Bugünden 1930'a 5,485,930 adet makaleKatalog


«
»

Yılın son fırsatı! 72. VISAYI25620 / 25000 TL (KDV ıçınde) Cumhuri 3OO milyon önpeşinatla EMLAK BANIC KUPUCUSU YUNU8 NADİ /fS(24- HMOİR NADİ H945-1991) ŞERİATÇI ÖRGÜT ÜSTLENDİ Bıırsah işadamı terör kurbanı• Tunca Tekstıl'ın sahıbi Nesım Malkı. Bursa'da uğradığı sılahlı saldın sonucu yaşamını yıtırdı. Olaydan sonra gihenlık güçlennı arayan bır kışı, saldınyı Islamı Cıhad adına üstlendı. Nesım Malkı'nın adı Bank Indo^uez'ın satışına da kanşmıştı. ZAFERAKN\R LEVENTGENCELLİ İSTANBLL/BLRSA-Tunca Tekstıl'ın sahıbi Muse\ı işada- mı Nesim Malki, Bursa'da uğra- dığı sılahlı saldın sonucu oldu- ruldü Saldırının ardından gu- \enlık guçlerını aravan bır kı>ı olayı Islamı Cıhad orgutu adına ustİendı ve "\ahudi işadamı Malki'vi, Malta'da İsrail ajanla- nnın Hamıt El ŞakakıŞi oldtır- mesine misillemc olarak oldur- dük~açıklamasını vaptı Emnı- >eteyakın kaynaklar bununbır hedef şaşırtmaca olabıleceğını, tslamı Cıhad'ın bueune dek em- nıyetı aravıp bırcınayetı ustlen- dıklenne tanık olmadıklannı vurguladılar Olavdan hemen sonra morga gelen 15 kışılık bır erup. Malkı'nın cesedını alarak Fstanbul'a getırdı Soruşturma- nın çok yonlu olarak surdurul- duğu ve Istanbul Emnı>etı yle ortak çalışma vurutulduğu oğ- renıidı Nesım Malkı adını kamuoyu. ılk kez eskı Trabzonspor Başka- nı SadriŞener ınbatışoykusuy- leduvdu Tahtakalepıvasasında "Tefeci Niso" olarak adlandın- lan Malkı'nın Sadrı Şener'e 55 • irkası Sa. 19, Sü. 1 'de BORSA Dun 38 470 48 Oncekı 39396.47 DOLAR ûDur 54 725 Oncek 54.550 MARK & Dun 38.225 Oncek 38.250 ALTIN ûDun 685 000 Oncek 675 000 BANKALAR PÖ\İZ ALIYOR Türk Iirası'ndan kaçış başladı • Merkez Bankası'nın başlattığı vadelı dovız ışlemlennın ılk ıkı gununde bankalar, 50 gunluk sure ıçın 55 bın 368 lıra ıle 60 bm 538 lıra arasinda belırlenen satış kurundan yoğun olarak dovız alım bağlantısı yaptılar Yuzde 10 temınat yatırarak 1-1 5 ay >>onrakı bır tanh ıçın Merkez Bankasf ndan bellı bır kurdan do\ ız alma olanağına sahıp olan bankalar, böylece henuz ka>>alarına gırmeyen paraları da dovıze yatırma şansını yakaladılar Eğer yılbaşında kurlarda hızlı yukselış \e devaluasvon beklentılen gerçekleşırse duşuk fıyattan dovız bağlantısı yapan bankalar buyuk kazanç sağlayacaklar • Uzmanlar. Merkez Bankasfnın başlattığı vadelı ışlemlerın, dovız kurlanndakı belırsızlığı aşma\ a yetmeveceğını sa\unuyorlar Serbest pıyasada kurun kendı doğal dengesi ıçınde oluşmaya devam edeceğını, bunun da Merkez Bankası'nın bugunden açıkladığı fıvatlar uzerınden vapılacak ışlemlere kar ya da zarar bıçımınde etkı edeceğını kaydeden bankacılar. kurların kısa \adelı geleceğını bıle keshrmekte zorluk çektıklennı ıfade edıvorlar • 8. Sayfada MÎLLİ SAVT NMA BAKAM VEFA TANIR: AKKA'da dengeler korunmahdır • NATO sav unma bakanlan ve Rusva Federasvonu Sa\ unma Bakanı General Pa\el Graçov 'un katılımı ıle Bruksel'de gerçekleşen toplantıda, \JCKA ve Rusva'nın bu anlaşmadan kaynaklanan yukumluluklennı gereğı gıbı yenne getırmemesı konusu gundeme geldı • Graçov, konuşmasinda NATO'nun genışleme gırışım ve planlannın Rusya kamuoyunu rahatsız ertığını, bunlardan vazgeçılmesı gerektığını anlattı Mıllı Sav unma Bakanı Vefa Tanır. toplantıda vaptığı konuşmada, '"AKKA anlaşmasının butunluğunun korunması. tespıt ertığı guvenlık dengelennın bozulmamasını gerektırmektedır" dedı • 10. Sayfada Illıaıı Selçuk'a ödül • İU Iletişim Fakultesı tarafından venlen "95'ın Başanlı lletışımcılen ' odullennın sahıplen bellı oldu Oğrencıler arasında \apilan ara^tırma sonucunda koşe vazılannda gazetemız vazarı tlhan Selçuk odul kazandı İL Fen Fakultesı Konferans Salonu nda bugun saat 13 00 te duzenlenecek torenle oduller sahıplerıne \enlecek I 19. Sayfada Milletvekili aday listeleri Demokratik Sol Parti ve Refah Partisi 6. Sayfada DYP'li 96 milletvekili, seçimlerin ertelenmesi için Meclis'i toplantıya çağırdı îptal için imza Istanbul'un ağır topları Menzir r ~ ^ (DYP 2. Bölge) Boyner (YDH 2. Bölge) K. Özal (ANAP1. Bölge) Öymen (CHP2.Bölge) Yalman (DYP 1. Bölge) • Aday lıstesınde adlan bulunmayan veya yerlennden hoşnut olmayan )YP'lıler kazan kaldırdı Seçım tanhını ertelemek ıçın oncekı gün başlattıklan ınşımı sonuçlandıran ısyancı DYP'lıler, MHP. DSP, CHP, RP. ANAP ve bazı ığımsız mılletvekıllennın desteğını alarak topladıklan 96 ımzayla TBMM'yı 6 aralıkta olağanüstü toplantıya çağırdılar TBMM Başkanı Sezgın. "-\nayasa \e ıçtüzük neyı gerektınyorsa onun yapılacağından emın olun" dedı ERGLNAKSO\ Aktuna (DYP 2. Bölge) Kamhi (DYP 2. Bölge) Perinçek (İP1.Bölge) Ayaydın (DYP 3. Bölge) Betil (YDH 1.Bölge) ANKARA - Başbakan Tansu ÇiDer ın konutta hazırlayıp Ge- nel tdare Kurulu na(GtK)onay- lattığı aday lıstelennde adlan bu- Iunmayan ve>a yerlennden hoş- nut olmayan çok sayıda DYP'lı milletvekili ısvan ettı 24 Aralık seçım tanhının ertelenmesi ıçın başlattıklan çalışmavı tamamla- yan ısvancı DYP'lıler, MHP DSP.CHP RP <\NAP\ebazıba- ğımsız mılletvekıllennın deste- ğını alarak topladıklan 96 ım- zayla TBMM >ı6aralıktaolağa- nustu toplantıv a çağırdılar TB- MM Başkanı İsmet Sezgin, "Anavasa ve içtuzuk neyi gerek- tirivorsa onun vapılacağından emin olun" dedı DYPGrupBaş- kanv ekı 11 Ne\^at Ercan ıse tepkı- nın normal karşılanması gerek- tıgını belırterek "Kendilerine haksızlık v'apıldığına inannortar. Belki haklıdırlar, haklı olanlar da vardır" goruşunu savundu Başbakan Tansu Çıller ın, ko- nutunda hazırladığı ve GtK'e onavlattığı aday lıstesınde adlan bulunmavan DY P'lıler. 24 Aralık seçım tanhının ertelenmesi ıçın TBMM'yı olağanustu toplantıya çağırdılar Onculuğunu ısyancı DYP'lılerden Abdullahllu- turk, MuzafTer İlhan, Asım Kalelu Rahmı Ozer, Latif Sakıcı ve Nabı Sabuncu nun yaptıgı gınşı- me DSP MHP \N\P. CHP RP ve bazrbağım- sız mılletvekıllen de destek verdı TBMM Baş- kanı İsmet Sezgın'e dun venlen 96 ımzalı dılek- çede, TBMM nın 6 aralıkta olağanustu toplanma- sı goruşu dıle getırılerek şoyle denıldı 1 Yargıtav ın son almı> olduğu karara gore Turkçe dı^ında vemın etmek suı, olmaktan çıka- nldığınagore >enı toplanacakolan Metlıs'çeıç- ruzuk hukumlen değıştınlerek Turkçe yemın et- menıecbunyetının konması Anavasanın ^ mad- desıne gore Turkçe vemın etmevenlenn mılletve- kıllığının du>mesının temını 2 Son çıkan Seçım \asası nın Cumhurba>ka- nı tarafından \navasaMahkemesı negoturulmuş • irkasıSa, 19, Sü. S'te Kozakçıoğlu Menderes UDYP3.Bölge) (RP1.Bölge) Ecevit Çiller (DSP ! (DYP 2.Bölge) 3. Bölge) İŞÇİ LİDERLERİ PARTİLERİN TAVRIINDAA RAJL4TSIZ Sendikacılar liste dışı • Yuksek Seçım Kurulu'na oncekı gun teslım edılen milletvekili aday lıstelennde. büvük partılerın sendıkacı adaylara yer \ermemesını eleştıren sendıka >onetıcılerı, sıyası partılerı ıkıyuzlulukle suçladı Turk-Iş"m en buyuk sıyası partıden daha güçlü olduğunu, 200 bının uzennde ışçıy ı meydanlara toplayarak kanıtladığını söyleyen Turk-lş Genel Başkanı Bayram Meral. "Sıyası partıler bu guçten rahatsız oluyorlar" dıye konuştu • DISK Genel Sekreten Mehmet Atay "Sendıkalar da muhalefetten yoksun" yorumunu yaparken Basın-lş Genel Başkanı Ah Ekber Guvenç, CHP'nın ışçıye çıfte standart uyguladığını ılen sürdu. Harb-tş Genel Başkanı İzzet Çetın, halkla bırlıkte sı\ıl toplum örgutlerının en büyuğu sendıkalann da pohtıkadan dışlanmak ıstendığıne dıkkat çektı. • 4. Sayfada CHP Kader seçimi • CHPdeBavkaPın muhalıflen mucadeleve hazırlanırken. seçım sonra^ı kavga ıçın saflar da yavaş yavaş belırlenıvor CHP Genel Ba^kan Yardımcısı Topuz,' Herkes boyunun olçusunu alacak ' dedı • 5. Sayfada DSP Eski-yeni çekişmesi • Genel Ba^kan Ecevit, DSP've geçenlerın seçılemevecek \erlerden aday olarak lısteye konulduğu ıddıalarını yalanladı DSP've geçen Gazıantep Mıllenekılı Bahattın Alagoz. listelere alınmadı • 5. Sayfada ANAP Tutucu isimler • ANAP Buyuk Bırlık Partısı ıle vaptığı ıttıfak sonucu Mıllıvetçı Hareket Partısı ve RPden ov almak ıçın partısıne kattığı milletvekili adaylannı lıstenın genellıkle ılk 3 sırasına yerleştırdı I 5. Sayfada YDH Kürt sıkıntısı • Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Emın Sever, "Bu çatı altında herkes eşıttır Bır kışı sevılmemış, ıstenmemış olabılır Eğer bu kışı Kurtse, bu, Kurtlen dışlama anlamına gelmez" dedı • 4. Sayfada HADEP İP 'Siyasi sürgün' • BSP. StP ve DDP ıle ıttıfak yaparak 24 Aralık seçımlenne gıren HADEP'te hste dışı bırakılan eskı DEP milletvekili Sedat Yurtdaş. yonetımın tavrını "sıyası surgün" olarak nıtelendırdı I 4. Sayfada Aydın desteği • Lıstesınde ağırlıklı olarak ışçılere ve aydınlara yer\eren Işçı Partısı'nın genel sekreterı Mehmet Bedn Gultekın. "'Aydınlar İP'ye destek verdıler Aydınlann herbırı bırer partı buyukluğünde" dedı I 4. Sayfada OLAYLARIN ARDINDAKİ GERÇEK YeniArayış... Her aşaması tartışma konu- su olan 24 Aralık erken genel seçımlerı ıçın onemlı bır done- meç nıtelığındekı "aday lıste- f er/ partılerı sarsmaya devam sdıyor Genel seçım oncesı her par- 'ide karışıklık olur Yerını be- 3enmeyenler verılen sozlenn ,utulmadığını gorenler tepkı- sını değışık bıçımlerde dıle ge- ırır Ancak bu kez tepkının dozu farklı Kanşmayan partı yok Aday lıstelerınden en çok sarsılan partıler ıse koalısyon ortaklan oldu CHP'de "ken- dısıne yer olmadığını" duşu- nen mılletvekıllen değışık par- tılere dağıldılar DYP'de ıse deprem, lıstele- nn netleşmesınden sonra baş- ladı Gorunen o kı Başbakan Tansu Çıller, mılletvekıllennın buyuk çoğunluğuna, "üstede garantı yerdesın" sozu vermış Ağrı da ıkıncı sırada gostenlen Mıkail Aydemır, tum protokol kurallarını çığneme pahasına, Esenboğa Havaalanı'nda Çıl- ler'ın yanına yaklaşıp seslendı - Bana soz vermıştınız Medyanın gozu onunde meydana gelen bu olay, DYP ıçındekı karışıklığın kolay ya- tışmayacağını gosterıyordu Nıtekım lıstede umduğu yen bulamayan mılletvekıllen TB- MM'yı toplantıya çağırmak uzere ımza topladılar Anaya- sanın 93 maddesıne gore Meclıs tatıldeyken uye tamsa- yısının beşte bın olan 90 mıllet- vekılının ımzası ıle toplantıya çağnlabılıyor Sayı kısa surede 90 ı aştı Şımdı gozler, TBMM Başka- nı İsmet Sezgın' n bu başvu- ruyu dıkkate alıp Meclıs ı top- lamasında Mılletvekıllerının.TBMM nın 6 aralıkta olağanustu toplan- ması ıçın hazırladıkları dılek- çede uç gerekçe yer alıyor - Yargıtay'ın DEP karannın ardından mılletvekıliennın Turkçe yemın etmesı ıçın ıçtu- • • • MArkasıSo, 19, Sü. 9'da 21.Yüzyılın kolaylıkları, bugunden VakıfBank'ta: VakıfBank Future 2001 Gelın VakıfBank Future 2001e tflm hankacılık hizraet- lerinden geli$mt> bilgısararlar denetlminde birkaç tujl», anında kfndınız yararlanın Geleceğın tunkacı lığını bugânden vasaıın' Future 2001 % ? Ankara Tunalı, Utanbul Suadiye'de. Aziz Çalışlar öldü KulturServisi-Ya- zarve çevırmen Aziz Çalışlar, sağlığını u- zun suredır tehdıt e- den gırtlak kansenn- den dun Ankara'da va^amını vıtırdı Ya- zılannda ozellıkle sanat ve estetık sorun- lanna ağırlık veren, estetık kultur, fel- sefe yazınkuramı gıbıalanlannyanısı- ra tı>atro o>unlan ve tıyatro uzenne kı- tapları da bulunan Aziz Çalışlar. 53 ya- şındaydı • ArkasıSa. 19, Su. l'de Ç^LIŞLAR'IN ARDINDAN BBIRAMOĞUrnun yazJSl • 19. Sayfada GUNDEM MUSTAFA BALBAY Liste Dalgaları. Kadennızı genel merkeze emanet edıyorsunuz "Ey ge- nel başkanım, en lyısını sızbılırsınız Bızı lısteleyın" dıyor- sunuz Genel başkan, "Partı organtanmla ışbırlığıyapıp, sızılıs- teleyeceğım" dıyor Gun geldı Lısteler, Yuksek Bıçım Kurulu'na venldı Adı- nı goremeyenın attı tepesının tası - Genel merkez sultası Gunaydın Hayırlı ışler, bol guneşler Yenı mı aklınıza geldı^ Başlangıçta sıstemın sağhklı olması ıçın nıye ugraş ver- medınız'? Gunlerce çıkış bekledık - Bu tur aday belırleme antı-demokratıktır Onaylamıyo- • Arkası Sa. 19, Sü. 3 'te
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog