Bugünden 1930'a 5,448,075 adet makaleKatalog


«
»

İşçi Partisi GenelBaşkanı DoğuPerinçek Size Sesleniyor: Değerli Yurttaş yann ya IMF partüerinden birini, ya da İşçi Partisi'ni seçeceksin. Büyük devletlere bağımlı, boynu eğik, sömürülen ve ezilen bir Türkiye istiyorsan işbirlikçi partilere, bağımsız bir Türkiye istiyorsan İşçi Partisi'ne oy ver! 10 milyon az, 15 milyon işsiz olsun diyorsan, holding partilerine, herkese iş, herkese aş, herkese konut diyorsan, İşçi Partisi'ne oy ver! "Bize yeni trilyonerler gerek" diyorsan IMF partilerine, "Trilyonerlerimiz olmasın ama sokakta yatan tek bir çocuk da kalmasın" 3 m diyorsan İşçi Partisi'ne oy ver! Eğitim ve sağlık hizmetlerinin paralı olmasını istiyorsan holding partilerine, parasız eğitim, parasız sağlık diyorsan İşçi Partisi'ne oy ver! Türkiye buğdayı, şekeri ve bezi dışardan alsın diyorsan, sermaye partilerine, tanm ayağa kaldınlsm, köylünün yüzü gülsün istiyorsan İşçi Partisi'ne oy ver! Sunni-Alevi, Türk-Kürt kavgası olsun, ^ Türkiye Yugoslavya'ya dönsün diyorsan milliyetçi partilere; . . eşitlik, banş ve birlik istiyorsan İşçi Partisi'ne oy ver! Değerli Yurttaş Oyunun rengini ırk ve milliyet belirlemesin! Oyunun rengini emek belirlesin! Kardeşlik belirlesin! , Oyunu ziyan etme, aklının, yüreğinin ve vicdanının sesini dinle! Yurtsever halkımız Emperyalistler ve işbirlikçileri ülkemize ve halkımıza karşı büyük bir saldın yürütüyorlar. Yurdumuzun kaleleri düşürülüyor, tersanelerine giriliyor. PTT'nin T'si aslında Türkiye'nin T'sidir. Satılan senin vatanmdır. Amaçlan Türkiye'yi sömürgeleştirmektir. Kurtuluş Savaşı ve Cumhuriyet Devrimleriyle kazandığımız herşey hedef alınıyor. Mustafa Kemal'e bu nedenle saldınyorlar. İşçi Partisi'ni aynı nedenle hedef alıyorlar. Seygili Yurttaşlar "Sosyalizm öldü" diyorlardı. Bakınız, dünya yeniden sosyalizme yöneliyor. Çürüyen ve çöken, sosyalizm değil özel çıkar ve kâr sistemidir, yani kapitalizmdir. İşçi Partisi sosyalizmi yani insanlığın geleceğini temsil ediyor. Değerli Yurttaş Önce Türkiye! Önce emek, önce insanlık ve kardeşlikî Gelin canlar bir olalım! Oylar İşçi Partisi'ne! Oylar cesaret ve onura! Oylar bağımsızlığa, özgürlüğe, eşitliğe, kardeşliğe, birliğe, barışa ve emeğin kurtuluşuna! Oylar Emekçi Cumhuriyeti'ne! Yüklen barajlara, yık barajları. Senden olanları, meclise gönder! Yurdunu seviyorsan İşçi Partisi! İŞÇİ PARTİSİİŞÇİ PARTİSİ GENEL MERKEZt Mrthatpaşa Cad 10/B Sıhhtye Tal 0 (312) 435 29 99 (3 hat) Faks' 0 (312) 434 33 86 • ISTANBUL Sirasetoler Cad. Soğanct Sok No' 10/7 Taksım Tel 0 (212) 244 12 94 - 251 79 14 - 293 48 07 - 293 52 53 Faks 0 (212) 249 74 86 • İZMİR Kıbfis Şehıtlen Cad. Oolunay Apt. No: 151 D: 9 Alsancak Tel ve Faks 0 (232) 463 65 79 • ADANA Beşocak Meydanı Altınofen Işhanı Kat 5 No 503 Tel ve Faks 0 (322) 359 39 60 ANTALYA Hûkümet Cad Uysal Işhanı No: 7 Kal 3 Tel 0 (242) 241 12 73 • BURSA Altıparmak Cad Burç Apt. No 9 Kat 5 Tel. 0 (224) 224 51 25 • DENİZÜ Enver Paşa Cad Yıldız Işhanı Kat 5 No 39 TEL 0 (258) 263 97 93 ELAZIĞ lcadye Mah Tekel Sok 3/4 Tel 424/ 233 39 92 • ERZİNCAN 13 Şuoat Cad 13 Şubat Çarşıs Yani No-1 Kat- 2 Tel ve Faks 0 (446) 223 32 18 • ESKIŞEHIR Sakarya Cad Konya Işhanı No 19 Kat 4 • İÇEL Bahçe Mah. IstıMal Cad A Btok Kat. 2 No 4 Tel ve Faks 0 (324) 238 02 26 • GAZİANTEP Gümrük Cad. No 12 Kal 3 Şahnbey Tel 0 (342) 234 58 11 • KOCAEÜ: Kemalpaşa Mah Yavuz Sok No 18 • KAYSERİ Cumhunyet Mah Huzur Sok No 5/3 Tel. 0 (352) 222 64 87 • MAIATYA: Turgut TemeHı Cad. No 14/4 Tel ve Faks. 0 (422) 325 09 57 • RİZE: Betedıye Btokları Btok 4 Kat. 3 Tel- 0 (464) 213 29 60 • SAKARYA Semeraler Mah Saraçlar Sok. Şen Pasajı Kat. 4 • UŞAK Kurtuluş Mah Dere Sok. NoS Kal 2 Tel 0 (276) 2156563 • ZONGULDAK PTT Fırın Sok Gurdat Apt. 4/3 Tel ve Faks 0 (372) 252 00 83
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog