Bugünden 1930'a 5,503,932 adet makaleKatalog


«
»

4 OCAK 1995 ÇARŞAMBA • • • • CUMHURİYET SAYFA HABERLERİN DEVAMI 19 'Bu düzenî affetkızım' • Baştarafi 1. Sayfada lar'ı tedavı gorduğu Amenkan Bnstol Hastanesı'nde zıyaret ederek Cumhurbaşkanı Süley- man Demlrel'ın geçrnış olsun dı- leklennı ılettı Yasemın Cebenoyan ıçın ılk tören dun sabah Elmadağ'dakı Turkıye Rehberler Odası önünde yapıldı Burada kısa bır konuşma yapan baba Tuncay Cebenoyan, ' "Inşallah btı olay son terör ola- yı olur" dedı Oğlen Teşvıkıye Camn'nde düzenlenen torende ıse Yasemın'ın annesı Hikmet Cebenoyan ve babası Tuncay Ce- benoyan, bombalı saldınyı ya- panlara lanet yagdırdı Hikmet Cebenoyan'ın, kızının cenazesı- ne sanlıp "Bu düzeni aflfet" dıve aglaması. torene katılan herkesı uzunruye boğdu Aılesı.arkadaş- lan ve kalabalık bır halk grubu- nun katıldığı cenaze torenınde, son gunlerde Turkıye"de yaşanan teror olaylan kınandı Yasemın Cebenoyan'ın bır arkadaşı tara- fından okunan bır açıklamada. Cebenoyan gıbı ınsanlann Tur- kıye'de çok zoryetıştığınedıkkat çekıldı Turkıye Cumhunyetı devletmın teror olaylan karşısın- da etkısız kaldığı belırtılırken Müştak Erenus'un Yasemın ıçın yazdığı bır dortluk de okundu Cenazeye katılan Cebenoyan'ın yakınlan, dev let büyuklennm çı- çek gondermelen yenne, ulke- sınde yaşayan ınsanlan koruma- sını öğrenmelen gerektığını ko- nuştular Cumhurbaşkanlığı adına tore- ne katılan Jandarma Bınbaşı Fe- nt Sucuka da terore lanetler oku- yarak Cumhurbaşkanı Demırel adına, aglayan Cebenoyan aılesı- ne başsağlığı dıledı Arkeolog - rehber Cebeno- yan'ın cenazesı daha sonra gotu- ruldugu Zıncırlıkuyu Mezarlı- ğı'nda gozyaşlan arasında top- raga venldı Yasemın Cebenoyan. Marma- ra Unı\ersıtesı Fransız Dılı ve Edebıyatı Bolumu'nubıtırdıkten sonra Istanbul Unıversıtesı'nde arkeolojı ogrenımı gormuş, daha sonra ABD'de Nevv York ve Co- lombıya unıversıtelerınde dıl eğıtımı almıştı Yasemın Cebe- noyan yaşamına 37 yaşının ılk gununde vedaettı TepkUer Onat Kutlar'ın ağır yaralandı- ğı bombalama olavina tepkıler de devam edı>or Gazetemızı te- lefonla arayan, faks ya da telgraf çeken okurlanmız, demokratık kıtle orgutlen ıle devlet yetkılı- len, olaydan duyduklan uzuntu- yu dıle getınyorlar ve geçmış ol- sun dıleklennı ıletıyorlar Atarurkçu Duşunce Derneğı (ADD) Genel Merkezf nce dün yapıian açıklamada, ozellıkle ya- zar ve sanatçılann toplandığı bır pastaneye yapıian saldınnın. doğrudan basına \e sanata yöne- lık olduğu vurgulanarak "Şiddet veterör nereden gelirse gelsin şid- detle lanetlhomz. Bıkmadan \\- neüyoruz; 1995 sevgi ve banş yı- b olacaktır" dendı Yayıncı. yazar Muzaffer tlhan Erdosfun. Onat Kutlar'a gon- derdığı mesaj şoyle "Sevgili Onat, seni sırtından harçeriediler. Halkın ışıvan ışığı- dır hançerlenen. Yani hepimiz. DUerim bedeninden kanay an. ak- la ve bilınce kan olsun, sevgiyle kucaküyorum." Çankaya Beledıye Başkanı Doğan Taşdeten de gazetemıze gonderdığı yazılı açıklamada. şenat yanlısı guçlenn kendılen- ne hedef olarak Turkıye'nın ıle- ncı-de\nmcı ınsanlannı. bılım adamlannı. sanatçılan. yazarla- n seçtığıne dıkkat çektı Taşde- ien. "Bunun bir tek nedeni var. V'aıiığını/dan korkuyorlar. Diı- şüncelerinizin yaydığı ışığuı çağ- daş vaşamımızın en biıyük gü- vencesi olduğunu bilivoriar" de- dı Ataturkçu Duşunce Derneğı Boyabat Şubesı Yonetım Kuru- lu'ndan Ahmet Zeytünlü de gon- derdığı tepkı mesajında şu go- ruşlereyerverdı "Uğur Mumcu, Bahriye l'çok, Muammer Aksoy, Ümit kaftancıoğlu, Cavit Orhan Tütengü, Srvas'ta yinrdiğimiz ay- dınlanmız ve son olarak gazete- niz yazarlanndan Onat Kutlar. Atatûrkçu duşunce ışıgında çağ- daş uygaruk, bağımsızbk ve öz- gürlüğün. banşın, kardeşliğin, sevginin egemen olduğu bir Tür- kiyeödemi ile mücadeleveren bu insanlara vonelik katliam ve sal- dınian nefretle kınıyoruz.'* tstanbul Valısı Havri Kozak- çıoğhı ıse oncekı gun Onat Kut- lar'a gonderdığı telgrafta "30.12.1994 Cuma günü The Marmara Oteli'nde mey dana ge- len müessir olayda yaralan- manızdan dolayı duyduğum üzüntüyü belirtir acil şifalar di- "dy "de,dı rıt '*. nlü Mln ATYARISUUU t 1. KOŞU: F Alyaz (4), P tlker 1 (2). PP Gap>ıldızı (6) S Kınataş(7) 2. KOŞU: F Safır(lO), P Kuçukçınar (8) PP Maaçaga(3), S Anfe2(5) 3. KOŞU: F Hunkanm (2), P Aydar(l), PP Tuttı Fruttı (5) 4. KOŞU: F Turgal 3 (6). P Top-Al (9). PP Nızıplı (7), S Benlıbey 2 (3) 5. KOŞU: F Umutcan (9), P Sancar (8). PP Cesur 4 (7). S Canan 4(11) 6. KOŞU: F Canoş (6), P Tosca (5), PP Karaduman (4), S Aslanım 1 (3) 7. KOŞU: F Şahbatur (5). P Tımurhan (6). PP Çılgm 3 (11), S Ulucan (14). SS Tugbanbey (10) 8. KOŞU: F Batu (3). P Karahalıfe (7). PP Falcon (4), S Yıldızbey (2), Gunün tkilisi: 6 Koşu 5/6 Tabela Bahis: 5 6 11 14 10 ALTILI GANYAN 2 1 6 9 9 8 7 7 3 6 5 5 4 2 OTORİTELERİN GORUŞLERİ FamkAcar Güney Akıncı HtlmıSoysal M Özkavaz 21 2-1 21 2-1 6-3 2 9 6-9-3-2 6-9-7 3 9-3-2-5 8 9-7 8-9-7 9-8-10 7-8-9-11 6 5-4-2 1-2-3-4 6-5-4-2 1-2 3-4 5-11-6 5 5 5 3 3 3-7 3 73 1. AYAK: lyı bır form tutan ve hazırlıklarında yaptıgı 1200/1 17-1000/1 05-400'28 R ışı göz dolduran Hünkanm ıle kum performansı yuksek Aydar arasındakı mücadele bınncıyı belırleyecek tkı safkanın hatasmdan Tuttı Fruttı, yararlanabı- lır 2. AYAK: C Grubu Arap atlannın katıldığı bu yanşta favon- yı bulmak guç Cumartesı sabahı yaptığı 1000 1 13 2-400/31 5 ışıne göre Turgal 3. oncelıkle goz onune alınmalı Start soru- nuna ragmen Top-Al, uzayan mesafeden etkılenmezse Nızıplı son başanlı yanş sonrası formunu koruyan Benlıbey 2 ve cu- martesı gunü yaptığı galobu beğenılen Orhun 1, degerlendır- meye alınabılecek ısımler 3. AYAK: Hazırlıklarında derecelı galoplar sergıleyen (1200/1 25 5-1000/1 11 5-400'29 R) Umutcan. ılk şansa sahıp Bir suredır start almayan, ancak ıdmanlannı duzenlı surdüren Sancar ıle ıstıkrarlı yanşlar çıkaran Çıkmaz 4'un de kazanma şanslan vardır 4. AYAK: Son yanşında starttan yaklaşık 10 boy geç çıkma- sına ragmen sonlardakı spnntı ıle 2 olma başansını gosteren Canoş, oncelıkle dıkkate alınmalı Islak pıstı seven Tosca ve Karaduman surpnz yapabılecek durumdalar 5. AYAK: Bu mesafeye yatkın olan Şahbatur, kazanacak gucte Tımurhan, Çılgın 3 ve Ulucan, tabela bahıs ıçın dıkkate alınabılır 6. AYAK: Hafta sonu yaptıgı 1400M 41 3-1000M 11 6- 400/29 8 Ç ışı beğenılen Batu, ılk şansa sahıp Uygun kılo avantajı ıle Karahalıfe ve Falcon, daha sonrakı ıhtımaller Birim fiyaü 1500 lira oldu Altılı ganyan, Uçlu ganyan. sıralı ve tabela bahıs oyunlannda bınm fıyat 1500 Iıra oldu Uygulamaya bugunden ıtıbaren başlanacak G U N D E M MUSTAFA BALBAY • Baştarafi 1. Sayfada uzennde durmuştuk 37 aydını sa- atlerce gostere gostere yakan sa- nıklardan bazılan vıdeo kayıtlarıyla bazılan kamu tanıklarınca yuzleştırı- lıp saptandı Ancak DGM, olaya adı bır 'adam oldurme' gıbı bakıp buna gore karar verdı Ancak (altını bır kez daha çızıyo- rum), davanın yargısal aşamasından çok, tarıhsel anlamı topluma anlatıl- malı Devletın neredeyse tum kurumla- nnda ganp bır anlayış dıkkatı çekı- yor Bır benzetme yapmak gerekırse her tarafa benzın dokmek serbest, ama kıbntı çakrnak yasak Sız kışı- nın benzın dokmesıne ızın verırse- nız, kıbntı yasaklamanın bır anlamı yok kı Davanın sonuçlanmasından son- ra Sıvas uzenne pek çok mektup al- dım Her mektubun tansıyonu farklı Kımı gergın, sınırlı ve ateşlı, kımı şaşkın, kımı devletı topa tutuyor Toplumun bu konudakı duyariılığının anlaşılması açısından bırkaç mek- tuptan satırlar aktanyorum Süheyla Genç " Mektubu gozlerım yaşlı yazı- yorum Yanan ınsanların aılelennı düşünüp ağladım Ulkem nereye gıdıyor dıye duşunup ağladım Uğur Mumcu ve Uğur Mumcu gıbı ınsanlan oldürenlere değıl, Sıvas'ta aydınları yakanlara değıl, onlann ar- kasındakı, onları palazlandıran guç- lere lanet olsun Yureklenmıze ateş atıp gıttıler Hâlâ çıkıp 'Devlet suç Heeey, Biraz Taiırik 01un! ışlemez' dıyorlar Suçluyu bulma- mak da suç ışlemektır " Tansel Toral "Etkılı olamıyorsam ıstıfa eder- dım Sıvas'ta 37 aydınımızı vahşıce yakanlara verılen cezalar ve Âzlz Nesin hakkındakı suç duyurusu, doğnjsu benı hıç şaşırtmadı La/k duzene yapıian saldınlan hafıfe al- mak, TBMM'nın ve Çankaya'nın gondennden ay-yıldızlı bayrağı ındı- np yeşıl bayrağı çekmek anlamına gelır. Sayın devlet buyuklen, sızlen laık Turkıye Cumhunyetı 'nı koruya- sınız dıye seçıp o koltuklara oturt- tuk Atatûrk Turkıyesı'nın bır vatan- daşı olarak neden acaba sızın adı- nıza ben utanç duyuyorum?" A.D. (Duşunduğunu soylemesı yasak Çunku devlet memuru Te- pesınde 657 sayılı kılıç var). " Ne söylesek az Sıvas'ta 37 ay- dını yakan canılerın, Menemen'de Kubilay ; şehıt edenlerden farkı yoktur Menemen'de olaylardan he- men sonra devlet guçlen yetışıyor, ama Sıvas'ta saatlerce seyredıyor Geleceğımızı hıç tyı görmuyo- rum " Bu mektupları, devletın sorumlu yerlerınde olanların, okların faıllere değıl devlete yonelmeye başladığını gormelen ıçın aktardım Ancak, oyle gorunuyor kı, sorumlulann bu tepkı- lerle uyanacağı yok Sıvas'ta 37 aydını yakanlara, 'tah- nk oldukları ıçın' hafif cezalar venlı- yor, Azız Nesın'ın de 'tahnk edıcı' olarak yargılanması ıstenryor Hukuk fakultelennde okutulan derslenn yanına, bır yenısını daha eklemek gerekıyor: 'Tahnk hukuku ' Adlıye sıstemımızı yenıden goz- den geçırmek ve yenı mahkemeler kurmak da kaçınılmaz olacak "Aslıye tahnk mahkemesı, ağır tahnk mahkemesı, yüksek tahnk mahkemesı, sulh hukuk -affeder- sınız, hukuk da nereden çıktı- sulh tahnk mahkemesı, kanunlar kararfar ve tahnkler yüksek kurulu " Dava bıçımlerı arasında da du- zenleme şart "Tahnk tespıt davası, bılırkışı tah- nk raporu " Ben tahrikim hâkJnrTbeyr^ Adam oldürmekten yargılanan bır k/şıye ılk soru - Oğlum soyle, hangı alçak senı tahnk ettı? - öldurduğum kışı efendım - ///, cezasını bulmuş Ey avukatlar, şımdıden hazıriıklan- nızı yapın ve tabelalarınızın altına eklemeyı unutmayın. "Tahnk konusunda uzmandır. Tahnk derecelen ıtına ıle yukseltılır, cezalar ındınlır" Olayın trajı-komık yanı bır tarafa, Sıvas karannın ardından yaşanan uç olay, saldınnın sadece aydınlara değıl, tum topluma olduğunu gos- terdı Onat Kutlar'ın felç olmasına, ar- keolog rehber Yasemin Cebeno- yan'ın da yaşamını yıtırmesıne ne- den olan bomba, her Istanbullunun uğrayabıleceğı bır yere, yanı bu kentte oturanlann sosyal yaşamına kondu Bu aşamada, RP'lı beledı- yelenn "Yılbaşı kutlanmasın" kam- panyası başladı Bu da bır saldındır Olayı, yılbaşı eğlencesıne ındırge- memek gereklı Refahlılar, "Bız, ma- tematık bılımıne karşıyız ve değıştı- receğız ömeğın ıkı kere ıkı dört et- mez, bır eder" dıyor Buna karşı çı- kanlar, var guçlenyle ıkı kere ıkının dört ettığını kanrtlamaya çalışıyorlar Adamın derdı o aynnttyla değıl, bı- lımle Bır dığer deyışle bugun aydın- lar ve çağdaş ınsanlar, sanınm bu- tunu gormekte zortanıyoriar RP, Istanbul'da Bosna'ya destek gecesı duzenlıyor RP'lı Rıze Beledı- ye Başkanı Şevki Yılmaz, kendısı hakkında dava açıldığını soyleyınce, salon bağınyor "Yakalım bunlan, yakalım " Çağdaş, ozgur, ınsanca yaşam- dan yana olanlar, butun bunlar sızı azıcık bıle olsa tahnk.etmıyor mu9 Aslında o kadar guçlusunuz kı, ya- kıp yıkmanıza hıç gerek yok, hep beraber, "Hayııır" dıye bağırsanız, sı- lınıp gıdecekler Dokulen benzıne seyırcı kaldıktan sonra, çakılan ateşe ısyan etmenın ne anlamı var? Dumankaya: TURBAN • Baştarafi 1. Sayfada feh (DYP Ankara teşkilaönda), Hasan Can (Kalkınma Bankasf ndan yolsuduk nedeni ile atıldı, halen vurtdı- şında iş yapıyor), Atıye Kurt (DYP teşkılatında vonetici olarak çalışıvor), Bınalı Toprak(D\ P \dana tcşkilatın- da çalışıvor). Alper Dağlı (Halit Dağh'nın oglu). Meh- met Ozer (Adana'da D\V teşkılatında çalışıvor), Guler Gursoy (StarTV "dereklamınızıvapan Erhan Gursoy'un hanımı)." Halıt Dumankav a. TURBAN "da genel mudur yardım- cısı olarak gorev yapan Ahmet Dündar'ın ıse eskı ku- rumu olan Tanm ve Koyışlen Bakanlığı ıle sahte kad- ro duzenleyerek ışe adam alma savıyla agır cezada mah- kemelık olduğunu belırterek şoyle dedı "Tl RBAVda buriin bu hukuk dışı işler nasıl sürdü- rülebilivor.dive sorduğunuzda bu sorunun çok kolay bir vanıtı var. Omer Bilgin. bu işieri vardımcısı Ahmet Dûn- dar aracıbgı ile > urutü\or. Peki Âhmct Dündar kim? Ta- nm \e Kovişleri Bakanhgı'nda görevB iken, 1989-1990 yıllannda sahte kadro düzenleverek maaş ödeten bir da- ire başkanı. Bu yuzden de mahkemelik olmuş. Hakkın- daki suçlamalar bununla da bitmiyor, Işe alma sozu ve- rerek nişviet aldtğı kişüerirt, \hmet Dundar hakkında ün- zalı şikâvet dilekçeleri var. Bunlar, bakanhk arşivlerin- de. Dunım böyle olunca, TURBAN' da işlerin düzgün işlemesini bekleyebilir misiniz?" Dumankaya, butun usulsuzluklenn nasıl surdurülebıldığını ıse şu yorumla anlattı "BUiyorsunuz; bu kuruluş. TBMM KtT komis- vonunda ibra edilmedivcşu anda Başbakaniık Tefriş Ku- rulu'nun incelemesi altında. Peki, bazı mufettişlerin TURBAN 'ın tesıslerinden bedava ya da çok ucuza yarar- landıklarını sov lersem siz bunu nasıl yonımlarsınız? Bu müfettişler. kurumdakı usulsuzluklerin uzerine gidebi- lirler mi? \a kimi gazeteciler? Tl'RBAN tesislerinde be- dava tatil vapmak varken, bu rurden haberleri ne diye kurcalasınlar?" Patrikhane'ye Noel Baba yasağı YTLMAZ KARABACAK Turk Hınstışanlannın temsılcısı Fener Rum Patnkhanesı, Antalya Demre'dekı AzizNikoia- os (Noel Baba) Kılısesı ve oren yerlennde yak- laşık 11 yıldır yapıian uluslararası etkınlıkler- den. "ideolojik gösteri vapılı>or" gerekçesıyle dışlandı îçışlen Bakanlığı nın talebı uzenne. oluşturu- lan bır kurulun kılıse ve çevresındekı etkınlık- len duzenlemesı karannı protesto eden ve bu- nun "laisizm'" ılkesıne ters duştuğu goruşunu savunan. Fener Rum Patnkhanesı Başdıvakozu Hrisostomo Kalaycı. "Din işlerini din adamlan- na, sivaseti siyasetçilere bıraka- hm" dedı Dunya Hınstıvanlannca "Kudüs'ten sonra en onemli kutsal topraklar" sa>ılan An- talya'nın Kale llçesfne bağlı Demre'de bulunan Aziz Nikola- os veya yaygın adıyla Noel Ba- ba Kılısesı ve oren verlerınde 1982 yılından ben yapıian uluslararası etkınlıklenn du- zenlenmesıyle ılgılı gelışmeler Fener Rum Partnkhanesı ıle İçışlen, Kultur, Tu- nzm bakanlıklannı karşı karşıya getırdı Dış dunyada da genış yankılar uyandıran ge- lışmeler, Antalya V'alı Yardımcısı Coşkun Er- törk ve Kale Kaymakamı Aü Uslanmaz'ın çe- şıtlı tanhlerde içışlen Bakanlıgı'na yaptıkları başvurularla başladı Içışlerı Bakanlığı, Noel Baba Kılısesı ve oren yerlenndekı etkınlıklenn duzenlenmesı ve bu duzenlemede gorev alacak kurum, kuruluş ve kışıler konusunda kendılen- ne yapıian başvurular sonucunda Kultur Bakan- lığı, Tunzm Bakanlığı ve Dışışlen Bakanlıgı'na uyanlarda bulunarak Antalya Demre'dekı Noel • Fener Rum Patnkhanesi, Antalya Demre'dekı Noel Baba Kıhsesı'nde yapıian ctkmlijklere aJınmadı Bu durumu protesto eden Patnkhane'den 'Din ışlermı duı adamlanna, sıyaseü sıyasetçjlere bırakalım' açtklaraası yapıldı. Baba etkınlıklennın sınırlandınlmasını ıstedı içışlen Bakanlığı Musteşan BeJdr \ksoy ım- zasıyla yapıian yazışmalarda "Etkinliklerin amacını aşarak, Fener Rum Parnkhanesi'nin odak merkezi olduğu ideolojik bir gosteriye dö- nuştüruldüğu ve olayın ulke sınıriannı aşan bir sorun haline geldiği'' goruşune yer venldı Bu yazı^malar uzenne Antalya Valılıgı, İçış- len Bakanlıgfnın talımatıyla Valı Yardımcısı Coşkun Eıtürk. ll Kultur Mudurû Musa Seyir- ci. II Tunzm Mudurû \dnan Koseoğlu. Antalya Muze Mudurû Kayhan Dortluk, Kale Kayma- kamı Aü L slanmaz ve Süleyman V üdmm'ın da aralannda bulundugu bır kurul oluşturdu Ve Noel Baba etkınlıklen bu kuru- lun ızmne bağlandı Bakanlıklararası yazışmalar ve tçışlen Bakanlıgf nın, "Et- kinliklerin amacını aşarak, Fe- ner Rum Parrikhanesi'nüı merkezi olduğu ideolojik bir gosteriye dönüşturûldüğü"* yo- nundekı gonjşu ve ardından oluşturulan kurula bır dıger ıtı- raz ıse Fener Rum Patnkhane- sı "nden geldı Fener Rum Pat- nkhanesı Başdıyakozu Hrisostomo Kalaycı "Bu politikalann sonucunda etkmlikler dev let gudii- mıinealındıvesınırtandınldı. Etkinliklerden dış- lanmış olduk. Din ışlennı din adamlanna ve mü- csseselerine, sivaset işlerini siyaset adamlanna bırakalım. Lütfen ikisini birbirine kanşürmay a- üm" açıklamasını yaptı Turkıye Ermenılen Patnklığı Ruhanı Kurul Başkanı ve Dınlerarası llışkıler'den sorumlu Patnk Vekılı Mesrob Mi- nas Vlutafvan ıse Antalya Valı-lığı'nce Noel Baba Etkınlıklennı Yurutme Kurulu oluşturul- masını "Trajedik bir durum" olarak nıtelendır- dı Talat Aydemir fedaedildi RP'li Yılmaz'a soruşturma tstanbul Haber Servisi - Istanbul DGM Başsavcılığı, Rıze Bele- dıye Başkanı Şevki Yılmazhakkında "halkı smıf. ırk. din, mezhep ya da bolge farklıbğı gözeterek kin vedüşmanlığa açıkça kışkırtmak" suçlamasıyla soruşturma açtı Istanbul DGM Başsavcılığı'ndan alınan bılgıye gore Şevki Yıl- maz'ın Refah PartiM Istanbul II Kongresı'nde soyledığı sozlerde. "suç unsuruna rastlandığı" gerekçesıyle başlatılan soruşturmada, Yılmaz'ın konuşma mernı ıncelenıyor Yılmaz'ın konuşmasında, " 4 Halkısınıf.ırk.din,mezhqjyadaböl- ge farklıhğı gözeterek kin \e düşmanlığa açıkça kışkırtmak*" suçu- nun ışlendığının sabıt gorulmesı halınde TCK'nın 312 maddesı uyannca dava açılacagını belırten savcılık yetkılılen, Yılmaz'ın bu dunımda 3 yıla kadar hapıs cezası ıstemıyle yargılanacağını bıldır- dıler Istanbul DGM Başsavcılığı, 29 aralık gecesı Mıraç Kandılı ne- denıyle Fatıh Camu'nden yapıian naklen yavın sırasında bazı ga- zetecılere yonelık sozlen nedenıyle Sakarya L'nıversıtesı Ilahıyat Fakultesı oğretım uyesı Prof İhsan Siireyya Sırmahakkında da ay- nı suçlamayla soruşturma başlatmıştı Savcılık yetkılılen, naklen yayın bantlannın Kanal 6 televızyonundan getınldığını ve ıncele- menın başladığını soyledıler Yesilköy'de kaza Renktaş gemisi kayalara çarptı İstanbul Haber Servisi - Yeşıl- koy Fenen yakınlannda dün ge- ce saat 23 00 sıralannda şıddetlı ruzgânn etkısıyle kayalara çar- pan ve baş tarafından yara alan Turk bandırah "Renktaşn adlı koster, batma tehlıkesı geçırdı Sahıl Guvenlık yetkılılennden aldığımız bılgıye göre kostenn Yeşılkoy açıklannda bekledıgı ve gemının batma tehlıkesının kalmadığı açıklandı Sahıl Gu- venlık yetkılılen, gemı kaptanı, gemının su almadıgını ve çarp- madan dolayı kosterde herhangı bır makıne anzası olmadıgını ıfade ettığını açıkladılar Otobüsü tarayan teröristler KÖY ENSTÎTÜLERİ VE ÖTESİ Mahmut MakaJ 2 Bası50 000(KDVıçmde) ödemeti gönderilmez I Baştarafi 1. Sayfada mune, 25 kışının de yaralanmasına neden olan 4 saldırgandan bın kadın 2 kışı. Ümranıye'de ger- çekleştınlen operasyonda ele geçınldı TEM Otoyolu Hereke Tunelı çıkışında, 1994'un son katlıamını gerçekleştıren 4 saldırganın yaka- lanmasına yonelık olarak olayın hemen ardından başlatılan operasyonlar sonucu, bın kadın ıkı sal- dırgan, oncekı gün, Umranıye Çakmak Mahalle- sı'nde yakalandı Operasyon sırasında dığer bır saldırganın da kaçmayı başardığı oğrenıldı Yakalanan şahıslann PKK uyesı olduklan ve bır sure once Mıllıyet gazetesı ıle Kanal D'nın bu- lunduğu Mahmutbey'dekı Doğan Medya Center'a karşı yapıian sıiahlı saldın olayma da kanştıklan ılen suruldu Istanbul Terorle Mücadele Şubesı, olayla ılgılı olarak herhangı bır açıklama yapmadı .LONDRA(AA)-Ingıltere Dı- şışlen Bakanlığı'nın 30 yıl son- ra gızlılık kaydı kaldınlan 1964 tanhlı gızlı belgelen, Talat Avde- mir olayını aynntılı bıçımde de- gerlendınyor Büyukelçı Sır Denis Allen. 13 Temmuz 1964'temerkezeyolla- dığı "Aydemir Duruşmalan" başhklı raporunda, Aydemır'ın darbe gınşımlen konusunda "Kendisi, darbenin nasıl yapd- maması gerektigini gosterdL Ar- dından gelenler, bundan sonra 'radyo evi'ne yuriımeden önce yapbğı yanlışlan goz öniine ala- caklardu-" dıyor Bu rapordan once 30 Hazıran 1964 tanhlı telgraf, ıdam cezala- nnın TBMM'de kabulünu, Cum- hurbaşkanı Cemal Gürsel tara- fından ımzalanmasını anlatırken, "Mayıs 1963'teki darbe girişimi- ne kaüldıklan için öliim cezasuıa çarptınlan 7 Turk subayından ikisi için (Aydemir ve Fethi Gıir- can) yolun sonu geldi" ıfadesını kullanıyor Telgrafta, "Ölüm cczalan ka- muoyunda çok az Ugi ya da yo- rum yaratn. Kamuoyu bu sonu- ca daha önce hazırianmıştı ve dikkatler Kıbns konusundaki ge- lişmelere ve Başbakan fnö- nü'nün yıırtdışı (NVashington, Pa- ris, Londra) gezilerine kay mıştı" ıfadelenne yer venlıyor Ayaklanmaya öncülûk etmiş Büyukelçı Sır Denıs Allen ıse Aydemır'ın 5 temmuzda ıdam edıldığını vurguladıktan sonra, cezalann "14 ay süren ve en ince ayrmnya dek inen hukuki sııreç- ten ve en düşuk düzeydeki kamu- oyu ilgisinin arduıdan" geldığını anlatıyor Raporda, "Aydemir, devlet çı- karlan adına anayasayı üst üste çiğnemiş ve kendisini bir ihtüalci olarak nitelemiştir. Anayasay 127 Mayıs 1960'ta diğer başanlı dar- becilerle biriikte ihlal etmiştir. İkinci kez, Kasım 1% 1 'de anaya- sayı. bağlı olduğu cunta ile TBMM'yi,generalGfirsel'i cum- hurbaşkanı seçmeye zorlayarak ihlal etmiştir. Şubat 1%2'de bir ayaklanma- ya önculük etmiş, şimdi de 4. kez çiğnedıği anayasa için idam ceza- sıyla yargılanmışor" denıyor Allen, raporunun ozet bolu- munde şu ıfadelen kullanıyor "Aydemir duruşması. Türki- ye'de 1962'deki v^-1963 başında- ki çeşitli darbeci gruplan birleş- tirme çabaları \e buna paralcl olarak bazı ust düzey komutan- lann ve politikacılann darbelere dtşandan katılımı konusuna onemli ışık tuttu. Olay. devletın giivenliğine çok daha ciddi bir tehdidin var oldu- ğunu ve tehdidin. \vdemir"in er- ken gelen hareketi sonucu berta- raf edildiğini gosterdi. Darbe girişiminin kısa dö- nem etkisi, 14 ay sıkıyönetim ilanı oldu. Uzun dönem etkisi ise ordunun, subay personeli- nin yüzde 10'unu (atılmalar sonucu) kavbetmesiydi. Yargılamalar yalnızca po- tansiyel darbecilerin bir bölü- münü ayıkladı. Geride kalan- lar, 'radyo evi'ne bir daha yü- rümeden önce, Aydemir'in yanlışlannı kuşkusuzayrıntıy- la inceleyeceklerdir." Büyukelçı Allen'ın değerlen- dırmesınde, şu ıfadeler dıkkatı çekıyor "Üst rütbeli subay lann.alt riit- bedeki subay lar ve askeri oğren- cilerce düzenlenen darbeyi onay- laması için bir neden voktu. -VI- bay Aydemir'in ust rutbehkomu- tanlann ve sivillerin de harekât- taki payinı açıklama çabalan. ustlcrin itibannın korunması için Aydemir'in feda edilmesı konu- sundaki kararlılığın artmasına neden oldu." lngılız buyTjkelçısı, raporda sık sık atıf yaptığı 5 paragrafta, Aydemir dışında Albay Dündar Se>1ıan'ın bır örgütlenme yaptı- ğını ve Mıllı Bırlık Komıte- sı'nden ıhraç edılen I4'lenn Al- bay Alparslan Tiirkeş ve Albay Orhan Kabibay'ın lıderlıklen al- tında ayn ayn orgütlendıklennı belırtırken, darbecılenn bu grup- larla ve general Irfan ransel'ın lı- derlığınden aynlan 11 ust düzey havacı subay ıle temas yaptıgını kaydedıyor ve "Aydemir'in önce davranması uzerine bu gruplar Aydemir darbesinin yanında yer almadılar" dıyor Telgrafta, sıvıllerden de bazı akademısyenlenn. tabıı senator- lenn çoğunun. Prof Turhan Fey- zioğhı'nun, Nihat Erim'ın v e Ka- sını Gülek'ın bu "entrikalar için- de olduklan'' one surüluyor Yıne de mevcut kanıtlann, A>- demır'ınkınden başka bır grubu suçlamak ıçın yeterlı olmadıği belırtılıyor Beceriksiz lider Sır Denıs Allen, mart ayında trafık kazasında olen Albay Cev- det Menteş'ınkı dışında 5 parag- rafta saydıgı butün gruplann, ıdamiann ardından 14'ler lıder- lıgı altında Ankara'da buluşmaya devam ertıklennı, Aydemir davasında 100 darbecının cezalandınlmasıyla Türk Sıiahlı Kuvvetlerı ıçındekı "sorun yaratıcılann" ayıklanmış sayılamayacağımı belırterek şu sonuca vanyor "Erken harekete geçmesi ve beceriksiz İideriiği yüzünden hükümeti çok daha korkunç bir komplodan kurtaran Aydemir, ardında, darbelerin nasıl yapıl- maması gerektiğı konusunda et- kileyici bir kanıt bırakmıştır. Geride kalanlar, muhtemelen yanlışlanndan ders alacak tır." OLAYLARIN ARDINDAKÎ GERÇEK • Baştarafi 1. Sayfada İP (Işçı Partısı) ve SBP (Sos- yalıst Bırlık Partısı) var Bun- ların arasında SHP ıle CHP'de bırlık ıçın soz kesıl- mış, nışan yuzuklen takılmış, evlılığın elı kulağında SHP ıle CHP nasıl bırieşe- cek, lıder kım olacak'? Bu sorunun yanrtını vermek ko- lay değıl Ankara'dan son gelen haberler çeşıtlı yorum- lara yol açıyor Şoyle kı Şu anda lıder konumunda olan Sayın Karayalçın ıle Sayın Baykala şans tanı- yanlar azınlıkta gıbı Sayın Karayalçın'ın şımdıkı, Sayın Baykal'm da geçmıştekı ımajlannın topartayıcılığa en- gel oluşturduğu ılen surulu- yor. Adı, ıstrfası ıle bırlıkte bus- bütun one çıkan Sayın Mümtaz Soysal'ın ıse lıder- lık konusuna pek sıcak bak- madığı, bunun da, her ıkı partının ıçınde bulundugu çalkantılardan kaynaklandığı belırtılıyor Kımı bırleşme yanlıları ıse Sayın Erdal Inönü'nun ortak lıder olması konusunda çaba harcıyorlar Sayın inonu uzakta durmayı yeğlıyor Bu yorumlar, partılenmızde zaman zaman yaşanan "as- lanı yeme" gınşımlennın ye- nıden tezgâhlanması da ola- bılır Yenı lıder adaylan da bır sure sonra ortaya çıkabılır Çoğu kışı, "gun doğmadan neler doğar" ozdeyışının bır kez daha kanıtlanmasını bekler gıbı gorunuyor • • • Surlar • Baştarafi L Sayfada ka tartışmada da kendısını gos- termış, belkı de yaşanan olayla- nn habercısı bıle olmuştu Kımılenne göre Oğuzhan Asiltürk ve ekıbı, ozunde salt "gündemi sapfırmak için" tstan- bul surlanyla ılgılı duşuncelen- nı ortaya atmışlardı Amabudu- şuncelenn "düzejiveiçer^i'', as- lında gundemın hıç de oy le sap- madığını vetennce sergılıyordu Bugun Istanbul'u yönetenler, yann da ulkeyı yonetmeye aday olanlar. Bızans surlanna "Bizim külriir mirasunız değir dıyerek nefretle bakarlarken, "kendile- rinden oJmayanlara" artık sanıl- dığı gıbı "tslam hoşgonisiı içer- sinde" yaklaşmayacaklannı da anımsatmış oîmuyorlar mıydı 0 Nıtekım bu duşünceyı demok- rası kurallan dışına çıkarak ve ınsanlık erdemını de bır kenara ıterek "terör düzeyine" tırmandı- ranlar, kendılennden olmayanla- nn toplanıp soyleştıklen ve yıne kendılenne uygun olmayan bır "kent kıütürünu" yaratıp yaşat- tıklan Opera Pastanesı'nı kun- dakladıtar Tıpkı Sıvas'takı Madımak Otdigıbı, burada da "aydınlann ve sanatçılann olduğunu" bıle- rek vedahası. yıne Sıvas davası- nın "faüimeçhul''bırşekılde so- nuçlanmasına karşın mahkeme heyetıne yapıian açık saldından hemen üç-beş gun sonra Evet Kım ne derse desın, kım neyın arkasına sığınırsa sığınsın, aslında bu bır zıncırdır Her bır olayı ayn ayn degerlendırmeyı "tarafsızlık savan" politikacıla- nn ve kımı medya çevrelennın artık "aymaznklannı*' bır kena- ra bırakmalan ülkeyı hergeçen gun bıraz daha gencılığe tutsak eden bu zıncınn halkalannı "bir- ( Kkte" ve bütun olarak gormelen gerekıyor Orneğın sanatın ıçıne tukürmek, "kişiser bır ılkellık değıl, bır duşüncenın v e bır sıya- setın dışavıırumuydu Benzer şekılde Anıtkabır'de Atatürk'ü ananlara saldırmak da bır "meczupluk" ya da yıne salt o kışıyı bağlayan bır "çüguüık'' sayılamazdı Cumhunyet tanhınde ılk kez bır mahkeme heyetıne boylesıne açık saldınlmasını ve hâkımle- nn de şu unlü "12 Mart ve 12 Ey- lül otoriteterini" her nedense unutmalannı, salt Sıvas davası- nın genlımıyle ya da "duruşma psikotojBİ" ıle açıklamak yeter- lı mıdır9 Istanbul surlannın da kultürel mıras ıçensmde "üvey evlat" sa- yılmasını. öyle basıt bırpolemık konusu ya da yıne salt soyleyen- len bağlayan bırgulmece olarak gormek. "Nasıl olsa yıkamazlar" deyıp geçmek. ne kadaryanlış' Işte böy lesı bır sureçte artık bı- Iınmelıdırkı Opera Pastanesfnın bombalanması ve Onat Kutlar'ın sağlıklı yaşam olanağını yıtırme- sı de artık oy le kanıksanmış "kı- nama mesajlarryla" geçıştınle- cek bır "terör belası" değıldır Zıncıre eklenen yenı bır halka- dır Öyle gorunuyor kı 1995, her zamankınden çok daha fazla kul- türumuze, uygarlığımıza ve ul- kemıze sahıp çıkmamızgereken bır yıl olacak Neyse kı Onat Kutlar da aydınlık duşuncelen, bılıncı ve sağlam yuregıyle bız- lere daha uzun yıllar güç vere- cek, coşku ve esın kaynagımız olacak
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog