Bugünden 1930'a 5,502,732 adet makaleKatalog


«
»

1995 ÇARŞAMBA CUMHURİYET SAYFA VJÜNÜN J İLMLERI Ali Oğlu kaçınlan babayla bir şebekenin öyküsü. Yön: Çetin Karamanbey. Oyn: Fatma Girik, Baki Tamer. (1960) 10.30 / Show TV / Vahsi Çiçek Aynntıh bitgiyanda Kader Dul kalan bır kadınla üç çocuğunun öyküsü konu edi- liyor. Yönetmen: Fikret Uçak. Oynayanlar: Ünsai Em- re. Fatma Belgen. Yağmur (The Rain) - Bir papazın bir fahişeyi kazanma çaba- lan konu edilıyor. Yönetmen: Lewis Milestone. Oyn: Joan Cravvford, Walter Huston. VVilliam Gargan. SevgiUDedektif (Dear Dedective) - Kadın dedektif, bir profesörle bir- lıkte pohtikacı cinayetlerini araştınr. Yön: D. Harg- rove. Oyn: Brenda Vaccaro, A.D. Synder. Sevgi Payı Eskı oıraktör, geçmişin özlemi içindedir. Yönetmen: Zafer Par. Oynayanlar: Serdar Gökhan, Berrin Koper, Yavuzer Çetinkaya. 12.10/ lnterstar / Karlı Dağdaki Ateş Aynntıh bilgiyanda Biiyük Soygun Soyulan kumarhanenin paralannı yoksul bir adamla bir soyguncu ele geçirir. Yön: Nuri Ergün. Oyn: Fik- ret Hakan, Nazan Adalı. (1973) DaJlas (Dallas) - Üçkâğıtçı kardeşleriyle çatışan adamın öy- küsü. yıJlar sonra TV dızisi olmuştu. Yön: Stuart He- isler. Oyn: Gary Cooper, Ruth Roman. Kumarbaz (The Gambler) - Üç arkadaşın heyecanlı öyküsü ko- nu ediiıyor. Yönetmen: Dick Lowry. Oynayanlar: Kenny Rogers. Linda Evans. Bruce Boxleitner. İkizlerin Tuzağı (The Parent Trap) - Jkız kardeşler, ayn anababala- nnı bırleştırmeye çalışır. Yön: David Swift. Oyn: Hay- ley Mılls, Maureen O'Hara, Brian Keith. Çirkef Gecekondu agalanyia gecekondusu yıkılan kadının yasamını konu alan filmin yönetmeni Temel Gürsu. Oyn: Hülya Koçyiğit. Salıh Güney. Aynntıh bilgiyanda TELEVIZYON 17 77.05 GAPTV DRAM 11.30 HBB DRAM 12.00 f . . ShovvTV POLİSİYE 72.70 atv DRAM 73.30 Kanal 0 MACERA 13.40 ,. Irrterstar VVESTERN 13.45 ,.. ShovvTV MACERA 14.30 TQRT _ GULDURU 75.30 ShowTV DRAM 16.20/ atv / Yatık Emiue [17.10 TGRT DRAM 76.30 Kanal 6 DUYGUSAL 77.30 Kanal D DRAM 20.75 F Kanal D f POLİSİYE Kaderi Zoriama Çirkın bir adamın komplekslennı yenme mücadelesi. Yön: Ülkü Erakalın. Oyn: Selami Şahin ve Deniz Ak- bulut. Isabel'in Seçimi (Isabel's Choice) - Beklediği kariyerin birbaşkasına verilmesme kızan genç kız, işten aynlır ve şansı açı- lır Yon: G.Green. Oyn: J. Stapleton, R.Kiley. Akrep Kocasından ıntikam alan kadının öyküsü konu olarak ele alınmış. Yönetmen. Osman Seden. Oynayanlar: Ahu Tuğba, Tank Tarcan. (1986) KınkHayaller (Shattered Image) - Zengin biradamla evli kadın, ko- casının kardeşiyle ılişki kurmuştur... Yön: Fritz Ki- ersch. Oyn. Bo Derek, Jack Scalia. ? 22.00 / atv / Prizzi'ıtin Onuru Aynntıh bilgi yanda Hızlı Jackson (Action Jackson) - Bir siyah polisle gangsterlerin sa- vaşı. tnterstar'ın en sevdığı filmlerden. Yön: Craıg R. Baxley. Oyn.Cari VVeathere, C. T. Nelson, S. Stone. 22.50 / TRT 2 / Kınk Çanaklar Ayrıntıh bilgi yanda 23.15 ,.. Kanal 6 MELODRAM 23.20 ,SnowTV POLİSİYE ; J. Beals ve M. Nouri'nin başrollerini paylaştığı 'Flashdance' Kanal • 6'da 23.15'te ekrana gelecek. Flashdance (Flashdance) - Çelik işçisi genç kadın, dans yanşma- sına hazırlanmaktadır... Yön: Adrien Lyne. Oyn: Jen- nıfer Beals, Mıchael Noun, Lilia Skala (1983,96 dk). Öldüren Öpücük (Do Or Die) - Bır Japon gangster. ABD'li iki kadın ajanın peşindedir... Yön: Andy Sidaris. Oyn: Erik Est- rada. Pat Morita, Dona Speir (1990, 93 dk). Sapık Ruh (State of Mind) - Katil bir adam, kaldığı akıl hasta- nesınden kaçar. Yönetmen: Reginald Adamson. Oy- nayanlar: Lısa Gaye, Manouk Van Der Mevlen. Fflm Cinayetieri (Fade to Black) - Izlediği filmlerden etkilenen bir adam, sürekli cinayet işler. Yönetmen: Venon Zim- merman. Oyn: Tim Thomerson, Norman Burton. Yalancılar Kulübü (Liars Club) - Bır kadın oğlunu aramak için yollara düşer. Oynayanlar: John Mcginley, David VVarsovs- kı. Yönetmen belirtilmemiş. Kovboy (Homeboy) - Yıpranmış bir boksör, son bir kez daha ringe çıkmayı dener. Yön: Mıchael Seresın. Oyn. Mic- key Rouney. Christopher VValken (1988, 118 dk). 23.50 Kanal D (,-. GERİLİM 00.10 atv GERİLİM 01.15 HŞB _ y GULDURU 03.00 TRT1 DRAM Yerlifilmler Yabancı filmler • Izleyin Orta Halli /Değmez TURK KALP VAKFI 19 Mayıs Cad. No. 8, Şişli, İSTANBUL T«l: 275 12 44/45 Fax:266 47 12 PAZAR HARİÇ HER GÜN, SAAT 9 00 - 20 00 atv 22oo| Mafya öyküsüyle, 'modern' iş dünyasına taşlama Nicholson ve 6 babaTık Prizzi's Honor / Yönetmen: John Huston / Senaryo: Richard Condon, Janet Roach (Richard Condon'un romanından) / Görüntü:Andrzey Bartkoiwak / Müzik:Alex North / Oyuncular: Jack Nicholson, Kathleen Turner, Angelica Huston, Robert Loggia, William Hickey, John Randolph, Lee Richardson, Michael Lombard, Lavvrence Tierney / 1985 ABD yapımı, 129dakika. TV Servisi - "Prizzi'lerin Onu- ru", "Yanardağın Altında" (Un- der the Volcano. 1989) ile bırlıkte. yaşlı usta John Huston'ın son büyük sürpnzlerinden bınydı. Richard Con- don'ın 1982'de pıyasaya verilen ro- manından uyarlanan film, eğlencelı bır mafya öyküsü aracılığıyla acıma- sız "modern" iş dünyasını hıcvedi- yor. Polısıye türe "Malta Şahini" (1941) ve "Elmas Hırsızları" (Asp- halt Jungle. 1950) gibı başyapıtlar ar- magan etmış ustanın bu çalışması mafya çevresınde geçıyor. ama "Prizzi'lerin Onuru", Coppola'nın "Baba"üçlemesi anlayışında bir mafya filmi degıl Charley Partanna... Mafya babası Don Corrado'nun vaftız oglu ve senn- kanlı. uyanık, alaycı bir katil... Aile ıçinde büyük saygınhğı olan adama. Huston'ın fllminde Jack Nicholson ve Kathleen Turner başrollerde. geleceğın babası gözüyle bakılmakta- dır. Don Corrado'nun torunlanndan birının düğününde, güçlü Partan- na"nın zayıf tarafı ortaya çıkar. Sıra- dan bır mesleğı yapıyormuş gıbı rahat duvranan adam. davetlıler arasında gördüğü bır kadına ılk görüşte âşık olur. Bu kadın, tıpkı Partanna gibı se- rtnkanlı. profesyonel Irene Wal- ker'dır... Charley Partanna. Irene Walker, Don Corrado ve diğerleri gerçekte bı- rer ahlaksız katil Ama. onlara soru- lursa, "Just Business". yanı sadece 'iş' yapıyorlardır... Filmin başındakı düfüne New York sosyetesinm. bü- rokrasinin ve polis örgütü ıleri gelen- lerinın katılması bu nedenle doğal sa- yılır. Herhangı bir büyük burjuva ai- lesı gibi davranan bu mafya grubu, 1980'lerde Reagan dönemiyle yükse- len anlayışı. sadece kâra bakan vahşı kapıtalızmı temsıl ediyor. Mafya ko- nusunda bılgısi geniş. yazar Condon, sayısı yırmıyı aşkın polısiye romanın- da bu tür kapitalizmin ınsanlık dışılı- gını. yarattığı çürüme ve yozlaşmayı anlatmıştı. Baştakı düğün sahnesın- den, sondaki sürpriz hesaplaşmaya kadar, gerçek bır ustalık ürünü olan yapırta Jack Nıcholson'ın başını çek- tiği oyuncu kadrosunun yorumlan öv- güye değer. TRT'nın birkaç kez gös- terdığini anımsatalım. Reklam paylanndan, mali müşavirler de sorumlu RTÜK'tenCINE5'e müstehcenlik uyansı TV Servisi - Radyo ve Televız- yon Üst Kurulu'nun (RTÜK) radyo vetelevızyon kuruluşlarının reklam gelırlerınden alacağı paylara ilışkın beyannamenin yemınli malı müşa- virlere onaylatılması zorunluluğu getiren tebliğı. Resmi Gazete'de ya- yımlandı. Resmı Gazete'de yayım- lanan tebliğle üst kurula eksik öde- nen reklam gelirlennden, radyo ve televizyon kuruluşlarıyla birlikte mali müşavirler de sorumlu tutulu- yor. Tebliğe göre ulusal ve bölgesel ölcekte yayın yapan radyo ve tele- vizyonlaryılda ıki kez, yerel ölçek- te yayın yapan radyo v e telev ızyon- lar ise yılda bır kez reklam gelırle- rine ilışkın üst kurula beyanname verecekler. Öte yandan RTÜK, geçen hafta CINE 5e "Genel ahlak ve Türk aile yapısına uymayan müstehcen filmler yavımladığı" gerekçesıyle uyarıda bulundu. Kurul aynca reklam yönetmeli- ğının bazı düzenlemelerine uyma- yan TGRT, Samanyolu, lnterstar, Show TV, atv, Flash TV, Kanal D, Kanal 6, HBB ve CINE 5'i de uyar- dı. Resmı Gazete'de yayımlanan tebliğe göre ise ulusal ve bölgesel düzeyde yayın yapan radyo ve tele- vizyon kuruluşlannın aylık reklam gelirleri üst kurul payı beyanname- lerini; ocak-haziran ve temmuz-ara- lık dönemleri esas alınarak bu dö- nemlerin son ayına ait beyanname- nin verilmesinden önce, yılda ikı de- fa olmak üzere bunlara ılişkin mu- hasebe ışlemlenni yemınli mali mü- şavırlere tasdık ettırmelen gereki- yor. Fatma Girik Kanal D <de TV Servisi-Televizyon kanalla- n arasında yenı \ıl transferlerinden bırı de Kanal D'degerçekleşti: Fat- ma Girik Kanal D'ye geçtı Sanatçı Show TV'de yayımlanan "Söz Fato"da adlı programını 16 ocaktan ıtibaren Kanal D'de gerçekleştırecek Türk sineması ve televizyonun Fatosu, Fatma Gırık'ın programı Kanal D'de ıki haftada bir ekrana gelecek. Kanal D ıle sözleşme ımzalayan Girik: "Bireylerin kişisel hakları- nı rencide edici olavlardan kaçı- nacağız. İstünde durduğumuz olayları ya net ve kesin bir sonu- ca "bağlamava çalışacağız ya da çözüm yolunu üreterek gerekli yerlere ekran aracılığıyla mesaj vollavacağız. Avrıca programda daha önce de olduğu gibi oiayları gerçek tanıklarından dinleyerek canlandırma >oluna da gidece- ğiz" dedı. 'Söz Fato'nun canlandır- ma bölümlennde oyunculuk da ya- pacak Girik, Taner Dileklen, Zafer Dinçer, Cem Yarkm ve Aydın Ba- lım'dan oluşan ekibıyle sokaktaki ınsanın sesı olmaya devam edecek. atv I6.2o\Refik Halit Karay'm 'Memleket Hikâyeleri'nden sinemaya uyarlandı Kavur'dan başarıh bir ilk film Yönetrnen: Ömer Kavur / Senaryo: Ömer Kavur, Turgut Özakman / Yapıt: Refik Halit Karay / Görüntü: Renato Fair /Müzik: ArifErkin/ Oyuncular: Necla Nazır, Serdar Gökhan, Mahmut Hekimoğlu, Bilal İnci, Turgut Özatay, Atilla Ergün, Renan Fosforoğlu, Güzin Ozipek, Osman Alyanak, Ahmet Kostarika, Niyazi Er, İhsan Gedik I974,Günaydın Filmcilik yapımı. TÜRHAN GÜRKAN Refik Halit Karay m 1919'daya- yınîlanan "Memleket Hikâyeleri" kitabındaki öyküden Ömer Ka- vur'un 1974'te uyarladığı ilk filmi "Yatık Emioe"de. acımasız, sevgi- siz, hoşgörüsüz bir ortamda toplum dışına itilmiş, ezilip sömürülen çıle- li bir kadının iç burkan öyküsü anla- tılıyor. Konusu 1909'da geçen me- lodrama yakın öyküyü, çağının ger- çeklenne uygun dekor ve giysilerle süsleyıp. olaylan oya gibi işleyerek bir "çağ filmi" ortaya koyan Kavur, fahişelikten sürgün Yatık Emine ile Meşrutiyet yanlısı siyasal sürgün Ser- vet arasında bir paralellik kurmaya Fahişelikten sürgün yiyen bir kadının öykfisünün anlatıldığı filmde Yatık Emine'yi Necla Nazır oynuyor. çalışmış. Özenlı sınema anlatımı, gö- rüntü ve ışık düzeni, ses ve çekimtek- niğı, oyuncu yönetımi gıbı üstünlük- leriyle "Yatık Emine", Türk sine- masını dış pazarlarda temsıl etmiş, yabancı ülkelere satış olanağı bul- muş, fılm haftalanndaetkinligını du- >aırmuş, düzeyli sinema ürünlerimiz- den biri. 1909 yılında valinın bu>Tuğuyla Is- tanbul'dan Haymana ovasındaki bir kasabaya sürülen Emine (Necla Na- zır), fahişe damgasını yemiş. toplu- mun ittiği, horladığı. ezilen zavallı bır kadındır. Kasabanın yönetıci ki- şıleri Emıne'yi yokedilmesi gereken birbaşağnsı gibi görürken, dargörüş- lü cahil halk, onu cinsel yönden ken- dilen ıçın bir kazanç saymaktadır. Kasabada Emine'ye arka çıkan, ko- ruyan, hatta seven ınsanlar da vardır. Kendisine tayin baglatan jandarma komutanı Teğmen Sabri (Mahmut Hekimoğlu), delı gözüyle bakılanar- zuhalcı Ismaıl, meşrutıyetçı diye sür- gün edilmış hastabakıcı Gürcü Server (Serdar Gökhan) gibi Emine ile Server'in sevişmelen. tüm kasabalı- nın öfkesını taşırır. Sen er taşocakla- nna sürülünce kendini sokakta bulan Emine dılenmeye başlar. Tayını de kesılen Emine. karlı bir kış gecesı soğuktan donar. ^JöjEdmond Morris'in 'Tahta Çanaklar'ından uyarlandı Yaşlılık teması üzerineTV Servisi - 'Kınk Çanaklar' fil- mınde aile yetişkinlerinın kendisın- den rahatsız olduğunu sezen bir dede- nin, yalnızlı|ını küçük torunuyla pay- laşması ele alınıyor. Memduh Ün'ün 196O'ta Amerıkalı yazar Edmond Morris'in yaşlılık temasını işlediğı "Tahta Çanaklar- The VVooden Dish" oyunundan uyariadığı 'Kınk Çanaklar' ruhsal çözümlemeleri tam olarak veremeyişıne karşın. hiçbir çapraşık yönü olmayan, gerçek kişi- likli, sağlam ve duygulu ana temaya bağlanmış bir edebiyat uyarlaması. Felsefe yüklü oyunu kenarmahallenin canlı, sıcak küçük ınsanlann dünyası- na taşıyarak aile' yapımıza başanyla uyduran Memduh Ün, melodramdan sıynlarak gerçek ve etkileyici bir ya- pıt çıkarmış. 1961'de 2. Türk Film Yönetmen: Memduh Ün ' Senaryo: Halit Refiğ, Bülent oran, Lale Oraloğlu Yapıt: Edmond Morris ' Görüntü: Turgut Ören / Oyuncular: Lale Oraloğlu, Salih Tozan, Turgut Özatay, Rüya Gumüşata. Mualla Kaynak, Reha Yurdakul / 1960, Be-Ya Film yapımı. Festıvali'nde en 1yı film, yönetmen, yardımcı oyuncu (Oraloğlu) ödülle- nni kazandı. Göstenmden önce Er- man Şener, konuklanyla söyleşecek Üsküdar'ın kenarsemtındeyaşayan dede (Salih Tozan), oğlu Cemal (Turgut Özatay), gelini Sabahat (La- le Oraloğlu) ve torunu Ayten'den (Rüya Gumüşata) oluşan dar büîçe- li aile, geçim sıkıntısından bunalmış- tır. Dede ile gelin, birbirlerine karşı olumsuz bır tutum içindedirler. Oğul ise babasıyla kansı arasında çaresiz kalmıştır. Dede yitirdiği yaşama gücü- nü, günlerinı geçirdıği, tek avunrusu olan torunuyla kazanmaya çalışmak- tadır. Yaşı geçkin komşu kadının (Mualla Kaynak) göz koyduğu oğul, çağnsma ilgisız kalmayınca, aile da- ğılma noktasına gelir. lnterstar 21.15 Yeni kanalında 'Ferhunde Hanım ve Kızlan'TV Servisi - TRT'de iki yıl ya- yımlandıktan sonra Interstar'a ge- çen 'Ferhunde Hanım ve Kızla- n'nın Interstar'dakı ılk bölümü ek- rana gelıyor. Yönetmenlığını Mu- rat Karahüsevinoğlu'nun. yapımı- nı Cüneyt Tezcan'ın üstlendiği ve senaryosunu Yeşim Olcay'ın yaz- dıgı 'Ferhunde Hanım ve Kızla- n'nda genış bır aile ıçinde orta yasr lı bır anne, üç kızı, damatian ve evin emektannın basından geçenler ko- nu ediiıyor. Dizıde Beyhan Saran, Baykal Saran, Güven Gürel. Şa- hap Sayılgan, İpek Çecen, Şahap Sayılgan, Tamer Karadağlı ve Hatice Ergök rol alıyor. 1993'te Cengız Polatkan En lyi Yerli Dizı Ödülü'nü alan dizinin bu bölümünün konusu şöyle: Behzat Bey'ın doğum günüdür... Ancak Behzat Bey her ne kadar ıma etme- ye çalışsa da aıledekıler anlama- mazlıktan geliyorlar. Çünkü Behzat Bey'e sürpriz bir doğum günü ha- zırllamaktadırlar. Bu arada Nermin de hastahaneden kaçıp aıleye sürp- riz yapmayı planlamaktadır. Dizi- nin eski bölümlen, hafta ıçinde her gün saat 10.40'ta TRT-lNT'te yayımlanıyor. interstar i2.w\ Işık ve Akın başrolde Yaşh adamla genç kızııı aşk öyküsü TV Servisi - 1965 yılında ölen ta- nınmış romancı ve öykü yazan Re- fik Halit Karav'dan Safa Önal'ın 1969'da uyarladığı "Karlı Dağda- ki Ateş" fılmınde. orta vaşlı bir adamla, genç bir kızın Uludag'da geçırdiklen tutkulu bir aşkın öykü- sü anlatılıycr. Karay'ın son dönem çalışmalanndan olan, tıpik aşk öy- külennden birinın yapay bir çizgide geliştiği, çıkmazlarda süren sevda ilişkilenni gündenıe getiren filmde. saçlan pudralanarak yaşlandırılmış Ayhan Işık'a, artık sinemanın dı- şında olan Filiz Akın eşlik ediyor. Fazla önem taşımayan sıradan bir aşk serüveni. Yaşadığı kimı olayların etkisıyle Yönetmen- Senaryo: Safa Önal Yapıt:Refik Halit Karay / Görüntü:Nejat Okçugil / Oyuncular: Ayhan Işık, Filiz Akın, Avni Dilligil, Nevzat Okçugil, Deniz Akar, Piraye Uzun / 1969, Er Film yapımı. içıne kapanan orta yaşı aşmış bir adam. nişanlanmak üzere olan bir genç kızla karşılaştığı Uludağ'ın karlı ve soğuk ortamında sıcak bir aşk ilışkisine girer. ShovvTV 10.30\ Akad'ın önemsemediği fllmlerinden Klasik aile dramı Anlaşmazlık yüzünden işadamı kocasını bırakan bir kadının öykfisü- nün anlatıldığı filmde Leyla Kenter ve Cüneyt Arkın ikilisi başrolde. TV Servisi-Aile anlaşmazlığı yü- zünden işadamı kocasını bırakan bır kadının öyküsü 'Vahşi Çiçek'filmj- nin özünü oluşturuyor. Lütfi Ö. Akad'ın 1971 'de yönettigı 'Vahşi Çiçek', Yeşilçam'da bırçok kez yıne- lenen beylik bir konuyu ele alan, düz- gün anlatımı, basanlı göriintüleri dı- şında hiçbir özellif r olmayan klas:k bir aile dramı. Orhan Aksoy un 1965'te çevirip Fatma Girik ve İz- zetGünay'ınoynadıklan "Kumar- baz" filmini anımsatan, belirlı bir mesaj ı olmayan, usta yönetmen Akad'ın bile önemsemediği çalışma- lardan biri. Anne ve babasını yıtirip, çocuk yurdunda büyüyen Fikret (Cüneyt Arkın), oradan çıkınca kumaroyna- yarak yasamını sürdürür. Para yardı- mı yaptığı yurtta, bir gün kimsesiz Yönetmen: Lütfi A. Akad / Senaryo: Safa Önal, Erdoğan Tû'naş Görüntü: İlhan Arakon / Oyuncular: Cüneyt Arkın, Leyla Kenter, Kuzey Vargın, Cevda Karahan, Yıldırım Önal, Hüseyin Kutman, Akın Turan, Cevat Kurtuluş, Vluammer Gözalan /1971, Erman Film yapımı. bir çocuğa iskambıl hilelerı öğretır- ken bakıcılardan psıkoloji doktorası yapan Sema (Leyla Kenter), ile ta- nışır ve ona aşık olunca kuman bıra- kır ve tüm yaşantiM değışir. HBB 22.30 Asiltürk ve Barlas'la îstanburun surlan yıkılsın mı? TV Sen isi - Erhan Ak'ildız'ın yönettiği "Yüksek Tansivon"da "İstanbul surlan yıkılmalı mı" sorusu tartışılacak. Refah Partisi Genel Sekreteri Oğuzhan Asiltürk'ün ortaya attı- ğı surların vıkılmjM ıddıası, med- yada çeşıtli boyutlanyla tartışılı- yor. Canlı olarak yayımlanan prog- ramda, Asiltürk. ılc yazılarında Asiltürk'ün önerisine karşı çıkan gazeteci Mehmet Barlas. lstan- bul'un surlannı tartışacaklar.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog