Bugünden 1930'a 5,503,614 adet makaleKatalog


«
»

Cumhuriyetİmtiyaz Sahibi: Berin Nadi Genel VayınYonetmenı Orhan Erinç# Genel Yayın Koordınatoru Hıkmet Çetinka\a0 Yazıışlerı Mudurlerı Ibrahım \ ıldız DınçTayanç(Sorumlu) 0 HaberMerkezı Muduru Hakan Kara # Gorsel Yonetmen Fıkret Eser DışHaberler Ergun Balcı • Istıhbarat YalçınÇakır 0 Ekonomı Bulent kı/anlık 0 Rad\o-T\ U>gar Eremektar • Kultur Handan Şenkoken 0 Spor Abdulkadır V ücelnıan • "ı urt Haberlcr Mehmet Saraç • Makaleler Samı Karaorcn 0 Çevırı Sevfettın Turhan 0 Duzeltme \bdullah V azıcı Yayın K u r u l u l l h a n S e l ç u k (Bajkanı Orhan Erınç, Okta\ Kurtboke Ozgen Acar, Hıkmel Çetınkava, Şukran Soncr. Ergun Balcı, Dınç Ta> anç, İbrahım Yıldız, Orhan Bursalı, Mustafa Balbav. •\nkara Temsılcısi Mustafa Balbay 0 Haber Muduru Doğan \kın Ataturk Bulvarı No 125 Kal 4 Bakanlıklar Ankara Tel 4l95O2O(7hat) Faks 4195027•IzmırTemMİcısı SerdarKızık, H ZıyaBk 1352 S 2 3 Tel 4411220 Faks 44191 r • Adana Temsılcısı Çetin Yığenoğlu, Inönu Cd 119 S No 1 Kat 1 Tel 3522550 Faks 3522570 Muessese Muduru Erol Erkut 0 Koordınalor AhmetKonılsan0Muhaseix BulentYener 0 ldare Huseyın Gurer 0 l^letme Onder Çelık 0 Bılgı Ulem Naü Inal 0 Bılgısayar Sıstem Vlurûvet Çıler 0 Reklam Reba Işıtman 0 Halkla İlışkıkr Nurten Berksoj \ avıınlavan *e Basan \ enı Gun Habçr Ajansv Basm ve \ a>mcıhk \ Ş Turkocagı cad 39 41 Cagaloglu 34334 Ist PK 246 Istanbu1 Tel 0 "" •>> s> ıK p o hal I 8 OCAK 1995 Imsak 5 50 Guneş 7 21 Oğle 12 15 ikındı 14 38 Akşam 16 59 Yatsı 18 24 Görme özürfölere ÖSS ve ÖYS kitapçıgı • ADANA (Cumhuriyet) - Görme ozurlu untversıte adaylan, ÖSS ve OY S'ye gırdıklennde sıkıntı çektıklennı ve bu nedenle başanlı olamadıklannı belırterek, "Kullandığımız yazilarla yazılı OSS ve ÖYS kıtapçıklannın çıkanlmasını ıstıyoruz" dedıler Dr Kazım Çetın Dershanesı'nde Altı Nokta Gorme Ozurluler Derneğı Başkanı Abdullah Kayabaşı ve DT Kazım Çetın'ın de katıldığı basın toplantısı duzenleyen bır grup gorme ozurlu oğrencı şu açıklamayı yaptılar "Her yıl çok fazla savıda olmasa da bır kısım gorme özürlû, OSS \e OYS'ye gınyor Sınav boyunca gorevlı olanlann yardimıyla sma\ sorulannı cevaplandınyoruz Fakat ne kadar guzel okunsa da zamanı yetıştırememe, heyecanımızı yenememızden dolayı kazanmakta güçlûk çekıyoruz " 'Alo Çocuk' servisi kurulacak • \NKARA(UBA)-Artık sokak çocuklan da 'Alo' dıyecek Korunmaya muhtaç sokak çocuklannın hemen başvurabıleceğı 'Alo Çocuk' ser\\s\ kurmak amacıyla harekete geçtıklennı açıklayan Sosyal Hızmetler ve Çocuk Esırgeme Kurumu Genel Muduru Zuhal Arnaz, "Alo Çocuk servısı gıbı, ücretsız çocuk evlen, kreş ve günduz bakımevlen de hızmete gırecek" dedı Phoebe Cates sinemaya döndü • Çeviri Servisi - Sınema dunyasınin egzotık guzelı Phoebe Cates uç yıl aradan sonra Pnncess Caraboo' ıle tekrar kameralann onune geçtı Unlu aktor Kevın Klıne ıle e\lı olan sanatçı. doğum nedenıvle sınemaya ara vermıştı Bugun 28 yaşında olan Phoebe Cates, fılm sanatçısı olan anne ve babasının ızınden gıderek 14 yaşında kameranın onune geçtı Rus ve Çınlı kanşımı guzellığı ıle genç yaşta dıkkatı çeken sanatçı 'Blue Lagoon' fılmı ıle yonetmenlenn peşınde koştuğu bır ısım halıne gelmıştı Validen sigara yasağı • ERZINCAN(AA)- Erzıncan Valısı Recep \azıcıoğlu kamu kurum ve kurulu^lannda getınlen "sigara ı<,me yasağı"na u\ulmamasına tepkı gosterdı Yazıcıoğlu, vatandaşlardan gelen ıstek uzenne valılıkçealınanbır kararla Erzıncan'dakı kamu kururn ve kuruhışlannda oluşturulacak "sigara odalan' dışında sigara yasağı getınldıgını hatırlattı \asağa uyulmadığının gorulduğunu belırten Vazıcıoğlu, bunun, kunım amırlennden kaynaklandığını soyledı IVasıl bir ulusal çevre?' • ANKARA (UBA)- Toplumsal Ekonomık, Sıyasal Araştırmalar Vakfı (TESAV), 10 ocak salı gunu Anadolu Kulubu'nde "'çevre sorunu' ve "nasıl bırulusal çevre polıtıkası" konulu toplantı yapacak "Nasıl bır ulusal çevre" sorusuna yanıt aranacak toplantıda Tanay Sıtkı Uyar "'Çevre Sorunu Çevre-Enerjı ve Ekonomı ModeU". Yucel Çağlar '"Kırsal Çevre Sorunlan". Melıh Tan "Enerjı Uretımı \e Tuketımınden K.aynaklanan Çevre Sorunlan" Zeynep Arat " Çevre Sorununun Hukukı \hlakı ve Felsefı Yonlen", Yunus Murat Guztokluğu ıse "Katı Atık Yonetımı" Lonusunda gorüşlerını açıklavacaklar Zevklibir yanşma hğıazır Çeviri Servisi - İngiltere'de bu gunlerde heyecanh bir hazırlık vaşanıyor. İngiliz patencileri ve halk, Fens yanşmalannın yapıiacağı gunu bektiyor. Cambridgeshire'ın Earith yöresi yakınında yanşmaya hazırianan İngiliz patencileri, bir bakıma kışın da tadını çıkarnuş oluvorlar. Doğanın kucağında. tertemiz havada yaptıklan antrenmanlar, onlar için çalışmaıun da ötesinde bir ze\ k haüne geliyor. Lstelik yanşma için beliıiennüş kesin bir tarih yok. \çık havada yapdacağ) için tek koşul havâlann soğukluğunu koruması ve yerdeki buzlann erimemesi. \ncak patencilen surekli izkyen konuklar eksik degil. Bunlann başında da gazete \e televizyon muhabirteri geliyor. Fens yanşmalan diye anılan bu spor olay ı, Ingiltere'de halktan buyiık ilgj gördüğiınden, hazırlık asaması bile İngiliz basınınca yakından izleniyor. 1995 yılı Bütçe Yasası'nda, öğrenci katkı paylannın ikinci taksitine ilişkin madde, çelişki yarattı Universitede katkı payı hflmecesiEMİNE KAPLAN ANKARA-Mılh Eğıtım Bakanlığı ve Yuksekoğretım Kurulu'nun (YOK) yuzde 180 oranlara v aran artış ıstemı- ne karşın, De\ let Bakanı Azimet Köy- lüoğlu'nun dırenmesıyle yuzde 54"te kalan yuksekoğretımde harç zammı, 1995 yılı Butçe Yasası'yla yenıden gundemegeldı Butçe Yasası'nda ünı- versıte harçlannın ıkıncı taksitine yuz- de 50 zam vapılmasına ılışkın madde- nın "mgulanmayacakhükumler'* bas- lığı altında yer almasına anlam venle- medı Mılh Eğıtım Bakanlığı ve Yuk- sekoğretım Kredı ve Yurtlar Kurumu Genel Mudurlüğu (Yurt-Kur) >etkılı- len, ılgılı maddenın 1995 yılı ıçınde uygulanacağını behrtırken YOK yet- • 1995 yılı Butçe Yasası'nda yuksekoğretımde öğrencılenn katkı paylannın ıkıncı taksıtlennın yüzde 50 zamlı alınmasına ılışkın maddenın 'uygulanmayacak hukümler' başlığı altında yer alması, bakannk, YÖK ve Yurt-Kur Genel Müdürlüğu arasmda bır dızı çelışkılı açıklamaya yol açtı. •Mılh Eğıtım Bakanlığı ve Yurt-Kur yetkılılen, katkı paylannın zamlı ahnmasının unıversıtelenn ıkıncı yanyılında uygulanacağını behrtırken, YÖK yetkılılen. yasa hükmünun anîaşılamadığını ve Malıye Bakanlığf na gorüş sorulacağını söyledıler kılılen. yasa hukmunun anîaşılamadı- ğını ve Malıve Bakanlıği'nın goruşu- nun alınacağını bıldırdıler 1995 > ılı Butçe Yasası, unıversıteler- de oğrencılerden alınan oğrenım harç- lannı **bilmece">e donuşturdu Yasa- da unıversıtelerde oğrenım harçlan- nın ıkıncı taksıtlennın vuzde 50 zam- lı alınması öngörulürken bunun da öğ- renım kredısı venlmek üzere Yurt- Kur a aktanlması ıstemı dıkkat çektı Bütçe Yasası'nın ılgılı 72 maddesı (ı) fıkrasında şovle dendı "23.7.1994 tarihınde Bakanlar Ku- rulu karany la öğrencılerin can maliyet hesaplanna gore belirienen yuksekog- retim katkı paylannın 1995\ılınateka- bul eden ikinci taksitteri vuzde 50 faz- lasıyla tahsil edılır. L nı>ersıtelerce tah- sil edilen tutar oğrenim kredısi veril- mek uzere V ukseköğretim Kredi ve Vurtlar Kurumu'na aktanlır. Katkı pa\lannın tamamını odeyvn bğrenci- lerden farkı tahsil edilir." Bu maddenın Bütçe Yasası'nın "u>- gulanmayacak hukümler" başlığı al- tında >er almasına ıse anlam venleme- dı Yasa hükmünun. Butçe Yasası'nın TBMM Genel Kurulu ndagoruşulme- sı sırasında venlen onergeyle kabul edıldığı belırtıldı Mıllı Eğıtım Bakan- lığı ve Yurt-Kur yetkılılen, "uygulan- mavacak hukümler'' bolumunun oğre- nım harcına zam yapılması maddesını bağlamadıgını belırterek oğrenım harçlannın ıkıncı taksıtlennın yuzde 50 zamlı alınacağını belırttıler YOK Başkanı Prof Dr Mehmet Saglam Cumhuriyet'e yaptığı açıkla- mada yuksekoğretım harçlanna yapı- lacak venı bır zammın yalnızca Ba- kanlar Kurulu karany la alınabıleceğı- nı kaydederek ılgılı yasa hukmunun anîaşılamadığını ve Malıye Bakanlı- ğı'nın goruşunun alınacağını vurgula- dı Prof Dr Sağlam "Bmlebır kara- nn Bütçe Vasası'nda alınması vasala- ra arvkındır. Bu ancak Bakanlar Kuru- lu karany la alınabilir. Ne olduğunu, na- sıl bır ışlem v apılacağını bız de anlama- dık. Resmı Gazete'de yayunlandığı za- man gorduk 1 " dıye konuşru Unıversı- teçevTelenıse vasahukmunu "oğren- cinin bir cebinden ahnacak paranın öburcebineogrenim kredısi olarak ko- yulması" olarak değerlendırdıler YOK yetkılılen, oğrencılerden ahna- cak harç paralannın kesınlıklebaşka bır kurum >a da kuruluşa aktanlamayaca- ğını beiırterek, "Yasagereğibuparayal- ruzca oğrendnin beslenme \e sağkk p- derierine harcanabtlir. Bu duzenleme yalnızca\ urt-kur"a kaynakvaraulma- sı Hjın vapılmış olabılır. Dev let boy lelik- \e oğrencıve vardını vapıvorniuş gıbı ota- cak, ama kandıraeak" dedıler 89'lular olarak tanımlanan sağcı gençler 68 Kuşağı'nın değerlerine karşı çıkıyor Alman gençliğinde ırkçı yönelim •Almanya'da ortaya çıkan yenı sağcı genç kuşak, ulusçu bır eğılımle, yenıden Hıtler donemının düşun adamlanna yönehyor Bu gençler. savaş sonrası yıllarda ortaya çıkan ve ulusal değerler yenne demokratık değerlere bağlı kalınmasını öğütleyen "anayasal vatanseverhk" kavramına şıddetle karşı çıkarken, yabancılara yönehk saldınlan da övgüyle karşılıyor Çeviri Servisi - Oldukça hareketlı. ıyt gıyımlı delıkanlılar barlarda derneklerde ve unıversıte kampuslannda bır araya geliyor, tanh, felsefe ve Alman ulusunun durumu gıbı konulan tartışıyorlar Başlan dık, kaşlan çatık bu gençler Ernst Jiınger, Carl Schmairt veMartin Hekfcgger gıbı Nazı akımıyla ılıntılı duşun adamlannın ya da Ernst Noltegıbi 'soykırımın, Bolsev ik ey lemlerine bir tepkı olarak değeıiendirilmesi gerektiğini' savunan değışımcı tanh uzmanlannın yapıtlannı yanlanndan ayırmıyorlar Sözu edilen, Almanya >a yenı bır kımlık kazandırma konusunda kararlı sağ goruşlu. genç ve hırslı yenı aydınlar kuşağı Bu kuşak banşçıl devnmı yaşamlannın tek hedefı sayan 89'lular olarak tanınıyor 89'lulann en buyuk duşmanı ıse koklen 1968 yılının oğrencı ayaklanmalanna uzanan,25 yıldır Almanya'ya egemen olan lıberal goruşun tohumlannı atan 68'hler Kuşağı 68'lilere saltanat suçlaması Almanya'ya saydam ve aydınlık bır toplum kazandırmaya çalışan artık yaşını başını almış ve hukumetın saygın konumlannda gorev yapmakta olan 68'hler başkaldıran genç sağ kanat tarafindan saltanat surmekle suçlanıyor 18 ıle 28 yaşlan arasındakı gençler ulusal eğılım konusunda artık farklı bır goruşe sahıp Bu gençler, ulusal kımlıklennın ne olduğu, sıyasal açıdan dunyadakı konumlannın ne durumda oiması gerektığı gıbı sorulann yanıtlannı araştınyorlar 89'lular Batı Almanva'nın faşızm ve komunızmı reddedıp Batılı değerlen benımseyerek kendı kımlığını belırlemekle bırlıİcte, başkentı Berlın'e eskı nıtelığını kazandıran yenı Almanya'nın ortak bır ulusal kımlığı paylaşmak zorunda olduğuna ınanıyorlar Bu nedenle, btrleşık cumhunyet ıçınde eskı Batı Alman değerlennı korumaya çalışan yazar Gunther Grass ve duşun adamı Jurgen Habermas gıbı kışıler bu kuşağın şımşeklennı uzenne çekıyor Almanya'nın yenı kuşak ekınsel kahramanlan arasında, II Dunya Savaşı sonlannda bağlaşıklarla ışbırlığı yapan Mmanlan vatan haını olmakla suçlayan fılm yapımcısı Hans Jurgen Syberberg Berlın Duvan'nın yıkılmasından sonra Almanya'nın bırleşmesını şıddetle savunan oyun yazan Botho Strauss gıbı adlaryeralıyor Hitler'in sevdiklen revaçta Alman tıyatrolannın çoğu Almanya'nın ozgun kımlığıne yenıden kavuşması amacıyla Goethe, Schiller ve HhJer'ın en sevdığı duşun adamı olan Nietzsche gıbı klasık yazarlardan medet umuyor "Aydınlardan oluşan bir seçkinler sınıfının" yaratılmasına çalışan sağ kanat aydınlanndan ve haftahk "Junge Freiheit" (Genç Ozgurluk) dergısının yazıışlen sonımlusu 24 yaşındakı Roland Bubik genç Mmanlann Anglo- Amenkan kulturune karşı çıkmalanndan son derece hoşnut olduğunu belırtıyor Daha yaşlı Almanlar arasında ıse ulusal kımlık konusunda bır bakıma daha ılımlı bır tavır gozlenıyor Strauss ve benzen yazarlar artık kendılennı sağ kanadın bır üyesı olarak tanıtmaktan çekınmıyor ve iavaş sonrası yıilannda ortaya çıkan ve ulusal değerler yenne demokratık değerlere bağlı kalınmasını oğutleyen "anayasal vatanseverlik" kavramına karşı çıktıklannı açıkça dıle getınyor Geçen yıl Der Spıegel dergısınde yayımlanan ve sol kesımı hedef alan yazısı ıle Strauss ulkede buyuk bır yankı uyandırdı Strauss yazısında, sağ kanadın yabancılara yonelttığı saldınlann kutsal ayınsel bır nıtehk taşıdığını \e bu eylemlenn ulusun temızlenmesı yolunda bır sureç olduğunu dıle getınyordu Almanya'nın yenı ulusal kımlığıne kavuşması çabalan çeşıtlı çevfelerce de farklı bıçımlerde yorumlanıyor Bırçoğuna göre ulusal kımlık sorunu onem taşımakla bırlıkte, Almanya'nın bunu başarabılmesı geçmışını lyı bır bıçımde ele almasına bağlı Ulusal kımlık arayışma kendılennı adayanlann büyuk bır bolumu ıktıdardakı Hınstıyan Demokratlar Bırlığı'nın uyesı Ancak bu topluluğun etkısı, Avrupa'nın butunleşmesınden yana olan Başbakan Kohl olduğu surece kısıtlı kalacak 1996 yılında çekılme sözu \eren Kohl'den sonra yenne geçecek Wolfgang SchauMe dönemınde neler yaşanacağı bılınmıyor Ancak Schauble ulusal kımlığın ateşlı bır savunucusu olarak tanınıyor Komşu ulkeler Schauble' ın başbakan oiması durumunda ulkenın geleceğı ıie ılgılı pek ıvımser olamavacaklannı belırtıyorlar Yükseköğretime geçiş yeniden düzenlenecek ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Mıllı Eğıtım Bakanı Nevzat Ayaz, öğrencılenn yuk- sekoğretıme geçışlen sırasında olçut alınan genel kultur temel bılımler bılgısı ve alan bılgısı programlannın yenıden değer- lendınleceğını soyledı Orta- okullarda meslek tanıtımına ge- çıleceğını, "çok programlı ü- se"uy gulamasının yay gınlaştın- larak unıversıtelerde yığılmala- nn onleneceğını kaydeden Ayaz. projelenn 1996 yılı ıçın- de toplanması planlanan 15 Mı- lı Eğıtım Şûrası'ndakararabağ- lanacağını bıldırdı Ayaz eğıtım alanma bakan muhabırlere verdığı yemekte. 15 Mıllı Eğıtım Şûrası'nda ele ahnacak alt konulardan bınnın "ilköğretimveyönlendirme'' ol- duğunu belırterek bu bolumde oğrecının, kendısını ve meslek- len tanımasının sağlanacağını soyledı Ortaokulda meslek ta- nıtımıyla, yükseköğretime de- vam edemeyen öğrencılenn meslek kazanmalannın sağlana- cağını belırten Ayaz. "çokprog- ramh lise" uygulamasının yay- gınlaştınlarak devam edeceğını, bazı lıselenn de "ihtisas okulla- n"olarak duzenleneceğını soy- ledı Ayaz, şûrada, "yükseköğ- retime geçişin yeniden duzenlen- mesi" konusunun da ele alınaca- ğını belırterek, yükseköğretime dev am edeceklerde aranacak nı- telıklenn, genel kultur temel bı- lımler bılgısı ve alan bılgısı programlannın yenıden değer- lendırıleceğını kaydettı Ayaz. 1994 yılı çalışmalannı anlatırken de oğretmenlenn ekonomık açıdan guçlendınl- mesı ıçın sadece 1 -4 derece kad- roda gorevlı ogretmenlere ven- len ek gosterge uygulamasının, 5-9 derecede gorev lı çalışanlan da kapsayacağını sovledı Oğ- retmenlenn fıılı hızmet suresı- nın 15 ay uzennden hesaplan- masına ılışkın yasa tasansınm TBMM'de olduğunu anlatan Ayaz. "Ögretmen Yetiştirme Koordinasvon Kurulu" oluştu- rulması ve oğretmen lısesı me- zunlannın. oğretmen ve eğıtım uzmanı yetıştıren fakultelere sı- navsız gırmesıne ılışkın ıkı yasa taslağı hazırlandığını soyledı mm
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog