Bugünden 1930'a 5,503,932 adet makaleKatalog


«
»

31 >CAK 1995 SALI CUMHURİYET SAYFA CjÜNÜN PiLMLERt TELEVIZYON 15 16J9 /Stnw TV / Asiye Nasıl Kurtulur? Ayrtntı yanda 11.30 H83 MACERA 13.40 , . . • Interstar DRAM 72.70 Intestar DRAM 72.45 KanaI6 MACERA 73.30 Kanal D 14.00 atv DUYGUSAL 74.30 TGRT DRAM 74.30 ShovvTV 7 o 16.20 atv MACERA 76.30 Kanal 6 DUYGUSAL 18.00 Kanal D DUYGUSAL 78.20 ShovvTV DUYGUSAL 20.35 ShovvTV V^ GÜLDÜRÜ Sisli Dağlarda Yılbaş] (Smoky Mountain Christmas) - Yılbaşını dağevin- de geçirmeye karar veren bir şarkıcmın başından ge- çenler. Yön: H. WinkJer. Oyn: D. Parton. Lee Majors. Dağlarm Kahramanlan (The Mountain Men) - Kürk avcılannın serüvenle- rini anlatan vasat bir film. Yön: Richard Lang. Oyn: Charlton Heston, Bnan Keıth (1980. 102 dk). Medcezir Manzaralan Amerika'dan döndükten sonra 'uygun' birevlilikara- yışı ıçindeki kadmın öyküsü. Yön: M. Ergun. Oyn: Zuhal Olcay, Kadır Inanır Hannibal'a Dönüş (Back to Hannibal) - Mark Twain'in kahramanlan, avukat ve savcı olarak geri döner. Yön: Paul Krasny. Oyn: R. Sbarge, M. Anderson (1990, 115 dk). İhanetin Darbesi Kanal D'nın yönetmeni ve konusunu belirtmediği filmde başlıca rolleri Ekrem Bora ve Tuluğ Çizgen paylaşıyorlar. Karsız Bir Yılbaşı (A Christmas Without Snow) - Büyük kente gelen kadın, kilise korosunda şansinı dener... Yön: John Ko- rty. Oyn: M. Learned. V. Curtin (1980, 100 dk). Sevgûıin BedeK Kardeşı ve annesinin sonımluluğunu taşıyan genç ka- dın, esrarengız bir erkekle tanışır. Yön: Çetin tnanç. Oyn Fatma Belgen, Yılmaz Köksal. Dönüş (Manaos) - Acımasız kauçuk tüccarlanyla köleler ara- sındakı kanlı çatışma. Yön: Alberto Vasquez Figu- eroa Oyn. Fabio Testi, Agosflna Belli (1980, 75 dk). Şehrazatın 1001 Gece Masallan Bınbırgece Masallan'ndan uyarlanan yabancı yapım- lara koşut yerli çalışma ile ilgili Show TV, ne oyuncu ne de yönetmeni konusunda hiçbir bilgı göndennedi. afakta Buluşalım abasının ıntıkamını almak için kötû adamlara karşı savaşan bırgencin öyküsü. Yön: Orhan Aksoy. Oyn: Cüneyt Arkın. Gülşen Bubikoğlu. Guguk Kuşu 2 llk bolümü dün ekrana gelen filmin devamı. Filmde başlıca rollen Zekaı Tunca, Savaş Yurttaş paylaşıyor- lar. İşteHayat Uğur Dündar"ın yıllar önce aynı adlı TV programın- dan hareketle çekilmiş ilk ve son filmi. Atıf Yılmaz'ın yönettığı filmde Hülya Koçyiğitde var(1975). Sonbahar Rüzeârlan Evlenmek üzere ıkenkaza geçıren daha sonra da sar- kıcı olan bır kadmın öyküsü. Yön: Mehmet Dinler. Oyn Türkan Şoray, Ediz Hun. Hasip ile Nasip Düşman ıkı aıle çocuğunun hayat boyu süren çekiş- mesinın komik öyküsü. Yön: Atıf Yılmaz. Oyn: Zekı Alasya, Metin Aİcpınar. 21.00 JTLT İ I Yaz Yağmnrn Ayrtntı yanda 23.50/TRT 2/Korsan Pentagram (Pentagram) - HBB'nin bır ara sık yayınladığı başa- nsız bır polısıye denemesi. Yön: Robert Rasnikoff. Oyn: Lou Dıamond Phıllıps, Tracy Griffith (1989). Jesse Lee'nin Intikamı (Posse: Revenge of Jesse Lee) - ABD'nın Los Ange- les kentinin kuruluş yıllanndan bir serüven. Yön. ve Oyn: Mano Van Peebles (1993). Aynntt yanda 00.15 HBB MACERA 00.25 Kanal D DRAM 00.30 Kanal 6 MACERA 07.00 TGRT DRAM 07.70 ShovvTV DİNSEL 03.00 (•_•• ShovvTV DİNİ 05.30 ShovvTV MACERA SıcakGece (L.A. Heat) - Polıs, ortağını öldüren çeteden inrikam alacaktır. Uvduruk bir şıddet filmi. Yön: Josehp Mer- hi. Oyn. Lawrence-Hilton Jacobs, Tanya Michelle Kızgın Delikanlı Yalancı şahıtler ile topraklan ele geçiren bir aile ile topraklann gerçek sahibi köylülerin mücadelesi. Yön: Ertem Göreç. Oyn: Türkan Şoray, Göksel Arsoy. Heyecan Pesinde (Spelrters) - Kımfık arayışı ıçindeki motosıkletli genç- ler, taşkınlık yapar. Yön: Paul Verhoeven. Oyn: Hans van Tongeren. Renee Soutendjik, Toon Agterberg Jane Eyre (Jane Eyre) - TV filmi. Charlotte Bronte'nin ünlü klasığınin ikinci uyadaması. Yön: Delbert Mann. Oyn: Ş. York, George C Scott. Ian Bannen (1981,110 dk). İslamiyetin Doğuşu Islamiyetm doğuşu ve yayihşının anlatıldığı bir film. Yön: Yunus Yılmaz. Oyn: Aytekin Akkaya, Selma Poyraz. Veysel Karani Mekke'ye gıderken yolda annesini yitiren bir gencin öyküsü. Yönetmen: Hüseyin Peyda. Oynayanlar: Yu- suf Sezgin. Casus Hikavesi (A Spy Story)- îan Deıghton'un aynı adlı romamn- dan uyarlanan filmin yönetmeni Lindsay Shonteff. Michael Petrovıch, Phılip Latham ve Tessa Wyat var. Yerli fılmler Yabancı fılmler Halli /Değmez 07.00-08.30 Sabahın İlk Işıkları 08.30-09.30 Basmda Haber 09.30-11.00 Sabahın İIK Işıklan-Devam 11.00-13.00 Güneşli Dakikatar 13.00-15.00 AJjşveriş Sepett 15.00-18.00 FaxKlab 18.00-20.00 MüziMi Dakikalar 20.00-24.00 ıstekler (Savgi Çağlayanı) 24.00-07.00 Gecenin Sesı Hatmr Saatieri: 10.45-11.45-12.45 16.45-18.45-20.45-24.00 TRTI 2i.oo\Tanpınar'ın eserinden uyarlanan 'Yaz Yağmuru' ekranda Pınrcık Akkerman ve Ahmet Levendoğiu, Tomris Giritlioğlu'nun yönettiği TV fîlminin başrollerini paylaşıyor. Yâşama ayııa tutmak Yaz Yağmuru Yönetmen: Jomris Giritlioğlu, Senaryo: Ümit Ünal, Tomris Giritlioğlu / Görüntü: Yavuz Tûrkeri / Müzik: Münir Nurettin Erken / Oyuncular: Ahmet Levendoğlu, Pıtırcık Akkerman, Selçuk Yöntem, Meral Çetinkava, Mehmet Güleryüz, Hümeyra, Müge Akvamaç, Nur Sürer, TRT yapımı, 1994. TV Servisi - Ahmet Hamdi Tanpı- nar'ın eserinden televizyona aktanlan ve yönetmenliğini Tomris Giritlioğlu'nun yaptığı "Yaz Yağmuru" TRT lde ek- rana geliyor. "Yaz Yağmuru", bir yazarla kendi iç dünyasınm çılgın imgeleriyle yaşayan ya- n şizofren bir kızın yaz yağmuru misali başlayan ve bıten tutkulu aşk hikâyesini konu alıyor. Yazann yazmakta olduğu yeni roma- nıyla meşgul olduğu günlerden birinde, evinin bahçesine çok güzel, büyüJü bir kız gelir. Gerçek mi yoksa hayal mi olduğu ya- zartarafindan bile tam olarak kavranama- yan bu genç kız: zekâsı, duyarlılığı ve sü- rekli birbirinı izleyen yalanlan ile yazan şaşkına çevirir. Zamanla aralanndaki ilişki tutkuya dö- nüşür. Gerçek ile hayalin iç içebirkurguy- la anlatıldığı filmde, kızın çocukluğunun geçtiğı eski konak, büyükbabası ve kalfa, kızın tüm davranışlanmn aynasıdır. Film, bu aynayı kızın hayatına ve kimlik arayı- şına tutar. "Yaz YağmunT'nda Ahmet Leven- doğlu, Pıtırcık Akkerman, Selçuk Yön- tem, Meral Çetinkava, Mehmet Güler- yüz, Hümeyra, Müge Akyamaç, Nur Sürer ve Fikret Kuşkan rol alıyor. interstar 22. w 'Objektif te Tarkan söyleşisi de var Taşar provokatörüne karşı TV Servisi- ANAP'lı Mustafa Taşar ile üniversite öğrencisi Ramazan Yeğingil"Objektif'te tartışmalanna devam edıyorlar. Taşar, Ankara semt pazannda partisinin propagandasını yaparken düşüncelerine karşı çıkan üniversite öğrencisi Ramazan Yeğingil'i sert bir dille eleştirmişti. Kadir Çelik'in hazırlayıp sundufu canlı haber program Objektifin diğer konugu ise Tarkan. New Yorkta gerçekleşririlen ropörtajda ı fotoğraf) Tarkan \merika'da bulunma nedenlerini ve kendisine yonelrilen eleştirileri cevaplandınyor. Hıristıyan olan Müslümanlann yer aldığı son bölümde ise, olaym nedenlenne yer verilıyor. TRT2 22.50 Yavuz Turgul 'Ondan Sonra'daTV Servisi - Canlı olarak yayın- lanan "Ondan Sonra"da bu hafta- Yavuz Turgul stüdyo konuğu ola- cak. Fahriye Abla, Züğürt Ağa, Muhsin Bey, Aşk Filmlerinin Unutulmaz Yönetmeni ve Gölge Oyunu filmlerinin yönetmeni Ya- vuz Turgul. sinemeya olan ilgisinı vebizleri 'sağduyulu'olmayaçağı- ran reklamın hikâyesini anlatıyor. Ondan Sonra'nın 'Portre' köşesin- de ise gazetecı Zeynep Atikkan var. 'Bir varmış bir yokmuş' kö- şesinde kısa süre önce kayberriği- mız Şecaatrin Tanyerli anılıyor. Hilmi Yavuz ve Cavit Tuna ise sohbet köşesinın konuklan. MERCEKLE BAKINCA MAHMUT T. ONGOREN Artık Bidin! Bugün Prof. Muammer Aksoy'un öldürülüşünün yıl- dönümü. Yann Abdi Ipekçi'nin... Bir hafta önce Uğur Mumcu'yu öldürülüşünün yıldönümününde andık. On- dan bir hafta önce de Onat Kutlar'ı toprağa vermiştik. Sonra... Prof. Aksoy'un aramızdan alınışının hemen arkasın- dan, 6 Şubat 1990'da burada yazdığım "Sevgili Ho- cam "başlıklı yazıma, "Buyazıyı size ayıracağım aklımın ucundan bile geçmezdi" diye başlamıştım. Daha önce, aramızdan alınan diğer hocalanmız, arkadaşlanmız, dostlanmız için de böyle yazılar yazacağımız hiçbirimi- zin düşüneceği bir şey değildi. Son olarak Onat Kutlar için de... Ama şimdi bu gibi düşüncelerimizdeğişti. Sırada kim- ler var, bilmiyoruz. Bu yazıyı güneşli bir günde yazıyo- rum. Ama güneşe karşın Türkrye'nin üzerinde kara bu- lutlar dolaşıyor. Bugün Muammer Aksoy'u yitirişimizin yıldönümü, yann Abdi Ipekçi'yi... Öbür gün sıra kimde? Bu kanlı karmaşayı kimler nasıl durduracaklar? Günümüzdeki çocuklar büyüdüklerinde, geri dönüp içinde bulunduğumuz döneme baktıklarında hepimizi suçlayacaklar mı? "Bu değerli insanlan konıyamadınız. Mafya ıçindeki hesaplaşmalarda birbirierine nasılacıma- sızca kıydılarsa bu değerli insanlan da aynı rahatlıkla of- tadan kaldırmayı gerçekleştiren düzenin sorumlulanna nasıl oldu da hesap sormadınız? Nasıl oldu da katilleri yakalamak için doğru dürüst çalışmayanlara, hûkümete ve devleteyüz verdiniz? Neden onlann üzen'nde demok- ratik yollan kullanarak baskı kurmadınız? Yitırdiklehmiz için övgü dolu yazılar yazmak, anma törenleri düzenle- mek elbette iyi, yararlı ve duyartı eylemler. Ama salt bun- larla neden yetindiniz? Neden? Neden?" demezler mi? Aziz Nesin'in başlattığı "Aydınlar Dilekçesi" girişimi- ni anlatmak üzere Uğur Mumcu'yla beraber Muammer Hoca'nın evine gitmiştik. Bir ara sevgili Uğur kısaca çok güzel bir yorum yaptı. Muammer Hoca, ona yanıt vere- ceği ya da katkı yapacağı yerde, bana döndü ve "Bu Uğur'u ne denli sevdiğımi sana anlatamam" dedı. O anı hiç unutmamışımdır. Şimdı ikisi de yaşamı ha- ince, sinsice ve kahpece yok edilenlerin listesinde... Oy- sa günümüzde onlara da, aynı alçakça yöntemlerfe ara- mızdan alınmış diğerierine de ne denli gereksinimimiz var. 6 Şubat 1990 günü burada şu sorulan sormuşum: "Bizler, en değerli hocalanmızın en adi kurşunlaha top- rağa düştüğü birülkede hep böyle miyaşayacağız? Hep aynı acıyı bellı dönemlerdeyeniden mi duyacağız? Genç- lenmizin, yetişkinlerimizin, Türkiye'nin en değerli insan- lannın aramızdan bu şekilde aynlmasına daha ne denli dayanacağız?" Oysa beş yıl içinde o denli çok tanınmış, tanınmamış insanı yitirdik ki... Bu soruların artık pek önemi kalmadı. Işte son beş yılda hep böyle yaşadık. Aynı acıları yeni- den duyduk. Gençlerimizin, yetişkinlerimizin, Türkiye'nin en değerli insanlarının aramızdan bu şekilde aynlmala- nna dayanıp durduk. Artık böyle yazılar yazmanın bir an- lamı kalmadı. Yazmak, söylemek kolay... Yazılar yazıldıkça, törenler yapıldıkça devlet, hükü- metler, güvenlik güçleri, adalet sistemi daha umursa- mazlaştı, daha güvensizleşti, daha yozlaştı, daha gev- şedi. Hatta zaman zaman hırçınlaştı da... "Devlet böy- le şey yapmaz, devlet adam öldürmez, devlet yakmaz, devlet yıkmaz" çığlıkları daha sık duyulur oldu. Bugün devletin ne yapıp ne yapmadığını açıkça ka- nıtlamaya olanak yok. Ama devlet, insanlanmızın kurban verildiği faili meçhul cinayetleri aydıniatamıyor. Bu, ke- sinlikle gözler önünde. Çünkü devlet, demokratikleş- meyi önemsemiyor. O zaman devlet her şeyden sorum- lu demektir. Sevgili hocamız Muammer Aksoy'u sevgiyle andığı- mız bugün, işte bu noktadan yola çıkarak devletin, söz- de "demokratik paketler'ie değil (kaldı ki sözde demok- ratik paket bile unutuldu), gerçek demokratikleşme ile özlenen düzeni sağlaması, sağlayamıyorsa da toptan gitmesi gerektiğini vurguluyoruz. Uzun ve aynntılı bir araştırmanın ürünü: Muammer Aksoy; "Devrimci Oğretmenin Kıyımı ve Mücadelesi", Gündoğan Yayınevi, Ankara, 1975. ShowTV /Qjo[VasıfÖngören ; in eserinden uyarlanan Asiye, 'kurtuluş şarkılan' söyleyen bir karaktere dönüşmüş Asiye yenidenTV Senisi - Vasıf Öngören'in ti- yatro oyunundan I986'da Atıf Yü- maz'ın ıkıncı kez uyarladığı "Asiye N'asü Kurtulur?"filmınde,emeğiy- le kendinı kurtarmaya çalışan düş- müş. ezik bir kadmın, Asıye'nin öy- küsü anlatılıyor. Her dem toplumu- muzda var olan ve sayılan hıç eksil- meyen 'Asiyeler'in öyküsü içinde Öngören'in oyununun özüne sadık kalınarak danslı, şarkılı, epik müzikal bir film yaratılmış. Namus sımgesi gibi gösterilen ilk filmdekı Asıye'ye göre duygusallıktan anndınlmış, da- ha gerçekçi, kurtuluş şarkılan söyle- yen bır Asiye çıkmış ortaya. 1973'te Nejat Saydam'ın yönettıği ilk film- de Asiye rolünü Türkan Şoray, ti- yatroda Zeliha Berksoy oynamıştı. 1986'da 24. Antalya Film Şenli- ği'nde Hümeyra yardımcı oyuncu ödülü aldı Babası ölmüş. annesi randevuevi işleterek geçinen yoksul çevrenm kı- zı Asiye (Müjde Ar), alnına sürülen bu kara lekeden dolayı toplum tara- findan itilip okulundan aynlmak zo- runda kalınca, hoşlanmadığı bu or- tamda daha çok batağa gömüiür. Tek isteğı, evlenip namuslu bır yaşama Asiye Nasıl Kurtulur? Yönetmen: Atıf Yılmaz / Senaryp: Barış Pirhasan / Yapıt: Vasıf Öngören / Görüntü: Kenan Davutoğlu / Müzık: Sarper Özsan / O>'uncular: Müjde Ar, Ali Poyrazoğiu, Hümevra, Yaman Okay, Güler Ökten, Fatoş Sezer, Âli Yalaz, Nuran Oktar, Füsun Demirel, Defne Halman, Mehmet Akan, Yavuzer Çetinkava, Binnaz Gürses, Yasemin Akkaya, Sa>aş Yurttaş, Taner Barlas, Dursun Ali Sağıroğlu, Ahu Usta. Ege Peremeci, Ayfer Eren, Tuncay Akça / 1986,*Odak Film yapımı. kavuşmak olan Asiye'nin nişanlandı- ğı gencin evli çıkması, onu yeniden çaresizliğin içine iter. Çalıştığı fabn- kadan arılan. aç kalan, sürünen Asi- ye için tek kurtuluş, yüz kızartıcı ana mesleğini yapmaktır. Kendisini ya- şamda yalnız bırakan annesi gibi ran- devuevi işletmeye başlayan Asiye. bakalım kurtulabılecek midır? Atıf Yılmaz'ın Barış Pirhasan'ın senaryosundan 1986'da yönettiği Asive Nasıl Kurtulur?'un ikinci çevri- minde Müjde Ar başrolü oynamıştı. Ar, duygusallıktan anndınlmış, gerçekçi Asiye karakteri canlandınyor. TRT 2 23.5o\ Gene Kelly ve Judy Garland başrollerini paylaşıyor Minelli dokunuşlanyla müzikal The Pirate / Yönetmen: Vincente Minelli' Senaryo: Albert Hackett, Francis Goodrich (S. N. Berhman'ın oyunundan) / Görüntü: Harry Stradling / Müzik: Cole Porter / Oyuncular: Gene Kelly, Judy Garland, Walter Slezak, Gladys Cooper, Reginald Owen, George Zucco, 'The Nicholas Brothers' /1948 ABD yapımı. 102dakika. TV Servisi - Müzikal, western gi- bi Amerikan sinemasının yarattığı ve en iyi örneklerini verdiği bir film tü- rü. Müziğin ve dansın, dramatik ya- pının başlıca unsuru yapılmasıyla müzikal film doğmuş oldu. Bu şekil- de, bütün öykünün şarkı ve dansla an- latıldığı ilk film, 1929'da çekilen "The Broadway Melody" idi. Da- ha sonra, özellikle Vincent Minelli, Stanley Donen gibi yönetmenler, Fred Astaire, Gene Kelly, Judy Garland ve Ginger Rogers gibi dansçı ve şarkıcılar, müzikali sanat düzeyine yükselttıler. TRT bu gece, daha önce de gösterdiğı iyi bir öme- ği sunuyor: "Korsan". Yapıt, Mi- nelli ustanın renk uygulamasıyla da ayn bir önem taşıyor. Romantik bir liman kasabası. Bu- rada bir genç kız. denizlerde büyük serüvenler yaşayacağı ünlü bir korsa- nı beklemektedir. "Korsan", ince bir zevkin ve ya- ratıcılığın ürünü. Minelli ve işinin us- tası sanatçılar, bu sıradan öyküden, keyif ve heyecanJa ızlenen bir yapıt çıkarmışlar. Umanz alt yazıyla gös- terilir. Çünkü Gene Kelly'nin yürek- lere korku salan(!) korsan narasını, hiçbirseslendırme veremez... Merak- lısı kavdetmeli. 1994'ün en çok izîeyici toplayan kanalı oldu Almanya'da RTL izlendi TV Servisi - Alman Frankfur- ter Allgemeine Zeitung'un 7 Ocak 1995 tarihli sayısında belirtildiğine göre RTL, geçen yıl Almanya'da en çok izîeyici toplayan TV kanalı ol- du. RTL, zarar etmesine rağmen, yüksek ızlenme oranmı korumayı başardı. Bu kanalın pazar payı, 1993 yılına göre yüzde 1.4 azalmış ve 1994'te yüzde 17.5 düzeyinde kalmıştı. Gazete, haberini Alman kamu TV kanallanndan ZDF'nin yaptır- dığı bir araştırmanın sonuçlanna dayandınyor. Araştırma sonunda ZDF'nin yüzde 17 ile ikinci, yine kamu TV'lennden ARD'nin de yüzde 16.7 oranıyla üçüncü sırada olduğu anlaşıldı. özel kanallardan Sat 1, yüzde 14.9 ızlenme oranıyla dördüncü sıradaki yerini 1994 yı- lında da korumayı başardı. ZDF ıçın bu araştırmayı yapan GFK (Tüketım Araştırmalan Kuru- luşu), bazı gerçekleri daha ortaya koydu. Buna göre 1994'te Alman- lar, günde ortalama 178 dakika TV izledi. Önceki yıl bu sayı daha faz- laydı 6 ve 13 yas arasmdaki çocuk- lar önceki yıl, günde ortalama 106 dakika TV izlerken, 1994'te bu oran 100 dakikada kaldı.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog