Bugünden 1930'a 5,476,884 adet makaleKatalog


«
»

Sevgili Vatandaşlarım! Temel demokratik hakkınız olan oyunuzu kullanmak üzereyarın, sandık başına gideceksiniz. Yapacağınız tercih, ülkemizin kaderini belirleyecek. Biz, Anavatan Partisi olarak, somut bir hedefle karşınıza çıkıyoruz: Ülkeyi düzlüğe çıkarmak... Bize görev verdiğiniz takdirde, bu hedefe nasıl varacağımızı açıklamak için, bugün, taahhütlerimizden bazılarım sizinle paylaşmak istiyorum: Dini inancı, etnik kökeni ne olursa olsun, farklılıkları, toplumun zenginliği sayıyoruz. Toplumun bütün kesimleri arasında kesin bir uzlaşmayı taahhüt ediyoruz. Güneydoğu sorunu, ülkemizin yıllardır kanayan yarasıdır. Bu sorunu çözmeden demokrasi olmaz. Sorunu, ilkelerden taviz vermeden, bölge halkının katılımıyla kesin bir çözüme kavuşturmayı taahhüt ediyoruz. Maalesef, siyaset kirlendi. İnsanlar birbirine güvenini yitirdi. Siyasette dürüstlük ilkesiyle, bozulan toplumsal dengeleri yeniden kurmayı taahhüt ediyoruz. Devlet; güvenlik, savunma, dış politika ve altyapı gibi asli görevlerinden uzaklaştı. Devlete yeniden işlerlik kazandırmak için, yerel yönetimleri güçlendirerek, kaynak- larını üç katına çıkaracağız. Böylece, yükü hafifletmiş, daha hızlı çalışan bir devlet taahhüt ediyoruz. Vatandaşlar, hukuka ve adalete olan güvenlerini kaybetti. Hukuka tam bağımsızhk ve bozulan adalet sistemine işlerlik kazandıracağımızı taahhüt ediyoruz. Adaletsiz vergi sistemi, vatandaşların belini bükmüş durumda. Dar gelirlinin vergi yükünü azaltmayı ve asgari ücreti vergi dışı bırakmayı taahhüt ediyoruz. Yapılan özelleştirme, siyasHJıkar endişesiyle güdük kaldı. Türkiye'nin sırtında kambur olan KİT'leri, başta kamu bankalan olmak üzere, özelleştirmeyi taahhüt ediyoruz. 9 **$ PARTİSİ 1983
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog