Bugünden 1930'a 5,503,932 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 4 OCAK 1995 ÇARŞAMBA 18 SPOR Iviç'in tanışma toplantısında konuşan Başkan Ali Şen '2 yıl oynayın 4 yıllık para alın' dedi Fenerbahçefi fiıtbolcıılara piyangoHİLMİTÜRKAY Fenerbahçe'nın yenı Hırvat tek- nik direktörü Tomislav Iviç, dün Küçükçamlıca Sünmeli Restoran'da futbolcularla tanıştı. Aykut, Oğuz, Semih ve Müjdat'la bir süre şaka- laşan Iviç, "Hepiniri çok iyi görü- yoruın" dedi. Bugün "Mercedes" turnuvasına katılmak üzere Almanya'ya gide- cek olan genç takımın da hazır bu- lunduğu yemekte bir konuşma ya- pan Fenerbahçe Kulübü Başkanı AH Şen, basının Fenerbahçe'ye. Fe- nerbahçe'nın de basına ihtiyaci ol- duğunu söyledi ve "Hiç kimseye yasak ko> muyoruz. sma herkes gö- revinin bilincinde olsun. Futbolcu- lan fazla sıkmavın. eğer bö>le bir şikâyet alırsam. hepinizi otelden çı- karırım" dedi. Futbolculannı ılk yanda gösterdıklen basanlı pefor- manslanndan dolayı da kutlayan Şen, u Şu aaa kadar bir dönemde 3 başkan, 3 yönetim kurulu, iki de teknik direktör değişmiştir. Biitün • Fenerbahçe, 2 yan için kamp çalışmalanna bugün Side'de başhyor. Asker futbolculann yanı sıra Nielsen, Uche, Rıdvan ve Pingel, kamp kadrosunda yok. bu olumsuzluklara rağmen sizleri kutiuyonım. ProfesyonelKğin ne ol- duğumı herkese ispat ettiniz. Başka bir kulüpte bövlesi bir olaylar ya- şanmış olsavdı, o kulüp çoktan da- ğılırdı. Türkiye'nin kalbi si/inle atı- yor, sizinle üzülüyor. Başartlı olma- yan sporcuya artik Fenerbahce for- ması yok. 8 puan, kapatılmayacak bir şey değitdir. Hocamız Kiç, takı- mın tam yetkili komutanıdır. Antre- nörier dahiL, herkes onun emrinde çalışacakhr" diye konuştu Bu arada altyapı sorumlularına teşekkür eden ve onlardan başanla- nnin devamını isteyen Fenerbahçe Kulûbü Başkanı Ali Şen. sözlerine şöyle devam etti' "Altyapısı olma- yan bir yapmm üstünde saglam du- varlar da yoktur. Attyapıya çok de- ğer veriyonız. Bir Öğuz, bir Rıd- van, gelecekler için büyük birer şansnrlar." Galatasaray Kuşadası'nda KUŞADAS1 (Cumhuriyet) - Lıgın ilk yansını lider olarak kapayan Galatasaray, kamp yap- mak amacıyla dün Kuşadası'na geldı. 10 günlük dınlenmeden sonra topbaşı yapan San-Kırmızılılann Istanbul'daki ilk çalışmala- nna katılmayan ve 3'er mılyon Iira ceza alan Stauche, Kubilay, Erdal ve Ahmet de kafıle ile birlikte Kuşadası'na geldi. Galatasaray, Kuşadası kampı sırasında. 4 ta- kımla hazırlık maçı oynayacak. 5 ocakta Sö- kespor, 7 ocakta Aydınspor, 10 ocakta Yeni Turgutluspor ile özel maçta karşı karşıya gele- cek olan Galatasaray, 12 ocakta da eski futbol- cusu AriTin jûbile maçında Göztepe ile karşı- laşacak.San-Kırmızılılar daha sonra Bursaspor ile oynayacaklan Türkiye Kupası çeyrek flnal ilk maçının hazırlıklannı sürdürmek için tstan- bul'a dönecekler. Öte yandan. Şampiyonlar Li- gi'nde FC Barcelona'yı 2-1 yenen futbolculara toplam 8 milyarlık primler, Kuşadası kampında venlecek. Bu arada, Galatasaraylı yöneticıle- nn, sözleşmesi sezon sonunda bıtecek futbol- cularla nısan ayı ıçinde masaya oturacaklan ve anlaşma zemıni arayacaklan bıldınldi. Galatasaray Teknik Direktörü Rcüıhard Saf- tig, yaptığı açıkiamada, havanın güzel oluşu- nun, kendisinı sevındirdiğini belirterek şunlan söyledi: "Burada kalacagımız 9 günlük süre içerisinde çok iyi çalışmalar yapacağımızı umu- yorum. Takımda asker futbolculann dışında eksik yok. Ligin ikinci yansına çok daha iyi gi- recegiz. Bunun işaretlerini ratbolculanm veri- yor. Buradaki çalışmalanmızı sorunsuz, neçe içinde sürdürecegiz.' 1 Kung-Fu Şampiyonası Spor Servisi - Gençkuşak Dergisi'nin. özel Wushu Kung Fu Federasyonu ile birlikte orga- nize ettiği şampiyona, Bayrampaşa Spor Kompleksi'nde yapıldı. Modern Mücadele Sanatlan Spor Dernefi, Frce Fightıng ve Kick Box Sporunu Yaygınlaş- tırma Derneğı ve Türk Kung Fu Birliği Der- nekleri'nin destekleriyle gerçekleştirilen şam- piyonada, dereceye girenlere madalya ve serti- fîka verildi. En çok madalya alan üç takım da birer kupa ile ödüllendinldi. Başkan Ali Şen, yaptığı konuş- ma sırasında uzun süre Fenerbahçe formasım sırtında taşımış ve halen de taşımakta olan Müjdat Yetki- ner'e de övgüler yağdırdı. Başkan Şen. Müjdat ıçın. " O, Türk tarihi- nrn en böyük yıldızıdır. Ondan da- ha büyük yıldiz yoktur. Şu ana ka- dar 752 maç oynamıştır. bu bir re- kordur. Bu futboktıya htç kimsenin şimdhe kadar göremediği birjübite yapılacaktır . Daha sonra da kendt- sinden menajer olarak yararlana- cagn"dedi. Herkes eşit şansta Her şeye yenıden başlandığını, her futbolcunun eşit şanslara sahip olduğuna da değmen Şen. "Herkes görevini dürüst yapsın. Ali Naıl'in durumunu biliyorum. ona hiç şans Unınmadı. hiç İdmse bir adım önde değil. Herkesin şanslan eşit Önü- . müzde 6 aylık bir süre var. 17 lig 6 kupa maçı ovnayacaksıntz. Bu üç kupayı alan takım. bana göre yıl- dızlar topluluğudur. Böyle bir şey gerçekleşmesi halinde transferlerin yapılıp vapılmamasına, sizler karar vereceksiniz. Vönetim kurulu ola- rak gerek yurtiçi gerekse jurtdışın- da hiçbir futbolcuyla konuşmama karan aldık. Rıdvan'a gelince; ta- Khsiz bir futbolcumuz. Peş peşe sa- kathklar geçirdi. Rıdvan'ın da ara- nıza katılacağına inancım tamdır. tşte şans. işte imkân. 2 yıl oynayin, 4 >ıllık transfer paranm alın.*" Rıdvan, Pingel gitmedi öte yandan F.Bahçe. 2 yan için kamp çalışmalanna Side'de başlı- yor. Asker futbolculann yanı sıra Nielsen, Uche, Rıdvan ve Pingel, kafilede yer almadılar. Doktor Erol Tııran, Rıdvan'ın ayagındakı dikış- lerin bugün alınacağını ve çalışma- lannı Istanbul'da sürdürecegini, Pingel'in ise 1 şubat günü yeniden Istanbul'da olacağrnı kayderti. Fenerbahçe'nin yeni Teknik Direkötrü İviç, yönetici ve futbolcularla dün yemekte bir arayara gelerek tanışrj. (Fotoğraf: DENİZ DERİNSU) 13. Üniversitelerarası Dünya Şampiyonluğu finalinde Rusya ile karşılaşıyoruz HeııtlK>lcıılaraııız altnı peşnıdeİZMİR (Cumhuriyet Ege Bürosu) - 13. Dünya Üniversiteler Hentbol Şampiyonası'nda mılli takımımız, Rusya önünde şampi- yonluk arıyor. Celal Atik Spor Salonu'ndaki karşılaşma, saat 16.00'da başlayacak. Milli takım sorumlusu Yaşar Sevim, Türkiye'deki 18 yıllık geç- mişi ıçinde hentbolde en büyük başarıva ulaşıldığını anımsatarak "Bu, diğer spor branşlan içinde de elde edilmiş en büyük başandır. Bu sevinci bize yaşatan sporeulanmm fınalde yalnız bırakmayaum. tzmirli sporse\erteri destek vermeye çağınyoruz'' dedi. Fınalde kar- şılaşacağımız Rusya'nın Dünya Cnıversıteler Şampiyonası'na A YORUM mıllı takım düzeyınde katıldığını anımsatan Yaşar Sevim. son olim- piyat şampıyonu olduklannı da belirterek şunlan soyledı "Rus- ya'nın yanı sıra, Potonya ve Ukrayna da bu şampiyonaya A milli ta- kım düzeyinde kanklılar. Bizim için final mnamak, 18 yıllık bir geç- miş içinde çok bü>ük başandır. Bu valnız hentbol için değil, tüm spor branşlannda elde edilmiş büvük başan bence. Şimdi şampiyon- luk maçına çıkıvoruz. Güzel bir maç orta>a kmarsak kazanmama- mız için bir sebep yok. Ka/anmak için her şe>i yapacağız. Seyircinin de desteğine gereksinmemiz \ar. Her şe>c rağmen kabul etmek gere- kir ki, nüdbimiz Rusya; Avrupa, düma ve olimpivat şamphonu." SERHAT BİLCİLİ: Nizami hentbol salonumuz yok Neden olmasm KENANÖNER İZMİR-28 Arahk'ta lz- mir'de başlayan ve bugün sona erecek olan Üniversiteler Dün- ya Şampiyonasf nda finali Türkiye ile Rusya oynayacak. Yılda 100 maç ve 100 ant- renman yapan bir ülke ile final oynayacağız. Ve Rusya'nın A milli takımının tamamı bu kadroda. Karşımızda Dünya Şampiyonu Rusya. Bu ülke ile final oynamak, hentbol kültü- rümüze zenginlik katacaktır. Bugün çok iyi bir savunma yaparak, hücumda bulduğu- muz pozisyonlan degerlendi- rirsek dengeyi kurabiliriz. Se- yirci ile Ruslan panikletirsek şansımız olabilir. Ancak çok kombine bir takım olan Rusya agır basıyor. Hentbolculanmız yılın en büyük başansını şim- diden getirdiler. Türk hentbol tarihine geçtiler, teşekkürler çocuklar. Takımımızın teknik direktö- NÜVİTTOKDEMİR Ünivershe milli takımı çok iyi maçlar çıkararak fınale kadar yükselmesini bildl rü Yaşar Se\im, takımla gurur- landığını. seyirci ve basınla birlikte hentbolün daha heye- canh olduğunu burada gör- mekten hentbolümüz açısından önemli olduğuna dikkat çeki- yor. Ve hentbolümüze yeni bir ivme getirecegine inanıyor. "Hedef büyültüyoruz" diyor ve ekliyor "Türk hentbolü sı- nıfatladu" Hakemlerımizden Vehbi Iş- gören, Naci Onut şampiyonada 3.-4.'lük maçını yönetecekler. Türkiye finale kalmasaydı fi- nal maçı onlanndı. Diger ha- kemlerle karşılaştırdığımızda onlann daha titiz ve oyuna da- ha iyi yorum getirdiklerini gö- rüyoruz. Bu şampıyonayı izlemek gercekten bir şans ve ayncalık. Ulkemizde böyle bir organi- zasyonu yaşamak. eğırimin bir parçası. Herkes "Turnuva baş- lamadan önce final oynayama- •--" diyordu.VTZ Şimdi final. Burada da di- yorum kı "Neden olmasın?" tZMİR - Hentbol Federasyonu Başkanı Serhat Biigili, Ünıversiteier Dünya Şampiyonası'nda fi- nal oynayan bir takım yaratmalanna karşın salon sorunu nedenıyle hentbolün Türkıye'de yok edıl- meye çalışıldığını söyledi. Bılgili. sorunlannı dile getınrken, "tçimiz yanıyor, aglamak zonındayız ve bunu sürdürecegiz. Biz, şahsiyetsiz değiliz. Ağbyo- ruz, ama utanmıyonız. Artik devlet bü\ükJerimi- zin bu utancı teınizlemesi Uam" dedi. Türkıye'de Gençlık ve Spor Genel Müdürlüğü'ne ait ulusla- rarası ölçülerde salon bulunmadığını vurgulayan Hentbol Federasyonu 3aşkanı Serhat BilgilL. lstan- bul'da Abdi tpekçi Salonu'nun bulunduğunu anımsartı. Bılgili. bu salon dışında 1997'den itıba- "en hiçbıı salonda uluslararası maç oynamayaca- ğmı belırtirken de "Ben, Uluslararası Hentbol Fe- derasyonu'Bun yerinde otsam Türkiw'de ovnanan tüm maçlan. nizami olma>an sahada oynantfrğı için kabul etmem'" diye konuştu. GSGM'den al- dıklan bırçok söze karşın Izmir'dekı Dünya Şam- pıyonası'nda yardım görmediklerinı vurgulayan Biigili. tam tersıne engellemelerle karşılaştıklannı ve bu durumdan GS il müdürünün de sorumlu ol- duğunu savladı. Bilgili'nin savlan arasında, Iz- mır'de Bornova Spor Salonu'nun "dmnastik salo- nu"na dönüşrürülerek hentbolün engelledığı de yer aldı. Serhat Bilgılı, salonlann kişilenn tekelın- den alınması gerektiğıni bildirerek, sözlerini şöyle sürdürdü: "Salonsuzhıktan başka şikayethniz yok. SaJonlanmız verildigi takdirde AMiıpa'ya cıkaca- ğımiTi iddia edrvorum. Bugün yurtdişına rransfer olmuş hiçbir Türk sporcusu gösteremezsiniz. Ama hentbolde var. Hedefimiz Avı-upa grup finalleri ve olimpi\attardır. Bu salonlarla belirli noktaya ka- dar yapanz bu işi. Türldve bu hale geldiyse artik, biz Türk milli takımı olarak çıkmayaum, bir kar- ma olarak çıkalım maçlara. ~ NEYMÎŞ ABDÜLKADİR YÜCELMAJS Hoşgörü mü, boş görü mü? Kedinin kuyruğuna bağlanan tenekenin yerierde sürü- nerek çıkardığı seslere müzik demenin, TV ekranlannda "çoksesli"\\k adı altında yapılan hezeyanların, maksi- mumla minimumu bir noktada birleştirmekte maharet gösteren medyanın, aldatmacılığın, köşedönücülüğün, devleti soymanın, vatandaşı aldatmanın alkışlandığı bir ülkede "hoşgörû"ye sığınmanın bir anlamı var mı? Ney- miş, "1995 Hoşgürû Yılı" olacakmış. 1994'ü geride bırakırken kültür değerlerimizden tutun da, gelenek ve göreneklerimize "unut damgası basanla- rın, çağdaşlığı zıftle örtmeye çalışanların yoğunlaştığı 1994'te zaten her şeye hoşgörü ile bakılmadı mı? Hangi yanlış yol düzeltildi, hangi yanlış kararlar doğrulara dö- nüştü; hangi kurum, hangi parti, hangi kulüp ilkelerine sa- hip çıktı. Hangi medya, medyanın hangi köşe tutanı bu ülkenin çıkanna sahip çıktı? Medyanın yüzde kaç haberi doğru çıktı? 1995'e girerken Tanju'yu hatıriıyorum. Bir Anadolu ço- cuğu; Istanbul'a gelip kendisini kaybetmiş, medyanın ve mafyanın içinde boğulmuş, kuzu kuzu lokma edilmesine aldınş etmemiş, gününü gün etmiş, sonunda bir suç işle- miş cezaevini boylamış. Olabilir elbette, suç işleyen ce- zasını bulmalı. Ama devleti yiyenler, sömürenler, vatanda- şı kemirenler ortalıkta dolaşırken Tanju'nun cezaevine tı- kılmasına hoşgörü ile bakılabilir mi? Avrupa Birliği'ne girebılmek için türlü çeşitli taklalar atarak Avrupalılara şaklabanlık yapılmasını hoşgörü ile kabullenmemiz mümkün mü? Dünyada 95'i "Hoşgörü Yılı" olarak kabullenen Birleş- miş Milletler'in, Bosna'da tam 2 yıldır işlenen insanlık su- çunu görmezlikten gelmesini nasıl olur da hoşgörü ile karşılıyabiliriz? Naim ve Naim'le beraber Bulgaristan'dan gelenlerin getirdikleri altın madalyalarla nerelere geldik. Madaryalar getiren bu sistemi Türkiye'ye getirmek yerine "Ne iyi et- miş de özal 1 milyon dolar vererek Naim'e Bulgariardan izin almış" diyen zihniyete biz nasıl hoşgörü ile bakanz. Futbofdakı hakem mafyasını, güreş ve halterden başka dallarda şampiyon olan sporculara yıllardır ödül verilme- mesini, bılimsellikten yana olanlarla cahilleri aynı masada oturtanların ukalahklannı, yabancılara kucak açıp kendi insanımızı dışlayanlan; politıkanın kulüplere, federasyon seçimlerine, hatta federasyonlann içlerine kadar girmesi- ni, antrenörlerin yine polıtikacı ve çıkarcılann elinde oyun- cak olduklannı görüp hoşz görelim diyebilir miyiz? Bu ka- dar vurdumduymaz mıyız? Hoş mu görelim yoksa boş mu verelim? Ama bu ülke bizim. Bizim insanlarımızın birbirlerine hoşgörü ile bakması gerek. Dünya bizim umurumuzda ol- masın varsın. Ama birbirimize hoşgörü ile bakarsak, ama insanca bakarsak, ama dürüst gözlerle bakarsak, ama çağdaş gözle bakarsak, ama kardeş gözü ile bakarsak hoşgörünün bir anlamı olur. Yoksa hoşgörü bize 1995'te daha büyük felaketler, daha büyük vurgunlar, daha büyük insanlık suçlan getirir. Hoşgörüye ancak hoşgönülü kişiler layıktır. Avrupa Kulüpler Kupası'ndaki temsilcimiz, Polonya'nın Nobiles takımına 95-83 yenildi Fenerbahçe şaıısım zora soktu Nobües: 95 - Fenerbahçe: 83 SALON: HAKEMLER: Zsolt Hartyani (Macaristan) (5), Atso Matsalu (Eston- va) (5). NOBİLES: Grichtchuok (8)27. Wardach (7)14, Jeloudok (6)6, Olszews- ki (7)26. Skiba (4)0. Jankowski (8)23, Kabala (4)0. FENERBAHÇE: Smith (6)23, Rankin (5)12. Hakan (6)12, tbrahim (8)25, Altar (5)3, Güray (4)4, Faruk (4)2, Cenk Gürsoy (4)2. ILKYARI: 51-37 (Nobiles lehine) İbrahJm ve Smith, Nobiles karşısında elinden geieni yaptı WLOCLAWEK (Cumhuriyet) - Avrupa Kulüpler Kupası'ndaki temsilcimiz Fenerbahçe, grubunda oynadığı 5. maçta Polonyalı rakibi Nobiles'e yenilmekten kurtulama- dı: 83-95. Karşılaşmaya tutuk başlayan Fe- nerbahçe. özellikle dış şutlarda ba- şan sağlayan Nobiles'e karşı iyi sa- vunma yapamadı. Rankin ın pota altında ribaunt- larda büyük açık vermesi. Smith ve tbrahim dışında hiçbir oyuncunun skora katkısının olmayışı nedeniyle skorda geriye düşen Fenerbahçe. devreyi 51-37 gibi farklı bir skorla Yıldız fiıtbolcu, Ordu Milli Takımı'ndan çıkanlmasının şaşkınhğını yaşıyor Sergen: Ne yaptığuıu ben de bilmiyorum ASENAÖZKAN Disiplinsiz hareketleri gerekçe gösteri- lerek Teknik Direktör Erol Tok tarafindan Ordu Milli Takımı kadrosundan çıkanlan Sergen, "Ne yaptığımı ben de bilmiyo- rum" dedi. Beşiktaş'ın uçan futbolcusu Ordu Milli Takımı'ndan çıkanlmasının şaşkınhğını yaşarken bu karann gerekçesini inandmcı bulmadığını belirtti ve "Asker olduğum için konuşmam doğru olmaz. Ancak ben disiptinsiziik yapmadım. Herkes gibi yaşı- yorum. Ordu \lilli Takımı için de elimden geieni yapryorum. Birtakım spekülasyon- lar yapılıyor; benim hakem Bülent Ya- vuz'la tartışmamdan dolayı Ordu Milli Takımı'ndan çıkanlmam gibi. Ancak bu- nun doğru olduğuna inanmryorum. O bir maçtı ve unutuldu gitti. Sanınm bu kara- nn gerekçesi önümüzdeki günlerde belli olur" dedi. Marmaris'e gidiyoriar Beşiktaş, Marmaris yolcusu. İkinci yan hazırlıklanna dün tstanbul'da başlayan Si- yah-Beyazlı ekip bugün kendi tesislerinde bir çalışma yaptıktan sonra Marmaris'e gidecek. Ligin ikinci yansına Marmaris kampı ile hazırlanacak Beşiktaş, burada 2 özel maç yapacak ve 14 ocak tarihinde de Al- manya'da Köln ile karşılaşacak. Bu arada dün akşam toplanan Yönetim Kurulu, şubat ayında yapılacak olan mali kongre öncesınde Yeşilköy Tesisleri soru- nunu çözme karan aldı. Bu sorunu çözmek için de bir komite oluşturuldu. Yönetim aynca, 14 Ocak'ta Almanya'da oynanacak olan özel maç için Teknik Direktör Daum'tan detaylı bir ra- por istenmesını kararlaştırdı. Yönetim Kurulu, ikinci yanda prim sis- teminin değiştirilmesi konusunda anlaştı. yenik kapadı. 2. yanda biraz toparlanan, ancak ribaunt almadaki sorunu çözeme- yen San-Lacivertli takım, tbrahim ile rakibine direndiyse de Nobi- les'in biri Ukraynalı, diğeri Beyaz Rus olan Grichthuok ve Olszevvs- kı'yı savunamadı.. Fenerbahçe'nin son gayretleri de yeterli oimayınca San-Lacivertli takım grupdaki 3. yenilgisini aldı ve üst tura geçme şansını azalttı. Hüsnü'nün yokluğunda skor üret- mekte bir hayli zorlanan ve pota di- binde büyük açıklar veren Fener- bahçe'nin, Nobiles yenilgisi sonrası morali oldukça bozuk- tu. Fenerbahçe, grubundaki 6. maçta, deplasmanda ltalya'nın ünlü Benetton Treviso takımıy- la karşılaşacak. San-Lacivertli takımın grupta şansmı devam ettirmesi için Benetton Trevi- so'yu deplasmanda yenmesi ve bundan sonraki maçlan kay- betmemesi gerekiyor. Dinçen İyi pynamadık Karşılaşma sonrası Fener- bahçe menajeri Kemal Dinçer, Nobiles karşısında istedikleri oyunu sergileyemediklerini, ri- bauntlarda zayıf kalmalan ne- deniyle etkili olamadıklannı ve rakiplerinin çok yüksek bir yüzdeyle hücum ettiğini söy- ledi. Osieck: * F.Bahçe beni çok •* arayacak * FRANKFURT (TSAK Bundan sonra antrenörlük; kariyerine Japonya'da devam edecek olan Fenerbahçe'nin.- eski teknik direktörü Holger; Osieck, RTL yayın kuruluşu- na yaptığı açıkiamada, "Fe- nerbahçe beni çok arar"de- dikten sora, sözlerini şöyle. sürdürdü: "Bir buçuk yıl kal-' dığım Türkiye'de ülkenin en sevilen kulübö olan Fener-> bahçe takımına çeki düzen-. verdim, moralman çökmüş. bir eldpten savaşan ve kendi-' sine gâveni olan taş gibi bir takrnı yarattnn. Derbi maçta- nnda, diğer büyük takımlara • karşı aldığımız başarılı so- nuçiar bunun ispatıdır. Öyle ki benden önce Fe*1 ; nerbahçe'yi süreldi yenen bo' takımlar, bizimle yaptıklan' maçlardan sonra yenilgiden kurtulunca hallerine şükret- titer. Ne var ki yaptıldanmın krymeti büinmedi. Bazı klikler ve Türk spo-, runda bozguncu etkinlikİeıi görülen gruplarca 'istenme- yen adam" ilan edildim. Fa- kat zamanın. benim haklı ol-' duğurnu göstereceğinden asla kuşkum yoktur." BASKETBOL ' I I Ulker •K Manresa » karşısındâ: Spor Servisi- Avrupa Ko-, raç kupası'ndaki temsilcimiz Ülkerspor, grubundaki 5.maçta bugün tspanya'nın' TDK Manresa takımıyla deplasmanda karşı karşıya gelıyorlar. Barcelona kentinde TSl" 21.30'da başlayacak olan kar-~ şılaşma Cine 5'den şifresiz" naklen yayınlanacak. 4 maç- sonunda 2 galibiyet ve 2 ye- nılgısı bulunan Ülker, ilk maçta TDK Manresa'yı ts- tanbul'da 81-75 yenmişti. Bttı karşılaşmayı Hermann Latz^ı (Almanya)- Renato Baldi~\ (ttahya) hakem ikilisi yönete*; • cek. Dün bu maç için 100 kişi- lik taraftar kafilesiyle birlikte" tspanya'ya giden Ülkers-, por'da moraller yerinde. Me- • najer Doğan Hakyemez ise ilk iki sırada yeralıp yan fi- nal oyamayı hedeflediklerini' ancak bu maçta sadece ha- kemlerin yanlı davranmasın-' dan çekindiklerini söyledi. Bayanlar Liliana Ronchettk kupası'nda ise 1ÜSBK, çey- rek final grubundaki 5.ma- çında Fransa'nın Cercle Jean Macetakımıyla Abdi Ipekçi spor salonunda karşılaşacak. Maç saat 18.00'de baş- layacak. Brugge'e 10 milyar ceza v BRÜKSEL (Cumhuriyet) - Belçika'nın birinci lig takı- mı Bnıgge, mahkemenin al», dığı kararla 10 milyar Iira pa-- ra cezasına çarptınldı. Eski Trabzonspor Teknik Direktö- rü George Leekens'in, 1989- 1990 yıllarında Brugge'de teknik direktörlük yaptığı sü-' rede, Leekens'in sosyal hak- larının ödenmediği ortaya çıktı. Mahkeme karannda Geor- ge Leekens'in, görev yaptığı dönemde Brugge'de işçi ola- rak gösterildiği, ancak sosyal' haklannın ödenmediği belir- tildi. Mahkeme, Bnıgge Kulü- bü'nü, işçi kaçakçıhğı suçun- dan 10 milyar Iira para ceza^. sına çarptırdı. Ahmet Kurt" HBB'de : - Spor Servisi - Gazetemiz . basketbol yazan Ahmet Kurt bugünden itibaren HBB Te- levizyonu "Kolej Basketbo-, lu" programına yorumlanyla konuk olacak. Kolej Basket- bolu programı bugütt; 17.45'de canlı olarak yayım- lanacak. TV ? DE SPOR TV 1 20.45 Günün spor ha- berleri TV319J0Spor 22.05 Eurosport'tan görün- tüler CINE 5 21M: Manresa - Ül- ker (şifresiz)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog