Bugünden 1930'a 5,492,155 adet makaleKatalog


«
»

28 OCAK 1995 CUMARTESİ • • • • CUMHURİYET SAYFA HABERLERIN DEVAMI 19 Dündar Kıhç: Olümü bekKyorum • Baştarafı 1. Sayfada yüzkree yakınım var, boyle bir ocak olsa ben çauştırırım. Dıve- lim ki \erdım. Ben av larca işken- ce altında kaldım. Beş sene v attun. Gendkurmay Başkanı demez mi> di, \ enn bu- nun dosyasım bana1 Bakıpdos- yaya, bir şeyı vok, 'salın bu ada- mi' demez miydi? Boyle bir şev olmadığına göre. demek kı ilişkim voktu. Beni kullanarak bir tarafı yıp- ratmava çabştüar, ovuna gelme- diğiın için de bana duşman. Bu- nun son orneği Uğur'un Alaat- tin'le tanışmasL, evlenmesi, oldu- rulmest, hep M.E/nin bilgisi al- tında oldu." Kılıç,akrabalannayaptıği ko- nuşmada, M E "nın raporunda bırçok kışıyı suçlamasına karşın yenıden goreve donuşunun bir sır olduğunu anlatırken. sonrakı gelışmelen şoyle dıle getınyor- du "Mahkemclerde, beni beş sene vatırmalannda. mahkemelerde dedimki Bubana yapılansaldı- nyı halkımıza sokak sokak, koy ko>. kasaba kasaba aniatacağim' dedim. Bunlann canına kastet- medim. Valnız bunlann vaptiği hileye davalı uvgulamavı. ınsan- laruı canını nasıl v aktıkJannı an- latmak istedım Bunun dışında nekendi havatlanna. nc vakınla- nna bir nokta kadar kotuluk du- şunmedim. Habergönderdilerbana: 'Bız onu unuttuk o da bızım ıçın ko- nuşmasın, bırşey soylemesın Evet, bensozumdedurdum, ama onlar yine gizli gizli hayali rapor- lar ha/ırladılar. Ist seviyedekj kurumlara gonderdiler Herke- sin cemivettekı durumu bellıdır. Hiç kimsenın gizli bir durumu olamaz. Istihbarat kurumlan ve polis her şev i bilir. Bu nedenle if- tıraya dayaiı bu tertip konular su iıstuneçıki)or. Su ustüne çıktıktan sonra ba- n insanlar'Yazık oldu demek- ten Derive gidemhorlar. Aslında ATYARI5LARI ALTILI GANYAN 2 1 3 3 6 7 8 9 1 13 8 9 2-12 OTORİTELERİN GÖRÜŞLERİ Burhan Dalgıç M Ozkavaz FarukAcar Guney Akıncı 43 4 4-3 4 213 21 3 213 213 3 3 317 3 1-4 7 1-7-4-5 1 1-7-4 3-7-6-8 3 7-6-8 36 7 8-9 3-7-6-9 1 13-8 131-8-9 1 8-9-13 1 13-2-8 l.KOŞU:F Avdar(l) P 2.KOŞU:F Babatual (4) 3. KOŞU: F Cnsto(2). P (3), S Marbella 1 (6) 4. KOŞU:F Paşam 1 (3) (1). S Yoreo Yuban (4) 5. KOŞÜ: F Hurbatur (1) S Kerem3(M 6.KOŞI.F Coster(3) P S Canoş(8). SS Eda2(9) 7.KOŞL:F Tuğbanbey 11 S Le\enttay(9) Hunkanm (2) P <\ygul(3), PP Umutcan(3) Royal Castle (1), PP Kutlu Melek P Bereket 1 (7). PP Tropıcana 1 . P Tımurhan (7), PP Gaddar(4) Çol Fırtınası (6), PP Burçın 2 (7), ) P Tolgaer(13) PP Kılıçalı (8). Günün Ikilisi: 7 Koşu 1 13 Tabela Bahis: 3 6 7 8 9 1. \\\K: Son yanşını kolav \ederecelı kazanan Babatual, çok şanslı Gıderek duzelen Aygul de goz ardı edılmemelı 2. AYAK: tyı bir form tutan ve uzun mesafeye yatkın olan Cnsto ıle ağır kılodan etkılenmezse Royal Castle, bırlıkte değer- lendınlmelı Bu grupta ılk kez start alacak olan Kutlu Melek. da- ha sonrakı ıhtımal 3. AYAK: Istıkrarlı yanşlar çıkaran Paşam 1, kazanacak guç- te Bir sure gen çekılen Bereket 1 'ı surpnzde onennz 4. AYAK: Kum pıstın etkılı ısımlerınden Hurbatur. 1200 I 25 6-1000 1 10 6-400 28 6 ışıyleformunda olduğunu ka- nıtladı Tek dezavantajı ağır kılolu oluşu Suratlı temposuyla Tı- murhan da goz onune alınmalı 5. AYAK: Koşuya katılan İngılız safkanlan arasında aynm yapmak zor Geçen yanşında mesafeden etkılenen Coster, bu kez farklı koşacak Son ıkı yanşında da başanlı olan Çol Fırtınası ıle Burçın 2 Canoş goz onune alınabılecek ısımler 6. AYAK: Surpnze musaıt bir koşu Etkılı olduğu mesafede ko- >acak olan Tuğbanbey \e Tolgaer oncelıkle duşunulmelı Kılı- çalı Leventtay Baturalp ve Sabur, koşuda soz sahıbı dığer ısım- ler Penguin Yayınevînien ÇİS E K İ N Y A P I T L A R (ingilizce orijinal) E CUMHURİYET KİTAP KULÜBÜ'NDE • Tom Jortes/Henry Fıeldıng *• Frankenstein/Mary Shelley ? • Macbeth/VVİIIıarn Shakespeare ^ • Klng LoarAVıllıam Shakespeare ' • North and South/EHzabeth Gaskell • Lord Arthor Saville's Crime/Oscar Wılde >• Parsuasion/Jane Austen • The Adventures of Tom Sawyer/Mark Tvvain • A Tale of the Two Cities/Chaıies Dickens • Kim/Rudyard Kıplıng ** ....ve diğerleri Her Kıtap 140.000TL (üyelere ındirimli) Cumhunyet Kıtap Kulubu Çağ PazaclamaAŞ Turkocağı Cad 39/41 Cağaloğlu Istanbul Te«512 05 05 G U N D E M MUSTAFA BALBAY bu olayların temeline gitmek la- zun. De\letin içinde bovle bir kotu faaüyet varsa, ulkenin hav atı teh- likededir. Ben istivorum ki, ust sevivedeki \onetıcıler bu olavla- ra geç kalmadan eJ ko> sunlar. As- h var nıu vok mu, araştinlması gerekir.' Kılıç'ın aıle meclısıne yaptığı konuşmanın son sözlen ıse "SK ze her şe>i anlattım. Bundan son- ra bana veya ailemıze herhangi bir şey olursa, bılın ki bunun mu- sebbibi M.E. denen adanıdır" ol- du M.E.-4, akıcı ahbaplığı Uludağ'da oldurulen Uğur Kı- lıç'ın oncekı eşınden olan oğlu 12 yaşindakı Onur, MfT'çı VI E 'nın son seçmen kutuklen yazım gununde Alaattin Çakı- cı'yı Etıler Alkent'tekıevındezı- yaret ettığıne tanık olduğunu soyledı Başka kaynaklar tarafından da doğrulanan bu zıyaretı kuçuk ta- nık Onur şo>le anlattı "O gun solcağa çıkmak yasaktı. Ben çı- kıp fiıtbol ovnadun. Saat 11.00'de evedondunı. Bıraz sonra M.E. geklL Alaat- tin amcayla oturdular. Biri daha vardı ama adını hatırlamıvo- rum. Bana 'Çık, dışarda oyna' dedi ler. Annemi de (Uğur Kıhç) Sen de çık bıze kahve yap' di\e odadan çıkardılar. \nnem mutfakta kahve, yani neskafe hazırlarken, Alaattin amca eiinde sivah, Gtock marka bir tabancavla geldi. \nneme gostererek, "Bak, M E "nın ta- banca<;ı avnı senın tabancadan' dedi. Annem kah\eleri vermek için girip çıktıktan sonra bana, Dundar dedenle ılgılı bır şey ler Mjyluyorlar' dedi." Istıhbaratçı M E 'nın Alaattin Çakıcı'y la gorusmelennın surup surmedığı bu goruşmelerde M E nın Çakıcı'yı muhbır ola- rak kullanıp kullanmadığı ıse merak konusu oldu H Baştarafı 1. Sayfada ğın atılabıleceğı yolunda olumlu ız- lenımler vermedı Karayalçın, Ino- nu'yu arayıp "Sız aday olursanız ben çekılınm Dığerlen de çekıle- cek" dedi Inonu boyle bir formulu kabul edebıleceğını soyledı inonu, verdığı bir kararı kolay değıştırecek bir kışı değıl Onu bu kararından an- cak Baykal'ın bırleşık solun lıden olması olasılığı dondurebılırdı Oyle anlaşılıyor kı İnonu bunu dıkkate al- dı ve "Herkes çekılırse olabılır" de- di Burtun uzerıne Karayalçın, Bay- kal'ı arayıp durumu bıldırdı Baykal "Soysal da çekılırse tamam Ancak 16 00'ya kadar durumun bana bıl- dınlmesı gereklı" karşılığını verdı Baykal'ın soyledığıne gore saat 16 15'e kadar kımse onu aramadı Bunun uzenne 16 27'de TBMM'de basın toplantısı yapıp adaylığını açıkladı Karayalçın'ın soyledığıne gore saat 15 50'de kendısı Baykal'ı aradı, Inonu'nun adaylığı halınde Soysal'ın da çekıleceğını bıldırdı Burada tarafiardan bırının doğru- yu soylemedığı ya da saatının yanlış olduğu anlaşılıyor Karayalçın ve Baykal ne yazık kı aylardır altını çjzdıgırnız "karşılıklı güven" konusunda bir arpa boyu yol alabılmış değıller Bunu dun de gorduk Daha oncekı solda bırlık çalışma- lannı bir kenara btrakalım Son ça- lışmanın başlangıcını anımsatalım Delegelep Zamanı... Aylardan ekımdı Turkıye'nın gun- demı seçımdı Çillerhesaplarını yapmış, ara seçıme kafayı takmıştı Ortağını bu konuda ıkna etmış, onun da mılletvekılı olması ıçın ka- pıyı açmıştı Ancak bir sorun vardı Artık SHP'nın tabanı, genel başka- nını mılletvekılı çıkaramayacak ka- dar dardı Karayalçın, duşundu taşındı, etra- fına bakındı Baykal kendısıne çok yakındı O da gumbur gumbur gel- mek uzere hesaplannı yapmış, an- cak genel merkezde yapılan hesap- lar seçım sandığına uymamıştı ikı lıder kasım ayının ılk haftasın- da bir protokol ımzalayıp kamuoyu- na duyurdular - Bız evlenıyonjz Kamuoyu şaşırdı - Gerçekten mP - Vallahı - Nasıl olacak bu ış? - 4 aralık ara seçımlerınde ortak hareket edılecek 24 aralıkta butun- leşmeye hazırlık kurultayı yapılacak, 28 ocakta bırleşılecek Her ıkı lıder solda bırfığı tabıı kı ıs- tıyor, ama bugun gelınen noktanın hesabı 4 aralık ara seçımlerıne gore yapılmıştı Ara seçım olmasaydı, bu takvım de olmayacaktı Yanı ış, mantık evlılığınden ote, mıras evlılı- ğıne yonelıktı Ara seçımler ıptal edılınce bırlığın zemını de ortadan kalkmıştı, ama her ıkı lıder de kamuoyuna "Bız se- çım nedenıyle değıl, gerçekten bır- leşmek uzere hazıriığa başlıyoruz" mesajı vermıştı Gen donemezlerdı ve sureç ıştedı fmam nikâhı - resmi nikâh Dun, Soysal'ın kapısı da aşındınl- dı SHP CHP delegelerı arasında Mümtaz Hoca'yı zıyaret edenlerın sayısı az değıldı Tabıı, her zıyaretın destek amacı taşıdığı soylenemez Soysal oğleden sonra gazetecılerle sohbet ederken odun vermez tavrı- nı surduruyordu SHP ve CHP dele- gesı alışkanlık gereğı bıraz okşan- mak ıster Soysal, buna pek yanaş- mıyor Delegeye şu aşamada somut şeyler vaat etmıyor "Yannkı kurul- tay uzun bir sûrecın başlangıcı Bu- gune dek bırlıkte kaybettık, bu aşa- madan sonra bırlıkte kazanmanın yollannı bulmalıyız Sosyal demok- rat ıdeolojının kışılıklı bir şekılde Turkıye gündemıne sokulması ana görevımız olmalı" dıyor Soysal, bu duşuncelerını, ortaya İnonu soylentılerı atılmasından son- ra da yıneledı Bu değerlendırmelerın delegeyı ne olçude ılgılendırdığını bugun go- receğız Aslında bugunku kurultayın yasal hıçbıf dayanağı yok Deyım yerın- deyse, bugun ımam nikâhı var Asıl medenı nıkâh yarın Bugun ıkı partımn delegelerı karar verecek Ardından SHP ve CHP olaganustu kongresını toplayacak ve bir gun once alınan kararı resmı olarak benımseyecek ya da benım- semeyecek Eğer bugunku nıkâhta, delegenın çoğunluğu Baykal ya da Soysal derse ertesı gun SHP'nın olağanus- tu kurultayı ne karar alır? Bu durumda, SHP delegelerının buyuk çoğunluğunun olaganustu kurultaya gelmemesı sağlanır, sonuç olarak SHP'nın kapatıl- maması kararı çıkarsa şaşmamak gerekir Delegeler katılmazsa ya da katılıp "SHP kapatılmasın" derse Karayalçın ın şu demecı vereceğını duyar gıbıyım "Partım, partı organlarım, SHP'nın kapatılmaması yonunde bir değerlendırme yapmıştır Ben buna saygı duyuyorum Bırleşme çalışmaları hep gundemımızde olacaktır Bu konuvu hıçbır şekılde gozardı etmeden koalısyondakı gorevımızı surdurme kararlılığın- dayız " Benzer durum, CHP açısın- dan da geçerlı Tepedekı hesaplar boyle gorunuyor Bakalım delege bu hesapları bozacak mı yoksa onaylayacak mı? Şımdı delegeler zamanı . Batı Trakyablardan Yunanistan'a tepki Haber Merkezi- tskeçe Muftusu Meh- metEminAga nın, Yunan makamlannca 'sahte muffulük' yapmakla suçlanıp 10 a> hapıs cezasına çarptınlmasına tepkıler suruyor Batı Trakya Turk Bırlığı Derne- ğı Genel Başkanı Bedri L'çar. Yunanıs- tan'ın ınsan haklan ıhlallennı arttırdığı- nı soyledı Istanbul Barosu Başkanvekılı Prof Dr Rona Aybav olayı kaygı ıle ızle- dıklennı belırttı Buiganstan Turklen Kultur ve Yardım- laşma Derneğı Başkanı fbrahim Efendi- oğlu ıse yaptığı açıklamada "Biz. Yunan halkını, aydınlaruıı bövle mahkemelerc karşıçıkma>açagın\oruz"dı>e konuştu Batı Trakya Turklen Bırlığı Genel Başkanı Bedn Uçar, Iskeçe Muftusu standart ıngulavan ınsan haklan sa\unu- culannı da goreve davet edivoruz. Lozan Antlaşmasrnıımzalavanulkelendeımza- lanna sahıp çıkmava davet edivoruz." Baro'dan tepki Iskeçe Muftusu Mehmet Emın Aga'nın mahkûmıyetıne Istanbul Barosu da tepkı gosterdı Istanbul Barosu Başkanvekılı Prof Dr Rona Avbay vaptığı açıklama- da, Vunanıstan'ın uygulamalannı eleştı- rerek "Bu olavı çok onem verdiğimiz Türk- Yunan dostluk ilişkilen açısından kavgıvla izlivoruz. Yunan makamların- dan hakuka veinsan haklanna savgıb dav- ranmalannı bekliyoruz" dedi Batı Trakya'dakı Turk azınlığının dın- Mehmet Emın Aga'nın Lanssa Istınaf s e | ozgurluklen ıçın verdıklen mucade- Mahkemesı'nce 10 ay hapse mahkûm edılmesı nedenıyle bir basın toplantısı du- zenledı Uçar, şunlan soyledı "İstanbul Patriği Yunanlılar için ne ise bizbn için de mufhılerunız odur. 1991 vv lında Turkıve Cumhuriveti. Istanbul Pat- nğı'nı Rum cemaatınin seçmesinı sağla- mıştır. Vunanistan'ı da lutuf vermeye de- ğiL, kendi haklannua, din ve vicdan hur- riyetimizi iade etmeve çağımoruz. Çifte leye bir destek de Bulganstan Turklen Kultur ve Yardımlaşa Demeğı'nden gel- dı Demek Başkanı Avukat Ibrahım Efen- dıoğlu, konuyla ılgılı dun bir basın top- lantısı yaptı Toplantıda Turkıye'de sade- ce Rum değıl Ermenı ve Yahudı kökenlı Turk vatandaşlarının da dını ozgurluğe sahıp olduklannı vurgulayan Efendıoğ- lu "Istanbul'daki Rum Parrikhanesi ser- bestçe faalivct gostermektedir. O>sa avnı anlayış ve hoşgoruyu Türk a/ınlığın vaşadığı Sunanistan'dangorme- mekte>iz" dıye konuştu TBMM Insan Haklannı Inceleme Ko- mısyonu Sozçusü MehmetOzkan da dun Meclıs'te yaptığı yazılı açıklamada. Yu- nanıstan'ın tutumunun kendılennı endı- şeye sevk ettığını soyledı Ozkan, yazılı açıklamada şunlan kaydettı "Yunanistan'daki Turk ve Mıisliıman azınlıgın liderlerinden binnin bu zulme maruz kalması, hem Lozan Antlaşma- sı'nın hem de insan haklannın açık ihlali anlamına gelmektedir. Her ıkı ulkenin de altına ımza kovduğu uluslararası anlaş- malann Yunanistan tarafından ihlal edık mesini komisyon olarak protesto edıyo- ruz." M. Emin Aga, Agrinion'da Lanssa Istınaf Mahkemesı'nce 10 ay hapse mahkûm edılen M Emın Aga. bir başka davadan yargılanmak üzere dun Yunanıstan'ın Agnnıon kentıne geldı Kentte, sabahın erken saatlennden ıtıba- fintharıllerden gelen yüzlerce polıs ta- rafından genış guvenlık onlemlen alındı Aga, Agnnıon Mahkemesı'nın verdığı er- teleme karanndan sonra yenıden cezaevı- ne konulmak uzere tekrar Lanssa'ya go- turuldu M Emın Aga. Agnnıon'da bulunan TBMM Insan Haklan Komısyonu uyele- n ıle goruştu Agnnıon'a gelen TBMM Insan Haklan Komısyonu heyetınde DYP'lı İsmail Amasvalı ve Mehmet Çe- vik'le RP tstanbul Mılletvekılı Mukadder Başeğmez bulunuyor Hevet Başkanı tsmaıl Amasyalı, M Emın Aga ıle goruşmenın ardından >ap- tığı açıklamada "M. Emin Aga'nın mah- kûmıveti ve mahkemelere sevk edilmesi, Batı trakya'da din ve vicdan hurmetine getirilen bir kısıtlamadır" dedi M Emın Aga ıse vaptığı açıklamada. Yunan makamlannın Batı Trakya Turklennın ozgurluklenne getırdığı sınırlamalara karşı butûn dunyavı daha duyarlı olma>a çağırarak şunlan soyledı "Batı Trakya Musluman Turk azın- lığının din hurriyeti için hapistevim. Yu- nan yonetimi, uİuslararası antlaşmaian hiçe sayarak Turk azınlıjın din hurriv ctıni ayaklar altına almaktadır Butundunyayı bu konuda daha duvarlı olmava davet edm>rum.~ 6 Ekonomik krizi tek başunıza aştık' • Baştarafı 1. Sayfada sıyası bir ıstıkrarsızlık bulunduğunu, bir koalıs- yon hukümetıyle şu anda uygulanrnakta olan progTamm uygulanmasmın kolay olmadığjnı kaydettı ÇıHer, "Ancak bana güvenmelisintz. Çünkü benim partim pariamentonun en büjük parti- sL Hükümette değişiklik olabitir. Bu bir tahmin değOdir. Ancak şunu bilmebsıniz ki daha bir bu- çnk vılınıu var. Çünkü seçimkr 19%'da yapıla- cak" dıye konuştu îşadamlannı Türkıye'yeyardım yapmayaça- ğıran Çıller, özelleşürme çerçevestnde yabancı ya da Türk aynmı vapılmay dcağını kaydederek "Sizden sadece bir tek şe> istiyBruz. En son tek- nolojiyi getirin. Teknoloji ve rekabet istrvoruz*' dedı Çıller, Turkıye'nın ıçınde buiunduğueko- nomık knzden çıkmak ıçın kımseden yardım ıstemedığıne ışaret ederek "Bizekonomiyi ken- di başımıza dıizeitiyoruz. Sizden biie yardım is- temedik. Çünkü dinamik bir ekunomimiz. hai- kmuz, endüstrimiz var. Kötü şeyler arkada kaJ- dı" dıye konuştu Başbakan Çıller, Davos'a hareketınden önce Zünh'tekı tsvıçrelı gazetecılervetelevızyonc\ı- lar ıle ayn ayn mulakat yaptı GazetecıJer Çıl- ler'e "Türkiye'nin Avrupa Biriiği fle giimrük buiiği sürecine ve bunun insan haklarnla bağ- knbli oiup olnıadığıoa" yonehk sorular yonelt- tıler Başbakan Tansu Çıller, Dûnya Ekonomık Fo- rumu'nca duzenlenen 'Davos Zirvesi'ne katıl- mak üzere dun Davos'a geldı Kalacagı Seeof Otelı'nın gınşmde bir grup Tûrkûn sevgı gos- tensıyle karşılanan Çıller, topluluğu el sallaya- rak selamladı Çıller, dûn öğleden sonra BBC televızyonuyla bir roportaj v aptı Başbakan Çıller'ın başkanlı- gındakı heyette Merkez Bankası Başkanı Ya- man Torûner' m yanı sıra Dışışler Bakanlığı Musteşar Yardımcisı \olkan ^ r a l ıle Başba- kanhk Basdanışmanı Emre Gonensay da bulu- nuyor Davos'takı 25 Dûnya Ekonomı Forumu Zır- vesı'nde konuşan Ingıltere MalıyeBakanı Ken- nethClarke, ucret ve ıstıhdam uzenndekı kont- roilen eleştırerek ülkelenn ışgucü pıyasalannı lıberalieştırmelen çağnsında bulundû Clarke, "Kontrol mekani/malan, işsizlerin sürekli ola- rak işgucu piyasası dışında bir grup olmalanna yol açar. Çünkü kuraJİann çokluğu yeni iş alan- tennm açılmasını son derece pahaiı vapar" de- di Dünya Ekonomı Forumu Başkanı ve kuru- cusu Klaus Schwab da yaptığı konuşmada son bırkaç yıJdırdunyanın ekonomık yonden global bir durgunluk donemı geçırdığıne ışaret ederek butun konulara esnek bır bakışla yaklaşjlması gerektığını boyledı 6 Memur'dan iıısaıı lıaklan başvurıısu Ankara huzursuz ClintonMan K. Irak'a barış mesajı ANKARA (Cumhuriyet Bu- rosu) - ABD Başkanı Biti Oin- ton'ın Kuzey Irak'ta ıkı rakıp Kurt grup arasında bır ayı aşkın suredırdevam eden çatışmalann durdurulması yolunda bır mesaj gönderdığı bıldınldı ABD'nın destekledığı 10 maddeden olu- şanbırbanşplanının Kurtlıder- lere sunulmasının beklendığı de Kuzey Irak'tan gelen haberler arasında Seçımlere gtdılmesı gı- bı unsurlar ıçeren banş planının Ankara'da huzursuzluk yarattığı belırtılıyor ABD Dışışlen Bakanlığı Ku- zey Korfez Işlen Daıresı Dırek- töru David Litt ıle Turk Dışışle- n Bakanlığı'ndanbırdıplomatın da yer aldığı heyetın, çatışan gruplar Kurdıstan Demokratık Partısı (KDP) lıden Mesut Bar- zani ve Kurdıstan Yurtsever Bır- lığı (KYB) lıden Celal Talabani TUTUKSUZ YARGILANACAK Dursun Karataş serbest MİŞELPERLMAN PARİS - Fransa'da geçen ekım ayında yakalanarak tutukla- nan yasadışı De\-Sol Orgutü'nün lıden Dursun Karataş önce- fa gece tutuksuz yargtlanmak uzere serbest bırakıldj Karataş 12 Ekım 1994 tanhınde yasadışı yollardan Fransa*ya gırdıkten üç gun sonra 15 ekjmde Franstz guvenlık bınmlen ta- rafından yakalanmış ve tutuklanarak Sante Hapıshanesı'ne ko- nulmuştu. Fransız makamlannın koşullu olarak serbest bıraktıklan Ka- rataş, bundan sonra serbest sanık olarak mahkemeye çıkanla- cak ve adlı kontrole tabı tutulacak Buna göre sanık Karataş, belırlı zamanlarda polıse gorunmek zorunda kalacak. Sahvenlen Karataş'ın nerede olduğunu polıs yetkıhlen ve ad- lı makamlar dışında kımse bılmıyor ıle ayn ayn bır araya geldığı bıl- dınldı ABD'nın destekleyıp katkıda bulunduğu bıldınlen ve Kuzey Irak'ta yurutme organı olarak gorev yapan Irak Ulusal Kongre- sı'nın (INC), daha once açıkla- dığı banş planına benzer yenı bır 10 maddelık planın, çatışan ta- raflara sunulacağı da gelen ha- berler arasında Banş planında. Talabani guç- lennın nufuz kazandığı Erbıl'ın askerden anndınlması, ateş kes sağlanması, geçıcı yonetımoluş- turulması ve seçımler ıçın ortam hazırlanması gıbı onenlenn yer aldığı bıldınlıyor Turkıye son zamanlarda ken- dısıne hukumet susu veren ve Bağdat rejımıne karşı alternatıf olma çabası ıçıne gıren INC'yı tanımıyor Ankara ve VVashıngton arasın- da Kuzey Irak konusunda bır suredır devam eden goruş ay- nlığının ıse dennleştığı bıl- dınlıyor ^dolu Ajansı'nın. Bağdat yonetımıne muhalıf, Londra merkezlı Irak Yayın Kurumu'na davanarak verdığı habere gore. Amenkan heyetının başkanı Lıtt, ıkı hderden INC'nın arabulucu- luğunu kabul etmesını ıstedı İZMİR (Cumhurivet Ege Bıirosu)- Kamu personelıne u> - gulanan sendıkal ve sıyasal ya- saklar Avrupa tnsan Haklan Ko- mısyonu'nabıreysel başvuru ko- nusu yapıldı 20 Temmuz 1994 tanhınde ış bırakma eylemıne katıldıgı ge- rekçesıyle hakkında dısıplın ce- zası uygulanan ve surgün edılen Ener-Sen Adana Şube Başkanı Hasan Balıkçı adına av ukatı Gü- ney Dinç tarafından yapılan baş- vuruda sendıkal ve sıyasal ya- saklann "Avrupa İnsan Haklan Sözleşmesi'nin 11. maddesi ile korunan orgutlenme ve barışçı toplannlar yapma haklannın ih- lali oWuğu"savunuldu Üve olmama koşulu TMMOB'ye bağlı odalann Iz- mır şubelennın oluşrurduğu Iz- mır ll Koordınasyon Kuru- lu'nun, konuyla ılgılı olarak yap- tığı açıklamada, kamu kurumla- nnda. KlT'lerde ve bağlı ortak- lıklarda çalışan sozleşmelı per- sonelın hukuksal konumlannm 399 Sayılı Kanun Hukmunde Kararname ıle duzenlendığı anımsatılarak şoyle denıldı "Bu yasanın 6. maddesine da- vanarak her yıl personele ımza- latılan hizmet sözleşmelerinde, çalışanlann herhangi bir sendi- kav a va da siyasai parfıv e uve ola- mavacaklarına, bu kuruluşların yasal ey lem ve toplantılanna ka- tılamavacaklanna ilişkin koşul- lar bulunuyor. 399 Savıİı KHK. sendika üve- liğinL, grev ve toplusözkşme hak- lannu siyasal çalışmalan temel- den yasaklı\or. Benzer yasaklar, daha katı kurallarla 657 sayılı ya- sa kapsamında çalışan dev let me- murian yönıinden de geçertiğini koruyor." Disiplin cezası TMMOB'ye bağlı muhendıs ve mımarlann, ışçı konfederas- vonlan ıle bırlıkte. kamu çalışan- lannın sendıkal haklannın sağ- lanması ve ILO standartlanna uygun yasaların çıkanlması amacıyla 20 Temmuz 1994'te gerçekleştırdıklen ış bırakma ey- lemlennden sonra bırçok çalışa- na dısıplın cezası ve surgunler uygulandığı kaydedılen açıkla- mada, TMMOBll Koordınas>on Kurulu'nca başlatılan çalışmalar sonucunda bu muhendıslerden TMMOB uyesı Ener-Sen Kamu Çalışanlan Sendıkası Adana Şu- be Başkanı Hasan Balıkçı'nın Avrupa İnsan Haklan Komısvo- nu'na bıre>sel başvuru yapılma- sının sağlandığı bıldınldı Açıklamava gore, tzmır Baro- su avukatlanndan Güney Dınç tarafından Avrupa Insan Haklan Komısyonu'na gondenlen baş- vuru dılekçesınde, "sözleşmeli personele 399 sayüı KH K Oe, dev- let memurlanna 657 sayıh yasa De konulmuş bulunan sendıkal ve sivasal yasaklann. Avrupa İnsan Haklan Sozleşmesi'nin 11. mad- desi ile korunan orgutlenme ve banşçı toplannlar yapma hakla- nnın ihlali olduğu^savunuldu Dılekçede ayrıca çalışanlann kendılerıne uygulanan bu antı- demokratık yasalara karşı hakla- nnı korumak uzere başvurabıle- ceklen yasal bır organ bulunma- ması ve geçen yıl nısan ayında TBMM'ye sunulmasına karşın. Kamu Personelı Sendıkalan Ta- sansı nın bugune kadar çıkanl- maması nedenıyle hukuksal boş- luğun surdurulmesının de soz konusu sozleşmenın 13 madde- sının ihlali nıtelığınde olduğu bıldınldı Erbakan'ın kaçak yapısı yıkılacak BÜLENTSARIOĞLU ANKARA - Sahıbı olduğu bı- nalan yıllarca "arsa" olarak gos- tenp, vergı kaçıran RP Genel Başkanı Necmettin Erbakan'a, Balgat'ta kaçak olarak yaptırdı- gı bır daırenın yıkımı ıçın tanı- nan bır aylık süre şubat ayında dolacak Erbakan'ın 20 yıldan ben beyanname vermedığı taşın- maz mallannın vergı borçlan ıçın Emlak Vergısı Yasası uya- nnca "beyanadavct" yazısı gön- denldı RP lıdenne, taşınmaz mallannın değerlennı bıldırdık- ten sonra para cezası uygulana- cağını belırten Çankaya Beledı- yesı yetkıhlen, yasa hukmü uya- nnca, fıılı "kaçakçıhk" olarak gostenlen Erbakan'ın bu kusuru ıçın, Emlak Vergısı Yasası'na, "yaşam koşulu düşük yurttaş- lar" dıkkate alınarak konan hu- kum nedenıyle çok*yuksek oran- da ceza odemeyeceğını kaydettı- ler Aşağı Ayrancı Güven Sokak 28 numaralı apartmandakı 2 ve 8 nolu daırelenn beyannamesını 20yıldan ben vermedıgı beiırle- nen ve "arsa" uzennden vergı odeverek, "bina" vergısınden kurtulan RP lıden Erbakan'a, Çankaya Beledıyesı, Emlak Ver- gısı Yasası'nın "ağırkusur''huk- mu uyannca ceza kesmek ıçın "beyanadavet" yazısı gonderdı Aşağı Ayrancı'dakı taşınmaz ma- lının beyanını arsa olarak veren, ancak 1994yılındaÇevreTemız- lık Vergısı'nı odeyerek bu bına- da oturduğunu gosteren Erba- kan'ın, vergı kaçırdığı, TBMM Malvarlığını Araştırma Komıs- yonu nun saptamalan uzenne ortaya çıkmıştı Yetkılıler, Em- lak Vergısı Yasası'nda, "yoksul, sade ve dar geUrfi" v urttaşlar gö- zonunde tutularak, "kacakçıhk" cezasının uygulanmayacağı yo- nunde hukum bulunması nede- nıyle RP lıdenne uvgulanacak para cezalannın çok yuksek mık- tarda gerçekleşmeyeceğını vur- guladılar Erbakan'a, Balgat'ta RP'nın kasası olarak bılınen Be- şir Darçın'dan aldığı 3 katlı bına- nın beyannamesını geç vermesı nedenıyle de ceza teblığı gönde- nldığı oğrenıldı Erbakan'ın, TBMM Malvarlığı Araştırma Komısvonu'nun çalışmalan uze- nne 3 5 a> gecıkmış olarak ver- dığı be> an uzenne, taşınmaz ma- lın değen uzennden gecıkme zammı uygulandığı behrtıldı Zaman aşımı yok RP lı Ankara -\nakent Beledı- ye Başkanı MelihGokçek ın, Er- bakan ın cezasının "zamanaşt- mına uğradığını" açıklamasına karşın. Emlak Vergısı Yasası'nın 40 maddesınde. beyanname v e- nlmeyen bına ve arazılenn vergı cezalannda zamanaşımının söz konusu olmayacağı yonunde hu- kum bulunduğuna dıkkat çekıl- dı Yasa uyannca. bu cezalarda zamanaşımı. soz konusu bına ve arazılenn beyan edılmedığının ıdare tarafından oğrenıldığı tan- hı ızleven yılda başlıyor Cumhuriyet ın konuya ılışkın sorulannı yanıtlayan Çankaya Beledıyesı Başkan Yardımcısı ve vergı hukuku uzmanı -VH Rıza Kılıç "Sa>ın Erbakan'a uvgula- nacak cezanın miktan çok fazla olamaz, zaten emlak vergisi oran- lan duşuk. \ncak. onemli olan, saygın bir konumda bulunan bir siyasetçının, vanlış. yalan ve yanıl- hcı bevanlarla vergi ödemeyip, parasını altın ve benzeri gibi vatınmlarda kullanması" dedı Kaçak yapı Balgat 7552 ada 1.2 numaralı parsellerde yer alan ve ıskân ruh- satı bulunmayan 3 katlı bınanın, on tarafı 136 metrekare, arka tarafı da 103 metrekare olan teras bolumunu tam kata donuşturen Fçbakan'a, Imar Yonetmelığı uyannca tanınan bır aylık surenın şubat ayında sona ereceğı oğrenıldı Erbakan'tn, oturduğu bınanın daıreye donuş- turulen son katını yıkmaması durumunda. Çankaya Beledıye Encumenı'nın toplanarak karar alacaSı behrtıldı Permçek DGM'de ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - tşçı Partısı Genel Baş- kanı Doğu Perinçek ın, bır roportajında 'bölücülük' yaptığı ge- rekçesıyle yargılanmasına Ankara Devlet Guvenlık Mahke- mesı'nde (DGM) dun başlandı 'Özgûr Büun" adh dergıyle gerçckleştuilen röportajda 'b6- Kkülük' yapttği savıyla hakkında dava açılan Pennçek, ıfa- desınde, "Aynı dfişflnceterun nedenıyle açdan 15 davadan be- raatettim n savunmasını yaptı tşçı Partısı lıden Pennçek hakkında, söyledıgt sözlerlebö- lücülük yaptığı savıyla acılan davanın dûn ılk duruşması ya- pıldı Terörle Mücadele Yasası'nın (TMY) 8 maddestnın düzen- ledıgı bolüculük suçunu ışJedığı savlanan Pennçek, özgür Bılım dergısmde yayımlanan röportajmda yer alan dûşünce- lennın bölücülük kastı taşımadığını savundu I fadesınde halkın bırlıgınden yana olduğunu dıle geüren Pe- nnçek'ın duruşması, 22 mart tanhıne ertelendı Pennçek'le bırlıkte yargılanan muhabır Medeni Ayina ıle dergımn dığer sonımlulan Sait Çakar ve Cengiz Yaşar durus- nıaya katılmadılar Ayhan, Çakar ve Yasar da TM Y'nuı aynı maddesine dayanılarak yargilanıyorlar
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog