Bugünden 1930'a 5,465,953 adet makaleKatalog


«
»

Yılın son fırsatı! [fîh EMLAK BANKASI 72. VL SAYI 25823 / 25000 TL (KDV ,çinde) Cumhuriyel- 3OO milyon önpeşinatla KURUCUSU. YUNUS NAOİ (7924-7945; BAŞYAZARI: NMfc NADİ r7945-7997j 2AM1K1885CUNURTES) SEÇİMDE, BARAJSIZ D'HONDT SİSTEMİ UYGULANACAK Anayasa Mahkemesi çevre barajım iptal etti ANKARA (Cumhuri>et Bürosu) - Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel. yüzde 10'luk çevre barajı uygulamasını ıptal ettirdi Anajasa Mahkemesi. 24 aralık milletvekih genel seçıminde yüzde 10 çe\re barajı ujgulamasını öngören 4138 sayılı vasanın 3 maddesını anayasaya aykın bularak iptal etti Karar ovçokluğu ıle alındı Iki üye karara muhalif kalırken. bir üye de kısmen karşı oy kullandı. Anayasa Mahkemesi karanna göre. yüzde 10"luk Türkiye barajını aşan partıler ıçin avnca bir seçım bölgesı barajı aranmayacak, iîlerde milletvekılı dağılımı normal d"Hondt sıstemı uyannca yapılacak. Cumhurbaşkanı Demırel. 4138 sayılı yasayı onaylarken. çevre barajına ılışkın duzenlemenın anayasava aykın olduğunu öne sürerek iptal edılmesı içın 24 kasım cuma günü Anayasa Mahkemesf ne başvuruda bulunmuştu. Yüksek Mahkeme. dün saat 10.00'da Başkan VektaGiingörÖzden'ın başkanlığında toplanarak iptal başvurusunu esastan ıncelemeye başladı. Yaklaşik 2 5 saat süren bir toplantıdan sonra kararı açıklayan Özden. 4138 sayılı "Milletvekili Seçimi Yasası'nda Değişikük Yapılması Hakkındaki Yasa*nın 3. maddesı ıle getınien \e Mılletvekılı Seçimi Yasası'nageçıcı 14. maddeolarak eklenen. 20 Dönem Mıllet\ekılı Genel MArkasıSa. 19,Sü.l'de KÜSKÜNLERİN BAŞVURUSU KABUL EDtLDt Meclis, seçimin iptalini görüşmek için toplamyor • TBMM Başkanı Ismet Sezgin, liste küskünlerinın istemini kabul ederek Meclis"i. 4 aralık pazartesi olağanüstü toplantıya çağırdı. Sezgin. TBMM Içtüzüğü ve anayasanın olağanüstü toplantıyla ilgili hükümlerinin gayet açık olduğunu. bu konuda başkana takdir yetkisi vermediğinı belirttı. DYP'li Müftüoğlu ise Meclis Başkam'nın takdırini yanlış yönde kullandığını ileri sürerek. 4 aralık günü bütün güçleri ile Meclis'te hazır bulunarak önerinin reddi yönünde oy kullanacaklannı bildirdi. • TBMM'yi olağanüstü toplantıya çağırdıktan sonra Seçim Yasası'nı- değiştirerek erken seçimi önlemek isteyen çoğunluğu DYP'li '"isyancı" milleU'ekillerine partilerden destek gelmedı. ANAP. seçimin ertelenmesi ginşimine hıçbır şekilde katkıda bulunmayacağını. ancak hükümet için gensoru önergesine tam destek vereceğini bildirdi. Meclis'in olağanüstü toplanmasına katkı sağlayan MHP, seçimin ertelenmesi görüşünden çark etti. • 5. Sayfada Siyasette sıcak güıder SERVETİYLE ÎLGİLt EK RAPOR • TBMM Lıderler ve Yakınlannın Malvarlıklannı Araştırma Komısyonu'nun DYP'lı uyelerının. Başbakan Çiller ve ailesinın kuşkulu sen etını aklayan raporuna karşılık hazırlanan ve adına "ek rapor" denilen alternatıf raporda Çiller ailesi, eksık beyanda bu- lunduğu belırtilerek agır bir dille suçlandı • Raporda. Özer Uçuran Çiller'in sahıbı olduğu Mıtaş Millet- lerarası Yapı Taahhüt ve Ticaret AŞ'nın beyanda yer almadığı \L mal beyanlannda. Çıl- leraılesıneaıt olduğu belırtılen Sanyer Us- kumrukoy"dekı apart otelden de soz edilme- dığıne dıkkat çekile- rek. "Özer Çiller'in 500 mılyona aldıklan- nı iddta ettigı yatı. 2 5 milyara Aksigorta'ya kasko yaptırdığı sap- tandı" denildı DÜRDMEKOCMâirm I 4. Sayfada Çiller'in malvarlığı beyanı eksik • TBMM Başkanı Ismet Sezgın'in, küskünlenn Meclıs'i ola- ğanüstü toplama başvurusunu kabul etmesinın ardından, DYP'li- ler, Başbakan'ın malvarlığı ve bugüne kadar yaptığı dığer icraat- lanyla ılgıli olarakgensoru vermek içın harekete geçtı 20 millet- vekilınin ımzaladığı gensoru önergesıne, eski TBMM Başkanı Hüsamettın Cındoruk ıle ANAP'tan da destek gelırken, CHP Ge- nel Sekreten Adnan Keskın, gensoru konusunda henüz bir değer- lendırme yapmadiklannı belırterek. "Akıllan şımdı mı başlanna geldı 1 Bu oyuna biz alet olmayız" dedı. • 4. Sayfada ANAP'tan TÜridve'ye3 bOVUtİU baklS ANAP'm 24 aralık Seçim Taahhütnamesrniaçıkladı&toplanünınJ * .. * en ilginçyanı, Genel Başkan Mesut Yılmaz kürsüyeçıkmadan önce gösterime sokulan 3 boyutlu filmdi. Ozel karton çerçeveu plasrik gözlükJe izienebilen fllmin birinci bolümünde, DYP- SHP (CHP) koalisyonu döneminde gerçekleşen toplumsal olaylar. acı. göz>aşı. kan ve sefalet dolu "tek boyutlu" görün- tülerle sergilenirken, bevazperdenin öniindeki cam panonun vıkılmasıvla başlayan filmin ikinci bolümünde ANAP ik- tidarlannın icraatlan üç bov utlu olarak gösterjldi. Filmin "ANAP'II Yüİar" bölümü,Turgut Ozal'ın başbakanlığı döne- minde televizyonlanla yayûnlattığı "İcraaûn İçindeıT programlannı hatıriatü. (Fotograf: KÜBtLAY TÜNTÜL) ARABASIMN İÇİNDE YAKILDI Istanbul Haber Servisi - Bağcılar TEM Otoyolu Mahmutbey Köprüsü yakınlannda benzın dökülerek yakılan bir otomobilin içinde tamamen yanmış bir ceset bulundu Yanan otomobilin DYP Istanbul 1. Bölge milletvekılı adavı, Yener Kaya Menkul Değerler AŞ Yönetım Kurulu Başkanı ve fstanbul Menkul Kıymetler Bor- sası Yönetim Kurulu Üyesı Ismail Yener Kaya'ya aıt olduğu açık- lanırken, yanmış cesedın de Yener Kaya olduğu sanılıyor Emnı- yet yetkilılen. Kaya'nın dün akşam saat 21.05'te uçaktan ındığını. ancak otoparkta bulunan otomobıltnı 2 5 saat sonra aldığının sap- tandığını belirterek. soruşturmanın kapsa- manın genışletılerek sürdürüldüğünü bıl- dırdiler. Bağcılar TEM Otoyolu Mah- mutbev Köprüsü ya- kınlannda onceki ge- ce saat 24.00 sıraların- da meydana gelen o- lay kısaca şövlegelış- ti. 34 YK 487 plakalı Mazda marka otomo- bilin alev aldığını gö- ren sürücüler durumu itfaiye ekıplerine bil- dirdi Itfaiye ekıplerinin olay yenne geç geldiği belirtilirken. bu es- nada benzın dökülerek yakıldığı anlaşılan araç tamamen yandı Yangının söndürülmesinden sonra otomobıl içensinde sağ ayagı- nın debriyaj pedalına. sol bileğının de kapı koluna kelepçelenmış olduğu görülen bir ceset bulundu Polis. plaka kayıtlarından oto- mobilin, 24 aralık seçımlerinde DYP tstanbul 1. Bölge 13 sıradan MArkasıSa. 19,SİL I'de DYP'li adayın kuşkulu olumu Kuzey Irak Talabani bağlaşık anyor • Türkiye'nin, rakibi Kürdistan Demokrat Partisi'ne daha fazla yardım etmesınden yakınan Kurdistan Yurtseverler Birligı lideri Celal Talabani'nin, Ankara'ya, "Bizi ihmal ediyorsunuz. Bu yüzden başka müttefikler anyorum" itirafında buîunduğu öSrenıldı. Ulf 8 ARİBfiAHİMOĞLü-mıı haöerl M U. Sayfada NATO'nun yeni patronu Solana • Brüksel'deki NATO daimi temsılcılerı, NATO Genel Sekreterhği için îspanya Dışişleri Bakanı Javier Solana'yı seçtıklenni açıkladılar. Solana, salı günü yapılacak NATO Dışişleri Bakanlan toplantısında yeni görevıne atanacak. • 11. Sayfada Yaşar KemaPe beraat • Alman Der Spiegel dergisinde yayımlanan "Zulmün Artsın" başlıkh yazısında bölücülük yaptığı gerekçesiyle Istanbul Devlet Güvenlik Mahkemesi'nde yargılanan yazar Yaşar Kemal beraat etti. Devlet Güvenlik Mahkemesi'nin karannda, 8. maddedeki değişiklikle yazı incelendiğinde suç kastına rastlanmadığı ve TCK'nin 312. maddesinde belirtilen "halkı sınıf, ırk. din ve bölge farklılığı gözeterek kin ve düşmanlığa açıkça tahrik etmek" suçunun unsurlannın oluşmadığı belirtildi. Yaşar Kemal dunışmadan sonra yaptığı açıklamada, "Önemli olan benim hjeraatim değil, ben tek kişiyim. Gönül ister ki hiçbir yazar düşünce suçlusu olarak burava gelmesin" dileğinde bu- lundu. Ünlü yazan Zülfü Livaneİi ve Tank Akan yalnız bırakmadı. (Fotograf: REUTERS) Istanbul Haber Servisi - Al- man Der Spiegel dergisinde ya- yımlanan "Zulmün Artsın" baş- lıklı yazısında "bölücülük pro- pagandası" yaptığı gerekçesiy- İe yargılanan yazar Yaşar Ke- mal Gökçeli beraat etti. Istanbul 4 No'lu Devlet Gü- venlik Mahkemesi'nde (DGM) dün yapılan duruşma>a Yaşar Kemal "in yanı sıra. avukatları Enver Nalbant, M. Erkan Pek- mezci ve Didem Konaş katıldı. Yerlı ve yabancı basının büyük ilgı gösterdiğı duruşmayı izle- yenlerarasında Isveç Başkonso- losu Kai Falkman ile Ataol Behramoğlu, Zülfü Livaneİi, Kandemir Konduk, Tarık Akan, Lale Mansur. Nur Sü- rer ve Mahir Günşıray gibi sa- natçılarda vardı. DGM Cumhu- nyet Savcısı Mehmet Demirci e- sas hakkındaki görüşünde, 3713 sayılı Terörle Mücadele Yasası'nın 8. mad- desinde yapılan değişiklikle yazı incelen- diğinde suç kastına rastlanmadığını belir- terek Yaşar Kemal'ın beraatinı talep etti. Mütalaaya karşı görüşü sorulan Yaşar Ke- mal. bu görüşe katıldığını ve başka bir dı- yeceğibulunmadığınısöyledı. Kısabirara- dan sonra karannı açıklayan mahkeme he- yetı, 8. maddedeki değişiklikle yazı ınce- Cezası bozulanlar yargılanacak DEP davası yeniden DGM'de • Yargıtay 9. Ceza Dairesi, haklanndaki mahkûmiyet kararlannı bozduğu kapatılan Demokrasi Partisi milletvekilleri Sedat Yurtdaş, Sırn Sakık, Ahmet Türk ve bağımsız milletvekili Mahmut Alınak'ın dosyalannı yeniden yargılanmak üzere DGM'ye gönderdı. • DEP davası avukatlanndan Yusuf Alataş, cezası onaylanan millervekilleri için Avrupa Konseyi İnsan Haklan Mahkemesi"ne başvuracaklannı söyledi. • 4. Sayfada lendiğinde suç kastına rastlanmadığını ve TCK'nin 312. maddesinde belirtilen "hal- kı sınıf, ırk, din ve bölge farklılığı gözeterek kin ve düşmanlığa açıkça tahrik etmek" su- çunun da unsurlannın oluşmadığı yönün- de karar vererek Yaşar Kemal'in beraatinı kararlaştırdı. Duruşmanın çıkışında basm mensuplan- nın sorularını yanıtlayan Yaşar Kemal, '•Önemli olan benim beraatim değil, ben tek kişiyim. Gönül is- ter ki hiçbir vazar düşünce suç- lusu olarak burava gelmesin. De- mokrasi Türkiye'nin hakkıdır. Türkiye'de demokrasi isteven çok insan var, ama bu uğurda sa- vaşım veren az. Ben mücadeleve devam edeceğim. beraat etsem de mahkûm olsam da" dıye ko- nuştu. Kemal kendısıne bir ay- nm vapılıp yapılmadığı yolun- dakı bir soruya da. "Bir vıldır devam eden bir dava. 72 yaşında birinsanı 1 vıldırburalara kadar sürüklüvoıiar" yanıtını verdı Alman telev ızyonları. Türk Sılahlı Kmvetlerı'nın Kuzev I- rak operasyonunu eleştirmesı üzerine yargılanan Yaşar Ke- mal'ın mahkemede beraat etme- sıni ılk haber olarak verdı Haf- talık Der Spiegel dergisinde va- yımlanan makalesınde Türk or- dusunun ayrımcı gruplara karşı düzenledi- ğı opeasyonlan eleştıren yazar Yaşar Ke- mal'e üç yıl hapıs cezası ıstemı ıle dava açılmıştı. Beraat kararı. Almanya'nın en çok ızlenen TV kanallan arasında bırincı haber olarak yavımlandı Alman radyoları- nın da vayımladığı haberde. Yaşar Ke- mal'ın uİuslararası unesahıp bir Türk vazar olduğuna dıkkat çekıldı. OLAYLARI1V ARDEVDAKİ GERÇEK Sil Baştan mı? Dün yaşanan iki önemli ge- lişme sıyası gündemın seyrıni değıştirdı. Anayasa Mahke- mesi yüzde 10'luk ıl barajını iptal etti. TBMM Başkanı Is- met Sezgin, DYP'de liste dı- şı kalanların başı çektiğı baş- vuruyu dıkkate aldı ve 4 aralık pazartesi günü Meclıs'i top- lantıya çağırdı Birinci gelişme seçimin so- nucunda. ikincisi ısebaşlangı- cında etkıli olacak. Anayasa Mahkemesi, erken genel seçımlerın 24 Aralık'ta yapılmasını öngoren seçim yasasındaki değışiklıklere iliş- kin başvuruyu, ikı maddeyi ip- tal ederek sonuçlandırmıştı. Mahkeme. yasadaki il ba- rajlarını "temsilde adalet" il- kesinı çığneyeceği gerekçe- siyle. Türkiye millervekilliğinı de "farklı statü" yaratacağı gerekçesiyle iptal etti. Sağduyu. TBMM'nin bu iki uyarıyı dikkate alarak yeni bir yasa değışıklığı hazırlamasını gerektırıyordu. Ne yazık ki öyle olmadı. İk- tidar ortaklarının başı çektiği bırgırişimle. yüzde 10'luk Tür- kiye barajının ıllerde de korun- ması öngörüldü. Cumhurbaş- kanı Süleyman Demirel, bu yasayı hemen onaylayıp Res- mi Gazete'ye gonderseydi muhalefet partilerince eleştiri- lecektı Onaylamayıp "veto" etseydı iktıdar partılerı, kendi- sinı "seçimi engelleyici" tu- • • • • irkası Sa. 19, Sü. 9'da B U G U N Uluslararası koogrel«rve biHmcSerimfct Cumhuriyet'le birlikte Bu böyle biter mi? • Aziz Çalışlar'ın ölümünde toplumsal 'kanser'in payı büyük. Son dakikaya kadar direndi Çalışfar; üreterek, çalışarak direndi. Neye karşı? Bizzat o toplumsal 'kanser'e karşı. Tabii kendi alanında, yani estetiğin çeşitli dallannda, kuram, uyarlama, sistematik derleme, çeviri ve sanatsal üretımle. • 15. Sayfada BORSA ûDun 39.337.14 Öncekı 39.113.64 DOLAR ûDun 55.350 ÖnceKi 55.000 MARK ûDun 38.350 Onceki 38.300 ALT1N ûDun 687.000 Orcekı 685.500 GUNDEM MUSTAFA BALBAY Çillerin Yürütme Yetkisi.•• Yaşadığımız olaylar gösteriyor ki Başbakan Tansu Çil- ler'in daha bilmediğımiz pek çok yeteneğı var Bız meğer sadecetakım kurup "yurütme "yeteneğinden haberdarmı- şız. Bilindiği gibi anayasamız, yasama yetkisini Meclis'e, yar- gı yetkisini bağımsız mahkemelere, yürütme yetkisini de Bakanlar Kurulu'na vermiş. Bızde Bakanlar Kurulu, "Çil- ler'e Bakanlar Kurulu" gibi çalıştığı içın yürütme yetkisi tu- müyle Başbakan'ın elinde. Zaten yeni Bakanlar Kurulu da bir kez tanışmak için top- • Arkası Sa. 19, Sü. 3 'te
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog