Bugünden 1930'a 5,502,890 adet makaleKatalog


«
»

8OCAK1995PAZAR CUMHURİYET SAYFA VJÜNÜN A* ÎLMLERl TELEVIZYON 17 08.30 TRT1 MACERA 08.50 Kanal6 DRAM 09.50 Interstar _\ GULDURU 10.00 TRT2 DRAM 10.10 TGRT MACERA 10.30 Kanal D MACERA 11.40 atv MACERA 72.00 ShovvTV MACERA Tuzsuz Deli Bekir Mahallenin kabadayısı ile arkadaşlannın maceralan- nı konu alan filmin yönetmenı Yılmaz Atadeniz. Oyuncular: Deniz Gökçer, A. Eldem. YanşAü (The Horse in the Gray Flannel Suit) - Bir gencin atı, bir kampanyada önemli rol oynar. Yön: Norman Tokar. Oyn^Dean Jones, FredClark, D. Baker(1969). Şaşkın Ördek Sevgılısıyle evlenebilmek için hırsızhk yapan fakır gencin öyküsü Yön: Ümit Efekan. Oyn: Ilyas Sal- man, Pembe Mutlu, Adile Naşit. , . . - Acı Hasat (Bittere Ernte)- Polonya. Bir köylü, Nazilerden ka- çan kızı evıne alır. Yn: Agnieszka Holland. Oyn: Ar- mm Mueller-Stahl, Elisabeth Trissenaar (1984). Cesur Kaptanlar (Captain Courageus) - 1973 yapımı klasiğin TV u>arlaması. Zengin çocuk, korsanlann eline düşer... Yön Harvey Hart. Oyn: Karl Malden(1977, 1 lOdk). Suzanne ve Leonard (Suzanne and Leonard)- Polisten ve hapishane ar- kadaşlanndan kaçan bir genç, kaçırdığı lcıza âşık olur. Yön- John Hılbard. Oyn Pemılle Falck, Ole Meyer. Karaoğlan Baybora'nın Oğlu Karaoğlan. Baybora"nm izini bulmak için Bizans'a gider. Suat Yalaz'ın yönetmenliğini yaptığı fılmde Kartal Tibet ve Eme! Turgut başlıca rollerde. Battal GazPnin Oğlu Babasının ıntıkamını alan cengavenn kahramanhk öy- küsü. Yönetmen: Natuk Baytan. Oyuncular: Cüneyt Arkm ve Zerrin Arbaş (1974). 13.05 / TRT 2 / Gazap Uzümleri Aynntth bilgi yanda 13.10 Kanal 6 MACERA 13.10 HBB MUZİKAL 13.30 Kanal D MACERA U.00 ,... Interstar MACERA 74.20 GULDÜR 76.00 Show TV V GÜLDURU 76.00 Kanal D MACERA 16.40 atv DUYGUSAL 76.45 Kanal 6 GERİLİM 18.00 TRT 3 TARİHSEL 78.00 ShowTV MACERA © 19.30 aty . GULDURU 79.50 Kanal 6 MACERA 20.70 Kanal D f 20.20 , . . ShovvTV MACERA 21.10 atv MACERA 27.75 , . . Interstar MACERA 22.40 Kanai6 POÜSİYE Ayşecik ve Sihirü Cüceler Bir masaldan hareketle gerçekleştınlen çocuk filmi. Filmin başlıca rollerini Zeynep Değirmencioglu ve Metin Serezlı paylaşıyor. Koro (Second Chorus) - tki müzisyen, bir gûzel için reka- bete girer.. Yön: D H.C. Potter. Oyn: Fred Astaire, Pa- ulette Godard, Artie Shaw ve ork. (1940, 83 dk). Sihirli Kristal (Cnstal Eye) - Serüvenciler Afganistan'da 'Ali Ba- ba'nın hazınesini arar... Yön. Joe Tornatore, Oyn: Ja- meson Parker, Cynthia Rhodes. (1988, 100 dk). Üçkâjhtçılar (Stıng 2) - 1940, New York. Üç ortak, bir dolandın- cıya tuzak hazırlar. Yön: J.P. Kagan. Oyn: Jackie Gle- ason. Mac Davis. Ten Garr, K. Malden, (1983). Koftehorlar4 (Meetballs 4)- 'Köftehorlar'ın birbirinden körü serü- venlennın dördüncüsü. Yön: Bob Logan. Oyn: Corey Feldman, Jack Nance, Sarah Douglas. Paketteki Adam Istanbul'da ı^ arayan bir adaman başından komik olay- lar geçer. Samı düçli'nün yönettiği filmde Ilyas Sal- man ve Funda Yanılmaz. Fadime Kımsesız bir kız istemeden kendini bir soygun olayı- nın içinde bulur. Türker Inanoğlu'nun yönettiği film- de Fihz Akın ve Kartal Tibet rol ahyor (1970). Küçük Ev Sezer lnanoğlu ve Necla Nazır'ın başrolünü paylaş- tıklan filmde bir aılenin öyküsü konu ediliyor. Filmin yönetmenı Safa Önal (1977). Dokunulmazlar (The Untouchables) - 1930, ABD, içki yasağı döne- mi. FBI, gangsterlere savaş açar. Yön: Brian de Pal- ma. Oyn: Kevin Costner, S. Connery, R. de Nıro. Sisi ve İmparator Busesi (Sisi und der Kaiserkuss) - Rommy Schneider'i üne kavuşturan 'Sisi' fılmlenni hiciv denemesı. Yön: Chnstoph Böll Oyn: V. Wagner, N. Tavernier(1991) King Kong (King Kong) - ABD'li petrolcüler, Endonozya'da (Cing Kong'un rahatını kaçınr... Yön: John Guillermin. Oyn: JeffBndges, Jessica Lange, C. Grodin (1976). Talih Kuşu Kaybettiğı bilete büyük ikramiye çıkan hamalın gül- dürüsü. Kartal Tibet'ın yönettiği filmde Kemal Sunal ve Yasemin Yalçın rol ahyor (1989). Emirler Zinciri (Chain of Command) - Bir 'kahraman', Ortadoğulu teröristlere savaş açar... Yön: David Worth. Oyn: Mic- heal DudikofF, Todd Curtis. Güzel Polisler (Beaty Investigators) - Kanal D, yönetmen ve oyun- culannı behrtmediği için bunun nasıl bir fılm olduğu- nu bılemıyoruz. İlkKan (First Blood) - Bir kasaba şerifi, Vietnam gazısi Ram- bo'ya 'takmıştır'. Yön: Ted Kotcheff. Oyn: Sylvester Stallone. R. Crenna, B. Dennehy (1982, 97 dk). Rocky4 (Rocky 4) - Rocky, bu kez bir Rus azmanına dersini veriyor... Yön: Sylvester Stallone. Oyn: S. Stallone, Dolph Lundgren, Carl Weathers, Talia Shire (1985). Kickboxer 4 (Kickboxer 4: The Agressor) - Arka arkaya dizilmiş kavga sahneleri... Sadece bu türün meraklısına. Yön: Albert Pyun. Oyn: Tom Po, Sascha Mitchell. BıçakSırtı (The Criminal Mind) - Biri savcı, öteki gangster iki kardeşin çatışmalan... Yön: Joseph Vittorie. Oyn: Ben Cross, Frank Rossi, Tahnee Wekh (1993). UJ59 / TRT 2 i Gazap Ozümleri Aynntıh bilgiyanda 23.00 ,.., Show TV VZ> GÜLDÜRÜ 23.00 atv KORKU 23.50 KaralD MACERA OO20 . . . ShcvvIVV GULDURU OO.20 •m-i PO-İSİYE OC30 Kanal 6 PCLİSİYE Fakir ve Zengin Para sahibi olduktan sonra yollannı şaşıran iki arka- daşın öyküsü. Yön: Nazmi Ozer. Oyuncular: AH Poy- razoğlu, Ceyda Karahan (1976). Cehennem Gecesi (Hell Night) - Bir katılin ruhu, dört gence terörestirt- tinr... Yön: Tom DeSimone. Oyn: Linda Blair, Vin- cent Van Patten, PeterBarton (1981, 101 dk). KiralıkAjan (Laissez Tirer les Tireurs) - FBFa çalışan adam, fü- ze yönlendırme aletinin peşıne düşer. Yön: Guy Lef- ranc. Oyn: Eddıe Constantine, Guy Trejean (1963). Yabaniler (Savages) - îlkel orman kabilesi 19. yüzyıl tngiltere- si'ne 'ışınlanır'. Yön: James Ivory. Oyn: Levvis J. Stad- len, Ann Francine, Thayer David (1972, 105 dk). Gorüin Maceraları (Le Gorille - Le Pave du Gorille) - Yönetmen: Chris- tine Gouze-Renal. Oyuncular: Karim Alloul, Franço- ıs Perier, Robert Hossein. BuzKadm (Lady Ice) - Ovunculannı harcayan vasat bir soygun filmi Yön: Tom Gries. Oyn: Donald Sutherland, Jen- nıfer O'Neıll, Robert Duvall, Patrick Magee (1973). © Yerlifilmler Yabancı filmler @izleyln ©Orta Halli /Değmez TKT2 22.501 Atilla Dorsay, ilkini bugün yayımlayacağı kuşakta, sinema tarihinin 'basamak' filmlerine yer veriyor Ekranda siııeıııamıı 100. yılı şöleııi Der letzte Mann ' Yönetmen: VV. R. Murnau / Senaryo: Carl Mayer' Görüntü: Karl Freund, Robert Baberske / Müzik:Giu$eppe Becce / Oyuncular: Emil Jannings, Maly Delschaft, Hans Unterkircher, Max Hiller/ 1924 Almanya yapımı, 86 dakika < Sessiz, siyah - beyaz. TV Servisi- AtilLaborsay'm "Si- nema Tarihinden Bir Yaprak" programı, daha önce de duyurduğu- muz gibı bu haftadan ıtıbaren "Sine- ma 100 Yaşında" adını ahyor. Dor- say yeni programında, sinemanın 100. yıh onuruna, geçmışten günü- müze, bu sanatın önemli yapıtlannı gösterecek. İlkolarak, Alman dışavu- rumcu sinemasının başyapıtlanndan "Son Adam" ekrana gehyor. Otel Atlantic'in kapıcısı (Emil Jannings) saygı gören bir adamdır Yaşadığı yoksul semtin insanlan, ona, ışıltıh ve zengin dünyanın tem- sılcisi gözüyle bakar. Ancak bir gün, otel yöneticisi (Hans Unterkirch- ner), adamın kapıcıhk görevi için yaşlı olduğu kanısına vanr ve onu ru- v alet bekçisi yapar. Onuru zedelenen adam, çok utanır ve bu 'sosyal dü- şüş'ü evdekilere anlatmaya cesaret edemez. Yeğeni evlenirken, kapıcıhk üniformasını çalar. Düğüne eski say- gın görünüşüyle katılmak istemiştir. Ancak, foyası ortaya çıkar. Aşağıla- nır. alay edilir. Günün bırinde otele zengin bir konuk gelip, kucağında ölünce, bütün parası ona kalır. Kapı- 'Son Adam', başrol oyuncusu Emil cılıktan tuvalet bekçiliğine düşürülen bu "son adam". artık herkesin yal- taklandığı, çevresinde dört döndüğü zengin bir müşteri olmuştur... Murnau ve senaryo yazan Carl Mayer, çaptan düşen, sonra, biraz zorâki de olsa yükselen kapıcının öy- küsüyle toplumsai bireleştinden çok, psikolojik bir trajedı amaçlamışlar- dı. Yönetmen. kamerayı sinema tari- hine geçecek biçimde kullanarak, olaylann geçtiği ortamı kapıcının gö- Jannings'in aynı zamanda son sesli filmL zünden. öznel bıraçıdan veriyor. Bu amaçla. Mumau ve kameraman ar- kadaşı Karl Freund, bir tür kamera vinci geliştırmişlerdi. Freund, gerek- tiğinde kamerayı göğsüne bağhyor- du. Filmin gıriş bölümünde, bir ınsa- nın gözleri yerine geçen kamera. asansörle aşağı iniyor ve döner kapı- ya ıleTİiyor. Bu ve kapıcının çaresiz- liğini yansıtan düş bölümleri çok ün- lüdür. Friedrich Wilhelm Mumau (1888- 1931), büyük tiyatro adamı Max Re- inhart'ınkeşfettığıbirvetenekti Sa- nat tarihi okumuş ve üniversıtede ti- yatro çahşmalanna katılmıştı. Daha sonra tiyatro yönetmenliğı ve oyun- culuğu da yaptı. 1919'da "Mavıli Çocuk" (Der Knabe in Blau) ile ilk filminı çekti Bu vebaşkaçalışmala- n kaybolmuştur. 192l"de çektiği "Nosferatu", ilk büyük başansı ol- du. Bırkaç yıl sonra, 5 yıllık bir söz- leşmeyle Hollywood'a gıttı. Yapım- cı Fox şirketi "Our Daily Bread'' (1929) fılmini, isteğı dışındadeğişti] rince, Mumau Hollyvvood'dan ayri't larak, Pasıfik kıyılanna gıttı. Bura-f da, ünlü belgeselcı Robert Flahertji ile bırlikte "Tabu"adlı bir fılm ger} çekleştırdi, ama, sınemalarda göste» rilmesine az bir süre kala, trafik ka| zası sonucu öldü i 1922'de Amerika'ya giden Ernst Lubitsch bir yana bırakılırsa, Mur-f nau ve Fritz Lang. klasık Alman si* nemasının en yaratıcı iki yönetmej niydi. "Son Adam". klasık Alman sinemasının olgunluk yapıtı olarak kabul edilir. Bu, Mumau'nun, özgür» ce çekebıjdıği son fılmiydi J Nijat Özön "Sinema ve Televizr yon Terimleri Sözlfiğü"nde (Türk Dil Kurumu Yayınları, 1981, s. 83) dışavurumculuğu şöyle anlatıyor! "İlk Dfinya Savaşı'ndan sonra Al} man sinemasında sırasında ortaya çıkan bir adam. Genellikle güze| sanatlardaki Dışavurumculuk akı- mından, bu arada en çok da ti\atj- rodaki dışavurumculuktan etkit- lenmiştir. Sinemadaki dışavurumj- culuğun başlıca özellikleri şunlarr dır: Insanın en gizli vönlerini açı>- ğa çıkarmava çalışan bir anlatıni yolu; bazen bir gölge kadar silikj, bazen korkunç bir dev kadar güç- lü özyapılar; bu özyapıları çevrele»- yen şaşırtıcı korkunç bezemler;int- sanların ve nesnelerin görünüşfini bu bezemlerdeki şaşırtıcılığa yaki- laştıran aydınlatma biçimi; dü> lemsel, korkunç olaylar; ağır, ezij- ci, sıkıcı, bunalticı, karabasanlı bir hava; ağır, abartmalı, ağdalı bif- oyun. tlk önemli filmi "Das Kabir nett des Dr. Caligari" (1919) ol}- duğündan, sinemada bu akıma Caligaricilik de denir." * 'Kayıp Aranıyor' programına 3 bin 550 başvuru yapılırken 'devlet kapısında' 350 dilekçe var Halk, özel TV'leri polise tercih ediyor • Kayıplar, özel TV programımn verilerine göre en çok Marmara bölgesinde oluyor. atv'de bugün 18.20'de ekrana gelecek 'Kayıp Aranıyor' programına, polise yapılan başvurulann 10 katı bildirimde bulunuluyor. Program konusunda, başvuranlan en çok şaşırtan ise yapımcılann 'para istemiyor' olması. HALİL NEBİLER Sosyolojide "tampon kurum" deyimi vardır. Ulaşım yetersizse, or- taya çıkan dolmuşçuluk, adliye ye- tersizse ortaya çıkan senet mafyası, konut sorunu varsa behren gecekon- dulara "tampon kurum" deniyor. Bir tampon kurum da televizyon- lanrruzda ortaya çıktı. "Kayıp Ara- nıyor" programı. Evden kaçan ço- cuklannı ya da eşlerini, akrabalannı ararken polisten yeterince yardım geldiğine inanmayan kişiler, artık po- lis yerine bu televizyon programına başvuruyorlar. '' Kayıp Aranıyor'' programı yetki- lilerinden Mahmut O\ür'ün verdi- ğirakamlaragöre polistekı bu tür baş- vurulann sayısı 360 civanndayken kendilerine 3 bin 550 dolayında baş- vuru yapılmış. "Kayıp Aranıyor" elemanlan, oturup kendilerine yapılan başvuru- lann istatistikkrini hazırlamışlar. Bu- na göre kayıp başvurulannın yüzde 35'i İstanbul'dan, yüzde 8'i Anka- ra'dan, yüzde 6'sı fzmir'den, yüzde 3'ü Adana'dan yapılmış. Programa sadece Türkiye'den değil, yurtdışın- dan da başvurular olmuş. Ömeğın. Almanya'da oturan 22 kişi, Fran- sa'dan 3, ttalya'dan 3 ve diğerülke- lerden 12 kişı, yakınlannı bulabilmek için "Kayıp Aranıyor"a başvurmuş- lar. Pekiyi, en çok kimler kaybolmuş? Ekibin istatistiklerine göre 15-25 yaş grubu kayıpların yüzde 35'ini, 25-35 yaş grubu yüzde 20'siıu, 35-45 yaş grubu ise yüzde 15'ini oluşturu- yor. Istatistiklerde dikkat çeken bir nokta da şu: Kayıplar en çok kentleş- menin ve sanayileşmenin yoğunluk kazandığı Marmara bölgesinde mey- dana geîiyor. Üstelik bu bölge tüm kayıplann yüzde 44'üne sahip. Ka- yıplann yaklaşık yüzde 80'i okuma bilmeyenler ve ilkokul mezunlann- dan, yüzde 15'i ortaokul ve hse me- zunlanndan, yüzde beşı ise yukseko- kul öğrencisı veya mezunlanndan oluşuyor. Kayıp başvurulanna söz konusu kişilerin yüzde 65'inin yoksul kesım- den, yüzde 30'unun ise orta halli ke- simlerden geldiği, üst gelir grubun- dan hiç kımse için programa başvu- rulmadığı belirtiliyor. Yine ıstatistiklete göre kayıplann yüzde 35'ı evını terk etmiş. \ üzde 19'ubirzamanlarevlatlıkverilenço- cuklardan, yüzde 32'si ise bilınme- yen nedenlerden kaybolanlar. Program yetkililen. kendilerine başvuranlann en çok kayıplann bu- hınması karşılığmda para istenme- mesine şaşırdıklannı belirtiyorlar. TRT2 i3.05\ 'Sinema ve Edebiyat' kuşağında, John Ford'un birbaşyapıtı yayımlanıyor 4 Vaat edflmiş topraldarda 9 sııııf savaşı The Grapes of Wrath / Yönetmen' John Ford Senaryo: Nunnally Johnson (John Steinbeck'in romanmdan). Görüntü: Gregg Toland / Müzık: Alfred Newman ' Oyuncular: Henry Fonda, Jane Darvvell, Doris Bovvdon, Russell Simpson, John Carradine, Charle> Grapewin / 1939-40 ABD yapımı, 129 dakika 1940ta Oscar kazanan filmin bir sahnesinde (soldan sağa) Jane Danvell (yardımcı kadın oyuncu Oscarı), Shirley Mills, Darryl Hickman, Frank Sully. Eddie Quillan, Doris BOH- don, Russell Simpson, Frank Darien, Henry Fonda, O. Z. VVİıitehead ve John Carradine. TV Servisi - Rekin Teksoy, "Sinema ve Edebi- yat kuşağında bugün, John Ford'un başyapıtlann- dan birini gösteriyor: "Gazap Uzümleri". John Ste- inbeck'in bizde büyük ilgiyle okunan romanından yapılan uyarlama, toplumsai sinemanın klasiklen ara- sında yer ahyor. Birçok eleştirmene göre bu fılm, yö- netmenin en önemli çahşması. Öykü, sansürün dayat- masıyla mutlu bir sonla bitmesine rağmen, siyasal ve ekonomik bozukluklan sert biçimde eleştiriyor. Film, 1929 ekonomik bunahmı sırasında toprakla- nndan kovulan Oklahomalı işçi aılelennin Kalifor- niya bölgesine göçmeleri ve burada tutunma savaş- lannı anlatıyor. Joadlann. kınk dökük bir otomobille. "vaat edil- miş" topraklara yaptıldan bu yolculuk görmeye de- ğer. O zamanlar en büyük tehlike Kızıldenliler ve daha önce gelmiş sömürgeci beyazlardı. Şimdıyse. tehlike kendi ınsanlanndan, polisten gelmektedır. Bir zamaniann ırk ve ulus savaşının yerini, artık sınıf savaşı almıştır. atv 10.40 Atlantİ macerası TV Servisi - Gazeteci- yazar Necati Zincirkıran'ın hazırlayıp sunduğu "Uzaklar" adlı belgesel programda Osman - Zuhal Ata- soyçiftinın denizlerdeki macerala- n ekrana geliyor. İki yıl önce adı- nı "Uzaklar" koyduklan yelken- lileri ile dört yıllık bir yolculuğa çı- kan Atasoy çifti, şımdi Güney Pa- sifik adalanndan Tonga'dalar. . 1965-1968 yıllannda Sadun Boro da "Kısmet" isimli teknesi ile dünyayı dolaşmıştı. Dünyanın uçsuz bucaksız deniz- lenne, ılginç adalanna ve ülkele- rine götürüp değişik dünya insan- lannı tanıtacak belgeselin "Atlan- tiğe Çeyrek Var" başlıkh ilk bölümünde Uzaklar'ın Atlantik macerası ekrana gelecek. atv 11.10] 'Laserium' adlı dizinin ilk bölümü bugün ekrana geliyor Beş üııiversiteliııiıı maceraları TV Servisi - Beş üniversiteli gencin alkolsüz bir dısko açma maceralannı ko- nu alan "Laserium" adlı gençlik dizi- sinin ilk bölümü ekrana geliyor. Dizide farklı yaş gruplanndaki gençlerin psiko- lojik ve pedagojık sorunlanna ve onla- nn ebeveynleri ile olan ilişkilerine de değiniliyor. Yapım ve senaryosu Levent Zaimoğ- lu'na, yönetmenliği Yılmaz Atade- niz'e. kameramanlığı Muzaffer Tu- ran'a ait olan dizinin başlıcarolleriniise Güven Kıraç (Hayri), Çiçek Dilligil (Hülya), Ziya Kiirküt (Tolga). Berrin Politi (Selin), Çağlan Zaimoğlu (Vol- kan). Savaş Barutçu(bekçi), Fuat Iş- han (hâkim), Ferdi Akarnur (Mesut Bey), Yosi Mizrahi(Dr. Cenk) ve Dur- sun Ali Sarıoğluı katıl) paylaşıyorlar. Dizinin her bölümünün fınalinde ise bir pop şarkıcısı, dizinin kahramanlan ile birlikte bır şarkısını seslendırecek. "Laserium"un ilk iki bölümünde Ser- dar Ortaç yer alacak. Yeni dizide, farklı yaş gruplarının çeşitli sorunları ele alınıyor. HBB 11.30 'Siyaset TV Servisi- Osman S. Arolat'ın yönettiği "Siyaset 12"de "Yerı^ Yönetimler ve Sorunları" tartışic lacak. Programa lzmir Anakent Bd- lediye Başkanı Burhan Özfaturst, Adana Anakent Beledı>e Başkanı Aytaç Durak, Kayserı Anakent Belediye Başkanı Şükrü KocatC- pe, Gaziantep Anakent Belediyç Başkanı Celal Doğan konuk olarak katıhyorlar. [ TRT1 21.45 'Politika Kulvan' TV Servisi- "Politika Kulvai rı"nda bu hafta iç ve dış pohtik^ konuşuluyor Programda 28 ocakt- ta kongreye gidecek olan SHP v^ CHP genel sekreterleri bir aray» geliyor. ; Yapımcılığını Türk Haberlef Ajansı, sunuculuğunu da Elçia Temel'in üstlendiği "Politik^ Kulvan"nda, Prof. Fahir Arma^ oğlu da Türkiye'nın dış polıtikasj üzenne görüşlerini anlatacakı " 12'deri Vuranlar"da is ^ milletvekilleri yanşacak. Kanal D 12.00 '2000'e5 i Var' |I T V Servisi - Gazetemiz yazarlat- nndan Aydın Engin'in hazırlayıp sunduğu "2000'e 5 Var" adlı ye- ni programda yeryüzünün 3. bin yı- la nasıl gireceği sorulanna yanıt aranıyor. Programda "Yükselen milliyet- çilik", "tırmanan köktendinci- lik", "üstesinden gelinemeyen açlık", "güney ve kuzey arasın- da gitgide büyüyen uçurum", "kirlenmeden tahrip olma aşa- masına sıçramış çevre sorunla- rı" konulan ele ahnacak. Bu so- runlar çevresinde değişim ve glo- balleşme kavramlannın ıncelene- ceği programda "2000'e 5 var / değişen ne", "globaüeşmenin ne- resindeyiz"sorulanna da yanıt ara- nacak. Programda gazetemiz yazarla- nndan Dr. Erdal Atabek. gazete- ci Güneş Karabuda, yazar Tanıl Bora, Ali Bulaç, Nergiz Yaz- ganla söyleşiler, tartışma konula- nna yeni perspektifler kazandın- yor. TRT2 21.25 'Cumhuriyete Kanat Gerenler' TV Servisi - Mengü Ertel'in sun- duğu "Cumhuriyete Kanat Ge- renler" belgeselinde Sadi Yaver Atamanve Ord. Prof. Salih Murat Uzdilek anılacak. Geçen yıl ölen folklor üstadı Ataman hakkında ai- lesi ve öğrencilen ile konuşulacak. İTÜ fızik bölümü kuruculanndan Ord. Prof. Uzdilek için ailesi, arka- daşı Prof. Dr Rıfat Yarar ve öğ- rencisi Gündüz Pamukla görü- şüldü.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog