Bugünden 1930'a 5,466,700 adet makaleKatalog


«
»

Yılın son fırsatı! " ^ EMLAK BANKASJ 7 1 YL SAYI 2SCS2 / 2S0M Tl (KDV ,çmde) Cumhuriyet 3OO milyon önpeşinatla I ^ * EMLAK BANKASI KURUCUSU VMUIIHl(1924-1945)BAŞYAZAM HMhHNâ (1945-1991) 11/UUIK198SPUWTESt DYP Gaziosmanpaşa bürosu tarandı;l kişi öldü, 2'si ağır 6 kişi yaralandı Seçime saldırı• DYP Gaziosmanpaşa Seçım Irtıbat Bürosu, dün akşam saat 19.15'te • DYP seçım mıdıbüsünün altına bırakılan bombanın patlaması sonucu kımlığı henüz belırlenemeyen beş kışı tarafından. uzun namlulu ıse maddı hasar meydana geldı Saldıreanlar, olay yenne geldıklen 34 sılahlarla tarandı Saldın sonunda bır kışı yaşamını yıtınrken ıkısı ağır, TJH 18 plakalı tıcan taksı ıle kaçtılar. Istanbul Emnıyet Müdurü Orhan 6 kışı de çeşıtlı yerlerinden yaralandı. Sılahla taranan buroya el bombası Taşanlar olay yenne gelerek incelemelerde bulundu. CHP lıderi Denız da atıldığı oğrenıldı. Ancak bombanın patlamadığı belırtıldı. Baykal, seçımı baltalamak ısteyenlenn olduğunu söyledı İstanbul Haber Servisi - Doğ- ru Yol Partısı'nın Gaziosmanpa- şa Seçım Irtıbat Burosu kımlığı belırlenemeyen kişilerce uzun namlulu silahlarla tarandı Sal- dında bır kışı oldu ıkısı ağır 6 kı- şı varalandı DY P nın seçım mı- dıbusunun altına bırakılan bom- banın patlaması sonucu ıse mad- dı hasar mevdana geldı Devlet Bakanı Melimet Sevigen ulke- mn bırlığıne \onelık sald\nlann mutlaka onleneceğını belırterek "Sakiırganlar en kısa zamanda yakalanarak adalete teslim edile- cek" dedı Dun akşam saat 19 15 te Ku- çukkov Cengıztopel Caddesı 198 numarada bulunan ve D\ P Gaziosmanpaşa Seçım Irtıbat Burosu olarak kullanılan Hasan Kara >aaıt Sılıvn Kıraathanesı. kımlığı henuz bdırlenemeven beş kışı taratından. uzun namlu- lu sılahlarla tarandı Saldında M. A. (15) vaşamını yıtınrken Oz- can Doyuran (21) Hüseyin Do- >uran(34) Kadirllgın(3 7 ) Ka- dir Penn (26). Nazif Şahin (33) ve NihatCoşkun(46) vâralandı Saldında vaşamını vıtıren M A 'nın Ardahan nufusuna kavit- lı \e seçım burosunun vakının- dakı bır kebapçıda çalıştığı oğre- nıldı Saldırganlar olay venne geldıklen 34 TJH 18 pîakalı tı- can taksı ıle kaçtılar Saldında kullanılan tıcan araç vaklaşıkı- kı kılometre uzaklıkta Beşyuzev- ler semtınde terk edılmış olarak • ArkasıSa. 19,Sü.5'te Baykal:Refah 'ın panzehiri bivz • CHP \e SHP'nın eskı genel başkanlannı da yanına alarak "bırlık", butunluk ' mesaıı veren Denız Baykal, "Sağın peşıne takılmakla suçladıâı DSP yı sert bır dılle ekştırdı Baykal 'A\AP. DSP D\P nın RPden ne tarkı \ar° MC hukumetı donemınde aralarında bır u\umsuzluk mu vardı' 1 Bız, RP"nın çaresıyız dıvorlar Sız. RP'nın çaresı değıl çerezisinız" dıve konuştu • Turkıye'nın ekonomıden sıyasete buyuk bır krız ıçınde olduğunu savunan Denız Bavkal 20 yıldır ıktıdara gelen tarklı partılerın bu sorunları çozemedıgını belırttı \şın merkezıvetçı yonetım anlayışının bır an once değışmesı gerektığını vurgulayan Denız Baykal, "Herkes oy ıstıvor, ama oy ıle neler yapacağını soylemıyor Sıyaset anlayışının hızla değışmesı gerekıyor" dedı I 3. Sayfada DUZCE Ecevit RP'ye yüklendi • Duzce'de vatandaşlara hıtap eden Ecevit, RP'nın "adıl düzen saçmalığının" her geçen gun halk tarafından daha ıyı anlaşıldığım, buna karşılık, RP'nın çeşıtlı mazeretlerle turlu yollara başvurduğunu belırttı • RP'nın seçım bıldırgesmde "Bız faız duzenıne gore ışleyen bankacılık sıstemını koruyacagız" dedıgını belırten Ecevit. RP'nın kadını ınsan yenne koymayan yaklaşımlar sergıledığını ve erkeğe gore zayıf olduğunu savunduğunu soyledı • Ecevit "Bu seçımde RP'ye en buyuk dersı kadınlar verecek" dıye konuştu 1 3 . Sayfada KARAKIŞTA SEÇİM KAMPANYASI 13. Sayfada IL IL SEÇİM Eskişehir, Afyon, Bolu, Amasya, K.Maraş I 4 \e 5. Sayfalarda MİZAH Ceviz Ali Hududi, kuşbakışı değerlendirdi 112, Smfada MİTİNG Çiller ve Türkeş'in gezileri iptal edildi 119. Sayfada Denktas: Tiirkiye'ye baskılar artacak• Amenka ve Ingıltere'den sonra Ruslann da devreye gırdığıne dıkkat çeken KKTC Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş. "Onlar aradan çekıNın ve bu ışı yenıden BM Genel Sekreten ne bıraksınlar" dedı Denktaş 'Gumruk bırhğı sonrasında Turkıye'ye vonelık baskılar daha da artacak"vorumunuyaptı • //. Sayfada ABD, Rum liderini yumuşattı • ABD Başkanı Clınton ın. Turk tarafının egemenhk ve sivası eşıtlık taleplenne saygı gostenlmesını ısteven maddeler ıçeren mektubunun Llusal Konsey'de goruşulmesıne karşı çıkan Kıbns Rum lıden Glafkos Klendes, ABD'nın baskılan sonucu gerı adım attı • ABD'nın ıkıncı belgesını reddetmeyen Klendes. '"Kesm karanmızı çarşamba gunu yapılacak Ulusal Konsey toplantısından sonra açıklavacagız" dedı Rum sıyası partı lıderlennden oluşan Ulusal Konsev'ın toplantısında, ABD Buvukelçısı'nın ıkıncı belgesınde yer alan hususlar tartışılacak ve somut kararlar alınacak • 11. Sayfada Bir annenin sessiz çığhğı • Insan Haklan Evrensel Bıldırgesf nın ımzalanmasının 47 yıldönumunde, oğlu 21 ekımden bu yana kayıp olan Elıf Tekın gözyaşları ıçınde Duzgun Tekın'ın bulunmasmı ıstedı Sultanahmet Meydanf nda yapılan gostende ıse Istanbul Insan Haklan Derneğı uvelen, sembolık olarak guvercın uçurup kavıplann bulunmasını ıstedıler İHD Başkan Yardımcısı Ercan Kanar, yaptığı konuşmada "Beyınler yıne zıncırlı, kıtaplar ve yayınlar devlete gore teror aletıdır" dedı Kanar. herkesı "mıhtanzmın, vasaklann, gunalîçılığın zıncırlenne karşı ozgürluklen savunmaya" çağırdı I Arka Sayfada MeraL sonuçlar açıklandıktan sonra vaptığı konuşmada "*Bu- rada kazanan Kı/ıla> Mevdanı'nı dolduran işçilerdir" dedi. Türk-îş'te Meral yine başkan • 17 Turk-lş Olağan Genel Kurulu'nda. 46ü delegeden 252'sının o>unu alarak yenıden genel başkan seçılen Ba\ram Meralın lıstes>ı "tulum" çıkmadı Merdl'ın lıstesı rakıbı Faruk Baruf un lıstesınde yer alan Şemsı Denızer ve Enver Toçoğlu tarafından delındı GÜNEŞGLRSON NOTLAR ANKARA(Cumhuri>et Burosu)-Turk-lş te lısteler kavbettı bırbın>lekavgalı olan eskı yonetım venıden seçıldı 17 Turk-lş Olağan Genel Kurulu'nda. Yol-Iş Sendıkası Genel Başkanı Ba>- ram Meral, 460 delegeden 252'sının ovunu alarak venıden ge- nel başkan oldu Turk-lş'ın 11 yıllık genel başkanı Şevket Yıl- maz'ı 3 yıl once devırerek Turk-lş ın başkaıilığına seçılen Me- ral'ın lıstesı, "tulum" çıkmadı Meral ın lıstesı rakıbı Tes-lş Sendıkası Genel Başkanı Faruk Banıt'un lıstesınde yer alan Genel Maden-lş Sendıkası Genel Başkanı Şemsi Denizer ve Demır- yol-lş Sendıkası Genel Başkanı Em«r Toçoğlu ta- rafından delındı Seçımler, Bayram Me- ral ıle Faruk Barut lıstesı- nın koalısyonu bıçımınde sonuçlandı 469 delege- den oluşan genel kurula Çımse-lş (1), Tumtıs (2) Hava-lş (4) ve Lıman-lş (2- l'ı vefatettüsendıka- lannın toplam 9 delegesı katılmazken 460 delege- den 4"unun ovu da geçer- sız sa>ıldı Dun yapılan oylama sonuçlanna aore Yol-Iş Başkanı îmaj kaybettiren genel kurul ŞÜKRAN SONER "Lzun mucadeleler sonucu birkaç ışci kuşağının kanı ve ca- nı pahasına kazandığı haklan, kapalı kapılar arkasında stndı- ka burokratları tarafından ser- ma\e>e peşkeş, çekilivor. Atılan W4rkasıSa. 19,Su.3'te oy alan Barut'u 48 ov farkla geçerek venıden Turk-lş Genel Baş- kanhğı'na seçıldı Barut'un lıstesınden genel sekreterlığe aday olan Şemsı Denızer de 235 oyla Meral ın listesını delerek seçı- mı kazandı Meral ın lıstesınden bu goreve adav olan Harp-tş Sendıkası Genel Başkanı İzzet Çetin, 20 ov farkla seçımı kay- • Arkası Sa. 19, Sü. 3'te GÜMRÜK BİRLİĞİ oylamaya ikigünkaldı\NKARA(Cumhun\et Bu- rosu)-Turkı>e nın AvrupaBır- lığı (AB) ıle gumruk bırlığıne gırmesı ıçın Avrupa Parlamen- tosu nda (AP) yapılacak oyla- maya 2 gün kaldı Oylamada çoğunluk sağlanması duru- munda Türkıve 1 Ocak 1996 dan ıtıbaren gumruk bır- lığıne alınmışolacak APDışı- lışkıler ve Guvenlık Komıtesı de bugun ger<,ekle>tırılı>or AB ıle ılışkılennı 1963 yılında ımzalanan ^nkara Anlaşması ıle başlatan Turkıve, 13 aralık- ta Strasbourg'da yapılacak o>- lama toplantısında çıkacak ka- rara gore somutlaştırmış ola- cak Toplam 626 parlamentenn bulunduğu AP 9 gruptan mıl- • ArkasıSa. 19,Sü.5'te OLAYLARIN ARDCMDAKİ GERÇEK Kıbrıs... Bosna-Hersek'te, ABD nın arabuluculuğuyla barış anlaş- ması ımzalanmasının ardın- dan, dıplomatık çevrelerde genel tanımlama şu oldu - Bosna tamam, sıra Kıb- ns'ta Balkanlar'da "barış" ıçın Batı nın şablonu şoyleozetle- nebıhr "Olabıldığınce çok devlet " Kıbrıs'ta ızlenen yol ıse şu "Aynlmış ıkı devlet ne yapıp edıp bırteştırmek " Her ıkı sorunun tabıı kı fark- lı ozellıklerı var ama bır yerde yenı sınırtarı çozum saymak dığerınde sınırları bırleştırme- ye zorlamak Çozum yerlerı gelışmış ulkelerın salonları olunca ıster ıstemez bu ulke- lerın çıkarları da "çozum pa- ketının" ıçınde yer alıyor Kıbrıs, Turkıye'nın yumuşak karnı Uluslararası platform- larda ne zaman bu konu gun- deme gelse akla hemen şu soru gelıyor - Kıbns'ısatıyorlarmı odun mu verıyoruz? Yıne benzer bır ıkılemle kar- şı karşıyayız Sureklı kafalarda olan bır kuşku, Ingılız The Tı- mes gazetesınde de dıle getı- rılınce, bır kez daha gundemın bırıncı sırasına oturdu 6 Mart 1995 te Bruksel'de ımzalanan 'Gumruk Bırlığı Belgesı" ıle Turkıye nın tercıh- lı tıcaret yapacağı uçuncu ul- keler arasına Kıbrıs Cumhurı- yetı adıyla Rum yonetımı de gırdı Avrupa Bııiığı (AB) ayrı- ca, Turkıye ıle gumruk bırlığı (GB) anlaşmasına dogru adım atarken Rum yonetımıyle de AB'ye tam uyelık goruşmele- nnı başlattı 1960'taTurkıye ıle Yunanıs- tan arasında ımzalanan ga- rantorluk anlaşmasına gore, Turkıye ıle Yunanıstan'ın bır- lıkte uye olmadıkları bır kuru- luşa Kıbrıs ın uye olması duru- munda tarafların ıtıraz hakkı • • • M4rkasıSa. 19, Su. 9'da Ihracat krediniz VakıfBank'ta hazır! Gelın VakıfBank'a, her lurlu ıhricat projenız ıçm VakıfBank'ın sıze »agladığı kolavlıkürdan ve kredı olanaklanndan vararlanın Heuı sız A \ kazanın hera Turkıye kazansın Karabük'te istenirse oluyor • Çelıkhane unıtesını tamamen değıştırecek olan ışletme, bu kapsamda kontınu kutuk, konverter, pota ocağı, kıreç ve oksıjen fabrıkası da kuracak Kontınu kutuk makınesı ıçın yıne Italyan Danılla fırmasıyla anlaşan Kardemır\onetımı. özelleştırılmeden once devletın 48 milyon dolar olarak açıkladığı vatınmı sadece 5 6 milyon dolara mal edecek MMET ÇafcHl haberi • 7. Sayfada GUNDEM MISTAF4 B\LB\Y Solda Oklan Kime?.. Gunluk yazı yazan bır kışı ıçın en tehlıkelı durum "ken- dısını tekrar etmesı"ö\r Turkıye'de sorunlar gıderek katmerlenınce bunlar uze- rındekı tartışmalar da fasıt bır daıreye donuşunce ıster ıs- temez sık sık benzer konuda yazmak kaçınılmaz oluyor Soldakı durum da bunlann başında gelıyor Turkıye'nın radıkal sağa kaydığı sağ-sol dengesının bo- zulduğu,sıksıkvurgulanıyor Rakamlar da ortada Buden ge yenıden nasıl kurulacak? Bır dıger deyımle sol, ne za- man toplumsal potansıyelını harekete geçırebılecek'' Zaman zaman solda sıyaset yapmış kışılerın, sola gonul vermış ınsanlann kendı aralarında yaptıkları, devamında, "Bu memleket nasıl kurtulur" sorusuna yanıt aramaya do- nuşen toplantılara katılıyorum MArkasıSo. 19,Su.3'te
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog