Bugünden 1930'a 5,499,529 adet makaleKatalog


«
»

FM 103.6 Batı Marmara FM 103.3 Do0u Marımra Cu m hu riyet mtrtVA FM 103 6 Batı Marmara FM 103 3 Doğu Marmar* 71. Y l SAYI25296/15000 TL (KDVlç ,nde) KURUCUSU YUHUSHADİ(1924-1945)BAŞYAZARI tUÜkHNÂ (1945-1991) 8 0C/UM99SPJUMTE8İ Çeçen direnişi evlerde üüsürüyor• Rus bırlıklen Çeçenya'nın başkentı Groznı'de şıddetlı bır saldın>ageçtı Bombardıman yoğun bır şekılde süruyor Rus tanklannın Başkanlık Sarayı'nın 300 metre yakınına ulaştıklan bıldınlıyor • ABD Kongresı Rusya'ya ekonomık yardımı kesme eğıhmınde Almanya ortak asken tatbıkati erteledığını açıkladı Danımarka da asken ışbırlığını askıya aldığını duyurdu Norveç kınadı Lıbya, lslam Konferansı Örgutü'nu toplantıya çağırdı • 9. Sayfada Bosna yardımı lafta kaldı • Batı ülkelerını Bosna- Hersek'tekı katlıama duyarsız kalmakla suçlayan lslam ulkelennın, 1991 yılından ben bolgeye kaydadeğer "resmı ' yardım yapmadıklan belırlendı 1994'te vapılan 147 mılyon dolarlik yardım ıçınde, Turkıve'nın de aralannda bulunduğu lslam ulkelennın toplam katkısı 7 mılyon dolan bulmadı ANKARA (Cumhuriyet Bu rosu) - Batı ulkelennı Bosna- Hersek tekı katlıama duyarsız kalmakla suçlayan tslam ulkele- nnın, 1991 yılından ben eskıYu- goslavya ya yapılan resmı yar- dımlara kavdadeğer bır katkı sağlamadıklan belırlendı Bos- na-Hersek e 1992 yılında 36 mılyon dolar 1993 >ılında 485 mılyon dolar 1994 yılında da 147 mılyon dolar toplam yardım yapılırken butun mıktar ıçınde Turkıye, Bangladeş ve Endonez- ya'nın da aralannda bulunduğu Musluman ulkelerın katkısı 7 mılyon dolan bulmadı Toplam yardım. yuzde 1 047 de kaldı Cumhurivet'ın Zagreb'dekı Bırleşmış Mılletler Multecıler Yuksek Komıserlığı (UNHCR) temsılcılığınden edındığı venle- re göre eskı \ugoslawa'ya, sa- vaşın başladığı 1991 yılından be- n en çok yardımı 276 mılyon do- larla Avrupa Birlıgı (AB) yaptı AB'yı, 225 mılyon dolarla ABD UArkasıSa. r, Su. l'de Cerginlik sürüyor Dışişleri atama krizinde•Buyukelçıler kararnamesı Dışışlen Bakanlığı nın başını ağntma\a devam edıyor Muşteşar atamasının bır yıldır yapılamaması bakanhktakı gergınlığı had safhaya ulaştırdı Dışışlen Bakanı Karayalçın, eskı bakan Mumtaz Soysal'ın hazırladığı atama kararnamesı uzennde çalışıyor •Başbakan Tansu Çıller ıle eşı Ozer Çıller'ın gozdesı olarak adlandınlan Murat Ersavcı'nın Cenevre gıbı onemlı bır merkeze buyukelçı olarak atanacağı yoîundakı duyumlar ıse Dışışlen'nı kanştırdı 9. Sayfada Anayasa değişikliğini kilitleyen Refah'a karşı ANAP- DYP- SHP işbirliği RP devre dışıDYP, SHP ve ANAP, RP'nın, "24 madde değışmeden destek vermeyız" yonundekı ısranna karşı, partılerarası komısyonda yazımı tamamlanan maddelenn Meclıs'ten geçınlmesı ıçın uzlaşmaya vardı. îlk aşamada, daha once üzennde uzlaşılan maddelerde değışıkhğe gıdılecek, anlaşmazlığa neden olan değışıklık önenleri daha sonrakı turlarda ele alınacak. ANAP Genel Başkanı Mesut Yılmaz, dun SHP lıden ve Başbakan Yardımcısı Murat Karayalçın'ı Dışışlen Bakanlığf ndakı makamında zıyaret ederek hazırladıkları değışıklık paketinı sundu. Yılmaz, Karayalçın ıle yaklaşık 1 saat süren goruşmenın ardından yaptığı açıklamada. toplantının çok verımlı geçtığını ve 16 maddede değışıklık yapılması konusunda uzlaşmaya vardıklannı söyledı DYP'lı Devlet Bakanı Bekır Samı Daçe de, "Uzlaşılanların oncelıkle çıkarılmasından yanayız" dedı. 16 maddedekı değışıklık ıçın sıyası partılerın grup başkanvekıllerı bugün ortak çalışmaya başlayacaklar TBMM Başkanı Cındoruk, sıyası partılerın önerılerıni değerlendırdıkten sonra, anayasa değişikliği ıçın lıderlerzırvesı yapacak RP'nın anayasa değışiklığıne destek vermemesı durumunda, DYP, SHP \e ANAP'ın oylan değişıklık ıçın yeterlı olacak. • s. Sayfada SHP Genel Başkanı Murat karavalçın bır \andan hukumet- teki sıkıntılarla uğraşırken, bır \andan da soldakı bırlik konusunda gonışmeierini surduruyor. Gorunen o ki soldaki lider ara>ışı, hukumetteki durumundan daha çok önemli... (Fotoğraf TARIKTINAZAY) SOLDA LİDERLtK Karayalçın örgütünden destek bulamadı • CHP lıden Denız Baykal'la bugun bır araya gelerek genel başkanhk ıçın uzlaşma yolu arayacak olan Murat Karayalçın'a, ıl başkanlan 'uçuncu aday uzennde uzlaşılsın' mesajı verdı • SHP Genel Başkanı Murat Karayalçın ıl başkanlanyla yaptığı toplantıda 16 aylık ıcraatı sırasında hatalar yaptığını soyleyerek 'tecrube kazandığınf vurguladı • Toplantıda soz alan ıl başkanlan ıse Baykal ve Karayalçın'm kurultay oncesınde uzlaşmalannı ısteyerek adaylık yanşının, butunleşmeye zarar v ereceğı goruşunu dıle getırdıler • 5. Sayfada ECEVİT "TURKlYE'Yt RP'DEN KURTARACAĞIZ" • 5. Sayfada CEM VE KARAKAŞ NAB1Z YOKLADI I 5. Sayfada Başbakan Tansu Çiller'in Yeniköy Carlton'daki 'helikopter pisti'ne Özelleştirme İdaresi de göz dikti Arka bahçeyi paylaşma pazarlığı • Ozelleştırme İdaresi Başkanı Can Yeşılada, özelleştirme kapsamında olmasına karşın, Başbakan Tansu Ç-.ller'ın ısteğı doğrultusunda kapsam dışına çıkanlmasına çalışılan Yenıkoy 'dekı Carlton Otelı'nın arka bahçesının "bedelsız devredılmeyeceğını" belırterek. soz konusu alanın "paylaşılmasını" yazılı olarak ıstedı • OİB yetkılılen. pazarlığı Cumhunyet'e şoyle anlattılar "Başbakanlık bu arazının bedelsız devnnı ıstemıştır Doğrudur, ancak ıstem var dıye, bedelsız devır soz konusu olacak mıdır 1 Nıtekım Başkanımız, Başbakanlık Musteşarlığı'na gonderdığı yazıda, ıdare olarak farklı yaklaşımda olduğumuzu ortaya koymuştur" • OİB yetkılılen, gondenlen yazıva olumlu yanıt bekledıklerını bıldırerek, "Sayın Başbakan bu makul ızah karşısında herhalde. İlle de arazının hepsmı alalım" demeyecektır Zaten bu gıbı yaklaşımlar, daha zıyade çevresındekı 'yesmencıler'ın tutumlarından kaynaklanıyor Makul yolu gosterebılene pek rastlanmıyor" dıye konuştular • 3. Sayfada * Devlet Bakanı Aykon Doğan planlanan önlemleri Cumhuriyet'e açıkladı: --" - ^ Devlet de kemerini sıkacalKAMU HARCAMALARI 1 mıKann uzennde hesap açtıranlardan kımlık sorulacak Kamunun telefon, taşıt, elektnk harcamalan frenlenecek Işyen kıra stopajlan arttınlacak Kavıtdışı ekonomı kayda alınacak Vergı ladesıne Mıllı Pıvango uygulaması cıddı bıçımde düşunüluyor Devlet borçlanması \enne özel sektore dış kredı olanaklan yaratılacak SIRDAŞ HES4PLAR ONCELİKLE TASARRUF tsımsız hesaplarla bankalara para yatıranlardan, hesap 1 mılyar lıranın uzenndeyse kımlık sorulması yoluna gıdıleceğını açıklayan Aykon Doğan, ılen Batı ekonomılennde bu yontemın kullanıldığinı belırterek,"Eğer bız de bunu uygulamış olsaydık, bugun, Mercumek hesaplan muammasını çozmekle uğraşmazdık" dedı 1995 butçesınde 198 tnlyon lıralık açık olduğunu belırten Doğan "Bız devlette tasarruf yapabüıyor muyuz 9 Orneğın, devlette çok yaygın bır cep telefonu kullanma alişkanhğı var Özel sektorde bu yok Devletı ozel sektor mantığı ,1e hareket eder hale getırmek, bu \enmlılığe ulaştırmak lazım " NURSUN HBÎMtafeMİ• 7. Sayfada YASEMtlS KÖŞESt-Cafe Marmara'daki patlamada yaşamıru yitiren \asemin Cebenovan'ın annesi Tuncav ile babası Hikînet Cebenoyan, kızlannın olduğu masadakı "Yasemin Köşesi"ni zivaretleri sırasında gozyaşlannı tutamadılar Hikmet Cebenoyan. "Saldın ne kızıma ne de Kurlar'a vöneliktir. Bu, butun miUete yöneükbir saldındır. Hedef şaşırblmak istenivor. Bunu artık gormelıyiz" dedi. (Fotoğraf YASEMİN KOYUTURK) Kutlar direniyor• Amenkan Hastanesı'nde tedavısı suren Onat Kutlar'ın sağlık durumu cıddıyetını koruyor Cafe Marmara'daki patlamada yaşamını yıtıren Yasemın Cebenoyan'ın aılesı. dun hastaneye gıderek Kutlar aılesıne geçmış olsun dıleklennı ılettı İstanbul Haber Servisi - lentEcevit dun Amenkan Has- The Marmara Otelı'nın gınşın- dekı Cafe Marmara'ya yerleştı- nlen bombanın patlaması sonu- cu ağır varalanarak belden aşa- ğısı felç olan gazetemız yazan Onat Kutlar m sağlık durumu cıddıyetını koruyor Aynı olay- da hayatını kaybeden Yasemin Cebeno>r an ıçın patlamanın ol- dugu yerde oluşturulan "Vase- mın Koşesi"nı ıse genç yaşlı, \uzlerce ınsan zıyaret edıyor Cebenoyan ınağabeyıSinan Cebenoyanl975 vılında Başba- kan Tansu Çiller ın asıstanlığı- nı >aptığını belırterek, Çıller'e, "Lütfen bunlan görun \e başı- nı ean" dedı Cebenoyan ın aı- lesı ve DSP Genel Başkanı Bu- tanesı ne gıderek Kutlar aılesı- ne geçmış olsun dıleklennı ılet- tıler Yılbaşından bır gun once The Marmara Otelı gınşındekı pas- tanede bır paltonun cebıne ver- leştırılen bombanın patlaması sonucu yaşamını yıtıren "Vase- mın Cebenoyan ıçın geçen cu- ma gunu açılan "Yasemin Ko- şesi" genç yaşında terore kur- ban olan Yasemın Cebenoyan ıle sevenlen arasında kopru ol- du Yasemın ıçın açılan anı def- tenne duygulannı aktaran çok sayıda ınsan terore lanet okur ken, "Seni hiçbir zaman unut- MArkauSa. 17,Su.3te GUNDEM MLSTAFA BALBAY Hak Veremedik... Ceza VerelimL Memurların 20 aralık bay- ramının ardından yaşananlar hukumetın hak ıstemeyı ıçı- ne sındıremedığını gosterı- yor Hukumetımız duşundu ta- şındı "Memur kardeşlerımı- ze haklarını veremedik, barı ceza verelım ' kararı aldı 20 aralıktan bu yana Turkıye'nın dort bır yanında yoğun bır fa- alıyet var Hummalı bır çahş- ma Belgeler gelıyor, gıdıyor Gorevlıler mufettışler me- murlarla konuşuyor, bır kez daha konuşuyor Konu mu9 "Soyle hakkını nıçın ara- • ArkasıSa. I 7 ,Sü.3'te Umuda trîlyonluk yolculuk •Turkhalkı, 1994 yılında Mıllı Pıyango, Spor Toto ve Spor Loto'\a 10 tnlyon 105 mılyar lıra yatınrken, dağıtılan ıkramıye mıktan 5 tnlyon 664 mılyar 400 mılyon 933 bın lıra oldu Oncekı > ıllara gore yuzde 30 artış gosteren şans oyunlanndan elde edılen gelırın buvuk bolumu sa\unma ve dığer fonlara gıttı YlMAZKARABACW('mhaberi 1 3 . Sayfada OLAYLARIN ARDENDAKf GERÇEK Dönemece Doğru... Ekonomı bır bılım Ancak yelpazesı genış ve uygula- malı bır bılım Tıp gıbı ekono- mının de dalları var Tıpta unıversıte kursusunde ders veren bır profesor, tedavı ko- nusunda yetersız ve hastası- na sağır bır hekım olabılır Sonuçta hasta olur Ekono- mıde kursuden, yabancı kı- taplarda okuduğu soyut ku- ramları oğrencılerıne aktaran bır profesor ulkede ekonomı yonetımının başına geçınce her şeyı altust edebılır Bu kez hasta olmez, ama çok ağır bır bedelle kendısını to- parlayabılır Bugun Turkıye'de yaşanan olay, unıversıte yaşamı bo- yunca ekonomı kıtaplarında yazıiı bılgılerı oğrencılerıne aktarmaktan başka bır yetısı olmayan, tarıhle, hayatla, devletle, hukukla sıyasetle bır ılgısı bulunmayan bır pro- fesorun elınde ulkenın ne du- ruma duşebıleceğını goster- mektedır Yoksa bır yıl ıçınde Turkı- ye'nın boylesıne tepetaklak olması beklenmıyordu Ne yazık kı ulkeyı boylesı- ne bır açmaza duşurup çu- kura sokan hukumetın bu paıiamento antmetığınde bır seçeneğı gorulmuyor DYP Grubu yaşamından mem- nundur SHP grubu hukume- te, daha da kotusu Başba- kan'a endekslenmıştır Bılgı- sayar çağında yaşadığımız- dan, sıyaset yaşamında ağır- lık taşıyan ya da medyada soz sahıbı olanların sıcıllerı • • • • Arkast Sa. 17, SU 8'de Suriye yine w su'lam ısıüyor • Şam, Guneydoğu Anadolu Projesı'yle bırhkte Fırat üzenndekı hakları yenıden dıle getırmeye başladı Hukumetın yayın organı Teşnn gazetesınde yer alan bır makalede Sunye'nın, Fırat'ın sulannın geçtığı ulkeler tarafından ortaklaşa yonetılmesını ıstedığı yer aldı ŞAM (AA)-Turkıye'nın Fırat nehn uzenn- de gerçekleştırdığı Guneydoğu Anadolu Proje- sı'nın (GAP) Sunye'de büyük bır kavga yarat- tığı bıldmldı Surıye hukumetının >ayın organı Tesrin ga- zetesınde "Surive'nin Su Sorununa Bakışı" adı altında oncekı gun yayımlanan bır makalede Sunye'nın, Fırat'ın sulannın nehnn toprakla- nndan geçtığı ulkelertarafırrdan ortaklaşa ">o- netilmesini" ıstedığı belırtıldı Makalede, GAP' ın Sunye ekonomısı uzenn- de ağır sonuçlar doğuracagı ıddıa edılerek pro- jenın Sunve ıçın sulama ve enerjı alanında ba- zı sorunlarçıkarmasının yanı sıra ulkenın "stra- tejik rekohesi" olarak kabul edılen pamuk ure- tımını duşureceğı ve tanm alanındakı ışçılenn sayısının azaltılmasına neden olacağı one surul- du Sunye nın, Fırat'ın su hacmı kotalannın Turkıye, Sunye ve Irak arasında, bu ulkelenn ıhtıyaçlanna göre dengelı bıçımde paylaştınl- masını ıstedığı belırtılen makalede "GAP, Fı- rat'ın Surive'deki debisini 28 miryar metrekup- ten 13 mihara düşürecek" ıddıasında bulunul- du Sunye'nın kalkınma tasanlan ıçın suya zo- runlu olarak ıhtıyacı bulunduğu belırtılen ma- kalede, Sunye'nın nufus artış oranının yılda 3 6 olduğu topraklannın buyuk bır kısmının çol nıtelığı taşıdığı ve kuraklık çektığı ıfade edıldı DİZÎ Ataturkçu babanın zekı oğlu Erbakan'ın Gumuş Motor oykusu BECOET ONUR yazA m 10. Sayfada
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog