem Sadık llhan ıse 1. lıgde maç yonete- cek kapasıtede gözükmedı. Futbol Şube Sorumlusu Şadan Kalkavan'ın kafası bozuk 'Tarık ve EiııreM satanm 9 *HİLMİ TLRKAY Fenerbahçe'de "gece kuşları"na bon ıhtar. Özel yaşantılanyla San-La- cıvertlı camıayı huzursuz eden genç futbolcuları başta Emre olmak üze- reTarık\eHaliI Ibrahim'inenson Ortaköy "de bır barda çıkardıklan ola- y a büyük tepkı gösteren Futbol Şube Sorumlusu Şadan Kalkavan, insan olmanın önemli olduğunu . özel ya- şantılanyla Fenerbahçe Kulübü'ne gölge düşürenlere forma \ermeye- Ali Şen, şimdilik sessiz. ceklerıni belınerek "Fenerbahçe for- ması galiba onlara büyük geldi. Ama bu formayı haket- meyenden almasını da çok iyi biliriz. Herkes ay ağını denk aisın. Bu futbolcuiar aynı hatayı tekrarladıkları takdir- de kulüpren uzaklaştırılacaUardır" dedı Futbol Sube Sorumlu Yardımcısı Selim Soydan ıse özel hayatlanna dıkkat ermedıklen gerekçesıyle adeta topun ağ- zına gelen Tank ve Emre'nin kaptan Oğuz'u ömek aimalan gerektığmı •»öyledı. Oğuz'un her bakımdan kusursuz bır pro- fesyonel olduğunu belırten Soydan, "Bugünkü gençlerin ondan öğrenecekleri çok şeyler var" şeklınde konuştu. Öte \andan sakatlıkları süren Halıl lbrahım ve Tarık bu- gün Acıbadem Hastanesı'nde konsiil- tjsyondan geçecekler. De\ re arasında Alman\a"da yapılacak salon turnuva- sına katılacak futbolcuiar arasında yer almayanTank\e Halıl lbrahım de son anda kafileyedahıl edıldıler. Ikı futbol- cunun turnuva süresınce Bayeın \1ü- ıi'h Kulübüdoktoru\\olfahrt Müller tarafından kontrolden geçınleceğı açık- landı. Parreira Brezilva'da Parreira bırdetaya mah>us futbol dı- şında konuşmak ıstediğını söyleyerek 1996 yılının bütün ınsanlara mutluluk \c başarı getırmesı dı- leğınde bulundu. Vanspor maçı sonrasında yılbaşını Rıo de Janerıo'da aıle>ı>ie bırlikte geçirecek olan Parreira ayrıca ta- raftjrlanıu da ıkıncı \un ıçın bır mesaj gönderdı: "Kocaeli maçını onların müthiş dcsteği ile kazandık. ama İstan- bulspor maçında aynı sabrı göstermediler. Şampiyon ol- ma\ı en az onlar kadar biz de isthoruz. Bu yolda biraz sabır şart." F. Bahçelı \önetıcıler dün fııtbolculanna transfer taksitleri ve pnmlerdahıl 22 5 mılyar lıra ödeme yaptılar. Emre ve Ta- nk'a ödeme yapılmadı. Bülent ve A> kut, Renault Mais jüri toplantısındaydı. (Fotoğraf: ASLI DURU) Fenerbahçe'nin golcü futbolcusu Aykut: ELestiriler haksız ÖZGLRÖZKL GÖRÜŞ / HALİT DERİNGÖR Fahri Başbakan Bir üniversite tarafından Fatih Terim'e, "Fahri doktorluk" unvanı verildı. Yakışır... Törende Fatih Te- rim, cüppesini de giydi.. Ancak neden onun yardım- cılanna buna benzer bir akademik unvan verilme- dı.. Ûrneğin Rasim Kara ve Erdoğan Arıca'ya da birer "Fahn asistanlık"unvan\ pekâlâ verılebilirdi. Kımse de yadırgamazdı. Bizim kuşaktan olanlar çok iyi anımsarlar. İngiliz milli takımının efsane bir sağaçığı vardı. İsmi Stan- ley Matteheus ıdi. Ona İngiltere Kraliyet Sarayı. buyük futbolundan ötürü "Sir" unvanını vermişti. Şim- di onun Madam Tussout'da heykeli var. Bütün dün- ya milletlerine açık. Bizde de buna benzer bir takım unvanlar futbol- cularımıza yakıştırılmıştır. Örneğin Ordınaryüs Prof. Lefter Küçükandonyadis, Kral Metin Oktay, Kral Tanju, imparator Oğuz Çetin, Sinyor Bartu gibi.. Ama bunların aldıkları unvan ne Stanley Mattehe- us'unki gıbıdir ne de Fatih Terim'inki gibı. Birini In- gilız Kraliyet Sarayı, dığerininkinı ıse üniversite ver- mıştir. Dığer unvanlar bunlar gibi resmileşmemiştir. Halk tarafından verilmıştir. Bütün bunlara karşın Mustafa Denizli'ye neden buna benzer bir akade- mik veya asalet unvanı verilmediğine doğrusu şa- şıyorum. Oysao daGalatasaray takımını Avrupa'da yan finallere kadar getırmiş bir kişidir. Örneğin ona da hiç olmazsa Türkiye'nın "iyi ni- yet elçisi" gibı bir unvan venlebilirdi. Ancak düşunüyorum da Fatih Terim'e verilen böy- le akademik bır unvan ıçın biraz acele etmedik mi? Ya ulusal takımımız Avrupa yan finaline kalırsa ve- ya kazaen Avrupa şampiyonu olursa, o zaman Fa- tih Terim'e nasıl bir unvan arayıp bulacağız... Çok acelecı bir milletiz vesselam. Teknik adamlara böyle akademik fahri, onursal un- vanlar verılır de neden onları yöneten yöneticilere böyle unvanlar yakıştırılmaz, bunu da anlamış de- ğilim. Örneğin Ali Şen'e. "Ali Şen başbakan" dıye yer gök inlıyor, yine üniversite gençliği "Ali Şen baş- bakan" dıye hop oturup hop kalkıyor. Bilkent Üni- versıtesi'nde ona gösterilen ilgi belki hiçbir Başba- kan'a gösterilmemiştir. Her gittıği yerde büyük sev- gı gosterileriyle karşılaşıyor, yazılı ve görsel basın, arkasında. Pardon, bazıları da emrinde. Adamda ka- fadan altı lisan var, façası iyi, ikna yeteneği müthiş, iiişkilerı yumuşak ve uygar. Evrensel ılişkileri daha da geniş. Eee, ne kaldı? Fatih Terım, Cevher Kas- telli gibı bırtakım önemli kışilere fahri doktorluklar verıliyorda Afi Şen'e neden fahri Başbakanlık veril- miyor? Basketbol I Galatasaray zor kazandı Galatasaray: 81 B.Ş. Antalyaspor: 71 SALOI\: Avhan Şalîenk HAKEMLER: Ketum Tımur (5ı. Ftıtıt Demır (5> GALATASARAY: Mert (6)5. Gaııies (7)13. \le- ek (7)20. Le\eıtt (7)25. Ömer Bünıkaycan '6)4. Omer Karı (4)2. Lült'ı O)12. Buıvk (4)0 B.Ş. ANTALYASPOR: Mmtafa (5/6. milıams (7/17. Pavne (7)18. Mustafa Secellıoğlıı (6)13. Atalav (5)7. Le\-eıu (4)2. Oktav l5)6. Hakan (4)2 DEVRE: 40-40 Spor Servisi - Galatasaray. Büyükşehır Antal- yaspor'u ikinci yarıda geçti. 81-71. Büyük birçekişme içinde geçen maçm ılk yansı 40-40beraberetamamlandı. Maçtakı çekışme ikin- ci yannın ilk dakıkalarında da sürerken 27. dakı- kada 50-50 beraberlık vardı. Bu dakıkadan sonra oyunun kontrolünü tamamen ele geçıren G.Saray, karşılaşmadan 81-71 gal:p ayrıldı. LtGDE tLK YARI BİTİYOR Trabzon-Eskişehir F.Bahçe-Vanspor Spor Senisi - Tiırkıye 1. Futbol Lıgfnde ılk yan bugun oynanacak maçlarla sona erıyor. Lider Trabzonspor, deplasmanda Eskışehirspor'la karşı- laşıyor. Atatürk Stadı'ndakı karşılaşma saat 12.Ö0'de başlayacak. Maçm hakemı Yahap Bevaz. Liderin en yakın takıpçısı Fenerbahçe'nın Kadı- köy'dekı rakıbi Vanspor. 19.00'dabaşlayacakmaçı llhatni Kaplan yönetıyor. F Bahçe'de geçen haf- ta ayağına dikiş atılan Tayfun kaınp kadrosuna alındı. Maç öncesi Sibel Tüzün taraftarlara bır konser \erecek. Geçen hafta Beşıktaş'a yenilerek şampiyonluk yolunda büyuk yara alan G.Saray ıse saat 12.00'de Denızlıspor ile deplasmanda karşılaşıyor. Karşı- laşmanın hakemi Galip Bitigen. Günün dığer maçlannın programı ıse şöyle: 13.30: Gazıantcp - Antalyaspor (Necdet Erdılek); 13.30: A.Gücü - Samsun (Ibrahiın Aksoy): 14.00: Kocaelı - Kayse- ri (Kadır Tozlu): 14.00: Karşıyaka - Istanbulspor (Ayhan Yücebılgıç). Voleybol Beşiktaş set vermedi Beşiktaş: 3 Galatasaray: 0 HAKEMLER: Kadır llbeyli (7). Orhan Ltkan ( 7 I BEŞtKTAŞ: Elif (7). Camlin (8). Serap (7/. Karina C). Feng(7), Kıııı (7 ). Ehrıı (5). Avcan (5) GALATASARAY: Ay }e (5), Bıırçin (5ı. Soııa) (6). Sımirnma (6). Arzıı (6). Lınüıanova (7) SETLER: 15 6. 15 9 15 7 ALEV ANAKÖK Diğer sonuçlar / Erkekler: Halk Bankası - Zıraat Bankası: 3-1, Çan- kaya Bld.- PTT: 0-3. ENKA - Fener- bahçe. 0-3, Ist. B.Ş. Bld. - Adana SA- S-V 3-0. Bayanlar: Giineş Sıgorta - Eczacıbaşı: 0-3. 2. LlG / Bayanlar: Numune Has- tanesı - Ankara SSK: 2-3. Son haftalarda attığı gollerle takımını sırt- layan Fenerbahçe'nın golcü futbolcusu Aykut. haksızyereeleştiriidığını söyleyerek "Yapı- lan eleştiriler karaktere yöneldiği için ok gibi saplanıyor. Neden böyle yapıyorlar anlamıyorum. Flcştirilcre karşı htr/aman sessi/ kaldım. Kaldı ki benim eleştirilecek biryanımolmadı. BanayapıJan eleştiriler haksız" dedı. Renault-Maıs Jün Toplantısı'nda konuşan San-Lacivertlı futbolcu Aykut, hâlâ gündem- de olan istanbulspor maçında hakemın Nesim'i haksız yere oyundan atnıadığinı söyledi. Ay- kut. hakemin boşuna bır oyuncuyu oyundan atamayacajını belırterek "Hiç kimseolayın aslını biimiyor. Nesim maçtan sonra gelip benden özür diledi" dıye konuştu. Renault-Maıs Jün Toplantısı'nın bir ünlü konuğu da Galatasaray 'ın kaptanı Bülent Ko- rkmaz'dı. Bülent. Galatasaray'ın son za- manlarda aldığ) kötü ionuçlann ve başarısız- lıklann bütün takıma aıt olduğunu söyleyerek "Galatasaray, eski performansından uzak. Hakkımızda Galatasaray'da arkadaşlık or- tamı kalmadı. futbolcuiar bırbınnin kuyusu- nu kazıyor' denildi. Ancak bu kesinlikle doğru değil. Biz, aksine. ortamın ısınma- sı ve arkadaşlık bağlarının kuv\etlenme- si için bekâr arkadaşlara e\lerimizde ye- mek veriyonız. Bu hafta Denizlispor'u ye- nerek ilk >arm moralli kapatmak istiyo- ruz. Türkiye Kupası'nda da Beşiktaş'ı ele- mek zorundav ız. Heıtüz her $ey bitmedi. Devre arasında da en iyi şekilde hazırla- narak açıklarımızı kapay acağız. Ligdeki 9 puanlık bir farkın. 3 puanlı bir sistemde kapanmaması mümkün değil" dedı. Sarı- Kırmızılı takımın kaptanı. maçta neden hır- çın olduğunun sorulmasi üzerıne. *'taptığım elkolhareketleriniazaltmayaçalışıyorum. \shnda ben normal hayatta sakin bir in- sanım. Galiba bu hırçınlığım hiçbir za- man kaybetmeyi se\meyen bir insan ol- mamdan ka\naklanı\or" şeklınde konuş- tu. Şeret K.ürsüsü Yanşması'na ödüllenni al- mak ıçın gelen \'üzme. Kürek \e Yelken fe- derasyonlarının başkanları. ödüllerinı alma- dan öncedüzenlenen panelde "Sıkıntılarımı- ıı ve hcdeıH'rimizi dile getirme olanağı bul- duk" dediler. Federasyon başkanlan. bu branş- lara verilen kısıtlı bütçeler ile faalıyetlerı sür- dürmek durumunda olduklan \e bu branşla- ra yeterı kadar ılgı göstenlmediğinden de y a- kındılar. Ekinı ayının takımı A Milli Futbol Takımı Ekım ayının değerlendırıldiğı |ürı toplan- tısmda tanhınde ilk kez Avrupa Şampıyona- sı tınallerıne katılma hakkını eide eden A Milli Futbol Takımı. jün tarafından 130 pu- anla bırincılığe seçıldı. 67. Dünya HalterŞampıyonasf nda 3 altın madaly a kazanan mıllı haltercımız N'aim Sü- ley manoğlu ikinci olurken. 1W7 Av rupa Bas- ketbol Şampıyonası grup elemelennde lider- lığe yükselen basketbol mıllı takımımız ise 34 puanla üçüncülüğe seçıldi. Aynca Avrupa Rallı Pılotlar Şampıyonası nda ikıncilıği ka- zanan Renault-Maıs Rallı Takımı. ııinnın bü- yük bırçoğunluğununoyuyla Jürı Özel Ödü- lü'ne layık görüldü. Fotoğraf yarışmasında \se Zaman gazetesınden Murat Iğrek'ın fotoğ- rafı bırıncılıse lavık aörüidü. RASGELE/ R\İFERTE>1 İki hafta kent tutsağıyız. Yarın seçimler var. Oy atacağız. Gö- rev. Yöneticısini seçmeyenler! Yalnızsürülermiş... Haydin sandık başına. Öbür hafta da yılbaşı. Yeni yıla gire- ceğiz. Eşle dostla bırlikte olmak gefe- negımiz. Zorunluluk değil. Mutluluk. Bakma- yın tutsak dediğime... Zaten geçen haftakı av da parlak geçmedi. Tüfek atmadan döndük. Hem de çok dolaştık. Sabah Terkos'a gittik. Nebahattin'i bulduk. Nebahattin de- mek çulluk demektir. Gölün kuzey ya- kasını taradık. Tek kalkmadı. Avı bırak- tık. Arabaların başına geldik. Tufekle- ri boşalttık. Yerleşıyoruz. Kdpeğı arıyo- ruz. Çağırdık. Çullukla birlıkte gözük- mez mi? Hem dearabanın başınaa. Dibinde- ki çalıda. Ne demışler? 'AV, tüfeği bı- raktığın yerdedır." İki hafta kent tutsağıyız Arkasından baktık kaldık. Nasıl da korkusuz gıdıyor. Alay edercesine... Kamil'le Çetin de geldi. Haydi Tımur takım tamamlandı. Balaban yolu gözük- tü. Barakamızın dumanı tütüyor. Meh- met gelmiş. Şafak da oradadır. Belkı bir şeyler vurmuşlardır. Nerde... Onlar da boş. Cevdet'le Ümit düştü. Kaçaklar. Şöz- de avın kaynağına gittiler. Şimdi bizle- rın ellerıne bakıyorlar... Güneş sallanmaya başladı. Dağlara yaslanıyor. Sankı aylardan yaz. Hafta içinde yağmur poyraz götürüyor. Haf- ta sonları yaz gelıyor. Akşam avına durduk. Belkı bir iki ör- dek vururuz. Ördek var Ama güzel havalarda or- dekler yüksekten uçar. Yalnızca sesle- rini duyuyoruz. Kanat sesleri- ni. Hava karardı. Gorüntuler yittı. Dönüş... Eli boş dönüşün hüznü. Kimsenin ağzını bıçak açmıyor. Av olmayınca konuşacak konu da azalıyor. Söyleşıleranılara dayanıyor. Neden- se bugün anılar da gömülü. Suskun- luk sürüp gidiyor. Sofra erken dağıldı. Gidenler gıtti. Biz kalanlar uyku tulumlarını çektik. Sabah bir türlü olmuyor. Günün ilk ışıklarıyla kalktık. Geçitle- ri yine tuttuk. Kanat sesi, kanat sesı. No- talara sığdıramazsınız. Ama görüntu yok. Bu havalar böyle gitmez. Seçimler, yılbaşı geçsın. Göreceğiz. Umutlar bit- mez. Arayan bulurmuş. Gelecek haftalarda. Rasgele... Gobbel G.Saray için geliyor Spor Servisi - Galatasaray, sonunda aradığı yabancı fut- bolcuyu buldu: Van Gobbel... Yönetıcı Toni Cauki, Feyenoord Kulübü yöneticı- leriyle dün bır görüşme yaptı. . Sonuçta da 3.5 milyon mar- ka Van Gobbel ile anlaşan yö- neticı Caukı. bu futbolcuyla bırlikte pazartesı günü tstan- bul'a gelecek. Teknık direktör Souness ise. Van Gobbel 'in teknık ve çok kuvA etli bir futbolcu olduğunu, takıma büyük güç katacagını söyledi. Bu arada San-Kırmızılılar, Hırvatıstan'dan denemek için getırttikleri tbrahim Cakiç ile Muhammed Koyunij'ı dün başına kapalı yapıları antren- mandadenedi. 1 hafta süreyle Galatasaray ile antrenmana çı- kacak bu 2 futbolcu, teknik direktör Souness tarafından yakın takıbe alınacak. Eğer Hir- vat futbolcuiar beğenılırse. Türk vatandaşlığına geçebilmeleri ıçın ışlemlenne hemen başla- nacak. Aynca Av usturya'da top koşturan genç gurbetçi Ha- kan Durak'ın da pazartesı gü- nü takımla birlıkte antrenmana çıkacagı bıldırıldi. ENKA fark attı Spor Serv isi - Türkıy e Dep- las.nanlı Büyük Erkekler Su- topu L ıgi 'ne. İstanbul'da oyna- nan 4. hafta karşılaşmalanyla de\amedıldı. ENKA.gundüz seansında Ege Ünıversıtesı'nı 29-3. akşam seansında ıse ES- Tl'yı 14-8yendı. Hentbol Erkekler: Ankaraaücü-AS- Ki 19-27, K. K. Gücü - Halk Bankası: 21-28. Trabzon Bld. - K. Toprakspor: 33-27, Ay- dın PTT-Anadolu Ünıverbite- sı. 23-27. Bayanlar: Ank Kül- türspor - Y. Karamürscl' 17-24. TMO - Sümerbank: 33-25, Anadolu Ünıv ersitesı - Zon- auldak PTT 38-15. Cünün programı FLTBOLl.LİG 12.00 Eskişehırspor-Trabzons- por(Atatürk). 12.00Demzlıs- por-Galatasaray (Şehır) 13.30 Gazıantepspor-Antal- yasporl K. Ocak). 13J 0 MKE Ankaragücü- Samsunspor (19 Mayıs). 14.00 Karşıyaka-ls- tanbulspor AŞ (Alsancak) 14.00 Kocaelıspor-ICaysens- por(lsmetpaşa). 19.00 Feneı- bahçe-Vanspor(Fenerbahçe) 12.00 Dınarsu-Lokomotıf(B) (Ataköy). BASKETBOL (Ayhan Şa- henk) 17.00 Efes Pılsen-PTT. (Abdi Ipekçi) 14.00 Galata- şaray-BOTAŞSpor(B). 16.00 Clkerspor-Tofaş SAS. 18.00 Mavı Jeans Ortaköy- Tuborg. Ankara (Atatürk). 18.00 MTA-!LSBK(B)lzmir(Ata- türk) 17.00 Karşıy aka-Fener- bahçe. \OLEYBOL (Selim Sırrı Tarcan) 12 00 Emlak Banka- sı- ASELSAN. 13.30 Ankara SSK Petrolofisı. 15.00 Halk Bankası-PTT. 16J0Cankava Beledıyesi- Ziraat Bankası. fs- tanbul (Burhan Felek) i 1.00 ENKA Spor-Adana SASA Spor. 12.30 Istanbul B. Bele- dıyesı-Fenerbahçe, 14.00 Ar- çehk-NETAŞ Spor. 15J 0 Ec- zacıbaşı-Galatasaray. 17.00 Güneş Sigorta-Galatasaray(B) 18.30 Beşıktaş-Eczacıbaşı(B) HENTBOL Ankara (Cebecı) 12.30 Sümerbank-Yeni Kara- mürsel (B). 15.30 Ankaragü- cü-Kara Kuvvetlerigücü Ankara (Atatürk) 18.00Çan- kaya Beledıyespor-ASKt. TVde spor TRT 3 19.00 Futbol. 21.00 Stüdyo Futbol TRT 4 13.00 At yarışlan CINE5 12.OO Denızlıspor- Galatasaray (nak-' len). 19.00 Fenerbahçe-Vans- por (naklen) TGRT 14.00 Mey suspor- Da- rüşşafaka (naklen) atv 12.00 Eskısehırspor- Trab- zonspor (naklen) l.KOŞU:F:Elmaskız(5).P: Sultan 14 (4). PP Turgal 3 (2), S: Fırfır2(6|. 2. KOŞL: F: Paşam 1 (2), P: Kaşemumkara (4). PP: Jojo- boy(l). 3. KOŞl':F:Kıhçkızı(l). P: Ze>iın(7), PP:Dılek 11 (10). S:Tutku(5). 4. KOŞU: F: Mephısto (2). P: Manifesto(5). PP: Veteran Star(4),S:GoldenHornl(l). 5.KOŞU:F:RoyalCastle(l), P: Vıeux Moghol (3), PP: Sand Strom(4). S: Cnsto(2). 6. KOŞL 1 : F: Egebatur (10), P: Yolcu (4). PP- Topnel (12), S: Lmutcan (11). SS: Bihter 2 (5). 7. KOŞU: F: Imudum (9),' P: Nılgün 8(6). PP: Sarayyıl- - dızı(8). S- Ayseki(5). Günün Ikilisi: 3. Koşu: 1/7 Tabela Bahis: 10. 4. 12 1 1 5 ALT1LI GANYAN 2 1 2 1 10 9 4 7 5 4 6 4 8 5
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog