Bugünden 1930'a 5,446,863 adet makaleKatalog


«
»

10 ARALIK 1995 PAZAR • • • • CUMHURİYET SAYFA SPOR 19 Efes Pilsen'in Antalya tatüi Antbirlik: 51 Efes Püsen: 83 S\LO\: Atantrk (Antalya) HAkEMLER: kenan Tunar (7). Tolga Şahın (") ANTBİRLİk: itılla (5) 5 Mert (4) 2 On- dtt (6) 12 Ce\han(6) 10 Erol (4) 6 Ahmet (5/ ~" \1wat J ıııal (1) 2 Gokhan (3) 2 Dıxon (4)5 EFES PİLSEN: Erdal (4/ 1 Bora (5) 2, iiıı \at (') 22 Kaumoskt (6) 0. lolkan (6) 9 Conıad \fc Rea (') 16 M Kemal Bıtım (7) 13 Huse\ m Başok (7 ) 20 DEV RE: 29-41 (Efes Pilsen lehine) Mavi J. Ortaköy Renault'yu yendi Oyak Reııault: 70 M*&JOrtakö>: 80 SALON. Ataüıık (Bursa) HAKEMLER: LnsalGenç(5) Emın Xio- ğttlkoç (5ı OYAk RENAILT: Recep (6) 15. Yalçın (5) n Spııngs (6) 16 \ıhat (6) 15 tiınten (6) 1" Sedat (3) 0 Vural (4) 0 Cenk (4) 0 Huseun (1) 0 Kamıl (4) 0 MA\ I JEANS ORTAKOY: Ihsan (6ı 11 Twgu\ (6) 12 Stlım (~) 16 Johnsıon (7 ) I7 Tompkın\ (8) 24 DE\ RE: 29- ?9 (M& J Ortako\ lehine) 5 FALL: Ihsan (39.11 / Mavı feans) PTT,Netaş'ın hattını kesti NETAŞ: 72 - PTT: 82 SALON: Abıiı Ipekii HAKEMLER: \eap kapanlı ('') CıhalLe- ı ent (') NETAŞ: 4bduı rahman (6)22 4n! (4/5 Smıth (~')22 Lısn (6)12 Gokhan (4)4. Engm (5)4 Lmıt (4)2 Le\ent (4)1 PTT: Beku C)13 TunçC)20 Bwç(5/9 4\- du, (8/23 Gokhan (5)8 Lfuk (4) Alper(5)8 Kaan (4)1 İLk Y ARI: 39-32 <Setu}> 5 FALL: Alpeı (38 04ı 4bdwıahman (4)39) 4nl (43 5 7 ) TOPLÜ SOM'ÇLAR Bayanlar: MTA - Be^ıkta:, 67-61, Ant kolen - IlSBK 59-74, BOTAŞ - Ank An koleu 68-55 2. LIG (ErkekJer): Taçspor- Vlulkıve 86- 85, Pamukspor- Çukobırlık 74-64, Yeşılvurt - Vlakospor 71-54, Ank Buvuk koleı - Kom- bassan Konvaspor 59-42, TED Koleılıler - İTL 93-71, Transturk - Istanbulspor 54-81 2. LlG (Bayanlar): E\KA - SEkA ka- guspuı «2-43, tzmır DSl - Ankara Ormatte- por 71-62. Urla Gençlık - Bursa Bld 77-44, Erd Ereğlı - Samsun DSl 57-62. Sarı- Lacivertliler, Tofaş karşısında ikinci yarıda zorlandı F.Bahçe ter döktüFenerbahçe: 79 Tofaş SAS: 72 HAKEMLER: Memduh Oget (6) Musa Kerkez (6) FENERBAHÇE: 4ltaı (4) Burak (5) Eı dal (5) Tatu (5)1 Tuıner (7 )30 Ibıahım (6)13 Gura\ (4)4 Comeg\s C)23 TOFAŞ SAS: Gokhan (5)3 Şemsettın (5>r Rogers (6)12 \lurat (6)18 Tolga (5)3 Serdar(4) Gnffıth (6)19 DE\ RE: 41-26 (Fenerbahçe lehine) 5 FAL L: Gwa\ (22 22) Şemsettın (39 54) LEVENTYÜCELMAN F Bahçe Tofaş a karşı 2 yanda zorlan- masına rağmen galıp geldı 79 - 72 Maçın ılk vansında Fenerbahçe hucum- da daha bılınçlı. ;>a\unmada daha dırı bır gorunum sergıledı Hucumda acele ettıkle- n ılk 5 dakıkav ı sa> maz^ak. tempovu surek- Iı ellennde tuttular Comegvs ıçende Grif- fith'e karşı çabukluğunu kullanırken Tur- ner da once Şemsettin, sonra da Rogers'ın savunmaMna karşı >ıne ıçen penetre ede- rek skorda takımını taşıdı Totaş ıse hucum setını Gnffıth üzenne kurmuştu Bu oyun- cuya top geçırdıklerı surece başanlı oldu- lar Ancak bu ojııncu Comeg> s' a karşı ağı r kalınca çok erken 3 faulunu aldı Bu da Bursa ekıbının sa\Tinmadakı dengesını et kıledı Fenerbahçe Gnffıth'ın pota altını rahat kullanmasina ızın vermemek ıçın alan sa- \ unmasını tam zamanında denemekle doğ- ru yaptı Boylece eşle^mede tızıksel han- dıkabı bulunan Comeg>s. Gnftıth ıle vuz >uze kalma\acak ve faul problemınden uzak duracakiı Totaş dış atışlarda kotu > uzde ıle o> na\ ınca Fenerbahçe ılk >anda aradıgını buldu dı>ebılınz 2 yandadahaagresıfbırsavunma \apan Tofaş \ardı F Bahçe'nın skor bulmakta zorlanmasındakı ıkı neden ıse hucumda acele top kul lanması \ e skor bulmakta zor- lanmasındakı ıkı neden ıse hucumda acele top kullanması \ e tam 5 dakıka Comegy s a top geçırmeyı unutmasıydı Fark da 5 da- kıka ıçınde 7">e ındı Sarı-Lacı\ertlı takım bu dakıkadan sonra ılk Nandakı temposu- Fenerbahçe, Tofaş'ı \enerken /orlandı. nu kazanabılırdı Ancak en bu\uk eksıklı- gı Comeg\s ın 4 faullu olu^uydu Bu da Fenerbahçe"nın savunma duzenını olum- suz \onde etkıleyen faktordu 2 7 dakıka- dan sonra Fenerbahçe pota altını daha ıvı savunmak ıçın Comegys'ı kenara alıp Ta- tu'yu sokarak alan sa\aınması uygulamaya başladı Antak ışte bu aşamada Co- megys ın Fenerbahçe ıçın çok onemlı bır oyuncu olduğu ortaya çıktı Zıra hem rıba- undlarda açık venp Tofaş'a ıkıncı hucum şansı verdıler hem de Tofaş'ın post bolge- sıne Murat konuk'u \erleştırmesıne goz \umdular Tofaş'ın dış adamları da etkılı olabıldığı ıçın Fenerbahçe'nın kısalan ıçe- nye ıyı \ardım edenıedıler Bu da pota altı sa\unmasındj buvuk boşluklar meydana getırdı Comegys gırdıkten sonra ıse ıçen- de toparlandılar Fenerbahçe son sanıvele- re 7S-72 onde gırdığınde son hucum hakkı Tofdş tavdı Antak Fenerbahçelılenn faul yapıp ı>ı garantıve alnıak yenne şut veme- yıbeklemelenyanlıştı Ancak Murat ın hu- cum faulu ıle Tofaş > akaladığı bır fırsatı de- ğerlendıremedı ve maçı Fenerbahçe kazan dı Galatasaray Meysu'ya yenîldi Meysu: 79-G.Saray: 72 SALON: Alaturk (Kayseri) H AKEMLER: Yusıtf Dakcıd (6) Uıntafa Cun (6) ME\SL:Fantk(4)0 Taıık( 7 )15 Twabı(8)24 Cem Kulaksı: (6)" Gaııuk(8)20 Redduk( 7 )13 GALATASARAY: \iett (4)0 Carn Gaıne^ (6)T Erıc \ieek (6)14 Le\enl (7)22 Omer Bınukavcan (6)8 Lutfi (1)6 Bıınık (4)5 DEV RE: 37-30 (Meysu lehine) 5 FAUL: Reddıtk (35.52 / Meysu). Carn Gaınes (39.25 / Galatasaray) KAYSERİ (Cumhuri>el)-Mevsu guçlu rakıbı Galatasaray a lıgdekı ıkın- cı yenılgısını aldırdı 79-72. Karşılaşmava hızlı başlavan Galata- sarav Le\entveOmer Buvukavcan'm hucumda etkılı olmasıyla evsahıbı Meysu karşısında kısa surede ustunluk kurdu 5 dakıkayı 9-6 onde geçırenko- nuk ekıp. 10 dakıkada. farkı 9 sayıya kadar (24-151 çrfcardr -€alatasaray bu ustunlüğünu Levent ve Omer Büyu- kaycan"ın 12 dakıka ıçınde peş peşe 4 faullennıalmasıyla Meysu vakaptırdı Garrick ve TurabFnın hucumda Reddick ın de defansta etkılı olmasıy- la. 1 ^ dakıkada 28-26 one geçen Mey- su. ılk devrevı de 37-30 onde bıtırdı Ikıncı >anda da ustunluğunu surdu- ren Meysu, farkı sureklı olarak 10 sa- y ının uzerınde rutmasını başardı Gala- tasaray"ın son dakıkalardakı yoğun bas- kısı da somif vermeymce Meysu. Ga- latasaray karşısındabeklemedığı bırşe- kıldekolay galıbıyet aldı 79-72. Voleybol Avrupa'da dört maçı da kazandık Galatasaray: 3 - R.Usküp: 0 SALON: Heı selt De Snepkens HAkEMLER: Leon Castııllo C) (İspanya) De Gama (') (Portekız) GALATASARAY: Todoıo\ C) Paudar (7) Şenol <7 ) \aıdeno\ C) Seıhat C) \iılano\ (7) Ktenn (7 ) Can- polaı (6ı Endeı (6/ RABOTMÇKt ÜSKLP. Janeu,, (V llıe\ 15) Jo\a- no\<;kı ("") Sto/ancn *6) Sla\ko\ (4) Genko\ (5ı Zafı- ıo\ (4) Vlanasko\ (3) koce\skı (4) Cadıe\ (4) SETLER: 1*-1U 11-8 15 13 SL RE: 85 Dakıka HERSELT (Cumhuriyet) - Erkekler Avrupa Konfe- derasyon Kupası ıkıncı turunda Galatasaray. grubundakı ıkıncı maçında Makedonya nın Rabotnıçkı Oskup takı- mını 3-0 yenerek ıkıncı galıbıvetını aldı Sarı-Kırmızılılar bugun uçuncu maçını VC Heren- tak le ' Beşiktaş 3 sette galip Bavanlar Avrupa Konfederasyon kupası ıkıncı turun- da grubundakı ıkıncı maçta Beşiktaş. Avusturya nınlCT \\ıen takımını 3-0 yendı Besikta^ bugun gruptakı son maçını Portekız ın CG \ ılacondense takımıyla yapacak Emlak Bankası 3. tura gidiyor Emlak Bankası ıse. grubundakı ıkıncı maçında Bosna - Hersek ın Jedıntsvo Luna Tuzla takımını 3-0 yenerek ıkıncı galıbıvetını aldı Takımımız bugun Rusya nınMe- tar Chelıabınsk takımıyia vapacağı maçı da kazanırsa grup bınncısı olarak ~\ tur v ızesi alacak Arçelik ilk galibivetini aldı Erkekler Avrupa Konfederasyon Kupasf nda da Arçe- lik grubundakı ıkıncı maçında Estonva nın Rıvaal Rak- \ ere takımını 3-0 venerek ılk galıbıvetını aldı Arçelik, bu- gun son maçını Kfum CKIo takımı ıle yapacak 2. ligde toplu sonuçlar Erkekler: Altınvurt-lst Marmara Kolejı 0-3,Samsun DSl-TokatBld Plevne 3-1, Elazıg DSl-Ercıyes Lnıver- sitesı 1-3 Bayanlar: Ankara Karayollan-Ankara SSK 0-3, An- kara DSl-Ankara Numune Hastanesı 3-1, Altmyurt-tst Tercuman Kolejı 1-3, tst DoğanGuneş-lstanbul Marma- ra Kolejı 0-3, Izmırspor-lzmır Karantına 3-0, Bursa Bld - Kocaelıspor 0-3. Çukurova Lnıversitesı-GENTAŞ 0-3, Anadolu Lnıversıtesı-Eskışehır DSl Bentspor 3-0. Ladıkspor-Dıcle Unıversıtesı 3-0. Hentbol Balkan şampiyonu olduk Türkive: 27- Yunanistan: 24 SALON: Porsuk HAKEMLER: Dmıtrı Angelov (7). Sachkop Redoe\ (~) (Bulgarhtan) TVRKİ\E: Hııseun (6ı Suat(6)l Serdar(7)5 K Ah- met (5)1 Okan (5)1. CengızCı9 Koreı (6)2 B Ahmet (5)1 Zekı (5)1 Ltku (5)1. Murat (6)3. Secaattın (6)2 YUNANtSTAN:5^^!O5C.V Stefonos (5)1 Hmtafa- nos (1)2 T Anastasıos (7i 5 Haralabos (5)2 Dmıtrıs (5)1 P Anastasıos (7)6 Adhanaısos (6)3 loannıs (6)4 İLK YARI: / 7-13 (Türkiye lehine) Atıcılıkta Türkiye rekoru I/.MİR (Cumhuriyet Ege Burosu) - Havalı Sılahlar Turkıye Şampıyonası nın üçuncü gununde S'ıldızlarda Ferdı Çakmak Turkıye Reko- ru kırdı Ataturk Stadı Atış Polıgo- nu'nda yapılan Y ıldız Erkek- ler Tabanca Atışları nda An- talya BolgeM nden Ferdı Ç ak- mak. 358 puan toplayarak ve- nı rekorun sahıbı oldu Buvuk Bayanlar Taban- ca: 1-TuğbaErsov (Ankara) 446 puan Genç Bayanlar Havalı Ta- banca: 1-Fılız Çakmak (An- talya) ^62 puan S ıldız Erkekler Tabanca: I- Ferdı Çakmak (Antalya) 358 puan ı\TRt Altılı 1.3 milyon SporServısı- Adanaat va- rışlarında altılı ganyan. 4-9- 3-2-6-5 8 kombınesinı bılen- ler. 1 milyon 321 bın 300 er lı- ra ıkramıve kazandı TV'de Spor TRT 3 12.30 Alnidnva lıu ma- çı 16.30 K \aka-Uker " CINE 5 15.00 Münıch Grand Slam Kupası Fınal maı,ı kanal 6 13.55 BJK-Tuborg STAR 01.15 Dunva Bılardo Şampıvonasi Kanal D 18.40 kocaelı-G Sa- rav (naklen) l.KOŞU:F AtenFlex(h.P Turkan 4 (6). PP tzmıralda (>) S Tavkan(4) 2. KOŞL:F Çakıraea 1(1). P Kırbov(2) PP Els(3). S Lady Entlty (4) 3. KOŞL:F Nazıre l(i) P Şahın 116 (5) PP Artemis (7) S Tufanbey (2) 4. KOŞL: F Ğaznelı (2). P Sefıre|3) PP Çellıni(l). S Plevne2(7) 5. KOŞU: F Rabıa 1 (6). P ÇourtBrltonlS) PP Serener C) S WlldOrchld(10) 6.KOŞL:F Savtekın(2). P Altınbey (5).PP Tantana(4). S Dıktatör(6) SS Olev(14) 7. KOŞL: F Gozde4ı5). P Muradım ~l (4) PP Erguven (2ı S Yılbaşı (6) Gunün tkilisi: 4 Koşu 2 3 Tabela Bahis: 2 5 4 6 14 ALTILI GANYAN 1 3 2 2 6 2 5 8 5 4 7 4 2 3 6 J ısîe ^ uştum Ankc Herhalde getirecek sandıkl YALANDAN USANDIK İŞTE SANDIK!
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog