Bugünden 1930'a 5,498,611 adet makaleKatalog


«
»

FM 1034 B«b Marmvı FM 103 J DoAu Cumhuriyet DINLEYINFM10S.*Bata F M I O U D O O M 71. VISAYI 25293 /15000 TL (KDVıçmde) KURUCUSU. YIHU8 HNÂ (1924-1945) BAŞYAZARt WADh MADİ (7945-799?) 6 OCAK 1895 CUMA Erbakan'm Gümüş Motor Dosyası•Şeker Şirketi'nin, Gümüş Motor'un kayıt ve hesaplarını denetlemekle yetkili uzmanları, , karşılaştıkları tablo karşısında şaşkına dönmüşlerdi... Bir anonim şirket için tutulması zorunlu defterlerin hiçbiri ortada yoktu... •Kurulduğu günden başlayarak Necmettin Erbakan'm yönetim ve egemenliğindeki Gümüş Motor, ilginç bir şirketti. Şirket, Maliye'ye tek kuruş vergi ödememiş, işçilerden kestiği primleri de SSK'ye yatırmamıştı. Bırakın devleti, o zamanın parasıyla 9 milyon lirayı bulan elektrik faturasını da belediyeye ödememişti. •Bir yurttaş, Gümüş Motor'a mektup gönderip, "Sizden aldığım motor arızalandı, göndersem tamir eder misiniz?" diyor. Erbakan, " besmele ile başlayan yanrtında, "bilâ-bedel" tamir edebileceklerini söylüyor. Vatandaş, motoru gönderiyor, ama aylar geçmesine karşın geri alamıyor. Sonunda ambar görevlisi gerçeği açıklıyor: "Tamir ettiğimiz motoru, bir güzel boyayıp başkasına sattık." ICCDET ONyirun yazı pazar günii Cunrturiyet'te Yönetmelikte değişiklik Oğretmene Doğu'da fazla mesai •Milli Eğitim Bakanlığı, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ndeki 20 ilde öğretmenlerin zorunlu hizmet süresini 2 yıldan 3 yıla çıkardı. Zorunlu hızmetlerini tamamladıktan sonra sağlık gerekçesıyle yer değiştırmek isteyen öğretmenlerin "isteğe göre" atamalan, "öğretmen gereksinimi" dıkkate alınarak yapılabilecek. Şehit öğretmen eşlennın atamalan, bu sınırlama dışında tutuldu. •Askerhklerini Doğu ve Güneydoğu'da yapanlar ile daha önce bu bölgelerde memur olarak çalışan öğretmenlerin "zorunlu hızmetten muaf tutulması" kararlaştınlırken öğretmen ahmlan yönteminin, müsteşar başkanlığında oluşturulacak değerlendirme kurulunca belirlenmesi hükme bağlandı. BMİff KAPtVfm haüeri • 3. Sayfada Sıvas davasmda 146. maddeyi uygulamak isteyen hâkim görevden almdı Adalette gölge•SHP tstanbul Milletvekili Ibrahim Gürsoy'dan şaşırtıcı iddialar. 'Sıvas katliamı davasında TCK'nin 146. maddesinin uygulanmasında ısrar eden Hâkim Albay Ertan Urunga'nın irdeleme sürecinde apar topar görevinden aynlmasının hayli düşündürücü olduğunu' söyleyen Gürsoy, Urunga'nın Alevi olmasının görevden alınma nedenlerinin arasında olduğunu öne sürdü. •Urunga'nın yerine getirilen Hâkim Çetin Güvener'in 'irtica' ve 'şeriat' yanhsı olduğunun herkes tarafından bilindiğini vurgulayan Gürsoy, " Sıvas'ta Tugay Komutanı olan Tuğgeneral Ahmet Yücetürk'ün davada görüşünden aynntılı olarak yararlanılması yerine, yaklaşık bir ay sonra hızlı bir şekilde 'kadrosuzluk' gerekçesıyle emekli edilmesi de ayn bir soru işaretidir" diye İconuştu. GÜNDÜZ İMŞİRIn haberl • 4. Sayfada DİYANETTEN SORUMLU BAKAN CEVHERİ'NİN AÇIKLAMASI ŞAŞIRTTI Hukıımet goruşu: Alevilik tarikattır•Dıyanet işleri'nden sorumlu Devlet Bakanı Necmettin Cevhen, bir soru önergesinı açıklarken, "Alevilığı, sazıyla, sözüyle, cem ayınıyle, Islamın ıçinden çıkmış bir meşrep, sahıp olduğu tasavvufı unsurlarla da bir tarikat olarak değerlendırmek uygun olacaktır" görüşünü dile getirdi. •Cevheri, "Alevıliğin, Islam içjnde yer alan bir meşrep, bir tarikat" olduğunu vurgularken, Alevılerın "Hz. Ali sevgısi ile Umeyye oğullanna nefret" dışında ortak özelliği bulunmadığını ilen sürdü. Cevheri "Cami yoktur, cemevı vardır; namaz yoktur, cem ayını vardır; ramazan orucu yoktur, muharrem orucu vardır telkinlerini, sadece Islamdan değıl, saf Alevilikten de sapma olarak değerlendirmek gerekir" dedi. • 6. Sayfada ANAFtan Çfller'e: Defol zam yapan Başbakan'a pahalılığı sikâyet etti. ÇiUer, DYP Genel Merkezi'ne geldiğinde. kapının önünde kendisini bekleyenler arasında yaşb birini görünce. anlattıklannı dinlemek zorun- da kaldı. Adını vermeyen \aşh adam, son aylardaki zam furyasından yakınma>a başlayınca. Çiller de sesini çıkarmadan başım salladı. • ANAP Grup Başkanvekili Eyüp Aşık, şımdıye kadar alışılmayan bir söylem kullanarak Başbakan Tansu Çiller'i sert bir şekilde eleştırdı. TBMMde boş tencere, kurusoğan ve emekli basın toplantısı düzenleyen Aşık, Çıller'e "llerıde kaçmayı düşündüğü yere bir an önce defolup gıtsın. Bugün isyan günüdür" dedi. Aşık, seçim için Demirel ve Cindoruk'u göreve çağırdı. • Yüzde 150 enflasyon \e ekonomideki kötü gidiş karşısında çılgına dönen Aşık, "Bu hükümete destek \erenın Allah belasını versin" dedi. ANAP Grup Başkanvekili, Başbakan'ın yalanlanna değer veren işadamlanyla gazetelerden hesap soracaklannı söyledi. • 5. Sayfada Çiller'in umudu 'inananlar' • SHP'den aynlan Muzaffer Ankan'ın DYP'ye katılma töreninde konuşan Başbakan'dan çağn: "DYP, ınanç partisıdir. Bütün inançlılara, kendi çıkarlannı gerıde bırakanlara çağrıda bulunuyorum. Gelin beraber olalım. DYP'de birleşelım." • 'Faillerin meçhul kalmadığını, hemen bulunduğunu' ileri süren Çiller, terörle mücadele konusunda da şöyle konuştu: "Bütün şehirlerde, bütün olaylarda üstüne giderek olaylann faillerini bulmak için görülmemiş bir mücadeleyi sürdürüyoruz.'" • Çiller, DYPnin TBMM'deki sayısının 183"eyükseldiğini belirterek "Allah bizi daha da büyütecek. Çünkü, inançlıyız, çünkü çözüm için çalışıyoruz. Bakın ANAP'a 115 milletvekili olarak geldiler, bugün 96'ya inmiş durumdalar" dedi. • 5. Sayfada Uyuşturucuda tehKke siııyali•Türkıye'de bir yılda 41 ton 830 kılo uyuşturucu ele geçirildi. Emniyet Genel Müdürlüğü'nün 1994 yılı uyuşturucu operasyonlanna ilişkin genel verileri, özellikle gençler arasında yaygın olan 'tablef türü sentetik uyuşturucularda ve gelir düzeyı yüksek kesım tarafından kullanılan kokaın miktannda artış yaşandığını ortaya koydu. •Emniyet Genel Müdürlüğü kayıtlan, 1994 yılında uyuşturucu madde operasyonlannda ele geçen sanık savısında bir önceki yıla oranla önemli artış olduğunu gösteriyor. Verilere göre, 1993 yılında 1308 olan uyuşturucu nedeniyle gözaltına alınan sanık sayısı. 1994 yılında 4 bın 467'ye yükseldi. 141 yabancı uyruklu sanığın da yakalandığı operasyonlarda, 5 kışı öldürüldü. KEMAL YURTERİ ANKARA - Ortadoğu"dan başlayarak Avrupa ve Amerika'ya uzanan ana uyuşturucu yollan üzennde bulunan Türkiye'de. geçen yıl 41 ton 830 kılo uyuşturucu ele gcçınldi Emniyet Ge- mArkasıSa.l9,Sü. 3'te GUNDEM MUSTAFA BALBAY Şerif and Hazreti Sheriff Başlık için başta, "Türkçe konuşalım" kampanyası başlatan Karaman'ın CHP'li Belediye Başkanı Yaşar Evcen olmak üze- re, tüm Türkçeseverlerden özür dılıyorum. Ama derdimı en iyi anlatabileceğim tümce- ler bunlar olduğu için bir kez daha Ingilız- ceye başvurdum. 1950'lerde Marshall Planı'nın cilasına ka- nıp sanayimizı ABD'ye emanet ettık, sonra kalkınma planlarımızı, sonra eğitımimizi, ar- dından da siyasetımizı... Amerikan hayranı, Bush'un "Targıt"\n\n ardından Sue (Amerika'daki arkadaşları Tansu'yu böyle çağırıyorlar) geleneği sür- dürdü. Ama Sue, istenilen venmliliğı göste- M ArkasıSa. 19, Sü. 3'te Onat Kutlar yaşam savaşımmı kazanıyor • Durumu ağırlaşmca ikinci kez ameliyata alınan yazanmız Onat Kutlar'ın sağlık durumu iyiye doğru gıdıyor. Tansiyonu normal seviyeye çıkan Kutlar'ın böbreklerinin de çalışmaya başladığı bildırildi. Doktorlar, kann içinde oluşan iltıhabın gıdenlmesi durumunda kritik dönemın sona ereceğinı söyledıler. Sanatçı ve yazar dostlan, Kutlar'ı yalnız bırakmadı. I 7. Sayfada OLAYLAREN ARDENDAKİ GERÇEK Ne Günah îşledik?.. Başbakan Çiller, SHP'den aynlan Mardin Milletvekili Muzaffer Ankan'ın DYP'ye girmesi nedeniyle düzenle- nen törende "Biz inançları temsil eden bir partiyiz" 6e- miş ve eklemiş: Allah bizi da- ha da büyütecek, çünkü inançlıyız, buna mukabil Anavatan Partisi 115 millet- vekili olarak parlamentoya geldi, bugün 96 milletvekille- rivar. Allah'ın hikmetınden sual olunmaz, DYP 178 milletve- kili olarak parlamentoya gel- miş, bugün 183'e ulaşmış. Sayın Çiller, bu artışın nede- nini DYP'nin inanmış bir parti olmasına bağlıyor; bu arada ANAP'ın da yeterince inan- mamış bir parti olduğu orta- ya çıkıyor. Eğer ana muhale- fet partisi, DYP kadar inançlı olsaydı, Meclıs'teki koltuk sayısı azalır mıydı?.. Ne var ki Tann insanoğluna saymasını öğretırken yalnız pariamentodakı mılletvekille- rinin toplamını hesap etsın diye bir kural koymamış; ra- kamların dilı çok değişik ve ilginç verileri vurgulamakta işe yarıyor. Sözgelimi 1994 yılında enflasyon oranının yüzde 150'ye tırmanması da bir anlama bağlanamaz mı?.. Acaba Sayın Çiller'in çok inançlı olmasından mı enflas- yon yüzde 150'ye vurdu?.. Cumhuriyet tanhinde eşi gö- rülmemiş bu başarıyı Çiller'e ••• MArkosıSo. 19,Sü.8'de Ruslar başkent Grozni'den atıldı • Bir grup Rus parlamenteri dün akşam yaptıklan açıklamada başkent Groznrnın Çeçenlerin elıne geçtiğını bildırdıler. lnterfax Ajansı'nın haberine göre Çeçen militanlar, dün meydana gelen şiddetlı çatışmalar sonunda Grozni'nın büyük bir bölümünü kontrol altına aldılar. Inguş Cumhunyeti parlamenterlennden Alvars Lezdinsh, yaptığı açıklamada "Akşam itibariyle Dudayev'ın destekçıleri, bazı semtler dışında Grozni'nin tümünü kontrollen altına aldılar. Ancak bölgedeki Rus birliklerine destek göndenliyor. M 11. Sayfada öğrencilerde tatil heyecanı llk ve orta dereceli okullarda yarıyıl tatili yaklaştı. Tatılin başlangıcı, Giresun ve Malatya'da 13 ocak, diğer illerde de 20 ocak olarak belirlendi. • 5. Sayfada Barzani'ye ateşkes önerisı Önerı ıkı tarafa bağlı peşmergelerin, çatışmalann başlamasından önceki mevzilerine geri çekilmelerini öngörüyor. • 10. Sayfada BORSA û27.16234 Önceki 26.385.00 DOLAR ODun 40.050 Oncekı 40J50 MARK Dun 25.750 Önceki 25.850 ALTIN TGS ile Cumhuriyet toplusözleşme imzaladı İstanbul Haber Servisi -Türki- ye Gazetecıler Sendikası (TGS) ile Cumhuriyet gazetesi arasında sürdürülen toplu iş sözleşmesi görüşmelen, dün anlaşmayla so- nuçlandı. l yıl süreyı kapsayan sözleşmeye göre, Cumhuriyet gazetesi çalışanlannın ücretlerı- ne 1 Ocak 1995 tarihı ıtibanyla yüzde 70, artı 1 milyon 500 bin lıra seyyanen zam yapıldı. Söz- leşme, aynca zamlı ücretlere üç ayda bir yuzde 15 oranında bir artış eklenmesini öngörüyor. TGS Yönetim Kurulu, Anadolu Ajansı'nda (AA) ise grev karan aldı. Grev karanyla ilgilı ilan, bugün saat 10.30'da AA Genel Müdürlüğü ve bağlı ışyerlerine asılacak. Bu arada Akbank'ın 3 bın çalışanına yüzde 125.5 ora- nında zam yapıldığı açıklandı. Türkıye Gazeteciler Sendika- sı ile Yeni Gün Haber Ajansı Ba- sın ve Yayıncılık AŞ (Cumhuri- yet gazetesi) arasında sürdürülen toplu iş sözleşmesi görüşmeleri, dün anlaşmayla sonuçlandı. An- • Arkası Sa. 19, Sü. 8'de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog