Bugünden 1930'a 5,446,863 adet makaleKatalog


«
»

23 ARALIK 1995 CUMARTESİ CUMHURİYET SAYFA VJÜNÜNTM TELEVIZYON 17 İLMLERİ Gün Ağanrken 12.00 interstar Macera (The?ıaked Dawn)- Ufak bır soygunla başlajan olaylar. zıncırle- me cınavete donuşur EdgarG Ulmer ın >onettığı filmde, Arthur Kennedy ıle Betta St Jones var Shaolin Çocuklan 12.40 Kanal 6 Karate (Kids From Shaolin)- Bırbırlennden nefret eden Lung \e Pao Seng aılelen arasında geçen toprak kavgasının oyküsu Filmde, Din Nan ıle Jet Lee \ar Ninja Çocuklar-4 12.50 Show TV Macera <7\ (Ninja Kids4)-Tapınağın kavıphazınesınınpeşındeolan haydut- \Zs lar ıle onlara karşı mucadele eden kuçuk Nınjalann oykusu Yn E AJston Oyn Douglas Ivan, Steven Nelson Küçük Robin Hood 14.30 Kanal D Macera ©(Little Robın Hood)- Robın Hood. çocukluğunda da u^ta bır ok- çudur Yonetmenlığını Rene Cardona'nın yaptığı filmde. Jorge Russel. \Iollv Banon \e Artuno Cobo var Ernest'in Yeni Yıl Macerası 15.35 atv Güldürü /T7\ (Ernest Sa\es Christmas)- Noel Baba. Chnstmas'tan tam bırge- vIX ceoncekendısıneyardımedecekbınsınıanyordu JohnCherry'nın filmınde. Vım Varne>. Douglas Seale ıle Olıver Clark var A\ şecik'Ie Ömercik 16.30 İnterstar Dram f^\ Doktor Ekrem. kendısını aldattıgını sandığı kansını evden kovar \£y K.ızını da bır hırsıza v erır Orhan Akso> "un yonettığı filmde, Omer- cık ıle 7e)nep Değmnencıoğlu var AIi Baba ve Kırk... 17.40 Kanal D Macera /^7\ Fakırbıroduncu ıle kırk haramılenn o\kusukonualını>or Yönet- v İ ' menlığını Nun Ergun'un yaptığı filmın başrollerınde. Sadn Alışık. Fen Canseî ve Yusuf Sezgın var Beceriksiz Tannlar 19.30 atv Güldürü /TT\ (Kuaga Strikcs Back)- Afnka'da yaşavan beyaz bır çıftçının ba- \Zs şından geçenlenn komık öykusu Yonetmenlığını Davıd Lı><ter'ın yaptığı filmde Leon Shuster veCasper Devrıes var (1990) Güler misin Ağlar... 20.50 Show TV Güldürü /J7N Bın ıCbepMyoımt dıgerı de ın^aat IŞÇIM olan ıkı arkada^ın oyküsu \£s Yonetmenlığını Osman Seden'ın yaptığı filmde. Zekı Alasva ıle Metın Akpınar var Bu Nasıl Dünva? 21.30 HBB Dram ©^ytaç ıv ı bırteicnıkerdır Bır profesorunkızıylaevlenmı^ve bır ço- cuklan olmuşrur Sım Gultekın'ın filmınde. Aytaç Arman ıle Me- ral Orhonsav v ar Bebek E\i Cinavetieri 22.00 interstar Gerilim /Oı (Dollhouse Murders)-On ıkı yaşındakı <\m>, gelışmeözurlü kız- V3/ karde^ınebakıcılıkyapmaktanbıkmıştır BernardNVılets'ın filmın- de, Amanda Rowi>e ıle Lınd^ay Jackion var 22.45 / TRT 21 Iki Filrp Birden Ayrıntı yanda Kurtar Beni 23.05 Kanal 6 Gerilim (77S (Sa\eMe>-Bırfinansşirketındcçalı^anJıınStevan'ınkanM>laara- V3/ sınd.ı bırtakım sorunları vardır Alan Roberts'ın filmınde. Lyserte Anthony ıle Harrv Hamlınvar Ölümsüz Beyinler 00.30 atv Geriüm (Memory Run)- OluniMizluğun sımm keşteden bır Mrkette çalışan Matt McCoy. masum oldugu halde deney Mrasinda bır kadını oldur- mekle Mjçlanır Yn A. A. Goldsteın Oyn Karen Dutfy S Rubınek Aşk Hapı 00.40 Show TV Erotik ©(Lo\e Pill)- Genç ya da yaşlt tum kadınlan arzudan tıtreten mucı- zevı bır hap çevresınde gelışen olaylar Kenneth Tumer'ın filmın- de. Henry Woolf ıleTonı Sınclaırvar Kapan 00.45 TGRT Macera /O) (La Talpa Thu Inside ManV- Genç bır dalgıçın mafy a ıle olan ılış- v£/ kisinın oyküsu Tom Clegg'ın yönettıgı filmde, Denıs Hopper ıle Costa Ekman %ar Şüpheli Kadın 01 00 HBB ? Mavi Işık 01.05 Kanal 6 Korku ( O (BlueSunshine)-Jerry arkada^lan ıçın evınde bırpartı \enr. An- v3/ cak ne^eyle ba^layan partı, kan gölu olarak son bulur Filmde. Zal- man Kıng ıle Deborah Wıtnes var tkinci Ölüm 01.20 TRT 1 Gerilim ©(Kill Mc Again)- Vınce ıle Fay. bımını oldururek elındekı çanta- yı alıp kaçarlar John Dahl"ın yonettığı filmde, Val Kılmer ıle Jo- anne W Kılmer var İTRT2 22.45\ Vecdi Sayar'ın kuşağında, Liv Ullmann'ın ilk yönetmenliği ile Sven Nkyvist'in bir yapımı var w ZoiTuıhıhılv^ üzerme ild filııı Sofıe Yonetmen Liv L'llmann Oyuncular Kaven Lise M\nster, Ghita Norbv. Erland Josephson, Jesper Christcnsen. Torbcn Zeller, Stig Hofîme>er / I992 Danımarka Nveç. Norveç ortak yapımı I46 dakıka TV Servisi - Kopenhag. 1886 So- fie. geleceğınden emın. masum. ro- mantık ve ıncınmeye açık genç bır Yahudı kadındır Evlılık yaşını geç- mek uzerey ken 29"unda. Katolık res- sam Hojbı'ye tutkuyla âşık olduğu zaman. annesıyle babası bu macera- ya hemenson venrveonusaygın bır Yahudı talıp olan Jonas ıle e\ lenme- •.ını ayarlarlar. Jona>>. Sofie'yı kendı çevresının çok uzağındakı kıtval bır topluluğun arasına gotürur Bıroğlu- nun olması terk etmek zorundajval- dıgı mutluluğun bırkısmmı Sofie'ye gerı venr Kocasının ruh ^aghğı za- manla bozulur Mutsuz bır evlılığı olan kayınbıraderı Sofie'ye âşıktır ama bu zor durum bır trajedıyle so- nuçlanır Oğlu erkeklığm e^ığme ge- lıpannesınınonun ıçın ıstedığı haya- tı reddetığınde Sofıe. ya>amının en zor sınavıyla kar^ı karşıya kalır Çağda^ ^ınemanın seçkın aktnsle- nndcn bın. Ingmar Bcrgman'ın fa- \on \ ıldızı Liv Lllman. bır kadının olgunluk yıllarındakı duygusal yol- Thc O\ V onetmen S\ en Nykvist Oyuncular Skellan Skarsgard, Ewa Froling, Ma\ \ on Sydon. Bjorn Granath, Lennart Hvulstrom. Liv l llmann. 'İki Film Birden'in ikinci filmi 'Öküz'de Skelian hkarsgard ile Kwa Froling başrolde ovnuvor. culuğun zengın. tutkulıı felsefı oyku- sündeıi yola çıkarak scnanst yonet- men olarak çarpıcı bır ılk fılm yap- mış HenriNathanson'unromanm- dan uyarlanan "Sorıe" ıv ın bır "*Ya- hudiMadam Bovary"sıdedenebı- lır Ullman'ın uslup ve karakter ge- lişmelerınde Bergman'ın etkisi hısse- dılıyor Bergman fılmı ıçın "Fikir- lerim gü/el, romantik ve gu^-luv- dii. Ey lemin tümü, bir kadının ba- kış açısında görülüvordu. Senar- toyu bovlesine iyi bildiğinı halde her gün içinde ayrı bir şt-vlcr bu- luvordum" dıyor Norveçlı ana babadan Tokvo'da doğan Ullman. ılk çocukluk v ıllarını kanada ve Nevv York'tageçırdı Tı- yatroyla uğra>tı Daha sonra Ingmar Bergman ın fılmlerınde rol aldı L'lu^laranısı bır ^ohrete ulastı Nevv York Sınema Eleijtırmcnlen'nın 'N ı- lın En İyi Kadın Oyuncusu' seçıını- nı en çok ka/anan aktns unvanına d<ı >>ahıp Ullman. bırçok dıle çev nien ve çok satan ıkı kıtap ya/dı "Sofie". L llman ınılkvonctmenhkdcnemesı T\ Servisi - 19 yuzyılın sonla- rındayokMilluk bırçok ısçıyı Amen- \a ya goçe zorlarken gıdemeyenler ıse zor ko^ullar aitında kalır Filmın kahramanı Helge. kansı Elfrıda ıle kızlan bu yaşama katlanabılmek ıçın yanında çalı^rığı çıftlık sahıbının okuzlenndenbırnıoldurupaılesının açlığını gıdermeve çalı^ır •"Ökiız". bır bunalım anından kaynaklanan ıhanct ve sevgının gü- cunun gerçek hıkâyeM Sven N>k\ist"ın yonettıöı filmde olaylar 186S'ın Noel gunu fs\eç"ın Smaland adlı küçukbıryerle>ımbırımındege- ı,er In^anlar aı,lık tehdıdıyıe kar^ı kar>ıyadıı Bır kısmı umıdı Amerı- kd'ya go<, etmckte ardrkcn bır kı^mı da soğuk kış ^artları altında mucade- le etıııeye çalı>ır. kımiM de dayana- mayıpolur Bunlardan Helge. bebe- gı ağlar ken çıftlık sahıbının okuzunu otlanırken gorur Bunalım anında okuzu oldurur Durumu kansı Elfrı- da vavapmanedenlenylebırlıktean- htır antak olay onların tum ya>am- larını deöıstırecektır 02.101 Kanal DI Cihan Hâkimi Aynntı yanda Son Kurban 02.15 atv Macera ®(Kid>-kıd yıllar once aılesını olduren avcılann peşındedır Yo- netmenlıâını John Mark Robıns.on"un yaptığı filmde, C Thomas Hovvell ıle Sarah Trıgger var İzleyin O Orta Halli O Değmez Kanal D 02. ıo\ Haddinden fazla duygusal bir Frank Capra filmi Beş çeşıt4 final' çekfldi interstar ıo4O\ Ünlü sesler 'Starhits'te Dünyadon müzik Mect John Doe Yonetmen Frank Capra Oyuncular Gary Coopcr, Barbara Stan«vck, Ed^ard \rnold, VY alter Brennan. Janıcs Gk'ason. Spring Byington, Gene Lockhart. Rod la Rocquc. Irving Bacon. Regi Toomey, Ann Doran. Warren Hvmcr 194I ABD yapımı. I23 dakıka Sıyah Beyaz SEVİNOKYAY Cooper v e Stan»y ck'in oy ıınları, filnıin olumlu puanlarından. Ikıneı «.ınıf bır beyzbol takımında atıcılık ya- parken kolu sakatlanınca haneberdu-» bır serserı olan Long John \\ ılloughy. bır ga?eteı:ı kadının gazetedc kalma mücddelesıne alet olur Işınden atilınamak ıçın gazeteye "John Doe""ımzalı uv- duruk bır mektup yazan Ann Mıtchell (Stan- w>ck). kendını sözde Noel arıfesınde beledıye bınaMnın tepe^ınden a>ağı atacağını ıddıa eden hayalı kahranunınm yenne gcçecek bınnı bul- mak zorunda kalır Olay orgusünün ınekanızmasi yer ver ıçınden çıkılmaz bır hâl alıyor Bunun bd^lıca nedenı, Capra'nın mutlu sona ula^mak ıçın sonunda ın- tıhar etme^ı gereken John Doc'yu kurtamıası Bu farklı \e bıraz zoriama fınal. olay 6rgü->ünü öyleetkıledı kıyazarlar. yapımcı ijirketıdavaet- tı Gene de "Cihan Hâkimi" iyi bolümlen dı- ğer bolümlerınden daha fazla olan. luvat dolu ama haddinden fjzb duygu^al bır Capıa ftlnıı Yonetımı ıle Cooper ve Stanwyck"ın oyunbrı olumlu puanları jrasında "Cihan Hâkimi"nınkusurlan ıseyonetmen- senaryo ılışkısınden doöuyor Filmın senaryo>u 07ellıklç C apra ıçın yazılnıı^. Bu gıbı durumlar- Ja. yonetmen. ba>ka bın tarafından kendiM gıbı dıı^üni'lerek yazılmıis ^eyı kendı usulünce ger- çekleîjtırmekte zorluk çekebılır Capra ıçın de oyle olmu> Yonetmen. oyle kararsız kaldı kı fılm ıçın be> ayrı final çektı T\ Servisi-Sunuculuğunu \ta- kan Canba/lar'ın yaptığı "Star- hits". dıınya muzık lı>telerı ıle ek- rana gelecek Programda. mega>tar Miıhael Jackson ın klıbı "Earf Song", Mariah Carej 'ın son jlbu- nıu Day Dream"den alııun ve 5 haftadır Amerıka lıstelcnndc I nu- maıa okın ^arkisi "Onc Svveet Day"", Kanadalı vıldız Celine Di- on'uıı "D\'iı\" jlbumunden "Po- ur Que Tu M'aimes Encore" \e kubaasıllı Amerıkalı >arkıcı Gloria Estefan ın "Mas Alla" adlı şarkı- larınayeı vcrılecek Muzık programında ayrıca Ingıl- tere de yılın en çok satan albumü- nun vıhıbı Oasisgrubundan "VVon- der«all". Seatlelı ıııılu rock grubu Alicein Chains'ın usuncdalbumun- deıı jiınıin "Grind"". The Sha- men den "Transamazonia", So- nic Dream Collective"dcn "Don't go Break ın my Heart" ıle The PresidenU of the l S Vdjn "Peac- hes" ver alacak TRT 1 23 oo\ Dündar, 'Aynalar'ı anlatıyor Can Dündar \e Burak Kut; 'Erol Evgin Shott'un konukları. 'ErOİ Evgİn ShOW' T\ Seni! ,i-"ErolEvginShoW "'un konukları Can Dundar ıle Burak Kut olacak Program. Lrol Evgin'ınsoy- leyeceğı "Sitem" adlı şarkıyla ba^layacak Ilk konuk Can Dundar Ankara Lnıversıtesı Sıyasal Bılgıler Pakultesı mezunu ve halen ODTL Sosyal Bı- lımler Enstıtusu'nde doktora y apıyor "32. Gün"'den avrıldıktan sonra ger- çeklestırdığı belgesellerle adından soz ettiren Dundar. bugunlerde hazırla- dığı "Aynalar" adlı belgeselle ılgılı bılgı verecek Programın ıkıneı konu- ğuolan Burak Kut ıse muzık çalı^malanndan sozedecek \ enı kasetıylebır- lıkte değı^en ımajının y me kendısı olduğunu anldtacak olan Burak Kut. prog- ramda "Lslanmazdım"', Don Artık" ve "Vereden Geldim. NerelereGi- deceğim" adlı s^rkılarını seslcndırecek Program. Evgın. Dundar ve Kut'un bırlıkte söyleyeceklen " Arkadaş" ısımlı ^arkıyia sona erecek *MFJ*J*MMMFLMM^^ MHTOI NAZ ERAYDA Aralık ayında %10O doluluk oranı ğl GIJEYE KO$UN._ Heıervasyofl. (0212)230 16 <• KIMO?Cumartesı, Pazar 16 31 18Kasım 24Ara!ık . SpN Kum,Pan,Ya. KUMPANYA SAHNESI ISM TARLABAŞI 235 54 57 Galeri Atölye ilanlarınız için: 293 89 78 (3 hat) DESEN MUZAyEDESI ERTELENMİŞTİR 23 Aralık Cumartesi günü HİLTON OTEÜ'nde yapacağımız "DESEN MÜZAYEDESİ" seçim çalışmalarının yarattığı trafik yoğunluğu nedeniyle Şubat ayına (1996) ertelenmiştir. Değerli sanatseverlerden özür dileriz. Refik Erduran İRAMİZ ile JÜLİDYoncten Dekor Kostum Muıık Mttınetârijye \urJ^ hnce' C:m?r#-«F 21 -22 Araiık 1995 saat:21.OO Resım Sergi&i 7/2» Aralık 1995 9Aralık-3Ocok'96 IgrıpSok N<-2 Tel U ART1UMSUNGUR SANAT EV1 HUSREV GEREDE CADDES! IPEKER APT NO 98/100/2 TEŞVIKIYE ISTANBUL TEL (0212) 227 75 93'94g5 FAX 227 75 93 NGpetıye Ayar Caö. Nri Aot HoSm uved Tel (02121 2€9 80 14 LOLİTA ASİL Resim Sergisi 16 .\ralik 1995 - 20 Ocak 1996 Gdz Evranos Cad NO 33 Veşı <cv Te (•0 212)573 8-' 93 THOMAS HORNEMANN "Desenler ve Resimler" roak!996 MAÇKA SANAT GALERİSİ EROL DENEÇResim Sergisi 9 - 3 1 Aralık'95 Sergı Suresince Hergun 1100-19.00 (Psardahıl)* GNtrri NMMtta Oktn Sl. Nr U/l Eı«koT/Tıt(0ÎH)lSlJ5l7 14 Aralık- 13 Ocak 1996 GÜNÜMÜZ TÜRK RESİM SANATIMDAN BİR KESİT OZDEMIR ALTAN GÖKHAN ANLAĞAN MUSTAFA ATA TOMUR ATAGÖK ARZU BAŞARAN BEDRİ BAYKAM BUBİ TANJU DEMİRCİ ART TFNTfcR VK1CfMJ TK MEHMET GULERYUZ BALKAN NACİ İSÜMYELI KARADANA HAKAN ONUR ZEKAİ ORMANCI YUSUF TAKTAK GÜNGÖR TANER 1995-1996 Galerımiz Ptesi Harıç hergun 10.00/19 30 arası açıktır. ZEYT)NOĞWCAD. SfDEFSK. MNIZAPT 47/7 AKAJ1M IST TElFAJt (JI2| 268 12 69 269 3545 PASSION SANAT GALERİSİ VE ATÖLYESİ LTD. ŞTİ. 11Di|ekTürker..WroAyna En iyi kadın oyuncu En ıyı yonetmen m ROSA LUXEMBURG istetc üxcrtno s&n oyvniar ?3 Aralık C f^s '5 3O 7İ OO 6 Ocok C tesı 15 3O 21 GO 7 O^ok Pa^ar 15 3O KIKUKSAHNI ATlAS PAUJI / BfTOGLU TIL JS1 15 87 T.C KÜITÜK BAKANLIĞI VC UtâiCi'' 'fN KAfKICAII ISEHİR BELEDIYESI ŞEHIR TIYATROLARI HARBIYE MUHSIN ERTUĞRUL SAHNESI (240 77 20) LEV TOLSTOV C L» «jTVJU HA«»(H0V9[T BIR ATIN OYKUSU MuxıUl Oyun) TNSIMUU •»_> tvmmvjm (20.2! 2 Z İ 3 M BİRLİKTE OYNAYÂIİM '-' DENIZUTGUNI» Zl ARAUKHİOOl F A T I H RESAT NURİ SAHNESI (S26 53 80) BİR UMUT İÇİN 120.21 ilUARAUKı BÜYÜLÜ GÖL ~ ' UNDOİAH DARAL1K II00) USKUDAR MUZAHIPZADE CELAL SAHNESI (333 03 • 7) ÇATIDAKI ÇATLAK F c^ AKILLI SOYTARI O f f 3 DEMZUTCUNt» II00] 25 Aralık I99"! Pazartcs. iaal 20 00 AKM Büyuk Salon Koauşmacılar llhan Sel^uk Mûjdat Gezen Alı Nesın, Mehmct Atay Leven! Kırca Dılck Turker Rutka\ Azız Istanbul De\ let Tıvatro'iu. Isa C^lık Gulsen Tuncer Mchr Belgın Eiin \fşar Anf Sağ &. Va^uzTop Dostiar Korosu Düşlen de Guzel şıır-muzık goüensı Sunan C üneyi Turel DISKnblkıbmb NESİNVAKF1DERNEĞ1 (20 II 2Z1Î AKAJCI KADIKOY HALDUN TANER SAHNESİ (34* 04 «3> FEDERICO G A P O LORC^ kANLI DÜĞÜN 20 (30JU 21 2Z 23 UiKM. »V 5HAKE5PEARE -. A NEJEEIÇE™ BİR GECE MASALI " NEŞEEHÇFnN 23AMİ.K IIOC) GAZİOSMANPAŞA SAHNESI (S78 İ0 47) NKOLAY C0G3. K "./"ECHTE" R J H f PEYNİRLİ YUMURTA rûN-T{\ CANDO6AN/^C -7^ F ÇIĞDEM OZTEP I9ARAUK(SAAT I8OC2O3O) 21 22 ARALIK (SAAT 15 00) CrUNGUNLEKICAJt IS H It 10 fEK 21 J» CU»İ*. 2» 3$ CTESJ IİM. Illlf»2API ISM 11.11 •iLiTuıt ŞEHHI Tir»Tnoui«; o i f u m ILE KAOIKÖT HALOUN TANER IHEHKEZ GI5ES.nl- SATILHAKTADm. BUTIKZEYNO YENİ YIL ARMAĞANLARINIZDA HIIUDISTAN - PAKISTAN EL SAIUATLARI GİYSİ ve TAKI Neşet Ömer Sk. Kadıköy İş Merkezi No. 10/21 Kadıköy TEL: (0216)418 12 Sf (PTT ARKASI, KACMKÖT CARSISI KI, KAFfHRYA YANJ)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog