Bugünden 1930'a 5,446,716 adet makaleKatalog


«
»

14 ARALIK 1995 PERŞEMBE • • • • CUMHURİYET SAYFA HABERLERIN DEVAM 19 Galli futbolcu gözden çıkanldı Parayı veren Saunders'ı ahr MISTAFA ERSOY Saunders'ı satmayacağını söyleyen Galatasaray yöneti- mi çark ederek bu futbolcuyu gözden çıkardığını belırttı. Uzun süredırbasındadola- şan -Galatasaray Saunders'ı satacak kulüp amor" şeklın- dekı haberlerı. Kocaelıspor maçı sonrası başta Mehmet Cansun olmak üzere birçok yönetıci yalanlamıştı. Ancak önceki gece bır araya gelen Galatasaray Yönetım Kurulu. 6 saat süren toplantı sonunda Gallı futbolcuyu satabileceğı- ni açıkladı. 2 başkan Doğan HasoL tn- giltere Süper Ligı takımların- dan 2 milyon paund getiren herhangi bır kulübe bu futbol- cuyu satabıleceklerinı belirttı. Hasol. Kubilay içın de Grass- hopers kulübü ıle pazarlıklan- nın sürdüğünü ifade ederek anlaşma sağlandığı takdirde bu futbolcuyu Is\ ıçre kulübü- ne verebileceklerinı söyledi. Yönetım kurulu üyeleri. bu satışlardan sonra birorta saha. bır libero alacaklannı kaydet- tıler. Galli futbolcu Saunders ise. kulübü ile sözleşmesı ol- duğunu belırterek. "Hiç bir yere gitmiyorum. Türkiye'de ulmaktan çok memnunum. Yöneticiler gelişmelerle ilgili bana hiçbirşey söylemedüer'* dedı. Tüm bu gelışmelerden son- ra Futbol Şube Sorumlusu Adnan Polat"Yönetimin tüm niveti marttaki kongreve borç- suz girebilmek. Bu nedenle futbolculan sahyorlar. Ala- caklannı söyledikleri futbol- culan da en ucuz isimlerden seçeceklerdir. Hatta kimseyi almayabilirter bile. Bürün planlannı marttaki kongreye göre yapıyoriar ki bu da takı- mazararveriyor'" şeklınde ko- nuştu. Öte yandan bırbasın toplan- tısı yapan futbolcular yabancı futbolcu transfen konusunda yönetırnı eleştirdıler. Bu arada Yusuf. eskı kulübü Karşıyaka'ya 1 yıllıgına 8 mıl- yar lıraya kıralandı. F.Bahçe'yi tura • Baştarafı Spor 'da ken Fener'ın oyununa. trıbün- lerdekı Fenerlıden ıslik.Ii pro- testo. Fenerbahçe'de Trab- zonspor maçındak: mücade- leden eser yok sahada. Denizli'nın Kocaelısi daha canlı \e ısteklı. 60 dakikahk bölümde Kocaeli'nin 5. Fe- ner'ın ise sadece 1 tek pozıs- yonu \ar. Fener'in hocası ku- İübede düşünceli Serkan'ı Aykut ıle değiştınyor. Bu da yanyor gıbi Fener'e.90 dakı- ka bıterken se\inen yok. Maç boyunca kötü futbol- dan dolay ı sessiz kalan trıbün- ler. artık hep bırlıkte ayakta. Çünkü Fener kaybederse ışler karışacak. Işte92.dakika. Fe- ner'ın usta golcüsü Aykut. Os- man"dan sıynlıp yaptığı güzel vuruşla Volkan'ı a\lıyor Go- lü kalesinde gören Koeaelis- por çöküyor. Se\ ınen Fener- bahçe ve Fenerbahçelıler. Ali Şen başta tribündeki tüm Fe- nerlılerayakta Ancak sınirler bıraz gergın. Kocaelıli sertli- ğe başlıyor. Fenerbahçe gali- bıyetı korumaktan yana. A- ma. Kocaelı "inatla" maçı bı- rakmaktan yana değil. Ve 111. dakıkada Ümit ıle skora gelen eşıtlık. Ostün olan yıne yok. Ve penaltılar bölümü, se\ ınen Fenerbahçe. üzülen ise Koca- elıspor oldu. Bır şey ı unutma- yalım: Fenerbahçe. bu turu kalecı Rüştü'ye borçlu. Koltuk değnekli • Baştarafı Spor 'da lamaya başladı. Bu futbolcu- y u. kaptanı Yalçınteselli eder- ken oldukçazorlandı. San-Laci\ertli takımdan kendısıne yer bulamadığı içın aynlmak ısteyen Mustafa'y a. Brezilyalı teknık dırektör Par- reira ızın vermedı. Parreıra, elınde oldukça dar bir kadro- su olduğunu. hiçbir futboleu- sunun aynlmasına izın vere- meyecegını söyledi. TEMS KLLIS / IŞIK i STI N İki Yeni ••• VTB "Veteran Tenısçıler Birliği" yoluna, yeni bir başkan ve yönetim kuruluyla devam ediyor. Kongre öncesi belirt- tiğimız gibi bu yol güllük, gülistanlık degil. Aşılması zor en- gellerle dolu. VTB'nin dördüncü başkanlığını gönüllü ola- rak teslim alan Tuncer Aksoy, bu zorlukiarın bilinci ıçinde görünüyor. Başan ümidı veren bu tabloda, yönetim kuru- lu üyeleri de aynı anlayış içinde olurlarsa sorunlann çoğu çözülecektır. Her zaman belirttiğimiz gibi veteran tenisci- ler, Türk amatör sporunun gözde temsilcileridir. Perfor- mans tenisının gelişmesinin de bir numaralı dayanağı yine onlardır. Tenis Federasyonu'yla olumlu başlayan dıyalog- la daha sıkı bir işbirliğiyle gelıştirilmelidir. VTB'nin iki yıl için işbaşına gelen yönetımi şöyle: Yöne- tim Kurulu (Asil): Tuncer Aksoy, Bülent Yüksel, Nafiz Duru, Cengiz Eren, Hasan Anacan, Güher Ekiz, llyas islamoğlu, Taner Çöğenli, Ali Kurt. Nejat Müldür, Irfan Temel. Yönetim Kurulu (Yedek): Fevzi Anak, Cem Ince- sulu, Tülin Inak, Demir Bükey, Sevin Yiğitgil. Denetle- me Kurulu (Asil): Çelik Arsel, Zeki Çubukçu, Akın Be- ner. Denetleme Kurulu (Yedek): Bülent Ergin, Roko Ka- sapoğlu, Mehmet Sezer. Haysiyet Dıvanı (Asil): Berke Bozkurt, Teoman Kazancıoğlu, Sedat Kutbay. Haysi- yet Divanı (Yedek|:Nükhet Güvenir, Seyhan Nural, Or- han Döker. •Tenis Mıllı Takımımız Avrupa takım şampiyonasında. beklenilen sonuçla Romanya ve Ukrayna'nın gerisinde kal- dı. Romanya çok iyi takım. Ne bizim ne Ukrayna'nın şan- sı olamazdı, olamadı da. Ancak Ukrayna'yı elimizden kıl payı kaçırdığımıza üzül- dük. Mustafa Azkara 6-7. 7-6, 6-7 kaybettiği maçı biraz sanslı olsa alabilirdi. Çift maçını da kazandığımıza göre so- nuçta 2-1 galip gelebilırdik. Şımdi yapılacak şey vakit ge- çırmeden mayıstaki Davis Kupası maçlanna hazırlanmak. •TÜTEGEN, Türk Tenisıni Geliştirme Vakfı'nın merkezi Ankara'ya alındı. Tenis Federasyonu da Sezai Bağba- şı'nın başkanlığında olımpiyat sonrasına kadar aynı ka- drolarıyla göreve devam edecek. Yasa gereği Sezaı Bag- başı vefat eden Federasyon Başkanı Güneşi Olcay'ın ye- rine atamayla getinldi. •Gülberk Gültekin'le Ipek Şenoğlu on bin dolarlık tur- nuvaya katılmak içm Çekoslovakya'ya gittiler. Para bir yana iyı puan almalarını bekliyoruz. Altılı 3.4 milyon verdi Spor Servisi - Dün koşu- sini bilen 9753 iştirakçi 3 lan Adana At Yanşlarfnda mil\on471 binliraikramiye 3-1 -2-6-6' 12-5,9 kombine- kazândı. 1. KOŞL: F: Hızır 4 (2), P: Artunbey (1). PP: Göktuluy (7). S: tlya> 1 (8). 2.'KOŞf: F: Shahame(5). P: Albeni (4). PP: Akar( I). S: Non StopDance(3). 3. KOŞt: F- hlander 13). P: Moulin Rojge(5), PP: Huron (7). S: Maestro 1 11). 4. KOŞU: F: Tantana (6). P: Kırcan (5). PP: Çaelam (11), S: O l 1 2 5. KOŞL: F: Ercan 77 (1). P: Gülnihal 1(8). PP: Sambey (7). S: >imos, 2 (6). ver Elemis 3). PP: Carreras ALTILI GANYAN < 121. S: Altuehan (13). SS: Ber- — — — — — — ^ ~ ^ — fu2(ll). ' 5 3 6 1 2 4 7.KOŞU:F:Baturalp(4).P:Le- 5 8 3 3 \ema> (3). PP: Kavçınbey (10), 7 10 S:Meİikl(2ı. " 6 2 Gütiin İkilisi: 4. Koşu: 56 8 Tabda Bahis: 2. 3. 12. 13. 11. 11 G Ü N D E M MUSTAFA BALBAY Fenerbahçenın Trabzons- por maçında sakatlanan başa- rılı kaptanı Ofuz, dün Özel Acıbadem Hastanesı'ndesağ- lık heyeti tarafından kontrol edıldı. Sol ayağının iç yan baglarında zedelenme tespıt edilen bu futbolcunun. 6 haf- ta süreyle topa v urması yasak- landı. Oldukça üzgün görünen Oğuz. koltuk değnekleri ile fotoğrafının çekilmesine izin \ermedi. • Baştarafı 1. Sayfada açıkoturumakatılmadı. Erbakan, Kanal 6'da tek kale oynadı. Önceki akşam da atv'de Siyaset Şamdanı programında Yılmaz, Çiller, Baykal, Türkeş bir aradaydı. Görüntüye bakarsak, Çiller'in konuş- ması bozuktu. Yılmaz'ın asabı bozuktu, Baykal'ın sözlerinın omurgası bozuktu. Ecevit'in konsantrasyonu bozuktu, Tür- keş'in morali bozuktu. Erbakan'ın niye- ti bozuktu. Geçmişte, ekranda puan toplayanla- nn sandıkta nal topladığını gördüğümüz çok seçim oldu. O yüzden bu tür a- çıkoturumlar "belirleyici" olarak algıla- namaz. Çiller'in Ingilizce düşünüp Türkçe tümce kurmasına alışkınız. Tümceler genellikle,"...gereği vardır" diye bitiyor. Şu sözüne de bayıldım: - Hiç kimse umutsuzken... Çiller bugüne dek Yılmaz'ın açıkotu- rum davetlerine katılmıyordu. Demek ki haklıymış. kendisini biraz tanıyormuş. Genel olarak tutuktu. Konu, malvarlığı- na gelince kafası karışıyordu. Haklı, mallannın tümü aklına gelince hangi- sinden başlayacağına şaşırıyor. Yılmaz, yıllardır böyle bir programa hasret oldugunu gösterdi. Eskıden, "sözlerinin arasına reklam alınır" denir- di. Şimdı konuşması ses hızını yakala- mış. Konuşmasını izlerken kendimi bir an Jüpiter dolaylarında Galileo uzay aracında hıssettim. Ali Sırça. zaman zaman yarma hare- kâtına giriştiğinde de çıkıştı: Liderlep... Ne Derler? - Konuşturmayacaksanız gideyım... Yılmaz'ın dikkat çektıği üç konu önü- muzdeki dönemde çok tartışılacak: - Kıbrıs'la ilgili herhangi bir söz veril- dimi? - Gümrük birliği anlaşmasında verilen ödünler ekonomiyı nasıl etkileyecek? - Çiller, malvarlığının hesabını verebi- lecek mi? Çiller'le Yılmaz'ın malvarlığı üzerin- deki tartışmalannın dozu kaçtı. Çiller ıs- raria malvarlığını açıklayan tek lider ken- dısinin oldugunu söyledi. Başba- kan'dan. varlığını açıklaması ıstenmiyor ki varlığının kaynağını açıklaması iste- niyor. Baykal geçen günlerdeki bir konuş- mamızda, "Kendisi olan tek parti biziz. Bu konudaki sloganımız, başkası olma kendı ol" demiştı. CHP lideri açıkotu- rumlarda sık sık sadece son iki aydan sorumlu olduğunu söyledi. Baykal'a göre CHP'den ancak son i- ki ayın hesabı sorulabilir. Ne var ki CHP lideri daha birkaç gün önce Istanbul'da "ağır toplanm" dediği kişileri yanına alıp resim çektirirken sol yanında SHP'nin son Genel Başkan Murat Karayaiçın, sağ yanında CHP nın kendisınden ön- ceki genel başkanı Hikmet Çetin, onun yanında da HP'nın son Genel Başkanı Aydın Güven Gürkan vardı. Baykalın dikkat çektiği bir diğer nok- tada gümrük birliğinin (GB) ıç politika- yamalzemeolmamasınıngerekliliğiydi. CHP lideri önceki gün Ankara'da şu slo- ganla karşılandı: "Gümrük birliği fatihi..." Baykal, Çiller'le Yılmaz'ın dalaşında sürekli fırsat kolladı. arkadan dolanıp puan almaya calıştı. Ecevit, Zıvana'da vardı. ama Siyaset Şamdanı'na katılmadı. DSP lideri ka- muoyunda çizdiği tablonun bir benze- rini ekranda çizdi. Ecevit, göz boyama- yı sevmediği içın olsa gerek saçlarını ve bıyıklarını boyuyor. Uğur Hükümdar'ın sunduğu Zıva- na, sonuna doğru zıvanadan çıktı ve Çiller-Yılmaz düellosuna dönüştü. Ece- vit'in ve diğer liderlerin bu duruma izin vermemesi, söz hakkının eşit dağılımı- nı istemesi gerekirdi. Denizdeki kütükler Türkeş ise biraz yorgun. bıraz dalgın- dı. Söz almak için olağanüstü bir çaba harcamadı. MHP lideri günlerdir aile içinde aldığı yaranın acısıyla kıvranıyor. Görünen o kı MHP'de ıç kanama var. Bellı etmeme- ye çalışıyorlar. Bu aşamadan sonra MHPyi ancak Güneydoğu Anadolu'da meydana ge- lebilecek ve ülkemizi çok üzecek bır provokasyon kurtarabilir. Erbakan'adanışmanları şöyle demiş- ler: "Siz bunlardan farklı olduğunuzu söylüyorsunuz. Bırakın kendi aralann- da tepişsinler. Hiç girmeyin." Bir diğer fısıltı daşu: ''Kadın aday koyamadık. Türkiye he- nuz çarşafl: bir mılletvekitine hazır de- ğıl Televizyonda Çiller'le yan yana gö- rünürseniz bizim tabanımtz açısından iyi olmaz." Gerekçesi ne olursa olsun. Erba- kan'ın Türkiye'nin çağdaşlaşma ozle- mıne uymayan bir lider olduğu bir kez daha ortaya çıktı. Buradan şu mantık yürütülebilir: Demek ki Erbakan eline tek başına ve ezıci iktidar olanağı geçirırse, kendisi dışındaki partilerı yaşatmayacak. Erbakanın diğer liderlerletartışmaya çıkmaması. kendisıne bambaşka bir ki- şı kimliği yüklemesi bana. La Fonta- ine'ın "Denizde Yüzen Kütükler" masa- lını anımsattı: "Deniz kıyısındakı gözcüler. uzak su- larda bir cısim görmüşler. 'Çok büyük bir gemi geliyor' demişler. Gemi çata- na olmuş az sonra çatana da mavna. Mavna kayığa dönmüş. Yaklaşan karal- tı daha da kuçülmüş. Sonunda bakmış- lar ki denizde kütükler yüzüyor, dalga- lar üstünde. Nıce kişi vardır dünyada. uygundur bu söz onlara. Uzaktan önemlı gıbı gö- zükürler, yakındansa bırer hiçtırler." Herkesin gözü önünde geçen açıko- turumları yorumlayan gazetelerden. ''Raks buharlım" vereni Çıller'ı. "Ocak üstü ızgara" vereni Yılmaz'ı başarılı gös- terdi. Bu durum medyamızın alıştığımız komedyasıydı. Açıkoturumların en güzel yanı ne miy- di? Bitince koltuğa uzanıvermesi... Gümrük birliği için ağır bedel LALE SARIİBR.4HİMOĞLL STRASBOLRG - A\rupa Parlamentosu ı AP). Türkiye ve Avrupa Bırligı (AB ı arasın- daki gümrük du\arlarının 1 Ocak 1996'dan ıtıbaren kaldırılmasını öngören kararı ona\- larken Türkıye've yapılması öngörülen mali jardımı. ınsan haklannın iyileştırilmesı \e denetlenmesi ko^ullanna bailadı. Gümrük bırİ!gının(GB)ona\lanmasınakarşılık AP'de kabul edilen a>rı bir karar ta>arısında. terör örgütü PKK. Türkıve Cumhurnetı ile aynı kefeye kondu. \P oturumunda söz alan bazı üyeler. "aanlık" olarak tanımladıklan Türkı- ye'dekı Kürtlere özerklık \erilmesıni ıstedı- ler. AB'nın Türkiye komıserı HansNan Den Broek.Türkiye'nin. GB'yealınarak "işgalet- tiği Kıbns ve Kürt sorunu" konularında da- ha kolay denetlenebılecegını açıkladı. AB Komis\onu da Kürt sorunu \e Kıbns konu- larında çözümaranması içın AB'nın ıdeal bır platform oluşturacağına işaret ettı. AP ve AB; Türkiye'nin aksı yöndekı resmı tutumuna karşuı.gümrük.birliği ile Kıbns\eGüne>do- ğu konuları arasında doğrudan bağlantı kurarken Ankara. ödün vermek zorunda bırakıldı. Toplam 626 üyesı bulunan AP'nın genel merkezınin bulun- dugu Fransa'nın Strasbourg ken- tinde dün yapılan tartışmalı oturu- makatılan 528 üyeden 343'ü. Tür- kiye'nin GB"ye giımesı yönünde oy kullandı. Çogunluğu aşırı sağ \e sol gruplara mensup 149 üye- nın ret oyu kullandığı oylamada. büyük bır bölümü Yeşiller Gru- bu'ndan olan 36 üye çekimser kal- dı. AP Yeşiller örubu Başkanı Claudia Roth'un. Türkiye'nin AB'ye tam üve olarak alınması konusunda güvence verilmesını ıçeren önergesi. 409 oyla redde- dıldi. Önergenin bu kadar yüksek bir oy oranıyla reddedilmesi. AP üyelennın, Türkiye'nin AB'ye tam üyeliğine henüz çok soğuk baktıkları yorumlarına neden ol- du. Çogunlugu. Türkiye'nin güm- rük birüğine gırmesı yönünde oy kullanan Sosyalist, Hıristiyan De- mokrat. Lıberaller ve Radıkal Sol Grup tarafından hazırlanan "Tür- kiye'de İnsan Haklannın Duru- muna İlişkin Karar Tasansı" da 525 oy la kabul edildı. Gümrük btr- liğine ilişkin karannonaylanması- nın ardından kabul edilen \e 9 maddeden oluşan metin. ana hat- larıyla aynen şu hükümleri içerı- yor: - Türk hükümetini. PKK'\i ve - AP; Türk hükümetını. tutuklulara ışken- ce ve kötü muameleve karşı yasaları uygula- maya kararlı olmay a çağınr. AP; özellıkle ka- rekollarda işkencenin ciddı bir sorun olduğu- na dikkat çekerek Türk hükümetıni. ışkence- ye karşı uluslararaM sözleşmelerin öngördü- gu maddelerin arka^ına saklanmama> a çağı- n>or. Kı Türkiye'nin arkasına saklandığı maddeler. Ankara'ya. Türkiye'deki ışkencey- le ilgili raporların yayımlanmasını önlenme oanağı \enyor. - \P: Türk hükümeti ve TB.MM'vi. eski DEPmillet\ekillerinindunjmunutekrar göz- den ^çirmeye çağınr. - AP: Türk hükürıeti \e TBMM'nın, Batı A\ rupa'nın karakterını temsıl eden ınsan hak- lanna eksıksız saygı gösterılmesı ve demok- rasinin güçlendırilmesı yolundakı geri adım attnasına karşı tepk; verecek ve bu alandakı gelışmelen vakından ızleyecektır. - \P. AB Konsevi. Komisyonu. Birleşmiş Milletler'ive'Kıbr^ hükümetr'ni, Kıbrıs'ın bölünmüşlüğüne son vermek için ellerin- dekitümolanaklarıkullanmayaçağırıyor. gütleri" bıçımınde verıni korudu. AP Başkanı. PKK'v ı kınadıklannı anım>a- tırken "Ancak Türkive'nin ılımlı Kürt grup- lanvla banscı bir çözüm aravışına girmesini beklivoruz" deci Hansch. "Parlamentoda hâkim görüş, Kürt halkının Türk devleti sı- nırian içinde kültürel özerklik kazanması >o- lunda" görüşünü dıle getırdı. \P Başkanı. Kıbrıs'ta sadece bır hükümet tanıdıklarma dikkat çektı. \\zmhk" hakları tescil ediliyor AP: dünkü oturumunda. Türkiye ve AB arasında GB çerçev esınde öngörülen mali ış- birliğının ınsan haklarındakı iyıleştırmelere baâlanmasını öngören başka bir karar tasarı- sını da kabul etti Karar. AB ile AP arasında mali vardımlann ınsan haklanna bağlanma- sı konusunda bır "danışıklıoyun" sergılendı- ği yorumlarına neden oldu. Bu voruın. AB'nın. 31 Temmuz 1995'te yapılması öngö- rülen Türkıve ıle mali ışbırlıği nıetnıni AP'nın onayına Nollamı^ olmasına dayandı- nldı. milyon ECL: Akdenu Programı'ndan 750 nıılyon ECU'nun hıbe olarak \enlme»ı he- deflenıvor. Mevcut planlar uyarınca. AB'nın Turkıye'ye 5 vıl içinde sağlavacağı vardım. yaklaşık 2 mılyardolar düzevındc kalacak. AP'nın dün kabul ettıği 3. kararda da Tür- kiye'nin AB ile olan transit sistemınde orta- ya çıkabılecek ıhlallerin soruşturulm;;si içın eeçicı hır ko>7iıte olıısturıılma«ı önaörüldü OLA\TARIN ARDEVDAKİ GERÇEK • Baştarafı I. Sayfada temez doğmuştur. Bu tartışmalarda bir önemli mesafe daha alın- mıştır: kamuoyuiun göz- lerınden medyatik yön- temlerle kaçırılmak iste- nen önemli konular gün- deme getınlmıştır: Kıbrıs, Başbakan'ın malvarlığı. gümrük birlığıne hangı ko- şullar altında girıldıği, 1.5 katrılyonluk iç borcun ne- reye harcandığı, dış politi- kada örtülü kalan gerçek- ler ve benzeri konularda Sayın Yılmaz'ın açıklama- ları toplumu silkelemiştir. Televızyon tartışmaları- nı özünden sıyırarak bi- çımsel değerlendirmeleri öne çıkaran çevreler, bu konuların üstüne şal ört- mek içın çabalıyorlardı. Oysa ülkenin çıkarları hem iç. hem dış poiitikanın ya- kından denetımiy'e koru- nur. Bugün gazetemızde li- derler tartışmasında gün- deme gelen ve odak nok- talarını oluşturan konulann dökümlen yapılmıştır. Se- viyesi yüksek olmayan bir üslupla sürdürülen karşı- lıklı atışmaların yarattığı sıs perdesı. bu gerçeklerı gör- memızi engellememelidir. Sonuçta televızyon tar- tışmaları DYP-ANAP ek- senine oturunca. iktidar- ana muhalefet ıkılısıni Tür- kiye'de merkez sağ güçle- rin saptadığı ortaya çıktı. Sol. bu tabloda fıgüran olmaktan kjrtulmanın yol- larını ciddıyetlea r amalıdır. • •• Kıbrıs Kıbrıs \e Kürt sorunu tehdidi A B D ' l l İ l l OTLAR FATtH GİLLAPOĞLU AP'nın dünkü oturumunda. AB Konsev ı adına 5Öz alan konuşmacılann. gümrûk bir- lığine kabul edılmesınin. Türkıye'nın in>an hakları \e cemokratikleşnıe konularında de- netlenmesmi kolaylaştıracağını söylemeleıı dikkat çektı AB Komısyonu'nun Türkıve ı>- lerınden sorumlu komıserı Hans Van Den Broek, Kürt sorunu \e Kıbris konusundj çıv zunı bulunması içın AB'ııın iyı bır platform oluşturacağını belırterek şıınları söyledi: "Türkive ile kuracağımız di\al»g sonucu. hassas bir konu olan Kıbrıs'ın ışgalı' koııu- sunu gündeme getirebileceğiz. Türkiye've ha- >ır dersek aşın unsurlar "üçlenir. Bu şantaj değil, gerçek anlamda bir tehdittir.""I STRASBOURG - Evet, şampanyalar patlatılabilir, halaylar çekilebilir. düğün demek ilan edilebilır. havaı fişekJer fırîatılabilir. Türkiye artık AvrupalıL. Türk insanı kendi evinde oturacak, Avrupa"ya yi- ne \ izeyle turist olarak gidebilecek. Avrupalının ma- lına. insanına kapılannı smırsız açarak tçeri alacak; ama kendt mallarını Avrupa'ya sıntrsız satabilmek için. özellikle gıdada ve tanmda önce Avrupa stan- dardını, Avrupa ambalajını yakalamak zorunda ka- lacak... Bir gün Avrupa Birliği'ne tam üye olabiür miyiz bilinmez ama. Türkiye'deki üreticılerden çok terle- yecek olanlar. 24 Aralık seçimlerinden çıkacak olan parlamento ve hükümet üyeleri olacak. Avrupa Parlamentosu'nda eller "•cvet" için ha\a- ya kalktıktan bir süre sonra bastn merkezine gider- ken Jean Pirlot ile karşılaşıyoruz. Jean Pirlot. A\ ru- pa Birliği'nin sağlanması için kurulan "Avrupa ha- rri4rti"nde uzun süre çalışıp AB uzmanı olduktan sonra, Türkiye'nin ücretli lobistlerinden birisi ola- rak görev yapmaya başlamışti. Pirlot'nun yûzü gü- lüyordu: "Mfikemme!. basardık!" Pirlot. bundan bir buçuk ay önce bir işi daha ba- şarmış. nurtopu gibi bir kız çocuğunun babası olmuş- tu. Pirlot, kızının ismini koydu: Lale... Gümrükbirliğineeller**e*et" oyu için havaya kal- karken aynı eller. insan haklan karar tasansı için de kalkıyordu. Lale ve Apo Bu tasan da kabul edildi. Ama tasanda şu cümleierde yerahyordu: "Türk hükümeti. PKK ve diğer Kürt örgiitieri. ellerindeki tüm gücü kuliana- rak Kürt sonınuna banşçı \e siyasi çözüm bulnıaya çağnlır. PKK şiddete son vernıeye. Türk hükümeti v«TBMM de G üne> dogu Bölgesi'nde olağanüstü hal uygulamasını kaldırmaya çağnlır. Türkiye ayrıca. Türkhe'nin toprak bütünlüğüne riayet edecek şeküV de Kürt asıllı vatandaşlannın kültürel kinılikltrini ifade edecek düzenlemeier yapmaya çağrüır." Basın Merkezı'ne vardığımizda Kürtçe yayin ya- pan MEDTV'ninekibiylekarşılaştık. BugünBrük- sel'de PKK lideri Apo'nun, telefon aracılığıyla ba- sm mensuplannin karşısına çtkacağınt anlatıyor ve Apo'nun şu mesajlan vereceğini söylüyordu: "Tek tarafılı ateşkes ilan ediyorum." Avrupa Parlamentosu'nun bu karan, Türk hükü- metini PKK ile masaya oturmaya çağırmakla eşde- ğerlidir. Bu gelişmelerin yanı sıra Türkiye'nin mali proto- kolde yer alan paralan almasımn "Dışişleri Komiv yonu'nun insan hakları suıavmdan da geçmek zo- runda olduğu" da bildiğimiz diğer bir gerçek... Evet, Lale doğdu. Apo karar tasansına girdi. ma- li yardımlar da insan haklan şartlanna bağlandı. Ga- liba 24 Arahk seçiminin ardından 1 Ocak 1996'da gümrük birliği resmen başladıgında. bep birlikte ha- mama değil, 90 derecelik saunaya girip ter- leyeceğiz!.. diğer Kürtörgütlerini, Kürt sorununa. şidde- te başvurmadan sivasi çözüm bulmalan için ellerindeki tüm olanaklan kullanmava çağı- njoruz. AP. PKK'vi şiddetten kaçınmava. Türk hükümeti \e TB.MM'ji de Güneydo- ğu'daki olağanüstü hal uygulamasını kaldır- maya çağırır. AP, Türk hükümeti \e TB- MIM'yi. Kürt asıllı Türk vıırttaşlanna. Tür- kive'nin toprak bütünlüğünün güvence altı- na alınması çerçevesinde kültürel kimlikleri- ni ifade etnıe yollannı aramava çağınvor. (AP. böylece Türkıve'yı. PKK ve sözde Kürt Parlamentosu gıbi örgütlerle aynı kefe- ye koydu. Strasbourg dakı gözlemcıler. bu ifade ile Türkiye'ye. PKK ile masaya oturma- sıımasındabulunulduğuvorumunuyaptılar). - AP: AB Komısyonu ve Konsevi'nı Tür- kıye'deki insan haklan durumu ve demokra- tik gelişmelerı kalıcı olarak ızlemeye çağınr. AP: AB Komısyonu'nu, yılda en az bır kez. Türkiye"deki insan hakları ve demokratik ge- lişmeier hakkında AP've rapor sunmaya ça- Şınr. AP. Türk hükümetini. Kıbrıs'ın bölün- müşlük durumunun sona erdirilmesi vo- lıında somut adımlar atarak bu çerçevede BM Gü\enlik Konsevi kararlarını uygula- maj a çağınr. ÂP. söz konusu çağrılan vapmadan önee TCrkive'ye ilişkin olarak vaptığı durum tes- pıtınde. Kıbns'ın işgal edıldığını önesürerek " Kıbrıs'ta sorunun çözümü ve adanın bir bö- lümündeki Türk işgalinin sona erdirilmesi yo- lunda hiçbir somut adım atılmamıştır" görü- şünü metne geçırdı Metınde. Orta Asya ve Ortadoğu'nun ara- sında laık bir demokratik rejımi benımsedi- ğıne dikkat çekilen Türkiye'nin. dıvalog yo- luvla güçlendinlme-i gerektıği vurgulandı. AP Başkanı Klaus Hansch. dün Cumhuri- yet'e vaptığı açıklanada. kabul edilen karar- da, "PKKvediğerKürtörgüderi'* ıfadesınin metınden çıkanldığını öne sürdü. Ancak. te- mel alınan Fransızca ve Ingilizce metinlerde. Hansch'ın çıkanldığını ıddıa etmesine karşın. söz konusu bölüm. "PKK >e diğer Kürt ör- AP Dışılışkıler Komısvonu GB ve Mali Yardımlar Raportörü Konrad Schv*aiger'm AP onavına sunulan karar tasansı üzerınde sunduğu değışıklik önergesi. dünkü oturum- da kabul edildi. Buna göre. AP'nın söz sahi- bi olduğu mali ışbirliğı. Türkıve'dekı insan haklan ve demokratik ilkelerın gelişmesıne bağlandı. Karara göre AB. Türkıve'de "azın- lıklara" demokratik ifade özgürlüğünün ta- nınması volunda gelışme kavdedılmesı ha- lınde mali vardımı gözden geçırebılecek. AB'nın AP've göııderdiği ve değışıkliklerle kabul edilen bu karara göre AB Komısyonu, AP'ye Türkiye"deki insan haklan ve demok- ratik ilkelere uyulup uyulmadığı konuların- da düzenlı bılgı verecek. •*Türki>e İçin Özel İşbirliği" başlığını taşı- yan mali işbirliği raporuyla Türkiye'ye ılk aşamada AB bütçesinden 37 5 milyon ECL (Avrupa para bınmı - 1 ECL vaklaşik 1.23 ABD Doları ediyorl 5 yıl içinde hıbe edılme- si planlanıyor. Türkiye'ye avnca. proje kar- şılığında Avrupa Yatınm Bankası'ndan 300 Küniere özerklik Dünkü oturumda Türkıveve olumlu oy vereceklennı belırten bazı konuşmacılann bıle. "azın- lık" olarak söz ettiklen Türkı- ve'dekı Kürtlere özerklik tanın- masını ıstemeleri. bu konuda. Türkiye üzerınde ılende kurula- cak baskının somut ışaretlerı ola- rak değerlendırıldı. AP'nın Sosyalist Grup lıdcrı Pauline Green. bıreysel ve azın- lık haklannı tanımamışolaıı Tüı- kıve've "hevessiz olarak" "evet" ov-uvereceklerınibelırtırkenşun- lan söyledi: "Türkiye'nin son haftalarda ecrçekleştirdiği lobi faalivetleri. saldırgan ve bazen de istismaredi- ci bovutlara ulaştı. Türkiye. ka- rar tasarımızı değiştirmek için bi- le lobi yaptı. Bazı üvtkrinıi/in de Türkiye'nin bu girişimine destek verdiklerini de ü/üntü ile bildiri- rim. ABD'yeek olarak İsrailBas- bakanı dahi ıııektup yazdı. Kürt sorununa çözüm, azınlık hakları- nın tanınmasneö/erklikverilme- si ile bulunur." Green. Kıbns'ın ışgal f.ltında olduğunu savunarak Türkıye'yı. bu durumu sona erdırmeye çağır- dı. AP üyesi bır başka kor.u^ma- cı da Türkiye'nin. AB ıle bütün- leşmeyı öneren Herald Tribune gazete*ıne verdığı ılanlarda. insan haklan ko- nusunda gü\encelere yer vermenıesini esef vencı buldu. Konuşmacılann büyük bölümü. ocak ay ında yapılacak tören ıle Saharov ödıı- lünün verıimesını istedıklerı LeylaZana'nın serbest bırak:hna>ını istediler. AP'nin elinde >eterü baskı aracı var \B. 6 Man 1 W5'te Brüksel'de yapılan Or- taklık Koııseyı toplantısında. Rum yöııetı- mıyletekyanlı olarak bırlığe üyelıkyönünde nıuzakere sürecını başlatmu>ı karşılığında. Tjrkıyenin gümrük birlığıne gırme talebını kabul etmışti \'unanıstan. Rumlar lehıne ko- pardığı ödün karşılığında Türkıye'nin GB üzerıne koyduğu vetosunu da kald'ınnışîı. Bu kezde AP. Vlaastncht Anlaşması ılekendısme daha fazla yetkı verılmesı çerçevesinde v ıze verdığı Türkıye'nın gümrük bırlığı koşul- lonnı. ınsan haklan ıle Kıbrıs konularındakı gelişmelere bağladı. garantörlük öııerisi reddedildi ANKARA (Cumhuriyet Bürosul - ABD. Türkıve ve Vınanıstan'ın. butünıi üze- rınde garantörlük hakkına >ahıp bulundukları ICıb- ns'taki bu statimim. t^rarriar' jrasında KKTC ve Rum yö- ııetımı ile sınırlandırılnıası- nı önerdı. Türkıve. garantör- lük hakkını sadece KKTC topraklanyla sınırlandınnak ısteyen ABD'nin önensını reddettı. Dışişleri Bakanlığı Söz- cüsü Büyükelçi Ömer Ak- bel. dün düzenlediği basın toplantısında. bır sorıı üzeri- ne. basıııda çıkan ABD'nin yeni garantörlük statüsü onerısınin kabul edılmesınin oLınaksizolduüunııbıldırdı Akbel. KKTC'de Türkı- ye'nın. Rum kesıminde Yu- nanıstan'ın garantörolması- nın önerildıği garantörlük sistemi hakkında. "Türki- ye'nin Kıbns'taki etki garan- tisi devam edeceknY. Geçmiş- te y aşanan acı olav lar, bu ga- rantinin etkin şekllde sürdü- rülmesi için yeterli neden- dir" görüşünü dıle getırdi. Akbel. bır başka soru üze- rine, Birleşmiş Milletler (BMı (îenel Sekreterı But- rosGah"nın Kıbrıs hakkında 8 aralık tarihmde yay ımladı- ğı raporun. 6 ay lık olağan bır rapoı olduğunu belırttı Ak- bel. Galı'nin. raporunda Rum kesımındeki aşın sılah- laınnn \e Yunanistan'ın ada üzerindeki olum>.uz etkile- rinden söz ettiğini vurgula- yarak "Rapor. genel olarak dengelidir" dıy e koııuştu. Bosna-Hersek'te barişin sağlanmasına y önelık ınekık diplomasisi ıletanınan ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı RichardHolbıx>oke'un. Kıb- rıs'ta çözüm bulunması yo- lundakı gırışımlerde kııİla- nılmayacağı öğrenıldi. Dı- jişleri yetkılilerı. Holbro- eke'un'.ABD Başkanı Bill Clinton'ın seçimi kazanma- sı durumunda Dışişleri Ba- kanı olacağını belirterek •'Holbrooke. önümü/deki vıldan itibaren Bill Clin- ton'ın seçim çahşmalanna katılacak. Sanıyoruz, Kıbns sorunu için bir başkası görev lendirilecek" dedi ler. Mflli Eğitim Bakanhğı'ııca imam-hatiplere seçim rüşveti • Baştarafı 1. Sayfada hatip lisesi sayısı 542'ye ulaştı. Mıllı Eğitim Bakanlığı. y ıllardır imam- hatip liselerinde sergiTenen "şube oyu- nu"na "geçit" verdı. Nahit Menteşenin bakanlığı döneminde 10 Eylul 1993 tan- hınde ımam-hatıp lıselenne şube adı al- tında bina eklenmesi yasaklanırken. Nev- zat Ayaz döneminde de köktendincılerin tüm baskılanna karşın. bu şubeler bağım- sızokul halinegetırilmedi. Milli Eğitim Bakanlığı. imam-hatıp liselennin şube sayısı konusunda 60 ile 70 arasında de- ğışen farklı rakamiarverirken. son olarak şube sayısı 7 1 olarak açıklandı. Mıllı Egıtim Bakanı Turhan Tayan, ba- kanlığırun ilk aylannda ve seçime 10 gün kala. köktendinci çev relerın şubelerin ba- ğımsız okul olması yönündeki isteklerı- ne "evet" dedi. Tayan. ~M şubenın bağım- sız okul olarak açılması içın onay verdi. 23 Anadolu imam-hatip lisesinın açılma- sının ardından 71 yenı okulla toplam ı- mam-hatıp lisesi sayısı 542'ye ulaştı. 71 imam-hatip lisesinin açılışına seçime 10 gün kala onay verilmesı. DYP'nın RP've karşı "seçimyannmr olarak değerlendı- rildi. Bağımsız okul onayı alan ımam-hatıp lisesi şubeleriyle bağlı bulundukları i- mam-hatip liseleri şöyle: Talvan (Bitlis Merkez İHL». Genç (Bıngöl Merkez İHL), Kovancılar (Ela- zığ Merkez İHL). Bozova (Ş.Urfa Mer- kez İHL). Akçakale (Ş.Urfa Merkez İHL). Viranşehir (Ş.Urfa İHL). Ceylan- pınar(5.Urfa İHL). Andırın (K.Maraş İHL). Türkoğlu(K.Maraş Merkez İHL). Pazarcık (K.Maraş Merkez İHL). Kozlu (Zonguldak Merkez İHL). Caydamarı (Zonguldak Merkez İHL». Kayalıbağ (Adana Merkez iHLı. Kalkandere (Rızc Merkez İHL). Hassa (Hatay Kırıkhan İHL). ReyhanİMHatay Merkez İHL). Er- zin (Hatay Dörtyol İHL). Sanz (Kaysen Pınarbaşı İHL). Özvatan (Kaysen Pınar- başı tHL). Kocasınan (Kayseri Merkez İHL).Cıhanbeyli(KonyaKuluİHLl. Ak- çakoca (Bolu Düzce İHL). Baklan (De- nizlıCivrıl İHL). Bozüyük(Bilecık Mer- kez tHL). Kaynarca (Sakarya Merkez İHL). Derince (Kocaelı Merkez İHL). Haymana (Ankara Polatlı İHL). Kazan (Ankara Kızılcahamam ÎHL). Elmadağ (Ankara Mamak İHL). Balâ (Ankara Merkez İHL). Ayaş (Ankara Sincan 1HL). Göbaşı (Ankara Merkez İHL). Nallıhan (Ankara Beypazarı İHL). De- metevlen Ankara Te\fik llerı İHLı. Bey- kozdstanbul ÜsküdarlHL). Malteped's- tanbul Kadıköy İHL). Tuzla (tstanbul Pendık İHL). Esatpaşa (Istanbul Üsküdar İHL). Kartal ı Istanbul Pendik İHLı. Kü- ÇÜkköy (Istanbul Kâzım KarabekırlHL). İhsaniye (Afyon Merkez İHL). Çavdır (Burdur Gölhasir İHL). Gerze (Sınop Merkez İHL), AvanosiNevşehır Merkez İHL), Acıgöl (Nevşehır Merkez İHL). Derınkuyu (Nevşehır Merkez 1HL). As- iarapa (Kütahya Merkez İHL). Hisarcık (Kütahya Emet İHL). Domanıç (Kütah- ya Tavşanlı İHL). Şalpazarı (Trabzon \akfıkebır İHL). Arsın (Trabzon Araklı İHL), Beşikdüzü (Trabzon \'akfıkebir İHL). Eskıl lAksaray Merkez İHL). Or- taköy ( Aksaray Merkez İHL). Yağlıdere (Giresun Espıve İHL). DoğankentıGıre- sun Tirebolu İHL). Sılifke (İçel Erdemli İHL). Karakeçilı (Kınkkale Merkez İHL). Kozlıık (Batnun Merkez İHL), Tortum (Erzurum Merkez İHL). Hora- san (Erzurıım Pasinler İHL). Pazaryolu (Erzurum kpır İHL). Murgj' (Artvin Borçka İHL). Kurtalan (Sıırt Vlerkez İHL). KoııakMzmirMrrkezlHL).
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog