Bugünden 1930'a 5,492,510 adet makaleKatalog


«
»

ÇAGMŞU1UM " t ^ İ İlhan Sefcuk -'' YÜZBAJI SELAHAnİN'İN ROMANI [nddLD 140.0001L(KOVİqMİc) Cumhunyet Kitap Kulübö Çoğ Paznbna A.Ş. Mocoğı Cad 39/41 (34334) CağaiogWstDnbul Cumhuriyet MlNUfl Selcuk RÜUMÜŞTÜR SO.0OOTUKDVıgnde) Cumhunyat Kilap Kubbü Ş Mocoğı Cad. 39/41 (34334) CojobgMstanbul 71. n. SAYI 26318 /15000 TL (KDVıçınde) KURUCUSU: YUNUSMDİ (7924-7945) B/lgfflZflffl: NMİB W*Dİ (7945-7997) Z90CJUM9KMZM SHP-CHP bütünleşme kurultayı fiyasko ile sonuçlandı. SHP yönetimi salona gelmedi BirleşemedilerKURULTAYDAN İZLENlMLER Damat gelinden kaçtı DENİZBAYKAL Karayalçm onursuz • Baykal, protokole aykırı davranarak bütünleşme kurultayına katılmayan SHP'nin lideri Murat Karayalçın'ı, 'onursuzluk'la suçladı. Baykal, SHP'lilerin katılmadığı bütünleşme genel kurulunda. gelinen noktayı eleştirerek aday olmadığını açıkladı. • Karayalçın ve kurmaylannı genel kurul salonuna davet eden Baykal, "Atlasınlar kırmızı plakah arabalanna, buraya gelsinler. Ben çekilmeye hazınm. Benim çekilmemle bütünleşme olacaksa Deniz Baykal size feda olsun" dedi. BCON AKSOY'M İHfeM^ • 4. Sayfada MURAT KARAYALÇIN ~ Çiller'le görüşeceğim • SHP lideri Murat Karayalçın, bütünleşmeyle ilgili gelişmelerin hükümeti nasıl etkileyeceğinin, Davos'tan dönecek olan Başbakan Tansu Çiller ile yapacağı görüşmenin ardından belirleneceğini söyledi. • Karayalçın "Solda birlik konusu böyle bir çerçeveye orurtulamaz. Bir ticari işlem muamelesi yapılamaz. Bir senet protestosu gibi görülemez bu. Ama kaldı ki, öyle dahi olsa, ben 4'e 10 kala verilen süreden önce mutabakatı bildirdim, yanımda Hikmet Çetin, Onur Kumbaracıbaşı vardı, 5 il başkanım vardı" diye kendisini savundu. • 4. Sayfada MÜMTAZ SOYSAL ~ Bu sonucu hak etmedik • SHP Ankara Milletvekili Mümtaz Soysal'a yakın ekip, mücadelenin bugünden itibaren yeniden başlayacağı mesajını verdi. Soysal, bütünleşme kurultayına ilişkin olarak "Bu sonucu hak etmedik. Bulunduğumuz mevzileri terk etmeksizin bütünleşmeyi ve yenileşmeyi sağlamakta kararlıyız. Yılgınhğa gerek yoktur, Türkiye sola muhtaçtır. Bu beklentiyi biz karşılayacağız" yorumunu yaptı. JŞH KMüSU'nn Wb«ri • 4. Sayfada • Anlaşıldı ki solda birileri, birilerinin önünü kesti. Selim Sırn Tarcan ve Atatûrk Spor Salonu'nda coşkulu bir CHP kitlesi yer alırken, SHP'liler otellerde üzgün gözlerle gelişmeleri izliyorlardı. • Deniz Baykal, "Ben buradayım, ortadayım" diyerek SHP'lilere "hodri meydan" çagnsında bulunuyordu. SHP'li delegeler tek tek kürsüye çıkanlıp konuşruruldu. • CHP Parti Meclisi üyesi BesimÜstünel SHP'yi suçluyordu: "Damat gelinden kaçıyor." Bazı delegeler ise "Bu iş mahkemede biter" görüşünü dile getiriyorlardı. • Ve CHP Genel Başkanı Deniz Baykal. dün de SHP'ye son 15 dakıkalık bir süre tanıyordu. Bekleme sırasında bu kez Ahmet Kaya'nın "Saza niye gelmedin" şarkısıyia SHP'liler kurultay salonuna davet ediliyordu. YUMZ GÛMÜŞ8AS / TttiEY KÖSE / AVŞE YLDHM / JnŞE 8ÜYVTBI notiân • -/, 5 ve 6. Sayfada POLtTİKA • • • • w * • GUNLUGU HtKMET ÇETİNKAYA Rezalet. • SHP protOlCOİe uymadl SHP ile CHP'nin bürünleşmesi için, liderlerin imzaladığı protokol uyarınca aylardan beri süren çalışmalar skandalla sonuçlandı. Tek aday üzerinde anlaşmaya vanlamadığı gerekçesiyle ortak kurultaya katılmayan SHP yönetimi, Bütünleşme Protokolü ile 24 aralık kurultayında alınan karan çiğnedi. CHP lideri Baykal da 'uzlaşma sürecinde saat tutarak işi yokuşa sürmekle' suçlandı. • KarayalÇin'in SeÇİm kOrkUSU tki genel başkanın 6 Kasım 1994'te imzaladığı 'Bütünleşme Protokolü'nde, tek aday üzerinde uzlaşma koşulu bulunmamasına karşın, SHP yönetiminin bu gerekçeyi öne sürerek ortak kurultaya katılmaması, Karayalçm'ın birleşik partinin liderliğine seçilme şansını düşük görmesine bağlandı. • 5. Sayfada Baykal şov Sokta bütünleşme. •Hdcrlik' so- tuntı Mt/ündtn bir kıv. dalıa gerçekleşemedi... Kavbetineen- dişesindeki Karayaiçtn, tiinı ça- balannın sontrçstız kalması tî/e- rint, •biirünk^me ktııullau'na katıima>aıakları açıktaınastnı japmayı SHP ficnd Sckrekvi Mustafa Tunisi'w bırakarak DışişJeri Bakanbğfna kapan- ma\» yeğiedi. Giin, Deıti/ Ba>- kut'ın günüydü. Baykal öntc, İ GUNDEM MUSTAFA BALBAY Keşke Yamlsaydık... Işin ciddiye alınır yanı kal- madı. SHP ve CHP genel merkezlerinde önceki gün ve dün yaşanan gelişmeleri ak- tarıp "Bundan sonra ne olur?" yorumlan yapmak çok • Böyle bir rezalet olur mu? Oluyor işte!.. Artı'k SHP iktidarda olsa bile kendi kimliğıni inkâr eden bir siyasi parti olarak tarihin derinliklerine gömülecektir. Murat Karayalçın tek suçlu, yani birleşmeyi istemeyen kişi olarak anılacaktır. Murat Karayalçm'ın yapacağı tek şey var; siyaseti bırakmak. B 5. Sayfada karavaJçın'» •omırsu/hık'la suvtaıiı. Sonra da SHP'liimıı kumltay»na gidtTi'k. Kara\ akın ve kurmaytannıgend kurul sa- lonuna davet etti. "Atlasıntar kırmızı ptakalt arabatantia gel- siııler. ben çekilmeye ha/ınııu Benim vekilmemle bütünieşme olacaksa. Baykal si/J? feda ol- sun'" d«K. \'e bir kez daha nmuriar suya düşmfiştö. ç Solda bir birleşme girişimi daha olumsuz sonuçlandı. Beklenen buydu. Ama her- kes, "Acaba sürpnz olur da eski alışkanlıklannı bırakırlar mı?" diyordu. Bırakmadıkları anlaşıldı. Ancak işin bu kadar ciddi- yetsiz ve samimiyetsiz nok- talanacağını beklemiyorduk. Baykal dün, bütün hazır- • Arkosı So.19, Sü. 3'te VAZtYET Solda bitikleşme Ecevit'in 12 Eylül sonrası DSP'yi kurarken, kimilerine karşı neden böylesi katı davrandığını, kendi siyasi geleceğini riske atarak bir duvar gibi davrandığını insan şimdi daha iyi anlıyor. Ecevit haklıymış... 77. Sayfada SOSYAL DEMİRKIRATLAR GÜLGEÇ Kurultay'ın S8HI oykusu Cuma 10.00: Karayalçın, uzlaşma çagnsında bulundu. 13.00: Karayalçın, Baykal'a üçüncü bir isım üzerinde uzlaşma önerdı. Baykal, Erdal tnönü ya da Aydın Güven Gurkan olursa uzlaşabileceklerinı söyledi. 14.30: Karayalçın, Inönü'yü ziyaret ettı. 15.50: Karayalçın Baykal'a, Soysal'ın, lnönü'nün lıderliğını kabul ettiğini aktardı. Baykal, lnönü ve Soysal'dan kesin yanıt beklediğini, aksı takdirde 16.00'da adaylığını açıklayacağını ıletti. 16.10: Karayalçın, Baykal'ı aVadı. CHP liderinin Meclis'e doğru vola çıktığı ve baglantı kurulamayacağı söylendi. 16.27: Baykal, Meclıs'te adaylığını açıkladı. 16.30: Karayalçın, lnönü üzerinde uzlaşmaya vanldığını, tnönü'yü gorevlendirdığini açıkladı. 17.00: SHP Istanbul U Başkanı Ali Özcan, Soysal için calışan Tahir Köse ile telefonda görüştü. Köse. Soysal'ın lnönü üzennde uzlaşma sağlanırsa çekileceğini aktardı. 18.30: SHP MYK toplandı. 22.30: SHP MYK'nin çagnsı üzerine SHP PM toplandı Cumartesi 04.00: Karayalçın, PM'nm, 6 saat içinde tek aday üzerinde anlaşma sağlanamazsa ortak kurultaya katılmama karan verdiğini açıkladı. 10.00: CHP MYK toplandı. 10.30: CHP MYK sona erdı. Baykal açıklama yapmadı. 10.45: Karayalçın, parti yönetıcileriyle görüştü. 11.00: CHP Kurultayı toplandı. Baykal. Karayalçın'] onursuzlukla suçladı. 12.30: Karayalçın, Dışişleri Bakanlığı'na gıttı. 13.00: CHP MYK ikinci kez toplandı. 13.10: SHP Genel Sekreteri Mustafa Timisi, Atatürk Spor Salonu'na kimsenin alınmaması ve pankartlann sökülmesi için Içişleri Bakanlığı göreviilerine faks çekti. 13.25: SHP Genel Sekreteri Mustafa Timisi. partisinin birleşme kurultayına katılmayacağını açıkladı. 13.30: Atatürk Spor Salonu'ndaki pankartlar sökülmeye başlandı. Salonun ışıklan kapatılırken, delegeler ıçeri alınmadı. CHP yöneticilerinin devreye girmesiyle, kapılar açıldı. 13.45: SHP il başkanlan. Baykal'a "Tek aday için sözünüzü rurun" çagnsında bulundular. 14.35: Baykal. ortak kurultayın toplanması planlanan salona girdi. 15.15: Baykal, yaratılan ortamda adaylıktan çekildiğini açıklarken, SHP'lileri kurultay salonuna çağırdı. 15.30: Karayalçın, Dışişlen Bakanlığı'ndan SHP Genel Merkezıne geçti. Baykal'ın önerisini, "Hâlâ olanakhysa dejeıiendireceklerini" söyledi. 15.45: SHP MYK toplandı. 16.00: Soysal, kurmaylanyla son gelişmeleri değerlendirdi. 16.45: Atatürk Spor Salonu'ndaki toplantı Baykal'ın konuşmasıyla sona erdi. Baykal, SHP delegesine "Partuıizin yöneümini ikna edin" çagnsında bulundu. 17.15: Timisi ve Karakaş, Baykal ile temas aradılar. CHP Genel Sekreteri Keskın, herhangi bir aday üzerinde uzlaşma arayışına Baykal'ın katılmayacağını bildirdi. 17.30: Timisi ile Karakaş, Baykal'ın kendisi ile ilgili bir karar verdiğini, uzlaşma arayışlanna bir katkısı olmayacağı görüşünün kendilerine iletildiğini açıkladılar. 20.00: SHP MYK, Aydın Güven Gürkan başkanlığmda bir kurul oluşturarak. Baykal ile yeniden temas aranmasını kararlaştırdı. Baykal, Gürkan'a randevu vermedi. 20.30: SHP'nin görevlendirdiği kurulda yer alan Seyfı Oktay ile Etem Cankurtaran, Ercan Karakaş ve Ziya Halis yeniden CHP'ye giderek Ali Topuz'la görüştüler. 22.00: CHP MYK toplandı. Gecenin ilerleyen saatlerinde kesin bir uzlaşmaya vanlamadı. OLAYLARIN ARDENDAKİ GERÇEK Akıl Galip GelmeliydL. Sosyal demokrat seçmen, dün korktuğuna uğradı ve bütünleşme yolunda harcan- mış olan tüm çabalar, kısır çekişmeler nedeniyle boşa gitti. Tüm beklentileri iyimser kılan nitelik, aklın galip gele- ceği varsayımıydı. Televiz- yonlann canlı olarak sundu- ğu gelişmeleri izleyenler, bu- nun yerine, esen kavak yelle- rine tanık oldular. Aslında birleşme konusun- da imzalanmış olan protokol- de özellikle tepedeki uzlaş- mayı iyi niyete ve dolayısıyla pamuk ipliğme bağlamış olan cümleler, bu sonucun doğabıleceği endişesini kimi çevrelerin içine düşürmüştü. Bunun nedeni de iki genel başkanın özel durumlanndan kaynaklanıyordu. Sayın Karayalçın, SHP Ge- nel Başkanı sıfatına dayana- rak Başbakan Yardımcılığı ve Dışişleri Bakanlığı gibi iki önemli görevi sürdürüyordu. Bu durumuna karşılık millet- vekili de değildi. Birleşik par- tide genel başkanlığı kaybet- mesi, hem siyasal geleceğini hem de hükümet içindeki konumunu sona erdirecekti. Sayın Baykal da kapatılan CHP içinde uzun yıllar sür- dürdüğü hderlık savaşımını, yeniden açılan CHP ile ka- zanmıştı. Lıderliği kendisine göre daha az kıdemli bir poli- • • • MArkasıSa. 19,Sü.5'te Bugün CumhurtyetTe MAFYA, DEVLET, SERMAYE rMÎT'e çalışan kaçakçı •Mafya babasının cenaze töreni... Emniyet müdürleri, polis şefleri, bakanlar, politikacılar hep orada... Bir baba kaçakçılıktan rutuklanıyor... MÎT yetkilisi, dönemin MÎT Müsteşarı Burhanettin Bigalı'yı uyarıyor: O bizim adamımızdı... Kod adı 'Yıldırım... Çift tabanca taşıyan, bütün kumarhane açılışlarında pay toplayan, vurduğunu deviren bir kabadayı... Adı: Marlon Kemal... Görevi: Savcı... HJUİ rOtBTh yao dbM • 12. Sayfada • HERKES SUSARKEN KONUŞMAKL NHEnNHUŞUIU • 79. Sayfada • 'MUMCU'NUN KATİLLERİ BİR GÜN BULUNACAK' • 3. Sayfada • PAZAR KONUĞU: ÇACDAŞ ROBIN HOOD DR. AYHAN TOKGÖZ • 8. Sayfada • ÇİLLER: BATI TARİHİ HATA YAPMAMALI • 6. Sayfada
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog