Bugünden 1930'a 5,448,075 adet makaleKatalog


«
»

12ARALJK1995SALI CUMHURİYET SAYFA TELEVIZYON 17 İLMLERİ Bir Kadın Kayboldu 10.00 Kanal D Dram (ZT) Kocasının dosfunu öldürüp katıl olan mutsuz bir kadının öyküsü. v î ^ ' Yönetmenliginı Safa Önal'ın yaptıgı filmin başrollerinde. Türkan Şoray ile Ekrem Bora var. Ağlıyorum 10.00 Show TV Melodram /7^\ Bir trafik kazasında ölen kızkardeşının yerine geçen bir kızın öy- KZ/ küsü konu alınıyor. Muzaffer Aslan'ın yönettiği filmde, Ediz Hun ıle Fılız Akın var. Afacan ve Bilgisayan 10.00 TRT 3 Macera /T7\ (Computer Kıd) -*8 yaşındaki üstün zekâlı bir çocuk olan Wıl- \ZS lıe'nın en büyük merakı bılgisayarlardır. John Flora'nın filminde. Henr>' Barrow ile Kathy Woold\ ille var. Bir İçim Su 11.25 atv Duygusal ®Melıs. gecekonduda yaşayan birkızdır. Yönetmenligıni Yücel Uça- noğlu'nun yaptığı filmın başrollerini Serpıl Çakmaklı, Engin Koç \e Ülkü Ülker paylaşıyor. Muhteşem Serseri 12.00 Show TV Duygusal ©Bir gazetecının sosyete çevresinde yaşadığı olaylann öyküsü. Yö- netmenliginı Ülkü Erakalın"ın yaptıgı filmin başrollerinde. Fatma Girik ıle Ayhan Işık var. Kırmızı Gül 12.50/01.05 Kanal 6 Dram Bir tatıl kasabasına gelen beş genç. burada balıkçı Yusuf ve mü- hendıs Ekrem'le tanışır Filmin başlıca rollerini Yusuf Sezgin ile Bilgen Gökçe paylaşıyor. Leke 13.40 Show TV Dram ®Cniversıtelı bırgençle beledıye başkanının kansı arasında yaşanan aşkın öyküsü. Mehmet Aydın'ın yönettiği filmde, Tank Tarcan ıle Çeçilya Daymaz \ar. Köşedeld Kadın 15.15/00.20 TGRT Macera ©( Lady in Corner) - Bir moda dergisinin yazıışlerinde gelışen olay - lar. Peter Levıng'ın yönettiği filmde, Loretta Young ile Brian Ke- ith var. Doktor 15.45 Shovv TV Güldürü /^s Sev digı kızı başkasına kaptıran futbolcu bir gençle düşman olduğu V^/rakibinin öyküsü Zeki Alasya'nın filminde. Kadir Inanır. Yalçın Gülhan, Oya Aydogan. Adile Naşıt ve Ayşen Gruda var. Dul Bir Kadın 16.15 atv Dram ©Kocası yıllar önce ölen Suna. kızıyla yaşayan dul bir kadındır. Yö- netmenligini Atıf Yılmaz'ın yaptıgı filmin başrollerinde. Müjde Ar, Nur Sürer ve Yılmaz Zafer var. Yıldızlar da Kayar 17.50 Kanal D Dram /^Js Şöhret olduktan sonra şımaran \e kumara alışıp çöken bir sanatçı- ^ y nın öyküsü. Melih Gülgenin yönettiği filmin başrollerinde. Ferdi Tayfur ile Bahar Öztan var. Karunı Gördünüz mü 18.00 Interstar Güldürü SZ7\ Kendılenne zengin birer eş bularak köşeyi dönme hayalindeki üç V3-' gencin karşısına. üç genç kız çıkar. Oksal Pekmezoğlu'nun filmin- de, Bülent Bılsiiç ile Mehmet Alı F.rhıl \ar 18.20/Show TV/Cemo Aynnti yanda Elnıas Avcıları 19.55 Kanal 6 Macera (Traci Lords Ice)- Charlie ve Ellen profesyonel bırer hırsızdırlar. Yönetmenliginı Brook Yeaton'un yaptıgı filmin başrollerinde, Zach Galligan ile Phillıp Troy \ar. Şaban Papucu Yanm 20.35 Show TV Güldürü fcs Çocuklan çok seven yaşlı bir kadın, evinin bahçesinde onlar için KZs bir park yaptırmıştır. Kartal Tıbet'in filminde Kemal Sunal. Adıle Naşit ve Halit Akçatepe var. ^ Ayrtntıyanda Şahinler 21.45 Kanal 6 Dram (C\ (Hawks)- Kanserhastası olan iki insanın yaşamak için verdigi mü- vr/ cadelenin öyküsü. Robert Ellis Miller'in filminde. Timothy Dalton ile A. Edvvards var. Yakuza Savaşçıları 22.00 Kanal D Macera ^7N(Showdown ın Little Tokyo)- Japonya'nın yeraltı dünyasını yö- v V neten Yakuza. Amerika'ya gelmeye karar vermiştir. Mark L. Les- ter"in filminde. Dolph Lundgren ıle Brandon Lee var. Alaska Mavi 23.00 Number One TV Macera (Arctic Blue)- Enc Desmond, bir petrol boru hattının çe\reye et- kisıni araştırmak ıçın Alaska"ya gelır. Peter Masterson"un filmin- de. Rutger Hauer ıle Dylan VValsh var. Sevgili Öğretmenim 23.45 TRT 2 Dram <Ov (Aime Toi Toufors)- Küçük bir kasabada öğretmenlık yapan Pey- l b l l r i d hi ğ y p y rec. AIDS"e yakalanmıştır. Filmin başrollerinde Thierry Fremont ile Jean Jacques Moreau var. Cennete Dönüş 00.15 HBB Duygusal /T7\ (Return to Paradise}- Yerli bir kıza âşık olan Amerikalının öy kü- 0 * bü konu alınıyor. Mark Robson'un yönettiği filmde, Gary Cooper ile Roberta Haynes olacak. TutsakYok 00.20 Kanal D Macera (Operarion Take No Prisoners)- Birleşmiş Mılletler'ın bilgı ban- kası kayıtlanna gırmeye çalışan bir grup ajanın öyküsü. Tom Shovv 'un filminde. G. F. Russel ile Margie Edgel var. 00.301 Shovv TV I İhtiras Balığı Aynnti yanda Suikastçının Hedefı 03.10 TRT 1 Macera /T7\ (Target of an Assain)- Düşmanlan, Gambiya Devlet Başkanı Lun- \Z/ da'yı tedavi için gittıgı Güney Afrika Çumhunyetfnde öldürmeyi planlamaktadır. Filmde. Antony Quınn ile Jnon Philip Law var. İzleyin o Yerli Orta Halli Yabancı İSTANBUL ÜNTVERSİTESİ İŞLETME YÖNETİMİ VE MUHASEBE ARAŞTIRMA MERKEZİ VE ULUS- LARARASI İŞLETMEÇİLİK EĞİTİM VT ARAŞTIRMA VAKFITEK DÜZEN HESAP PLANESA UYGUN TEMEL MUHASEBE VE VERGİ UYGULA- MALARI KURSU 60. Dönem. hafta sonu: 6 Ocak 1996-4 Şubat 1996 61. Dönem. hafta içi: 8 Ocak 1996-2 Şubat 1996 ' 'Tek düzen muhasebe sistemine'" uygun olarak hazırlanan kurs. te- mel muhasebe egitiminı ve genel muhasebe ile ılgili paket program- larının kullanımını gerçek belgelerle uygulamalı olarak ıki aşamada öğretmeyi ve geliştirmeyı amaçlamaktadır. ICursumuz, lise mezunla- nna ve bu konularla ilgilenen hukukçulara. mühendislere. muhasebe elemanlanna ve bu konularla ilgilenen kişılere yöneliktır Temel muhasebe ve vergi uygulamalan kursunda. yevmiye, defte- ri kebır, envanter \e kasa defterleri kayıtlan. mali tablolar, ücret bord- rolan. gelır vergisi ve katma değer vergisi mevzuatlan. SSK., Bağkur, iş kanunu mevzuatlan \e bunlarla ilgıli belgelerin düzenlenmesi uy- gulamalı olarak gösterilecektir. 60. Dönem hafta sonu programı: 6 Ocak-4 Şubat 1996 tarihleri ara- sında toplam 60 saat olup. hafta sonu cumartesi-pazar günleri 10.00- 17.00 saatleri arasında yapılacaktır. 61. Dönem hafta içi programı: 8 Ocak-2 Şubat 1996 tarihleri arasın- da toplam 60 saat olup, hafta için hergün 16.00-19.00 saatlen arasın- da yapılacaktır. tştirakçı sayısı sınırlı olup. başarılı kursiyerlere "'sertifika" verilecektir. Tel: 241 43 39-247 02 62 Tel. 520 90 87-528 08 42 Halaskârgazi Cad. No- 243, kat 3. Yasan tş Merkezi. Osmanbey Basin: 61 137 2i.oo\ Kieslowski'nin Fransız bayrağı renklerindeki üçlemesinden Polonvalı usta yönetmen KicslOHski (solda)'nin başrolünü Juliette Binoche'a verdiği "Ma>i'\ üçlemenin "Kırmızı'"yla birlikte en çok beğenilen filmi oldu. 'b önetmenin ko\u havranlan ise onu ticarileşmek ve Fransızlaşmakla suçladılar. 6 Aslında özgürlük yok' Trois Couleurs: Bleu / Yönetmen Krz\sztof Kieskmski Oyuncular: Juliette Binoche. Benoit Regent, Florence Persol, Charlotte Ver>, Hugues Quester SEVİN OK\ \ TV Senisi- Polonşalı uManın "Lç Renk" üçlenıcsının ılk filmı. güniin NÜrp- rızı olarak ekranda. "Ma^i" ile "•Kırmı- zı"arasında. seyırcılcr acısından bir rcka- bet me\cut. Taraftarlar ikiye ayrılıvor. "Be>az'"ı ıse pek seven \ok. "Mavi". Fransız bayragındaki renginin sembolize ettığı gıbı özgürlük üzerıne bir filnı Daha doğrusu. özgürlük dive bırşeyin varolnıa- dığı Ü7enne. \Uıhte$enı bir görscl ü.slup. filmdckı "göz'umuz olan Bınoche'dançok ölçülü. ıyı bir oyun. Ve olavları "rastge- le'\>lmaktan kurtaran müthıs bir müzık (Zbignie« Preisner). L'çlemc. Kieslo\sskı"nin 'eski'.evrensel \e apaçık değerlere duyduğu gü\enin bir sonucıı olarak ortaya çıktı. Yönetmen. "On Emir"in(Dekalog)özellikleBatıül- kelerınde beğenıjle karşılanması üzerine. bu^Jeğerlerın reddedilmedigı. tam tersıne ılgı gördüğü sonucuna vannış. Ve başka degerlen ck alarak. na^ıl gelıştiklcrıne bir göz atmak istemış Üç değer. Fransız bav- rağının üç renginin simgelediğı üç ka\ ranr Ma\ ı. beyaz kırmızı - özgürlük. e^itlik. kar- deşlık. Kieslowski, üç filmin senar>osunu Sh<w-Tv IH.2O\ Bilbaşar'ın ödüllü romanından Acımasızhğa direniş Yönetmen. Atıf Vılmaz O\unculaı: Türkan Şora>. Fikret Hakan. Bilal İnci, Alive Rona. Tuncer Necmioğlu - 1972. Akün Fılm vapımı. Tl'RHAN GÜRKAN Yoksul çancı u^tasıyla, değirnıencinin sa\a>çı kızının engellerle süren a>k övkü- sü. AtıfYılmazııri9"2 de Kemal Bilba- ^ar'm 1967TürkDil Kurunıuödülünüka- zanan romanından u\arladığı bir destan- masal ha\asındakı " C e m o " filminde. acı- masızlığa kjr^ı sevginın direni.-}i. yığıtlık. güzellik duygıiNU. analık temı derinlığıne ışlenıyor. Dogu Anadolu yöre.si \e halkı- nın da araç olarak kullaıuldığı, gelenek ve göreneklere. folklor ömeklenne yer veri- len " C e m o " . önemli edebiyat uvarlama- lanndan bın. Şe>h Sait başkaldırı-iinı bastırdıktan sonra geri döndüğünde karısı Kevi"nin öl- düğünü ögrenen değirmencı t'aııo (Tun- cer Necmioğlu), kızı Cemo'yu (Türkan Şoray) güçlü bir sava$çı olarak yetiştır- mıştir. Türkan Şora>. hu destansı filmde savaşçı bir genç kızı canlandımor. atv 22.oo\ Liderlerin büyük ekran randevusu 'Siyaset Meydanı Özel' TV Ser\isi- Bütün hızlanvla 24 Aralık seçimlerıne hazırlanan siyasi parti lıderlerı. "Sijaset Meydanı OzeP'de buluşuyor atv 'nın .son dakika degışıklığivle yayının akışına aldığı tartışma programı, bu akşam 22.00"den ıtibaren canlı olarak ekrana gelecek. Refah Panisi Genel Başkanı Necmettin Erbakan'ın katılıp katılmayacağını bugün açıklayacagı "Siyaset Mcvdanı Özel"e, DYP Genel Baijkanı Taıisu Çiller. ANAP Genel Başkanı Mesut Yılmaı. CHP Genel Başkanı D«niz Bavkal ve MHP Genel Başkanı Alparslan Türkeş'in katılmalan kesinleştı. da adaşı Krzjsztof Peisienicz ıle ortakla- şa yazdı. "Ma>i*\ bıreysel özgürlük peşındekı Julıe'nın (Juliette Binoche) fılmi. Erkek kahraman Olıvıer (Belçıkalı aktör Benoit Regent. filmin tamamlanmasından kısa sü- re sonra genç yaşta ölmüştü), uzak. farklı bir ikincil karakter niteliginde kalıyor. Ju- lie'nın bcstecı kocası ıle çocuğu. onun da ıçinde oldukları arabayla yaptıgı bir kaza sonucu ölür (kazanın. ılgısız bir yabancının acısından verılişi. muhteşem». Julıe. Pa- rıs'te kimsenin kendısıııı tanınıadığı bir seınte çekilır. hayatından her türlü 'bağlı- lık'ı siler. Hatta kocasının ona âşık olan asıstanı Olıv ler'yi bıle yanına sokmaz. Kıeslovsski, mılyonlarca kişinın uğruna ölnıüş olduğu bu - eski" değerlerı ele alır- ken onların günümüzde de geçerli olduğu- nu savunmak amacıyla yola çıkmamış. Çünkü bu kavramların pratıktekı uygula- maları sıfıra yakın. Bugün sadece birer ide- al olarak bir anlam taşıyorlar. Onun dışın- da. geçerli değıller. Kıeslovvskı ve Peisi- e\vıcz. üç fıkrın degünlük hayatta nasıl iş- ledıgını. bireyın bakış acısından degerlen- dırmış. Sonuçta ortaya çıkan, bunların in- san dogasına avkın fikirler olduğu. Evet. hcpsı birer ideal, ama pcatıkte onlarla bır- lıkte yaşamak çok zor; hatta ımkânsız. Erı- yıpgıdıvorlar. Öyleyse ınsanlar gerçekten özgürlük, eşıtlık ve kardeşlik istıyor mu? Yoksa bunlar sadece dıllere pelesenk edil- mi> laflar mı? Julie. çoğu insan için hayatı belirleyici özellik taşıyan maddi-manevı bütün *var- lık'larından sıvrılarak ncredevse >oyut bir özgürlük yaşamak istiyor. Sevgıden de ka- çıyor elbette: çünkü insan severse sevdığı kışıye bagımlı olur. Özgürolamaz. Hayatı ve kendi değerlerinı farklı bırgözle. sevdı- ğin kışınin gozüyle görmeye başlarsın. Inançlanna göre yaşamak ımkânsız bir şe> - dır. Julıe güçlü ve cesur bir kadın olduğu halde. seçtiğı yalnızlık. saçmasapan neden- lerle ımkânsız hale gelir. Başlangıçta, uy- ku haplarını yutmaz. Sonra da kararlan bü- tün önemini vitırir. çünkü farelerden kor- kar. Bu jüzden yardıma gereksinir ve ister istemez ılişkı kurar. Krzy S7tof Kieslovvski, üç filminde de ay- nı senaristle çalıştı. Gene üç filmin müziğı de. Zbignie» Preisner'in Koyu "Deka- log" hayranları, "La Double Vie de Ve- ronique"e pek itibaretmemişlerdi. "Ma- vi"yi de pek iyı karşılamadılar. Yönetme- nin tıcarıleştığı. "Fransızlaştığı" yolunda- ki kaygılarını dile getirdiler.Sonra "Be- yaz" geldı ve büyük çogunluk Kıeslovvs- ki'yi bu sefer de. ".Vla^i"1 kadar ağırlıklı bır ıkıncı fılm yapamamış olmakla suçladı. "Kırmızı" ıse belkı de yönetmenin, ken- di ifadesiyle, son filmı olduğu için sinema- severleri bırleştırdi. Fılmden çıkanlar ge- nellıkle bır süre nutku tutulmuş halde do- laşıyorlardı. Ama gene bir kisim Kieslovvs- kı hayranı. "Kırmızı"dan sonra dönüş yaptı ve "Mavi"yı beğenmekte karar kıl- dı. Aslında bunu nornidl karşılamak gere- kir. Çünkü "Kırmızı", birçok şeyi yerine oturtan. bazılannı yeniden ele almayı ge- rektiren ve dönüp ilk ıki filme yeniden bak- tıran bir 'son" fılm. Sho\v TA r 00.30 Ucuz duygusallıktan uzak bir yapım Dosthık üzerine Passion Fish Yönetmen John Sa\les Ovuncular Mar> McDonnell, Alfre VVoodard, Vondie C urtis-Hall. Da\id Strathairn, Leo Burmestcr 3 ABDyapımı. 135 dakika. John Savksin dikkulc dcğcr filminin bıışrolü- nü Marv McDonıu-ll üslk'iıivoı. T\' Ser\ isi- Telev ızyonda gündüz- lcn yayımlanan bir pembe dızıde oy- nayan May-Alice Colehaine (\İcDonnell)biraraba kazası geçırir \e belden aşağısı tutmaz hale gelır. Bu hakMzlık kaışısında hayata küser. rehabılitasyon tcdavısıne cevap ver- nıez ve hastaneden ayrılarak Louısi- .ına bataklıklarındaki. artık terk edil- mış olan çocukluk e\ ine yerleşmeye karar \crir. May-Alıce ıçkıden nıedet umar. kendısine bakmak için tuttuğu kadın- lan da bırbiri ardına kovar. Sonunda ınağrur ve mesafelı Chantallc (VVo- odard) gelır Iki kadın. kıvılcımlı bır ılk uorüşiııcden sonra tcmkınli bir ilişki kurarlar. İki kadının ilişkileri gittikçe iyileşir. Özellikle Chantalle May-Alıce'm iki sevımsiz zıyareıçi- sini kovalamaya yardımcı olduktan s.onra. "İhtiras Balığı". John Sayies'ın hemen önceki filmlerinden hayli farklı bir film Onlar daha fazlakarak- terli. toplumsal perspektifi olan, da- ha geniş bır alanı kapsayan filmlerdi. Bu ise temelde iki kişi üzerine kuru- lu. Daha çok Sayles'in eski filmlerı- nı hatırlatıyor. Âma "Return of the Secaucus Seven"dan bu yana her Sayles filminde işlenen temayı işlı- yor Amaçlanan ile gerçekleştirilen araMndaki uçurum. Sayles'in karak- terleri.lıayal kırıklığınauğrayan. son- ra da •neolduklarf ıii kabuletmedu- rumunda kalan karakterler. Ya da bü- tün hayatlannı. başarısızlıklarına ya- narak geçiriyorlar. "İhtiras Balığı". başlangıçtaki bağrışmalardan finaldeki dostluğa kadar. ıki karaktenn ılişkılerinı izli- yor Çok şükür bir Hollyvvood filmi olmadıöı için de böy le filmlerde zo- nınlu sayılan ucuz duygusal sahne- lcrdeıı uzak. MERCEKLE BAKINCA MAHMUT T. ONGÖREN Giriyor muyuz? Artık gümrük birliğine giriyor muyuz? Ne yazık ki ANAP'ın ve muhalefetteki diğer si- yasal partılerin elinde önümüzdeki seçim propa- gandası için kullanabılecekleri bir "gümrük bir- lik"\er\ yok. Olsaydı, onlar da bu konuyu sömüre- rek parsayı toplamaya kalkarlardı. Pekı, gerçekten giriyor muyuz bu gümrük birli- ğine? Eğer girmezsek, köktendinciler duruma egemen olurlarmış. Çiller in kozu bu, Avrupa'ya karşı. Gümrük birliğine girmemize karşın köktendinciler yine de duruma el koyamazlar mı acaba? Çiller Av- rupa'ya, "Sakın ha, bize kapılan kapamayın. Yok- sa köktendincilergelir" mesajını verirken, içerde de köktendincilere karşıt bır politika mı izliyor? Ne ge- zerl Hem Avrupa'ya köktendincilere karşıymış gı- bi mesaj ver hem de iç politıkada köktendıncileri destekle... Işte bizde politika dediğin böyle olur! Pekı, Avrupa yutuyor mu bu politikayı? Hiç yu- tar mı? O ne Avrupa'dır, o! Her şeyı biliyor. Ama Türkiye koskocaman bir pazar. Böylesine görkem- li bir pazar, Türkiye'deki kokuşmuş ıç politikaya karşın elinin tersiyle ıtilemez. Ya insan hakları sorunları? 1980'li yılların ikinci yarısında Avrupa devletleri, Avrupa hükümetlerı, Avrupalı dıplomatlar Türkıye'nın insan hakları so- runlanna oidukça kayıtsızdı. Sonraları, 199O'lı yıl- ların başlangıcıyla beraber aynı resmı Avrupa de- ğişiverdi. İnsan hakları sorunlarımız üzerinde dur- maya veTürkiye'nin resmi çevrelen üzerinde bas- kılar yaratmaya başladılar. Ama değişen bir şey ol- madı. Türkiye'nin insan hakları sorunları hıç hafif- lemeden sürdü ve bugün de giderek artıyor. Peki, şimdı resmı Avrupa neden Türkiye'yı gümrük bir- liğine almaya hazırlanıyor? Dedim ya, Türkiye Av- rupa için büyük bır pazar, bu pazarı elden kaçır- mamak gerekir. Şimdi resmi Avrupa ne diyor, ne düşünüyor? Di- yor ki: "Türkiye'yi hele bir gümrük birliğine alalım. Bu, iş bittidemek değildır. Türkiye'yi tam anlamıy- la Avrupa'ya alabilmek için daha önümüzde baş- ka barajlarda var. Onları bu durumuyla Türkiye'nin aşabilmesi olası değıldir. Hele bir alalım, sonra bas- kımızı daha da çoğaltır ve bu ülkedeki demokratik- leşmeyı ve insan hakları sorunlannı da çözümleriz." Üstelik, Amenka Bırleşık Devletleri de resmi Av- rupa'ya bastırıyor: "Alın şu ülkeyi aranıza yahu!" E, Amerika da bastırınca. Avrupa'nm resmi çevre- lerınde akan sular durur. Amerika bu! Kim karşı ko- yabilir! Sonuçta da Türkiye gümrük birliğine girer mi, gı- rer. Peki, gırmesi iyı olmaz mı? O başka bir soru. Ama resmi Avrupa'nm, hatta Amerika'nın ikiyüz- lülüğü de şimdiye dek geçen sürece bakarak ka- nıtlanmıştır. Sinema ve TV alanlarındakı yasaklara, sansüre, engellemelere ve ölümsüz uygulamalara bakarak bıle köktendinciliğın nereden nereye geldiğini gör- mekolasıdır. "A Takımı"adlı atv izlencesindeki uy- gulamayı veyasağı, aynı kanaldaki "Siyaset Mey- danı "ndaki olumsuz örneklerle beraber bir önce- ki hafta burada yorumlamıştım. Daha benım yoru- mumun burada çıkmasına fırsat kalmadan 'A Ta- kımı" kaptanı Savaş Ay ekranda özür diledi ve. kendi izlencesindeki sansürü düzeltmeye çalıştı. Bu, iyı bır davranıştı. Ama iş bittı mi? Işte "mecfva"dakı sürüyle köktendinci uygula- masıyla da Türkiye, gümrük birliği yolunda ilerliyor. Resmi Avrupa her şeye karşın kapıları açma ça- basında. Onlar kapıları açadursunlar, biz burada medyadakı köktendinci etkılerini sıralamaya önü- müzdeki günlerde devam edelim. On yılını dolduran bir TV ızlencesinin kitabı: Meh- met AN Birand, "32. Gün-10 Yılın Perde Arkası", Millıyet Yayınları, Istanbul, 1995. Sh<w TV 22.45\ '32. Gün' Birand Strasbourg'da TV Ser\isi - Mehmet Ali Birand ve ekibinin hazırladığı haber programı "32. Gün"de. bu hafta ele alınacak konular "gümrük birliği" ıle "24 Aralık seçimleri". Programda. Türkiye'nin gümrük birliğine girışı için Strasbourg"da yapılacak oylamadan görüntüler gelecek ekrana. Oylamayı ızlemek için Strasbourg"a gıden Mehmet Âli Bırand. Avrupa Parlamentosu'nun nabzını tutarak gümrük bırliğinin Türk insanının hayatına kısa ve uzun vadede getireceği değışıkhkler hakkında bilgı verecek. "Bizi nasıl bir Avrupa bekliyor" »orusuna yanıt aranacak olan programda. Fransa'dakı 1968"den beri yaşanan en büyük grev ve direniş dalgasına da yer venlecek. Haşmet Topaloğlu'nun hazırladığı "siyasi partılerin propaganda metotları" konulu dosyada ise miting meydanlarında yaşanan değişim işlenecek. OFİS OTOMASYONU SERTİFİKA PRO- GRAMI(*) Boğaziçi Üniversıtesı Meslek Yüksekokulu Bilgısa- yar Programcılığı Programı öğretım elemanlan tarafından sürdürülmekte olan programın amacı bilgısa- yan ofis ışlemlerinde kullanabılecek elemanlar yetiştıımektir. Bu amaç için gereklı olan yazılımlar. eğıtım sırasında her öğrencıye bır bilgısayar düşecek şekılde bılgısayar ağı ortamında oğretılmektedır. Program 4 ay sürelı. haftasonu (Cumartesi. Pazar gün- leri 9.00-13.0Ö) ve toplam 120 saat olup, 6 Ocak 1996 tanhınde başlayacaktır. Ders Programı BilgısayaraGınş Işletım Sistemlen-DOS ve Wındows Kelıme Işlemcı-Word Tablolama-Excel Çizelgeleme-Schedule+ Haberleşme-Maıl Veri Tabanı-Access Sunum-Power Poınt Proje Programı başarıyla tamamlayanlara sertifika venle- cektır. Adres Boğaziçi Onıversıtesı. MYO. Bilgısayar Programcılığı Programı. Hısar Kampüs. Oda No: B 227 Rumelıhısarüstü-lstanbul Tel: 263 15 40 1941-1306 * Sertifika Programı Boğaziçi L'niversitesı Vakfı Uygulamalı Eğıtım \e Dtstek Hizmetleri lkti>adi Işletmesı Işbırlığı ıle yapılmaktadır. Basm:60905 Romanlarınız ve ansiklopedileriniz yerinizden alınır. Tel.: 554 08 04
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog