Bugünden 1930'a 5,446,863 adet makaleKatalog


«
»

10 ARALIK 1995 PAZAR CUMHURİYET SAYFA HABERLERIN DEVAMI ;: Trene ateş: 3 şehit SIVAS (Cumhurhet) - Sı- vas'ın Dıvnğı ılçesınde bır yük trenıne ateş açan tero- nstler, l astsubay ıle 2 en şe- hıt ettı Teronstler. trenın 2 vagonunu da y akarak kaçtı Sıvas Valısı \>dın Güç- lıi'nun yaptığı açıklamaya gore Sı\as tan Erzıırum a gı- den vuk trenı, oncekı gece saat 21 00 sıralannda. Dıv n- ğı-Çetınka\ a arasındakı Go- zentaşi îstasyonunda hat de- ğışımı ıçın durdugu sırada. teronstlenn saldınsına ugra- dı Terorıstler yuk trenınde. 2 adet asken aracın gore\ lı- sı olarak bulunan astsubay Vlahmut Bozan ıle er İbra- him Seyis ve Mehmet Al- per ı şehıt ettı Kaçan tero- nstlenn >akalanması ıçın operasyonlara başlandığı belırtıldı Nâznn, rüzgâra karşı • Baştarafı I. Sayfada lesi dunyada kabul goren bir ustadın. halkına rağmen ül- kesi tarafından kabul edil- menıesi. buyuk bir a>ıptır. N'âzım Hikmet artık, Ata- turk'un en sevdiği mekân- da. ruzgâra karşı, avdın ge- leceğe bakacak" dedı Turkıyede ılk kez Azen heykeltıra^ Sait Rustem tara- fından vapılan Nazım Hikmet heykelı, dun Kültur Bakanı Fıİcrı Sağlar tarafından açıldı A.çıiış torenıne Nâzım Hik- met Kultur \e Sanat V'akfı Başkanı \>dın Aybay. Vakıf Genel Sekreten kıvmetCos- kun yonetım kurulu uyele- nnden Refîk Erduran Mus- tafa Ekmekçi \e a\ ukat Halrt Çelenk, Turkıye Yazarlar Sendıkasi Başkanı Ataol Beh- ramoğlu. 68'lıler Bırlıgı Ge- nel Başkanı Habib Çalış- kan'm da aralannda bulundu- ğu çok sayıda çağrılı katıldı Ânıtın açılı^ında konuşan Fıkrı Sağlar Türk dılıne \e msanına çok bağlı olduğunu vnrguladığı Nâzım Hikmet ın \urtta'!lıkhakkınınperı\enl- mesı ıçın Kultur Bakanı ola- rak vaptığı çalışmalan anlat- tı Saglar.Tûrkıye'de artık ga- zetelerın zafer gunlerınde Nâzım Hıkmet'ın şıırlerını yay ımladıklanna dıkkat çeke- rek bu noktavagelınmesının sevındıncı olduğunu belırrtı Hıkmet'ın hak ettığı yere gel- dığını kaydeden Saglar "İşte bugün. burada, Nâzım Hik- met'in Turk bayrağına sanlı anıtı. çok sevdığı vatanında karşıınızda dunnor" dedı Nazım Hıkmet'ı Turkı- ye'den Sovyetler Bırlığı'ne kaçıran Refık Erduran da v ap- tığı konuşmada. ozanla olan ılışkılenne degınırken "Nâ- /ım Hikmet sanat ve ka\ga adamıvdı: ama o, halk ıçın kavga ederdP dıye konuştu Torenden sonra katılımcılara. heykeltıraş Saıt Rustem tara- fından yapılmış kuçuk bırer Nâzım Hikmet bûstu armağan edıldı <\nıtla bırlıkte \azım Hık- met'ın Moskova'dan ılk kez Turkıve'ye getınlen ozel ev yaları da açılan bır sergıde yurttaşlann ılgısıne sunuldu Sergılenen eşyalar arasında Hıkmet'ın tavlası bastonu. aldıği plaketler de yer alıyor Sergı. Ataturk Kültur Ylerke- zı ndekı Kultur Bakanlığı Sosyal Hızmetler bınasinda surecek Nâzım Hıkmet'ı 30- 40 yaşlannda betımleyen 3 metre 20 santım bovundakı bronz hevkelın kaıdesınde "Llkeınızin unlu şairierinden Nâzım Hikmet Ran1 " vazısı bulunuvor Hıkmet'ı. ruzgara karşı. paltosu ve elınde bır kı- tapla betımleyen hevkelı ya- pan sanatçı Rustem. ozanın sa\ aşkan bır ınsan olduğu ıçın ruzgarla bırlıkte duşunulme- bi gerektığını so>ledı Ruzgâr ımgesinm Na- zım'la bırleştınlmesıvle ger- çek bırNâzım Hikmet heyke- lıne ulaşılabılecegını sav unan Rustem "Nâzım Hikmet'in he>keiini yapmak benim ıçin en buvuk onurdur"" dı\e ko- G Ü N D E M MUSTAFA BALBAY • Baştarafı 1. Sayfada sayfaaçtım "D"harfı. "Dızgını elıne a!, dızgınlen salıver, dı- zını dov, dızının bağı çozuldu, dızının dıbınden aynlma, dızlerıne kapan, dob- ra dobra soyle, doğmamış oğlana don bıç, dokuz doğur, dolap çevır, domuz- dan kıl kopar " Sozler pek çok şarkıdan daha anlam- lı değıl mı? Son donemde bazı sanatçılann türku- lere yoneldığını gormekten duyduğum sevıncı anlatamam Pek çok "medyatık" sanatçının ya- nında Devlet Opera ve Balesı'nın so- lıstlerınden Ömer Yılmaz'ın BekirKü- çükay ıle bırlıkte çıkardıkları "Sevda Turkulen" kasetıne kavuşunca sevın- cım daha da arttı Bır opera sanatçısı- nın yorumuyla, "zuluf dokulmuş yuze", "havada bulut yok " Benım turkulerle tanışıklığım okul on- cesıne dayanıyor Kasabada, çarşam- ba gunlen kurulan pazarda en sevdı- ğım şey sırtında teybıyle turku sozlen satan seyyar satıcının peşınden yuru- mektı Kasette turkuler, satıcının elınde soz- len Harçlığımın bır kısmı bunlara gıderdı Açık sarı, açık yeşıl tek renge basılmış gazete sayfası buyukluğundekı şarkı sozlennı alır bır çırpıda ezberlerdım Her sayfa yanılmıyorsam 15 kuruştu Bazen sayfalann çogu bırbınne benzer, arada sadece ıkı-uç farklı turku olurdu Karar- sız kalırdım Ama sonunda tumunu alır- Gökyüzü Mavi Kaldı... dım Ilk ezberledığım türkunun sözlerı Pir Suitan Abdal'ındı "Şu karşı yaylada goç katarkatar, bırguzelın derdı sınem- de tuter, bu aynlık bıze olumden beter, geçtı dost kervanı eyleme benı " Turkülerın sözlerıyle hayaller kurar, bazen sozlerde geçen olayları ben ya- şamışım gıbı sevınır, uzulurdum En güzel turkü söyleme mekânım, badem ağacının dallarıydı Unıversıte yıllanma ıse Ruhi Su dam- gasını vurdu 1978 bahannda Izmır Fu- an'nda tahta sandalyelı buyük bır salon- da, Ruhı Su'yu ılk kez yüz yuze dınledı- ğımde kendımı bır an onlarca metre yukseklığındekı bır şelalenın kıyısında buldum. Sıyah gıyısıler ıçınde bızı sazıyla se- lamlayışı hâlâ gozlenmın onunde Kultur Bakanlığı kaynaklı bır araştır- maya gore, Anadolu'da turkulenn soy- lenış bıçımı, sozlen ortalama her beş kı- lometrede bır değışırmış Demek kı bunca erozyona karşı hâlâ araştınlacak çok şey var Dunyayı tanıma gezılenmde de gıttı- ğım ulkenın kültürunu tanımaya çalışır- ken halkın ıçınden çıkan muzığe ulaş- mayı denemeden geçmem Samba deyınce ılk akla gelen, guzel kadınların gostensı oluyor Brezılya'ya gıttığımde bır gazetecıyle tanıştım Adı Trto Rosemberg ıdı. Benden once o sordu: -Sambayı tanırmısın? Bırkaç ortadan soz ettım "Herkes boyle der" deyıp devam ettı "Afrıka'dan zorla getınlen zencılerın acısını, gıderek yok olmaya yuz tutan yerlılerın konkusunu, Avnıpa 'dan gelıp çok para kazananlann zaptedılemez coşkusunu duşun işte sana samba " Bıraz dıkkatlı dınleyınce duyumsadım kı gerçekten samba muzığınde denn bır acı da var Dunyanın sadece karnaval donemındetanık olduğu samba, Brezıl- yalının yaşam bıçımı Tıto ya samba muzığının sozlerınden bırını Turkçeye çevırmesını rıca ettım "Bugun karnavalın son günû, tabiı kı aşkımızın da " "Türküler yanmaz..." Ispanya'nın Sevılla kentıne gıdışım ıse sadece ve sadece flamenko muzığını yerınde dınlemek ve bu muzığı yapan ınsanları tanımaktı Flamenko da daha çok toplum dışı bı- rakılmış ınsanlann yaşamı muzığe dok- melenyle buyumuş Bırkaranfıl serası nasıl kı dopdolu ka- ranfıl kokarsa Sevılla da baştan sona muzıktı Gece yarısı taş doşemelı yolda yuru- yorum Her uç dort bınada bır gıtar se- sı Bu ulkelerde gorduğum o kı, ulusal muzıklerını yerel ozelhklenne olabıldı- ğınce dokunmadan bugune taşımışlar ve dunyaya yaymışlar Bızım turkulerımız de Orta Asya'da fi- lızlenmış, goç yolu boyunca geçtığı her yoreden etkılenmış Anadolu'da karşı- laştığı kulturlerle dostluk kurmuş. Içınde gerçekustuculukten kahra- manlığakadarherşey var Ensevdığım ıkı ornek şudur "Mınareden at benı, ın aşağı tut be- nı.. " "Manda yuva yapmış soğut dalına, yavmsunu sınek kapmış gordun mu?" Anadolu da kuçuk bır kasabadan ko- caman ılçeye kadar nereye gıtsem. "Buraya ozgu turkulennız var mı" soru- ma sureklı, 'Evet" yanıtını alırım Hemen ardından, baskısı kotu sarı bır kıtapçık getırırler "Yore turkulen " Bakarım o yore ınsanın yaşam bıçı- mı, geçmışte yaşadığı acılar, mutluluk- lar, çızgı çızgı yansır Gundonmuş devırdeğışmış aradan yuzyıllar geçmış Pek çok şey değış- mış yokolmuş Ama bır şeyı yok etme- ye kımsenın gucu yetmemış Turkuler Gezılerde en çok otobusle yolculuk edıp çevreyı ızlemeyı sevıyorum Ne- dense kent terk edışlerınde sureklı Sa- bahattan Eyuboğlu ıle Yaşar Kemal'ın hazırladığı Turk Halk Edebıyatı Antolo- jısı'ne ısım yaptıkları turku gelır "Kuş uçtu yuva kaldı, gokyuzu mavı kaldı, anahtar yar koynunda, ellenm baglı kaldı " OLAYLARIN ARDENDAKT GERÇEK • Baştarufı 1. Sayfada lendırmeden ıkı tumce ak- taralım "llk ıkı uç yıl Turkı- ye açısından çok zor ge- çecek " "Bazı Turk şırket- lerı ıflas edebılır" Lake'ın dıkkat çektıgı bu konular acaba Avrupa'da tur atan lıderlerımızın gun- demınde mı? Altına ımza atacakları anlaşmada bu kaygılan azaltıcı maddele- nn bulunması ıçın çaba har- cryorlar mû Bır dığer konu Kıbrıs. Başbakan Çıller Kıbns ko- nusunu uluslararası bırdıp- lomatık koz. ulusal bır da- va olarak değıl sırtında bır yuk olarak goruyor Zaman zaman yaptığı değerlendır- melerden bu ortaya çıkıyor Ingılız The Times gazetesı- nın, Çıller'ın GB ıçın Kıbrıs konusunda tavız verdığı ıd- dıasının doğruluk payı, Başbakan'ın bılınentutumu nedenıyle yuksek AB ıle 6 Mart 1995'te yapılan Or- taklık Konseyı nde kabul edılen belgenın 16 ve 64 maddelerı Ankara'nın KKTC ve Rum yonetımı ıle tıcan ılışkılerını yenıden du- zenlıyor Metne bakmadan ımza yanşına gırmenın sa- kıncaları sağduyulu kesım- len kaygılandırıyor Demirel, askeri darbelerin yaptıklannı düzeltmenin zor olduğunu vurguladı Adaylardail F. Baliçe'ye ziyaret 6 Demokrasinin arkası krizlerle dolu' LALE S4RIİBRAHİMOĞLL BAKU-ANKAR.A-Cumhurbaşkanı Suleyman Demirel. Turkıye nın anavasası ve vasalannın arkasında asken ıdareler olduğunu belırterek "Askeri idarelerin getirdiği şeyleri de duzcltmek. bir yere koj mak o kadar kola> olmınor. Turk de- mokrasisinin arkasında ne olduğunu unurmayı- nız" dedı Cumhurbaşkanı "demokrasinin ar- kasının krizlerle dolu olduğunu" vurguladı Demirel Azerbaycan Cumhurbaşkanı Haydar Alhev'ın davetlısı olarak Baku'yeyaptıgı 3 gun- luk zıyaretı dün tamamlayarak Ankara ya don- dü Başbakan Tansu Çiller bıryurt gezısı nede- nıyle havaalanında bulunmasına karşın persem- be gunu uğurlama torenıne katılmadığı Demı- rel'ı. dun karşılamaya gıttı Demirel ve Çıller havaalanında sıcak bır ılışkı goruntusu vermedı- ler Demirel. Ankara ve Bakü arasında ekonomık alanda ılışkılenn somut olarak gelıştınlmesı yo- nunde adımlann atıldığı Azerbaycan zıyaretını tamamlayarak Turkıy e'ye donerken uçakta gaze- tecılenn Rusya'da y"apılâcâk seçımlen anımsat- malan uzenne. Türkiye*de de 24 aralıkta seçtm yapılacağını belırrtı Demirel, seçım sonuçlany- la ılgılı tahmınının sorulmaM uzenne "Saç kesi- lir, o'nüne dökiıliır. Herkes saçının rengjni görur" dedı Azerbaycan'ın 4 yıl önce bağımsızlığma ka- vuşmasından sonra geçen 12 kasımda yapılan ılk demokratık seçımlerden sonra bu ülkeyı ziyaret eden ılk yabancı lıder olan Demirel, Baku'de de- mokrasinin gelışmesı yolunda, kendı deneyım- lennı de aktardığı açıklamalarda bulundu Demirel. bır gazetecının "Azerba>can'da de- mokrasi yolunda so> ledikleriniz, Turkıve'de tam olarak uygulanıyor mu" volundakı sorusuna şu yanıtıverdı *l\gula>acağız.u>gulayacağız.Tür- kiye. adım adım mesafe alrvor. l nutnıavalım ki Tıirki>e'nin anavasasının. kanunlannın arkasın- da askeri ıdareler olmuşrur. Askeri idarelerin ge- tirdiği şe> leri de duzcltmek. bir yere koy mako ka- dar kolay olmuyor. Bilhassa anayasa bakımından söylüyorum. Türk demokrasisinin arkasında ne olduğunu unutmayunz." Demirel. "Yani Türk demokrasisinin arkasın- da asker mi var, diyorsunuz" sorusuna, şu karşı- I ığı v erdı "Asker meselesi değfl, Turk demokra- sisinin arkası. krizlerle dolu. Miihim olan mese- le, önunde krizler olmasın. Her geçen vıi, bin me- safedir. Ileriye doğru pdeceğiz." Türkıye'nın komşulanvla bır duşmanlık polı- tıkası gutmedıgının altını çızen Demırel, "Vainız herkes şunu da anlayışla karşılamalıdır kL Azer- baycan"a haksıdık v c kotuluk yapılmasını Turki- ye hazmetmez. Biz, Ermenilere 'Sız bunu yap- mazsanız Turkıye ıle ılı^kılerınızde sıkıntı ol- maz' di>t)ruz"açıklamasını yaptı Demirel "Seçimden sonra işhaşına gelecek si- yasi iktidann, Turk dış polıtıkasında onemli yer tutan Kafkaslar. BalkanlarveOrtadoğu politıka- larına ağırlık v crnıesi \e dev let siy aseti halıne gel- miş bu uygulamayı dikkatle yürutmesi gereke- cektir" dedı Demirel. Azerbaycan ıle ıkılı ılışkılerde çok ıy ı potansıyel gorduğunu belırterek bu ulkede Turk gırışımcısının 600 mılyon dolarlık yatınm yap- tıgını anımsattı Azerbaycan'da 4 yılda 2 darbe, 2 de suıkast teşebbusu olduğunu anımsatan De- mirel, şoylededı "Bunlann hepsini aşabilir bir seçime gelmiştir. Seçim şöyle veya boy le diye eleştirilebilir. Ama bu îlkidtr. tkincisinin yolu açılmıştır. Azerbaycan'ı seçim ve anayasasını yaphğı icin demokrat Azer- bay can saydığım ızrakrHrcfe. demokrasi standart- lanna kendını getirmek için gayret sarf edecek- rir." VEFATMerhum Yunus Nadi ve merhume Nazime Nadi'nin kızlan, merhum Halit Ziya Uşaklıgil ve merhume Memnune Uşaklıgil'in gelinleri, merhum Nadir Nadi, merhum Doğan Nadı ve merhume Nilüfer Nun'un kardeşleri, merhume Bihin Uşaklıgil, merhum Vedat Uşaklıgil, Restan Uşaklıgil, merhume Tıraje Çorlu ile Ayşe ve Ratip Berker'in yengeleri. Berin Nadi ile Mary Elizabeth Nadrnın görümceleri, Lale ve Şevket Tokuş ile Ali ve Feza Nun'un teyzeleri, Suzan Nadi ve Mina Evenden'in halalan, Selim ve Leyla Lange'ın anneanneleri, Homer Lange ve Davit Tonge'un kayınvalidelen, Zeynep Uşaklıgil Lange ve Emine Uşaklıgil'in anneleri Merhum Büyükelçi Bülend Uşaklıgil'in eşi LEYLA. UŞAKLIGİL 9 Aralık 1995 günü vefat etmiştır. Cenazesi 11 Aralık 1995 Pazartesi günü (yann) öğle namazından sonra Bebek Camii'nden kaldınlarak Aşiyan Mezarlığı'nda toprağa \erilecektir. Tann rahmet eylesin. (Çiçek gönderilmemesi, arzu edenlerin Türk Eğitim Vakfı 'na bağışta bıılunmaları rica olunur.) Çiller: Kıbrıs ödünü verümedi İstanbul Haber Servisi -24 aralık genel çımlerıne yaklaşılırken sıyasılenn yan^ı kı- zışmaya başlamakla bırlıkte Turkıye nın en buyuk spor kulüplennden Galatasaray ıle Fe- nerbahçe de polıtık arenadan uzak duramıvor Galatasaray Spor Kulubü Başkanı Alp VaJ- man'ın DVPden Ktanbul 1 bolgemılletvekı- lı adavı olmasının ardından CHP lstanbul I bolge mılletvekıllen Fenerbahçe Spor Kulu- bu'nu ziyaretederek Başkan AliŞen ıle goruş- tüler CHP ıle Fenerbahçe nın ortak noktalj- nnınkonuşulduğutoplantıda Alı Şen.C HP ye veı>ıl ışık vaktı CHP Ktanbul 1 bolge mılletvekıh adavla- n Mehmet Moğultay. Algan Hacaloğlu \e Ha- san \ydın. Kadıkoy Beledıye Başkanı Selami Ozturk ıle bırlıkte Fenerbahçe Spor K.ulu- bu nu ziyaret ederek Ba>kan Alı §en ve As- başkan Vefa Köçuk ıle gorüştuler Sıyasetten tutbola kadar farklı konulann konu^uldugu zı- yarette Alı Şen CHP mılletvekıh adaylarına Ataturk \e Fenerbahçe Spor Kulubu nım ro- zetını taktı Kendısının de dahıl olmak üzere bırçok kışının geçmışte "DYP-CHP koalisyo- nu yüriimez" göruşunu sav unduğunu sov leyen Alı Şen, CHP'nın bu koalısyonla memleketın hasret olduğu butünlugu sagladığmı behrttı Koalısyonda CHP'nın bırçok du^ünceyı ınanmasa bıle savunmak zorunda kaldığını soyleyen Alı Sen "CHP. Turkıve'nin en eski partisu Atatıirk'un kurduğu partı. Hepimizin gözbebeği. Kendüenne seçımlerde başanlar dUiyorum"' dedı Bır gazetecının "(ialatasarav Spor Kulubu Başkanı Alp Nalman. D\ P'den nıillervekili adayı. Sandıklarda Galatasaray-Fenerbahçe Diivarışacak~ soru-*u uzenne Alı !>en "Fener- bahçe hıcbirzaman spordunvasından Medis'e gırmek ısteven ınsanlara karşı çıkmadı Bız bundan mutluluk duyanz. Ancak bugun Ga- latasarav Kulubu'nu yonetenler. Fenerbah- çe'v ı se\ mivoıiar. Bu vonetıcilenn tav n. Fener- bahçelitaraftaıiarıngozunden kaçmıvor Bun- dan dolayı Fenerbahçelılenn. Fenerbahce'vı sevmeyen Alp \alman'ao> vereceklenni san- mıvorum" dı\e konuştu Algan Hacaloğlu ıse CHP ıle Fenerbah- çe'nın Turkıye nın Batı ya açılan penceresı olmasi açibindan ozdeş taraflara sahıp olduğu- nu sav undu CHP ve Fenerbahçe Kulubu nde \taturk'un ımzası olduğunu so\leven Hacaloğlu " Fe- nerbahçe. Turkiye'nin en büvük shil toplum orgutu. Bız de Turkıve'de sıv ıl toplum v apılan- masını nedefalan bir parhv u. Bu bolgenin mil- letvekılı olarak Fenerbahce'y ı nyaretetmek, en dogal gorevimiz" dedı Moöultay da Fenerbahçe'nın Turkıye'nın en fazla taraftara sahıp kulubü olduğunu sa- vundu Turkıye'nın cumhunvetınkuruluşun- dan 7 2 yıl sonra onemli bır sınav verdıgını vurgulayan Viogultav bu ^eçImlerle lurkı- ye nınçagıyakalamakyadakaranlığagomul- mek arasında »eçım yapacağmı belırrtı ANKARA (Cumhuriyet Burosu)- Başbakan Tansu Çiller, Türkıye'nın Avrupa Bırlığı (AB) ıle gerçekleştıre- ceğı gümrük bırlığmı hem yurtıçınde, hem de yurtdışında engellemek ıste- yen güçlenn bulundugunu soyledı Gumrûk bırlıgı ıle ılgılı olarak dun Başbakanhk Konutu'nda bır basın toplantısı duzenleyen Çıller, ANAP, RP ve DSP lıderlenne çattı Gümrük bırlıgı konusunda "hayır" veya erte- leme karan çıkma olasılığının da bu- lunduğunu belırten Çıller Erbakan, Yılmaz ve Ecevıt'ın gumruk bırlıgı konusunu iiyası malzeme vaptıklan- nı ıddıa ettı Çıller "Bunu şu veya bu biçınıde iç politika malzemesi yapa- rak engellemeve çalısmak veya Avru- palı halka yanuş mesajlar yollamak, bunun ertelenmesine veya hayır çık- masına yol açabilir" dıye konuştu GB'nınertelenmesi ıçın herturluyan- lı^ mesaj yollandıgını sav unan Çıller, şunları söyledı "Erbakan bunu yap- makta. Erbakan, 'Bu karar alınsa bı- le bız geldıgımızde yenıden gozden geçınrız diyor. Mesut ^ ılmaz da bu- nu açıkça yapmakta. Bır ıstıyor. bir is- temıyor. En yakın arkadaşını yabancı parlamenterlereyollayip Bunugecık- tırın demekte. Bu, Dışışleri'nin bize verdiği bügidır. Bır yandan da Sayın Ecevıt. bunu değışik davalara bağlay a- rak politize etmeye çalışmaktadır. Bunlann hiçbirisi doğru değildir Bu çaba aslında, oylamanın hay ır çık- ması için yapılan bir çabadır. Ama eğer hay ır' denirse veya geciktirilirse, bunun mesuliyeti ustlerinde kalır." Çıller. bır soru uzenne GB'ye kar- şılık Kıbns konusunda ödün venlme- dığını ıddıa ettı Bu yönde bazı gaze- telerde çıkan haberlenn valan oldu- ğunu sav unan Çıller. Kıbm meselesı- nın dev let meselesi olduğunu, kımse- nın Kıbns'ı ne satabıleceğını. ne de yennden oynatabılecegını söyledı Çıller, >öylededı "Ingiliz Işçi Partisi lideri Tony Bla- ır dahıl. konuşruğum liderlere şunu söyledım Guney Kıbns'ın. \B'ye.çö- zum olmadan girmesi mumkun değil- dir. Mumkun olmadığına gore. bunu açık açık kendilenne soylememizde yarar var. \ksi takdirde. iki bolgelı. i- ki toplumlu federai ve adil bir çozumıi yakalamakta sıkıntı olur. Onun ıçin uyann onlan. Ben bu konuşmalann doğru olduğunu da ispatederim. Çün- ku Dişişleri vetkililen. bürun konuş- malanmda baştan sona benim vanıba- şımdavdılar. Resmi notlar içindedır, her şey belgelıdir. Kımse bunu ıstismar konusu yapmasın. Ben doğru sov luvo- ru m. kimse yalan söy lemesuı. olav lan saptırmasın." Çıller ın GB ıçın Kıbns ta odun verıimedığını öne surmesine karşın 6 Mart 1995 te y apılan Ortaklık Kon- seyı toplantısında hukumet Turkıye adına gerı ddım atılmasına goz v um- du Çıller hukumetı Turkıve'nın GB'ye geçı^ı karşılıgında kıbns Rum yonetımıne, KK.TC v ı de kapsa- yacakşekılde bütunadaadınaAB'ye tam uvelık ıçın goruşme takvtmı ve- rılmesıne ıtıraz etmedı Basin toplan- tısında Turkıye'de basın ozgûrluğu bulundugunu da -.avunanÇıller "Öz- gurdurler. ıstedıklenni soy levebilırier. Ozgurluklerinı görnıek ıçın, benim v u- cudumdaki çuruklere hakmak veter- lidır. Çunku. demokrasinin butun ku- nımları, Turkiye'de en dinamik biçi- miyle mevcuttur" dedı Dışışlerı Bakanlığı'ndan vapılan yazılıaçıklamadada. Kıbns konusun- da tavız venldığı yonundekı ıddıala- rın dogru olmadığı öne Kamuoyıuukm saklamm ödün \NKARA(CumhuriyetBurosu)-Turkıve Çıllerhü- kümetının. Bruksel'de 6 \lan 1995 te altına ımza koy- duğu metın ıle Kıbns konusunda en somut odunlerden bınsını verdı Osırada Dışışlen Bakanı olan Muratka- rayalçın'ın ımzasını taşıyan "gumrukbirlığıbelgesP ıle Turkıve nın "tercihli ticaret" yapacagı uçuncu ulkeler arasına, "KıbnsCumhuriyeti" adıyla Rum yonetımı de gırdı Çıller hukumetı. Turkıye'nın Avnıpa Bırlıgı (AB) ıle gümrük bırlığınegeçışı karşılığında Rum yonetımı- ne KKTC yı dekapsayacakşekılde "butun ada" adına yaptığı AB'ye tam uyelık başvurusu ıçın tukvını verıl- mesıne ıtıraz hakkını kullanmadı Turkıye nın kullanmadıgı ıtıraz hakkı Kıbrıs konu- sunda 1960'ta ımzalanan "Garantorluk Anlaşma- sı"ndandoğuyor Anlaşmamemı. u Turkiyeve\unanıs- tan'ın birükte uye olmadıklan uluslararası kuruluşlara Kıbns'ın kabul edilmesı konusunda" taraflara ıtıraz hak- kı tanıyor DYP-SHP koahsvonundan oluşan Çıller hu- kumetı. 6 Mart 1995'te Avrupa'mn "KıbnsCumhuri- yeti" olarak resmen tanıdıgı ancak Turkıye nın muha tap kabul etmedığı Rum vonetımıne. AB'ye tam uyelık ıçın takv ım venlmesı konusunda sessız kaldı Turkıve karar mekanızmalanna kabul edılmedığı AB ıle gum- ruk bırlığıne geçmek ıçın ıtıraz hakkını kullanmayınca, Rum yonetımı dolavlı yoldan muhatap kabul edıldı Turkıye ıle \B arasında 6 Vlart 1995 tarıhınde yapı- lan Ortaklık Konseyı toplantısında kabul edılen gumruk bırlıgı belgesının 16 ve 64 maddelen Ankara'nın KKTC ve Rum vönetımı ıle tıcan ılışkılennı venıdendu- zenlıvor Soz konusu maddelenn ıçenklerı şöyle Madde 16:Turkıve <\B'nın3 ulkelerleımzalamışol- duğu anlaşmalara gümrük bırlığıne geçişten ıtıbaren 5 yıl ıçınde uy mak zorunda Gümrük bırlıgı belgesının 39 sav fasinda yer alan ekmaddede Turkıve nın tercihli tı- caret vapması gereken ulkeler arasında "Kıbns Cum- huriveti'" olarak anılan Rum vonetımının de adı geçıvor Madde 64: Ankaıa \B Adalet Dıvanı nın (ABA.D) KkTC ıle tıcaretı yasaklayan kararına, gumruk bırlığı- ne gıreceğı 1 Ocak 1996 tanhınden ıtıbaren uymak du- rumunda \B taratından 16Şubat 1995'te yayımlanan bıldınnın. "Kıbns'ın İşgal Alhndakı Bolgesı" ba^lıgını taşıyan 8 maddesı de Turkıye nın ABAD kararına uy* ma zorunluluğunu hukme baglıyor Ankara. bu hukmu, çeşitlı uygulamalarla a^maya çalı^ıyor VEFAT VE BAŞSAĞLIĞI Gazetemizin kurucusu Yunus Nadi ile Nazime Nadi'nın kızlan, Cumhuriyet Vakfı Yönetim Kurulu üyesi Sayın LEYLA UŞAKLIGİL'i yitırdik. Anısı önünde saygıyla eğilir, yakınlanna başsağlığı dileriz. CUMHURİYET ÇALIŞANLARI VEFAT VE BAŞSAĞLIĞI Gazetemizin kurucusu Yunus Nadi ile Nazime Nadi'nin kızlan, Yönetim Kurulu üyemiz Sayın LEYLA UŞAKLIGİL'İ yitirdik. Anısı önünde saygıyla eğilir, yakınlanna başsağlığı dileriz. CUMHURİYET VAKFI Lriımruk bırlıgmde • Baştarafı 1. Sayfada kabetedebilmelidir. Böylece yeni rekabetin bazı fiyatian düşureceğine inanıyorum. Bu. tüketici için iy i olacaktır. Daha çok çeşitli malı. daha dıişuk fiyatlaria almak ola- naklı olacaktır." Lake, rekabet ortamına gı- remeyen bazı Turk şırketle- nnın başansız olabılecekle- nnı, hatta ıflas edebılecekle- nnı kaydederek, "Tıirkeko- nomisindckı bu baskı, ilk 2- 3 yılda çok acı olabılir" dedı Bıreysel ışletmenın yaşamı- nı surdurebılmesının bır gı- nşımcılık sorunu olduğuna dıkkat çeken Lake. ayakta kalabılen şırketlenn rekabet ıçın daha ıyı orgutlenecek- lennı bıldırdı Lake. gumruk bırlığının yapısal değışıklık gerektır- dığını belırtırken, şunları söyledı "Gümrük biriiği, her şey in üstünde yapısal de- ğişiklik ister. Politik partile- rin, Uluslararası Para Fonu (1MF) ve Dünya BankasTnın uzerinde ısrar ettiği yapısal reformlar, gumruk biriiği gerçeklessin veya gerçekleş- mesin gereklidır. İurki- ye'nin. daha çok dzelleştir- meye, butçe. vergi. sosyal gu- venlik ve tarım reformuna ihtiyacı vardır. Bu. Avrupa Komisvonu'nun formulu de- ğildir. Bunları Turkler soy le- mektedirier. Benim için, gümrük birliginin Türki- ye'deki etkilen ile AB ulkele- ri içindeki etkileri arasında doğru karşılaştırmalar yap- mak çok zor. Birincisi, biz bu- na alışığız; ikincisL AB ulke- lerinde olanlan n burada he- nüz hayata geçınlmemiş ol- masıdır. Bu, Turkiye'de psi- kotojik bir değişim gerektiri- yor. Ve bu. inanıyorum ki, 1 Öcak 19%da başljyacakürr Düfünce suçu avıbı sürüvor IZMİR (Cumhuriyet Ege Bürosu)- Insan Hakları Hafta- sı, tzmır'de de çeşıtlı etkınlık- lerle kutlanıyor Konuvla ılgı- lı açıklama yapan kuruluşlar. Turkıye'nın ınsan haklarına ve ınsan onuruna gereken onemı veren bır ulke olmadı- ğını belırterek vakın gelece- ğın de bu açıdan ıyımser me- sajlar vermedığtnı bıldırdıler İHD Izmır Şubesfnce yapı- lan açıklamada Insan Hakla- n Evrensel Bıldırgesı'nın ka- bulünün 47 vılında üçuncu kuşak ınsan haklannm ınsan- lara yetmezlığı tartışılırken vaşadığımız cografyada yaşa- ma hakkı. her turlu ayrımcılı- ğa tabı tutulmama, ışkence görmeme gıbı en temel ınsan haklannın bı le temınat altında olmadığı belırtıldı ODTL mezunu Boğazıçıh'den Ingılızceve Matematık derslen venlır Tel (0212) 26S 18 54 Söylediğin şiir yarım kalmayacak... Yoldaşımız •• ISMET SOYLER'i Trafik kazasında yitirdik Anısı hep bizımle olacak BİRLEŞİK SOSYALİST PARTİ
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog