Bugünden 1930'a 5,446,863 adet makaleKatalog


«
»

10 ARALIK 1995 PAZAR CUMHURİYET SAYFA VJÜNÜNJTİ TELEVIZYON 17 İLMLERİ Teknedekiler 07.00 TGRT ? Üçüzler-2 08.30 TRT 1 Macera ®Cemal, Bılal ve Kemal üçüzlennden şuphelenen eşlen bırdedektıf tutar Adem Ayral'ın yonettığı fılmın başrollennde, Cıhat Tamer ıle Sevgı Onat var Kuzev Işıklan 10.00 TRT 2 Dram (Northern Lights)-Norveçlıbırçıftçınınzorkoşullardasurdurdu- ğuyaşam mucadelesının vegıderekörgutlumucadeleye surüklenı- şının oykusu Yn J Hanson, R Nılsson Oyn R Behlıng. S Lynch Tarkan Gümüş Eyer 09.45 İnterstar Tarihi Hun ımparatoru 4tılla nın gozde savaşçısı Tarkan, bu kez lanetlı CV bırbuyucuılemucadeleeder Yönetmen MehmetAslan Oynayan- lar KartalTıbet. Eva Bender. Bılal İncı 11970) Hayatım Senindir 10.30 Show TV Melodram Bır kaza sonucu kor olan bestekârla. gozlerının açılması ıçın çaba ^ y harcavan bır >arkıcı kızın aşk oykusu Mehmet Dınlerın fllmınde. Edız Hun ıle Hulya Koçyığıt var Dertü 10.30 Kanal D Dram (Tm\ Hayatı sorunlar ve zoruluklarla mucadele ederek geçen bıradamın vTV oyküsu konu alınıyor Ertem Goreç"ın fllmınde. Sadn Alışık, Me- lek Gorgun ve Gongul Hanu \ar 13.001 TRT 21 Pygmalion Aynntıyanda 13.20 ShowTV Macera (National Vel\et)- Atını buyuk ulusal yanşa hazırlayan bır genç kızla. ona vardımcı olan arkadaşının oykusu Clarence Brovvn'un filmınde. Mıckey Rooney ıle Elızabeth Tayİor var Büyük Yanş Kanmm Gölgesi 13.55 atv Güldürü Kansı kaybolan Danyal, semt karakoluna muracaat ederek kansı- V ^ nınbulunmasını ıster Orhan Elçın'ın fılmınde, HalıtAkçatepe.Tu- lın Şenoz ıle Şemsı Inkaya var Elmas Hırsızları 15.30 İnterstar Güldürü (Pink Jungle)- Fotoğrafçı Garner ıle model Renzı. Guney Amen- ka'da bır kaçakçılık olayına kanşırlar Delbert Mann'ın yonettığı fılmde, James Garner ıle Eva Renzı var Kapalı Yoilar 15.50 Kanal D Macera ©(No Plaee to Hide)- Unlu balerın Pamela Hanley. bır gosten sıra- sında duyduğu sesın etkısınde kalarak kulıslere gıder Rıchard Da- nus'un fılmınde. K Krıstofterson ıle Drevv Barrymore var AteşBöceği 17.00 Show TV Duygusal \ ankesıcılık yapan bır kızla. ışportacı bır gencın aşk oykusu ko- nu alınıyor Yonetmenlıgını Osman Seden'ın yaptığı fılmde, Ta- nk Akan ıle Necla Nazır var Londra Antlaşması 18.00 TRT 3 Macera (London Conspiracy)- Lord Bret Sınclaır ve Amenkalı Danny V\ ılde çok ıyı arkadaştırlar Yn Davıd Greene. James Hıll Oyn Tonv Curtıs. Roaer Moore DertüDertii 18.40 Show TV Melodram ®Pavyonda dansozlük yapan bır kadına âşık olan adam. kansını ve çocuğunu ıhmal eder tbrahım Tatlıses'ın heın yonetıp hem de ov- nadığı fılmde sanatçıya Melıke Zobu eşlık edıyor Ölüm Oyunu 19.30 atv Bilimkurgu (Rollerball)- Rollarball. geleceğın dunyasında oynanan bır oyun- v <^' dur Norman Jameson'un yonettığı fılmın başrollennde. James Ca- an ıle John Houseman var Sabuha 20.40 Kanal 6 Melodram Kentte gıttıkten sonra toprağına el koyan ağadan ıntıkamını alan bır delıkanlının oykusu konu alınıyor Fılmde. Ibrahım Tatlıses ıle Gungor Bayrak var Casuslar Arasuida 21.00 Show TV Macera (Company Business)-ClA \e KGB'degorevlı ıkı ajan. devletlen tarafındanpıyon olarak kullanıldıklannı farkederler Yn N'ıcholas Meyer Oyn Gene Hackman, Mıkhaıl Baryshnıkov Benim Gibi Sevenler 21.10 atv Melodram Yıllar once babası tarafından terk edılmış bır gencın oykusu konu alınıyor Yonetmenlıgını Temel Gursu'nun yaptığı fılmde. Ferdı Tayfur, Itır Esen ve Erol Taş var 22.001 Kanal DI Bizi Ayıran Nehir Aynnb yanda Tetikçi 22.10 İnterstar Macera (Shooter)- Kuba Buy ukelçısı. Nevv York'ta cınayete kurban gıtmış- tır Yonetmenlıgını Ted Kotcheffın yaptığı fılmde, Dolph Lundg- ren ıle Maruschka Detmers var 22.451 TRT 21 Sonsuz Sokaklar Ayrıntı yanda Büyük Dava 00.10 TGRT VVestern (Sagebrush Trail)- John. ışlemedığı bır cınayet nedenıyle hapse atılır Armand Shaefer ın yonettığı filmde. John Wayne ıle Yakı- ma Canutt var Frank James'in Dönüşü 00.15 HBB VVestern (The Return of Frank James)- Jesse Jamesın kardeşı Frank, ağa- beyınınıntıkamını almayakararlıdır Yonetmenlıgını FntzLang'ın yaptığı fılmde Henry Fonda, Gene Tıemey oynuyor (1940) Mata Hari 00.20 Show TV Macera (Mata Hari)- Bınncı Duny a Sav aşfnın casuslar kralıçesı Mata Ha- n'nınseruvenlen Curtıs Harnngton"un fılmınde, SylvıaKnstel ıle Chnstopher Cazanove var Güç, Hırs ve Cinayet 00.30 TRT 1 Güldürü (77\ (Power Passion and Murder)- l940'lı yıllarda Hollyvvood da ya- ^3^ pımcılann gozune gırmenın yolu yemeklı toplantılardır Paul Bo- gart'ın filmınde. Mıchele Pfeıfer ıle Darren McGaven var 01.001 atv I Evlilik Düşmanı Aynntı yanda Coming up Roses 01.10 Kanal D? Hafiza Kaybı 04.00 TRT 1 Gerilim (Laps of Memory)- Bruce. babasının davranışlanndan şuphelenıp VT^ bır araştırma yapmaya başlayınca. aslında kım olduğunu oğrenır Yn Patnck Devvolf Oyn John Hurt. Marthe Keller, M Mackay O Orta Halli Yerlı Değmez TRT2 22.45\ Yönetmenin şiirsel filmi *La Strada', 'Sinema 100 Yaşmda' kuşağında ııi^ııhı sembolik tipleıi İnterstar 14 40 La Strada \ onetmen Federico Fellini Ovuncular Giulietta Masina. Anthony Quinn, Richard Basehart, Aldo Silvani. Marcella Rovcrc, Livia \ enturini 1954 ltalya vapımı 94 dakıka Sıvah - Bevaz SE\ İN OK\ AV Atillâ Dorsa» "Sınema 100 Ya- şında" kuşagında herkeste bırtakını kıpırtılar uvandıracak bır film goste- nvor "Sonsuz Sokaklar" vadaasıl adıyla "La Strada" Atmosferı ve bazı sahnelerının ayrıntıları akıldan çıkmayan uzun sure sonra bıle bırjest ya da bır durumla vcnıden >-u vuzune çıkan film Fellinı"nın karı^ı Giuliet- ta Masina nınunutulmazGelsomına kompozısvonu. şınn. sıradan palyaço vüzüıle Nıno Rota'nın muzığı ozel- lıkle ağlamaklı trompet solosu filmın unutulma7 yanlarıydı Pekı va fİlmde Burt Lancaster ve Silvana Manganooynasaydı 'Çunku daha once vapımcılar fılmın başrolle- n ıçın bu ıkılıyı talepetmıştı Büyuk bır ıhtımalle. akrobat olarak yetışmış usta aktor Lancaster. ıyı bır perfor- mans sunan Quinnı aratmazdı Ama Gelsomına rolunde Masına'dan ba^ kasını duşunmek zor Charlie C hap- lin / Bustor Keaton / Harrv Lang- don geleneğmde ufak-tefek doğal bır soytan olan Masina. Silvana Manga- no'nun ın kemıklı guzelhğinden çok uzakta (Mangano"nun ov navabıldığı- nı bılsek de) Richard Basehart'a ge- lınce. bu ıkı karakterlı fılmdekı nıspe- ten kuçuk "!l Matteo" rolü ıçın on- dan ba^kasının duşünulmemi!, olması bır şans Basehart belkı de en ıv ı per- Rahmi Saltuk konseri TV Servisi- Rahnıı Saltuk un kon;>enbugun Interstnı dayavın- lanacak Sanatçının konserde vov le>eı.egı parçalarşovle "Ma- pustın içinde uç ağaç incir", "Ben mev liıııi uç gü/ele duşür- dum", "Şu kışlanııı kapısına". "Kul olııvını kalem tutan elle- rc"."Bugunyardan habergel- di". "Ben kimin ağlamasını is- tedim ki". "Oınif bıılbul ot- me". "Ganı elinde hcnım zulfu sivahım"" ve "Ha bu divar" İnterstar 14.1O\ 6 Onbeş Gün' T\ S«rvisi- ••Onbeş Gun" programının bu haftakı konukla- rı Reklamveıenlet Denıeği Bas- kanı Erdal Karamercan ıle Pl I den l nıran Bıvık olacak Pıogramın ılk konuğııolan kara- meıcan 199^ ıle 1996 yılına ılıv kın değerlendırmelerde buluna- cak Lnıran Bıvık ı^c pazar pay- larındakı artı> konusunda bılgı v erecek l»rogranıda ay rıca, Turk reklamcılarının \cv\ S ork Festı- valı ıle CPK \. dakı ba^arıların daıı sozedılecek Kanal 6 12 35 'Sonsuz Sokaklar'la uluslararası bn kazanan Federico Fellini, son filmi "Inv ısıa nın çekımlerınde. tormanMnda dığerlennden tarklı us- lupta mukemmel bıroyun verıyor Hıkâvesı ıse çok basit karnaval- larda zıncır kırıp gostenler yapan Zampano. ona vardımcı olsun dıve va- rını akıllı Gelsomına'yı satın alır Bır motosıkletın arkasindakı uyduruk ara- ba ıleyoladuşerler("La Strada'". te- melde bır yol filmi çunkü) Gelsomı- na, trampet ve borazan çalmayı oğre- nır Zampano nun metresı \e kolesı olur Ama adam. kıza kötu muamele eder Sonunda kûçucuk bır sırke rast- larlar Fonda venı-gerçekçı üslupla akta- nlmıs yoksul Italya'nın bulunduğu (ıkılının uğradıgı. kurşunı bır ışık al- tındakı kuş uçmaz kerv an geçmez koy ve kasabalar) bu sade ve şıırsel film. Fellini nın en guçlu filmlennden bın Ona uluslararası alanda şohret kazan- dırdı Son derece kışısel mecazları. dınsel sembolızmı Fellını ve ozgıı sırk motıfı ıle venı-gerçekçılıkten be lırgmbıravnlışınıfadesı Fellini her- kesın evrende bır amacı olduğunu du- şunuyor Uç karakterı de sembolık Gelsomına. ruhu. masumıvetı du^le- n. Zampano. kaba fızıksel gucö lıav - van olarak ınsanı ve II Matteo da aklı temsıl edıyor Yabancı dıldevapılmıs En Iyı Film Oscan'nı alan "La Stra- da"yı gordunuzse de kaçıımavın Kanal D 22.oo\ îki farklı kardeşin öyküsii Bahk avlamak, tek ortak nokta 'Analiz'F\ Servısi- Abdurrahman Dilipak ın ha/ırlavıp sunduğu "Analı/""dt_ bu hatta "Seçim O/el Programı" ekranagelecek 24 Aralık scçımlennın degerlendı- nleceğı programa taıiı^macı ola- rak. Ü\ P den Tayvar Utıkulat, \N APtan Ali Coşkun ıle RP den Hasan Aksav katılacak Tansu Çiller. Mesut \ılmnr, Necmet- tin Lrbakan. Namık kemal Ze\bek. Korkut ()/al. Vvdııı Vlenderes. Bahri Zengin. N usuf Ozal ve Naci Fkşi ıse progranu teleton aracıiığıvla katılacaklar Robert Rcdford'un yönettiği fîlmde Brad Pitt başıolde u>nu>or. TV Servisi - 192O'lı yıllarda Mon- tana'daoğullarınakuralcı, ınançlıbır eğıtım vermeye ozen gostermı^ bır dınadamıyla hepgerıplandakalmış pasıf ama sevgı dolu bır annenın ye- tıştırdığı ıkı kardeşin oykusu Buyu- dukçe farklılıklan belırgınlesen. aynı dındar çatının altında yetışmış olma- larına karşın kendı yoİlanna gıdecek bu ıkı kardeşı yakınlaştıran tek olay- sabalıkavlamamerakı Kuçuk kardeş Norman aıle ocağından kopup oku- mava gıder \e Ingılızce oğretmenı olur Montana'da kalan ağabey Paul ıse adam olmaktan çok uzaktır Ku- mar. ıçkı, sokak kadınları her yol vardır bu yakışıklı delıkanlıda Ikı karde^buvukçekışme ıçındedırvebu çekı^mePaurunkumarborcuyuzun- den batağa saplanmasma kadar de- vam edecektır Bır zamanlar kadınlann gonlunde taht kuran Redford 1980"dekı "Sı- radan İnsanlar-Ordinary People" ıleyonctmenlıkdeftennıaçmışveılk filmi Oscar'a boğulmuştu Red- ford undahasonrakıyonetmenlıkde- nemelerı de onun bu ıştekı başansinı pekıjtırdı "Bizi Ayıran Nehir". 59 yaşındakıjonlukten terfı eden yonet- menın gorkemlı doğa goruntulenv le A River Runs Throught Yönetmen Robert Redford Ovuncular Craig Sheffer, Brad Pitt. Tom Skeritt. Knıilv Llovd. Brenda Blethyn. F.die M<. Clung, Nicole Burdette 1992 ABDyapımı. 12^ dakıka bezelı şıırsel bır fılmı Izlevenın kal bınden adetaakarak geçıveren budra- matık aıle oykusu ozenle ijlenmi'} kurulmuş ve oynanmı^ Fılmın ca7i be merkezıvse Pitt ın ovnadığı Paul karakterı Redtord un gençlığını anımsatan Pitt kusursuz fızığıv le ba- yanlann başarılı ovunuvla da smema severlerın gonlunu tethedecek "Bizi Ayıran Nehir". Norman Maclaren ınotobıvografikromanııı- danuvarlandı Maclaren kıtabınıpi- zariamak ıçın Hollyvvood un altını ııs- tune getırmışama kapılaryuzune ka- panmış 1990"da hav ata v eda eden v a- zar romanının beyazperdeye aktarı- lışını da goremedı Fılmın Philippe Rousselot ımzalı muhteşenı goruntu- lenv se Oscar'la odullendınldı JİM 'Cumhuriyete Kanat Gerenler' T\ Servisi- " ( umhuriyete Kanat derenler" bclgeselı bu akşanı 10S bolumuvle gelecek ekrana Sunucııluğumı Mengu F.rtel'ın vaptığı belgeselınbuak- şamkı bolumunde Turk eğıtım ta- rıhının en kıdemlı oğretmenı Mehmet Rauf İnan ıle T C "nın ılk kıısak ınımarlarından Prof Kemali S«> leme/oğlu tanıtıla- cak Kanal E 19 10 'Hedef Üniversite' • T\ Ser\isi- l'nıversıteve gır meve hazırlanan geııçlerı sınav ontesındc bılgılcndınncyı amaı,- lavan "Hedef l ni\eısite"prog- rammd.ı. "()S^ S onıcsi, Turk- çe \e I arih derslerine nasıl ha- zırlanmalı?" soıusunavanıtara- n.ıcak Sadık Gültekin'm lıazır- layıp sunduğu progranıın konuk- latı ıse l ğuı D: rslun^^ı Tanh Oğretmenı Başar ü/al ıle \IEF Dershanesı Tıırkçe Oğretmenı Hasan Basri Bişkin olacak TRT 2 I3.oo\ 'Pygmalion', Shaw'un aynı adlı oyunundan uyarlandı Kimlik kazandırmanın derdi TV Sen isi- Rekin Teksoy'un ha- zırlavıp sunduğu TRT 2'nın "Sine- ma \e Edebiyat' kuşağında ^fl'lu yıllar Ingılız sınemasının çok onenı- lı bıronıeğı olan 'Pjgmalion' göste- nlıvor George Bernard Shaw'un aynı adlı ovunundan sınemava uyar- lanan ve vonetmenlığını Anthony Asquith ıle Leslie Honard'ın ortak- laşa yaptıklan fılmde. Profesor Hıg- gıns ı Leslie Hovvard. çıçekçı kız Elı- za'yı ı>e VVendy Hiller canlandırı- yor Fılmın gostenmınden once Tek- so >' P>gmalion'uTQrkçeveçevırmış olan Se\gi Sanh ve yıne çevınneıı İlknur Özdemir ıle Bernard Shav\ ve sınema uzenne bır soyleşı yapa- cak '"P^gmalion" yaptığı Afrodıt heykelıne âşık olan Kıbrıs kralı efsa- Pygmalion / Yönetmen Anthony Asquith, Leslie Houard / Ovuncular Leslie Howard, \\ endy Hiller, W ilfrid Lavvson / 1938 Ingılız yapımı. 96 dak Sıvah - Beyaz nesıne dayanır Edebiyat tanhınde bırçok kez ışlenmış bu konuvu Ber- nard Shavv yuzyıl başlannın Londra- sı na uyarlar Ingılız dılı profesoru Higgins. sokakta rastladığı. halk ağ- zıvla konuşan çıçekçı kız Elıza'yı duzgun konuşturup bır salon kadını- na donuştûrmeye kalkı^ır Amacına ulaşır Ama çıçekçı kızın venı kımlı- ğı profesorun başına hıç beklemedı- ğı dertler açar Oyunlannın sınema- va aktarılmasına olumlu yaklaşma- yan Shavv. dostu yapımcı Gabriel Pascal'ın ısteğını kıramayarak Pygmalıon'un fılme alınmasına ızın venr Ancaksenaryonunyazılmasına da katılma koşulunu one surer Shavv un yanı sıra V\ .P.Lipscomb. CecilLewisve Anthony Asquith'm de ımzalannı taşıyan senaryo. genel- lıkle oyuna baglı kalır Ancak balo sekansı oyundaolmadığı gıbı, fılmın sonu da oyuna gore bıraz değışıktır O yıllarda vıldızı parlayan yakışıklı jön Leslie Hovvard'a eşlık eden tıvat- ro kokenlı VVendy Hiller, bu fılmle yıldızhğa yukselmıştı Fılmın muzı- ğı ıse yırmıncı yuzyılın onemlı bes- tecılennden Arthur Honegger'ın atv 0100 Jack Lemmon \c V irna I.isi 'Evlilik D u ş m a m ' n d a . Pastadan çıkan sürpriz sanşm T\ Ser\isi- karıkaturıst. Stanley Ford (Jack Lem- mon) evlenme- vı aklının ucun- dan bıle geçır- nıeven ezelı bır bekardır Aslın- da avukatı ve dostu olan Ha- rold Lampson (Eddie Maye- hoff) evlılığın ona ıv ı geleceğı konusunda ısrar etse de Stanley'ı ıknaedememektedır Bırgecebe- karlarpartısınekatılan Stanley ıçkıvı fazla kaçırır Ertesı sabah uyandığında acı ger- çekle karşılaşır Bır gece once surprız pas- tadan çıkan sarışınla ev lenmıştır Ho\* To Murder Your VVife Yönetmen Richard Quine Oyuncular Jack Lemmon, Virna Lisi. Terry Thomas. Eddie Mayehoff, ClaireTrevör 1965 ABD 118 dakıka 18 ıs\ Tunca Yönder yönetti N onder, "Merkezi Haber Merkezi'yle guncel bir konuva değiniyor. Televizvonların haber merkezleri 'ti'yeahnacak T\ Servisi- Kanal 6'da "Mede- ni Haller"den sonra yenı bır verlı dızı "Merkezi Haber Merkezi''. 30 kasımda yayımlanması gereken dızı Kanal 6 vaRTLjKkaranylabır gun kapatma cezası v erılmesı nede- nıyle ekrana gelemedı \ avın gunu de değışen yerlı dızının yonetmenı Tunca Yönder. "Merkezi Haber Merkezi"nde olaylar bır televız- yon kanalının haber merkezınde geçmekte Bır grup televızvoncu- nun maceralarının konu edıleceğı dızı fılmın senaryosu ıse \vkut Tankuter'e aıt Funda Fskioğlu. Ayşin Akman, Leventdüner.Ka- ya Akarsu. Lmut Demirdelen gı- bı oyuncuların rol aldığı "Vlerke- zi Haber Merkezi" sıt-com (du- rum komedısı) nıtelığı taşıyor Daha çok yerlı ve yabancı edebi- yat uyarlamalarını T\ "ye aktaran yönetmen Tunca \ onder ın atv de yayımlanan ve Türkan Şorav ın başroldeoynadığı "Bir Aşk Uğru- na"adlı dızısı kendısıne 1995 Ulus- lararası İstanbul Film Festıvalı'nde En Ivı •*> onetmen odulunu getırdı Eskı ve vakın tanlıe aıt. ozellıkle Cunıhuııyet donemının sıyasal olavlannı ınceleyen. no^taljık ve ger^ekçı konulan on planda tutan vonetmenın onemlı dızılerı arasın- da "İlk Aşk". "Avaşlı ile Kiracı- ları". "Bir Tren Yolculuğu", "VorgunSavaşçı (FJBB ıçınçekı- len) •'Çakalların j/inde" var 1 unta \ onder bu kez "Merkezi Haber Merkezi" ık juncel bırko nuva degıneı.ek T\ kanallarının haber ınerkezlerını "ti'ye alan "Merkezi Haber \lerkezı"nın bu akşamkı ılk bolumunun konusu şoyle Ova ve Mıne. bır gun gaze- tede bır ılan gorurler llan şu şekıl- de yazılmıştır "Haber merke- zimizdeçalışan iki bayan spikeri- mizin yanına hir uçııncü aranı- yor". Herıkısuleıldnı goruntı çok bozulurlar
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog