Bugünden 1930'a 5,439,331 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 12ARALIK1995SALI 12 DIZIYAZI Mizah devlerinden "ŞOK" açıklamalarS ö y l e ş i l e r : M e t i n H a k y e r i " 8 Adl: Ökkeş Soyadi: Gızii tutuyor Doğum tarihi: 1954 Doğum Yeri: İstanbul Sorumlusu: Can Barslan Nüfusa kayıtlı olduğu yer: Leman dergisi Medeni Hali: Bekâr - 8(ze . BeyAZ PEYN18. ,Ar\E2E PALAN '{ gUZCVk HIÇ yuBdY£\*£Z I o V 9UNIAB H0HO0MAA' Hain evlat Ökkeş'in annesi şiddetin tanıtımını yapıyor Hayatımız reality show- Ökkeş Be>, biraz ho\rat\e hırçın galiba. Ökkeşlerin sa>ısı da a/ değil gibi. Bu, kadına karşı erkek egemen kültürün bir sonucu mu? OKKEŞtN AJVNESİ - Tabıı çok normal Erkekler her türlu hakkı kendılerınde gorûyorlar Çunku bu hakları kolay kazanmı^lar\e dıledıklerı gıbı kullanmaya da ahşmı^lar Ve bu hakları kullanmak ıçın ellcrınden gelenı artlarına koymuyorlar Eğer bu hakları kullanmaları engellenıvor ya da gecıktınlıvorsa hırçınla^ma \e hoyratlaşmaları da çokdoğal Okkeş ıçın ho\ıat \e hırçın dıyorsunuz ama. onun haklarına uyduğumuz surece bır sorun çıkarmıyor Bızden bır bardak su ıstıvor \e bız onu geçıktımorsak. bu da onu sınırlendınp ho\rat yapıyorsa. bız kadınların hıç mı suçu \ok yanı - Hayırlı bir evlat \erişrirememenin pişmanlığını >aşı> orsunu/ galiba. Nerede hata vaptıni7? ÖKKEŞ'tN ANNESİ- Doğrusu kuçukken pck ılgılenmedık Sokakta, ya kendı kendıne yetıstı ya da arkadaslan tarafından maço kulturmle şetıştırıldı tlkokulda oğretmenı. tamırcılerde de ustalan tarafından davak yedığınde ıtıraz etmedık Bunu. aptal olmasının bır gereğı bıldık Bızım rahmeth be>ın de elı bıraz ağırdı E\ ımız hafıf tertıp reality show programına benzerdı O donemın Fato.su, Kadır Inanır'ı ya da Sadettın Teksoy'u her gan bıze mutlaka uğrarhrdı E, bunca sıddet ıçınde büyuduğu ıçın de \a\rum bıraz sınırlı oldu tabıı Gene de basımızda bır erkek ışte - Kadına karşı şiddet toplumda çok \a\gın. Sizce bunun nedeni ne? ÖKKEŞİN X.\\ESİ - Erkeklerın kadınları anlamsızca \e ınatla. hâla (\e nedense) ıkı adım gerılerınde gormelerı Kiskançlık Salakça namus durtulen Abazanlık Iktıdarsızlık Hayat başans>i7İıklan Ekonomık sınırlılık Ve bınlerce neden (Neden mı yok ) Eğıtımsızlık Erkek gucunun ancak kadın \e çocuk do\ me\ e \ etmeM Sıkı>saUğur Dundar'ı dovsünler bakalım Genetık faktorler (Babadan kalma) Kadının kaşınması. (erkek vorumıı) Maç !>eyrederken tele\ ız\onun onunden geçmek - Feminist misiniz? Feministleri nasıl değerlendim orsunu/? ÖKKEŞİ1N ANNESİ - Feminist olsam Okkeş'le ışım ne' Oğlum moğlum demem. atarım uçuncu kattan asağı Feministleri IM değerlendırı\orum Ama ben daha çok. "korku \e telaşla" ben feminist değılım ama dıye lafa ba>ld>an kadınlara sınır oîuvorum İnsan feminist olma\abıîır ama, femınıstlenn cesctlerı \e (belkı de gereklı olan) agresıflıklen sayesınde. bırtakım >ollar açtıklan. zemınler hazırladıkları \e adamlarda tedırgınlık varattıkları gerçeğını de kaçırmamak gerekır Ee. şe> Hay bm feminist1 Ökke^ gelıvor. ben kaçayım r AMAN OSUiVV. ANMANEN ÇÖK A ^K Ha bire parti değiştirenlerin spor yaptığını söyleyen Erdener Abi Soru sorunca memleket mi kurtuluyor- Merhaba Erdener \bı. Ben Cumhurhet muhabırivim. Sizinle bir roportaj vapmak ismorum, ama açıkçası tersleneceğimden korku\orum. Acaba bir roportaj durumu olabilir mi? ERDENER-Bılmem herhalde olur' - Erdener Abi. sbd hep asabi halini/le taımoruz. Nedir bu müznıin asabiverinizin sebebi? ERDENER-Evladım nerden çıkan>orsun benım asabı olduğumu' \asim gelmış, altmı>a bu memlekette bugune kadar bır suru se\ \asan1i5im ve bunlann hıç değı^medığını gormu^um. ne \anı zıl takıp gobek nıı atayım sokaklarda1 Ulkem ınsanının gozunun ıçıne baka baka* Yok abi estağfurullah!.. Peki abi, başka bir memlekette ya^nor olsa\dını/, nasıl bır adam olurdunuz? \ani ruh hali olarak? ERDENER- Nasıl olacak vıne aynı olurdum herhalde Ismım de Hans John tılan olurdu Benı birak çoluk çocuk nasıl olurdu ışte onu bılemem Malum. ecnebı memleket tabıı orası - En çok asabi)et gosterdiğini/ konular nderdir? Neler si/ı zı\anadan çıkarıvor? ERDENER-\lisal \eievim senın gıbı adamlar orneğın benı delı dı\ane edıyor, gelıvorlar karşıma sor babam sor e sordun ne oldu >ımdı' Memleketı mı kurtardın 1 Fabnka mı kurdun ' Ağaç mı dıktın ' Mıllı ekonomı\e katkıda mı bulundun 0 Sövle bakıım ne > aptın" - Fakat abi ben gazeteciyim, işim bu beniın ERDENER-Olur o\le' Pırotos>on da \apı\orlar bu gazetecıler ^ımdılerde Promosvon abi». \apmi\oruz... ERDENER- Bu laflan dılımıze soka soka mavmuna çe\ ırdıler zaten canım f urkçemızı - Bu seçim gündemi de si/j çileden çıkarıvor anlaşılan... En çok da listede \erini beğenme>enlere ve bu nedenle parti değiştirenlere kı/ıv orsunu/ galiba. ERDENER- Bunlar o kadar zaman oturııp dııru\orlar sonra bo>le seçım fılan zamanı bır hareketlenmedır gıdı>or Aslında ıyı de olu>or bunlara. hareket oluşor sporoluvor !kı tanesı bır ara>a gelıp de ıkı tane yasayı çıkaramaz Mechs'ten, takat \ennı beğenmedı mıydı haydaaaa koş o partı\e, koş bu partıye Oluroyle Bunlann ışıne akıl sır erdıremedım kı \ıllar vılı' - Peki Erdener abi. seçimierden neler umuvorsunu/? Seçmen listcsindc isminizi bulamamış ve muhtara çok sinirlenmişsiniz doğru mu ? ERDENER-Doğru' - Beş partinin sizi İstanbul I. bölge 1. sıradan aday gösterdiği, sizin ise Gıdın leen' ' dediğiniz doğru mu? ERDENER- Inceidığı \erden kopar' - Millefvekili olsavdını/ neler vapardını/' Oncelikle çıkarmavı duşündüğunüz bir >asa tasansı varmı? ERDENER- Var' - Şee> abi. biraz kısa oldu galiba.. Bira/ daha açabilir mivi/? ERDFNER- Nı>e' Vladalva mı takacaklar sana' - Nasıl abi? Vnlamadım? ERDENER- \ok bı >e>. kendı kendıme konuştum 1 Yarın: Bihter Kokonat Adl: Erdener Soyadl: Bilir Doğum yeri: Ortaköy Çay Bahçesi Doğum tarihi: 1990 Nüfusa kayıtlı olduğu yer: Leman Mızah Dergisi SorumlUSU: Kaan Ertem Medeiiİ hali: Evli, iki çocuğu. dört torunu var. ANKARA NOTLARI MUSTAFA EKMEKÇİ Bir Açıklama, Bir Konuşma 28 kasım salı gunku Cumhunyet te çıkan "Kımse Kım- seyı Kullanmamalı " başlıklı "Ankara Notlan"ndaadı ge- çen Kemal Burkay'dan bır açıklama geldı O yazıyı ka- çırmış olanlar, okuma olanağı bulurlarsa açıklama ıle ılgı- lı daha doğru bır yargıya varabılırler Kemal Burkay açıklamayı faksla isveç'ten yollamış ol- malı Kendısı Isveç te "Kurdıstan Sosyalıst Partısı"r\\n on- derı 1937 doğumlu, Tuncelı de doğmuş Akçadağ Koy Enstıtusu'nde okumuş Hukuk Fakultesı'nı bıtırmış Kemal Burkay'ın 6 Aralık 1995 gunlu açıklaması şoyle 'Sayın Mustafa Ekmekçı, 28 kasım tanhlı Cumhunyet te çıkan makalenızde TlP'ın 4 Genel Kurulu ndan soz edtyorsunuz Anlattıklannızla ıl- gılı olarak bırkaç noktaya değınmek ıstenm Sıze ve kaynak aldıg/nız kışılere gore bu kongrede Kurt- ler ve Emek Grubu karşılıklı olarak bırbırlennı kullanmak ıstemışler Sızın de belırttığınız gıbı, bu kongrede vardım Bır de konuşma yaptım olan bıtenı ıyı hatııiıyorum BızKürtsos- yalıstlen (bazılannın hoşuna gıtmese bıle kendımızı hep boyle adlandırdık ve şımdı de boyle adlandınyoruz), baş- kalannın hesabını bılmeyız ama, kendı payımıza bu kong- rede ne 'Emek Grubu nu' ne de başka&nı ku'lanmayı du- şunmedık Boyle bıryoruma uzüldum Bız, belkı sıze şa- şırtıcı gelecek ama o kongrede ve kongre öncesı, parti ıçtndekı gruplaşmalara, ayn baş çekmelere karşıydık, TİP ın bırlığı konusunda çok hassastık, sorunlann tartış- malaryoluyla sonuçlandınlmast ve çogunluk karanna her kesın saygılı davranması yanlısıydık Ne yazık kı boyle ol- madı Bızım kongrede beyaz oy kullanmamızın nedeni de buydu Yonetıme tek başımıza talıp değıldık ve TlP'ın açık bır bolunmeye gıttığı koşullarda hemangı bır gruba taraf olmak da ıstemedık Kurt sorunuyla ılgılı olarak alınan karardogruydu ve TİP ıçın bır onurdu Ancak açık kt bu karan TİP ıçındekı Kurt sosyalıstlen tek başlanna almadılar Bu konuda ıkı tasan sunuldu Bır tanesını ben kaleme almıştım Bu, ulkedekı yasal durumu goz onune alan ılımlı bır foımulasyondu Bır başka grup Kurt arkadaş tarafından venlen bır onen da- ha vardı kı dıl bakımından daha sert, dobra ve yıldınmla- n çekecek turdendı Kongre kararlar komısyonu bu ıkısı- nı kaynaştırarak, bazı ekleme ve çıkarmalaria kongreye su- nulan tasarıyı oluşturdu ve o karar halıne geldı Anayasa Mahkemesı bu karan gerekçe gostererek TtP'ı kapattı Ama bu karar olmasa TİP kapatılmayacak mıy- dı'' TÖS'un, hatta Kadırlı Kultur Derneğı'nın bıle komu- nıst orgut sayılıp kapatıldıgı bır ortamda TlP'ın kapatıl- mayacağını duşunmek saftık olur Nıtekım TİP sıkıyone- tım mahkemesınde 141 e aykm bulunarak, yanı komunıst orgut sayılarak yonetıcılen cezalandınldı ve ben de onlar arasındaydım Ikıncısı, Kurt sorunuyla ılgılı karar yazınızda ılen suru- lenın aksıne 4 Kongre nın aldığı tek karar değıldı O sosyalızmın ve ulkenın çeşıtlı sorunlanyla ılgılı olarak alı- nan çok sayıdakı karardan yalnızca bınydı Yazınızın başlıgı Kımse Kımseyı Kullanmamalı elbet- te oyle olmalı Ama bunu ustu kapalı. 'Banş, Emek Oz- guriuk blokuna atıfta bulunurken yapıyorsunuz Oysa bu blok sevındıncıdır llk kez, her ıkı halkın ılencı ve sosya- lıstlennın, emek banş ve demokrası guçlennın boylesı- ne bıryakınlaşması soz konusu Ulkenın buna ıhtıyacı var Endışe etmek ıçın bır neden var mû Hem bu bır ıttıfak- tır llkelı ıttıfaklarda kımsenın kımseyı kullanması soz ko- nusu olmaz Kendılenne guvenenler bundan korkmama- lı En ıyı dıleklenmle " • • • Kemal Burkay'ın açıklaması, benı şaşırttı, ne yazmış tım kı^Tumunudedoğruluyor 'Kurtsosyalıstı"olduğun- dadırenıyor "Kurtler geçınce, hep "bız" dıye konuşuyor Onun bır Kurt mıllıvetçısı sosyalıst olduğu bılınıyor Bu ge- nel kurulda da sozcu durumundaydı Sosyalıst bır partı- de ne demek "Kurt sosyalıstlen" "Çerkes sosyalıstlerı?" Burkay, ozan yapılıdır, duygulu bır kışıdır eşınden de ay- rılmış Turkıye'de karanlık donemlerde sıkıyonetımden salıverılınce Yalçın Cerit lerle bırlıkte, Arap ulkelen uze- nnden Avrupa ya sıgınmış ıyı etmış Bunca yıl çığnemış bu yolları, kendı kendıne hesaplaşma donemı gelmış ol- malı, ne bıleyım'? Ben de kendısıne en ıyı dıleklenmı su- nuyorum Geçen perşembe bır de cuma akşamt "Kanal D" ıle "an/'de, "Kurt sorunu" tartışıldı Arkadaşım Toktamış Ateş'ın uzuntulenne katıldım Nurcan Akat'ın ızlence- sınde CHP Şırnak adayı Şerafettın Elçi nın konuşması- nıılgıyledınledım Şerafettın Elçı, 12 Eylul'den sonra Ana- yasa Mahkemesı nde "YuceDıvan dayargılandı hukum gıydı Ayrıca sıkıyonetım mahkemesınde bakanlıgı sıra- sında Ben Kurdum dedığı ıçın 2 yıl dort ay ceza aldı Anayasa Mahkemesı karan ıle bırlıkte toplam 30 ay ceza- evınde yattı Şerafettın Elçı, bu konuda şoyle der - Anayasa Mahkemesı nden beraat karan çıkacaktı Karardan once Bulent Ulusu, Anayasa Mahkemesı'ne zıyarete geldı ve ben mahkûm oldum Karar hıç de ada- leth degıldı 1 Şerafettın Elçı, bunu Tempo dergısınde açıkladı Şera- fettın Elçı Şırnak ta kazanabılır Buna sevınırım Ali Kırca nın cuma gecesı yapılan Sıyaset Meydanı" Dıyarbakır'da sabah 06 00 ya dek surdu Tam bır curcu- naydı Toplantının en ılgınç konuşmasını Mehmet Alı Kı- lıçbay yaptı "Kurt kımlığı" savlarına değınerek, bunlan eleştıren Kılıçbay, ozetle şoyle dedı - Benım kımlıgım cebımde Bu kımlıkten başka kımlık aramam yanlış olur - Kurt kımlığı" dıyenler, bıreycılıkten kurtulamıyortar Bıreycılıkten kurtulup, bıreyselleşmek ge- rekır Kışıler, cumhunyetı bıreyselleşerek kurabılırler Bı- zım cumhunyetımızın eksıklen, düzeltılmesı gereken yan- ları vardır Bunun uzenne egılmıyoruz Cumhunyetın bı- reylen olarak bıreyselleşerek eşıt bıçımde sorunlara ço- zum aramalıyız Mehmet Alı Kılıçbay belkı tam boyle demedı belleğım- de bunlar kalmış Boyle bır konuşma yaptığı ıçın o cur- cuna ıçınde, ıçımden kutladım Mehmet Alı Kılıçbay 1 B U L M A C A SED4T\AŞ4\41\ SOLD\.\S\Ğ\: 1/Volkankonıle- nuzerındekrate- re benzeven. fa- kat genellıkleça- pı kılometrelerı bulan çukur II Bır renk Bı- çımlenme surecı 3/Murekkebı ku- rutmaktakullanı- lan ınce kum Parola Konfuç- yusçulukte "doğru davra- nış'" anlamına gelen ka\ ram 4/ Bıçımsiz Sıkıntı 5/ Bır nota Uzerıne \apı vapıl- mak ıçın avnlmıs yer 6/ Oleceğı kesınlıkle bılınen bır hastanın, acısını dındır- mek ıçın doktor tarafından oldurulmesı 7/llensurule- rek savunulan duşunce Trabzon'un bır ılçesı 8/ Duzenlı olarak ekım yapı- lan arazı Re> 9/Hastalık- lı.sakat ^ğzımızdakıdi!}- lenn bır bolumune venlen ad \ IKARIDAN \Ş\ĞH \: lMgrı ılıneeskıden venlen ad 2/Cazıbe Bangladeş'ın para bınmı 3/ Doğu ^nadolu'da çırt surulurken hep bır ağızdan sovlenen turku 4/Bır nota Evcıl bır gevık Nıkel eleınentının stmgeM 5/ "Muhıbbfnın—kaddındal eyler Aglatuban goz\aşını sel ey ler Bır kımsenın dı- nınbu>ruklannı >ennegetırmek ıçın >aptıkları 6/Müs- luman ulkelerde oturan "^unan asıllı kımse Karade- nız'ınkuzevındekı ıçdenız 7/Yemek Bırıskambılovu- nu 8/Ankara'nın bırsemtı Cevız 9/Eskıden çocuklar okula başlarken yapılan toren
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog