Bugünden 1930'a 5,498,611 adet makaleKatalog


«
»

llhon Selçuk GÖRÜLMÖŞTÜR MOOOTLIKDYıande) Cumhunyet Kıtap Kulufcü Co5PozaHomaA.S Tudıocoğı Cod 39/41 (34334) CoğoloğWstoıW Cumhuri _ p CogPn7oHonwA.S Türkocogı Cod 39/41 34334' CoğaloğWsfanbul 71. Yl SAYI28817 /15000 Ti (KDVtçmde) KURUCUSU YUHUS HUA (1924-1945) BAŞYAZARI NAPtR IMDİ (1945-1991) 800CNMM6MZMTBİ Taban bastırdı... SHP ve CHP liderlerinin günler süren uzlaşma arayışı ilk sonucu verdi... AdayÇetin,eatıbelirsiz Deniz Ba> kaJ'dan gelen randevu isteği üzerine SHP'de buluşan iki lider, Hikmet Çetin'in ada\hğı- nın protokole bağlanma\acağını smlediler. Ylurat Karayalçın, "8u görevlendirme bir tayin olma- vacakür, sonuçtavinesandıkkurulacakür"dedi. (Fotoğraf TARIK TINAZAY) CHP Kurultayı her şeye karşın yine toplandı Deniz Baykal hesaplaşmayı erteledi • CHP Kuruteyı'nda. bütünleşılen partinin lıden konusunda anlaşmaya vanldığını açıklayan CHP lıden Baykal, "Her şeyın zamanı \ar, ıddıanın da zamanı var. yol vermenın, on vermenın de zamanı \ar Zaman şımdı yol verme, on açma zamanıdır" dıyerek, gelecek donemdekı bır "hesaplaşmanın" mesajını verdı • Baykal "Sadece CHP'nın ayakta kaldığı bır butünleşme gerçekleştıreceğız CHP Genel Başkanı olarak ben, Sayın Hikmet Çetın'ı 15 gun sonra genel başkan olarak gormekten çok büyuk mutiuluk duyuyorum Sayın Hikmet Çetın'e yardımcı olacağım" dedı • Butünleşme kurultayına, "tek aday ıızennde uzlaşma sağlanamadığı" gerekçesıyle katılmayan SHP yonetımı, butünleşme protokolü gereğınce dun yapılması gereken 9 Olağanustü Kurultayı'nı da delege çoğunluğu sağlanamadığı gerekçesıyle toplayamadı • Kurultayın toplanmamasını protesto eden delegeler. önce "Genel Başkan ve partı yonetıcılen gelene kadar" salonda oturma karan aldılar Saat 11 10'da, hukumet komısen çoğunluk bulunamadığı gerekçesıyle kurultayın ıptal edıldığını açıkladı. • 4. Sayfada Hikmet Çetin'in, Kara>alçın ile görüştükten ve birieşik partinin lideri olduğu takdirde. \etkilerinin tam olarak ne olacağı konusundaki beiirsizliklerin netleşmesi ve bazı koşuUannın yerine getirilmesi halinde karannı kesinleştirecegi belirtiliyor. • SHP Genel Merkezi'nde görüşen Deniz Baykal ve Murat Karayalçın, "Genel başkan Çetin, çatı CHP" formülü üzerinde uzlaştıklannı açıkladılar. SHP il başkanlan ve MYK Baykal'ın "Çatı CHP olsun" açıklamasına tepki gösterdiler. Karayalçın'ın, Baykal'ı telefonla arayarak "Bu konuyu konuşmamıştık, sizi yalanlayamadım, konuya açıklık getirin" dediği öğrenildi. Baykal ise, daha önce yaptıklan görüşmelerde, "Genel başkan SHP'den olursa çatı CHP'den olur" uzlaşmasına dayanarak bu açıklamayı yaptığını söyledi. • Hikmet Çetin, adayhğını, Baykal ve Karayalçm'ın açıklamasından sonra öğrendi. Çetin dün akşam yaptığı açıklamada,"Ülkemin, partimin ve sosyal demokratlann özlemleri doğrultusunda bir değerlendirme yapıp karanmı yann (bugün) vereceğim" dedi. Soysal, uzlaşmanın ardından "durumu değerlendirdiğini" söyledi. • s. Sayfada SHP'DEN NOTLAR ~ Yine kurultaylar maratonu olacak•"CHP çatısında Hikmet Çetın" formülü gundeme getınlırken Çetin önce temkınlı, hatta soğuktu "Ben, olu dınltıcı mıyım, cenazeyı mı kaldıracağım 9 Bu, çok zor bır gorev Her şey vurulmuş, kınlmış, bu noktadan sonra çok zor Kolay kabul etmem " dıye konuşan Hikmet Çetın'den yaklaşık 10 dakıka sonra Karayalçın ıle Baykal "kendısını gorevlendırdıklennf açıkladılar •Şımdı hesaplar, butünleşme kurultayından sonrasına dondu Yaklaşık altı ay ıçınde orgutlenn butunleşmesınm sağlanması ve kongrelerın yapılmasının ardından yenıdenkurultay var Ve asıl hesaplaşma o kurultayda yaşanacak TflttV KÛSFMl yiZMI • 5. Sayfada tZLENİMLER Komediler zinciri...•SHP-CHP butunleşmesı, yaşanan bır dızı "skandaldan" sonra, hafta sonuna ertelenırken, kendılennı 28 ocak kurultayına endeksleyenler, "tanhı komedı"nın tanıklan oldular •Murat Karayalçm'ın. hıç hesapta yokken, "ya tek aday uzennde uzlaşırsınız ya da bu kurultav olmaz'" vonündekı anlaşılmaz ultımatomu. bu restı goren CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'ın. uzlaşma trenını "dakıka farkjvla" kaçırarak adayhğını açıklaması. ılan edıldığı halde toplanamavan SHP kurultayı, "komedıler zıncırTnm halkalanydı WŞE SJDrirn IKJtlin • 4. Say/ada DYP Çiller, Karayalçın'a taktik vermedi •Tansu Çıller, Davos'tan Karayalçın'a taktik vererek hükumetın devamını sağladığına ılışkın ıddıalan yalandı Başbakanlık'tan yapılan açıklamada, SHP ve CHP'nın bırleşmesimn ıkı partinin ıç meselesı olduğu vurgulanırken Başbakan'ın "sorunun uzlaşma ıle aşılmasının uvgun olacağım duş,ünduğu" belırtıldı •E>evlet Bakaru Esat Kıratlıoğlu vaşanan gelışmeler ıçm "Sorunu kışıselleştırdıler" değerlendırmesını yaptı Kıratlıoğlu, "Hayırlı olsun Sayın Çetin bızım takdır ettığımız bır ınsandır Koalısyonun devamı konusunda sorun çıkacağını sanmıyorum" dedı • 5. Sayfada ANAP Türkiye dersalmalı •ANAP TBMM Grup Başkamekılı Oltan Sungurlu, gelışmelenn tum polıtıkacılan sıyası ahlak açısından "mahcup ettığını" belırterek "Son derece uzucu bır hadıse Türk demokrasısının daha ne kadar çok yola ihtiyacı olduğunu gosteren bır hadıse Türk polıtıkacı ve aydınının bundan alacağı çok ders var" dedı •Türkıye'nın pek çok meselesınm butünleşme kurultayına endeksîendığmı söyleyen Sungurlu, "Sosyal demokfatlar Türkıye'de büyuk zaaf ıçındeler Bunun sonucunda belkı bu yaralardan ıstıfade ederek güçlenırler" yorumunu yaptı U 4. Sayfada 'Birleşme bu koşullarda olmaz' diyen delegeler, olağanustü kurultay için imza toplamak istediler SHPTi delegeler: Partiyi satblar • SHP'li yönetıciler, delegelen, "Yetennce rezııolduk. Bır de bırleşmeden önce olağanustü kurultay toplarsak sokakta yüzümüze bıle bakmazlar" sözlenyle sakınleştırmeye çalıştılar. AYŞE YILDIRIM Beklenen birleşme nıhayet gerçekleşıyor Bıraz tırajıko- mık olsa da CHP delegelen kırgın, SHP delegelen ıse kız- gm Kendılennı "Çatı CHP, Ge- nel Başkan Deniz Bav kal" ola- rak şartlandıran CHP delege- len, Bavkal'ın adaylıktan çekılmesını uzuntuv- le, birleşme karannı ıse sevınçle karşıladılar De- legeler, oncekı gun başlayan CHP kurultayını dun de aynı coşku ıle surdurdüler SHP delegelen ıse paramparça' Uzlaşma ha- bennı alan bırçok delege. genel merkez bınası- na koşarak partı vönetıcılenne veryansın etme- ye başladı Çoğu delegenın ortak goruşu "parti- GÜNDEM MUSTAFA BALBAY Bu Ayıp TÜPkiye'nin... Solda bırlık uğruna yaşanan aynlıklan, ganplıklen, ıha- netlerı, rezaletlerı, sahte kahramanlıkları, kıvırmaları, ıkı- ytızluluklen, sahtelıklerı naklen ızledık ilk bakışta, "Lanet olsun, buniardan adam olmaz" de- mek gelıyor ıçımızden. Ama, "Herulke kendıne layık yo- netımı bulur" sozunu sıyasete uyarlarsak, "Her partı kendısıne layık yonetıcılen bulur" dıyemez mıyız'? Kamuoyunu aylardır meşgul eden bu lıderlen ve yo- netıcılen, soz konusu partılerın kadrolan belırlemedı mı 7 Baykal ve Karayalçın, dun sabah saatlennde bır ara- UArkosıSa. 6,SH3'te ANKARA'DA VAZİYET Karayalçın'la 6 çok özel' bir söyleşi • SHP Genel Başkanı, Başbakan Yardımcısı, Dışışlen Bakanı, eskı Devlet Bakanı, eskı Ankara Büyükşehır Beledıye Başkanı, eski Kent-Koop Genel Başkanı ve ıptal edılen ara seçımin Adıyaman'dan mıllervekılı adayı Murat Karayalçın ettığı laflara karşılık Vaziyet'ın farklı sorulannı yanıtladı. Kb SOHfm yto» • 5. Sayfada yl sattüar." Bazı delegeler, partı vonetıcılenne olağanustü kurulta> ıstedıklennı belırttıler "Bir- leşme bu koşullarda oJmaz"dı>en delegeler, no- tergetırerek seçımlı olağanustü kurultay ıçın ım- za toplamak istediler Yonetıcıler. delegelen, "Yeterince rezil olduk. Bir de bırleşmeden önce olağanustü kunılta> toplarsak sokakta yuzumıi- zebile bakmazlar" sozlenv le sakınleştırmeye ça- lıştılar CHP çatısına karşı çıkan SHP'lıler, dele- gelık haklannın korunup korunmavacağı konu- sundaki endışelennı dıle getınrken karara kızan bırçok SHP delegesı de Ankara'yı terk ettı SHP Genel Merkezf nden "Bu birieşme oJ- maz" seslen yukselırken onumuzdekı hafta va- pılacak birleşme kurulta>ına katılmama eğılı- mınde olanlar da azımsanmayacak sayıda Bır genel başkan > ardımcısı "De- niz Be> "e prim verildi Partivi feshetmekten başka özgüriü- gumuz >ok" derken Hikmet Çetin ıle Tansu Çiller arasın- dakı gergmlığı anımsatanlar, goruşlennı şoyle dıle getırdı- ler "Hikmet Çerin ik Çiller arasında geçenler unutuldu mu? Bizim iktidarda kalmak- tan başka şansımız vok. Hik- met Çetin'le bu iş>Tirümez. O zaman mevdanlara çıkıp hal- ka ne deriz, nasıl o> isteriz." Genel Başkan Murat Kara- yalçın'a kızan bır vonetıcı ıse yanındakı yonetıcılere done- rek şoyle dedı "Bana bir kör testere geti- rin." SHP ıl başkanlan da genel merkezde toplanarak bır durum değerlendırme- sı yaptılar Karara karşı çıkan ıl başkanlannı, Murat Karayalçın bıle ıkna edemedı Oncekı ge- ce, "Sabaha kadar birieşmeyi sağlayamazsak so- kakta kimse bana selam \ermesin" dıven A>dın Güven Gürkan ıse Çetin uzennde vanlan uzlaş- MArkasıSa.6,Sü.8'de OLAYLARIN ARDCVDAKİ GERÇEK Vuruşarak Birleşmek... Sosyal demokratlar koalıs- yon hükumetınden vuruşa- rak aynlacaklardı. O ış olma- dı. Şımdı "vuruşarak bırleş- /ne'Vı sınıycjrlar Solcular kendı ıçlerınde vuruşmayı pek severler, bu yuzden de boluk porçuk ol- muşlar, hızıplere ayrılmışlar, bu hızıpter partıler kurmuş, bu partıler seçım sandıkla- rında seçmenler tarafından un ufak edılmışlerdır. Bu ufalanma kımılerının aklını başına getırmış, bırleş- menın aklın yolu olduğu ka- falarına tak etmıştır. Ancak huy canın altındadır. Can çıkmadıkça huy çık- maz Aklın yolu birieşmeyi on- gorurken polıtıkacının hırsın- da koltuk sevdası ağır basar- sa, ışlenn sarpa sarması do- ğaldır. SHP ıle CHP, bırbırıne gu- venmeyen ıkı lıdenn, her sa- at başı bırbırierıne oyun oy- namak ıçın tetıkte bulunduk- ları ve karşılıklı taktıklerde vuruştukları bır birleşme su- recını yaşıyor Olanca skandala karşın bu birleşme olabılecek mıdır? Bırleşme'nın 'ıster ıste- mez'lığı açıktır Kamuoyu, seçmen ve partı tabanları birieşmeyi 'olmazsa olmaz' bır koşul olarak goruyor Ikı partı çalkalana çalkala- na bır çatı altında toplanma- • * • mArkasıSa.6,Sü.8'de Süleyman Demirel HiiMİistıuı yolcusu ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Cumhurbaşkanı Sük)- man Demirel, Hındıstan Cumhurbaşkanı Şanker Dayav Şa- re'nın resmı konuğu olarak bugun 3 gunluk bır gezı ıçın Hın- dıstan'ın başkentı Yenı Delhı')e gıdıyor Yann Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda resmı bır torenle kar- şılanacak olan Demirel, gun ıçınde Mahatma Gandı'nın sım- ge mezannı zıyaret edecek ve ağaç dıkme torenıne katılacak Cumhurbaşkanı Demirel, yann Hındıstan Başbakanı Naras- hime Rao'nun kendısı onuruna vereceğı oğle yemeğının ar- dından, Malıye Bakanı Manmohan Singh'ı. Devlet Bakanı R. L. Bhatia'yı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı K. R. Narayanan'ı ve H Arkası Sa. 6, Sü. 6 'da Atamaları yapılan hâkim ve savcıların tam listesi • 6. Sayfada Hayali ihracatta kuşkulu iiklaıııa • TBMM Hayali lhracat Komısyonu'nun bılırkişı raporu ıstedığı AU Hukuk Fakültesı öğretım uyelennden Prof Metın Günday, ANAP dönemı bakanlannı suçsuz bulan komısyon karannı 'Dağ fare doğurdu' bıçımınde yorumladı • Gunday, ıstenen bılırkişı raporunu vermemesının ferekçesmı 'Bana sorulan soruyla olayın hiçbir ağlantısını göremedım Benı neden b'ilirkişı olarak ıstedıklennı de anlamadım Bu yüzden görûşümü vermekten kaçındım" şeklınde açıkladı • 9. Sayfada
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog