Bugünden 1930'a 5,469,633 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 1 ARALIK 1995 CUV OLAYLAR VE GORUŞLER Bu Nasıl Seçim Savaşımı! MELİH CE VDET ANDAY E skıden cuma \ azılanmı ga- zeteye perşembe gunlerı ulaştırırdım, aylar once bır gun Genel Yavın Yonet- menımız azız dostum Or- han Erinç telefon ettı "Çarşambadan gondersenız daha i> ı ola- cak''' dedı •N.nladım. ıkıncı sayfa erken hazırlanıyor lşte o gunden ben ben de çarşamba gunlen yazıyorum cuma yazı- lanmı Bugun 28 Kasım 1995 Çarşamba Sabahle>ın gazetemi açıyorum, ama hıç de merak ıçınde değılım ne olmuş ne bıtmışdıye Bılıyorumhangihaberlekar- şılaşacağımı Aylardan ben suregelen seçim savaşı- mı Bıktım bundan° Evet bıktım artık benı ılgılendırmı- yor Herkesın de benım gıbı seçıme ılış- kın haberlerden bıktığını soyle>ecek du- rumda değılım Bılemem çunku Ama görunumu usavurma \olu ıle çozmeve kalktım mı da. bunda halkımızı, pohtıka dışındaolanlanılgılendırecekbıryanbu- lunmadığı sonucuna varıyorum Gerçı polıtıkacılanmız kendı aralann- da keskın bır savaşıma gırmış durumda- dırlar hemdeçokıçtenlıkle Amabıraı- le ka\ gasıdır bu ozel bır ka\ ga, bızımle hıçbırılışkısı yok Içtenlıklı olması bun- dan kaynaklanıyor (Şu anda TRT 3 ten Beethoven'ın 5 senfonısını dınlemekteyım bır yandan Yazı vazmakla muzik dınlemenın bu bı- raradalığınıyadırgamıyordeğılım Yazı- yı bırakmak gelıyor ıçımden Dogrusu da odur Ama ne yapa\ ım kı bugun çar- şamba Orhan EnnçMeanlaşmamız var) D\ P"lı 96 mılletvekılı seçımlenn er- telenmesı ıçın Meclıs ı toplantıva çağı- n>or Aday lıstesındeadlanbulunmayan ya da yerlennden hoşnut olmayan DYP lıler kazan kaldırmışlar Şu apaçık ortaya çıkıyor Seçim savaşımı partıleraraNindadeğıl de her partının kendı ıçınde geçıyor Aday lıstelenne gıremeyenler. ya da lıs- te^erdekı yerlennı beğenmeyenlerbırsu- re daha mıllenekılı kalabılmek ıçın (ne gıbı ozel ışlen \arsa) seçim tanhını uza- ğa atmak ıstıyorlar Bu bızı neden ılgılen- dırsın1 (Yazımı ha bıraktım ha bırakacağım senfonının ıkıncı bolumundevız çunku benı nerdevse ağlatan o eşsız ıkıncı bo- lumde Brahms. o buyuk bestecı "Ne vaptımsa, baktım lu. Beethoven benden oncevapnnş"demıştı Oysa Brahms Be- etho\en taklıtçısı değıldı Işte gerçek sa- natçılar boyledır, onların hayranlıkları kendılenne değıl. sanatlarına ve sanatla- rının ustalanna donuktur) Bır D\ P lı mıllenekılı de ha\aalanında Başbakanı kolundan tutup "Neden beni ikinci sıra- dan kovdunuz? Bana soz vermemış miy- dinız?" dıye sormuş Başbakan'ın yanıtı da şu "I.urfen SaMn Mıkail. burada basın var. tartışmavalım." Başbakan ın hakkı var, bu bır aıle ışı dışarıyansıtmanınanlamıyoktur seçım- len kendı aramızda yapıvoruz. kol kın- lıryen ıçınde, mıllete duyurmayalım Partılerarası geçışlen soz konusu et- mek ıstemıyorum Polıtıkacılanmızın oz- gurluklerını kısmaya kalkmayalım An- cak benı duşunduren, bu geçışlenn er- ken seçim yaklaşırken hızlanmış olma- sıdır Usavurmayolu ılegenede bırçozume varamıyorum Şu partıde değıl de. bu partıde mıllenekılı kalmanın topluma daha vararlı olacağı kanısına neden se- çim vakJaşırken varılıyor1 Bunu açıklayan yok Bızene' Kendılen bılır Iç polıtıkanın halktan bunca soyutla^- tığı az görulmuştur Ama kendılen ıçın çalışanların kendı aralannda kavgaya gırenlenn sorunlan- nı medya neden bıze aynntılan ıle ven- yor"> Bunu usavurma yolu ıle çozümleme- nınolanağı yok (Beethoven ı zaman zaman savsadı- ğım olmuştur Son gunlerde yenıden çok duştum onun yapıtlanna Buyuk sanatçı- larboyledır anladım.tanıdımderkenbır de bakarsinız kı hıç anlamamışsınız. hıç tanımamışsinızdır Nedırsanatın bu bıtıp tukenmezlıgı1 Sanatın guzelı aradıgı sov- lentisinden hepkuşkalanmışımdır Yada, belkı sanatta guzel dedığımız bırmuzı- ğın, bır resmın bır şıırın guzellığı değıl. guzel kavramıdır o ıdeadır onunla kar- şılaşmak bıze urpertı verır ) Erken genel seçim ertelenecek mı er- telenmeyecek mı17 lsterertelensın ısterertelenmesın be- nı sıkan sabahleyın gazetemı açınca bu sorunla karşılaşmaktır Ben dıyorum kı. bır an once bu konu sona ersın Sonra1 Sonrasını bılıyorum Seçim sonuçlan kavgası başlayacak, gene o partıden o partıve geçışler başla- vacak kım bakan olacak dedıkodulan ortalığı saracak ve kurulan yenı hükumet bıze bırlık-beraberlık ıçınde kalkınacağı- mızı soy leyecek, Buyuk Turkıye den soz edılecek Ve Refah Partılı kadınlanmız. mıllet- \ekılı adayı olmadıklan ıçın toplantılar- da şıkır ş.kır oynayacak tekbır getıre- cekler \h bu sıkıntı' Halkımızı demokrasıden soğutacaklar dıye korkuyorum AR4DABIR MEHMET BAŞARAIV BH* Güzel İmececi: H. Giilel Telefonun obur ucunda Antalya "Antalya" den- dı mı, hop eder ıçım Perge orenının yanıbaşında Anadolu'ya dort elle sarılan Cumhurıyet egıtımının, ekınının yeşerttığı Aksu Koy Enstıtusu vardır bu hop edışte Bır zamanlar ulkenın yırmı kesımınde gelış- mekte olan yenı uygarlık urunlennden bırı Muğla'nın Mersın'ın Antalya'nın koylerınden gelmış koy ço- cuklarının derslıklerı ışlıklerı tarım alanıyla an kova- nı gıbı ışleyen eğıtımın aydınlanmanın okulu Ve Reşat Şemsettın'ın karşı devrımcı anlayışın, ens- tıtulen yıkma çabalarına dırenış "Aksu'da lımonlan kestıler I Kanıyor Mılo Ve- nus'ünun kırık kolu " Veli Görmez'ın tıtreyen sesı 'Öğretmenım Hasan Gület oğretmenı yıtırdık ' dıyor Sonrasını duyamı- yorum, gozlerımın onu kararıyor bır 1946'da Yuksek Koy Enstıtusu'nu bıtırmış altı ar- kadaş Aksu'ya oğretmen olmuştuk Eylul sonlanydı "Su sıkıntımız, elektnk sıkıntımız suruyor" demıştı Halil Ozturk. Bızım "Çocuk Hasan"\n yuzu guldu Maden Kolu'ndandı Aydınlık yuzlu, çocuksu bınydı Makınelere motorlara tutkundu Duşunde bıle ma- kınelen sokup takardı Gonullu nobetçısıydı santra- lın, o aydınlatıyordu Hasanoğlan ı Denızlı nın Çal ıl- çesının Yenıseyıtler koyunden enstıtuye gelen Hasan Gulel Nâzım'ın "Koylunun toprağa hasretı var/ top- rağın hasretı makınalar" dızelerınde dıle getınlen oz- lemı ta canevınde duyuyordu sankı Tutukluk yapmış bır makıneye, bozuk bır motora elı değsın de çalış- masın o motor, o makıne Olanaksızdı Gozlen ışır- dı bır makıne gordu mu Dıcle Koy Enstıtusu'nde yapmıştı stajını Savaşyıl- larıydı zor gunlerdı Kuruluş sıkıntılarını yaşıyordu enstıtu Oğrencılerın ış elbıselennı nevresım ve yas- tık yuzlennı Mudur Nazıf Evren'ın eşı Leman oğret- menle kardeşı oğrencıler bırlıkte dıkıyorlardı Luks lambaları fenerlerleaydınlanıyorlardı Elektnk proje- sı yapılmış Istanbul'da bır muhendıse ıhale edılmış- tı Hem pahalıya çıkacaktı hemdegecıkıyordu Ens- tıtu ışıksız olur da, yerınde durabılır mı Hasan Gulel Kollan paçaları sıvayıp ışe dalmış 12 dırekten ıbaret dort yapının elektnk tesısatını kuruvermıştı Hoşot ovasında uygarlık ışığını ılk parlatan, Hasan Gulel'dı "Uzulme dedık Mudur Halıl Ozturk e artık Ak- su'da Hasan Gulel oğretmen var akmayan sular akar, yanmayan ışıklar yanar onun olduğu yerde oy- le de oldu Sonra bır ıslahatçı (') mudur geldı enstıtuye Eğı- tımcıler arasında "Vıyana grubundan " dıye anılımnış "Demırcılık, marangozluk, ış eğıtımı de ne" dıyordu, oğretmen olacak bu çocuklar usta değıl 1 Kıtaplığa kılıt vuruldu, ışlıkler sustu 850 oğrencı çoktu ıma- rethane mıydı burası yarısı elenmelıydı Kız-erkek oğrencılerın bır arada okumaları da sakıncalıydı ona gore Ve Hasan'ı, bızı buluyordu karşısında elbet Hasan Gulel olmuş Antalya Halk Eğıtımı Başka- nı, Mıllı Eğıtım Mudur Yardımcısı, Koy Enstıtusu oğ- retmenı, toprağın halkın ozlemını yureğınde duyan, yaşamını o ozlemı gerçekleştırmeye adayan Hasan Gulel "Olamaz1 " de Velı Gormez, "Kızılçullu'da, Hasa- noğlan'da, Dıcle de ellerı, yureğı" de "O/amaz'"deozanMetınDemırtaş, "Benbırtor- nacıyım, tanırım abıyı" de her zorda kalanın yardı- mına koşmuş, her yaraya merhem olmuştur "Penı- sılın Hasan" der Antalya ona O bır guzel emekçı, bıryığıtaydınlanmacıdır 'de Dekı "Hazırolkalbım I Turkusünu soylemeye I Derın yara almış I Bır umu- dun " Makal'ın dedığı gıbı 'Bozkırda bır kıvılcımdı Ha- san" karanlıkları tutuşturacak Derın yara almış bır umuttu, yığıt bır Tonguç ogluydu bastığı yerı yeşer- ten Tepeden tırnağa enstıtulu Gayrı senın de 17 Nısanlarda atacak yureğın gule gule sevgılı dostum Hasan Gulel Gule gule TEŞEKKÜR Oğlumuz LFLK İDRİS ın doğumunu gerçekleştıren SSK Kırklarelı Hastanesı Nısaıye uzmanı. Dr. AYŞE OYMAN Hastane Baştabıbı Dr. MLHİTTİN KELEŞ, Çocuk Uzmanı Dr. MUKADDES ÖZGÜR Aneztezı Uzmanı Dr. SEBAHATTİN ÖZGÜR, Başhemşıre FATMA K\RUÇUHA, tum ebeler, amelıyathane hemşırelerı CAN4N SIR, SEVİL B4LIKEL, SİBEL GLL, Hastane Muduru SU4T BAYRAKTAROĞLL. Personel Şefî K.4DRİV E D4ĞLI ve dığer doktor, hemşıre memur \e personele teşekkur ederız GLLŞEN. ALt KOR4TEŞ VYMAZ Futbol Penceresinden Toplumumuz... >IAKSUT MUMCüOGLU Anka,u G enel olarak sporun ozel olarak futbolun ınsan topluluklarını uvutmayayonelıkbırerafyonol- duğuna ınananlardan değılım Gelışmış va da gelışmekte olan hertoplumun kokenı ne olursa ol- sun uluslararası duzeyde anlam taşıvan başanla- rı bır bayram coşkusuyla kutlamasına da karşı değılım Bu açıdan yaklaşıldığında. ulusal tutku- muz halıne getınlen futbolda 1954 Dunya Kupa- sfndan bu yana ılk kez onemlı bır uluslararası turnuvada yer alabılmenın bızım gıbı yıllardır Avrupa sıralamasının en dıplerınde dolaşan bır ülke ıçın kuçumsenemeyecek bır başan olduğu- nuduşunuyorum Ne var kı epey bır zamandır -ozellıkle Avrupa Şampıyonası grup eleme maçlanndan bu yana- sokak kutlamalannın yukanda Mnınnı çızdığım amacını aşıp hızla tehlıkelı yonlere kay makta ol- duğunu goruvoruz (Lıg maçlannda da olay lar y a- ^anıyor Son Van'dakıolavlarurkutucu) Eğerbu tehlıkelı gıdış devam ederse (gerek yurtıçındekı cıddı olayların gerek oncekı haftalarda Hollan- da'dakı hazırlık maçında ılk belırtılenne tanık ol- duğumuz saldırganlığın kanıtladığı uzere) çok daha ağır ve gıdenlmesı olanaksız durumlarla karşılaşmak kaçınılmaz gorunuyor Gözlemlen- mıze gore şoyle bırduşunelım Kutlamalara gos- tenlere katılanlar turdeş bır kutle oluşturmuyor hemen her sınıf grup tabaka meslek ve cınsı- yetten ınsanlarrastgele bırarada bulunuvor Bun- lann onemlı bırbolumuseyırcı faalıyetı ıle >etı- nıyor A.sıl gurultu koparanlar azımsanmayacak çoğunluğunu gençlerın oluşturduğu bır kutle Bunlann en belırgın goruntusu uyumlu organı- ze. goze ve kulaga hoş gelen ıfade bıçımlennden yoksun oluşlan Hepsı "*En buvukTürkıye. bas- ka büyiık vok", "Vur \ur inlesin, Avrupa dinle- sin"turunden sloganları tekrarlıyorlar Oyleyse bu kadar farklı ınsanı amacını çok aşan bır bıçımde bır araya getıren etmenler (fak- torler) neler 1 Oncelıkle toplum olarak, ulus ola- rak hevecan vencı uluslararası başanlara duyu- landennozlemgöstenlebılır Batı"nınuçyuzyıl- dır hemen her alanda suregelen ustunluğünun arada sırada bır alanda bıle olsa delınıvermesı futbol tutkusuy la bırieşınce kıtlelen sokağa ındır- meye yetmektedır Hıç kuşkusuz bu saptamanın başka bır ıfadesı toplurmal ezıklık kompleksının gıdenlmesı ozlemıdır Gerçekten "A\Tupa, AVTU- pa, duy sesimizi, bu gelen Turklerin ayak sesleri" dıye tempo tutanlar buvuk olasılıkla abartılı ya da abartısız hemen her gun medyadan oğrendık- Lnneı\ue\ı Oğıetım L\e$ı len çeşıtlı bıçımlerdekı aşağılanmalara kendıle- nnce vanıt vermektedırler Gostencılenn bellı bır bolumunu aslında ne futbolla ne sporla pek fazla ılgısı olmayan -ara- lannda orta vaşlılann da bulunduğu- ınsanlar oluşturmaktadır Bunlarsonuca MuslumanTur- kun Hınstıyan Avrupalı karşısındakı zafen bağ- lamında vaklaşmakta ve kutlamalara varguçleny- le katılmaktadırlar (Kışısel bır gozlemımı akta- rayım 1994 yerel seçımlerınde Ankara Buyuk- şehır Beledıye Başkanlığı nın Refah Partısı'nce kazanıldığı kesınleşınce o partının yandaşları araç konvoyu oluşturun Cınnah Caddesı'ne tır- manmışlardı Bu konvoyda yer alan dev bırkam- yon havalı kornasıyla gerçekten dehşet saçmıştı Aynı dev kamyonu avnı dehşetengız kornasıyla son bır yıldır mıllı maçlardan sonra Cınnah Cad- desı ndegoruyorum') Ulkenın demografik yapısında son 15-20 yıl- dır gozlemlenen çarpıcı değışımı çozumlemele- rımızde tıddıvetle hesaba katmak zorundavız Başta îstanbul bellı başh kentlere her turlu de- netımden uzak bır bıçımde yansıyan ıç goç ın- sanı toplumu doğayıılgılendıren her alanda ken- disinı gostermektedır Olayın sadece ıkı boyutu- nu ozetle v urgulamak veterlı olabılır Ekonomık alanda buyuk kent. goç edılen vere gore başlan- gıçta bellı bırtatmın sağlasadazamanlayenı ya- şamın zorunlu kıldığı venı tuketım kalıplan doğ- makta bır sure sonra bunlar karşılanamamakta- dır Buyuk bırtatmınsızlığe duşen yenı kentlıler. her turlu radıkal eğılımlere açık duruma gelmek- tedırler Ote vandan kente oldukça kısa bır sure önce goçmelerıne karşın. ulkemıze ozgu vollar- dan duşleyemeyeceklen paralar kazananlar ıse kamu duzenını buy uk bır kolay lıkla bozabılmek- tedırler Sılahlı gostencıler arasında bunların onemlı yer tuttuğuna ınanıyorum Hıç kuşkusuz ıç göçun başka boyutu, goçmenlenn yaşadıklan kultur şokudur Geleneksel çevrenın nıspeten ıs- tıkrarlı ortamından kopan kışıler. onemlı bırkul- tür bunalımı yaşamakta buyuk kent yaşamının gerektırdığı kultur kalıplanna uyamamaktadır- lar Bu boyut. ekonomık boyutun yukanda değın- dığım olumlu etkısıyle de bırleşse (kısa surede varlıklı olma) olumsuz etkısıy le de bırleşse (eko- nomık tatmınsızlık) sonuç değışmemekte, yanı uy gar kent y aşamının ongorduğu modelın yaşam bıçımının dışına kayılmaktadır Bu noktada. yıllardır suren yuksek enflasyonu da çozümlemelerıme sokmak ıstıyorum Boyle- sıne bır enflasyon. toplumsal sıyasal ve ekono- mık dokuları bozduğundan daha ılen duzeyde ınsan oğesını bozmakta hele gelın enflasyona ayak uyduramavan kesımlen hem maddı hem psıkolojık anlamda yıkmaktadır Bu kesımlenn ınsanlan da futbol kutlamalannda tesellı aramak- tadırlar Yanlış bıçımde '•populizm'' (halkçılık) denı- len aslında tam anlamıvla "halk dalkavukluğu" olarak nıtelendınlmesı gereken oğeyı de gozden geçırmelıyız Gerçekten halk dalkavukluğu. en ust sıyasal yapı ve kurumlardan yazılı sozlu ve goruntulu basından topluma doğru durmaksızın pompalanmaktadır Bır başka deyışle futbol tut- kusundan çıkar sağlama peşınde olanlar yukan- da belırtmeye çalıştığım uygun toplumsal orta- mı sonuna kadar kullanmaktadırlar Yalnız bu ışı yapanlar sonuçbaşanlıolursa kendılennepav çı- karmakta ıstenmeyen olay lar ortava çıktığında bukezkaşlannı çatıpbıreğıtımcı edasıylaolçu- luluk oğutlen vermektedırler Oysa şışeden ıte kaka çıkardıklan dev, artık o şışeve gıreceğe ben- zememektedır(') Hıç kuşkusuz bovle bır çozumlemede toplu- lukları oluşturan bıreylenn psıkolojisi de onem- lı Duygulan. ozlemlen. ıstemlen hayallen şu v a dabuşekılde çeşıtlı etkenlercebastınlmışbın- lerce ınsan ıçın futbol alanı yalnız ulkemızdede- ğıl dunyanın gelışmış-az gelışmış pek çok ulke- sındebır "kaçış" olanagı oluşturmaktadır Bırtek olumlu yon Toplumumuzun büvuk bır dına- mızm enerjı coşkuveılerlemeısteğıvledoluol- duğunu saptayabılıyoruz Gerçekten bu topraklann - şımdı adını anım- sayamadığım unlu bırtoplumbılımcımızın deyı- şıyle- neolıtık çağdan bu yana benzen gorulme- mış bır değışım surecınden geçmekte oluşunun yarattığı bır ganp alaşim. toplumsal yaşamırnı- zın her alanında olagan sayılamayacak bıçımde kendısını ıfade etmektedır Duşununüz, her galı- bıyetlebıtenmaçtan sonrabınlerce araç mılyon- larca ınsan vaz-kış soğuk-sıcak demeden yolla- ra alanlara dokulmekte herturlühızmetsaatler- ce kılıtlenmektedır SONLÇ: 1996yılınıngundemıne Avrupa Fut- bol Şampıyonası nın egemen olacağı anlaşılıyor Ozellıkle maçlann ovnanacağı 8-30 hazıran ta- rıhlennde ılgı en ust duzeye çıkacak İşte bu do- nemde şu va da bu nedenle parlavacak bır kıvıl- cım ulke ıçınde ya da dışında kestınlemeyecek vangınlara neden olabılır Bır benzetme yapmak gerekırse toplumsal enerjı kazanının kapasıtesı- nın çok uzerınde enenı urertığı soylenebılır Bu enerjı bılım, akıl, sağduyıı, sorumluluk gıbı su- paplarla denetım altına alınamazsa toplum ola- rak denn uzuntu ve utanç verecek olavlarla kar- şılaşmak kaçınılmazdır TARTIŞMA Bu Kamu Görevlileri Tarafsızmış... ^ ^ > \ ağdaş. M ı demokratık • (')Turkıye M Cumhunvetı ^ k / eskı DGM ^ ^ * ^ ^ Cumhunyet ^ Başsavcısı Nusret Demıral, "halkına hizmef ıçın venı adresını buldu Bu adfes MHP dır Bugunlerde medyada sıkça boy gosteren eskı emnıyet mudurlerı, bolge valılerı valıler voıksek burokratlar surdurduklen kamu gorevlılen esnasında son derece objektıf kaldıklannı. bugun ıse ıstıfalannı vermış bırer eskı kamu gorevlısı olarak anayasal bır hakkı kullandıklannı ıfade etmektedırler Kamu gorevlılennın gorevlennı surdururken mevcut yasal duzenlemenın aksıne sivasete katılma haklannın olup olmaması tartışması bır \ana -kı bızce bır hukuk dev letınde olmalıdır- bellı bır sıvasal duşunmenın gorev lılerı olarak hızmet gormuş olduklan ayan beyan ortada olan bu yıldız şahsıyetlenn karnunun teslım edıldığı ınsanlar olarak ay nı kamuoyu tarafından geçmış hızmetlerı yenıden değerlendırılmelıdır. değerlendırılecektır de Bırer kamu gorevlısı olarak tarafsiz olmalan yasal bır zorunluluk olan bu "şahshetlerin'" evlemsel gorev sureçlennde genış bır kıtle tarafından taratsız olmadıklan vurgulanmış. eleştınlmış ve yazılıp çızılmıştır Bugun bu eleştınlenn haklılığı bır kez daha ortava çıkmıştır Bır yakalanna herhangı bır sıvasal partının bu şekılde rozetını takanlar bılmelıdırler kı obur vakalannda halkımızın gorduğu. Kahramanmaraşlar, Çorumlar, Sıvaslar Gazıosmanpaşalardır Bır \akalan bır rozet taşırken obur yakalannda dın dın yakılan aydmların, 17sınde 7 O'ınde bır meydanda katledılen onlarca ınsanımızın. yuzlerce faılı meçhul olu ve yuzlerce kayıp ınsanın ellennı bulacaklardır "Hafiza-i beşer nisyan ile malûldur" anlayışına guvenerek adaletsızlık tohumları ekenler hukuksuzluğun hukukunu vapanlar. toplumsal banşın yollannı vıkanlar halkı vok sayanlar bılmelıdırler kı "zulmüe abad olanın ahın berbat olur." Av HaKs YILDIRIM Aslan Kamer Genç! T urkıye'dekı snasal ve 12 Eylul asken cuntasmdan sonra siyasetçılenm ızın genel karakterıstık ozellıklen her geçen gün kendını daha ıyı ortaya koyuvor. sıyasetın ne kadar yozlaştığı sıyasetçıler ıçınde ıdeal. tutarlılık. ılke gıbı kavramlann hıç de onemlı olmadığı. koltuk plaka. rant parmak kaldırarak "yan gel yat ensey i kabart" fıknnın daha geçerlı olduğunu onava koymaktadır Buna en ıyı ornek hemşenm Say ın Kamer Genç tır Tuncelı gıbı bır ılden sosyal demokrat soylemlerle mılletvekılı olmuş bınsı 12 Evlul asken cuntasının oluşturduğu danışma meclısınde gorev almış bınsı buna karşın kendısının her ne hıkmetse yıne de sosyal demokrat ve ılencı olduğunu sanıvordu Şımdı takke duştu kel gozuktu Aslan sosyal demokratın nasıl bır SIN asal partı doneğı olduğu su vuzune çıktı Bu ornek aynı zamanda sıyasetın ne kadar yozlaştığının da gostergesi sayılabılır Bır Meclıs goruşmesınde Tuncelı de surdurulen operasvonlarla ılgılı şu ıtadevı kullamvordu "lunceli'deki operasyonlar Tunceh'yi vok etme operasyonuna dönuşmuştur." •*Tunceirdekı ev len askerler >akı\or."'Sağol Savın Kamer Genç, seçıldığın Tuncelı ıçın çok şeyler yaptın. bundan sonra da gerçek kışılığını ıtade edebıleceğın yenı partıde ko\len yaktığı, boşalttığı sovlenen. goz gore gore ınsanlan ınfaza uğratan memur ve ışçıyı coplatan polıs mudurlen ve kımı resmı gıysılılerle kol kola yurursun yolun açık olsun Sa\ ın Genç Ama bır Tuncelılı olarak ısmınız soylendığı zaman utanıyor ve sıkılıyorum Belkı siz şımdı kontenjan falan derken kendı koltuğunuzu bırakmış olabılırsınız yolunuz Tunceh'ye duşerse eğer bu utancı en fazla sız yaşayacaksınız Avdın TÜYSÜZ ERENKÖY GİRİŞ GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ Gumruğumüzce Tezcan Tıc H Ercan Tezcan adına tescıllı 1031 sayılı 11 1 1993 gunlu gınş beyannamesı muhtevıyatı e^yadan aranılan 24 838 000 - TL gelırek- sıği hakkında duzenlenen 5892 sayılı 11 9 1995 gunlu ek tahakkuka ılışkın teblıgatımız mukellefının adre^ı olan Bagdat Cad No 123 3 Kızıltoprak-Kadıkoy İS- TANBLL adresınde bulunmaması nedenıvle lade edıl- mıştır Vlezkur gelır eksığının tahakkuk zamanaşımına ugratılmamabi sebebıvle ek tahakkuk yerıne kaım ol- mak uzere ılanen teblığ olunur Kenan \\ DOĞAR Gumruk Muduru Basın 5 7 583 YAYLADAGI KADASTRO MAHKE^MESI'NDEN EsasNo 1995 28 KararNo 1995 47 Da\acı Mehmet Turcan mırasçılan ıle davalılar Hazıne ve Orman lşletme Şeflığı ara- sındakı kadastro tespıtıne ıtıraz davasının mahkememızde vapılan açık duruşması sonun- da. Dahılı davacılardan Mehmet oğlu 1947 doğumlu Alı Turcan ıle Mehmet kızı 1940 doğumlu Gülustan Turcan ın Vayladağı ılçesı Aşağıpulluvazı Köyu"ndeoturmakta ıken koyden avnldıklan \e tum aramalara rağmen adreslennın tespıt edılemedığınden mah- kememızın I 7 10 1995 gun ve 1995 28 esas 1995 47 karar sayılı karan ıle davalı Hazıne vekıhnın 21 11 1995 gunlutemvızdılekçesınınteblığedılememışolup bunun ılanenteb- lıgıne karar venlmıştır Tum araştırmalara ragmen adreslerı tespıt edılemedığınden Hazıne temvızdılekçesı vemahkemekarannınTurkıve nın vuksek tırajlıbırgazetesındeyayım- lanmak suretıvle ılanen teblığıne karar verıldıgınden temyız dılekçesının ve mahkeme karannın Turkıve nın yuksek tıraılı bır gazetede yavımlandıktan 15 gün sonra teblığ vapıl- mış savılacağı hususu ılanen teblığ olunur 22 11 1995 Basın 57545 PENCERE Gün Uğursuzun; Ama, Yarın?.. Şırazlı Şeyh Sadi 'Gulıstan'da yoksulları yucel- ten oykuler de anlatır Iskenderıye'de bır zaman amansız bır kıtlık ol- muş, yere karşı goğun kapıian kapanmış, halkın feryadı goğe erışmış, yabanıl hayvanlardan, kuş lardan, balıklardan, hıçbır canlı kalmamış kı sesı- nı yukseltmesın. Şeyh Sadı dıyor kı Şaşıyorum, nasıl oluyor da halkın gonlunun dumanı goğe çıkıp bulut, sel gıbı akan gozyaşları da o bulutun yağmuruna donuş- muyor/? Bu donemde ahlaksızın bırısı varmış, oylesıne ahlaksız ımış kı Sadı, "Onu anlatmak ıçın soylene- cek sozlerı buyüklenn huzurunda dıle getırmekten utanırım" dıyor ve eklıyor "Ama, soylemeden ge- çersem de yetersızlıgıme bağlanır YaJnız şunu soy- luyorum Bırşeyden azıcıgını alsan, butunune ılış- kın bırfıkır verır, bır avuç şey bır merkep yukunun orneğıdır Eğer bır Moğol, bu ahlaksız edepsızı ol- durecek olsa ona kısas gerekmez ' Ne var kı, bu edepsız kımse, çok zengınmış, varlıklıymış, ahlaksız olmakla bırlıkte darda olan- lara, yoksullara altın gumuş venr, herkesı çağırır, konuklanna sofra kurdururmuş Dervışlerden bır boluğu yokluktan bezmışler. edepsızın çağrısına gıtmek yolunda Şeyh Sadı'ye danışmışlar Şeyh Sadı demış kı "Aslanlar mağaralannda açlıktan olurler de ko- peklenn artıklarını yemezler Açlığa yokluğa razı ol, bır alçağa avuç açma1 Değersız bır kımse, mal- variığıyla tran hukumdan Ferıdun olsa sen ona de- ğer verme1 Değersız bır kımse turlu ıpekten gıy- sılerle donansa da o elbıseler duvara surulmuş bo- ya veyaldız gıbıdır • Yukardakı oykuyu eglencelık dıye anlattım, çun- ku gunumuzde deger yargılan kokunden değış- mış gorunuyor, zengınlığın edepsızlığı, yoksulun erdemını çığneyıp geçtı, her ne pahasına olursa ol- sun 'koşeyı donmek doğallaştı 'Yenı Dunya Duzenı'nde geçerlı goruş bu değıl mı? Yenı Dunya Duzenı'nın doruğuna yerleşen Ame rıka'da ve ortaklannda Turkıye benzen ulkelerden daha değışık bır duzen var Bır zengınlığın saygı- ya değer olması ıçın uretımden ve yaratıcılıktan kaynaklanması gerekıyor Yaratıcılığa ve uretıme dayanmayan bır zengın- lığın ovgusunu yapmak çağımıza ters duşmektır ABD, Almanya Japonya gıbı ulkelerde dunyanın en uretken toplumları yaşıyor, ama malvarlığının hesabını veremeyen polıtıkacının canına okunur Batı'da • Ne yazık kı Turkıye son on beş yılda, uretıme de- ğıl, koşedonuculuğe sardı Bugunistanburdabırekmek9bınlıra' Nıçın 10 bındeğıP Bın lıranın değerı ne^ Bu soruların ya- nıtlarını Beledıye nın Halk Ekmek satış yerlerının onunde uzayan ınsan kuyruklarında buluyoruz Çunku beledıyenın halk ekmeğı 6 bın lıra 1 Yarı koylu-yan kentlı kondulu aıle, bırevde sekız dokuz kışıden oluşuyor, varlıksız aılenın gunluk ek- mek tuketımı de yedı sekızden aşağı duşmuyor, kış kıyamette ucuz ekmek satış yerlerının onundekı kuyruklar uzadıkça uzuyor, kuyruklar uzadıkça Re- fah Partısı'nın seçim sandığındakı gucu de artıyor Çunku 1995 Turkıyesı'nde yoksulları savunarak 'adıl duzen' sıyasetını savunan tek partı Refah'tır Sol partıler bıle zengının kuyruğuna takılmış gıdı- yor, uretıme sırtını donmuş, rantıye-tefecı ıkılısının tuketıme tapan toplumunda dın ıman edebıyatı uzerıne pohtıka yapan Refah Partısı'nın yukselışı- ne kımse şaşırmasın 1 Umit Otan'ın Yeni Kıtabı "Çaynobil" "Anadolu'yıı nukleer santrallarla donatacak mıyız 9 Evet mı? Hayır mı'' Umıt Otan'ın krtabını okuduktan sonra yaşadığımız olayın çapı ortaya çıkıyor Ve ınsanı urpertıyor" llhan Selçuk ÇIKTI Dağıtım izmır Kıtaplıgı 859 Sok Saray Işhanı Konak/izmır Tel 445 92 64 ELEKTRİK MLHENDISLERİ ODASI İSTANBUL ŞUBESİ \R.\LIK AYI ETKlNLİKLERİ 2 \RALIK 1995 CLV1ARTESİ BİLİM \D\MLIGI BİLİM TARİHİ ve BİLGİ TOPLUMU Prof Dr Ahmet Derv îşoglu 14 00- 18 00 9 ARALIK 1995 Cumartesı ELEKTRİK MUHENDİSL1Gİ EĞlTtMİ Prof Dr Sabıh Tansal 14 00-18 00 16 ARALIK 1995 Cumartesi ENFORMATtK. DEGIŞKEN DLTsVA ve YENI DLZENLEME POLtTÎKALARI Prof Dr Metın Durgut Haluk Zontul 14 00 18 00 22 ARALIK 1995 Cuma GELENEKSEL EMO GECESİ Cumhunvet Cad Engın Han No 283 Kat 4 Harbıve/ İstanbul Tel: 212 248 50 52 - 51 Faks 212 232 24 13
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog