Bugünden 1930'a 5,439,331 adet makaleKatalog


«
»

Rum kesimînde Denktaş krizi REŞAT AKAR LEFKOŞA - Kuzey Kıbrıs Turk Cumhunvetı Cumhur- başkanı Rauf Denktaş'ın ılk kez "çozümdcn sonra AB uyebğını kabul etmesı", Kıb- ns Rumlannı cıddı bır knze soktu Çunku Denktaş yıllar- dır karşı çıktıgı bu goruşü ılk kezdesteklerken ABD yetkı- lılennden ıkı onemlı konuda gmence alıyordu Denktaş'ın aldıgı guven- celenn bınncısı Isvıçre tıpı ayn egemenlığı ıçenvor oy- sa kı Rum tarafı y ıllardan be- n. "Kıbns'te tek devlet tek egemenlik olur"dı>or ve bu konuda kesınlıkle ta\ız ver- mıyordu ABDıleAvrupauI- kelen de Rum tarafının polı- tıkasını destekledığı ıçın KKTC'nın ayn egemenlik talebıne sıcak bakmı>orlardı 1996 da kesın çozum ısteven ABD Başkanı Bill Chnton'un "uyuşmaziıklann çozümu" konusunda uzman olan Kıb- ns ozel temsılcısı Rıchard Beatbe ıle ABD nın Lefkoşa Buyukelçısı Richard Bouc- her'ın Denktaş'la >aptıkları uzun goruşmeler konusunda KKTC'nın "ayn egemenlik hakkı" ılk kez destek gordu Denktaş'ın aldığı ıkıncı guvence ıse sıyası eşıtlığın kabul edılmesı yonunde Rum tarafı 1960cumhun>e- tınde olduğu gıbı bakanlar kurulunda tetmılıyetın 7 Rum 3 Turk şeklınde olma- sı ve kararlann o> çokluğuy- la alınması uzennde ısrar ederken Denktaş kararlann oy bırlığı ıle alınmasını ve "donuşumlü başkanlığın ka- bul edılmesınr >an koştu Denktaş ın bu goruşunun de ABD tarafından desteklen- mesı, Rum hderlıgını sıkıntı- ya soktu Snası çe\reler, Rum Yo- netımı Başkanı Giafkos Kle- ndes'ın "•donuşumlu başkan- hk" \e "İsvıçre tıpı egemen- liği'' prensıp olarak kabul et- tığını ancak bunu kendı ka- muoyuna açıklamaktan çe- kındığını belırtıyorlar Klen- des muhalıflennın tepkısını azaltabılmek amacı>la ABD tarafından sunulan ıkıncı bel- ge>ı yarın toplanacak olan Rum Ulusal Konseyı ne go- türüyor Sı>ası partı lıderle- nnden oluşan İjlusal Kon- sey ın yannkı toplantısında ABD belgesının kabul edıl- meM haîınde Denktaş'la Klendes ocak ayı ıçensınde ABD'nın saptayacagı yerde çetın bır müzakereye otura- cak Rum yonetımı eskı baş- kanlanndan ve Hur Demok- ratlar Hareketı lıden Yorgo \asiliu, Agrokıpva kovunde bır toplantıda yaptıgı konuş- mada Rum lıden Giafkos Klerıdes ı tehlıkelı oyunlar ovnamakla \e gerçeklen ka- muyoundan gızlernekle suç- ladı Peres'in ABD turu Dış Haberler Servısı - ls- raıl Başbakanı Şimon Peres suıkasta kurban gıden tzak Rabin anısına duzenlenen torene katılmak uzere Ne\v York'ageldı 15 bın kışının katıldıği toplantıda bır konuşma ya- pan Rabın'ın dul eşı Leah ve ABD Başkan Yardımcısı Al Gore Yahudı toplumundan Arap-lsraıl banş sürecıne destek çıkmalan çağnsında bulundu Bu sırada toplantı- nın vapıldığı Madıson Mev- danı Parkı yakınlannda top- lanan ırkçı Yahudıler "Hain Peres, katil Peres" > azılı pan- kartlar taşıvarak Ortado- ğu da başlatılan banş surecı- nı kına>an konuşmalar vap- tılar Ote vandan Peres dun Washıngton a geçerek, ABD Başkanı ftDClintonıle başkanlık konutunda goruş- tu ikı lıdenn İsraıl'ın 1967 yılında ışgal ettıgı Golan Te- pelen'nden çekılmesı konu- suna agırlık verdığı bıldınl- dı Dıplomatık kaynaklarca, Clınton'ın Sunye ıle Israıl arasında uzun suredır ara v e- nlen banş goruşmelenne v e- nıden başlamalan ıçın ara- buluculuk gorevinı ustlendı- ğı ılen suruluyor Ramallah Batı Şerıa da Fılıstın ozerklığının gemşletılmesı çerçevesınde ılk Fılıstın po- lıs bırlığı Ramallah kentıne geldı Enha kentınden gelen 15 kışılık polıs bırlığının Ku- dus ün kuzeyındekı Ramal- lah'a gınşı, Fıhstrnlıler tara- fından coşkuyla karşı landı tsraıl ıle Fılıstınlıler ara- sında ımzalanan özerklığın genışletılmesıne ılışkın an- laşma gereğı Israıl ordusu- nun Ramallah 128 aralık gu- nu boşaltması beklenıyor Batı Şena'nın guneyınde- kı El Halıi kentıne de ılk Fı- lıstın güvenlık bırlıklen dun gelmeye başladı Israıl gu- venlık guçlennın Nablus'u 14 sralıkta Kalkılya >ı 17 araiıkta Bethlehem'ı 18ara- lıkta boşaltması gerekıyor CHP'den tiim seçmenlen açık çağrı: u Politika vapın" Insanımızın politikadan uzaklaşması için pek çok ve haklı neden var. Çünkü ne yazık ki Türkiye'de politika, halktan kopuk bir "iş", iktidara ve öriün kaynaklarma ulaşmak için yapılan bir "meslek" haline gelmeye başladı. Halk arasında partilere ve hükümetlere duyulan güven hızla eriyor. CHP bu olumsuz gidişe dur demeyi birgörev sayıyor. Neden yeni CHP? • Şeriatçı partilerin ve din istismarcısı, basiretsiz liderlerin Türkiye'yi sürüklediği karanlık gidişe dur diyecek tek parti, laik ilkelere ödünsüz sahip çıkan CHP'dir. • Eylül 1995'ten sonraki kısacık sürede bile krizlerin nasıl aşılacağını, devletin nasıl yönetileceğini her örnekte gösteren parti, CHP'dir. •Sağın hükümet kuramadığı bir dönemde, Türkiye'yi hükümetsiz bırakmayan parti, CHP'dir. • Antidemokratik yasalar karşısında cesur tavır takınan parti, CHP'dir. • İlkeli koalisyonun ne olduğunu gösteren parti, CHP'dir. • Gümrük Birliği konusunda 1963'te girişimi başlatan ve 1995'te başarıyla tamamlanmasını sağlayan parti, CHP'dir. • Türkiye'yi bir bütün olarak Avrupa düzeyinde yaşam standartlanna kavuşturacak parti, CHP'dir. • Devleti kuşatılmışlıktan ve belli kadroların işgalinden kurtaracak parti, CHP'dir. Sevgili yurttaşlanm! Sandıktan çıkacak sonuçtan korkmayın. Sizi karanlık bir gelecekle korkutup oyunuzu çalmak isteyenlere inanmayın. Şimdi sizin politika yapma zamanınız. Kararlı politikayı, temiz politikayı, dürüst politikayı şiz yapın! Ülke yönetimine bilinçle katılın. Her şey sizin elinizde. Türkiye çaresiz değildir. Türkiye'yi yeniden kurmak yine CHP'nin işidir. Yeni CHP'nin işidir. Deniz Baykal CHP Cenel Başkanı DünyadaYeni Sol, Türkiye'deYeni C H P
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog