Bugünden 1930'a 5,502,228 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 27 OCAK 1995 CUMA HABERLER Yarbay ve oğlunu bulanlara saat • BOLÜ(AA)- Kartalkaya'da kaybolan ABD'li yarbay ve oğlunu Aladağ'da bulan Gökhaliller Köyü orman işçileri. saat ve paraylaödüllendirildi. Bolu Valiliği'nde dün düzenlenen törende, yarbay ve oğlunu bulan 17 orman kesim işçisi ile orman muhafaza memuru ve işletmede görevli süriicüye, V'ali Yener Rakıcıoğlu tarafından günün anısına birer kol saati hediye edildi. Bu arada işçılere Dorukkaya Otel Müdiresi Afet Inceefe tarafından 3'er milyon, Bolu Turizm Tanıtma Vakfı adına da Belediye Başkani Necdet Gören tarafindan 500'erbin lira verildi. Aynca Sümerbank Bolu Şubesi tarafından işçilere takım elbiselik kumaş da verildi. Kurultay öncesi rüşvet suçlaması • ANKARA (A.NKA)- SHP Genel Başkanı ve Başbakan Yardımcısı Murat Karayalçın'ın danışmant Şiikrü Barutçu'nun. belediyelere Maliye Bakanlığı'ndan aktanlan 40 milyar lirayı kurultay öncesi ağirlıklı olarak CHP'li belediyelere dağıttığı savlandı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Topuz, Karayalçın'ı arayarak "Bu devlet olanaklannı kullanarak kurultayı etkilemektir" dedi. Karayalcın'ın Topuz'a belediyelere yönelik ödemelerin 5 aydır gerçekleştirildiğini belirterek kurultaya yönelik bir tavnr. olmadığı yönünde yanıt verdiği belırtildi. bnam-hatiplilerin gecesi • tstanbui Haber Servisi - fmam-Hatip Liselen Mezunlan Mensuplan Demeği Eyüp Şubesi'nce dün akşam Eyüp Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenen "Sevgi ve Kardeşlik Gecesi" sönük geçti. Slogan atılmayan gecede davetliler, "haremlik-selamlık" biçiminde oturdular. llginin az olduğu geceye RP'li Eyüp Belediye Başkanı Ahmet Genc ile Esenler Belediye Başkanı Mehmet Öcalan da katıldı. Kuranıkerim okunarak açılan gecede, Müslümanlann birliği konuşuldu. Eyüp Imam- Hatip Lisesi Müdürü Şaban Yılmaz, "tmam-hatip mezunlan. Allah'ın izniyle Milli Eğitim Bakanı. Savunma Bakanı. Başbakan ve Cumhurbaşkanı olacaklardır inşallah" dedi. Özelleştipme tasarısı • ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Özelleştirme Yasası'nın bazı maddelerinde değişiklik yapılmasını öngören yasa tasansının ilk iki maddesi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilirken özelleştirilecek kuruluşlann mallannın hiçbir şekilde haczedilemeyeceğini öngören 3. maddesinin yeniden görüşülmesi yönündeki önergeler üzerine tasan geri çekildi. DSP lideri Bülent Ecevit'in önerisi doğrultusunda hazırlanan tasannın kabul edilen ilk iki maddesiyle, yabancı sermaye tekeli engellenirken özelleştirme kapsamında olan limanlann yalnızca Türk uyruklu kişilerce işletilebileceği hükme bağlanıyor. Paralar bulundu, çalanlar kayıp • tSTANBUL (AA) - Türk Ticaret Bankası'nın Yenibosna Şubesi "ni soyan 3 kişinin, olay sırasında kullandıklan silahlar ile bankadan çalınan 5 milyar TL'ye yakın para, Köyüm Sokak 17 numaralı Ilgin Apartmanı 'na düzenlenen bir baskmda ele geçirildi. Istanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği'nden yetkililer, soygunculann yakalanması için operasyonlann sürdürüldüğünü açıkladılar. 40 Dev Sol'cu nözaltma alındı • PARİS (AA)-Fransa'nın başkenti Paris'te, yasadışı Dev-Sol örgütünün tutuklu lideri Dursun Karataş'ın serbest bırakılması için polisin uyansına karşın korsan gösteri yapan 40 kadar militan gözaltına alındı. SHP-CHPbütünleşmekunıltayıyann Kiııı ldıııi destekKyorAN'KARA (Cumhuriyet Bürosu) - Kulislerdeki söylentilere göre. bütünleşme kurultayında aday olacak Murat Karayalcın, Deniz Baykal ve Mümtaz Soysal'ı destekleyenler ve uzlaşma için son dakikaya dek beklemeyı yeğleyenlerin dökümü şöyle: karayalçın'ı desteklemesi beklenenler: Timurçin Savaş (Kültür Bakanı), Ibrahim Tez (Ankara Milletvekili), Salih Sümer(Devlet Bakanı), Bahattin Alagöz (Devlet Bakanı), Mehmet Dönen (Sanayi Bakanı). Nihad Matkap (Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı), Mehmet Moğultay (Adalet Bakanı). Halil Çulhaoğlu (Bayındırlık Bakanı), Mehmet Gülcegün (_Devlet Bakanı), Erdal Koyuncu (Siirt Milletvekili), Azimet Köylüoğlu (Devlet Bakanı), Şahin Ulusoy (Tunzm Bakanı), Fahri Gündüz (Uşak Milletvekili), Zeki Nacıtarhan (Kars Milletvekili). Atılla Hun (Kars Milletvekili), Önay Alpago (Devlet Bakanı). Muhammet Kaymak (Adana Milletvekili), Abdülkerim Zilan (Batman Milletvekili). Hilmi Yükselen (Kırşehir Milletvekili), Mustafa Timisı (SHP Genel Sekreteri), Vamık Tekin (SHP Genel Sekreter Yardımcısı), Ertöz Vahıt Suiçmez (SHP Genel Başkan Yardımcısı). Soysal'ı desteklemesi beklenenler: Mehmet Kerimoglu (Ankara Milletvekili). Abdülkadir Ateş (Gaziantep Milletvekili). KamerGenç (Tunceli Milletvekili), Ibrahim Gürsoy (lstanbul Milletvekili). TahirKöse (Amasya Milletvekili). Ural Köklü (Uşak Milletvekili), Mustafa Yılmaz (Malatya Milletvekili), Erman Şahin (Muğla Milletvekili). Etem Cankurtaran (SHP Genel Sekreter Yardımcısı). Mustafa Gazalcı (SHP Gene! Sekreter Yardımcısı), Doğan Taşdelen (Çankaya Belediye Başkanı), Hayrettin Uysal (CHP PM üyesi). Rıza Yılmaz (SHP MYK üyesi). Baykai'ı desteklemesi bekJenenler: Adnan Keskin (Genel Sekreter). Fuat Çay (Hatay Milletvekili), Faik Altun (Antalya Milletvekili), Ali Dinçer (Ankara Milletvekili), Ibrahim Özdiş (Adana Milletvekili), Mustafa Doğan (Gaziantep Milletvekili), Mehmet Sevigen (lstanbul Milletvekili), Hasan Basri Eler(Edirne Milletvekili), Algan Hacaloğlu (lstanbul Milletvekili), Irfan Gürpınar(Kırklareli Milletvekili), Coşkun Gökalp (Kırşehir Milletvekili), Haydar Oymak (Amasya Milletvekili), Abuzer Tannverdi (Adıyaman Milletvekili). Mehmet Alp (Kars Milletvekili), Mustafa Kul (Erzincan Milletvekili), Hasan Akyol (Bartın Milletvekili). Ali Topuz (CHP Genel Başkan Yardımcısı), Erol Çevikçe (CHP Genel Başkan Yardımcısı), Adnan Ekmen (SHP Grup Başkanvekili), Sedat Doğan (Çukobirlik eski genel müdürü, SHP üyesi). Ortadakiler, uzlaşma bekleyenler: Aydın Güven Gürkan (Içel Milletvekili), Ercan Karakaş (SHP Grup Başkanvekili). Ali Ibrahim Tutu (Erzincan Milletvekili), Cemailettin Gürbüz (Amasya Milletvekili), Salman Kaya (Ankara Milletvekili). Seyfi Notlar / SHP'de Eylüle kadar Murat Abi' formülü CHP 2-0'a oynuyor... •CHP kulislerinde "Çatı CHP, genel başkan Baykal" sloganı yaygınlaşıyor. SHP kulislerinde ise buna karşılık "Madem öyle, bizdeyüzde2'lik partiye ve liderine partimizi teslim etmeyiz" sözleri yüksek sesle dile getiriliyor. ANKARA (Cumhuriyet Bü- rosu) - SHP ile CHP bu hafta sonu yapılacak kurultaylarda bütünleşecekler. Ancak kurul- tay öncesi hava, hiç de öyle "bütünleşme" havası değil. Kıyasıya yanş havası var... TBMM kulislerinde Devlet Bakanı Salih Sümer, hcrkese takılarak dolaşıyor: - Havada Karayalçın. kara- da Karayalçın, denizde Kara- yalçın... CHP kulislerinden, bu söz- lere verilen yanıt biraz argo: - Havada Deniz. karada De- niz, denizde Deniz. Deniz'e oy vermeyen k....z. CHP kulislerinde "Çatı CHP, genel başkan Baykal" sloganı yaygınlaşıyor SHP kulislerinde ise buna karşılık "Madem öyle, biz de yüzde 2'lik partiye ve liderine parti- mizi teslim etmeyiz" sözleri yüksek sesle dile getiriliyor. Karayalçın'a muhalif olarak bilinen milletvekilleri bile, "Partimize sahip çıkanz. Son- ra eyliil ayında olağan kurul- tayda hesaplaşınz" diyorlar. Bu sözler, •'Eylüle kadar Mu- rat Abi" esprilerine yol açı- yor... Esprinin patenti, 13 Haziran 1993'te yapılan DYP kongresi öncesindeki liderlik yanşında, Tansu Çiller'e karşı çıkanlan adaylardan Aydın Milletvekili İsmet Sezgin için "Kasıma ka- dar İsmet Abi'* önerisini orta- ya atan Bursa Milletvekili Ca- vit Çağlar a ait. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Kâğıt üstünde yapılan hesaplar Baykal'ı daha şansiı kılıvor. Bakanı Nihad Matkap "Onlar 2-0'a oynarsa, biz de oynanz. Hem çatu hem lider onlardan olmaz" diyor. "En hakiki" Karayalçın yandaşlarından Devlet Bakanı Mehmet Gülce- gün de lıderının ikinci turda genel başkan seçileceğine ina- nıyor. Başlangıçta Karayal- çın'a muhalif kanatta yer alan Tunzm Bakanı Şahin Ulusoy da "Bakan oldu fikrini değiş- tirdi, denmesinden çekiniyo- rum. Ama bizim genel başka- nımız uzlaşma için elinden ge- leni yaptı. Partimizin adayını, genel başkanımızı destekliyo- rum" diyor... Bakanlar. bir yandan kurul- tay kulisiyle uğraşırken diger yandan Ankara'ya gelip "Hü- kümetin ömrü belli olmaz, son günlerde hangi işimizi halle- dersek kârdır" diyen delege- lerin akınına uğruyorlar. Ba- kanlar. "koltukta" belkı de son günlerini oldukça sıkıntı- lı geçiriyorlar... SHP'de 3. aday arayanlann kafaları karışık. Bir bölümü Mümtaz Soysal'a destek ve- rirken bir bölümü CHP lideri Deniz Baykal ile flört etmeye başladı. Soysal'a karşı olan- lar, "Medya bize genel baş- kan seçemez. Karayalçın rüz- gân estirildi. Karayalçın seçü- di, dersimizi aldık" diyorlar. Soysal ise medyanın, ba- kanlığı döneminde kendisine yönelik tavrını anımsatarak "medyatik" olma suçlamala- nnı şöyle yanıtlıyor: "Artık bir karar versinler, ben de bileyim. Medya beni istiyor mu istemiyor mu?" Sol kanatta, Soysal'a, Kürt sorunu konusundaki yakla- şımları nedeniyle "sağcı" suçlaması da yöneltiliyor. Mümtaz Soysal bu suçlama- lara gülerek "Ben sağcıysam, diger tüm insanlar lokomotif- br" karşılığını verirken yan- daşlan. TBMM kulislerinde bir anımsatmada bulunuyor: "12 EylüTden sonra politi- kaya atılan, HP'de politika yapan Aydın Güven Gürkan solcu oluyor, ömrü mücadde iie geçmiş, hapislerde yatmış, çile çekmiş Mümtaz Soysal sağcı oluyor. Ayıpür!" Eski Kültür Bakanı. Içel Milletvekili Fikri Sağlar bu tartışmalara gülerek "Ne ya- palım, bizim yaşımı/ turmadı. lutsa>dı. biz de hapiste yatar- dık" sözleriyle katılıyor. TBMM kulislerinde, bir ko- nu daha merak konusu. SHP lideri Murat Karayalçın'ı pro- toste ermek için sakal bırakan tstanbul Milletvekili Ibrahim Gürsoy'un sakallannın gele- ceği ne olacak? Tercihini Mümtaz Soysal'dan yana ko- yan Gürsoy, bu hafta sonu sa- kallannı kesebilecek mi? Aksi halde, Gürsoy'un uzayan sa- kallarının SHP'den DSP'ye kadar uzanabileceği yorumlan yapılıyor. Oktay (SHP Grup Başkanı), Mehmet Kahraman (Diyarbakır Milletvekili), Hikmet Çetin (Gaziantep Milletvekili), Onur Kumbaracıbaşı (Hatay Milletvekili), Erdal Inönü (Izmir Milletvekili), Sabri Yavuz (Kırşehir Milletvekili), Fikri Sağlar (Içel Milletvekili), Ziya Halis (Sıvas Milletvekili), Ismail Cem (CHP Genel Başkan Yardımcısı), Hasan Fehmi Güneş (CHP Genel Başkan Yardımcısı). Ege'de durum Merih Ak'ın haberine göre Ege Bölgesi'nde SHP'liler ağırlıkh olarak Mümtaz Soysal derken CHP'lilerin büyük çoğunluğu genel başkanlan Deniz Baykal ın arkasında kenetlenmiş durumda. Özellikle SHP'nin Izmirli kurultay delegeleri bütünleşmiş partiyi Baykala "teslim etmemek" ve SHP'den tek aday çıkması için Ankara'da yoğun çalışmalara başladı. Izmir'de, SHP'nin iki adayla seçime gitmemesi gerektiği görüşü ağırlık kazanan bir konu. Bütünleşecek partiye kesinlikle SHP'den bir kişinin genel başkan olması gerektiğini savunan kurultay delegeleri, üçüncü isme yöneldiler. 38 delegeden kesinlikle Karayalçın ya da Baykal'a oy vermeyeceklerin sayısı, şimdilik 27. Bu kurultay delegeleri ağırlıklı olarak Soysal dese de bir grup. Aydın Güven Gürkan ve Ercan Karakaş'ın tavnnı beklıyor. Dığer 11 kişiden 4'ü kesinlikle Karayalçın'a oy vereceklerini açıklıyor. Buna karşın 7 kurultay delegesi, bu durumda kararsız olduklannı söylüyor. Kulislerde geçen haberlere göre il başkanı Hilmi Değirmenci. Ferhat Aslantaş, Nazmi Yüksel ve Muharrem Şentürk. Karayalçın'ı destekleyecekler. Izmir'de CHP'lilerin büyük bir bölümü Baykal'ın arkasında. Ancak Baykal'ın adaylığına sıcak bakmayanlar da bulunuyor. Bunlann sayısı kulislerde geçen haberlere göre 10'a ulaşıyor. 29 kurultay delegesiyle Ankara'da temsil edilecek olan Balıkesir'de SHP tarafı Soysal. CHP tarafı Baykal diyor. SHP iJ başkanı Halil Öncül, Soysal ı destekleyeceklerini açıkladı. Denizli SHP'de ibre Soysal'dan yana. Delegelerden Esat Bozbrvık, Mehmet Ali Durak. Celaİ San, Yusuf Ceylan, Mehmet Harmandar ve Cavit Tokat Soysal lehine oy kullanacak. Il başkanı Salih Basmacı, Hakkı .\slan ve Ali Ahun'un Karayalçın'a oy verecekkri öğrenildi. Muğla"da da durum. CHP açısından aynı. 9 kurultay delgesinin hepsi Baykal'a oy vereceklerini bildirdi. SHPde ise netlik yok. Aydın'da genel tavır. Karayalçın ve Baykal'la bütünleşmenin başanlı olamayacağı yönünde. Manisa'da da Soysal ismi ağırlık kazandı. Buna karşın CHP. Baykal diyor. CHP il başkanı Ali Agar, birleşmeden yana olduğunu söyledi. Genel başkanlık konusunda Ağar. "Üç aday var. Ama bizim gönlümuz CHP kökenfi olanlardarı dıyerek Baykal'ı destekleyeceklerini açıklıyor. SHP'de ise Soysal ismi ağırlıkta. BIRBAKIMA SERVER TANtLLİ Türkler ve Kürtler. i l Geçen çarşamba günkü Le Monde'un ilk sayfasında bir haber: "Mahkeme önünde bir Türk yazan." Altında Yaşar Kemal'in karakalem bir portresi. Uzunca bir sü- tunda, gazete, büyük romancının Der SpiegeFe yazdı- ğı yazıdan söz ederek, sonunda -"bölücülük propa- gandası" suçlamasıyla- Devlet Güvenlik Mahkemesi önüne çıkanlmasını anlatıyor. Içerde beşinci sayfada, "Türk yazan Yaşar Kemal iki yıldan beş yıla kadar hap- sedilme tehlikesiyle yüzyüze" başlığı altında, daha da aynntısına giriftyor haberin. Aynı sayfada, ayn bir yer- de, "Ankara'nın zindanlannda işkence" başlığryla, Di- yarbakır eski Belediye Başkanı Mehdi Zana'nın Fran- sızca yayımlanmış bir kitabının tanrtımı. Kitabın adı da şu: "5 Numaralı Hapishane. Türk Zindanlannda On Bir Yıl"\ 24 Ocak günlü Liberation'üa da, "Türkiye'deki ana- lann ağlayışlannı işitmek istemiyorum artık" başlığı al- tında, Yaşar Kemal'le yapılmış bir röportaj vardı. Türkiye'de basının günlerdir diline doladığı ve so- nunda mahkemeye varan olay, Batı basınındadır şim- diden: Fransa'da, Ingiltere'de, Âlmanya'da... Daha da dallanıp budaklanacaktır. Ve daha da rezil edecektir ülkeyi. Kimdir suçfusu bunun? Türkiye'de yazılıp çizilenlere bakıyorum: Düpedüz ağzını bozanları bir yana bırakırsak, bir yüklenmedir gi- diyor büyük yazara; ne samimiyetsizliği kalıyor, ne nanköriüğü, hatta ne de hainliği... Neymiş, gerçek dışı şeyler varrnış söylediklerinde. Peki, ya gerçek içi olanlar? Yahu, her şey bir yana, kaç yıl var ki kan gölüne dön- müştür Türkiye. Uzak geçmişte olup bitmiş bir olayı tartışmıyoruz; gözlerimizin önünde yakılıp kül edilen ormanlar, yurdunu-yuvasını terke zorlanan fukara köy- lüler, her gün oğlunu-uşağını yitirmenin içine saldığı cehennem acısıyla haykıran analar var. Görmüyor musunuz? Adam, acılardan kavrulup bitmiş bir halde, "Türki- ye'deki analann ağlayışlannı işitmek istemiyorum ar- Wc"diyor. Sizlerde yok mu bu bıkkınlık peki? Neymiş, onca kitabı yazıp yayımlamış ya, demokrasi değil miymiş bu? Yahu, ne söylüyorsunuz, adamın, en doğal yurttaşlık ve yazarlık görevini yerine getirip kaleme aldığı bir ya- zıs/ndan ötürü, DGM yargıçlannın iki dudağı arasında- dır yazgısı şimdi. Ve Terörle Mücadele Kanunu'nun 8. maddesinden yargılanıyor. Diyelim, hoşunuza gitmeyenler var dedik- leri arasında. Ama söyler misiniz lütfen, söylediklerinin terörle ilgisi ne? Bu mu demokrasi? Aynı soruyu, vaktiyle bir Ismail Beşikçi, bir Fikret Başkaya, bir Haluk Gerger, bir Münir Ceylan ve başkaları için de sormuştuk ve yanıt alamamıştık. Bu aydınlar içerde şimdL . Yatıyorlar ve görünüş o ki daha da yatacaktar...-1 "^1 '11 ' Yo, saptırmayalım konuyu! "'-" "'"'• Büyük doğrular var Yaşar Kemal'in soyledikleri ara- sında. En doğrusu da şu: Türkiye'de demokrasi yok! Ülkemiz, hâlâ 12 Eylül fa- şizminin "Anayasa"sı ve "kanunlan"y\a yönetiliyor. Tür- kiye'deki gericilik, bunları sürdürmekte de karartı. Bi- zim gözümüzden kaçsa da, Batı, o beğenmediğimiz Batı yutmuyor bunu. Diline doluyor haklı olarak, daha da dolayacak. Türkü, aydını ve halkıyla ezen, ama bin kez daha a o masız olarak dönüp Kürt'ü ezen bu cendereyi kınp parçalamanın yollarını arayalım aydınlar olarak, ve ar- kasından da kalkıp halkı uyarıp uyandıralım! Bir şeyi daha yapalım: İsmet Paşa, vaktiyle Ulus ga- zetesinde yayımlanan anılannın bir yerinde, Lozan'da, "Milli davalarımızı biz Türkler ve Kürtler diye savun- duk" der. Gerçekten de, Paşa Lozan'da, yeni kurulan devletin ulus anlayışını açıklarken, Kürt ve Türk halkla- rının kardeşliğinden söz eder her vesileyle. Aslında, Ulusal Kurtuluş Savaşı'mızın "kardeşlik ideolojisi"n\n doğal bir sonucuydu bu. Ona sırtını dönmek sonraki yılların eseridir. Ve işte oralardan buralara gelmişiz... Şimdi yapacağımız şey, çağdaş tarihimizde yaşan- mış bir gerçeklik olan, işte bu kardeşlik ideolojisine tekrar dönmek ve onun doğal bir sonucu olarak da, yeni bir yurtseverlik anlayışını yaratmak ve yaşama geçirmektir. Bu düşüncenin düşmanları vardır, onlara inat!.. SOSYAL DEMOKRAT İL BAŞKANLARI, SOLDA BİRLİK İCİN NE DİYOR ? Önemli olan lider değil, partide yenileşmeYurt Haberleri Servisi - SHP-CHP arasın- da yarın yapılacak birleşme kurultayında genel başkanlık adaylan konusunda tam bir uzlaşma saglanamaması, son ana kadar her şeyin değişebileceği bir zeminin bulunması. örgütleri ve kurultay delegelerini etkiliyor. Çanakkalede SHP-CHP il ve ilçe örgütl'eri- nin ortaklaşa düzenledikleri Danışma Kuru- lu toplantısından. "Genel başkan kim olursa olsun fark etmez" sonucu çıktı. Trabzon'da da bir araya gelen her iki partinin kurultay delegeleri genel başkanlık konusunda her- hangi bir adaya angaje olmama ve kendi ira- delerine göre davranma karan aldılar. SHP Canakkale ll Başkanı Erkan Tüze ve CHP II Başkanı Ülgür Gökhan'ın imzala- dıkları ortak basın bildirisinde. "Her iki partinin mevcut genel başkanlanndan her- hangi birinin genel başkan olmasında hiçbir sakıncanın olmadığı, bu konuda herhangi bir sıkıntının bulunmadığL ancak yıpranma- mış ve partiye yeni ilkeler, heyecan ve ivme kazandırabOecek üçüncü bir ismin de genel başkan olabileceği oybirliğiyle kabul edilmiş- tir" denıldi. Çanakkale'deki ortak danışma kurulu top- lantısında birleşik partinin ismi CHP olarak belirlenirken, "Seçilecek yeni genel başkan fle parri meclisinin hükümette kalıp kalma- ma konusunda alacağı karara savgı duvula- cagı. partinin en kısa zamanda toparlanarak iktidara gelebilmesi için yeni bir parri mecli- sine ihtiyaç olacağı bu nedenle parti meclisi- nin en kısa zamanda yeniden secilmesinin gerekü görüldüğü" oybirliğiyle kararlaştınl- dı Konya'da SHP ve CHP birleşmesine her iki partinin delegelerinin bakışı da olumlu. ancak sorun. birleşme hangi partide olacak ve genel başkan kim seçilecek? SHP 11 Baş- kanı Recai Ersoy, "Birleşme mutlaka olma- üydı. O bakımdan mutiuyTiz"derken. CHP ll Başkanı Nezir Büyükcengiz ise "Bütünleş- me sosyal demokratların sıkıntısını ortadan kaldıracak" şeklinde konuşuyor. SHP ll Başkanı Ersoy. "Genel başkanlık için sorun yok" derken, CHP 11 Başkanı Ne- zir Büyükcengiz, "Deniz Baykal aday olursa destekleriz" diyor. Bütünleşmeyi "geç kalmış bir olay" ola- rak değerlendiren SHP'li Burdur Belediye Başkanı Armağan İlci, tüm solu kucaklaya- cak bir bütünleşmeyle sonuca ulaşılacağına inanıyor. İlci, "Parti adının hiç önemi yok. İsim konusunda ise yorum yapmayacağım. 28 ocak sabahı bütünleşme kunıltayı en iyi sonucu ortaya koyacaktır" diyor. Kurultay delegesi SHP'li Yeşilova Beledi- ye Başkanı Arif Özkan da Karayalçın ve Baykal'ın tepki alması yüzünden Mümtaz Soysal'ın tarafsızlığıyla bütünleşmenin güç- lü olmasını sağlayacağını belirtiyor. SHP ve CHP Çorum örgütleri kurultayın bır genel başkanlık yarışına dönüşmeden sağlıklı bir birleşmenin doğacağı bir toplantı olması görüşünde birleşiyorlar. SHP (I Baş- kanı Feridun Ayvazoğlu, kurultayda genel başkanlık konusunun ikinci planda kalması gerektiğini belirterek, "Bu kurultayda önce sosyal demokratların böhjnmüşlüğü gideril- meli ve birlik koşulsuz olarak sağlanmalı. Bu kurultay genel başkanlık yarışına dönerse Bütünleşme Kurultayı amacından sapmış olur" dive konuştu. CHP ll Başkanı Yavuz Yüksel ise bu ku- rultayda ne pahasına olursa olsun birliğin sağlanmasının, soldaki yapay aynlığa son verilmesi gerektiğini ifade etti. Yüksel ge- nel başkanlık konusunun bir yanşa dönüş- meden çözümlenmesinden yana olduklannı belirtti. Trabzon'da bir araya gelen SHP-CHP il başkanlan ve kurultay delegeleri ortak bir açıklama yaparak delegelerin özgür iradele- rine müdahale edilmemesi karannı aldılar Görüşmeler dolayısıyla yapılan ortak açıklamada. kurultayın işlevinin salt CHP- SHP bireşmesiyle sınırlı kalmaması gerekti- ği, bütün sosyal demokratlann geniş birliği- ni sağlayacak bütünleşme süresinin kurulta- yın arkasından gelmesi gerektiği vurgulan- dı. Ortak açıklamada şu görüşeler yer veril- di: "Bu kurultay tüm halkımızm ve sosyal de- mokratlann önünde altın değerinde bulun- maz bir fırsattır. Çünkü güçlü birleşik bir sosyal demokrat hareket yalnız sosyal de- mokratlann değü, tüm ulusumuzun ihtiyacı ve geleceğimizin güvencesidir. Bugün sosyal demokratlar olarak tarihi ve siyasi misyonu- muz gereği parti çıkarlannı aşan, ulusal bo- yutta sorunlara >aklaşmak zorundayız!.. Bu- gün ülkemiz iki büyük tehlikeyle karşı karşı- yadır. Bir yanda dış güçlerin desteği ile ülke- mizi bölüp parçalamak isteyen PKK hareke- ti, öte yanda iaik demokratik cumhuriyeti- mta yıkıp yerine teokratik bir devlet kur- mak isteyeıiler adeta ortak bir noktada bu- luşmaktadırlar. Ulusal bagımstdık savaşmu- za öncülük yapan Türkiye Cumhuriyeti de\- letini üniter, bölünmez, parçalanmaz bir devlet olarak kuran, ulusal ekonomünizin te- mellerini atan ulusal sanayi, ulusal para, ekonomi politikası uygulayan, çağdaşlaşma- ya öncülük yapan. İaik demokrasivi gelişti- ren, ülkemizin temelinde, harcı olan, alınteri olan, ülkemize her alanda damgasını vuran, toplumumuzun ta derinlikierine kök salmış oian bir bü> ük harekettir sosyal demokrasi! İşte bizim mayamızda bu büyük değerler vardır. Bizim hamurumuz Atatürkçü düşün- ceyle yoğruluyor™" 'Ya çekil ya da anlat' Öte yandan CHP Adana ll Örgütü'nün bir süre önce Genel Başkan Deniz Baykal'a "Kamuoyunda hakkmızda olumsuz imaj var. Ya siBn ya da çekilin" önerisinde bulun- duğu ortaya çıktı. Ankara'da yüzyüze yapı- lan görüşmeye CHP liderinin herhangi bir tepki vermediği belirtildi. Geçen hafta SHP-CHP birleşme yemeği- ne katılmak üzere Adana'ya gelen CHP Ge- nel Başkanı Deniz Baykal'a, üç ay kadar önce parti örgütünün tepki yanı ağır basan bir mesaj verdiği öğrenildi. Çok sayıda par- tili ve delege tarafından da bilinen mesajı, örgüt adına CHP Adana II Başkanı Akif Akay, eski il başkanı Ziya Yergök ile Seyhan İlçe Başkanı Enver Akçınar'ın ilettikleri bil- dirildi. "Açıkça söyiedik* SHP ile birleşme konusunun güncellik kazandığı bir sırada Ankara'ya giderek CHP Genel Merkezi'nde Genel Başkan De- niz Baykal'la görüştüklerini doğrulayan II Başkanı Akif Akay, toplantıda partinin üst kademe yöneticilerinin de bulunduğunu be- lirtti. Ülkenin içinde bulunduğu sıkmtılara dö- nük çözüm önerilerini anlartılannı, ancak CHP'nin arzu edilen noktaya taşınamadığı- na işaret ettiklerini belirten Akif Akay, gö- rüşme hakkında şu bilgileri aktardı: "Adana olarak kendisine, toplumun gene- linde ve sosyal demokratlar arasında nasıl bakılmakta olduğunu söyledik. Doğru ya da yanlış olduğunu tartışmadan 'Siz' dedik 'ka- muoyunda hizipçi bir siyasetçi olarak değer- lendirilmektesıniz. Kamuoyunda bu adeta pekişmiş bir önyargı. Bunu atabilmeniz ko- İay değil. Ya partinin yönetiminden çekilin ve bu imajı bu tavnnızla atın, silin ya da eğer çe- kilmeyi düşünmüyorsanız bu göriintüyü sil- mek için Anadolu'yu dolaşıp kendinizi an- latın. Partinin başından ayrılmanız durumunda halkta 'hırslı değilmiş' gibisin- den bir imaja yol açacaktır" dedik."
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog