Bugünden 1930'a 5,465,612 adet makaleKatalog


«
»

Yılın son fırsatı! 72. Yl SAYI 2S636 / 26000 TL (KDV ıçmde) umhuriyet 3OO milyon önpeşinatla . I EMLAK BANKASI KURUCUSU VUUSHNÂ11924-1945) BAŞYAZARl HftiKHMÂ (1945-1991) 14<WAUH1895PERŞBWBE Türkiye'nin GB'ye girmesini onaylayan AP'nin bazı üyeleri, Kürtlere özerklik istedi Güıtıriik birtiğme ağır bedel T ü r k i y e ' y e i n s a n h a k l a r ı d e n e t i m i Avrupa Pariamentosu, Türkiye ile arasındaki gumrük duvarlarının 1 Ocak 1996'dan itibaren kaldırtlmasını onaylarken, Türkiye yeyapılacak ınaliyardımı, insan hakları konusunda iyileştirmeleryapılması koşu- luna bağladı. 4P, TUrk hükumetiyle birlıkte PKK ve diğer Kıırt örgutlerini, Kıirt sorununa şiddete başvurmadan siya- si çözüm bulmak için ellerinden geleniyapmaya çağırdu "PKK ve Kürt örgütleri" ifadesi kararda yer aldu Olağanüs- tü hal uygulamasına son verilmesini isteyen 4P, hukumet ve TB \f\fden, Kürt asıllı Türkyurttaşlartnın kültürel kim- liklerini, Türkiye 'nin toprak butunlüğü çerçevesinde ifade etmelerinin yollarını bulmasını istedi. c K ı b r ı s ' ı n i ş g a 1 i g ü n d e m e g e l e c e k 626 üyeli Avrupa Paria- mentosu 'ndaki oturuma katılan 528 üyeden 343 'ü Türkiye'nin gümrük bir- liğiııegirmesiyonünde oy kullandı. Avrupa Pariamentosu, AB Konseyi, AB Komisyonu, BM ve "Kıbrts hükümetini" Kıbrıs 'ın bolünmuşluğune son vermek için ellerindekitüm güci't kullanmaya çağınrken Turk hükümetinide B \fGüven- lik Konseyi 'nin aldığı kararlan yerine getirmeye davet etti AB Komisyonu 'nun Türkiye işlerinden sorumlu komiseri Van Den Broek, "Türkiye ile kuracağımız diyalog sonucu, hassas bir konu olan 'Kıbrıs 'm isgali' konusunugündeme getirebileceğiz- Türkiye 'ye hayır dersek asırı unsurlar güçlenir" dedu ULE S/UtİBfUHİMOĞLU'HUB İHrinri U 19. Sayfada GUMRLK DUVARI Türkiye pazan AB'nin hizmetinde • 9. Sayfada 15 YIL GECİKTİ AB, mali yardımlan dondurdu • 9. Sayfada TEPKİLER Kötü pazarlık yapıldı • 16. Sayfada NOTLAR Lale ve Apo MTİH GÜUAP0Ö.U'mtfi notlan • 19. Sayfada ŞİMDİ NE OLACAK? Beklentiler Sonucu: Gumruklenn sıfırlanmasıyla birlıkte, Avrupa'dan ıthal edılen mallann ucuzlayacağı sanılıyordu Gumruk btrlığı ile Avrupa'nın onde gelen sermaye gruplarının Turkıye ye akın edecegı yatırım ve ıstıhdamın artacağı ılen suruluyordu Tekstıl ve hazırgıyım başta olmak uzere Turk fırmalarının Avrupa pazarına hıçbır engellemeyle karşılaşmadan ıhracat yapacakları belırtılıyordu Devaluasyon ve ozel p ^ y ^ ^ tuketım vergısı ile fıyat dengelenecek Otomotıv, beyaz eşya ve elektronık eşya ucuzlamayacak Patent yasası nedenıyle ılaç pahalanacak Ekonomık dengesızlıkler ve belırsızlıkler yabancı sermaye yatırımlannı frenleyecek Teşvıklerden mahrum kalacak olan kuçuk ve orta olçeklı ışletmeler ayakta kalamayacak, ışsızlık artacak Tekstılde kotaların kaldınlması koşula bağlanmış dummda Kotaların kalkmasıyla birlıkte çevrecılık, kayıtdışı ışgucu gıbı gerekçelerle tarıfe dışı engeller surecek Ihracatın artacağı ve Turkıye'nın dovız varlıklarının yukseleceğı bu yolla ekonomık / dengelerın sağlanacağı one suruluyordu Yurtdışına çıkışlarda TKF'nın kaldınlacağı sanılıyordu Ankara Antlaşması ile gumruk bırlığının tamamlanması halınde ışgucunun Avrupa da serbest IS1 dolaşımı hukme bağlanmıştı Çıftçının urununu Avrupa pazarına uluslararası pıyasa degerı uzerınden satabıleceğı soylenıyordu CEP TELEFOMJYLA HABERİ YENİ ALMIŞ GİBİ KONUŞTU BaşbAan Tansu ÇUIer. Bostanc. Gosteri MerkezTnde duzenlenen Gençlik Şoleni'nde. saat 13.00'te gerçekleşen Turki>e'nin gumruk bıriiğine alınma karannı. 45 dakika sonra kendısıne gelen telefonla "\enı oğrenmiş" gibi mikrofondan halka dınurarak şo\ \aptı. Bundan sonra cep telefo- nuyla bir kez daha konuşan Çiller. kendısini Cumhurbaşkanı Sule>man Demirel'in aradığını ve tebrik eftiğini smledi. Turkıye aleyhıne ortaya çıkacak kamu fınansman açığınm AB fonlarından hıbe bıçımınde karşılanması beklenıyordu Gumruklenn sıfırlanması ile ıthalat ucuzlayacak dovız kurları hem ıthalatı frenlemek hem de ıhracatı desteklemek ıçın arttırılacak T TKF yalnızca mal dolaşımı ıçın kaldırılacak Turkıye'de hızla artan nufus ve buyuyen ışsızlık, AB'nin 1986da bu taahhudunu gerçekleştırmemesıne neden oldu Turk vatandaşları yıne vıze almak zorunda Tanm urunlen gumruk btrlığı duzenlemelen kapsamı dışında bırakıldı 3 mılyar dolar tutarındakı malı protokollen ışletmeyen AB yıllık yaklaşık 2 mılyar dolar kayba uğrayacak olan Türkiye'ye 5 yıllık bir sure ıçınde hıbe etme taahhudunde bulunduğu 2 mılyar doları koşula bağladı SİNEMA / KIZ ARKADAŞIM Hayattaki ilklerin öyküsü I / ". Sayfada İL İL SEÇİM Ordu, Bartın, Antalya, Mardin • 4 ve 5. Sayfalarda FUTBOL 91 GÜNLÜK İHALE Kupada çeyrek finalistler belli oldu MSpor'da BORSA ODun 38 748.02 Öncek 39 753 49 DOLAR ûDun 56.650 Öncekı 56 500 MARK ODun 39100 Oncek 39 100 ALTIN ûDun 708 000 Öncek 707 500 Kamu bankalanna baskı • 8. Sayfada Ümraniye Cezae\rnde îsyan Seçim şovu • Bostancı Gosten Merkezı nde gerçekleştırılen Gençlik Şolenı ne Istanbul adavlan>la birlıkte katılan Tansu Çiller, o\lamayı •partısının başarisı ' olarak sundu Ikı TV kanalından naklen \a\ımlanan s.olenden sonra Çiller partılılerle birlıkte Utanbul'da şehır turu attı • i. Sayfada Baykal: Gösteriş yapmaym • CHP Genel Ba^kanı Denız Baykal, ılk açıkhava toplantısını vaptığı Gebze'de Turkıve nin gumruk bırlığıne kabul edılmesiNİe dunvadakı \ennin tescıl edıldıâını belırterek "Ancak kımsenın ben soktum dıye gosten^ yapmaya hakkı yoktur' dedı • 3. Sayfada Yılmaz: Kıbns'ı sattınız • Lıderlerın ekran sa\a!}inın son raundunda Yılmaz. gumruk bırlığıne gırı^ ıçın Kıbrıs konusunda odun \erıldığını belırterek hukumetın Kıbns'ı sattığını one surdu Bavkal i*,e hıçbır ıktıdarın Kıbrıs ta odun veremeveceğını, bu sozlerı \ ılmaz"a yakıstıramadığını so\ledı H7 . Sayfada Bağımsızlar DBH çekildi • Demokratık Banş Hareketı Genel Başkanı \h Haydar V'ezıroğlu. M\ası partılenn cenaze merasımı" olarak nıteledığı seçımlerden çekıldıklennı açıkladı Avrupa Alevı Bırlıklerı Federasyonu'na bağlı 73 dernek de sol partılen destekleme karan aldı • 5. Sayfada • Umranıye Cezae\f nde DHKC tutuklulanyla askerler arasında çıkan çatışmada 12 asker ve çok. sayıda tutuklu. çeşıtlı yerlennden yaralandı Adalet Bakanhğı Ceza \e Tevkıfevlen Genel Muduru Zekı Gıingor'un verdığı bılgıye gore, cezaevı yonetımıne talep lıstesı veren mahkûmlar, saat 17 00 sıralannda koğuş kapılannı kırarak jandarma ve dığer yetkılılen etkısız hale getırdıler • Isyancı mahkûmlar. basılı evrakların olduğu bolümde de yangın çıkararak depo \e mutfak bölumu dahıl tum cezaevını ışgal ettıler Cezaevınde meydana gelen ısyanın. tutuklulann aılelenyle goruşu sırasında bir askenn göruşü kesmek ıstemesı uzenne meydana geldığı ıleri suruldu Olaylann buyoımesı uzenne cezae\ıne komando ve ozel tımden oluşan takvıye kuvvet gondenldı Isyancı mahkûmlann bu sırada cezaevını ateşe verdığı goruldu • 6. Sayfada OLAYLARIN ARDENDAKİ GERÇEK Tartışmanın Özü?.. Lıderlerın televızyon kanal- larındakı tartışmaları, kamu- oyunda çeşıtlı değeriendırme- lere yol açtı Hangı lıder one çıkıyor^ En lyı konuşan kim? Daha bılgılı olan, guven veren serınkanlı duran, ulke ve dunya sorunlarına hâkım olan hangısı? Bu soruların tartışması yapı- labılır Çoğu zaman çeşıtlı kı- şıler, mezhep ve meşreplenne gore korlerın fılı yoklaması gı- bı konuya ılışkın goruşlerını dı- le getırebılırler kargaşa ıçın- de duzenlenen oturumlarda, ortaya çıkan temel gerçeğın ustu ortulebılır Goruluyor kı televızyon tar- tışmalarında savaşım, ıkı sağ partı arasındadır "Sıstemm dışında kalan partı" dıye ad- landırılan RP tartışmalara ka- tılmıyor Soldakı partılenn oy sandıklarında beklenmedık bir sonuç almaları guç goruluyor Iktıdan belırleyecek çatış- ma Tansu Çiller ile Mesut Yılmaz arasındadır 12 Eylul askerı mudahalesı- nın Türkiye'ye yukledığı sıya- sal kargaşa ve belırsızlık sur- mektedır Sağın sağla solun solla uğraşması surecının 24 Aralık seçımlenyle aşılabılme- sı guç gorunuyor Bununla birlıkte, uslubu hır- çın da olsa, ANAP Genel Baş- kanı'nın ulke ve devlet sorun- larına otekı partılerden daha hâkım oldugu ızlenımı ıster ıs- • • • MArkasıSa. 19, Sii. 9'da B U G Ü N K1TAİ Cumhunyet'le birlıkte îmam-hatiplere seçim rüşveti • VIıllı Eğıtım Bakanlığf nca 10 Eylul 1993 tarıhınde vasaklanmasına karşın. valılıklenn onajıyla açılan 71 ımam-hatıp lısesı şubesı bağımsız okul durumuna getınldı GUNDEM MUSTAFA BALBAY EMİNE KAPL\N ANKARA-Mılh Eğıtım Bakanı TurhanTayan. seçıme 10 gun kala bakanlıkça yasaklanmasına karşın mevcut ımam-hatıp lıselerının şubesı o- larak açılan n \ ımam-hatıp lısesıne "bağımsız okul" ona\ı \erdı Bu okullarla birlıkte. ımam- • ArkasıSa. 19,Sü.3'te Liderler... Ne Derler? Yakın bir arkadaşımın oğlu Oğulcan, öncekı geceyansı uyuyup uyanmış Aıleyı televızyonun karşısında gorunce sormuş - Baba, gerılım filmı mı ızbyorsunuz? Televızyonlar ıkı akşamdır "lıder" kokuyor Pazartesı ak- şamı Tansu Çiller, Mesut Yılmaz, Deniz Baykal, once Show TV'de kozlarını paylaştı Ardından Kanal D'de Zıva- na programında devam ettıler Kapışmaya burada Bülent Ecevrt ve Alparslan Türkeş de katıldı Necmettin Erba- kan ıse medya danışmanlarını dınledı ve dığer lıderlerle • ArkosıSa. 19,Sü.3'te
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog