Bugünden 1930'a 5,503,278 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 31OCAK1995SALI 16 SPOR Futbol Federasyonu, yanda kalanTürkiye Kupası maçının seyircisiz olarak tekrarlanmasına karar verdi Kocaeü - SamsuiL, ldiförsiiz yeııkleııSpor Servisi - Futbol Federasyonu Yöne- tim Kurulu. hakem Serdar Çakman tarafın- dan tatil edılen Kocaelıspor-Samsunspor Türkiye Kupası çeyrek fınal rövanş maçının 15 şubat çarşamba günü saat 13.00'te İzmıt Ismetpaşa Stadfnda seyircisiz olarak tek- rarlanmasını kararlaştırdı. Aynca Fenerbah- çe-Galatasaray kupa maçı 8-22 şubat tanh- len arasında oynanacak. Dığer yarı fınal maçının tarihı daha sonra belırlenecek. Toplantıda, Kocaelıspor Teknık Dırektöru Mustafa Denizli ıle Kocaelıspor Asbaşkanı Mehmet Sadık Efe'nın Profesyonel Futbol Disıplın Kurulu'na sevk edılmesi kararlaştı- nlırken hakem Serdar Çakman ıçin karann. Merkez Hakem Kurulu'na (MHK) bırakıl- dığı bildinldi. Futbol Federasyonu Başkanı Şenes Erzik, 4 saat süren toplantıdan sonra • Futbol Federasyonu karanna göre, hakem Serdar Çakman tarafından tatil edilen Kocaelispor - Samsunspor maçı 15 şubat çarşamba günü Ko- caeli İsmetpaşa Stadı'nda seyircisiz olarak oynanacak. Federasyon aynca, Kocaelispor Asbaşkanı Mehmet Sadık Efe ve Mustafa Denizli'nin de Disiplin Kurulu'na verilmesini kararlaştırdı. yaptığı basın açıklamasmda, karan verme- den önce Merkez Hakem Komitesi Başkanı Ahmet Güvener'ın de görüşlerini aldıklannı belırttı. Federasyon Başkanı Şenes Erzik'in yaptı- ğı açtklama şöyle: "Yaptığnnjz toplantıda Kocaelispor-Samsunspor maçıyla ilgili tüm detaylar gözden geçirilmiştir. Konuyla ilgili video kasetler izlenmiştir. Ancak incelenen belgelerde ve ifadelerde seyircilerin hiçbir fi- ili davranışının bulunmadığı, sahaya, ha- kemlere ve fiıtbolculara yabancı cisim atmak gibi bir olayın ve müdahak'nin vuku bulma- dıfı tesprt edikli. Mûsabaka hakemiıün, yönetim kunıhın- daki beyanında da bu çirkin tezahürattan et- kilendiği, psikolojik durum nedeniyle müsa- bakayı devam ettirmediği ve seyircUerin dav- ranışmın sportmenlikle bagdaşmadığı tespil edilniiştir. Bütün bu belgeler ve açıklamalann ısığın- da, Futbol Mûsabaka Talimatı'nın 16-A, 25- 2-B ve 27. maddeler doğrultusunda yukarı- daki kararian almış. oyunun devamı sırasın- da sık sık sahaya giren ve hakeme müdahale eden Teknik Direktör Mustafa Denizli ile ha- kemler aleyhindeki açıklamaları nedeniyle Asbaskan Mehmet Sadık Efe'yi, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk etmiştir." Yeni dtizenleme geüyor Futbol Federasyonu Başkanı Şenes Erzik, çirkin tezahüratı önlemek için yeni düzenle- meye gideceklerini belırterek, "Yönetimi- miz. müsabakalardaki çirkin tezahüratı ön- lemek ve Futbol Mûsabaka Talimatı'nda bu konudaki boşluğu doldurmak için gerekli değişiklikleri, Hukuk Kurulu ve MHK ile birlikte, yeniden düzenlemeye karar vermiş- tir" dedi! HAFTANIN İZLENİMLERİ Aykut hem fiıtbolcu hem de centilmendir HALfT DERİNGÖR Her futbolcunun belırlı ye- teneklerı vardır Onu gereğı gıbı kullanamıyorsa bır nedenı vardır. Ya sakattır ya yaşlan- mıştır ya da ıyı çalışmıyor ve kendıne bakmıyordur. Bunun en ıyı örneği Ay- kut'tur. Aykut büyük yetenek- lerle donatılmıştır. Geçmışte Fenerbahçe'nın başarılarında önemli katkısı olmuştur Ama son günlerdekı formsuzlugu karşısında, ısmı etrafında çe- şıtlı spekülasyonlar yapılıyor- du. Fenerbahçe'nın kötü oyna- masına en büyük etkenlerden bın de Aykut olarak göstenlı- yordu. 1988-1989 sezonu oy- nadığı şahane futbolla Fener- bahçe'yı şampıyonluğu götür- düğü, sonuçta gol kralı olduğu çabucak unutulmuştu. Takım- da yedeğe ahnması düşünülü- yordu Antrenör Ivıç, 2. yan hazır- lık kampı sırasında ona sag kanatta hazırlayıcı rol vermeyı planlıyordu. Ne var kı çoğu- muz 'özelhkle spor yazarlan- mızın bazıları', dız sakatlan- masının ne demek olduğunu. futbolcunun ıki dızının ıkı gö- zü olduğunu düşünemıyorlar- dı. Sakatlıktan kurtulsa bıle uzunca bır süre aklının dızle- rinde olacağını bılemıyorlardı. Çoğunun böyle bır durumda bılgısı yok. ama fikn çoktu. Bütün bunlardan sonra Ay- kut'un Ankaragücu karşılaş- masında 3 gol atarak Fener- bahçe'yı sırtında taşıması tüm eleştınlere ıyı bır yanıt oldu. Nedense bız olaylara gün- lük \e yüzeysel olarak bakıyo- ruz Bır gün göklere çıkardıği- mızı ertesı gün yerın dıbıne batırıyoruz Işte bırkaç hafta evvel ışe yaramaz denen Ay- kut maçtan sonra yıne manşet- lerde. Aykut, fızık yapısı du- rumuyla klasık bır santrfor ol- maya elvenşlı değıl. Ama Ay- kut bu eksıkhğinı dırseklerinı ve kalçalarını harekete getire- rek kapatıyor. Bu açıdan Ay- kut'un özellıklen klasık santr- forlann çogunda yok Ay- kut'un bu özellıgı karşısında rakıp savunma oyuncularının san kart görmesı ya da penaltı yapması dışında başka seçe- neklen kalmıyor. Bu özellikle- rıyle rakıp savunmayı âdeta bır zımpara gibı törpülüyor. Bu oyuncunun genış bır futbol zekâsı da var. Ama Aykut'un bu yeteneklerınden daha da önemli olan özellıklen var Bunun da başında ahlakı kışı- lığı gelıyor. Şımdıye dek hıç- bır skandala ısmı kanşmamış, onu meyhanelerde ve kumar- hanelerde kımse görememış- tır Iyı bir futbolcudur, ama ondan daha önemlısı tam bır centilmendir Beşiktaş'm keyfi kaçtı MAHMUT SERT Hafta arasında ovnanan olaylı kupa maçmdan sonra Kocaehspor-Beşıktaş karşılaş- ması ayn bir önem kazanmış- tı. Hakem Metin Tokat, seyır- cının yüksek tansıyonunu çok ıyı kontrol ederek genelde ma- çı ıyı yönettı. Yalnız Ertuğ- rul'un ilk yarıda düşürülüşü bana göre penaltıydı. Doğal olarak önemli olan hakemın yorumu. Maçın sonlarında Mehmet ın topu elıyle kontrol ettığı karan ise yan hakemle ortak olarak verılmış doğru bir karardı. Maça gelince, ıkı takım da oyuna, adam markajıyla basla- dı Özellıkle savunmada ılk topa gırme ılkesıni ıyı şekilde uygulamaları denk kuvvetler tnücadelesini ortaya çıkardı. Ertuğrul'un nefis fhkık go- lünden sonra Kocaelıspor'un yenılgıden kurtulma çabası ıçınde savunma önlemlerini bıraz daha gevşetip, nsk ala- rak ataklannı arttırdığını gör- dük. Bu durum: Beşıktaş orta alan oyunculannın üzenndekı baskmın kalkmasını sağlaya- rak oyuna ağırlıklannı koyma- larına neden oldu. İlk yarıda Beşıktaş etkılı gorunmesıne karşın. orta alan -bavunma ve orta alan- atak oynarken arasında \eterli uyu- mun olmaması. körfez takımı- nı gol ıçın cesaretlendırdı. Devre bıtımıne az bır zaman kala da güzel bır atakla bera- berlık golunu buldular. Iki takımın orta alanda adam markajından vazgeçme- sı maçın ikıncı yarısının ol- dukça hareketlı ve heyecanlı geçmesını sağladı.yonlannı son vuruşlan kötü yaptıklan ıçın kaçırdılar. Daum'un maçın ilk yansın- da başanlı bır oyun ortaya ko- yan Sergen'ı çıkarması. Be- şiktaş'm orta alanmdaki yapı- cılığmı kaldırdı. B. Metin yo- ruluncaya kadar sağ kulvarı etkılı bir biçımde kullandı. Ligın zırvesıne yerleşen ta- kımlanmız anlaşılmaz bır ne- denle takipçılerinın kazanma- sından değıl. kendı teknık yanlışlanndan knz dönemlen- ne giriyorlar. Geçen hafta Ga- latasaray. bu hafta da Beşıktaş bu nedenle puan kaybettı. Haftanın görünümü G.Saray lidere yetişti Spor Senisi - Türkiye Bi- rincı Futbol Lıgi'nın 19. haf- tasında Beşiktaş bır puan farkla lıderliğını sürdürdü. Lıder Beşıktaş, Kocaelı deplasmamnda ıkı puan kay- bederken Fenerbahçe Anka- "ra'da 3 puanı son dakıkalarda attığı golle aldı. Galatasaray ise kötü oynadığı Petrolofısi maçında 2 güzel gol atarak lı- dere bır adım daha yaklaştı. Haftanın dığer sonuçlan da şövle Vanspor: 5 - Samsuns- por 1. Trabzonspor: 0 - An- talyaspor: 0. Bursaspor: 1 - Al- tay : 1. Denizlispor: 2 - Gazi- antep 1, Zeytınburnu 0 - Gençlerbirliği: 0, Adana De- mırspor- 0 - Kaysenspor: 2 Haftanın takımları: Antalya. Vanspcr Haftımn hakemi: Sabr: Çelık (Ad.Demırspor-- Kavsaı) Hsituın futbolcusu: AviutıFBahçe) Haftanın antrenörü: •Mehmet Başaygün (\r anspor) Haftanın golü: Aykut (1. gol). Hosgörü Tahtası Spor Servisi - Denizli- Gaziantepspor maçmda orta hakem Ahmet Çakar, daha önce san kartı bulunan Mu- rat Küçük'e kırmızı kart gösterdi. Seyircinin aieyhte tezahürati üzerine Çakar, oyunu durdurarak anons yaptırdı ve tezahûrat kesil- di. Kocaelispor-Besiktaş maçında Beşiktaşlı Meh- mefın attiğı gol üzerine Si- yah- Beyazh taraftarlar, Metin Tokat aleyhinde ba- ğtrdılar. Ancak Tokat, oyu- nu devam ettirdı. Bursa- spor-Altay karşılaşmasında da hakem Nedlm Göklu, Bursaspor kaptanı Turan'a kırmızı kart gösterince se- yırcılerden tepki aldı, ama oyunu kesmedı. Izmit'te vapılan Kocaelispor-Samsunspor macını tatil eden hakem Serdar Çakman, Futbol Federasyonu'nun, maçın seyircisiz olarak tekrar edilmesi karanmn ardından, düdüğünü federasyonun kapısına astı ve hakemliği ko- ru> acak yasal düzenlemeler yapılıncav a kadar profesyonel maçlarda görev aİmayacağını söyledi. (Fotoğraf: A A) Düdüğünü Futbol Federasyonu binasının kapısına astı Çakman'dan karara tepki Spor Servisi - Türkiye Kupası çeyrek final rövanşında Izmit'te ya- pılan Kocaelıspor - Samsunspor ma- çını tatil eden hakem Serdar Çak- man, Futbol Federasyonu'nun, maçın seyırcıstz olarak tekrar edılmesi ka- rannın ardından, düdüğünü federas- yonun kapısına astı ve hakemliği ko- ruyacak yas>al düzenlemeler yapılın- caya dek profesyonel maçlarda görev aİmayacağını söyledi. Çakman, dün Futbol Federasyonu bınasına giderek Genel Sekreter Ay- dın Torunoğju'ndan Futbol Federas- vonu'nun gerekçeli karannı aldıktan sonra, bınanın giriş kapısına indi. Çakman. burada yaptığı açıklamada, federasyonun kendısine sahip çıkma- ması yüzünden toplantıyı böyle bir ortamda yaptığını söyledi. Çakman, hakemlik onurunu korumak ıçin Fut- bol Mûsabaka Talimatı'nda değışik- lık yapılana dek profesyonel maçlar- da gorev aİmayacağını ifade etti. Çakman şöyle konuştu, "Gerekçeli kararda, maçı iptal nedeni olan kü- fîirlü tezahüratların, (nokta. nokta) olarak geçmesinden, kendilerinin bile utandıkları anlaşılıyor. Türk futbo- lunda çirkin tezahiiratları önlemek için bir hakem feda edilmek isteni- yorsa ben kendimi feda ediyorum." Daha sonra düdüğünü Futbol Fe- derasyonu'nun kapısına asan Çak- man, Mustafa Denizli'nin disiplin kuruluna verilmesine de tepki gös- terdi. Çakman. bu arada, 21 şubat sa- lı günü yönetmekle görevlendirildiği Malta - Lüksemburg ümit milli ma- çında görev alıp almayacağmm so- rulması üzerine de "Buna da Futbol Federasvonu karar verir" dedi. KOCAELİ CEPHESİ Karar olumlu AHMET KURT KOCAELİ - Futbol Federasyonu'nun, ya- nda kalan Kocaelıspor - Samsunspor Türki- ye Kupası çeyrek final rövanş karşılaşması- nın seyircisiz tekrarlanması karan, Yeşil-Si- yahlı camıada buruk mutluluk yarartı. Kocaelıspor Kulübü Başkanı Sefa Sinnen, maçın tekran karannı olumlu bulduklannı, ancak seyircisiz oynanmasının, kendileri ıçin bir dezavantaj olduğunu böyledı. Sefa Sırmen şöyle konuştu "Haklıhğımız, böylece tescil edihniş oldu. Beklentimizin Futbol Federasyonu'nca da kabul görmüş ohnasuidan dolayı sevinçliyiz. Ancak. karşılaşmayı seyircisiz oynayacak ol- manıızj ise bir dezavantaj olarak görüyorum. Buna rağmen, federasyon karanna saygıhyu. Şartlar ne olursa olsun, turu geçip yanfinal- de Trabzonspor'la karşılaşacagız.*' Sefa Sırmen, Serdar Çakman'm maçın tekran halinde hakemliğı bırakacağı yolun- daki açıklamasının hatırlatılması üzerine de "Çakman, federasyonun bu karanndan son- ra, verdiği söze sadık kalarak herhalde ha- kemliği bırakacaknr" dedı. Futbol Federasyonu tarafından disiplin ku- ruluna sevk edılen Kocaelıspor Teknik Dt- rektörü Mustafa Denizn, ne gerekçeyle sevk edıldığını bılmedığınden, şimdılik bir yorum yapmayacağını ve maçla ilgili alınan karar ıçin de konuşmak istemedığinı söyledi. SAMSUN CEPHESİ Yönetmelikler çiğnendi CEMİL CİĞERİM SAMSUN - Samsunspor, 5-1 'lık Vanspor yemlgısinin şoku içindeyken, ikıncı şoku da Futbol Federasyonu'nun aldığı kararla yaşa- dı Serdar Çakman'ın maçm 36 dakikasmda iptal ettiğı Kocaelispor-Samsunspor Fede- rasyon Kupası maçının 15 şubatta yenilene- cegı yolunda Futbol Federasyonu'nun aldığı karara Samsunlular tepki gösterdi. Maçın seyircisiz oynanacağı karan üzerine Sam- sunspor Yönetim Kurulu, Başkan İsmail Uyaıuk Istanbul'da olmadığı ıçin başkansız olağanüstü toplanarak durum değerlendir- mesı yaptı. Samsunspor taraftarlan, alınan karar nedeniyle Futbol Federasyonu'nu isti- faya davet ederken. "Kurallar, yönetmelik- ler çignenmiştir" ıddıasmda bulundular. Samsunspor Kulübü Genel Sekreteri Ediz Durmuş BUgjn, toplantı öncesi yaptığı acık- lamasında, "Karara itiraz edecegîz. Bu ka- rar, Samsunspor'un cezalandınlması anla- mını taşıyor. Maçın oynanmamasına, Sam- sunspor taraftarlan ve Samsunspor oyıuıcu- lanyla yöneticileri sebep olmamıştu-. Ancak Samsunspor, ceza görmüştür. Yasal haklan- mızı kullanacağız" dedi. Ali Şen: MHK özür dflesin HİLMİ TÜRKA\ Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Şen, son haftalarda baş gösteren yan hakem hataları üzerine hakemlerin uyanlması gerektığini ve merkez hakem komitesi- nin de kendilerinden ve diğer kulüpler- den özür dilemesini istedi. Başkan Şen, "Her insan hata yapabi- lir, bu dogaldır. Biz hakenıleri eleştir- mek istemiyoruz, ancak merkez hakem komitesinin vapılan hatalar üzerine özellikle de yan hakemleri uyarması ge- rekiyor. Bizim maçta orta hakem Bülent Yavuz, pozisy ona devam işareri verirken yan hakem Ali Kunak, 'gol' dedi. Bu- nun üzerine Yavuz, Kunak'a uydu ve golü verdi Eğer maç 2-2 sona ermiş ol- saydı o zaman ne olacaktı?" dedı. Fe- nerbahçe Kulübü Başkanı. kötü oyuna rağmen alınan üç puanın sevındıncı ol- duğunu da kaydederek "Her şey kısa sürede düzelecek. Fenerbahçe iyi yolda" diye konuştu. tpten döndttk Sarı-Lacıvertli ekıbin Futbol Şube Sorumlusu Şadan Kalkavan ise Anka- ragücu maçıyla ilgili olarak yaptığı açıklamada. yavaş yavaş zırveye gel- diklenni, ancak takımın henüz istenılen oyunu oynayamadığmı kaydetti Kalkavan. konuşmasmı şöyle sürdür- dü: "Kötü oynadık. kazandık. Anka- ra'da adeta ipten döndük. tstediğimiz futbolu henüz ovnavamıvoruz. İvi oldu- ğumuzda bizi kimse rutamayacak. Yan hakemin gol ounayan pozisyonda 'gol' karan vermesinde bir kasıt unsuru ol- masa gerek. Bülent Yavuz, ilk pozisyon- da golü vermedi. ne zaman yan hakemi- ne baktı, ondan sonra santraya koştu. Hakemlerin bu yanda daha dikkatli ol- malan gerekir." Ote yandan Fenerbah- çe'nın Hırvat çalıştıncısı Tomislav Iviç, dün Lızbona gıtti F1FA tarafından en başanlılar arasın- da gösterilen tvıç. ödülünü bugün dü- zenlenecek bır torenle alacak. Bu arada Kayışdağı'ndakj altyapının temel atma töreni de dün gerçekleşti. Törende, Istanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fener- bahçelı yoneticıler ve çok sayıda kong- re üyesi hazır bulundular. Yönetim Kurulu, dün aksam yaptığı toplantıda Altıyol'dakı Ermeni Mekte- bi'nın yerine Fenerbahçe Koleji'nın hızmete girmesi için çalışmalar yapıl- masını kararlaştırdı Kunak: Hatalıyım Ankaragücü'nün kazandığı, çeşıtli eleştinlere neden olan gol karannı ve- ren yan hakem Ali Kunak, hatalı oldu- ğunu kabul etti. Kunak, yaptığı açıklamada, maçta çok kısa bir süre içinde karar vermek zorunda kaldığını ve pozisyonu gol olarak değerlendırdığinı behrterek, 'TV'den pozisyonu izledim ve gol ol- madığını gördüm. Üzgünüm' dedi. Galibiyeti hak edecek bir futbol sergilemediklerini söyleyen Ferhat Özgen: Hakem hatalamıa sığuımamahyız ASENAÖZKAN Kocaelispor deplasmamnda 2 önemli puan yitıren Beşıktaş'tan özeleştiri: "Hakem hatalannnı ardına sığınmanın anlamı yok. Galibiyeti hak edecek bir oyun sergUemedik." Beşıktaş yönetimi. Kocaelispor beraberliğınde ha- kem hatalannın ardına sığınmanın yanlış olacağını. takımın ıyi oynamadığını ve hakemlen suçlamakla hiçbir yere vanlmayacağını açıkladı. Sıyah-Beyazh kulübün asbaşkanı ve basın sözcüsü Ferhat Özgen, yaptığı açıklamada. "Hakemleri suçla- makla bir yere varamayız. Biz ilk önce galibiyeti hak edecek bir futbol ovnavalnn 1 " dedi. Cumhııriyet satranç turnuvası Spor Servisi - Satrançta Karma Takımlar 1. ve 2 lıg maçlan hafta sonu vapılan maçlarla başladı. Gaze- temızın de sponsorluğunu yaptığı ve Kadıköy'dekı Satranç Gelıştırme Merkezı'nde yapılan birınci tur maçlannda şu sonuçlar alındı: 1. Lig: Satranç Gelıştırme Merke- zı: 3,5 - Gambit Satranç Merkezı: 0.5; Bakırköy Beledıyesr 0.5 - Ra- dıo Contact: 3,5: Bosna-Sancak: 2 - Mılano. 2; Serhatspor: 1 - Galatasa- ray: 3. 2. Lig: Netaş: 4 - SGM Beyaz- 0: Bakırköy Beledıyesı: 4 - SGM Ba- yan: 0: Yıldınm Bosna: 0 - Göztepc 4. SGM Mavı: 0 - ln-Kurs: 4: Fe- rahspor: 4 - Kadıköy Anadolu Lıse- sı: 0; GSM Genç:'l.5 - Kadıköy- lüler: 2,5. Lig'Ie birlikte satranç sevgisi çığ gibi büyiiyor. (Fotoğraf: DENİZ DERlNSU) Özgen, hakem Metin Tokat'ın bir penaltılannı ver- medığini, bır nızami gollerini de saymadığım belir- tırken şöyle konuştu: "Evet, Metin Tokat, Kocaelis- por karşısında mutlak bir penalnmızı ve nizami golü- müzü geçerli saymadı. Ama Beşiktaş, bu karşüaşma- da ne yaptı? Hakem hatalannın ardına sığınıp kabak tadı' vermek istemiyonız. Metin Tokat'ın bu maçta işi oldukça zordu ve olan Beşiktaş'a oldu. An- cak 90 dakika boy unca iki kez gol pozisyonu- na giren futbolculara ne demeli! Futbolcu- nun işi, oynayıp kazanmak. Hakem hatalan sadece Beşiktaş'm değfl, tüm takımlann so- runu. Ancak futbolcular sahada bu proUemi aşmalı ve ortaya koyacaklan futbolla hake- min de rakibin de üstesinden gelmeli. Bu be- rabertiğe 'hakem hatası' kılınnı uydurmak, bizim açımızdan yanhş olur." Özgen, Beşiktaş'm 1 puan farkla lıderliğı- nı sürdürdügünü ammsatırken de "Her şeye karşın Beşiktaş, 1 puan farkla lider. İyi oyna- dığımız müddetçe liderliği kimseye kaptır- mayız ve şampiyon oluruz. Ancak bunun için çok çalışmamız ve eksilderimizi gidtrmemiz gerekiyor'' dedi. Dığer yandan teknik direktör Christoph Daum, bu maçın normal şartlar altında oy- nanmadığını bir kez daha yinelerken, "BeÛâ iyi oynamadık, ama bir penaltunız verihnedi Hakem, hakkımız olan penamyı verseydi ts- tanbul'a 3 puanla dönerdik" şeklinde konuştu. Beşiktaş yenilgiyle tanıştı Emlakbank: 3 Beşiktaş: 0 HAKEMLER: Aydın Öztûrk (7), Nihat Ermivan (7) EMLAKBANK: Pelin (7). Ar:u (7), Nuray (6j, Alla (8), Lisa (8), Svetlena (7), Zeycan (6), , BEŞİKTAŞ: Elif (7). Feng (7), Fdiz (6), Carolin (5), Vic- torıa (6), Serap (6), Ebru (?). Irina (5) SETLER: 15/5,15/10,15/8 ALEV ANAKOK ANKARA - Binncı Türki- ye Bayanlar \'oleybol Ligı fi- nal grubunda şampiyonluğa oynayan iki takımın dünkü zorlu mücadelesinde Emlak- bank, Beşiktaş'ı 3-0 yendi. Alınan dığer sonuçlar ise şöyle: Ankara DSİ. 1 Istan- bul Üniversitesi: 3, Ankara Demırspor: 3 Istanbul Bld: 0 Ayın süperi Efesli Ufuk Spor Servisi - Ülker tarafın- dan düzenlenen " Ülker Bas- ketbolda Ayın Süperleri" ya- nşmasının aralık ayı süperlen belli oldu. Basketbol yazar ve otorite- lennden oluşan 40 kişilık jü- ri, Türkiye 1. Basketbol ligi- nın erkeklerde 13, 14 v€( - 15'inci; bayanlarda 7, 8 ve 9'uncu haftalannı değerlen- direrek aralık ayının süperle- rini belirlediler. Aralık ayının süperleri: Ayın hakemi: Necip Kapank Ayın genç hakemi: Emin Moğolkoç. Ayın menajeri: Pano Natof (Efes Pilsen). Avın antrenörü: Aydın Örs (Efes Pilsen). Ayın basket- bolcusu. Ufuk Sanca (Efes Pilsen). Ayın genç basketbol- cusu: Serdar Çaglan (Tofaş SAS). Ayın yabancı basket- bolcusu: Chris Corchiani (Efes Pilsen). Ayın bayan basketbolcusu: Didem Kan- tarcı (Galatasaray). Lale Orta FIFA listesinde Spor Servisi - Futbol hake- mimiz Lale Orta, FIFA'nın 1995 yılı kadın yan hakemi listesine gırdi. Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, Lale Or- ta'nın FlFA'nm 1995 yıh için belirleyip yayımladığı ulusla- rarası hakemler. yan hakem- ler ve kadın yan hakemler ki- tapçığında yer aldığı bilirildi. Lale Orta, FIFA listesine giren ilk Türk kadın hakem oldu Fenerbahçe- Hapoel Spor Servisi - Basketbol Avrupa Kulüpler Kupa- sı'ndakı temsılıcimiz Fener- bahçe, yan final (B) grubun- dakı 9. maçında deplasman- da tsrail'in Hapoel Golstar takımıyla karşı karşıya gele- cek.Türkiye saatı ıle 20.15'te başlayacak olan maçı Kanal D naklen yayımlayacak. SPOR-TOTOIMfM SIRA 1 2 8 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 18 MAÇLAR Ankaragücu (13) Zeytınbumu (17) Antalya (15) Bursaspor (6) Beşıktaş (1) Vanspor (8) Altay (12) Galatasaray (2) KaysenspOf (7) Trabzonspor (3) SamsunsDor (9) Adana D.S. (18) Fenerbahçe (4) Denızlıspor (11) Petrolofisı (16) G Bıriığı (5) Gazıantep (14) Kocaelıspor (10) Orduspor (4) IstanbulsDor (3) Aydınspor (9) Dryarbakır (6) Karşıyaka (2) Eskışehırspor (1) Şekerspor (4) Malatyaspor (2) Sıırt Koy H (5) K. Maraş (6) Bakırköy (2) Çoriuspor (5) Duzcespor |4) Gırçsunspor (6) TAHMİN 1 1 1 0-2-1 0 1 1 1-0 1 1-ft-? 2-0-1 0-1-2 141 1-0-2 1 1-0 LOTOTNlM 4-8-11-16 -20-23-27- 32 1-9. 14- 19 -21-22-26-33 9-13-17-21 -24-29-32-35 8-9 -10-16-21-26-31-32 5-10-12-13-16-21 -26-29 1 . 2 - 7 . 13. 1Q. 29- 32 -35
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog