Bugünden 1930'a 5,458,677 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 1 ARALIK1995CUMA 18 SPOR Avrupa Kulüpler Şampiyonası'ndaki temsilcimiz, 4. maçta 2. galibiyetini aldı Ülkerspor,Antibes'idağtttıLJkerspor: 94 - Aııtibes: 71 SALON: Abdı Ipekçı HAKEMLER: David Dagan (hıvil (6). Manııel Alzuria (hpanya) (5) ÜLKERSPOR: \f Ali (5) 2. Orhun (7) 8. Hanın (8) 19, Serdar (7 ) 17. (i'illıams (7) 9. Shackleford (9) 28. Haluk (6) 11 ANTİBES: White i7) 30 miliums (4) 2. Ade Men- sah (3). Foirest (4) 5. S'Diave (3). Richardson (5) 13. Beechetti (4/ 2. Methelie (5) 4. Domon (4) 5. Redden (5) 10 İLK YARI: 42-31 C'lker 5 FAUL: Billy Joe VVıllıams (39.56) Efes coachuAydınÖrs Kazanmayı biliyoruz Spor Sen isi - Koraç Kupası çeyrek fi- nal gruplannda Efes Pılsen \ e Fenerbah- çe. aldıkları galıbiyetlerle ıddılannı arttır- dılar Panionios karşısında ıstediği oyunu sergileyeme;>e de ikinci yandaki savun- ması ıle 68-66 kazanan Efes Pilsen grup- ta yenilgisiz lıdedıginı korudu. Coach Avdın Örs. "Şu an lider du- rumdavız. Ancak ilk iki sıradaverala- rak çeyrek finallere gitmemiz için ka- lan dört maçın üç tanesini ka/anma- mız gerekir. Panionios maçında hü- cumda tutuktuk. İstediğimiz basket- bolu oynayamadık. Oyuncularım fa- vori olmanın getirdiği aşırı stresten olumsuz etkilendiler. Takımımla gu- rur duvuyorum. Çünkii istediğimiz performansı ortava koyamamamıza karşın. vinedegalibivete ulaşmavı bil- diler" dedı. Grupta oynanan diğer karşılaşmada Cagiva Varese. Festina Andorra"yı 78- 61 yenerek ilk galıbişetını aldı. LEVENT VLCELMAN Avrupa Kulüpler Şaınpıyonası'da Llker. Fransız Antıbes'ı darmadağın ettı: 94-71. Maçın daha ılk dakıkalarında. Clker'ın üstünlüğü bellı>di. Savunmada Richard- son'ınüzerıneHaluk'u vermişlerdı. Ancak başarılı gözüken. hücum setmı ıvı uygula- malan ıdı. Özellıkle Harun'un çabuicluğu- nu kullanıp 3 dakıkadd 13 say ı atmaları bu- nu doğruluyor. Hemen ardından da rakıp. yaşı ılerlemış oyunculardan kurulu olduğu ıçın tempo yükseltıp 17-6'lık skoru yakala- dılar. Vlüdafaada süreklı adam kaçıran An- tıbes. alan vıvunmaMij ceçınce Llker bır süre bocaladı. Zıra bu süre ıçınde hem ko- lay sayı yedıler hem de hücumda gereksız yere erken \e dengesız atışlara yöneldıler. Â>TII hücum temposu sürünce. farkın açıl- ması beklenırken 11. dakıkada skor 23-23 'e taşındı. Belki de farkın kapanması iyı oldu. çünkü Ülker. maçın kalan süresinde ılk 10 dakıkadakınden çok daha ıyı sav unma yap- tı. Hücum becerısı inkâr edılmeyecek dü- zeyde iyı olan C'lker"inadam adamasa\un- mayı çok ıyı yapması. galıbiyetı getıren en önemlı faktördü. Aynca hücumda üstünlü- ğü korumak ıçın kntik dakıkalarda Ha- luk'un yenne Serdar'ı kullanmak. ısabetlı bır karardı. Shackleford - VA illiams, pota spor Toto 13 artı 1 bilen yok ANKAR.A (Cumhuri>et)- Spor Toto \e Totogol değer- lendırme sonuçlan bellı oldu. SporToto'da lö.haftada 13ve 13 artı 1 bılenıştırakçıçıkma- dı.Yapılan açıklamaya göre. SporToto"da 13 ve 13 artı 1 bi- len ıştirakçi çıkmadığı ıçin, 3 milyar 309 milyon 629 bin lı- ranın 17. haftaya devrettığı bildirildı. 12 bılen 25 ıştırak- çı ise 108 milyon 315 bın 136'şar lıra ıkramiye kazandı. Totogol"de 7 bılen'1 kışı. 339 milyon 266 bin 005 lıra kaza- nırken. 6 bılen 506 kışı. 670 bın lıranın sahıbı oldu. Llker, Fransız rakibi Antibes karşısında /orlanmadı. (Fotoğraf: ALİ ESER) altını bır duvar gibı örüp uzunlan etkilı ol- mayan Antıbes"e karşı ıçeride bırcaydırıcı güç oluşturdular Böylelıkle Antıbes'ı maç boyunca hiç pota dibme sokmayarak dış atı- şa mahkûm ertiler. Orhun. Serdar \ e savun- mayapmazdenılen Harun'un dışadam mü- dafaasındakı çabukluklannı. yardımlaşma- lannı \e başarılannı alkışlamak gerekir. Ikıncı yanda savunmadakı baskı sonucu yaşlı olan Antibes. yorulup pek çok fast- break sayisi bulunca ış daha da kolaylaştı. Hem hücum becerilerı hem de sa\ unma ba- şarılan ıle zor maçı kolay bır galıbıyete dö- nüştüren C'lker"de herkes çok ıyı oynadı. Iyı oynadığı zaman skoru değıştırebılen. hatta gıden maçı dönduren. Türkıye'ye geldı- gtnden beri ne zaman gerçek oyununu oynayacak diye beklenen. sabırlan taşır- dığı ıçın takımdakı kredısı gıderek tüke- nen Shackleford'u gerçek kımliğıne bü- rünmesı, galıbıyetteki en önemlı faktör- lerden bınsıydı. 28 sayı. 16 nbaund. 6 asıst. 12 15 şutyüzdesı ıle Shackleford'u dığer maçlarda da boyle görmek ıstıyo- ruz. C'lkerıse ıkıncı yanda 10 faul kaçır- dı dıye dövünüyoruz. ancak dün şut yüz- delen (yüzde 63). serbest atıj yüzdelerın- den (yüzde 61) daha ıyı ıdı. Maçın öne- mı ıçin oyuncuları ıyi bıhnçlendıren \e takımı ıvı moti\e eden coach Çetin Yıl- maz'ı \eyardımcılarınıkutluyoru2. An- cak de\amının da gelme^ını beklıyoruz. G. Sarav: 54 - Sipox: 89 SALON: Aklı Ipekçı HAKEMLER: Davonn S'ahç (6). G\- on*\ l'aradı (f>) (Macaristan) CALATASARAY: Deıya (5}6. Avcan <}>2. Benil (?) Filiz ('). Dıdem (6)11. Haıulan (4)5. Çelen (5)15. Chaıies (5)15. SİPOX: Bıelıkovu O)20. Mozpnava (6)12. Kovacova (5)4. Polomiovıı (6)7, Godalyova (7)17. Jırko (9)21, Skvareko- va <6>H. Hııtkma (4) \LK\\9\:44-2VSıpa\ 5 FAUL: Mozgovaya. Kovacova, Çelen ALt ESER Bavanlar Avrupa Kulüpler Sampiyo- nası'nda, Clarissa Davis'den yoksun olan Galatasaray, ıyi sa\ unma yapan Sı- po.\'tan fark yedı: 54-89. Fenerbahçe Avrupa'daesiyor Spor Serv isi - Koraç Kupası'nda Estudiantes'i deplas- manda 83-7 6 yenerek büyük bır zafer kazanan F. Bahçe grupta ilk ıki sırada yer ahp >arı final gruplarına kalma umudunu sürdürdü. Coach Murat Didin. "Estudiantes karşısında bütün oyuncular mükemme! o> nadılar. İb- rahım çok erken 3 faul aldı ancak Guray. Herreros'u çok iyi sa\ undıı. A) rıca Erdal da hücum organizasyon- larını tam >aptı. Rakibe sadece 2 kez öne geçme şansı \erdik. Ovuncula- rıma teşekkür edi\o- rum. İstanbul'daki 17 farklık bir Sporting gali- bheti F.Bahçe'yi >arı fi- nal gruplarına sokar" dedı. Öteyandan 1907 Fener- bahçe DernegTnın coach \furat Didın'ı göre\ den al- masiîa^kınlıkvarartı. 1907 Dernegı. daha önceden al- d\ğ\ göre\ ı bıraktırma ka- rannı maçın devrearasında Murat Dıdin'e teblığ ettı Dıdın. maç ^onra^ı. "Bu karardan daha önce ha- berim voktıı, ben de ma- çın ilk>arısında öğren- V ı u r a t D j d i n dim.Kulübümleherhan- I U r a t U I O l n gi bir sıkıntım >a da dargınlığım yok. 1.5 yıl çalıştığım sürecetakımapozitifbasketbolo>nattım. Günde 16sa- atimi bu mesleğe avırdıoı. İsltnirse Fenerbahçe'nin neler >apabileceğini herkese gösterdik" dedı. Estudiante>zafen sonrası \furat Didın'ıngörevden alın- masına neden olarak 1 'er sayıyla ka\bedılen Llker \e G Saray maçları vegeçenyılkı dısıplını buyıl uvgulamama- sı gösteriliyor. Ancak bu tip bır açıklamanın Estudiantes maçı sonrasına denk gelmesi basketbol camiasında 1907 Derneğı içın "zamanlama hatası" yorumlanna neden oldu. F. Bahçe"de göreve tam vetkı ıle Murat Özgül getı- nlırken apar topar göre\den alınan Murat Dıdın. gıdera"- yak hem oyuncularla vedalaştı hem de hjftj sonu vapıla- cak Efe» maçının taknğını verdı. Gmptaki diğer maçta Ste- fanel Mılano. Sportıng'i deplasmanda 100-96 yendi Boğaziçi Üniversitesi'ndeki panelde başkan Ali Şen, araştırmalarını açıkladı Çocuklar çoğunlukla FenerbahçeK HİLMİ TÜRKAV Boğaziçi Ünı\ersite»ı Spor Okulu öğrencıleri Fenerbahçe- lilerle büyük keyif aldılar. Okullannda ılk kez başlattıkra- n "TeaTalk"un (fikiralışveri- şi) konukları Ali Şen. Carlos Alberto Parreira ve Orhan Keçeli'ydi Salona girerken uzıın sure ayakta alkışlanan bu üç ısım- den başkan Ali Şen. ılk ko- nuşmacıvdı. Altı yıl önce->in- de aynı salonda "konuşnıa- cı" olarak bulunduğuıuı söy- leverek konuşnıa.Mna ba^la- yan Şen. konuşmasının büyük bölümünde seyircive değındı. 1996 Ingiltere'deki A\rupa Şampiyonası öncesinde seyir- cilerin eğıtilmesınin şart oldu- ğuna değindi ve öğrencılere "Burada en büvük görev siz- lere düşü>or" dedı. Türk msanını sevecenolduğu kadarçok çabuk kızan ınsanlar olarak tanımlayan F. Bahçe Ku- lübü Başkanı, "İngiltere'de se- yircimize büyük görev ler dii- şüyor. Şimdiden tribün eğiti- mi başlamalıdır" diye konuş- tu. Ali Şen, aynca Avrupa'daki futbolcuiarla bizım futbolcula- rı da degerlendırdi. Şen'in gö- rü^ü $öyleydi: "Bizim futbol- cuların Avrupalıdan eksik yanları yok, fakat çabuk dü- şünemiyorlar. Aramızdaki fark onlar top havadayken bi/imkiler ise yerdeyken dü- şünüvorlar." Ankette Fenerbahçe üstünlüğü BASKET YORl^I / AHV1ET KITTT Açıklayın! Açıklayın! Fenerbahçeli yönetıciler, Murat Didin in görevine neden son verdiğinizi açıklayın yoksa... Mu- rat'ın alnına kara sürersınız! Öyle ya.. Estudiantes galibi Fenerbahçe, birden bire antrenörünü neden değiştirir? Avrupa kupaların- da yitirilmiş bir şey yokken neden "pat" dıye atıverir iki yıllık teknik adamını? Açıklayın! Takımınızın ligde- ki gidişi mı hoşunuza gıtmedi yoksa? Galatasaray ye- nilgisine mi taktınız kafayı?.. Inanmayız! Artık siz de play-off sistemini tanıyorsunuz. Geçen yılki gibi son- radan açılarak şampiyonluğa bile ulaşabileceğinizi biliyorsunuz. Lıgde kötü oynadığınız maçlar değildır herhalde Murafın ipinı çekmenızin nedenı? Anlatın hadi? Açıklayın... Söyleyin bir şeyler, ama lütfen bize teknik nedenlergöstermeyın. "Takımasa- vunma yaptıramıyor" veya "ıyi çalıştıramıyor takımı" gibi hıkâyeler uydurmayın bize. Anlamayız... Ne ya- ni? Bu adam geçen yıl basketbolu biliyordu da bu se- zon mu unuttu? Yok. yok! Bu işin içerisinde mutlaka başka bir işolmalı... Bız Murat'ı tanırız. Biz basketbol ailesi bireyleri. Murat'ın kötü sicilinin her noktasını ezbere biliriz. Ve... Sevgili 1907'liler, siz de artık çok ıyi biliyorsu- nuz kı bizler kötü kalpli kuşkucu insanlarız. Aklımıza türlü fesatlıklar geliyor. Bu nedenle, karannızın gerek- çelerinı açıklarnakzorundasınız. Kıvırtmadan, şüphe- lere yer bırakmadan. daha kötulerini düşündürtme- den anlatmalısınız her şeyi. Yoksa... Hem Murat zor durumda kalacaktır, hem de size beceriksizlik dam- gasını vuracağız. Evet, evet! Doyurucu bir açıklama yapmazsanız. inanın bize, siz de nasibinizi alacaksınız bu kararın manevi sonuçlarından. Bırsezonu birlikte tamamla- dıktan sonra Murat Didin'e inanarak olmadık trans- ferleri yapan sızler değil misiniz? Üçüncü sınıf oyun- culara bırinci sınıf paralar ödeyen sizler. suçsuz mu- sunuz yani? Görmediniz mi Murat'ın oynadığı oyu- nu? Kendisıne bağımlı bir takım kurduğunu anlaya- madınız mı transfer sezonunda? Tanıyamadınız mı Murat Didin klasiğini? Başında uyanmıştık sızi: "Iyi antrenördür, ama sizi kandırmasma izin vermeyin" demiştik. Koskoca bir sezonu birlikte geçirdikten sonra Murat'ın istediği transferleri yaptıktan sonra mı aklınız başınıza geldi. Bugün mü verilir yani bu ka- rar? Ne değişti ki dünden bugüne? Ne? Murat mı değişti? Geçen yılkı Murat gitti, san- ki başka bir adam mı geldi yerine? Antrenmanlara geç gelen, çalışmayan. kurmaya çalıştığı disiplinı ön- ce kendisi bozan bir teknik adam mı oldu bızim Mu- rat? Eh! Kabahat sizde. Bütün alacağını sezon ba- şından verirseniz böyle olur işte. Şımdi ücretlı izne çı- karmak zorunda kalırsınız bizım çocuğu... Bakın dostlar! Bız daha kötü şeyler düşünmüştük bu paldır küldür kararın perde arkasında. Olabilır: ta- mam! Karannıza saygı duyabiliriz. ama siz de bize doğru dürüst açıklamalar yapın. Dedık ya; bizler kö- tü kalpli fesat insanlarız. Susmayın! Geçıştirmeyin! Komplo teorileri üretmemıze uygun bir ortam yarat- mayın. Bız Murat'ı severiz ve basketbolu bildiğini bi- lirız. Ama tanırız da... Anlatırsanız anlarız. Dürüst bir açıklama hem Mu- rat'ı kurtarır hem de sizleri... Bu arada Fener- bahçe Başkanı. Fe- nerbahçe'nin dünya- nın en büyük tarafta- nna sahip oldufuna da değinmeden ge- çemedi. Şen. günden güne yeniden fazlalaştık- lannı belirterek. "Fenerbahçe Ku- liibü olarak İstan- bul'un 4 okulunda anket düzenledik. 7-8 yaş grubunda vüzde 72 üstünlü- ğü mü/ \ar. Ara sı- nıflardaki v üzdeler 40-48-52. Vani her tarafa artık yavılı- voruz. Bu dagurur \erici. Son zaman- larda taraftarımı- zın azaldığı yolun- Şen ve Parreira öğrencilerden büyükilgigördüler. (Fotoğraf: ALİ ESER) da|<j haberlerin asılsız olduğu da bu araştır- ma sonunda çıktı" dedı. Yalman'a oy yok Öte yandan Ali Şen. kendisı- neyöneltılen "Alp Yalman Ka- dıköv 'den adaymış" sorusuna ju yanıtı verdı: "Başkanlıkta başarısız olan Yalman'ın nıil- letvekilliğiDde de başarılı ola- cağını tahnıin etmiyorum. Fe- ner'i sevmeyen Fener'in >e- meklerine mazeret göster- meksizin katılmayan Alp Yal- man'ın Fenerli'den ov alnıası imkânsız." Ali Şen'in konuşmasının ar- dından söz alan Parreira. Türkı- ye'ye gelmeyi aklının ucundan dahı geçırmediğinı ancak Şen'le yaptığı telefon görüşmesınde se- sinden etkilendiğini ve daha son- ra başkanın Brezilya'ya gelerek aılesını de etkılediginı söyledi. Parreira. Türk fuıbolunu değer- lendirirken şunlan söyledi: "Es- kiden ülkenizi kimse tanımaz- dı. ülkenizle kimseler ilgilen- mezdi. Artık konu^uluvor ve izlenivorsunuz. A>rupanın en ivi takımlarıvla o.vnavacaksı- nız. Futbolcularınıza baskı yapmavın, onları rahat bıra- kın." Hakemler Çakır y ı seçti Spor Servisi - Türkıve Faal Futbol Hakemlerı \e Gözlemcılerı Derneğı İstanbul Şubesi'nin Başkanlık. \'ö- netım Kurulu veGenel Merkezdele- ge seçimleri yapıldı \e dernek baş- kanhömı yeniden Serdar Çakır ka- zandı. Yaklaşık 5.5 saat süren ve İsmail Hendek'in yönertiği seçimde. ilk olarak demeöin faalıyet raporları açıklandı Konusnıacıların faaliyet raporları hakkında yaptıkları açıkla- malaran sonra söz alan başkan aday- larından Serdar Çakır. "Biz Kon- va'ya denir getirmeveceğiz. Yap- tıklarımız. > apacaklarımızın temi- natıdır" derken. diğer adav Ahnıet Çakar. "Ben şimdive kadar >apı- lanlardan daha fazlasmı yapabile- ceğime inandığım için başkanlığa adavım" seklındekonuştu 552 üye- nın 4l4'u oy kullandı ve geçerlı oy- fardan Ahmct Çakar 179 oy alırken. Serdar Çakır 22~ oyla yeniden baş- kanlığa getirildı. Öylama sonunda her ıkı başkan da"Kimin kazandığı önemle değil. üııemli olan hakem camiasına m'zmet cdilnıesidir" dı- ve konuştu. Yenı yönetım kurulu *u ısımlerden olu>tu: Serdar Çakır. Lale Orta, Fahir Ersov. Nurettin Dehmen, Mehmet Kava. Argun Darıcı. İzzet Kösterelioğlu, Cahit Kuran. Os- man İ nal. Eski kulübü Kaiserslautern, flıtbolcuyu geri çağırdı Ahnanlar Kıuıtz^ıııı peşmde • RTL televizyonu, dün sabahki spor saatinde Kaiserslauternli bir yöneticinin İstanbul'a giderek Beşiktaşlı yöneticilerle transfer için konuşmaya karar verdiğini açıkladı. YILMAZAKAR Beşiktaşlı yazarlar ne dedi? Kuntz 'un gitmesi kayıp ASLI DURL Alman üginin başanlı ta- kımlarından Kaisersla- utern. eskı günlerinı özlü- vor. Bunun ıçın transfer ça- lışmalarına şimdiden başla- van Alman kulübü. Beşık- taş'ta oyna>an eskı futbol- cusu Stefan Kuntz'a göz dıktı.Bu durumda gündeme gelen bır soruyu Beşiktaşlı spor \azarlanna sorduk: "Kuntz gitsin mi kalsın mı?" \tilla Gökçe: Daum. Aumann'ı gönderdikten sonra Kuntz'a da yer ara- maya çalışaıak bır gerı çe- kilme planı uyguluyor. Bence Kuntz başarılı bır futbolcu. ama Beşıktaş'ta Daum'un başarısız yönetı- mi sonucunda gol atama- maya basladı. Ne olursa ol- sun. Kuntz'un Beşiktaş'tan gıtmesı Sıvah-Beyazlılar içın büvük bır kayıp olur. Güven Taner: Kuntz şu son günlerde oldukça başa- rılı futboluyla dıkkati çe- kerken gönderılmesı çok anlamsız olur.Av rıca Be- şiktaşlı yönetıcılerın de bu konuda bır açıklama vap- ması gerekir. \edat Okjar: Ben bu konuya bir ıki kulvarda ba- kıyorum. Öncelıkle Kuntz. takımı sırtlayıp bir yerlere taşıvacak vapıda bir oyun- cu değil. fkıncisi Beşiktaş yönetiminın Kuntz'u alır- ken özellıklerinı ne kadar bıldigını merak edıyorum. Kuntz Fenerbahçe'nin aldı- ğı Atkinson gibı degıl. ay- nca 33 yaşındakı bu oyun- cudan fazla bır şey bekle- memek lazım. Konunun bir başka yönü de Beşiktaş vö- netımının takımı Daum'un elıne vermesı ve Daum'un takımla bır pıyanıst gibı oynaması da Kuntz'u başa- nsızlığa götürmüş olabilır. MÜNİH (Cumhuriyet) - Almanya Bırinci Lıgı'nin güçlü takımlanndan Kaiserslautern. Beşiktaş'a verdiği santrforu ve golcüsü Kuntz'u geri almak içın girışımlerde bulunmaya karar verdi. RTL telev izyonunun dün sabahki spor saatinde Kaiserslautern kulübüniin bu konuda gırişimlerde bulunduğundan söz edilerek kulübün bir yöneticısinın İstanbul'a giderek Beşiktaşlı vöneticılerle konuşmaya karar verdiği açıklandı TV yorumcusu. Kaiserslautern'ın Kuntz'un yenni henüz kimsenın dolduramadığı gibı Alman Milli Takımı'nin da golcüsü olan bu futbolcunun eski kulübüne dönmesi için her türlü özveriye fıazır olduğunu belirtti. TV yorumcusu aynca Kaiserslauternli yöneticilerin Kuntz'u futbol yaşamının bıtmesinden sonraki yaşamında da yalnız bırakmayacağını. onun geleceğini garanti etmek için bazı hazırlıklar içınde olduğunu açıkladı. Telev izyon. Kaiserslauternli yöneticinin istanbul'a ne zaman gideceğıni açıklamadı. Trabzonlu İşadamları Derneği'nin gecesine sanatçı Emel Savın da katıldı. Trabzon hedefe doğru DENİZDERİNSU Lıgdekı liderlıgını sürdüren.aneakbasının kendılerine gereklı ilgiv ı bır türlü gostenne- dığmdenvakınanTrabzonspor\'önetım Ku- rulu, İstanbul Günay Restoran'da. "1967 Trabzonlu İşadamları Derneği nın ıkıncı kuruluş yıldönümunde bır araya geldi. Dernek başkanı Hasan Fehmi Bayrak- tar. amaçlannm Trabzon'un İstanbul bavinı önünde de kendısını göstermesinı hedefie- dıklerıni belirterek "Trabzonsporumuz için herşevi vapmava hazırız." dedi. Başkan Faruk Özak ise Istanbul'da bır Trabzon gecesi daha düzenlemenın kendile- n ıçın mutluluk \erici bır gırışim olduğunu kaydederek."Geri atnğımızadım. füm jap- tıklarımızı unutturup bizim için hüsran olur. Bugünlere sadece bizim çabalarımız- lagelinmedi. Tüm yönetimlerin emeği var. Yönetime geldiğimizde vaşadığımız şeh- rin imkânlarını araştırdık. Trab/on'a alt- vapı için veni tesislerin gerekli olduğunu fark ettik. Artık Türkive"nin en ivi altya- pılarından bitinc sahihiz. Mali vapıvı da düzeltmek için kavnak araştırdık." dedı Mütevazı bir sekıide şampıvonlukta ıddialı olduklannı belırten Özak. "Trabzon birsev- da,Trabzon birdestan" sozüvlebuvükal- kış topladı. Geceye katılan Trabzonspor Teknik Dı- rektörü Şenol Güneş ıle mılli takım antrenö- rü Rasim Kara. uzun süren sohbetleriyle dıkkat çekerken eski Galatasaray yönericisı Ergiin Gürsoy. şımdıkı yönetıcılerden Bü- lent Tulun. Kocaelıspor Teknik Direktörü Mustafa Denizli. Kocaelıspor kalecısi ve es- kı Trabzonspoıiu Alper. renklı ısımlerdendı Beşiktaş da yolladıöı çicekle aikış topladı. Türksanatmüzıgınıngüçlüısmı EmelSa- >ın. Trabzonspor ıle ılgılı bır gecede büyük bır kalabalıgı Istanbul'da vaşamanm kendi- sıni >aşirttığını belirterek "Bçn de Trab- zon'un başarısına alkış tutuyorum" dedı. Fenerbahçe Serkan ilk onbirde Spor Serv isi - Fenerbah- çe. Samsunspor maçının ha- zırtıklannı dün yaptığı tek ıd- manla sürdiirdü. Teknik dırektör Parreıra. Engın ıle Rüştü arasındaki tercıhınıyıne vapamazken Tayfun'a. Mustafa Özer'ın yerine sağ bekte. orta sahada da Serkan'a muhtemel 11 "de görev verdı. Brezılyalı teknik adam. profesyonel genç takım ov unculannın da katıldığı id- manda. Samsunspor maçın- da sahaya sürmeyi düşündü- ğü futbolculannı denedı. En- gın ve Rüştü'vü a>rı çalıştı- rarak kalevi lume emanet edeceğı konusunda bugün de renk vermeyen Parreira. tak- tık maçında Tayfun. Uche. Högh. Halıl Ibrahım. Kema- lertın. Serkan, Oguz. Bülent. Bolıç ve Atkinson'ın üzenn- de durdu. Fenerbahçe. Samsunspor maçının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdü- recek \e yarın saat 15.00'te de özel uçakla Samsun'a gı- decek. Trabzonspor îstanbulspor karşılaşıyor Spor Servisi - Türkıve 1 Futbol lıgındekı tek maçta bugün lıder Trabzonspor. alt siralarda ver alan latanbuls- por'u ağırlıvor. Avni Aker Stadı'ndakı karşılaşma saat 19.00'da başlavacak. Maçın hakemı ise N'edını Göklü. Vanspor'dan karara itiraz \AN (AA) - Vanspor Kulü- bu Genel Kaptanı Lütfu Polat, \anspor-Trabzonspor maçı- nın 5-0 olarak kararlaştınlma- sının ağır olduğunu ve maçın tekrarı ıçın ıtırazda buluna- caklarını sö> ledı Polat. "Mev- dana gelen olaylarda kulüp. futbolcu \e vönetıcılerin suç- suz olduğu. raporlarla kanıt- lanmistır" dedı. Polat. Futbol Federasvonu- "nun 5-0'hk kararını kabul et- medıklenın ve bırgolle Vans- por'un lıgde kalabıleceğinı sö\ ledı. Polat. federasyonun verdiği karan Tahkım Kuru- lu'na götüreceklerını belırte- rek söyle konuştu: "Geçen hafta mevdana gelen olaylar- da Yan-.por'un bır günahı voktur. Bu, gerek hakem ve gerekse gözlemcı raporlarıy- la tespıt edılmistır. Madem kı kulüp. futbolcu \e >önetim suçlu bulunmamis. neden ce- za verılıyor? Hakem suçluysa onun cezalandırılması gere- kir. Maçın tekrarı ıçın müra- caarta bulunacağız. " Atletizmde dünya rekoru Spor Serv isi- Avustralyalı ba>an atlet Emma George. si- rıkla v üksek atlamada venı bir dünya rekoru kırdı. George. Vlelbounıe'da düzenlenen ya- rışmalarda 4.25 metrelik de- recesıy le venı bır dünya reko- ru kırdı. Bu dalda eski rekor. 4.23 metreyle 26 gün önce Çinlı bayan atlet Sun Caiyun tarafından Shenzhen kentıde elde edılmışti Altılı 508 bin lira verdi Spor Serv isi - Izmır'de ko- şulan at yanşlannda 1 4 2. 5 4 " kombınesını bılenler 508 bın 100 yüz lıra ikramıye kazandılar. Haftanın hakemleri AN KARA (A A) - Türkiye Bırinci Futbol Lıgınde 14. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı. Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu'ndan yapılan açıkla- maya göre. haftanın maçla- rını yönetecek hakemler şöyle- Trabzonspor - îstan- bulspor A.Ş.: (Nedim Gök- lü). Galatasaray - Bursaspor: (Ibrahım Aksoy). Samsuns- por - Fenerbahçe: (Ayhan Yücebılgıç). Denızlıspor - Kocaelıspor: (Alıcan Lakot). Beşiktaş - Vanspor: (Galıp Bitıgen), Antalyaspor - Kar- şıyaka: (Orhan Erdemir). Gençlerbırlıeı - Eskışehirs- por: (Sadık fihanK Kayserı - A.Gücü. iSabrı Çelık), Al- tay - Gaziantep: (Metın Tokat). Cünün Programı FITBOL l.LİG 19.00 Trabzonspor-tstanbul- spor BASKETBOL 16 30 Dariişşafaka-M.J. Or- taköv l Ay han Şahenk ı TV'de Spor TRT 3 12.00 Davıs Kupası Tenıs Fınalleri HBB 16.30 Darüşsafaka-M J. Ortakoy Basketbol Karşı laş- ması (naklen) CINE 5 19.00 Trabzonspor- Ktanbulspor (nakien) Shr»w TY 20.45 Trabzonspor- Istanbulspor (özetl
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog