Bugünden 1930'a 5,502,732 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 8 OCAK 1995 PAZAR 10 PAZAR YAZILARI Cici kızlar cennete gider, diğerleri her yere Şöyle bir söz okumustum burada bir yerde: "Cka kızlar cennete gider, diğerleri her yere" diye. Atasözü değil, ama düşündürücü. Çünkü günümüzde insanlar, ister istemez gidecekleri yerleri değil. yannlannı daha çok düşünme durumundalar. Gazetemizde okumuşsunuzdur, Tekel'deki işinden yillar sonra atılacak olan üç çocuklu annenin dramını. O şu anda işsiz; nasıl geçinecek? Isveç'teki durum, bizdekinden çok farklı hiç kuşkusuz. Geçen yıl Ayşe Alaton, gazetemizdeki yazılanmdan ötûrü merak ederek Stockholm'e bir uğradığında beni aramış, benimle tanışmak istemişti. Gazeteciler Sendikası'nın binasmdaki 'Basın Kulübü'nde buluştuk bir akşamüstü. Amerikalı feminist yazar Susan Faludi'yle ilgileniyordu; o konuda yazdığım iki yazi da dikkatini çekmişti. Yanımızdaki masaya, cuma günü koca bir hafta sonuna çıkmanın mutluluğuyla takım elbiseli, kravatlı -hafıf yuppie- birkaç genç adam geldi. Biralannı söylediler. Içlerinden biri, yaşı bir yaştan STOCKHOLM GÜRHAN UÇKAN biraz az bir çocuk getirmişti. Biz söyleşirken onlar çocuğu masaya koydular \e bir gûzel biralannı içtiler. Çocuk kimin birasına emekleyerek yanaşsa, o birasını kaldınyordu, ama sohbetleri hiç aksamadı. Ayşe Alaton'a benim buradaki kadın haklanyla ilgili söylediklerimin hiçbiri kendi gözleriyle gördüğü bu durum kadar etkili olmadı. Sanınm oldukça kafası kanşmıştı. Şimdi, lsveç Avrupa Birlığı'ne üye olduktan sonra, gelişmelere kuşkuyla bakan çıkar gruplan arasmda kadınlar da var. lsveç, dûnyanın en liberal haklanna sahip kadınlann ülkesı ya da onlann en başında olanlann arasında. Hükümetin kemerleri sıkma politikası gereği belirli gerilemeler yaşayacaklar. Bizim kadınlanmız söz konusu olduğunda bu gerilemeler, gereksiz aynntı gibi gelecek ama, yazmamız gerek. Örneğin, çocuk sahibi olan bir kadının, normal gelirinm yüzde 90'ını koruyarak 270 gün evde kalma hakkı vardı. Bu hak. babayla da bölüşülebilıyordu. Bölüşme konusu geçerli, ama şöyle bır değişiklik oldu. Ilk 30 gün, anne ya da baba, gelirin yüzde 90'ıyla evde kalabilecek. Ancak babalan evde kalmaya zorlamak için bu otuz gün ana baba arasında birbirine devredilemeyecek. 31 -270 gün ise anne -ya da baba- eskiden olduğu gibi gelirlerinin yüzde 90'ıyla değil, yüzde 80'iyle evde kalabilecek. Bu süreyi. diledikleri gibi paylaşabihrler, aynen eskiden olduğu gibi. Yasa aynca bir 90 gün daha, oldukça düşük bir ücretle olsa da anne ya da babaya çocuk bakmak için izin hakkı veriyor. Bu haklar. son rötuşlara karşın bütün AB ülkelen için masal gibi. Acaba lsveç, bu konuda da "AB standartianna uyma" zorunda mı kalacak? Şu ana dek. dudak tütününden. prezervatıfe dek her konuda günbegün yapılan açıklamalar arasında bu konu yok. Ne var ki Isveçlı hatunlar bir konuda kararlılar: Ocak başına dönmeye hayır Devlet vatandaşmı koruyamazsa ne olur?Devlet vatandaşmı koruyamazsa vatandaş da silaha sanlır. Düşünülmesi bile ürkütücü bu durum artık bir gerçek Almanya'da. Olkedeki silah yapımcılan 1987"den 1993 'e kadar spor, av ve koleksiyoncu silahlannın yapımını yüzde 100 arttırmış. Ithal edilenlerle birlikte Almanya'da 1993 yılında toplam 475 milyon marklık bir pazar oluşturulmuş. Federal polise göre el altından satılan silahlann sayısı ise yukarıdaki rakamlann çok üstünde. Yetkili Gûnther Heiber basına yaptığı açıklamada "Polisiye olaylarda eie geçiriİen silahlann sadece yüzde 20'si ruhsatir diyor. "Yasadısı yollardan. genelde eski demirperde ülkelerinden silah giriyor Almarrva'ya. Sınır kapılannda 1992 yıunda 923 adet silah ele gecirilmişken geçen yıl bu sayı birdenbire 2200'e çıktT dıyen polis sözcüsü devam ediyor. "Atıcılık kulüplerinin üye STUTTCART sayısı da son iki yılda 100 bin artarak toplam 1.6 miryona ulaştı." Yukarıdaki rakamlar Almanya'daki toplumsal nedenli bir değişimi belirliyor. Devlet vatandaşı konıma görevini gıderek yerine getirememe durumuna düşmüştür. Ülke insanı "Artık ben kendimi korumak zorundayım" inancında. Silah satışlannın artmasının yanı sıra özel koruma hizmetı veren kuruluşlann sayısında da önemli bır artış oldu. Polis her olaya yetişememekte. Sadece Doğu Almanya'da geçen yıl 20 bin eve fıırsız girmiş. Birleşik Amerika'da çok yaygın "komşu komşusunu korumair düşüncesını, özellikle ev hırsızlığı olaylannda artık Alman polisi de desteklemekte. Ancak vatandaşın giderek daha çok sılahlanmasının en önemli nedeni, kendıni güven içinde hissetmemesi. Her geçen yıl daha çok insan kaçınlıyor, sokak ortasında soyuluyor. otomobrli ortadan kayboluyor, banka basılıyor. Geçenlerde Stuttgart'ta evinin birkaç yüz metre ötesinde kimlik soran polisleri, hapishane kaçkını iki ağır suçlunun kelepçeleyip kaçırması olayı tüm Almanya'yı ayağa kaldırdı. Sanınm artık polisler bile güven içinde değil. Toplumun ruhsatlı ya da ruhsatsız silah taşıması, güvenliğin ancak böyle sağlanacağı anlamına gelmıyor. Elinı silahına atan kişi, karşısmdakınin de silahlı olabileceğmi düşüneceği için en ufak oîayda tabancasını ateşleyecektir. Kıyamet günü gelip çatsaDiyelim ki son günlerimizdeyiz. Diyelim ki 'kıyametgiinii'dedikleri an kapıyadayandı. Dahabilimsel görünmek için bir senaryo uyduralım ve diyelim ki, uzayda varlığı daha önceden bilinmeyen bir gezegenin ya da dev bir göktaşının, büyük bir hızla dünyamızı kucaklamaya koştuğu ortaya çıktı. Birkaç gün sonra gerçekleşecek çarpışma sonucu dünya yok olacak diyelim. Yani sözün tam anlamıyla 'günlerimiz sayılı.' Ne olurdu acaba? Çeçenya'da, Bosna'da ve başka yerlerde savaşlar sürer miydi? Son günlenni birkaç mevzi daha kazanmak için mi kullanırdı askercikler0 Yoksa kalan zamanı ailelennın, sevdiklerinin yanında geçirmek için bir küfür basıp atarlar mıydı silahlannı? Boris Yeltsin örneğin Grozni'nın 'kıyamet günü'ne kadar düşürülmesi için emirler mi yağdınrdı? Ya da televizyona çıkıp Batılı ülkelerin verecekleri krediye de demokrasiye ve insan haklanna da veryansın mı ederdi? Yeltsin'in 'enyakın dostlanndan biri' hançerini çekip başkanı iki seksen uzatır mıydı? Sonra da "Arök bu ülkenin lideri ben obcağım" mı derdi acaba? Bu yaptığı son birkaç güne sığacak tek darbe mi olurdu dersiniz? Rusya'nın 'mülayim başbakanı' görkemli bir basın toplantısı düzenleyip aslında her konuda bambaşka düşündüğünü, ama zamanın onun planlannın uygulanması için yetmediğini ilan ederek Yeltsin'e ilk ve son eleştirisini getınr miydi? Savunma Bakanı Graçov kendıni 'gelmis geçmiş en büyük baskomutan' ilan edip mareşal rütbesiyle nükleer silaha uzanarak kalan zamanı daha da kısaltmaya mı çalışırdı? Parlamento Üst MOSKOVA HAKAN AKSAY Meclis Başkanı Şumeyko. Isviçre'ye gönderdiği paralan yemeye fırsat bulamayacağı için ilk kez soğukkanlı görünümünü terk ederek hüngür hüngür ağlar mıydı? Eski muhalif liderlerden Ruslan Hasbulatov, "Bu dünya bana yaramadı, size de yaramasırrdiyerek kendı ölümüne üzülmekten çok iktidar temsilcilerinin sonlannın da yaklaştığına sevinir miydi? Rus gazeteciler, artık kımsenin kağıdına ve ıznine gerek duymadıklan için ıktidara ve sermaye çevrelerine hakaret dolu manşetler mi kullanırlardı? Rusya'nın en çekıci kadın milletvekillerinden Pamfilova, parlamento içinde bazı meslektaşlannın tecavüzüne mi uğrardı? Tecavüzler artar mıydı son günlerini yasadığını bilen insanlar arasında? Öldürmeler, saldınlar, hakaretleryaygınlaşır mıydı? Ya hırsızlık; o da artar mıydı son birkaç gün içinde? Patronlar işçilerinin son maaşlannı vermeyerek biriken kinlerinı haykınnayı mı denerlerdi? Işçilerden bazılan. patronun yüzüne tükürmeyi son amaç mı edinirlerdi kendilerine'' Yağcılar yağcılıklannı sürdürürler miydi? "Ensesine vur lokmasını a!" tipler sakinliklenni komrlar mıydı? Ömürboyu para biriktiren cimriler kalpten gider miydi? Kılıbık koca. sonunda kansına "Aslında seni hiçbir zaman sevmemiştinı" diye bağınr mıydı? Kansı da geçen yaz onu aldattığını itirafeder miydi? Sevenler, aşklannın ne kadar büyük olduğunu daha iyi anlayarak ölümü birbirlerinin kollannda mı beklerlerdi? Kızlık zan son günlerde de konır muydu otoritesini? Pısınk oğlanlann her biri birer aslan kesılmez miydi? Son günlerde en güzel yemekler yenmez, değerli konuklara aynlan içkiler içilmez miydi? Alkol kullanımi artmaz mıydı? Birilerine söylenmeyen sevgi sözcükleri ve zamanında dilenmemiş özürler daha kolay dile gelmez miydi? Ben güncemin son sayfasına yaklasan ölümle ilgili düşüncelenmi yazdıktan sonra " Kısa bir süre için de olsa sonunda herkesin içten davranmaya başladıgını gözfemlemek pek keyifli"dıye eklemez mivdim° Japonya'nın başkenti Tok>o, geçen hafta çok ilginç göriintülere sahne oldu. Bu yıl 31 "incisi yapılan Ulusal Kaligrafi Yanşmasrna katılan 6.500 flnalist, ellerinde rengarenk pankartlanyla Tok>o sokaklannı doMurdu. İ Ikenin dört bir vamndaki yerel elemelerden geçerek Tokvo'ya gelen 6.500 yansmacının kahklığı finaİ, Tokyo'daki dev Budokan salonunda yapıldı. İçlerinde 6 yaşındaki anaokulu öğrencilerinden 70 yaşındaki emeklilere kadar her türden insanın bulunduğu finalistler, yazı sanatının tüm inceliklerini kullanarak hazırladıklan pankartlaıia jürinin önünden bir bir gectiler. Yanşmayı kazanan kişi, ödülünü başbakanın elinden alacak. Gazze'de ilk yıldönümü TEL AVIV NEŞE ÖNEN Filistın'in devlet olma sürecindekı mihenk taşlanndan bin olan El Fetih Örgütu, Yaser Arafat tarafından 30 yıl önce kurulmuştu. Bu yıl Gazze'de ilk yıldönümünü kutlayan örgüt, kurucusu Yaser Arafat'ın huzurunda binlerce Filistınli'yi biraraya getirdı. Gözlemcilere göre kutlamalara katılanlann sayısı 30.000'ı buluyordu ve bu rakam Yaser Arafat Gazze'ye döndüğünden ben en büyük Fetih toplantısıydı. Kutlamalar Gazze dışında Filistın Mültecı Belgeleri'nden Bethlehem ve Ramallah'takı bazı köy \e kasabalarda da yapıldı. Ancak El Fetıh'in 30. yıl kutlamalan bırçok yerde Israil'ın yayılma politikasını eleştiren ve protesto eden gösterilere sahne oldu. El Fetih'ın etkili olduğu yerlerden Nablus kasabasmda protesto göstenleri çığnndan çıkarak taşlı, sopalı saldınlara dönüştü. Protestocular üst düzey bir El Fetih sözcüsü konuşma yaptığı sırada konuşmacılann bulunduğu stadyumu taş ve şişe yagmuruna tuttular. Bölgedeki kaynaklara göre protestoculann asıl hedefı Fetih sekreteri Marwon Bargheoti'ydi. Kutlamalara gelemeyen Fılıstinlı mülteciler adına konuşma yapmak isteyen yerel konuşmacılann bu önerisıni geri çeviren Barghoutı, çok sayıda Filistinli'nin öfkesi üzerine çekti. Derhal El Fetih'e \e Filistin Kurtulus Orgütü lideri Yaser Arafat'a bir mektup gönderen Filıstinlıler Barghouti'nin görevden uzaklaştınlmasını talep ettiler. El Fetih'in 30. yıldönümü Gazze de de kutlandı. Yarmuk Stadyumu'nda gerçekleştırilen kutlamalar dolayısıyla bır konuşma yapan Arafat tsrail'ı eleştiren konuşmasında önlem alınması için Birleşmış Milletler'e yaptığı çağnsını yineledi. Arafat konuşmasının sonunda ünlü deyişini tekrarlamayı ıhmal etmedı: "SÖylediklerimden hoşlanmayanlar Gazze'nin suyunu içebüir!" ÎLAN T.C. KÜÇÜKÇEKMECE 1. ASLtYE HUKUK HÂKİMLİĞİ'NDEN Sayı: 1991/416 Davacı Maliye Hazinesi vek. Av. Tülen Şenyücel tarafın- dan da valılar Kubilay Sıdal, îlyas Erdoğan, Ali Yusuf Do- ğan. Kutlay Çelik, Sadi Üreker aleyhine açılan tescil davası sonunda: Davalılardan Sadi Üreker'e dava dilekçesi ve mahkememi- zin ka ran ilanen tebliğ edilmiş olup, davacı Maliye Hazinesi vekili Av. Tü len Şenyücel tarafından temyiz edilmiş. Yargı- tay 5. Hukuk Dairesi' nin 6.12.1994 tanh ve 20851-23484 esas ve karar sayılı ilamıyla davanın açıldığı tarihte yürürlük- te bulunan avukatlık asgari ücret ta rifesi uyannca 100.000.- TL maktu vekalet ücretinin ve 1.156.250- TL. yargılama gi- derinin davalılardan alınarak davacı idareye veril mesine cümlesinin yazılmasına ve hükmün böylece düzeltilerek onanmasına karar verilmiştir. Işbu Yargıtay ilamı. davalılar- dan Sadi Üreker'e tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliği- ne karar verilmiştir. İlan olunur. Basın: 909 İLAN T.C. ETÎBANK BANKACILIK A.O. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN SATILIK GAYRtMENKLX 1- Mülkiyeti bankamıza ait olup, açık evsafi şartnamesin- de yazılı; - Istanbul-Bakırköy ilçesi. Osmaniye Mah. Yeni Londra Asfaltı üzeri mevkiinde kain, tapunun 69/70 pafta. 979 ada, 6 parselinde ka yıtlı, 40/440 arsa paylı, 13 no.lu dubleks ba- ğımsız bölüm, Kanalı Teklif Usulü ve peşin para ile satılacaktır. 2- lhale 31.01.1995 günü saat 10.30'da Etibank Bankacılık A.O. Bakırköy Şubesi'nde yapılacaktır. 3- Teklifler ihale gününden en geç bir gün evvel saat 16.30'a kadar geçici teminat yatırılmak suretiyie Bakırköy şubesine verilmiş olacak tır. 4- Taşmmazın muhammen bedeli: 5.000.000.000. - (Beş milyarTL.) 5- Geçici teminat bedeli: 500.000.000 TL. 6- Satış şartnamesi ve satışla ilgili bilgiler Büyük Postaha- ne Cad. No: 39 Bahçekapı/lst. adresindeki Etibank Bankacı- lık A.O. lstanbul Hukuk Müşavirliği'nden veya Istasyon Cad. Yakup Sk. No: 8 adre sindeki Bakırköy Şubemizden üc- retsiz temin edilebilir. 7- Bankamız 2886 sayılı Devlet lhale Kanunu'na tabi ol- madığın dan ihaleyi yapıp yapmamakta, dilediğine vermekte veya ihaleyi hükümsüz saymakta tamamen serbesttir. Basın: 1070 İLAN T.C. SARIYER 1. ASLtYE HUKUK HÂKİMLtĞt'NDEN Sayı: 1980/37 Hazine tarafından Makbule Tokal vs. aleyhlerine açılan miktar fazlasınm iptali ve tescil davası sonunda: Mahkememizin 2.11.1992 tarih, 1980/37 esas 1992/748 karar sayılı ilamı ile Hazine'nin açtığı Rumelifeneri Köyü, 68-45-107-109-43-108 ve 110 ve 111 sayılı parsellere ait mik- tar fazlasınm iptali ve tescili da vasının reddine karar verilmiş, karar Hazinece temyiz edil- miş ve Yar gıtay l'inci Hukuk Dairesi Baskanliğı'nm 13.10.1994 tarih 1994/ 9866-12359 sayılı ilamı ile bozulmuştur. Bu davada davalı olup adresleri bulunamayan Rumelifeneri Köyü Sanyer'de Makbule Tokal, Ziya Kaleci, Nazmi Çevir, Salih Tunç, Emine Çevir ile Altıyo! Kuşdili Caddesi 20 (26)'da Ahmet Tezeren, aynı adreste 26'2'de Kadıköy'de Azimet Şahlanoğlu. Kocamusta- fapaşa Sancaktar Hayrettin Mahallesi Teke Sokak Çınaroğlu Apartmanı D: 8. No: 4 Koca- mustafapaşa'da Ayla Punç, Münevver Punç, Sancaktar Hay rettin Mah. Tekke Sokak Çına- roğlu Apt. A Blok D: 8 No: 4 Sa matya'da Emine Punç, Fatma Turhan Punç. Zaide Punç, Necibe Punç, Sema Punç, Hakkâk Yümni Sokak No: 11, Daire: 1 Emirgân" da (Sanyer) Bahattin Punç, Kızılelma Gad. Topçu Eminbey Sokak Acar Apartmanı No: 2. Daire: 6 Fındıkzade Ist. adresinde Sema Işıldar, Kı zılelma Gad. No: 66, D. 1 Fındıkzade !st. adre- sinde Ayla Punç, Zaide Punç, Nazmiye Çevir, Sema Işıldar, Ayla Punç, Bahattin Punç, Emi ne Tunç (Punç) Suçatı Köyü Pazar-Rize adresinde Yılmaz Topaloğ lu, Hasan Topa- loğlu, Yıldız Topaloğlu, A.Rıza Topaloğlu, I.Hakkı Topaloğlu, Bakiye Topaloğlu, Zeki Topaloğlu, (Çizildi) Nazmiye Topaloğlu, Şerafettin Topaloğlu, Şakire Topaloğlu, Emine Çevir, Mustafa Tunç, Salih Tunç, Hatice San ve Mustafa Karamahmutoğ lu varisleri Yusuf Karamahmutoğlu, Arif Karamahmutoğlu, Hayri ye Topaloğlu, Emriye Aslan, Hamdiye Kenarcı'ya mahkememiz karannın yukanda yazılı tarih numarası belirtilen Yargıtay ilamı ile bozulduğu, bozmaya dair hüküm özeti adı geçen davalılara gazete ile ilanen tebliğ olu- nur Basın: 918 ÎLAN tSKENDERUN 2. ASLÎYE HUKUK HÂKİMLİĞt'NDElN EsasNo: 1994 550 Davalı: Fuat Özme - Ad- resi meçhul - lskenderun. Dava: Tescil. Davacı Hazine-i Maliye tarafından davalı Fuat - Öz- me aleyhine açılan 17. maddeye göre tescil davası- nın mahkememizde yapılan açık duruşması nedeniyle: Davacı tarafından davalı aleyhine açılan işbu davada davalı adına duruşma gün ve saatini bildirir davetiye, ismen tanınmadığından ia- de edilmiş ve adres tahki- katında da tanınmadığından bahisle bu kerre adlanna ilanen davetiye tebliğine karar verilmiştir. Duruşma günü olan 8.3.1995 günü saat 9'da du- ruşmaya gelmenız veya sizi temsilen bir vekil gönder- meniz, gelmediğiniz veya bir vekil göndermediğiniz takdirde davanın gıyabınız- da kalacağı ve karar ve rile- cegi ilan olunur. 27.12.1994 Basın: 892 ÜLKEMİZDE BAKIMA MUHTAÇ . KİMSESİZ YAŞLILAR VE SOKAĞA [DAVj TERKEDİLEN YAVRULARIMIZ DA VAR. *Z* DARÜLACEZE VAKFI Vefat ve özel günlerde Çetenk bağışlannız için TeL<0212) 221 79 50 (8 Hai) Fax^0212) 221 79 54 tLAN SELENDÎ KADASTRO HÂKlMLÎĞt'NDEN 1991/5 Esas 1994/4 Karar Davacı Mehmet Şen ve Ayşe Şentürk, davalılar Fatma Erol ve ar kadaşlan hakkında yapılan tespite ıtiraz tescil davasının duruşması sonunda. Müdahil davalılardan Selendi Eskicamı Mahallesi'nden Hüseyin oğlu 1323 doğumlu Veli Başak tüm aramalara rağ- men bulunamadı ğından. Selendi Eskicami Mahallesi, 127 ada, 61 parsel sayılı taşın mazın malikânesindeki Hüseyin Başak isminin iptali ile malikânesine davacılar Selendi Yeni- cami Mahallesi'nden Nurullah oğlu 1938 D.'lu Mehmet Şen ile aynı yerden Ahmet kızı Ayşe Şentürk adına 1/2 hisse ola- rak tescilıne karar verilmiş olmakla, karann hüküm fıkrasının ila nen tebliğine kaım olmak üzere ilanına, ilan tarihinden iti- baren on beş gün içerisinde en yakın Kadastro Mahkemesi'ne müracaat etmesi aksi takdirde karar kesinleştırilerek tescil iş- lemi yapılacağı ilan olu nur. 21.12.1994 Basın: 942 İZNÎK ASLtYE HUKUK HÂKİMLtĞİ'NDEN 1991/216 Davacı Mehmet Er vekili tarafından davalılar Erol Dursun, Hasan Kara ve Yaşar Bulut aleyhlerine açılan 43.000.000.- TL alacak davasında; Davalılardan Eğıtim Mah. Ara Sok. No: 21'de ikamet ettiği bildi rilen Erol Dursun'un tebligata yarar sarih adresinin tes- pit edilemedi ğinden dava dilekçesinin ilanen tebliğine karar verilmiştir. Davacı Mehmet Er 43.000.000- TL şeftali bedelinin dava- lılardan tahsilini talep etmekle; duruşma günü 2.2.1995 günü saat 10'da Davalı Erol Dursun'un mahkemede bizzat hazır bulunması veya kendısini bir vekılle temsil ettirmesı. duruşmaya maze- retsiz gelmedi ği. vekille de kendisini temsil ettirmediği tak- dirde yargılamaya yoklu ğunda devam olunup karar verilece- ğinin HUMK'nin 213 ve 377. maddeleri gereğince dava di- lekçesi yerine geçerli olmak üzere tebliğ olunur. Basın: 885 tLAN İZNÎK ASLİYE HUKUK HÂKtMLİĞİ'NDEN DosyaNo: 1991*217 Davacı Hasan Ayan vekili tarafından davalılar Erol Dur- sun, Hasan Kara ve Yaşar Bulut aleyhlerine açılan alacak da- vasında; Davalılardan Eğitim Mah. Ara Sok. No: 21 Bursa adresin- de ika met ettiği bildirilen Erol Dursun'un sanh adresinin tespit edilemedi ğinden dava dilekçesinin ilanen tebliğine ka- rar verilmiştir. Karar gereğince davacı tarafından 43.000.000.- TL şeftali bedelinin davalı lardan tahsili talep edilmekle yapılacak duruşma günü 2.2.1995 saat 10'da Erol Dursun'un mahkemede bizzat hazır bulunması veya ken disi- ni bir vekille temsil ettirmesi, duruşmaya gelmediğı ve ken- disini bir vekille temsil ettirmediği takdirde yokluğunda yar- gılamaya de vam olunup. karar verileceğı HUMK'nin 213 ve 377. maddeleri gere ğince dava dilekçesi yerine geçerli ol- mak üzere tebliğ olunur. Basın: 895 KAYSERİ DEFTERDARLIĞI ERCtYES VERGt DAÎRESİ MÜDÜRLÜĞÜ KOVUŞTURMA BÖLÜMÜ TAKÎBAT SERVİSİ 1990 Y1LI İL.4NA VERİLECEK ÎKİ YÜZ ELLÎ MİLYON LİRANIN ÜZERİINDE BULUNAN MÜKELLEFİN; No: H«ap Nrnıunnı Adı ve Soyadı Yılı Nrvi MikMn I 2269620020 Alı Çahşkiiiı I9W Kaçakçılık 481395 675-TL Cezası llimiz Erciyes Vergi Dairesi mükellefı Kaçakçılık Ceza- sı'ndan 1990 yılı vadeli olup, yukanda adı ve soya dı yazılı ödevli hakkında 6183 sayılı A.A.T.U.H. Kanunu'nun hüküm- lerine göre düzenlenen ödeme emirle ri bilinen son adresle- rinde bulunamaması dolayısıyla tebliğ edilemediğinden 213 sayılı V.U. Kanunu'nun 103-106'ncı maddelerine göre ilan tarihinden itibaren başlayarak 1 ay içerisinde Vergi Daire- si "ne bizzat bil vekâle veyahut taahhütlü mektup veya telgraf ile adresini bildirmesi halinde kendisine süre ile kayıtlı tebliğ yapılacağı. I ay sonunda müracaatta bulunmayan ve adresini bildırmeyen hakkında iş bu ilanın neşir tari hinden itibaren tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur Basın: 332
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog