Bugünden 1930'a 5,446,716 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 14 ARAUK 1995 PERŞEMBE HABERLER Yargıtay'dan RP yalanlaması • ANKARA (Cumhurfyet Bürosu) - Yargıtay Başsa\cısı Haluk Yardımcı. Refah Partisi hakkında soruşturma başlattıklan yolunda gazetelerde son günlerde çıkan tüm haberlerin "uydurma haber" olduğunu açıkladı. Yardımcı. "Nasıl böyle haberler yazıyorlar şaşıyorum. 'Sağır duy mazsa yakıştınrmış 1 diyorlar ya aynen öv le yapıyorlar" dedi. Selahattin Şar toprağa verildi • İstanbul Haber Servisi - Isianbul'da ölen Basın Şeref Kartı sahibi Selahattin Şar. dün Karacaahmct Mezarlığı'nda toprağa verildi. Cenaze törenine Türkıye Gazetecıler Cemiyeti Başkanı Nail Güreii. TRT tstanbul Bölge Müdürü Orhan Ta^an. gazetemiz Genel Yayın Yönetmeni Orhan Erinç. gazeteciler \e ailesi katıldı. Kafaoğlu'ndan İP açıklaması • İstanbul Haber Servisi - Aslan Başer Kafaoğlu. Işci Partisi'ne destek veren aydınlar arasında imzasının bulundugunu. ancak bu imzay ı daha önce üyesi olduğu BSP'nin seçimlerdeki tavnnın belli olmamaM nedeniyle attığını açıkladı. Kafaoğlu. partisınin seçimlerde HADEP"i desteklemesinin ardından, partı disiplinine uyacağını belirttı. İP 'Yerli Mallam Haftası'm kutladı • tstanbul Haber Senisi - Işçi Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek. Sümerbank işçileri ile birlikte Avrupa Gümrük Birliği'ne karşı "Yerli Malı Haftası"nı kutladı. Perinçek. Sümerbank'ın Bahçekapı Mağazası öniinde işçilerle birlikte yaptığı basın açıklamasında. "Gümrük birligine girmek. Sevr'e geri dönmektir" dedi. Memurlardan protesto • İstanbul Haber Servisi- Acıbadem 150. Yıl Posta Işleme Merkezi'nde çalışan bir grup memur. Türk Telekom AŞ'de çalışanlar ile Posta İşletmesi'nde çalışanlararasındaki ücret dengesizliğini \e özelleştirmeyi protesto etti. Çeşitli sloganlar atarak Acıbadem'den Kadıköy Merkez Postanesi'ne yürüyen memur grubu. Ulaştırma Bakanlığı ile PTT lşletmesi Genel Müdürlüğü'ne sorunlanyla ilgili telgraf çekti. 'Dağlara Gel' yine mahkemelik • ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Halkm Hukuk Bürosu avukatlanndan Zeki Rüzgâr. 27 Mart 1994 yerel seçımlerinde. Grup Yorum'a ait "Dağlara Gel Dağlara" adlı parçanın sözlerini değiştirerek parçanın müziği ile propaganda kasedi yaptıran MHP hakkında yeniden dava açacaklannı bildirdi. MHP'de 'ezan' istifası • A N K A R A (Cumhuriyet Bürosu)- MHP Antalva milletvekıli adayı Osman Müderrisoğlu. adaylıktan ve partisi nden ıstifa etti. Eskı Antalva Müftüsü Müderrisoğlu, eski Devlet Güvenlik Mahkemesi Başsavcısı Nusret Demirarın ezanın Türkçe okunması yolundaki görüşüne MHP Genel Başkanı Türkeş'in tatmin edici açıklama getirmediğini belirtti. DİSK'ten kınama • İstanbul Haber Servisi - DİSK Yönetım Kurulu üyesi Doğan Halis, üniversitelerde MHP ve BBP'lilerin saldınlannı şiddetle kınadıklannı açıkladı. Halis. polis ve jandarma tarafından adeta kuşatılan üniversitelerde devletin. bu saldınlan niçin önleyemediklerini, faillerini niçin yakalayamadıklarını açıklamak durumunda olduğunu söyledi. 'Sokaktaki adam' liderlerin katıldığı Show TY Kanal D ve atv'de yayımlanan açıkoturumlan değerlendirdi: Vatandaşın derdine değîııınedilerİstanbul Haber Senisi - Siyasi parti liderlerinin Shovv T\', Kanal D ve atv"de yayımlanan tartışma programlan. yurttaşlann değişik değerlendinnelerine neden oldu. Yurttaşlardan bazılannın tartışma izlenimleri şöyle: Hasan Dal (Nakliyeci): ""Çiller ile Mesut Yılmaz'ın karşılıklı suçlamalarından başka bir şey yoktu. En güzel Ecevit konuştu. Dürüsttü. inandıncıydı. Mesut Yılmaz'm iktidar olduğu dönem de uzak değil. o da aynıydı." Kemal Yonucu (Tekstilcı ı: "Üe boş bir dolu etmiyor. Kendi içinde demokrat olamayanlar demokrasi adına bir şey yapamazlar ' Ahmet Karaoğlu (Muhasebeci): '"Deniz Baykal ölçülü konuştu. Tansu Çiller ile Mesut Yılnıaz pençeleşti. Iki lider böyle halkın karşısında kavga ederlerse halimiz içleracısı. Ancak halkın sorunlanna değinen yok. Herkes koltuk se\dasında." Mithat Canbaz (Tezgâhtar): "Tansu Çiller oy kaybetti. Türkiye'de nereden baksanız yüzde otuz kararsız oy var. Liderlerin tartışmasının nedeni de bu kararsız oylan etkilemekti. Erbakan'ın gelip 'Mercümek'gibi konuları cevaplaması gerekırdi. Mesut Yılmaz kendini gösterdi " kenan Cönen (Tekstilci): "Denız Baykal konuşmalara daha dışandan girdi. Ama cıddı \e oturaklı konuştu. 'Seçimden sonra da her a> gelip tartışalım'dedi. bu güzeldi. Çiller boştu." Mübeccel Çelikbaş (Ev hanımı): "Çiller kadın olduğu için onu çekemiyorlar. Erbakan da gelmemekle çok çirkin bırdavranışta bulundu. Çok ayıp. Ece\ it yine neticesiz. Deniz Bey süperdi. Memleketi düşünen bir insan. Mesut Yılmaz kendi iktidar olduğu dönemlerdeki yolsuzluklarından hiç söz etmedi." Turhan Gûrbüz (Esnaf): "Bu tartışma seçim öncesi tartışmasından çıktı. MaKarlıklan hakkında karşılıklı suçlamalar tartışmasına dönüştü. Şu ana kadar kim ne yaptı, bundan sonra ne yapılması gerekiyor, ne yapmak istiyorlar. bunu kimse konuşmadı." Muharrem Gönen (Tekstilci): "Çılleracizdi. Mesut Yılmaz haklı olarak yüklendi Çiller'e. Benım dikkatimi çeken şu oldu; Mesut Yılmaz. Deniz Baykal'a karşı iktidan eleştirirken bıle saygılı da\ randı. Erbakan'ın mazereti olduğu ıçin gelemeyeceği açıklandı. Acaba geçerli bir mazeret miydı açıklannıadı." Fazlı Akkoca (İnşaat Mühendisi): "Tansu Çiller bir başbakana yakışmayacak konuşmalar yaptı. Ben Mesut Yılmaz'a puan verdim. Türkeş de orada ne arardı bilmem. Ecevit daha iyi olsa isterdik. Erbakan"ın gelmeyeceğinı sağır sultan biliyordu. Ona boş meydanlar lazım. Kürsücü o. Kürsü ayn. açıkoturum ayn." Dışişleri Bakanlığı: Hedef tam üyelik IJmraniye Cezaevi'ndeisyan ANKARA (Cumhuri- yet) - Türkiye'nın A\rupa Birliğı (AB) ıle gümrük birliğine girmesmın Avru- pa ParlamentosıTnda (AP) onaylanmasının ar- dından. ılk hedefın tam üyelik olduğu bildinldi. Türkıye'nin AB ıle gümrük bırlığine gırmesı- nin AP'nin dün yapılan oturumunda onaylanması- nın ardından Dışişleri Ba- kanlığında bir kutlama yapıldı. Dışişleri Bakanlı- ğı Müsteşarı Büyükelçı OnurÖ>men. yaptıgı ko- nuşmada. Türkıye'nin gümrük bırlıgi yolu ile Avrupa ile bütünleşme yolunda önemiı bir adını attığını kaydettı. Türkı- ye'nin AB'ye tam üyeliğı ıçın yasal temelın oiduğu- nu \urgulayan Öymen. "Tam ü>elik için gümrük birliği şansını iyi kullana- cağız" dıye konuştu. Öy- men. gümrük. bırlığı oyla- masi ıle eşzamanlı onay- lanan "Ankara. PKK ile masaya otursun, soruna sivasi çözüm bulunsun" tavsıyeMnde bulunan ka- rar ıle ilgili olarak da "Karar kendi içinde çelis- kili" değerlendırme>ını yaptı. Dışişleri Bakanlığı AB Daıresı Genel Müdürü Büyükelçı Nihat Akyol da Türkıye'nin gelecek yılki gündemınin AB'ye tam üyelik olacağını belırterek "Artık hedef, AB tam üye- lıği"* diye konuştu. İstanbul Haber Senisi - Ümraniye Cezaevi'nde DHKCtutuklulanylaas- kerler arasında çıkan çatışmada. 12 asker ve çok sayıda tutuklu y aralandı. Adalet Bakanlığı Ceza ve Te\ kifevle- ri Genel Müdürü ZekiGüngör'ün ver- diği bılgiye göre gündüz cezaevi yö- netimine bir talep listesi veren mah- kûmlar. bu talep görüşülmeden akşam 17.00 sıralarında koğuş kapılannı kı- rarakjandarmavediğergörevlileriet- kisiz hale getirdikten sonra cezae\ ini iştial ettiler. Isyancılar. basılı evrakların olduğu bölümdedeyangınçıkardılar. Güven- lik görevlilerinin başlangıçta olayın büyümemesi için müdahale etmeme- si üzerine isyancılar, depo ve mutfak bölümü dahil tüm cezaev ini işgal et- tiler. Olayın. tutukluların ailelerivle gö- rüşü sırasında biraskerin göriişü kes- mek istemesi üzerine meydana geldi- ği ileri sürüldü. Ümraniye Cezaevi'nde meydana gelen olayda ilk belırlemelere göre. 12 asker ve çok sayıda tutuklu yara- landı. Olav la ilgili görüştüğümüz Ce- za ve Tevkifevlen Genel Müdürii Ze- ki Güngör. bu konuda şu bilgilcri ver- di: "DHKC koğuşunda bulunan ve gündüz cezaevi yönetimine bir talep listesi veren mahkûmlar, 17.00 sula- nnda malta kapılan dediğimiz koğuş kapılannı kırarak jandarma ve sivil güvenlik görcv lilerine saldırmışlardır. Olav büv ümesin dive şu ana kadar müdahale edilmedi. Kapılardan sök- tükleri parçalar ve denıir çubuklaria güvenlik görev lilerini etkisiz hale geti- ren isyancılar, mutfak ve depolar da- hil tüm cezaev ini işgal altına almış du- rumda. Avnca basılı evrakların bu- lunduğu bölünıde de vangın çıkardı- lar. Olav a \lav Komutanı ve İstanbul Cumhurivet Başsavcısı Av ni Bilgin el kovdu. Duruma göre müdahale etmc karan oniara ait. Varalılar hastaneve kaldırıldı. Durumu inceliyoruz." Adalet Bakanı Müsteşan V'usuf Ke- nan Doğan da bu bilgileri doğrulaya- rak olav ı müdahalesiz ve olabildiğin- ce sorunsuz çözmeye çalıştıklannı söyledi. Olaylann büyümesi üzerine. ceza- ev ine takviye kuvvetler gönderıldi. Komando ve özel timden oluşan mü- dahale ekibi. akşam saatlerine doğru cezaevine girdi. Mahkûmlann bu sı- rada cezaev ini ateşe verdiği görüldü. Alınan bilgilere göre. çıkan çatış- mada yaralanan askerlerden kaburga- lan kınlan Vasfı Durgun ile Hüseyin Öztürk, Haydarpaşa Numune Hasta- nesı'ne kaldınlırkendiğer8 asker. Ga- ta'da ayakta tedav i edildi. Ümraniye Cezaev i'nin çevresinde polis ve askerler yoğun güvenlik ön- lemi alırken olayın duyulmasından sonra cezaev ine giden basın mensup- larının fotoğraf çeknıeleri de engel- lendi. KÜITÜR • SANAT 293 89 7« (3M»T) îc X ORTAOYUNCULAR Ferhan Şensoy FELEK BİR GÜN SALAKKEN Cumartesi-Pazar 15.30 Cumartesi 21.00 Pazar 18.30 Ferhan Şensoy FERHANGİ ŞEYLER Cuma21.00 1101. OYUN Ferhan Şensoy ÜÇ KURŞUNLUK OPERA Çarşsmba-Perşembe 21.00 Bilet Satış Yerleri: SES-1385 Ortaoyuncuiar Tel: 25118 65-65 Tum VAKKORAMA Mağazalan,ÇAJ)ŞI Mastak-Bakırfcoy-Capitol Mağazafarı B U L U N M A Z KÜLTÜR MERKEZİ FELSEFE SEMİNERLERİ Her Perşembe saat 19.00 Istıklal Cad. Aınavur Psj. 212 / 8 Galltasara* Tel.: 513 74 3! 251 85 23 A D A AVNİ DİLLİGİL ÖZENDİRME ÖDÜLÜ AthdFugard Yön: Bülent Yarar Cumartesi 15:00-21:00 Tel: (0212) 251 66 20 Baro Han istiklal Cad. 330 Tünel ii HDilekTurkerTı^troAyna En iyi lcadm oyuncu. En iyî yönefmen odütlü ROSA LUXEMBURG Voğun istck üzerine son S oyun 16 73 Arali* Cumartesi 15 30 21 OO \7 Aralık Pazar 15 3O KÛCUK5AHNE - AUAS »»ASAJI .' UrOÖLU Tfl 2S 1 «5 $7 C KÜLTÜ» BAKANLIĞI VI Refik Erduran RAMİZ ile JÜÜDYöneten Dekor Kostum Mûnk Mefınet a-tcye NunJan 'uncer Calpan Ilhan Baöür 13-14-15 Aralık 21.OO 17 Aralık 15.OO HABIB GEREZ 80. KİŞİSEL RESİMSERGİSİ 14/28 Anlıt 1995 Dam Galeri fW IV CM». E™A a, . X^Jo^t?rANBI tl 2130150 GÛKKUŞAGIEl Sanatları ve musıki atolye çalışmaları kayıtları başlamıştır K»t • Tedılp • Ebro • Ağ*<; oym» ve Sedefkâftık Kuma? desenlemc • Ponelen Süsleme • Cjun (vkray) süsleme • Röiyef • Alfimlnyum Gravâr • PratUı ev dekonı Takı • Ney • Ud Saı • Osnuuıbu Müracaat hergün 10.00-17.00 TEL.: (0212) 513 18 43 - 527 31 44 savaş oyunları bıls&k tıjatro her pııtr 19:30 aWyesl| P a Z a r t e s 1 2 O : O o Bıletlcr V.ırkornma vç Roxjr d« latılnuıkt^dir 81 Isak t e l • 243 20 79 - 99 ARES s * n A T r v t ÜNSAL TOKER Kesim S«ngi»i 7/Zfl Ar»lık 1995 IgnpSok No.24 Tel- 345 11 62 HALE ARPACIOCLU ""- Resim Sergisi 5-31 Aralık '95 Düzenleyen: Yahşi Baraz Ataturk Kultür Merkeıi Taksira-Ist. Tel: 251 56 00 14 Aralık- 13Ocak 1996 GUNÜMÜZ TÜRK RESİM SANATINDAN BİR KESİT OZDEMIR ALTAN GÖKHAN ANLAĞAN MUSTAFA ATA TOMUR ATAGÖK ARZU BAŞARAN USSI0XART CENTER 1 1 VK1CEH1EK TANJU DEMİRCİ MEHMET GULERYUZ BALKAN NACİ İSIİMYEÜ KARADANA HAKAN ONUR ZEKAİ ORMANCI YUSUF TAKTAK GÜNGÖR TANER 1995-1996 Calerimiz P.tesi Hariç hergün 10.00/19.30 arası açıktır. ZEYTİNOĞO) CAD. SEDEF SK. DfNİZ APT. 47/2 AKAOAR-İST. TH_FAX; (212) 268 12 69 • 269 35 45 PASSION SANAT GALERİSİ LTD. ŞTİ. KLASİK. ALTIN. GÜMÜŞ VARAK Vfi MODERN ÇERÇEVE ÇEŞİTLERİ Prof. Dr. Oriun Ersek Sk No. 56/1 TEŞVIKİYE.ISTANBUI. Tel: (0.212) 233 01 50 KULTUR BAKANLIĞI OTOGARGARA Yılın Müıikali yine kapalı DEMETAKBAG SINAN BENGIER YILMAZ ERDOĞAN V E 2 5 K İ Ş İ L İ K K A D R O İSTANBUL DEVLET SENFONIORKESTRASI 15 ARM.IK 1996 CUMA SAAT 19X7 16 ARALIK 1995 CUMAHTÎS! SAAT 1100 ŞEF: EROL E R D I N Ç SOL1STLER: CHRISTIAN LARDE - Flüt MAR1E CLAIREJAMET-Arp W.A. MOZART: Flüt ve Arp Konçertosu KV 299 J SIBELIUS: Senfon. No. 1, Op. 39 • • # 1SARM.IK 1995 CUU* SAAT 18 00 FUAYE SÖYLEŞİSİ " Agacı Sese Donuştürenler " KONUŞMACI: ALP ALTINER YER ATATÜRK KULTUR MEBKEZI BUYUK SALON ., YILMAZ ERDOĞAN . TURGAy KANTÜRK SEANsiAiı B E Ş İ K T A Ş P€RŞEMBE:2 30 CUMA: 21 CC - V - * CUMARTESİ: 15 30 2- 30 PAZAR:' 5 30 19 CC R U L I U R TAM: 400 000 TL M F R K F 7 İ ÖĞRfNÇfemOOOTL M t H R t £ l HAIK GÜNÜ: 300.000 TL 2 6 0 ' ' 5 £ oe.-ıs.r.rrlılıaNıgunjdür., 2 2 / 6 4 6 L- Tiyatro İstanbul ÇETİN ÇEVÎZ "Peau de vache" aiphagrflphica * t a rih toplum (Şeker Bayramı) KÜLTÜR GEZİLERİ AKDENİZDE GEÇMİŞE YOLCULUK 17-24Şubat: R O D O S VE İSTANKÖY 18-25 şubat .• ABU SİMBEL-MISIR- NİL VADİSİ MısırUzmanı TURGAY TUNA 15-21 Şubat: B Ü Y Ü L E Y İ C İ FAS Arkeolog NEZİH BAŞGELEN 18-25 Şubal: İ S R A İ L Ü R D Ü N P E T R A FARUK PEKİN FEST SEYAHAT ACENTASI (0-212) 258 25 73 • 258 25 89 Yazaıüar BariUetve Gredy Çevuen ve Yöneten: GcncayGiuöı Dekor-Kostüm: NUgüa Gükan 1.B.Ş T. İ2niyle. Oynayaıüaı: Nevra Serezli Cihan Ünal Deniz Dğm • Nnran Oktaı ismailHakfaŞen-lybeıklttüa j ve Orçnn Sonat Tiyatro tstanbul'un gerçekleştirdiği "ÇETİN CEVIZ" oyunu, 12 Aralüttan ıtibajen Istanbul'da... | tstek Vakfı Uanu Oğnz Lisesi Tiyatro Salon Seandaz: Sah-Carşamba-Pereembe-Cujni 21.00 Cranartea: 15 00 - 21.00 Paar 15.00 -18.30 Bilet latış yerleri: G^e: (0-212) 275 2110 Vakkoıama Aionerlcez, Taksm. Suadıye Efes Pilsen'in kültür ve sanata katkıları artarak sürecek. PUsen Kültür Sanat ilanlarınız için: 293 89 78 (3 hat) *• 3 Seçim öncesi Üsküdar'dan izlenimler ATAOL BEHRAMOĞLl Su tesisatçiM Mustafa tamiratı bitırip kapıdan çı- karken ne iş >aptıöımı so- ruyor. "'Yazar"' olduöumu öğrenince. benim ona sor- mak üzere oldugum soru- yu daha önce davranıp o bana yöneltiyor - Seçimler ne olacak? - Sence ne olacak 0 - Refah gelıyor Sonra ayaküstü anlatı- vor: "Çok e\e girip çıkıyo- rum. Halk Refahlı bcledi- >enin çalışmalarından memnun. \ergi bildirimin- de bulunmak için SHP za- manında beledi\e>e gitmiş- tim. Riişvet Lstediİer. Elekt- rik, su saati takıp çıkar- mak için bile riiş'vet istcni- yordu. Şirket kuralım di- yenler bile oldu. \ergi bil- diriminden \a/ı;ccip iki se- ne kaçak çalıştım. Şimdi bunlar kalkmış: Refahlı beledhe gelince baş\ur- dum. İşim on beş dakikada çözümlendi." Mustafa daha önce ANAP'lıymış. Bu seçim- lerde oyu Refah'a. Saygılı. dikkatli. Belli ki adam ka- zanmaya. mümkünse par- tisine bir o\ da kazanmaya çalışıvor. Hasan. oturdugum so- kakta küçük bir market iş- letiyor. Karadenizli. güler- yüzlü bir genç adam. Ha- nımı da başı örtülü. fakat davranışları rahat. giiler- yüzlü bir genç kadın. Kü- çük oğullannın adı Barış. Hasan her gün bütün gaze- teleri okuyor. Olup biten her şeyi izliyor. her şeyle ilgili. Benim Cumhuri- yet'teki >azılarımı "biraz ağır" bulunııyor. Fakat "okunacak tek gazete yine de Cumhuriyet." Kupon dağıtan gazeteleri küçüm- süyor. Haberciliklerini de beğenmiyor. Hasan tam bir DYP karşıtı. Pahalılıktan. ülkenin gidi^ınclen kaygılı. Hasan'a göre Csküdar'da Refah ve ANAP bırincilik için çekişecek. DSP üçün- cü. DYP dördüncü olacak. "Ya CHP" sorumu. durak- samaksızın yanıtlıyor: "Barajı bilmem aşar mı..." Kendi oyu. "yüzde doksan Refah. ama belki ANAP da olabilir..." ANAP'ı da se\i- yor. Mesut Yılmaz'la aynı köyden... "Dürüst lider" diyor Yılmaz için. Üsküdar"da bizim otur- duğumuz mahalle u sol gö- riişlii" 1 imiş. Hasan'a göre seçimde bu mahallede de yüzde yirmi beş - yüzde otuz Refah çıkacak \e bu Türkiye geneli bakımından çok şey demektir. Refah'Ia ilgili düşünceleri özetle şöyle: "Onlar gelirse yol- suzluk, hırsızlık azalır. KİT soygunu biter. Gerçi onlar da insan. Eğer onlar da hırsızlık yaparlarsa biter- ler. Başka konularda yan- lışlık yapmalarıda müm- kün değildir. Onlar da Türkıye'nin partisi. Eğer yanlışlık yapacak olurlarsa de\let >ar, askeriye var™** Hasan"la konuştuğumuz sırada dükkândaki bir gen- ce eğilımini soruyorum. Burhan Felek LisesTnde ögrenci ve "MHP*'li... Ha- san gülüyor. "Bu da bir moda. Neden MHP'lisiniz dive soruyorum. cevap ola- rak lisede herkes MHP'li diyorlar..." Oturduğum sokakta ara- da bir karşılaştığım, düz- gün giyimli. yaşlica bir zat giriyor markete. "Emekli albay**mış. - Seçimler hakkında ne düşünüyorsunuz? - Siz ne düşünüyorsu- nuz? - Belli olmaz... Fakat çok geçmeden açıklıyor: "Geçen seçimlerde iki tutam kahve getirmişler, 'hayırlı günler ıçin" diye- rek. Ayıp olmasın dive al- dık..:*'40'h. 50'li yılları anımsıvor "Bu millete he- la yapmayı, helada orurup defl hacet yapmavı öğret- tik... Şimdi o> veriyorlar™*" Albayın sözleriyle: "Sılo- şınca askeri çağınr, sonra gitsin dive bin tane laf ederler. Bir cumhurhaşka- nımızı bile seçemediler..." Sözü. "Ecevit namuslu adam..." diye bağınyor... "Ya Baykaİ" sorumu. ıl- gınç bir fıkrayla yanıtlıyor: "Seyisin atı. komutanın atından hcp bir adım geri- de gidernıiş ve zaten istese de daha ileri geçemez- miş..." Çıkarken Hasan. "Albayım, Refah geliyor" diye takılıyor... "Bize iş düşmesin de_" diye kalen- derce karşılıyor bu takıi- mayı emekli albay. Bir başka markettcyim. Yine Karadenizli bir deli- kanlı. Osman "Refah'ı he- ceriksizlik, riişvet hırsızlık yiikseltti..'* diyor. "Şimdi bunlar, dine dayanarak bunlar yapılmayacak di- yorlar. Bu da bir aldatma- ca..." Osman. Üsküdar"ın sanıldıgı gibi Refah'ın ol- madığını. bazı bölgelerın- de (Selimiye) sağın ağırlı- gı olabileceğini. merkez- den bir miktar MHP çıka- cağını. Ihsaniye Mahalle- si"nin DSP'li olduğunu söylüyor... Doğma büyüme Üskü- darlı. yıllarca yurtdışında da yaşamış, emlak komis- yoncusu Viehmet'in görü- şünce. Refahçılar ""görsel pozisyona sadece Erba- kan'ı çıkararak kendi âlemlerinde, kimseye takıt- madan. sessiz ve derinden" örgütleniyorlar.. Melımet. 18 yaş uygulamasından da en başanyla Refah'ın ya- rarlandığı kanısında... Bunların yanı sıra. "sahte- kârlık, mükcrrer oy kul- lanma" da onlarda... Bu nedenlerle. sadece Üskü- darda değil Türkiye gene- linde oylarını en az yüzde beş arttıracak gibi görünü- yorlar... "Ülkenin batmış ve parçalanma eşiğinde" olduğunu düşünen Meh- met'in kendi oyu ıse MHP'ye... Buna 40 yaşın- dan sonra karar vermiş... Kanlı ya da kansız. ülkeyi batmaktan kurtaracakları desteklemek gerektığine inanıyor... Ecevit hakkında düşün- cesini sorduğumda söyle- dikleri özetle şöyle: "Bü- lent Ecevit çok saygı duy- duğum abimizdir.... Eakat içlerinde komünistler de var_. Ecevit tek başına par- tiye hâkim olsa. ben en az elli kişivle arkasından gide- rim...*" Mehmet'in sol hak- kında düşüncesi de şöyle: "Sol parçalandı. CHP-DSP birbirinden oy çalacak..." \'e bunu üzüntüyle söylü- yor. komünistleri sevme- yen ve oyunu MHP'ye ve- recek olan emlak komis- yoncusu Mehmet... Emekli memur Sabahat- tin, Üsküdar'da birahane işletiyor. Birahanedeki içki muhabbetlerine katılma- yan. orta yaşlarda. ciddi görünümlü bir insan. Müş- teriler genellikle balıkçı. küçük memur ve esnaf... Sabahartin, sosyal demok- rat eğilimli. Seçimlerde CHP \e DSP arasında ka- rarsız. . SÜRECEK
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog