Bugünden 1930'a 5,446,716 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 14 ARALIK 1995 PERŞEMBE 18 SPOR San-Lacivertliler, Kocaelispor'u penaltı atışlan sonunda 6-5 yenerken kaleci Rüştü iki penaltı kurtardı F. Bahçe'yi tura RüştütaşKİıFenerbahçe: 6 Kocaelispor: 5 STAT: Fenerbahçe HAKEMLER: Galıp Bıtıgen (4ı Seıdaı Ça- kıroğlıı (6) Osman Ya\ıız (6) FENERBAHÇE: Rııştu (9) llker (6ı lche (4) (Emre4ı Hogh/6) TasfunC) Serkan (i) (4\kut 6) Kemalettın (5) (4\gun 4) Bulent (4) Erol (>) Bolıı, (3) Atkınson (6) KOCAELİSPOR: iolkan (7, Tuıan (4j MııkoMÇ (6ı Osman (5) Yalçın (6) (lmıt V Toprak (6) Ta\fıır (5) llhan (5ı Kfoshunı (6) Fanık (7) (Ergun 3ı. Dobmn skı (V (E\ ren 4) GOLLER: DA 92 4\kııt dk 111 lmıt SA.RI KARTLAR: Osman (Kocaelispor), BOIK, (Fenerbahçe) PENALTILAR: Bolıç (-) Bulent (+1 4)kuı (-). Erol (+) Hogh (+1 (Fenerbahçe): Mo\- heoıı(^) E\ren(-) lmıt (-/Osman (~ı Fı gun (-) (Kocaelispor) BİRE BİR PENALTILAR: Ta\jun (-) 4ı- kınson (*) (Fenerbahçe) Ta\ftır(+) Mııko- \ıç (-) (Kocaelispor) SEYtRCJ / HASILAT: // 225 4 nnhaı 904 mıhon 6>0 bın TL HİLMİ TL'RkAY Daha oyunun ba^lanydı Koc.aelılı Tavfur Dobrowski ve ara pasi çıkardı Dobrovvs- kı nmkar>];>ındalche\ardı Bırçalım, trıbun- lerde sesstzlık. artık hepırrız gol olacak dıyo- ruz Dobrou skı \ urusunu yapıyor, ama top dıreğı sıurip dışarıja gıdıyor Dondurucu bır soguk Isınmak ıstıyoruz. tutbol dolu gol dolu bır gece geçırmekten va- na\ız Ama Fenerbahçe ıvı değıl Kocaelı da- ha ıvı ovnuvor Kemalettin ın kaptırdığı top- la bulusan Yalçın soldan çakıyor. hem de çok sert Ru^tubakıyor meşınvuvarlakustdıreğe \urup yenıden oyun alanına donüyor Savun- mava gelen genç Serkan topu tızaklaştırıvor Sahadakı Fenerbahçe ıyı olma\ ınca tnbunde- kı Fenerlılerde ke\ıfsız Kocaelı çok adamla savunma \apıyor Atkinson \e Bolıç ı de IM tutuyorlar Fİerkeste bır endı^e Cunku Fener- bahçe. belkı de en hatasi bol maçlarından bı- nnı oynuyor Bakıyoruz Lche kenaraavağı- nı göstenp çıkanlmasını ıstıvor Ovunda Era- re var Faruksahadadurmuyor Bırsagda bırsol- da Hoghdezoranlayasıyor (, unku Lche'nın yanında bulunmavıs.ı. onun ıçm de kotu Der • Arkası 19 Sa\fada NOTLAR / DEMZ Koltuk değnekli Oğuz Fenerbahçe-Kocaelıs>por maçının ontesı stana bır anons "F. Bahçe Kulübu. tum karşılaşmalarını bir ba>ram \e kutlama havası ıçinde o\namaktadır. Şimdi Sınan Erkoç şarkılarıvla sizlere seslenecek." Tum stat avakta Şarkılar sövlenıvor teza- huratlaryapılıyor BunlarSan-Lacıvertlıle- rın maçlannda goımeye alıştığımız ^eyler Ancak dun akşam Kadıkoy de. hıç alışık olmadığimız bır sesı duydu kulaklarımız Refah Partısf nın seçım meydanlannda kul- landığı "Vlehter Marşı", trıbunlerde 3 kez yankılandı Penaltı atı^lan \onunda da tek- rarlanan bu mars gereK Şeret Trıbunu ndı. gerekse seyırcıler arasmda çeytlı yorumla ra neden oldu Kadıkov dekı zorlu karşılama ıçın Fener- bahçe Stadı nın okul taratındakı kale arka- sı azsavıdakı konuktakım seyırulenneay- nlmıs. Ancak polıs bu tnbune sızmak ıste- \en Fenerbahı,elı taraftarları dısarı çıkar- makta oldukça zorlandı Penaltı atışlannda Kocaelıspor'un yakala- dığı önemlı tırsatı Ye^ıl-Sivahlılardan Er- gun kullanama\ınca sahanın ortasındaağ • Arkası 19. Sayfada 120 dakikalık zorlu mutadıU kıstı araf DE\IZ DhRlNSL ı ELEŞTİRİ / HALİT DEKINGOR Perişan Fenerbahçe Turkıye Kupası 6 kademe maçında Kocaelı'nın futbolunu, Fenerbahçe nın ıse perişan halını ızledık Trabzonspor maçı sonrası çoğu kımse gerçegı go- remedı Teknık dırektor Parreıra goklere çıkanldı Verdığı taktık Fenerbahçe yı başarıya goturdu de- nıldı Dun gecekı maçta bır engel mı vardı kı, boy- le bır taktık veremedı Bunlann hepsı boş laflar Zaman zaman soyluyo- ruz Buyuk takımlarla kuçuk takımlar arasmda bu- yuk fark yok Neye gore buyuk, bunun anlatımı da zor Soyut bır kavram Buyuk takımlar ıçındekı bır ıkı kardınalın bır gun bırı bır gun dığerı şahlanıyor Boylelıkle takımlannı başarıya goturuyorlar Işte dun Kocaelispor takımı ıçinde boyle bır kardınal olma- dığı ıçın penaltılar sonucu maçı kaybettıler Sadece futbolcularda mı? Teknık dırektorler ara- smda da bır fark yok Onları farklı gosteren bızım değer yargılarımız Bırıne mılyarlar, dığerıne ıse mıl- yonlar Işte dun akşam hem teknık dırektorter, hem de takımlar arasmda hıç fark olmadığı ortaya çıktı Parreıra'nın Bulent gıbı bır futbolcuya aylardan berı tahammul gostermesı nasıl ızah edılebılır? He- le sakatlanan Uche'nın yerıne hıç teknığı olmayan Emre yı takıma koymak hangı mantığın urunudur? Kısa paslı oynayan duvar paslannı çok ıyı uygula- yan, çok deplasman yapan Kocaelı futbolculan kar- şısında Emre yuzunden bırkaç gol olmamışsa, bu- yuk şanstır Uche nın çıkması, Emre'nın gırmesıy- le gerı dortlunun elle tutulacak bır halı kalmadı Oguz un olmaması orta alanın etkınlığını tamamen kaybettırmış Bolıç topu ayağına ıstıyor, orta alandan top gel- mıyor Boyle bır durumda tek başına Atkinson ne yapabıhrdı? Bu futbolcu bır turlu markajdan kurtu- lamadı Fenerbahçe'nın penşan orta alanı ıçinde Koca- elısporlu orta alan oyuncusu Mosheou, bu alanda oynadığı futbolla adeta butun futbolculara ders ver- dı Kocaelı genç ve çok ıyı futbol oynayan bır takım Dun akşam kazanabılırdı Ama ne yapsınlar, futbo- lun cılvesıne boyun eğdıler Siyah-Beyazlılar, Antalyaspor'u ikinci yanda Ertuğrul ve Sergen'in golleriyle 2-0 yendi Beşîktaş turu çok rahat geçti Beşiktaş: 2 - Antalyaspor: 0 ST4T: Inonu HAKEMLER: A\han iutebılçn (6ı Tıırgtn Gudü (6) Tımıır Tekınaı slan (6) BEŞİKTAŞ: Feı~ı (6) Recep(6) Gokhan (f>) 4lpa\ (6) (dk 8()Rıza4) B \1etın(5) Mthmet (6) 4lı C<) Sergen(6) Sınan (4) Okta\ (3)<dk 60Oıhan V Eı- tugrui (5) (dk 87 Uuvafa >) ANTALYASPOR: Rama:an(4) Orhan (4) Burluın (3) \urı (4) Abdulkenm (5) Osman (4) (dk <?5 Olı- ha ? ) Goksel (4ı Bulent (5) (dk 68 4!ı Rıza 4) Ih- san (3) Madıda (5) Feua: (4) GOLLER:DA 5/ Ertuğrul dk 7X Serçen SKR1 KART: Gokhan (Beşikta}) Trabzonspor zorlanmadan Malatya: 1 Trabzoııspor: 3 ST4T: Inonu HAKEMLER: Kadır Tozlıı (V Zafeı korkmaz (5) Şenoi Konımuoglıı <5) MALATY'ASPOR: Kenan (S>- Demz (6) Stuammer (5) Huseyın (6ı- Tameı (S) Ble\ent (6/ (Dk 70 Engın 4) Sez eı <4)(Dk 46Atıl!a4l Kenuıl(6h Fıknı (S)(Dk 85 Sınan ') Cem (6) 4bdulka- dıı (6/ TRABZONSPOR: Vıhat 16)- Lemı (6ı Ogun(^) Lkendeı (6) Tolıına\ (6) 4b dullah(6ı Şota(6) Cengız(7l Soneı (>) (Dk 63Okan5) 4ıçıl(5ı(Dk HOHasan 4) Oıhcın (\(Dk 46 Futıh 6) GOLLER: Dk 43 ve 50 Şota. dk 56 B Levent dk ^8 Fatıh SA.RI KARTLAR: Kemal (Malatya. Fatıh Tolunav (Trabzonspor) SELAHATTİN GÖKATALAY MALATYA - Türkıve Kupası 6 kade- me karşılaşmasında Trabzonspor. lıgde- kı Fenerbahçe yenılgısınden sonra \la- latyaspor'u 4-1 yenerek hem turu geçtı hem de moral buldu Bursa elendi Bursaspor:3 Ankaragücü: 4 STAT: 4tamrk HAKEMLER: Engın Kııı l (6ı Osman haçmaz (6) Rıfat kına\ (5) ILRSASPOR: Abdullah (7) Omer 6) 4dnan (6) Ha\ıettın (1) Selım (6) !>aban (5) Ibıalum (4ı Tunca\ (4) Er- <r tment(4) Vo\kan(4)(Dk 46Le\ent5) laljıç C)(Dk 10 Haktın 5) vNKARAGÜCÜ: Adnan C). Gokmen 6) Hakan (5) \iapeza ('y Kazım (6) 'hmet(5) Ha\atı(6) Kalenga(^) Bıı- mıe (5) Bulent (V(Dk 68 Tank 5ı Kafer (5) FENALTILAR: Ahmet Bımene \la jeza Kalenga(4 Gııcuı Le\ent Eıcu- nent Selım (Bııısa) .EVENTGENCELLİ BLRSA- Noımal suresı 0-0 berabe- îbıten karşılaşmada Ankaragücü. Bur- aspor'u penaltılarla yenerek çevrek fı- ale vukseldı Bur^aspor'dan Tuncav ın enaltısını kaleci Adnan kurtarınca An- aragücu bu zorlu mucadeleden galıp ynlan tarat oldu ASENAÖZKAIN Doğrusu bır ışgunu akşamında İnonu Stadı tn- bun4enmnbo\leı iinedolacağını ummu\orduk El- bette trıbunler tıka basa dolu degıldı anıa se\ır- cı savısı da hıç kotus.\% ılmazdı Beşiktaş vandaş- ları \efalı. Sadeceavazakarşın trıbunleıı doldur- dukları ıçındeğıl Sı\ah-Beyazlı kulubc uzun \ıl- lar hıznıet veren Fe>\az ıle Madida'vı trıbunle- re çağırıp 'onore' ettıklen ıçın de \ etalı Ama sa- bırsız kupa maçının telafısı yok Yıtıren kupa\a\e- daednor kazanan \oluna devam edıvor Bu ne- denle teknık kadro \e futbolculann "daha onu- muzde çok mac \ar. hiçbir şe> belli olmaz" ^eklınde demeç \ermelen olaM degıl Lıgdekı ıs- tıkrarsızlıöinı,ancak Turkıve Kupası nı kazanarak "telafi* edcbıleccğının bılınunde olan Bes,ıkta^ hor nedenscbunu -.ahava vansıtnıakta zorluk çek- tı Sı\ah-Beyazlılar. kendılerını 1-0 one geçıren golu ıkmcı vannm hemen başında Ertuğrul ılc bulup nefes aldı İlen uçtakı Okta\ art arda ıkı nıutlak gol pozıs\onunu pa^ geçııue vennı Or- han'a kaptırdı ve uzuntu->unden saâı solu tekme- ledı Şuphesız Oktay. kaçırdığı gollerden çok ona daha fazla şans tanımavıp kendısmı o\un dı^ına alan teknık dııektor Daum'i kızdı Bızce haksız dasayılmaz ZıraDaum "ozeleştirı'yapıpkendı- bine bugune kadar tanınan şansın ı,ok degıl dort te bırını genç Oktav a tanınıalı kı Be>ıkta^ ük- ta\ ı kavbctmesın kazanMn Dakıkaiar ılerledıkçe Beşıkta* onde olmanın avantajını kullandı laha tazla hucuma voneldı \'e ıkını.1 golu de ^8 dakıkada Sergen ıle buldu Sıvah-Bcvazlı- lar, çok gol pozısv onuna gırdı anu herzanıankı gıbı bunlann onda bı- rındcn vararlanabıldı Be^ıkta^. Turkıve Kupası ndakı ılk ma^ında Antahaspor j 2-0 ye- nıp çevrek finalıst olurken soğıık gecevıiMttı yanda^lannı mutluet- tı MAÇIN ELEŞTİRİSİ/ FRD()Ğv^ <,\ R H ^ Beşiktaş, Sergen'le var Beşıktaş'ın lıgde şampıyonluk şansı oynadıkları dengesız ve ıs- tıkrarsız futbolla şansa kalmış du- rumda Bu yonden Antalyaspor maçı çok onem taşımakta Sıyah- Beyazlı takım ıçın Maçın başlaması ıle beraber An- talyaspor un tıpık bır kontratak du- zenı ıçinde oynamaya çalıştığını gorduk Ceza alanları uzerınde ça- kılı kalan bır defans duzenı Orta alandakalabalık kademelı.rakıbı- nıdaralanaıtmeplanı AtaktaFey- yaz ve Madida'y* kullanarak gol bulma Buna karşın Beşiktaş ılk yanda yanlış oynadı ve sadece bır pozısyon bulabıldı Ertuğruria Se- bebı ıse Beşiktaş defansında ve orta alanında kazanılan topların yavaş ve yanlış yerlere atılmasıyla ataklarını devamlı ortadan yapma- ya çahşmaları ikıncı yarıda Ertuğrul ıle gelen gol Beşıktaş'ı pozıtıf oynamaya yonelttı Kanatlar kullanılmaya başlandı duvar paslarına onem ı/erıldı Çapraz koşularla boşaltı- tan alanlarda barız gol pozısyonla- rı bulundu Ancak Oktay, Orhan ve Ertuğrul, barız pozısyonları kul- lanamadılar ilk yarı ıle bılhassa ikıncı yanda Sergen çıktı sahneye Koştu presyaptı topkazandı, po- zısyonlar yarattı arkadaşlarına ve bıtırıcı olarak da ikıncı golu atarak Beşıktaş'ın 2-0'la tur atlamasında başrolu oynadı Antalyaspor'a gelınce hıç de ko- tu oynamadılar Beşiktaş ın ısmın- den çekınmelerı maglubıyetlerının en buyuk sebebıydı bence Ayhan Yücebılgıç'ın faullerdekı yanlış kararları ve geç çaldığı du- dukler maçın başlıca hatasıydı NOTL4R/ Ml>T\FV ERSOY Oktay, maçın bitmesini beklemedi Okta>, dünkü maçta çok gol kaçırdı. (Fotoğrat MUSTAFA LRSü> ) \ntalvaspor maçında Turkıve'de bulunmavan kuntz'un venne torma gıven ve kdvırdıgı gollenn he- men ardından teknık dırektor Chrıstoph Daum tara- fından ovundan alınan Okta>. kar^ılaşmanın bıtmeMnı beklemeden Inonu Stadf m terk ettı Teknık dırektor C hristoph Daum ıse Oktav'ın hareketı- nın profesvonelce olmadığını beiırtırken sunlan sovle- dı "Okta>. kaçırdığı goller sonrası duş kırıkhğına uğradı. Genç bır futbolcu \e vaptığı hareketleri an- lavabilı\orum. \ncak Okta\"ın da profesvonelliğı oğrenmesi gereki\or." Daum Antalvaspormaçını de- ğerlendınrken de "Çok i\i savunma >apıp bize alan bırakmadılar. Ancak ikıncı \arı. tempovu arttırıp istedığim gollcre ka>uştuk"şeklınde konu^tu Bu arada Be^ıktas ın ıkı eskı futbolcu^u Fe>"vaz \e Madida, karsılaşmanın bıtımınde eskı takım arkadaş- lanvla şakalaşıp hasret gıderdı Antalvaspor maçının son dakıkalarında sakatîanarak ovunu terk eden Al- pa\'ın ıse bugun MR ının çekıleceğı. ancak Galatasarav maçında forma gıyebıleceğı belırtıldı Koraç Kupası'ndaki temsilcimiz, Sporting'i 98-78 yenerek iddiasını sürdürdü F. Bahçe ikinci yanda farka gitti F.Bahçe: 98 - Sporting 78 SALON: 4hlı [pckçı HAKEMLER: I •centt Santhu (4) (hp ) Lesztk Rak(K\z (5ı (Pot) FENERBAHÇE: EıdcıKv 4 Tunıeı (6) T tbıa- hım C) 23 Osman (İJ Comeg\s (8) 28. Altar (7/ H Burak(5)9 Gtınn (4) Mustafat*) Hun(4)2 SPORTİNG: 4\dulas<4)4 Papadutos (3) 3 Uıg- gms (*; 16 Chııstodoluu (4) ~ Costnu (7 J 24 Ga- kıs (i) 7 Defteıem (3) Kouros (4) 1 Papadımıtroıı (5) 9 Kassoıııulıs (4) 5 İLK Y ARJ: 45-12 Fene, bahçe 5 FAL'L: (16 U) Papadatos LEYENTYİ1CELMAN Koraç Kupası nda Fenerbahçe Sporting ı farklı yenerek ıddıasınıdcvamettırdı Dun F Bahçe ıçın ma- çın daha zorlu geçecegmı duşunmu>tuk Maç boyunta ve sonrasında zıhınlerımızı kurcalavan soru ıse "F. Bahçe bu takıma nasıl 16 farkla venildi" şeklındey- dı Maçın ılk vansinm buvuk bolumunde Fenerbahçe hıç dc ıvı gozukmedı Adeta sahava çıkarken yenılgı- vı kabul!enmı>, grupta umudunu vıtırmı^ rakıbı karşı- sında bır an once one geçme panığıv le stres dolu dakı- kalar va^adı Adam adanıa savunmada açık vermedı- lerancakalelav.elehucumlar dengesızatıslarve top ka- \ıplan nedenıvle muthı^ bır tarkı vakalama fırsatını kullanamadılar Rakıp va^lı oldugu n,ın tempov'u vuk- •»eltmelen dogruvdu ancak bu berabennde hataları ge- tınnce aradıklannı bulamadılar >ıne hucumda vaşh Costner'e ç ıbuklugunu kullanabılecek fızığe bahıp Comeg\s"atopgeçırme\ıpdışşutta ısraretmelerı ek- sık vonlennden tıırısıvdı Ancak rakıbın dış şutlardakı kotu vuzdesıvle morallen \e cesaretlen venne geldı Avııca rakıbın uvguladığı alan ?.a\unmasında verdığı bo>lukları değerlendınnce skor dj ıstedıkıen gıbı ge- lıştı Sa\ıınmadakisa\edısandanovndvan Avdalasıle eslesen Osman'ın Comegys a ıçende vetennce vardım edemtnıesı uzenne 4 kisa ıle alan sa\unması uvgula- malan \e Comegv» ı taulden uzak tutma duşüncesı olumluvdu 2 \anda Comegvs üzerınden ovnamavı keşfetmele- ıı ve C ostneı ın hem faul problemınden hem deağırkal- maMndan fa\dalanmalan Fenerbahçe \ı çok rahatlat- tı Avrıcarakıp alan savunmasıve daha sonra baskı u>- guladıgında ı\ ı top çev ırmelerı İbrahim \e Turner'ın ıçen penetre etmelen ıle farkı 30 savıva taşımalan da alkısa degerdı Bubolumdedısadamsavunmasinı ıvı vaptıkları ıçın kaptıklaı ı toplar da tast-break e donustu Bıraz daha dıkkatlı ojnasalar Vunanlı rakıp karsısında tarıhı bır tarkı da \akalavabılırlerdı Ancak maçı kazanarak vol- lanni devam ettıklen ıçın tebrık edıvoruz Fenerbahçe. Sporting'i rahat \endi. (ALİ ESER) Efes fark yedi Efes Pilseıı: 56 Varese: 80 STAT: iaıese HAKEMLER: Daanjoı nı Sııdck t*ı CAGIVA: Morena (6)3 lesco\ı (8)2İ Petıusca Cl23 Melekhın tv6 Ed- \aıd (6l7 Pıçanzolı (6)I > PanıcHı (6)4 Ravaklıa (3) EFESPILSEV \aumoskı ı4)8 iolkan (6)T Lfuk r6>6 Mıısat (4) Vk Rae (6)12 \lwat C>)4 Tameı n/~ Mııslafa (3)1 İLK YARI 40 HCagna \ARESE - Efes Pılsen. Koraç Kupası"ndakı 4 ma- vinda mağlubıyetle tanıştı Lacıvert-Bevazlıtakımımız. istanbul da farklı vendığı Cagıvadan deplasmanda beklenmedık bıı venılgı aldı llkvansını da 7 farkla yenık kapatan Etes'te Naumoskı ılk varının bıtımıne "< dakıka kala sakatîanarak ovundan çıktı Samsun çeyrek finalde Sanısımspor: 2 Vanspor: 0 STAT: 19 Uaus HAKEMLER: UustafaAıs- lan{6) Eıcan Inegolluler (6), 4 lı Candan 16) SAMSU\SPOR: Goksel(6). Imdat (6) isa (5) Fanık (6) Fıcan (6ı \aşaı (5). Vedat (6l Celıl (6) Iğıır fî)(Ser- kan 6) Cenk (6) Tımofte (6) VANSPOR: Uuraı (V \1e\- lııl(V 4bdıılkadıri5) 4lpa±- Ibn rv £}iet n ; Eıhan (6) kunhan(6) Fadü(5)(Van5) Seıhan (>ı(4\ kut 5) Beınuıd (6) Sınan (î/fMetın (4) GOLLER. Dk lUedat dk ~4 Seı kan SARI KARTLAR: Ercan (Samsun) Eşref Fadıl KIRMIZI KART: 4bdıılka- dıı CEMİLCİĞERİM Türkıve Kupası 6 kademe karşılaşmasında Samsunspor, Vanspor u 2-0 venerek çeyrek tınale vukseldı Eskişehir: 1 G.Birliği: 4 STAT: Esktşehı? 4tatııık '. HAKEMLER: Hasah Başdemıı (X) Zekı Özdenut- (b) Tııfaıı \o\an (8ı ESKİŞEHİRSPOR: Omer (4ı iolkan (3) l'lken (4) Se- dat (3) Eıdoğan (3) Cıhat (4) )a)na (3) Recep l3)ldk 41) le\\e! 4) Hakan tl) 4lı Rıza 14) Dııah (3) GENÇLERBİRLİĞI: ft»W'; tıkan(') 4lı Eren (6) Tuneı (~) Rahım P) khıtse (6)(dk 46 Osman 6) llkn C) \letın(8) kona(9) Engın (,S)(dk S5 A Mehmet 6) Mehmet (7)(dk 54 Sıhat 6ı GOLLER: Dk 10 \e 11 koıuı dk '0 Mehmet dk 4* L Iktn dk '•/ 4h Eıen SARI KARTLAR: Inlkan 4lı tıen Teıneı KIRMIZI KART:DA T 9 Cıhaı (Eskışehıı) ONDER BALOĞLL ESKİŞEHİR-Eskışehır- spor G Bırlığı ne sahasında 4-1 elendi Altay:l Gaziaııtep: 2 STAT: Alsancak HAKEMLER: Erdal Gılle<. (4) Haidun Işlen (3) Adnan lıoal (4) ALTAY: Şamer (4). Muflf (4, Lnsal (V Oıhan (41 B Serkan(3ı hırt(il Fludu(3) (Dk ^6 k Hakan 4ı Rama- zan (4ı Fanık (1) (Dk 6> Mu- tat *) 4hmeı (4ı B Hakan (4ı (Dk '2 K Seı kan 4ı GAZİANTEP: Metın (y Hasan ti) Eıol 16) kompela (6ı Huse\ ııı (4ı Cem (5) VL ilı(4) 4 kemal (î) Mehmet C) 4\han (6) (Dk 90 Kubf- la\ ') Seı kan (4) (Dk 46 Bun- ı amın 6) GOLLER: DA 40 Erol dk ~i Mthmet dk 90 Mwat • NİHİTTOKDEMİR ' İZMİR - Turkıve Kupası 6 Kademe muı.adelesınde Altay. Gazıantepspor a Izmırde 2-1 \enıldı \e kupava \eda ettı Ülker - CSKA Moskova Spor Ser\isi - Avrupa Ku- lupler Şampıvonasi nda l'l- kerspor grubundakı 6 ma- çında CSKA YIosko>a ıle karsılaşıvor Abdı îpekçı Sa- lonu nda saat 18 30'da başla- vacak olan maçı Sho\s TV naklen vavımlavacak Deplas- manda hıç galıbıvetı olmayan (3 mağlubıvet) Llker. sahasın- dakı ıkı maçı (lraklıs Antı-. besI kazanmistı Maçı \ icen- te Sanchıs | Kpanv a h Leszek Rakoczv (Polonya) hakem ıkılısı yonetecek > G.Saray : Denizli ile oynuyor Spor Serv ısi - Turkıve Ku- pası 6 kademe maçlannın so- nuncusu bugun Galatasaray ıle Denızhspor arasında oy- nanacak \ e çeyrek finale vük- selen 8 ıncı takım bellı ola- cak İstanbul Alı Samı \en Sta- dı ndakı karşıla^ma s>aat 19 OO'da başlayacak Maçın hakemı ıse Vahap Be>az Lıgde bır turlu îstedıgı sonuç- laıı alamayanev sahıbı Gala- tasarav turu kazasız atlatarak sahadan galıbıvetle avnlmak tstıvor TVde Spor TRTl Gunun spor haberlen Show TY: 18.20 Llker-CSK Moskova (Naklen) TRT 3: 14.00 Turkıye- Ispanya (Hentbol) 22.45 TeleSmaç 23J0 n metre TRT 4. 13.00 At"Sanslan CINE5: 19 00 Galatasaray- Denızhspor (Naklen)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog