Bugünden 1930'a 5,484,734 adet makaleKatalog


«
»

VISA...VISA Premîer/Gofd... VISA International... EMLAK BANKASID ı h ı U y g a r B r V a j a m I ç ı n Cumhuriyet71 Y l SAYI25616 / 25000 Tl (KDV,ç,nde) KURUCUSU YUMRNJUH (1924-1945) BAŞYAZAR1 NADİRMDİf?945-1991ı Demirel, yüzde 10 çevre barajmın iptali için dava açtı Baraj, Anayasa AtahkemesTııdeSeçim Yasası'nı önce imzaladı, sonra dava açtı Cumhurbaşkanı Demırel, baraj ıçeren d"Hondt sıstemının avrıca yuzde 10"luk çevre barajıyla uvgulanmasını ongoren Seçım Yasası'nı imzaladıktan sonra Anavasa Mankemesı'ne ıptal da\ası açtı Başvuruvla "de\let organlannın duzenlı ve uvumlu çalışmasını gozetme" ılkesının aereğını yenne getırdığını kavdeden Demırel ıptal davasının. YSI^'nın, 24 aralık pazar gunu ıçın belırledığı seçım tak\ımını hıçbır şekılde engellemedığının altını çızdı Anayasa Mahkemesi daha önce iptal etmişti \nayasa Mahkemesi, Seçım Yasasf nın çevre barajı uvgulamasını ıptal ederken. "d'Hondt sıstemınde avrıca baraj u>gufanmasının*' anayasava aykın olduğunu bıldırmışu Yuksek mahkeme. d'Hondt sıstemının barajlı olarak uvgulanmasının. anavasanın "temsılde adalet" ılkesıne aykırı olduğunu vurgulamıştı Mahkeme Başkanı Yekta Gungor Ozden. vuzde 10'luk Turkıye barajının da ıptal edılmesınnsterken. karara muhaletet şerhı koydurmuştu • ". Sayfada Politikada sıkı pazarlıkCHP'den yeni İStİfalar CHPden ıstıfa eden Gazıantep Mıllenekılı Bahattın Alagoz "CHP gemiM batıvor Batan bır gemının kamarasında guvertesmde olmuşsunuz. kaptan ya da mıı,o olmuşsunuz fark etmez O gemıde kalmanın bır anlamı voktu DSPde mucadeleve devam edeceğım derken Kırşehır \tıllet\ekılı Sabn Yavuz. DYP've geçeceğını açıkladı Ya\uz un Çıllerden Ankara ıkıncı bolgeden adavlık sozu aldıgi ogrenıldı • 5. Sayfada DYP'de kavga MHP ıle ıttıfak aravıslarını surduren D\ P de Iiste ka\gası tırmamvor Seçılebıleceklen siralara yerlestırılmeven mılletvekıllerının partıden aynlacaklanna kesın gozuvle bakılıvor Bır D\ P mılletvekılı. "Seçılebılecek sıraya gıremezsem avnlırım Sadece sıradan bır DV P lı gıbı ov \erırım gorusunu sa\ unurken, baş.ka bır DYP lı." Partı uçgrubaavnlmış Salaklar, yalaklar \e renksızler Şanslı olanlaı salaklar \e valaklar" dıve konuştu • 19. Sayfada 'Dünya maskelerle doludur...'Kultur Servısi - Yayın pıyasasının - en bu- yuk' dergiM FOL un ıkıncı savısı vavımlan- dı L», a\da bır pıvasava çıkan "merak" der- gısı FOLu otekı dergılerden avıran temel ozellığı gen,ekten de bovutlan Bır tabloıd gazetcden buvuk bır ansıklopedı kadar da ağır' MO Visınulık taratından Omer Mad- ra nın edıtorlugunde hazırlanan FOL ""Sa- nıtlan kafalarında sorudan once hazır olan ın- sanlar ıçın hazırlanıp tasarlanmamış" bır der- gı 120sa\tadanoluvinıkıncı savısinda "...Çt- karalım o\ \e\ se > U7İenmızı \e gerçek maske- lerimizı gosterelim onlara" dıvor Madra Dergının ılk sa> falannda "asıljuzıi" gızle- yen maskeden "sahte" olandan soz açan Me- met Bavdur. "Gerçek Olan. Valan Olan" adlı yazısında. "V uz, bir bakıma butun govdenin kimliğıdır" dı\or Memet Ba\dur un ardın- dan Ferit Edgu sorgulu\ or maske olgusunu Claudıo Gatta, Serhan Ada'nın çe\ırısı\le 1700 lerden ıtıbaren Venedık halkının gun- luk vaşamında çok onemlı bır>ertutan mas- kelen ırdelı\or "Karnaval Ruhu" adlı > azısın- da Lğur Kokden."Savaş\e Banş"adlı >azı- sında. "birbinMİındokumu"nuçıkanvor E- nis Batur, "Olumun Sıldiğı Vaşam Maskele- ri"nde ""Ölummaskesrdı>or "maskededo- nakalan >uz coğrafvası. butun \aşam maske- lenni sılip atar. \ aşarken, çunku. sayısını \e her birının ozgun koşulunu kendinıizin de tanı- madıöı. \etennee tanı\amadığı yaşam maske- leri kullanır, takar. eskıtiriz." Perincek İP'den sola çağrı• İP Genel Başkanı Doğu Perınçek CHP\eDSP'\e seçımlere tek lıste halınde gırme çagrısında bulundu Perınçek Seçıme tek lıste gırelım \e ^erıatçı- 'a^ıst tırmanısa dur dıvelım " dedı • 5. Sayfada DP. RP'ye katıldı Sağda dinci birleşme • RP've katılan Aydın Menderes "Artık Islama uvaunluk tartışılacak" derken Erbakan, "RP. DPnınde\amı ANAPve D\ P o hareketın cürufudur' vorumunu vaptı I 19. Sayfada Oğretmenler Cıinu nedenivle oğreiRilu Başoğretmen \taturk için Taksim Atarurk \nıtı'na çelenk ko\du. Oğretmenler haklarını istiyor • Oğretmenler Gunu kutlandı Demırel. yayımladığı mesajda oğretmenlenn gorevlennı en verımlı olacak bıçımde yurutmelerı ıçın maddı Mkıntılardan kurtarılması gerektığını bıldırdı • CHP Genel Başkanı, Başbakan Vardımcısı \e Dışışlerı Bakanı Denız Bavkal da, oğretmenlenn hak ettıklen \a;>am düzeyınde olmaları meslekı sorunlannın çözumu \e eğıtım sıstemının demokratıkleştırılmesının, toplumun ortak sorumluluğu olduğunu >>oyledı B 3. Sayfada Işık Kansu'nun dizi yazısı Yurtsever Eğitimcinin Güncesi• 30 yıllık oğretmen ve Egıtım-Iş eskı Genel Başkanı Nıyazı Altunya'nın ozyaşamoykusu • Toroslar uzenndekı bır koyden çıkan yurtsever oğretmenın zorlu mucadelesı ve Turkıve oğretmen hareketının vakın geçmışı • Koylunun guvenını kazanmak. oğrencılerı okula getırebılmek ıçın kapı \e duvar onaran, sepet oren oğretmen, TOS'e gırınce hakkında soruşturma açılır • Gazı Eğıtım Enstıtusu'nde bınlerce oğrencıyı aydınlığa kavuşturmaya çabalavan oğretmenın vuruluşu. 12 Eylul'den sonra tutuklanışı • "abece" dergısı ıle atılan ılk adım ve Eğıtım- Iş Sendıkası'nın kuruluşu Y a r ı n C u m h u r i y e t ' t e A Takımına tepki atv'de Nurcu reklam • atv'nın A Takımı programındakı "\urculuk Dosşasf bolumunde Ataturk deccal' dıve nıtelendırılıp kuçuk duşürulurken Nurculuk ve Saıd Nursıpropagandası vapıldı Deccal, sozluklerde "Dınsel ınanışlara gore kıyamete vakın bır zamanda çıkacağına ınanılan yalancı \e zararlı kışı, valancı mesih" olarak tanımlanıyor • Programır 16 kasımda yavımlanan bırıncı bolumunde goruşlerıne yer venlen Genel Yayın Koordınatorumuz Hıkmet Çetınka>a nın ıkıncı bolunı ıçın yapılan çekımlerıne. daha once duyurusu vapıldığı halde hıç ver verılmedı • 4. Sayfada Su havzaları talanı • tstanbul Buvukşehır Beledıyesı eskı imar ve Planlama Daıresı Başkanı Mehmet \ ıldız yenı vonetmelıkle 'Kısa Mesafelı Koruma Alanlan nın \uzde ^"luk yapılaşmava olanak tanındığını vurguladı Yıldız 'Daha gendekı koruma alanlannda vapılaşma yuzde 20-25 oranında artacaktır" dedı İstanhul Haber Servisi - İS Kt Nonetmelığınde vapılan degışıklıkle lstanbullular ıçın son derece onemlı olan su ha\ - zalarına b-~! mıl\on ınsanın yerleşmesıne olanak tanındı Istanbul Buvukşehır Beledı- yesı eskı İmar \e Planlama Daıresı Başkanı MehmetV ıl- dız >enı yonetmelıkle 'Kısa • ArkasıSa. 19,Sü.4'te 'DOĞALSIT \L\\\ GENİŞLETİLSİN- • 19. Sayfada İGDAŞ'ta abone işleıııi dondurıddu • İGDAŞ tan dun vapılan açıklamava gore BÖTAŞ'la yenı gaz anlaşmasi ımzalanamaması nedenivle venı abone kabulunun durdurulduğu açıklandı • IGDAŞ vetkılılerı 615 bın doğalgaz abonesine gaz verılmesı ışlemının sureceğını 199SEkımayı son una kadar tamamlanması planlanan altyapı çalışmalannın devam ettığını belırttıler I ". Sayfada Yeni Türkü Avrupa'da • 14. Sayfada Behruz Çinici'ye ödül • 75. Sayfada Genco Erkal ve tiyatro • Arka Sayfada Türkmenlere siyasi destek 1/7. Sayfada Kızılay yardımlan pazarda • 77. Sayfada Sıra savaş suçlulannda • 10. Sayfada Sanığa sohbet gibi sorgu • 4. Sa\fuda Basında promosyon çılgınhğı • 3. Sayfada OLAYLARIN ARDINDAKİ GERÇEK Yapaylık... Anayasa Mahkemesfnın bozma gerekçelerı hıçe sayı- larak yapılan değışıklıklerle 24 aralıkta seçıme gıdılıyor Artık seçım yapılacak mı yapılmayacak mı tartışması bırtı "Bır kere delmekle ana- yasaya bırşey olmaz" mantı- ğı, geçerlılığını korudu Mah- keme gerekçelı kararında, bolge barajlarını ıptal etme nedenı olarak şu noktaya dık- kat çektı "Bolge barajı, temsılde adalet ılkesıne aykırıdır, kona- maz " Mahkeme, barajın çok de- ğışkenlı olmasından ote, ada- letlı olmamasına dıkkat çektı ve bu maddeyı ıptal ettı Partıler "Anayasaya rağ- men" yuzde 10 bolge barajı- nı "uygun" buldular DYP ve CHP'nın ışbırlıgıyle son şeklı- nı alan değışıklığe sadece DSP yuksek sesle karşı çıktı DSP hderı Bülent Ecevit'ın değerlendırmesı çok ağır "Turkıye, meşruıyet krızıne suruklenecek Hukuk devletı olmaktan çıkacağız Anaya- sa, ayaklar altına alındı." Şımdı gozler Cumhurbaş- kanı Süleyman Demirel'de Cumhurbaşkanı bır suredır Meclıs'ten gelen evraklan hıç bekletmıyor Bu kez onayladı, ama Ana- yasa Mahkemesi ne de baş- vurdu Demırel zaman zaman yap- tığı değerlendırmelerde Tur- kıye'nın seçım ortamına gır- dığını, artık gerı donulemeye- ceğını vurguluyor ve eklıyor "Aksı halde devlet çarkı du- rur " Partıler artık seçım atmos- ferıne gırmış durumda Barajı aşıp aşamama kaygı- sındakı partılerle, bırbırıyle • • • mirkosıSa. 19,Su. 9'da B U G Ü N Cumhuriyet'le birlikte İTO'ya MUSIAD gölgesi düştü • Istanbul Tıcaret Odası'nda, duzenledıklen buyuk kampanyaya rağmen meslek komıtesi seçımlennde yenılgıye uğravan MUStAD'cılar yonetım kurulu seçımlennde karşı grubun lıstelenne gırmeyı becerdıler • 9. Sayfada BORSA Dun 42 159 45 Oncekı 42820 81 DOLAR ûDun 54 250 Oncek 53 700 MARK ûDun 38 400 Oncek 38 100 ALTIN ûDun 670 000 Oncek 661 500 GUNDEM MISTAF\BALBAY CHP Nereye? CHP'dekı yaprak dokumu suruyor Mümtaz Soysal ve Tahir Kose ıle başlayan deprem her gun ıkı şıddetınde de- vam edıyor Oncekı gun Mehmet Kerimoğlu ıle Hilmı Yükselen ayrıldı Dun de Bahattın Alagoz ve Sabn Yavuz bu ker- vana katıldı CHP yonetımı başlangıçta ıstıfalardan ıstıfade edebıle- ceğını duşundu Gıdenlerle partının guçlendığı tezı ışlen- dı Ancak yaprak dokumu surdukçe partının guçlenmedı- ğı guç duruma duştuğu tabanın da gucendığı anlaşıldı Genel Sekreter Yardımcısı Bırgen Keleş dun duzenle- dığı basın toplantısında "Birlikte olmaktan mutluluk duy- dugumuz arkadaşların zamansız endışeler sonucu aynl- • 4rkasıSa. 19,Su.3'te
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog