Bugünden 1930'a 5,448,075 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 14 ARALIK PERŞEMBE 1995 10 DIŞ HABERLER Tiirk-ABD Ortak Savunma Grubu • ANKARA (Cumhuriyet Bûrosu)-Turkıye ıle ABD arasmda 29 Mart 1990 tanhınde ımzaJanan Savunma ve Ekonomık lşbırlıgi Anlaşması (SEIA) uyannca yılda bır kez penyodık olarak gerçekleştınlen Yuksek Duzeylı Ortak Savunma Grubu (YDOSG) toplantısı. dun Ankara da başladı 3 gun surecek toplantıdarABD'nın 1996 y ılında Türkıye'ye yapacağı asken yardımın mıktan belırlenecek Toplantıda Çekıç Guç'un durumıı ıle sınır güvenlığı konulannın da ele alınacağı öğrenıldı Çeçenya'da savaş süpüyor • GROZNİ(\A)-Çeçen lıder Cahar Dudaye\ Rusya'da ışbaşındakı yonetımın bolgeye banşın gelmesını sağlayacak güçte olmadtğını ıfade ederek Moskova'ya, •'Çeçenya'da savaşm henuz başladığı" uyansında bulundu Dudayev, Çeçenya savaşının venı bır aşamaya gırmekte olduğunu \e esas savaşın şımdı başladığını kaydederek "Bunatanık olacaksınız" dedi ABD bayrağı yakılabilir • HASHINGTON (AA>- ABD Senatosu bayrağın yakılmasını yasaklayan yasa tasansım gereklı olan üçte ıkı çoğunlukla geçıremeyince ıfade özgurluğunun savunuculan şımdıhk "'rahat bır nefes" aldılar Senato Genel Kurulu'nda yapılan oylamada. 63 uye "'bayrağa zarar \enlmeyeceğıne" ılışkın olarak anayasada değışıklık yapılmasını ongören yasa tasansı lehınde oy kullanırken, 36 uye aleyhte oy kullandı Çinli muhalif tutuklandı • Dış Haberier Servisi - Çın Halk Cumhunyetı'nde hukumetı devırme gınşımınde bulunan Çmlı muhalif Weı Jıngsheng 14 yıl hapse mahkum edıldı Çın'dekı demokrası hareketının mıman olarak nıtelendınlen Weı, bu yılkı Nobel Banş Odulu'ne aday gostenlmıştı Weı Jıngsheng. komunıst rejım tarafından halk duşmanı ılan edılmış, demokrası mucadelesıne başladığı 1978 yılındanbuyana geçen 17 yılını hapıste va da gözaltında geçırmıştı Fransa'da grevlerin 20. gününde sendikalar başbakanm 'kellesini istiyor' Juppe köşeye sdöştı• Cumhurbaşkanı Chirac, bakanlar kurulunda, Juppe'nın sosyal güvenlik reform tasansına tam destek verdı. MİŞEL PERLMAN PARİS - Fransa da şımdı- ye dek görulmemış boyut- larda gelışen \e oncekı gun polıse gore 1 mılyon. du- zenleyıcılere gore ıse 2 mıl- yon grev cıyı sokaklarda toplayan grev eylemlen da- ha da guçlenerek yayılıyor Grevcılenn şu anda mesle- kı ıhtıyaçlanndan çok Baş- bakan Alain Juppe'yı he- defleyerek kellesını ıstedık- len de one suruluyor Cumhurbaşkanı Jacques Chirac'tan ıse. Başbakan Juppe'ye tam destek geldı Dunku bakanlar kurulunda Chirac ın. Juppe'nın sosyal güvenlik reform tasansına tam destek verdığı bıldınl- dı Hükümet sozcusu \bin Lamassoure. Chırac'ın top- lantıda "Fransa'vı çöküşe sünıklemek içın secilmedik- lerini \e reformlar dışında izlenecek \ol bulunmadığı- nı" soyledığını belırttı Öte yandan hukümet, grev ler karşısmda dun de bır gen adım attı Başbaka- nın Ozel Kalem Müdür Yar- dımcısı Pierre Mathieu Du- Komûnjst CGT sendikası üveleri, Başbakan Juppe'nin adının harfterinden ohışan eşofmanlanv la hükümerin reform planını protesto ednoriar. hamei ınbırsendıkayagon- . • > * • * • -. r le verdığı odunlerın olumlu etkıderdığı mektupta hükümetm. ka- mu ışçılennın emeklılığe hak ka- zanmak ıçm gerekh çalışma sure- smde ve emeklı ucretının hesap- lanma yontemınde hıçbır değışık- lık getırmeyeceğı sozu venldı Mektupta "Başbakanın önceki gun sendikacılaıia >aphğı goruşmede, bu konudasoz verdigi" hatırlatıldı Juppe nınreformlannda,kamuış- çılennın emeklılık ıçın gereklı ça- lışma suresını 37 5 yıldan 40 yıla çıkarma onensı de yer alıyordu Halk gazetesı Le Pansıen dun- ku sayısında "Sokak, Juppe'ye meydan okuyor" manşetını kulla- nırken gostencılenn bır mılyomı aştrğını yazdı Ote y andan başbakanın dune ka- daryapmış olduğu çeşıtlı onenler- vapmak yenne aksıne grevcılenn Alaın Juppe\ ı adeta "dûşürmek" ısteğını gayet açık bır şekılde gos- tenyor Avnca büyuk sendıka kon- tederasyonlanndan FO, ısteklen- nı oldukça sık bır şekılde değıştı- nr duruma geldı FO'nun genel sekreten Marc BlondeL ınıp çıkan bır yoyo ıte oynarcasına harekel ederken gorüşmelerde onkoşul olarak sosyal sıgorta reformunun hukümet tarafından gen çektlme- sı talebinı yıneledı CGT Genel Sekreten Louis Vlannet ıse aynı goruşu v urgulamavı sürduruyor Bunun yanı sıra Cumhurıvet Içın Bırlık(RPR) partısıyle Fran- sız Demokrasısı içın Bırlık(UDF) partı konfederasyonunun oluştur- duğu sağ ıktıdar saflannda belırlı bırkaygıyatanıkolunuyor Sağ ık- tıdar mılletvekıllerı arasında baş- bakanın darbelere daha ne kadar davanabıleceğı sorusu one surulu- yor Avnı kavnaklar. Juppehakkın- da "iv i fikirtere sahip olmak \e çok çahşkan olmak >eterii degir dıy or Başbakanın vontemı sert şekılde eleştınlıvor Rusya'da parlamento seçimlerine üç gün kala belirsizlik sürüyor Seçim tahminlerinde muhalefet öndeHAKAN AKSAY ~_ MOSKOVA - "SurprizJer iılke- si" Rusya'yla ılgılı bu fıkn butun sıyasal yorumcular paylaşıyor Dort gun sonrakı parlamento se- çımlennden kımın galıp çıkacağı üzerıne soylenen sozcükler arasın- da en fazla yınelenenı, sonuçla ıl- gılı olarak belırtılen "ongorûle- mez" yargısında yatıyor Seçımle- re çok fazla savıda partının (43 partı \e hareket) ve adavın (450 mılletvekıllığı ıçın 16 bın aday) katılması. tahmın vürütmeyı zor- laştınyor Kesın görulen tek tahmın var Parlamentonun yansını (225) be- lırleyecekolan partılerarası yanş- ta Rusya Komunıst Partısı (RKP) basta gıdıyor Gennadiv Zyuganov önderltğındekı RKP'nm, yuzde 5'lık seçım barajını aşarak parla- mentoya gırmesıne kesın gozuyle bakılıyor Anketlere gore RKP nın oylan yuzde 15-30 arasmda değı- şıyor Son günlerde Rusya med- yasının guçlendıgını one surdüğu bırbaşka örgut de lıderlığını Baş- bakan VTktorÇernomirdin ın yap- tığı Yurdumuz Rusya adlı sıyasal hareket Ozellıkle parlamentonun bolgelerden belırlenecek verel mılletvekıllenne aynlmış yansıv- la (225) ılgılı yarışta. bu harekete buyukşanstanınıyor Hareketınoy yuzdesıvle ılgılı tahmınler yuzde 4'ten yuzde 15'e kadar oynuyor 'Başansızlık' Sonucun ıktıdardakı bırguç ıçın herdurumda "başansızhk*' olarak değerlendınleceğı kanısı yaygın Bu arada 1993 sonundakı seçım- lerde. halkın. ıktıdardakı ^egor Gaydar'ın Rusva'nın Seçımı Par- tısı'ne ındırdığı agır darbe sık sık anımsatılıyor Fıılıbaşkanlıkrejımıyleyonetı- len Rusya'da. vasalara gore seçım sonucunun yepyenı bır hukümet yaratacağını one surmek zor An- cak sıyasal ağırlığı olan parlamen- toda ortaya çıkacak yenı denge Başbakan Çernomırdın'ı ve bazı bakanları koltuğundan edebılır Asıl onemlisı, bu seçımler. 6 ay sonra vapılması planlanan devlet başkanlığı seçımlerı ıçın önemlı bırgostergeolacak Uzennde bırleşılen bır başka yargı da yenı parlamentonun mu- halif agırİıklı olacağı Vuzde 5'lık barajı aşma şansı olan dıger bazı guçler şunlar Sol eğılımlı Rus Topluluklan Kongresı (Yurh Sko- kov-General. Aleksandr Lebed), sosyalıst Rusya Tanm Partısı (Mi- haiİ Lapşin), Mıllıyetçı Lıberal Demokratık Partı (Yladimir Jiri- novski), demokrat ve reformcu muhalıflerden Grigori) Yavlins- ki'nın Yabloko adlı hareketı Bu tahmınlere ek olarak. bazı gozlem- cıier. Rusva Kadınlan adlı hare- kete goz doktoru V yaçeslav Eyo- dorov un sosyalıst eğılımlı Ozvo- netım Partısı neRusya'nın Seçımı Parhsı'ne \e Bıra Sevenler Partı- sı'ne de şans tanıyor TEŞEKKÜR Değerlı varlığımız, eşım, babamız, dedemız, Köy Enstıtülü çalışkan öğretmen, eğıtıme gönül vermış HASAN GÜLEL'in olümunde acımızı paylaşanlara 23 kasımda cenaze törenıne katılan, başta Antalya Valısı Sn. SAİM ÇOTUR, Garnızon Komutanı Sn Tuğgeneral YEKTA NUMANOGLU, Antalya Büyükşehır Beledıye Başkani Sn. HASAN SUBAŞI, T E.V Genel Müdürü Sn. NAMIKCEYLANOĞLU, Günoto Genel Müdürü Sn. SALİH ÇOPUR, Mıllı Eğıtım Müdür Yardımcısı, Sn. MEVLÜT ERDEM ve bütun Mıllı Eğitım mensuplanyla, değerlı öğretmenlere, yakınlanmıza, dostlanmıza, telefon ve telgrafla başsağlığı dıleyenlere gönül borcumuzu, şükranlanmızı sunanz AİLESİ HAYDARPAŞA GtRİŞ GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN Gumruğumuzce llker Kımya Sanayı ve Tıcaret adı- natescıllı9899sayıh. 18 2 1993 tanhlı gınşbeyanna- mesınden kaynaklanan 28 201 000 - TL (yırmısekız- mılyonıkıyuzbırbın) gelır eksığı ıle ılgılı olarak mükel- lefme yapılan teblıgatlanmız adres yetersızlığı nede- nıyle lade edıldığınden ve teblıgata sanh başkaca ad- resı bulunamadığından teblıgat yenne kaım olmak uze- re 7201 sayılı kanunun 28 ve 29 maddelen gereğınce ılanen teblığ olunur Basın 61472 BAŞBAKANLIK GÜMRÜK MÜSTEŞARLIĞI GÜMRÜKLER GENEL MÜDLRLÜĞÜ İSTANBUL GLMRUKLERİ BAŞML DURÜ Sayı B02 1GUM406 10 09 HtK 10/17912 (92H3462 Konu 092/ Beyoğlu 1 Aslıye Ceza Mahkemesı'nın esas 992 1579. karar 994/516 sayılı. 15 4 1994 günlu karan uy annca ıdaremıze 19 745 000 - TL para cezası ödeme- ye yûkümlü tbrahım Özdemır'e kararda belırtılen adre- sınde bulunamadığından mezkûr para cezası tahsıl edı- lememektedır Teblıgata esas olacak başkaca bır adresı bılmmedığın- den 7201 sayılı Teblıgat Kanunu'nun 28 ve 29 madde- lenne göre ılanen teblığıne karar venldı Teblıgat yenne kaım olmak uzere teblığ olunur tstanbul Gumruklen Başmudıiru. \. Ahmet Ihsan Ertan Gumruk Mudurü Ba^ın 61480 BAŞBAKANLIK GÜMRÜK MÜSTEŞARLIĞI GÜMRÜKLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ tSTANBULGLHVIRÜKLERİ BAŞMÜDLRÜ Sayı HİK Konu 092 16541-(93)-13IOO Kadıkoy 1 Aslıye Ceza Mahkemesı 'nın 1995'18 sa- yılı. 27 01 1995 gunlü karan uyannca ıdaremıze 3 972 000 - TL para cezası odemeye yukumlu Muhıttın Bulbul kararda belırtılen adresınde bulunamadığından mezkûr para cezası tahsıl edılememektedır Teblıgata esas olacak başkaca bır adresı bılınmedığın- den 7201 sayılı Teblıgat Kanunu'nun 28 ve 29 madde- lenne gore ılanen teblığıne karar venldığınden. Teblıgat yenne kaım olmak üzere teblığ olunur ıstanbul Gumruklen Başmudunı. \. Ahmet Ihsan Ertan Gumruk Mudurü Basın 61483 İLAN T.C. HAYDARPAŞA GİRİŞ GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN Gumruğumuzce Nova Dış Tıcaret Pazarlama Ltd Ştı adına tescıllı 14243 sayılı, 10 3 1993 tanhlı gınş beyan- namesındenkaynaklanan21 506 000-TL gelıreksığı ıle ılgılı olarak mukellefine vapılan teblıgatlanmız adres ye- tersızlığı nedenıyle ıade edıldığınden ve teblıgata sanh başkaca adres bulunamadığından teblıgat yenne kaım ol- mak uzere 7201 sayılı kanunun 28 ve 29 maddelen ge- regınce ılanen teblığ olunur Basın 61473 LOKANTA • BAR mtriTfffliM. ı ı ı l ı ı ı i ı ı ı i ı ı 293 89 78 (3HAT) bıı gece 5APP4H0E Z G İ NIN Ul 245 06 68 - 69 T R I B U N A L TRIBUNALde MÜZİĞE DOYAMAYACAKSINIZ... ...blr llk daha: BALIK AYHAN DAN SONRA "RUS ÇİNGENELERİ" Sevdiğinlz Tflrl^ûlerin usta yonımcusu: "nKRET' ...V^ Beyoğlu'ıyla dûş glbl geceler... "ISMAIL HAKKI" Yemek servislmiz vcirdır Y1LBAŞI REZERVASYONLAR1MIZ DEVAM EDİYOR. Rez: 0.212. 249 71 79 Muammer Karaca Tiyatro Çıkmazı Beyoglu - Istanbul FASMI.NE CAPE-B.\R Hafianuı her gunû bağlama uttadlanndan ranh halk muziğt Perşembe Geceleri ÇağdaşHalkmüziğinde MEHMETGÜMÜŞ ve GRUBU Siz yürek bis türkü ohıp Jasmine 'de buluşahm Yapı Kredt Kultur MHc. Arkası Akarsu Sok. No.10 OalaUaanr/ Rer 252 72 66 - 252 89 74 13813 motor no 'lu Ford Escort aracımıza aıt teknık belgeler zayı olmuştur, hukumsuzdür OTOSAN PAZARLAMA 4Ş Çocuğunuzun ve Mzın vonlendırılmesınde pedagoglara danışmak ıster mısınız 1 Tel 252 49 4^-251 84 17 Taksım BAKIRKOY 3. SULH HUKUK HÂKİMLİĞİ'NDEN 1982 32Tereke 3 7 1982 tanhınde \efat eden llıas \e Uranıye kızı 1910 doğumlu, murıs lonna Sa- yar'ın mırasçılannm M K nın 534 maddesı gereğınce tespıtı gerektığınden ılgılılerın ışbu ılan tanhınden ıtıbaren 3 ay ıçerısınde sıfatlannı beyan etmek uzere mahkememez- de hazır bulunmalan aksı halde muteveffa lonna Sayar'ın terekesınden mahkememız- ce el cekılmesıne ve terekenın Hazıne ve ıntıkalıne karar verıleceSı ılan olunur 12 10 1995 Basın 61236 ABD, Rumlan ikna edemedi • KKTC Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ın, ABD'nın Lefkoşa Büyükelçisı Richard Boucher aracılığıyla Klendes'e ilettiği ikıncı önen paketı de Rum Ulusal Konseyı'nde reddedıldı. REŞAT AKAR LEFKOŞA-ABD Başka- ni BiUCIinton'ın Kıbns Ozel Temsılcısı Richard Beat- tie'nın KKTC Cumhurbaşka- nı Rauf Denktaş'la goruştuk- ten sonra sunduğu onenlerı reddeden Rum lıderlığı sert tutumunu surdurmede ısrar edıvor Denktaş'ın bu kez ABD'- nın Lefk«>a Buvukelçısı Ric- hard Boucher aracılığıyla ılettığı ikıncı önen paketını ele alan Rum Uluial Konse- yı dun sabah gerçekleştırdığı toplantıda oybırlığıılekarar alarak ikıncı kez ret vanıtı verdı Denktaş'ın onenlerı. KKTC'nın federasvondan sonra AB uvehğını kabul et- mesıne karşılık Türk tarafı- nın egemenlık \e sıvası eşıt- lık haklannın kabul etmesını ıçenyordu Rum Ulusal Konseyı. \BD Başkani BillClinton'ın Kıbns Ozel Temsılcısı Rk- hard Beattie'nm 4-6 aralık ta- nhlen arasinda adava gerçek- leştırdığı son zıyaretı ışığın- da Kıbns sorunundakı son gelışmelen ele aldı Rum rad- vosunun habenne gore top- lantıda. ulusal konseyın 23 aralıkta yenıden toplanarak. Rum Yonetımı nın atacağı adımları ele alması da karar- la^tırdı Rum Yonetımı Sozcusu Vannakis Kasulides ulusal konseye gerek Beattie'nm gerek Rusya Federasyonu Dışışlen Bakan Yardımcısı Sergei Krikrv'un Kıbns'ta gerçekleştırdığı temaslar hakkında bılgı verıldığını soylemekle vetındı Kasuli- des. ulusal konsevın oybırlı- ğı ıle aldığı karar konusunda KKTC nın onerılerınde 'ka- bul edilemez' taleplenn bu- lunduğunu ıddıaettı Kasuli- des ABD. Ingıltere ve BM nın KKTC onensın olumlu bulmalan konusunu nasıl yorumladığının sorul- ması uzenne söz konusu uç tarafın 23 araiık tanhınde v a- pılacak ulusal konsey toplan- tısının sonucunu beklemele- n gerektığını soyledı Kasu- lides onennın ıyıleştınlmesı ıçın goruşmeler yapılıp ya- pılmavacağı vonundekı bır soruva karşılık "Rum tarafi için ulusal konse>in ret kara- n ile bu konunun kapandığT vanıtını verdı ORTADOGU Peres'ten Esad'a banş çağnsıDış Haberter Servisi - Isra- ıl Başbakanı Şimon Peres'ın Sunye ılearalanndakı \orun- lan çozmeve vonelık "yenivıe önemir gınşımlen, Israıl ve Sunye arasındakı ban^ sure- cının venı bır as/ amaya gırme- sıne yol açtı Sunve de yayın- lanan Tişriıı gazetesınde çı- kan bır yazıda "Onemli ve olumlu çözum >ollan üreten Peres, bolgede banşın sağlan- ması için gerekli olan ılımlı havayı > aratarak. iki ulke ara- sında varuiandüşnıanltğıor- tadan kaldırmava vonelikta- rihi bir goretı başanyla \u- nıtüyor" denıldı Arabuiuculuk önerisi İsraıl devlet rad>osu ıse \Vashington gezısını surdu- ren Peres ın ABD Başkani Clintona. geçen hazıran ayında çıkmaza gıren banş goruşmelennı yenıden baş- latmak ıçın arabuiuculuk yapması onensınde bulundu- ğunu bıldırdı Radvo. Pe- res ın, Sunye ve İsraıl ın ka- tılımı ıleoluşturulacak bırhe- yetın ortak muzakerelere baş- laması ıçın gınşımlerde bu- lunduğunudakaydettı Banş muzakerelerınde yalnızca Golan Tepelen'ne ılışkın so- runlann değıl ortak sulann kullanımı. ekonomık ılışkt- ler askerı ışbırlığı Lubnan gıbı meselelenn de ele alın- ması gerektıgı ılen suruldu Peres. ABD Kongresf nde konuya ılışkın şunlan sövle- dı **Şu anda tarihi bir fırsat- la karşı karşıva olduğumuza ınanıvorum Kararlı \e ıstik- rartı bır şekilde bu fırsatı de- ğerlendirmeu\iz" ABD Dışışlerı Bakam Warren Christopher'ı Sun- ye ve gondenvor Chnstop- her. Ortadoğu gezısının ılk durağı olan Şam da Hafız Esad ıle goruşecek Sun- ve den sonra Israıl, Mısır. Ur- dun ve Batı Şenada da go- nışmelennı surdurecek olan Chnstopher. Ortadoğu'da ge- nış kapsamlı bırbanşı sagla- mak ıçm Clınton tarafından genışvetkılerledonatıldığını belıntı PROF. FEYZİOĞLU KARDEŞLER VAKFI FEYZt FEYZİOĞLU ÎNCELEME ÖDÜLÜ 1995-1996 İNCELEME KONUSU TÜRK HUKUKUNDA ŞUF'A (ÖN ALIM) HAKKI om LLEH Prof Dr.AvdınA>bav Bırıncılık Odülü 25.000.000 Prof Dr Haht Kemal Erbil İkincılik Ödülü 15.000.000 Prof. Dr kenan Tunçomag l çunculük Ödülü 10 000.000 Prof. Dr. Özer Selıçı Mansıvonlar 3.000.000 Prof. Dr. Cumhur Ozakman KATILMA kOSriJ.\KI Yan^mava, Hukuk. Sıyasal Bılgıler ve Iktisadı ve Idarı Bılımler Fakultelen ^raştırma Gorevlılen ve oğrencılen (1995 yılı mezunlan dahıl) ıle Hakım ve Avukat stajverlen katılabılırler Incelemeler 25 daktılo sayfasını geçmeyecek bıçımde. çıft aralıklı vazılmış olacaktır tncelemeler, yazarlann kısa vaşamövkülenvle bırlıkte 7 nüsha olarak 1 Mart 1996 tanhıne kadar aşağıdakı adrese ula>tınlmalıdır Prof Bedi ve Prof. Feyzi FEYZİOĞLL KARDEŞLER VAKn istıklalCad 230 K 5 80050 Be>oglu-lstanbul Tel (212) 244 13 67 - 245 21 57'Fax 249 34 17 KIRVUZI BALIK ÇOCUK EVİ AİLE TOPL4NTILARI: IV "COCUKLARDA TUKETİM ALIŞKANLldl REKL4V1LAR-V1ARK<\LAR Konu sunuşu Danışman Dr Erdal ATABEK KIRMIZI BALIK AİLESİ davetlıdır Dısarıdan katılacakların telefonu nca olunur Ner Kalamış Fener Cad . Gazı Mehmetçık Sk No 7 FENERBAHÇE (Nurettın Teksan llkoğretım Ok karşısı) Tanh P Aralık 199S Pazar saat 12 00 Tel 414 62 61/414 62 92 Faks 414 62 61
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog