Bugünden 1930'a 5,448,242 adet makaleKatalog


«
»

23 ARALIK 1995 CUMARTESİ CUMHURİYET SAYFA 13 ANKARA kulisi IŞIK KANSU Gazetecilik D oğan Akın ıte birkaç yıf arayla aynı mahallede büyümüşüz. Ankara Kalesi'nı sırtlayan Nılufer Sokak'ın oralarda. Verem hastanesınin ürkütücü mor ışıklannı ıkimız de anımsıyoruz. Akman'ın bozacısını, Çıkrıkçılar Yokuşu'nun kalaycılarını. Samanpazan'nın süpürgecilerini. Cumhuriyet'e stajyer muhabir olarak başladığında göze çarpan ilk pınltısı, gece muhabirı olarak çalışırken gösterdıği titizlikti. Küçücük bır haberin nasıl genışletilebileceğı konusunda görüş sorar, haber kaynaklanna tek tek ulaşmaya çalışır, buldu mu da mutlaka can alıcı noktayı yakalayana değın sorularsorardı. Doğan, yıllar sonra Haber Müdürümüz oldu. Son olarak da, Akman'ın bozası gibi katıksız, Çıkrıkçılar'ın kalaycıları gıbi küflenmışi aydınlatan, Samanpazan'nın süpürgecileri gibı tozu, kin süpüren bir gazetecilik çalışması yaptı: "Uçuran Holding" kitabını "Sıkıcı bir kitap" diye değerlendinyor. Bizce, "sıkıcı" değil, ama Çiller ailesine "daral" geleceği kesın. Doğan Akın, müfettiş raporları, mahkeme tutanaklan, dava dılekçeleri, yargı kararlarına dayanarak yazdığı kitabında şöyle dıyor: "Sonraki gazetecilik yaşamımda bir daha böylesine önemli belgelere ulaşabiiir miyim, bilmiyorum. Bu, biraz da Türkiye'deki siyaset tarzının değişip değişmeyeceğine bağlı. Ancak, bu çalışmayia ulaştığım kıvancı bir kez daha yakalayamayacağımdan kuşkum yok. 'Çiller Dosyası, Uğur Mumcu adına konan ilk haber ödülüne değer görüldü." Doğan Akın'ın, kıvancına ortak olmak istemez mısinız? G O M R U K B Î R Ü & İ BAŞLAYlNCA KAÇ URA OLUCAJC? Seçim var Iç borç 1.2 katrityon lira, dış borç 73 milyar dolar. Yarın seçtm var. Ekmek fiyatı 9 bin lira. Yarın seçim var. Eğitime, sağhğa bütçeden aynlan pay düşmüş. Yann seçim var. Dolar, ocakta 75 bin liraya çıkacakmış. Yann seçim var. Cumrtunyetçiltğın üzerine siyah şal atmak isteyenler tırmanıyormuş. Yarın seçîm var. 1.5 mılyonu aşkın öğrenci, üniversite kapısında. Yarın seçim var. Uludağ'da yer kalmadığı ıçin sosyetemızın bir bölumü yılbaşını Paris'te geçirecekmiş. Yann seçim var. Gümrük birlıği bayramını kutladık. ulusal sanayimiz yiiz bir pare top atıyor. Yarın seçim var. "Düşünce; suçlu, ayağa kalk!" Yarın seçim var. BALARISI Soyunun lütfen! Adam, elındeki çanta ile doktorun muayenertanesinden içen gırdı. Hemşire, "Derhal soyunup, içeri odaya geçin" dedi. Adam, "Hık, mık" dıye dirense de, dinietemedi. Çarestz, soyundu ıçen geçtı. Baktı, kendisı gıbi süklüm püklüm bır başkası içeride soyunmuş, oturuyor. Yakındı: "Zoria soyundum, üşûyorum şimdi." Dığeri hazırmış meğer: "Sorma kardeşim, tam 'Gözumde arpacık çıktı' diyecektim. Anadan dogma soyunmamı istediler." Çantalı oianı. boşaldf: "Sen, kendi durumuna şükret Ben, elektrik tesisatçısıyım." Oylara sahip olmak CHR 27Mart1994 seçımlennden ders almışa benzıyor. 27 Mart yerel seçımlerınde, apartman boşluklarında, çöplüklerde yanmış oy pusulaları bulunmuş; RP'lı Melih Gökçek de, Ankara Anakent Beiediye Başkanlığı'na oturmuştu. CHP'liler, bu kez ışı sağlam tutacaklar. CHP Ankara ll Başkanı Haydar Doğan, "Yerel seçimlerde sandık sahiplenmesinde basanlı değildik" dedıkten sonra. şu önlemlerı aldıklannı sıraladı: "Sandık gözlemcilerine çok ciddi ağırfık vereceğiz. Sandık sorumlusu, sandık başından aynlırsa, partiden ihraç edilecek. Bu iş için tam 5 bin kişi görevlendirdik. Aynca, bu kişileri denetleyecek 1000 kişi ayrıldı." Aslına bakılırsa. bılinçli seçmenler, bu önemli seçimde gönüllü bırer sandık gözlemcısı olmalı. Hem oyuna hem de sandığına sımsıkı sahıp çıkmalı. Görünmez tehlike DSP 1. bölge bırıncı sıra adayı Hikmet Uluğbay, dığer arkadaşları ile birlikte gazetemizı zıyaret etmışlerdi. Seçim sonrası TBMM'nin görüntüsu üzerinde konuşuluyordu Uluğbay, sağ partilerde, dışandan görünmeyen bir gızli oyuna dikkat çekti: "Aslına bakarsınız, her sağ sryasi parti, imam-hatip okullanna bağlı şubeler gibi, içlerinde birer RP banndınyor. Işte ANAP, BBP ile biriik. DYP'nin kimi adaylan MHP listelerindekiler. Seçim sonrası, hepsi, Milli Eğitim Bakanlığı'nın son günlerde aldığı bir kararla, imam-hatip okullarının şubelerini bağımsız okullar haline getirdiği gibi, Meclis'te bloklaşacaklar. Belki aynlıp partilerine dönecekler, belki birçok gelişmede RP ile birlikte davranacaklar. Görünmeyen tehlike burada." Uluğbay, sozlerını şoyle bağladı: "25 aralık sabahı çıkan fotoğrafı, geriye dönüp bir daha çekemeyiz." ANAP milletvekili adayı Oztimur'dan, gazetemize ziyaret İstanbul Haber Servisi - ANAPın Istanbul 2. bölge 6. sıra mılletvekili adayı Faruk Öztimur seçim çalışmalannı yürüttüğü arkadaşlan ile birlikte gazetemizi ziyaret etti. Gazetemizin Genel Yayın Yönetmenı Orhan Erinç ile görüşen Öztimur, ülkemizde özürlü ınsanlann seçmen kütüklerine yazılamadıkJan için oy kullanamadıklannı söyledi. Özürlü vatandaşlann birçoğunun eyinden bile çıkamadığına dikkat çeken Öztimur, ülkelerin çağdaşlığınm özürlülere ve yaşlılara bakış açısı ile ilgili olduğunu vurguladı. Parlamentoya girmesı durumunda özürlülerin yaşadıklan sorunlan yasal açıdan çözümlemek ıçin çalışacağını söyleyen Öztimur, "Bunun yanında toplumun sorunlannı da çözerek bir özürlünün neler yapabileceğini göstermek istiyorum" dedi. (Fotoğraf: HATİCE TUNCER) KİM KİME DUM DUMA BEHÎÇ AK ÇİZGİLİK KÂMtL M4SARACI H A R B İ SEMtHPOROY GADDAR DAVUT MRÎKIRTCEBE YA CJA//lt£XS/r£ 7>. A/e PEMEK ACA8A ?.. C//V/1/&BS EVgBN DE ASETEAC//H.PÛSA K.ÜL.TÜO. L£ OON ? MAHİ /HSAMOLMA AAM OÛULO S 3 f KOA1AHCO cetcer/... HBO. fJBYSE... VEBJEN OY£M>1LU 3/e. EŞ .'.. HAGÇU&/NI ~ OCLAN <3£ars///Yl LALELEBJ YAO/N ĞÖRÜCEZ SEBfSJMl.. BULUT BEBEK NIRAYÇÎFTÇÎ MIR>DRLAR UĞLR DLRAK VEFAT Naciye ve Ahmet Kılıç'ın oğlu, Yahya Kılıç, Semiha Şahbudak, Adnan Kılıç, Kemal Kılıç, Rauf Kılıç, Süheyla Kılıç ve Leyla Kılıç'ın ağabeyleri, Hülya Kılıç'ın hayat arkadaşı, Ömer Kılıç'ın biricik babası KENAN KILIÇ'ı(1957-1995) * 22.12.1995 tarihinde geçirmiş olduğu elim bir trafik kazasında yitirdik. Cenazesi 23.12.1995 tarihinde Çağlayan girişindeki Yeni Cami'de kılınacak öğle namazını müteakip Hasdal Mezarlığı'na defnedilecektir. AİLESİ BAŞSAGLIGI Gazetemiz avukatlarından Mustafa Kemal Güngör'ün değerli kuzeni KENAN KILIÇ'ı 22.12.1995 tarihinde elim bir trafik kazasında yitirmiş olmanın derin üzüntüsü içindeyiz. MerhumaAllah'tan rahmet, kederli ailesine başsağlığı dileriz. CUMHURİYET ÇALIŞANLARI ... AHMET BEfcEK 6EKJE MA- YEMEDt!,, YAV! SU COCUK YEMEMEKTE BAVAT 6İ MAMA E>U! TARİHTE BUGÜN MÜMTAZARIKAN 23 AralJ. K/BRIS'TA BANYO KATÜAMI! isa'm8u6üN,QiecE) Kigtns'm^uuLAiz «/« TÛRK.ANNE VE ÛÇ ÇOCUGUMU OLPuRDU.' fSgO'7» KMSULAH KiBRlS DEVl£Tİ, vE TzJ/ejc IKI TOPLUMOAN ouışuYOeev AAJCAK, KAÇlNMALARl VE TÛRKLEBl SlNPtRMEYE,GlOE(lEK yotc 67ME- YE KAUaÇAtALAe/YLA', PURl/M Bl£ rÇ SAmŞA DOHÛŞTU. EOKA FEpHif ÖISGUTVNUN ÖNCÛLÜĞÜAJDE YO LA ÇIİCAN RUMLAK, AKAUH AV'NIN t&klCl YAlZlStNDA ŞlODerı A/STfeOl. TUKK ALAY1- UW OotTO&J OLAM 8M8AŞI NİHAT ILHAH'IH GĞREVLİ BUIMNOUĞU €EC£,EV1HE YAPlLAU BlK SAŞtaHDA, 8ANYOİA SAKIAHAH £Çl VE ÛÇ KUÇÛK Ç0CUĞU, OTOMATİK. SllAHlAfUA KATie&LDl! İlUan'ı* efr AbrveHltan
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog