Bugünden 1930'a 5,486,121 adet makaleKatalog


«
»

Konut projelerinizi projelerimizden biriyle gerçekleştirin. EMLAK BANKASI CumhuriYet72. Y l SAYI 25807 / 25000 Tl (KDV ıçmde) KURUCUSU. YUNU8 HUOİ (1924-1945) BAŞYAZARI- IU0İR KUOİ (1945-1991) BM '95 mülteci raporu însanlar haklan için göçediyor •Bırleşmış Milletler Mülteciler Yuksek Komiserliğı. son 5 yılda mülteci hareketlennin gidefek arttığına dikkat çekerken sorunun çözümü ıçin yeni stratejiler gelıştinldiğıni bıldirdi. • Mülteci hareketlerinin önlenebilmesi için insan haklan ıhlallennin azaltılması gerektiğini bıldiren BMMYK, "Bugünün insan haklan ıhlalleri. \annın mülteci hareketleridir" gorüşünü benimsedi. • BM'nin 1995 raporunda, ınsanlann siyasi, toplumsal, etnık ya da başka gerekçelerle yurtlannı terk etmesınin ortak nedeninın 'seçeneksizlik' olduğuna dikkat çekıldi. • Sorunun çözümü için gelıştırılen yeni stratejinın temelı. "Multecıhçın sonuçlan kadar nedenleri üzerinde de durmak \e ınsanlann yurtlanna dönmesini sağlayacak koşullan zorlamak" biçiminde özetlendi • l 7 . Sayfada KKTC'de kutLanıalar olayh geçti• KKTC'nın 12. kuruluş yıldönümünde Lefkoşa'da ülkücü Türkler. Gazımagosa'nın Dennya bölgesınde ıse fanatık Rum gençlen, sınırlarda tahnk eylemınde bulundular Rum gençleri, ara bölgeyı ıhlal ederek yangın çıkanrken Lefkoşa'dakı kutlama törenlerı sonrasında Türk ve KKTC bayraklanyla sınıra yürüyen ulkücüler, polis barikatını aşarak Rum tarafına taş ve şişe artılar • Lefkoşa'da duzenlenen asken törende KKTC Cumhurbaşkanı Denktaş ile TBMM Başkanı Sezgin, Rum tarafına ve Kıbns sorunuyla yakından ılgılenen devletlere anlamlı bır mesaj venrken sınırlarda alınan olağanüstü önlemler dikkat çektı. Rum polısi, Lefkoşa'dakı Ledra Palace bankatı cı\annı tel örgülerle kapatırken akşam saatlerınc kadar Mnır kapısından geçışlere izın vermedı. REŞAT AKAR'in habert • 9. Sayfada Ankara, BarzanTyi uyardı • Ankara, Kuzey Irak'ta çatışan Kürt gruplarından Kürdıstan Demokratık Partisı lıderi Mesud Barzanı'yi terönst örgüt PKK ıle diyaloğa girmemesı yolunda uyardı. Kuzey Irak'ta bulunan Dışişlen Bakanlığı'ndan ıkı dıplomatın. Türkiye'nin görüşlerini Barzani'ye ılettığı kaydedıldı. • 9. Sayfada AB Dönem Başkanı Gonzales, Türkiye'nin gümrük birliğine girişinin onaylanmasını istedi GB için destek• A\rupa Parlamentosu Genel Kurulu'nda bır konuşma yapan İspanva Başbakanı Felipe Gonzales, Türkiye'nin. Avrupa Birhği'nin ekonomik \e stratejik olarak önemli ortaklanndan biri olduğunu söyledı. BAB toplantılanndan sonra Türk gazetecilere açıklama yapan Fransa Dışişlen Bakanı Herve de Charette de gümrük birliği o\lamasının olumlu sonuçlanması için AP'nin değışık gruplan nezdinde girişirnde bulunduklannı ifade etti. • Denız Baykal, gümrük birliğinin reddinin kabul edilemez olduğunu vurgulayarak "Olumsuz bir sonucun Türkiye'yi nasıl demokratikleştireceğini ve Avrupa ilkelerini nasıl savunacağını açıklamak çok zor olacaktır" dedi. Avrupa Parlamentosu, DEP'in eski millervekillen ile ilgili olarak devam eden davayı gerekçe göstererek geçen yıl askıya aldığı Karma Parlamento Komisyonu faahyetlerinın tekıar başlatümasına karar verdı. SEDEF KORAY BRL KSEL - A\ rupa Parlamentosu. Turkıye'nın gumruk bırlığıne kabulu- nun oylanacagı tanh konusunda kesın karannı bugün verecek Oylamanıner- telenmemesı vönunde temaslarını sur- düren Turkıye'ye. Ispanya ve Fransa destek \erdi. AB Dönem Başkanı Is- panya Başbakanı Felipe Gonzales, dün Avrupa Parlamentosu üyelenne "O>la- mayı ertelemeyin ve gümrük birüğini ona>la>ın"çağnsı yaptı Fransa Dışiş- len Bakanı Herve de Charette de Av- rupa Parlamentosu'ndan çıkacak kara- nn olumlu olması gırişimlennde bu- lunduklannı açıkladı. Başbakan Tansu Çiller, bugün Mad- nd'de Başbakan Felipe Gonzales ıle bır aray a gelırken Dışişlen Bakanı ve Baş- bakan Yardımcısı Deniz Bavkal'ın da Fransa Dışişleri Bakanı Herve de Cha- rette ıle görüşmesı beklenıyor 13 kasım pazartesı gunü Strasbo- urg"da başlayan Avrupa Parlamentosu Genel Kurulu, bugün yapılacak Baş- bakanlık Dıvanı toplantısı ile sona ere- cek Parlamentodakı gruplann aldıkla- n kararlann görüşuleceğı toplantıda. gümrük birlığı oylama tanhı kararlaş- tınlacak. Sosyalıst grubun şu ana ka- dar oylamanın ertelenmesı yönünde bır grup karan almamış olması, Türkıye • ArkasıSa. 17, Sü. l'de Ingiltere rüyası gerçek oldu / Türk\IilliKutbolTakımrnınİngiltere'yegidişvizesinialması,rüm\urtta coşkulugösterileriekutlandı.(Fotoğraf: KEREM ILGAZ) ürkiye, zafer sarhoşu Avrupa Futbol Şampiyonası finallerine katılması kesinleşen milli takımın başansı coşkuyla kutlandı. Ancak, yine silahlar patladı: 1 'i ağır, 3 yaralı İstanbul Haber Servisi - Mıllı takımımızın. Is- \eç mıllı takımıyla 2-2 berabere kalarak gelecek y ıl Ingiltere'de y apılacak olan A\ rupa şampıyona- sına katılma hakkını kazanması, büyoık bır sevın- ce donuiftu Karşılaşmanın bitmesınin ardından Türkıye'nın her y anında sokağa dökülen y urttaşlar. takımımı- zın başansını co^kuy la kutladılar Ancak her mıl- \\ maç sonrası meydana gelen üzucu olaylar, yıne tekrarlandı. silahlar patladı. çok sayıda kışı çeşıt- li yerlennden yaralandı. Başanyı kutlama baha- nesıyle siyasi gösteri yapma olanağı bulan şenat- çılar ve ulkücüler "Ya Allah bismillah" sloganı atarak Taksımde "Kemancı"' olarak bilınen ban taşladılar Olaylar sırasında çok sayıda kışı hafıf şekılde yaralandı Polıs. gü\enlik nedenıyle ban kapatarak çalışanlan gözaltına aldı Cumhurbaş- kanı Süleyman Demirel. mıllı takımın başansın- dan buyük memnunluk duyduğunu belirterek "Tiiın futbolculan tek tek gözİerinden öpüyorum " dedı TBMM Başkanı İsmet Sezgin yayımladığı mesajda •*TürkftıtboItarihindealtınbİrsa>faaçan milli takımla gurur duyuyonız, övünüyoruz" ıfa- desıne yer verdı Gümrük bırlığiyle ılgılı görüş- meler yapmak uzere Ispanya'nın başkentı Mad- nd'de bulunan Başbakan Tansu Çiller de mıllı ta- kımımızın başansını şu sözlerle pay laştı "Herşe- yimizle Avrupa'y la rekabet içindeyiz, sporda da öy- le. Milli fiıtbolculanmız tarih yazdılar." Başbakan • Arkası Sa. 17, Sü. 9'da • BASKETBOLDE BULGARİSTANI YENEN MİLLİLERİMİZ, GRUP LİDERİ OLDU • Spor'da Gazi Mahallesi davası ^Polîslerin yargdanması geciktiriliyor' • Gazı Mahallesi olaylan sırasında \atandaşlann ölümüne neden oldukları iddıasıyla 20 polıs hakkında açılan da\anın ilk duruşmasında mahkeme, sanıklann memur olmalan nedeniyle dosyanın, "yargılamanın gereklılığı" karan ıçın İstanbul ll ldare Kurulu'na göndenlmesıne karar verdı. • Gazı Mahallesi olaylannda ölenlenn yakınlan. duruşmayı ızlemek ıçin iki otobüsle Trabzon'a gelerek Emniyet Müdürlüğü'nün hemen yanındakı adlıyeye ellennde yakmlannın fotoğraflan ve çeşitli pankanlarla kısa b\r yürüyüş yaptılar. •Müştekı avukatlar. mahkemenin 'yargılamanın gereklılığı' karan için dosyayı İstanbul II tdare Kurulu'na göndermesını usulsüz olarak değerlendınrken "Adam öldürme suçlarında lüzum-u muhakeme karan aranmaz" gorüşünü savundular. AHMET ŞetCln mberi • 4. Sayfada Serdaroğlu görevden aynldı Tarikat baskısına dayanamadı • Milletvekillerinın belirlenmesi konusunda tankat \e gruplann, Başbakan Çıller'e baskı yapmasına tepkı gösteren Rıfat Serdaroğlu, genel başkan yardımcılığı ve teşkilat başkanlığından istifa etti. MERtH AK İZMİR- DYP'de mıllervekillığı belırle- mesınde "tarikat ve gruplann savaşı" Rı- fat Serdaroğlu'nun genel başkan yardım- cılığı ve teşkilat başkanlığından ıstifasıy- la sonuçlandı. DYP'de bazı gruplann ve ta- nkatlann Başbakan Tansu Çüier'e "Bizim adayunız listeve girecek" baskısı yaptığı v e Çıller'ın de bu tepkılen yumuşatniak ıçin • Arkası Sa. 17, Sü. l'de Boyner'in BBP rahatsızlığı • ANAP'la şımdıye kadar herhangi bir görüşmelen olmadığını söyleyen Boyner. Genel Yönetım Kurulu'nun alacağı karar doğrultusunda ittıfak yapabileceklennı belırttı. • Boyner, YDH'nin tek başına seçıme gitme karan almasından bu yana birçok şeyın değıştığını kaydederek "Başbakan Tansu Çıller'in, MHP ve devlet güçlenyle yaptığı işbırliğinın, Türkıye'yi kutuplara kılitleyeceği inancmdayız'" diye konuştu. • 4. Sayfada OLAYLARIN ARDINDAKİ GERÇEK GB SeferberliğL.. Avrupa Birlığı (AB) ıle gum- rük bırliğı (GB) anlaşmasının ımzalanması ıçın başlatılan seferberlığe katılmayan kuru- luşumuzyokgıbı. Hükümet, ışveren kuruluş- ları, ışçi sendikalan, tarım ke- sıminı temsil eden kuruluşlar dört koldan AB ile temas ku- ruyor. "GB anlaşmasını ımzalaya- lım da nasıl olursa olsun" mantığı her şeyin önüne geç- mış gorünüyor. Başbakan Yardımcısı ve Dı- şişlen Bakanı Deniz Baykal, hafta başında. AB Dönem Başkanı Ispanya'nın başken- tı Madrid'e gitti Başbakan Tansu Çiller de dün partısinın Antalya mıtingının ardından bu ülkeye uçtu. Çiller, son bir hafta içınde başta ABD Devlet Başkanı Clinton ve Ingiltere Başbaka- nı Major olmak üzere pek çok ülke lıderıyle telefon görüşme- sı yaptı. GB kulisine Cumhurbaşka- nı Süleyman Demirel, Porte- kız Cumhurbaşkanı Mario Soares'le telefonla göruşe- rek, TBMM Başkanı İsmet Sezgin de Avrupa Parlamen- tosu (AP) Başkanı Klaus Ha- ensch'e bır mektup gondere- rek katıldı. Avrupa'dan gelen haberler ise eylül, ekim ayına gore de- ğışmiş görunuyor. Türkiye'ye karşı en sert muhalefetı yapan • • • • Arkası Sa. 1", 5ü. 9 'da B U G Ü N C u m h u r i y e t ' l e Sabah'a 400 milyar teşvik ANKAR\ (Cumhurhet Bürosu) - Sabah Ya- yıncılık AŞ'ye eylül ayında 24 sayfası renklı ol- mak üzere 64 say falık günluk gazetenın genışle- tilmesıne yonehk yatınm ıçın 400 mılyar 872 milyon lıralık teşvik venldı. M Arkası Sa. 17, Sü. l'de BORSA ÛDun 42.654.72 Oncekı 42.617.13 DOLAR ÛDun 52.5OO Oncekı 52.300 MARK ODun 37.450 Oncekı 36.950 ALTÎN ÛDun 651.000 Oncekı 650.500 GUIVDEM MUSTAFA BALBAY Apo'ya Kaç, Celo'ya Tut!••• Kuzey Irak'ta kimın elı kımin cebınde, kımin desteği kı- min arkasında, kim kime silah veriyor, kimden alıp kıme ve- riyor, hangi amaçla veriyor, kim kıminle ittıfak kuruyor, kım hangi ülkelerın desteğine sahıp? Belli değıl... Bu belırsizlik içinde son günlerde iki kamplaşma dikka- ti çekiyor: - Sunye, PKK, Iran, Celal Talabani... - Türkıye, ABD, Ürdün, Mesud Barzani... Apo, Şam'da Abdullah Bey olarak dolaşıyor. M Arkası Sa. 17,Sü.3'te
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog