Bugünden 1930'a 5,492,510 adet makaleKatalog


«
»

28 OCAK 1995 CUMARTESİ CUMHURİYET SAYFA HABERLER I P » Konsolostağıfnun Azerikonseri • lstanbul Haber Servisi - Iran îslam Cumhuriyetı Başkonsolosluğu'nca, "fslam Devrimi'nin yıldönümü"nü kutlamak amacıyla önceki gece, Ataköy'deki Yunus Emre Kültûr Merkezi'nde bir konserdüzenlendi. Tebriz Gnıbu'nun, Azerbaycan musikisinden örnekJer sunduğu konseri, lran Islam Cumhuriyetı Istanbul Başkonsolosu Ali Rıza Bagheri'nin yanı sıra Türluye'de ya$ayan Iranlı vatandaşlar izledı. Baghen burada yaptığı konuşmada. '"Türkiye ile lran'ın arasındaki ilişkiier her zaman içten ve samimi olmuştur. 400 yıldan bu yana büyük içtenlikle süren ilışkilenmız. pekişerek daha iyi olacaktır" dedı. Güner Ümit ABITyegrtti • TV' Servisi - tnterstar Televizyonu'nda "Süper Turnike' programını hazırlayan Güner Ümit. tatil için ABD'ye gitti. Interstar'dan yapılan açıklamaya göre, sömestr tatili nedeniyle aılesi ile birlikte ABD'ye giden Ümit, 6 şubatta Türkiye'ye dönecek. Ümit, yurda dönüşünde ramazandan sonra lnterstar'da yayımlanacak ve içinde Turnike'nin de bulunacağı 'Güner Ümit Shovv" adlı bır programın çalışmalanna başlayacak. 4 terörist "••_••• •••_••• olduruMu • DtYARBAKIR(ANKA)- Diyarbakır'ın Bismil ilçesi kırsal kesimıyle, Bitlis'in Merkez Kayalıbağ Köyü yakınlannda güvenlik kuvvetleri tarafından sürdürülen operasyonlarda 4 PKK'linin öldürüldüğü bıldirildi. Yüksekova'daki operasyonlarda da 5 PK.K militanı yakalandı. Güvenlik güçlerince yürütülen operasyonlarda Şantıurfa'nın Suruç ilçesinde bölücü örgüte yardım ve yataklık yaptıklan gerekçesiyle 5 kışı turuklandı. CumtttiPiyere destek • EDİRNE (Cumhuriyet) - Atatürkçü Düşünce Derneğı Edirne Şubesi, gazetemize destek amacıyla "Cumhuriyet Gazetesi Alma Kampanyası" başlattı. Dernek Başkanı Süreyya Eryaşar, bu konuda yaptığı açıklamada, "Butavnmızla Atatürkcü düşüncenin karanlık emelli kişiler tarafından yok edilemeyecegini kanıtlamış olacağız" dedi. Ahmet Özal: ANAP bize sahip çıkmadı. Mesut Yılmaz: Hesabmı veremeyen hiç kimseye ANAP sahip çıkmaz Gözler siıiMİi Zeynep OzaPdaİstanbul Haber Servisi - Anavatan Partisi (ANAP) Genel Başkanı Mesut Yılmaz Ahmet Özal'ın Show TV'de önceki gece yayımlanan 'Arena' programındaki "ANAP bize sahip çıkmıyor" şeklindeki sözleri üzerine "Kendi hesabını veremeyen hiç kimseye ANAP sahip çıkmaz. ANAP alnı ak insanlann partiskür" şeklinde yanıt verdi. Eski Emlak Bankası Genel Müdürü Engin CrvaıTın silahlı saldınyla yaralanması sonucu ortaya çıkan ve UğurÇakıcı'nın öldürülmesiyle devam eden volsuzluk olayında kilit isim Zeynep Özal oldu. Uğur Dündar in Show TV'de önceki gece sunduğu Arena programında, Engin Civan'ın özel not defterlennde rumuzlu bazi isimlerin Özal aılesi bireylerine ait olduğu iddialan skandala yenı bir boyut getirdi. Yine Civan'a ait olduğu ileri sürülen lsviçre'deki özel hesaplardan birinde Zeynep Özal'ın istanbul Kalamış'taki adresine rastlanması Özal ailesı üzerindeki kuşkulan arttırdı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Avni Bilgin. Arena programında gösterılen defter ve belgelerin programın yapımcısı Uğur Dündar'dan istendığıni ve soruşturma açılacağını açıkladı. Önceki gece yayımlanan Arena programında Dündar Kılıç. kızı Uğur Kılıç'ın ölümünden Özal ailesinin sorumlu olduğu iddialannı yinelerken Ahmet Özal ıse bu ıddialann Özal ailesini karalarnaya yönelik olduğunu savundu. Ahmet Özal, Mesut Yılmaz'ın sözlerine dün geceki atv ana haber bültenine telefonla katılarak yanıt verdi. Özal. Mesut Yılmaz'da Özal kompleksı olduğu için böyle davrandığını söyledi. Mesut Yılmaz, ANAP'm kuruculanndan Türkiye'nin 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın oğlu Ahmet Özal'ın Engin Civan olayına ilişkin olarak söylediği "Kimse bize sahip çıkmıyor" şeklindeki sözlerini "Kendi hesabını vereme> r en hiç kimseye ANAP sahip çıkmaz. Ben dafıü ANAP'ü herkes kendisini ilgilendiren hesabı kendisi vermek zorundadır. Parti hiç kimsenin hesabına sahip çıkmaz. ANAP bundan sonra sadece hesabını verebilen alnı ak insanlann partisi olacaknr. ANAP olarak bizim hiç kimseye sahip çıkmamız, onun hesabını kendisi yerine vermemiz bekJenemez. Siyasi kadromuzda, bugüne kadar volsuzluk olaylan nedeniyle cezalandınlmış, yargı tarafından hüküm giynıiş bir tek kişi bile yoktur" bıçimınde yanıtladı. atv'nin dün geceki ana haber bültenine telefonla katılarak Mesut Yılmaz'a yanıt veren Ahmet Özal, Mesut Yılmaz'ın Özal aılesine değıl, Özal dönemine sahip çıkması gerektiğıni belirterek "'Bugüne kadar bir defa bile telefon açıp hakkınızdaki iddialar doğru mu diye sormadı bile. Bize mi inanacak, yoksa 1.5 metre boyunda sabıka kaydı olan birine mi? Mesut Yılmaz'da Özal kompteksi olduğu için böyle davranıyor. Bunun hesabını bu dünyada ya da öteki dünyada verebilecek mi?" dedı. Arena programında kızının ölümünden Özal ailesinin sorumlu olduğunu ilen süren Dündar Kılıç, Ahmet Ozal'a yönelik "Mehmet Eymür'ün Bebek'teki evinde oturan kişiye Vahit adında biriyle Alaatrin Çakıcı'ya tcslim edilmek üzere para göndermedin mi?" şeklinde yeni bir jddia da ortaya attı. Daha sonra kendısinin de öldürülmek ıstendiğini ileri süren Kılıç, "Ama ilahi adaleti unutmasınlar. Kahpe ölümden korkmuvorum ve ölüme meydan okuyorum" şeklinde konuştu. Engin Civan'a ait olduğu ilen sürülen özel hesaplara verilen adlar da ılgınç 'Magic Box' hesabının isminin, Ahmet Özal'ın, Uzan aılesıyle ortaklaşa kurduğu Interstartelevizyonunun bağlı olduğu şirketın; 'Gotcha' hesabının isminin de Efe Özal'ın sürat teknesinin adı olduğu ortaya çıktı Jaguar isımli hesapla ilgili kuşkular ıse otomobil galerisı sahıbi Mete Küçükberber'in birinci Özal hükümetı yıllannda Zeynep Ozal'a Jaguar marka bir otomobil hediye erme olayını çağnştırdı. Sağlıkçıdan kirliliğe protesto Istaabu) Haber Servisi - Türn Sağlık Calışanlan Sendıkası (Tüm Sağlık-Sen) dün. Taksim Hastanesi bahçesinde hava kirliliği ile ilgili bir eylem düzenleyerek yetkılileri. zaman geçirmeden acil önlem almaya çağırdı. Tüm Sağlık-Sen Genel Başkanı Fevzi Gerçek, hava kirliliğinın kapitalıst sıstemin yarattığı bir çıkmaz olduğunu savunarak kapitalızmin. sınırsız kâretme hastalığının. doğayı alabıldiğınce tahnp ettiğinı; dünyanın ekolojik dengesını bozarak ınsan sağlıgı ile açıkça oynadığını söyledi. Türkiye'deki durumun içler acısı olduğunu belirten Gerçek. "Bir bardak suyu içemiyoruz. Bedava soluduğutmız havayı da göniil rahatlığı ile içimize çekemiyoruz" dedı. tstanbul'un coğrafı ve meteorolojık kioşullan uygunolmasına karşın, son aylarda büyük tehlikeler yaşadıgırmzı da öne süren Fevzi Gerçek, "Dûnya Sağlık Orgûtû kükiirtdioksh oranınu 1 metreküp havada 125 miligram olarak açıklamasına rağmen, tstanbul'un birçok senıtinde bu oran i ila 2 binlik değerlere kadar ulasmaktadır. Hava kirliUğinin insan sağlıgı üzerinde yapmtş olduğu zararlı etküerin başında solunum >oUan rahatsıziıklan gelmektedir. Bunun yanında azotoksitler ve hidrokarbonlar ileriki > ıllarda birçok kanser vakası ile karşılaşmamızın habercisidir. Böylesine ciddi bir konuda vetkilileri göreve kamuoyunu da duyarlı olmava çağınyoruz. Bu konuda ortak çalışmaya da hannz" dıye konuştu. (Fotoğrâf: İBRAHİM GÜNEL) Bayan Mitterrand, basın toplantısı yapti: Yaşar Kemal'e yapılan haksızlığa dayanamıyorum MİŞEL PERLMAN PARİS- "France-Liber- tes"Vakfı Başkanı Fransa Cumhurbaşkanı François Mitterrand'ın kansı Dani- elle Mitterrand ile Insan Haklan Uluslararası Fede- rasyonu Başkanı, Avukat Parrkk Baudoin.dün Irak, Türkiye ve Iran'daki Kürt- lerin durumuna ılişkin bir basın toplantısı düzenledi. Bu arada. irdelemelenn sonucu olarak hazırlanan 131 sayfalık bir raporun dağıtıldığı toplantıda. özellıkle Türkiye acısın- dan şimdiye dek yapılmış suçlamalann yınelendığı gözlendi. Diğerkonuşma- cılann da katıldığı basın toplantısında Türkiye'nın, Kuzey Irak'a yöneltilmek- te olan insani yardımın ge- çişinı giderek zorlaştırdığı öne sürüldü. Aynca, bir- çok Kürtün Türkiye'den kaçarak, Kuzey Irak'taki korunma bölgesine sığın- dıklannı belirten Avukat Baudoin. "siyasal davala- nn, Türkiye'ye özgü" ol- duğunu da iddıa etti. Insan Haklan Uluslararası Fede- İsveç Yazarlar Birliği 4 Yaşar KemaTin davasııu düşürün' GÜRHANUÇKAN STOCKHOLM - Isveç Yazarlar Birliği, Başbakan Tan- su Çfller'e yönelik bir bildiri yayımlayarak ya2ar Yaşar Ke- mal hakkında başlatılan yargılamanm durdurulmasını, da- vanm da düşûrülmesın; istedi. Bildiriyi hazırlayan Isveç Yazarlar Birliği Başkanı Peter Curmao, Cumhuriyet'e yaptığı değerlendirmede "Bu tür olaylar Türkiye'ye bü- yük zarar veriyor'' dedi. 24 ocak tantîlı "Yaşar Kemal'in Davasmı Düşürün"* baş- lıklı bildirinin metni şöyle: "tsveç Yazarlar Birfiği, Türki- ye'nin en ünlü yazarlarından btri, Yaşar Kemal'in, Alman Der SpiegeJ dergisine yazdiğı bir yazıdan ötürü Kürt soru- nu hakkında 'bölücü' görüşkr belirttiği gerekçesiyle yar- gılanacağuu üzûntûyle öğrenmiştir. l luslararası edebn^t düşkünü haikaı gözfinde budava; aynen Aziz Nesin'in ken- dcânin de knrban gidebileceği bir şiddet olayında. halk kft- lelerini kıskırttjğı gerekçesiyle açdan dava gibi çok şaşırtı- CKİır. Savcının bu tür yakıştırmaları sayesinde Türkiye, tüm uygar ülkelere yol göstermekte olan serbeslçe konu- şabttme özgürlügü gibi değerierden uzaklasmaktadır. Da- ha önce de Aziz Nesin hakkında olduğu gibi bir kez daha tsveç Yazarlar Birliği. Başbakan Tansu ÇiUer'e çağnda bulunuyor; Yaşar Kemal ite ilgili davanın düşürülmesi için nüfuzamı kuilanmasını istiyor." rasyonu temsilcilennden MichelTubianada "Türkiye'dekicezalandırma"nın Kürt- lere karşı "işkence ve insan haklanmn ihlali"bıçiminde be- lirdiği göriişünü öne sürdü. Öte yandan. Yaşar Kemal'in durumuyla ilgili, kendısi- ne yöneltilen bir soruya. Danıelle Mitterrand "Yaşar Ke- mal'i şahsen tanıyorum. Dümaca ünlü bir yazar. Pek çok Türkgibiartjk bu haksızlığa \egerek Türk,gerekKürt ana- lannın ağlamasına davanamıyorum. Şimdiki hükümetin politikası cinayidir (kriminal)" karşılığını verdi. "Pek çok Türkün artık kendisi gibi düşündüğünü" ifa- de eden Bayan Mitterrand. hükümetı oluşfuran partılerden kimi milletvekıllerının. Fransa-Özgürlükler Vakfı'nı zı- yarete geldiklerini ve in- san haklan mücadelesi ko- nusunda faalıyetlerini sür- dürmesini ıstedıklerini kaydetti. Fransa-Özgür- lükler Vakfı Başkanı, bir ara, u Buhükümet,gerçek- ten artık Türkiye'nin iv teklerini ve bekjentilerini temsil etmiyor" dedi. Bir gazetecının. hükümetle- nn, Türkıye'ye nıye daha "ağır baskı"yapmadı klan, eylemleri insan haklan ör- gütlerinin gerçekleştirdiği sorusuna Danielle Mitter- rand. "De\ let çıkarlan söz konusu olduğu için" yanı- tını verdi. Bayan Mitter- rand sözlenne şunlan ek- ledr "Ancak, bir devlet, bir duruma 'Devlet çıka- n" diye yanıt verdiği za- man. davayı kaybetmeye başlamış demektir. En azından, ruhunu ve varo- luş nedenini kav betmiştir.* Öte yandan, Fransa'nın önde gelen gazetelerin- den. sağ eğilimlı Le Figa- ro dünkü sayısında. Fran- sız Akademısı üyesi, ro- mancı Jean d'Ormes- son'un "Yaşar için" baş- lik.li bir yazısını yayımla- dı. Yaşar Kemal'in edebi yapıtlannı öven Fransızyazar. "tnceMemed"i de "e>Ten- sel bir şaheser" olarak nıteledı. Fransızca konuşmayan Ya- şar Kemal'le nasıl arkadaş olduklannı anlatan Jean d'Or- messon, "Türkleri ve Türkiye'vi çok sevdiğüıi" ifade et- tikten sonra "Haksızca saldunya uğradıgında, bir arkadaş, arkadaşını savunmabdu-" dedi. Bu arada. Türkive'yi, Kürt sorunuyla fikir suçlan bakı- mından kınayan yazar. "Herkes gibi Yaşar Kemal, ne dû- şündüğünü ve neye inandıgını söylemek hakkına sahipn'r" diyor. Jean d'Ormesson, aym yazıda, Mehdi Zana'nm kitabına da değiniyor. 07.00-09.00 Sabahm llk IşıMan 09.00-10.00 Basında Haber 10.00-11.00 Sabahın ilk Işıkları-Devam 11.00-13.00 Güneşli Dakıkalar 13.00-17.00 At Yarışları (Naklen Yayın) 17.00-20.00 Merhaba Mûzik 20.00-24.00 Istekler (Sevgi Çağlayanı) 24.00-07.00 Gecenin Sesi Haber Saatleri: 10.45-11.45-12.45 16.45-18 45-20.45-24.00 FM Z7.7 CUMARTESİ 08.00 Sabafım Nağmelerı 11.00 Enstrûmantal 11.30 Sevgı Bahçesi 14.00 Bestecilerimiz ve yorumculanmız 17.00 Sevdiğıniz Sesler, Sevdığinız Şarkılar 18.00 Fasıl 19.00 Unutulmayan Sesler 20.00 Seçme Eserler 23.00 Sevilen Şarkılar Haber Saatleri: 11.00-12.00-13.00-17.00-18.00-19.00-21.00 KATLIAM VE ÇACRI İstanbul Ümraniye Sultançiftliği'nde demokratık belediye- ciliğin temelini atmaya çalışan arkadaşlanmız üzerine karanlık güçlerin maşası bir cani tarafından açılan ateş sonucu halkımız değerli bir ev ladını ve belediyemiz yiğit, başı dık çalışanını RECAJ DURAK'I yitirmiştir. Arkadaşımız. 28.01.1995 Cumartesi günü Sultançiftliği Köyiçi Camiı'nde kılınacak öğle namazından sonra Sultançiftliği Mezarlığı'na defhedilecektir. Cenaze törenine tüm demokratlar, yurtseverler, devrimci. ileri ve insanca düşünen tüm ınsanlar ile demokratik kitle örgütlerini arkadaşimızı son yoiculuğuna uğurlamaya bekliyoruz. SIRRI ÇELİK SULTANÇİFTLİĞİ BELEDİYE BAŞKANI BAŞSACLICI Sultançiftliği halkına hizmet etmeyı ilke edınen biz beledıye çalışanlanna 26.01.1995 günü yapılan alçakça bır saldın sonu- cu görevı başında değerli arkadaşımız ve kardeşımız RECAİ DURAK'Ikavbetmış bulunuyoruz. Bu ve buna benzersaldmlarbiz çalışanlan asla yıldırmaya vetmeyecek ve bız Sultançiftliği halkına hizmet etmeye devam edeceğiz. Hepimizin başı sağolsun. SULTANCİFTLİĞİ BELEDİYE CALIŞANLARI Fakültemiz Kuaıcu Dekanı, Büyük Atatürk Devrimcisi Sevgili Hocamız TARIK ZAFER TUNAYA'yı anıyoruz. Tüm sevenleri davetlidir. Yer Aşıyan Mezariığı/BEBEK Tanh 29 Ocak 1995 (Pazar) Saat: 10.30 İSTANBUL SİYASIU. BİLGİLER FAKÖLTESİ MEZUNUtR KRNEĞI BAŞSACLIĞI Dershanemize uzun yıllar emeği geçmiş matematik öğretmenlerimizden Ali KICIMAN'ı kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyiz. Mertıuma Tanrı'dan rahmet, kederli ailesine, yakınlarına, arkadaşlanna başsağlığı ve sabırlar dileriz. MEF (Modern Eğitim Fen) Dershanesi tmmob ] makina mühendisleri odası istanbul şubesi ANMA SUAT SEZAİ GÜRÜ Iki yıl önce bir trafik kazasında yrtirdiğimiz Oda Sekreterimizi anmak için 29 Ocak 1995 Pazar günü saat 11.45'te tüm üyelerimizi ve dostlannı Sıraselviler Cad. No: 93 Beyoğlu adresindeki TMMOB MMO İstanbul Şubesi SUAT SEZAİ GÜRÜ EĞİTİM MERKEZİ'ne bekliyoruz. Saat 14.00'te Karacaahmet'teki mezan ziyaret edilecektir. O HÂLÂ ARAMIZDA GENE BİZİMLE BERABER Dostluğu, pırıltılı zekâsı, paylaşmayı öngören ve öneren kişiliği ile unutulmayacak insan, sevgili dostum ALİ KICIMAN'ı kaybetmenin üzüntüsü içindeyim. Figen, Yiğit ve Umut'un acılarını paylaşır, sabırlar dilerim. ATAMAN YÜCEYALTIRIK DÜZELTME İLANI MARMARİS İCRA MÜD. I99427 27 1.95 tarihli gazetemizde 350OA-185 ilan no ile yayınlanan 1994/274 dosyalı Marmaris lc- ra Müdürlüğü'ne ait gayrimenkul ilanının başlığı sehven yayınlanmamıştır. Duyurulur. Sevinçliyiz, cünkü, uluslararası ödül kazandık. Akşamlarda nostaljiyi, dans müziğini, tangoyu bizimle yaşayabilirsiniz. Cumartesi 15.00'tedansh matinelerimiz devam ediyor. orrıRestaurant Cafe-Bar TeL;2510060 Ftx: 252 7580 ZAYİ Orduevj gûnübirlik giri$ kartımızı kaybettık Hüküm.süzdür. AHMET SELAM EROĞLV TÜRKAN EROĞLV
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog