Bugünden 1930'a 5,502,563 adet makaleKatalog


«
»

27 OCAK 1995 CUMA CUMHURİYET SAYFA VJÜNÜN Jf ÎLMLERİ TELEVIZYON 17 09.30 KanalD DUYGUSAL Cemo Vasıyet üzerine köyleri dolaşıp bir yörük kızını ara- >an sazâşıgının öyküsü. Yön: Kemal Kan. Oyn: Esen Püsküllü, Yıldıray Çınar (1970). 10.30 / Show TV / Düşler Artık Yetmiyor Avrtntı vanda 12.00 ShovvTV ÇOCUK FİLMİ 10.40 TGRT o 77.05 TRT GAP DRAM 12.10 Interstar 6ÜL0ÜRÜ 12.10 TRT-İNT DUYGUSAL 12.10 atv MACERA 72.45 / . . KanaJg S GULDURU 13.30 Kanal D MACERA 73.50 Interstar MACERA 74.00 atv DRAM 14.30 TGRT DRAM 14.30 ShovvTV 76.20 atv DRAM 16.30 Kanal 6 DUYGUSAL 78.00 Kanal D MACERA 78.20 ShowTV DUYGUSAL 19.30 TGRT DRAM Ezan Sesleri Ezan sesınden rahatsız olan kadının öyküsü. Yön: Mehmet Dinler. Oyn: Bülent Bilgiç, Nuray Kapla- karslan. Ramize Ağa kızını seven bir delikanlı, ağanın kızı başkasına vermesi üzenne elıni kana bular. Yön: Kâmil Oğuz Gözen. Oyn: Arif Şentürk, Aşkın Atay. Tg (Sırga)- Vahşi biraslanla birçocugun dostluğu. Ün- lü çocuk romanlan yazan Rene Guillot'nun bir yapı- tından uyarlanmış. Yön: Pierre Grandperret. Uyanıklar Dünyası Kente gelişinde bir uyanık tarafından dolandınlan saf gencın öyküsü. Yön: Aram Gülyüz. Oyn: llyas Sal- man, Mehmet Ali Erbil. Kul Feryadı Kanserlı kızla ona âşık olan gencin öyküsü. Yönet- men: Samı Güçlü. Oynayanlar: H. Şahın. Deniz Ak- bulut Karate Savaşçüan 5 (Karate\Varrior5)-Hermaçı kazanan 'Karateci Ço- cuk', bu kez kendine rakipanyor. Yön: Larry Ludman. Oyn: Ron Williams. Chnstopher Alan. Esrarü Malikâne (Candlshoe)-Dolandırıcılar, hazine oldugunu düşün- dükleri malikâneyi sahıplenir. Yön: Norman Tokar. Oyn: David Niven, Jodie Foster(l977, İOI dk). Pbtroniçe 2 Ünlü bırgenelev patroniçesinın mafya çetesi ile mü- cadelesi. Yön: Melih Gülgen. Oyn: Serpil Çakmaklı, ÜnsalEmre(l987). Cotton Candy (Cotton Candy)- Bir delikanlı, müzik aracılığıv la ba- şanya ulaşmayı dener. Yön: Ron Howard. Oyn: Char- Jes M. Smith, Cünt Howard. Kara Haydar Ailesı ve sev dığı kadın için kendini feda eden adamın öyküsü. Yön: Çetin Inanç. Oyn; Ayhan Işık, Fatma Belgen, Erol Taş(l973). GidecekYolÇok (Miles to Go Before I Sleep)- Bir ıslahevi yönetici- si, elinden geleni yapmaya çalışmaktadır. Yön: Fiel- derCook. O>n: Martin Balsam. MacKenzie Phillips. AşkPınarı Show TV bültenine göre ikı çocukluk arkadaşının öy- küsünün anlatıldıgı fılnıi Çetin tnanç yönetmiş. Oyn: Hüsamettın Subaşı. Deniz Akbulut. Bırakın Yaşayalım Babasının intikamını aldıktan sonra yaşamı değişen gencin öyküsü. Yön: Osman F. Seden. Oyn: Cüneyt Arkın, Necla Nazır \ e Yıldınm Gencer (1974). Kader Arkadaşlan lstemediği bir evlilik yapan gencin hıkâyesi. Yönet- men: Yılmaz Atadeniz. Oynayanlar: Cüneyt Arkın. Deniz Akbulut. Hayat Köprüsü Mafyanın öldürmek ıstedigi kızla ona yardımcı olan mühendisin öyküsü. Yön: Üro,it Efekan. Oyn: Sibel Turnagöl. Kadır Inanır (1986). Yıkdımşım Ben Zengin bir ailenin damadı ile hasta bir kızın öyküsü. Ibrahim Tatlıses'in yönetip rol aldığı fılmde Necla Nazırda var. (1986) Yaşama Fırsatı (Fighting Choice)- 192O.Meksıka. Diktatörlük. kili- se karşıtı adamın ailesine baskı yapar Yön: Ferdinand Fairfax.Oyn: K. Valentine, B Bridges(1985,9l dk). 20.15 / Kanal D/ Namosln Aynntı yanda 20.35 ShovvTV DUYGUSAL Ölümcül Irk (Dedly Bread)- Bır 'ölüm mangası' kötülere savaş aç- mıştır. tlkel şıddet filmi. Yön: Charles T. Kanganis. Ovn. Blake Bahner. Addison Randall (1989, 80 dk). Âşık Oldum Kırk yaşından sonra âşık olan bir adamın başından gecen komik olaylar. Yön: Ertem Egilmez. Oyn: Şe- ner Şen, Şehnaz Dilan. Ayşen Gruda. 23.40 / Kanal D / Bağla Beni Ayrmtı yanda 21.00 Kanal 6 MACERA 23.55 Interstar GERİLİM 24.00 Kanal 6 KORKU 00.75 TRT2 MACERA 03.00 THT1 DRAM Snakeater 3 (Snakeater 3)- 'Kendi adaletini kendin sagla' diyen. uyduruk bir şıddet fılmı. Yön: George Erschbamer. Oyn- Lorenzo Lamas, Mınor Mustain. An Kovanı (The Swarm)- Ünlü yıldızlara rağmen, dökülen bir •felaket' filmi. Yön: Irvin Allen. Oyn: Mtchael Caıne. Katherine Ross. Richard VVıdmark (1978, 116 dk). Vampir Adam (Heart Stopper)- Bir vampir \e polisın uzayıp gıden kaçıp kovalamacası. Sadece meraklısına... Yön: John Ross. Oyn: Ke\ in Kindlin, Moon Zappa. (L Eliıir D'Amour)- Bir şatoya yerleşen tiyatro top- lulugu, şarabı fazla kaçınnca... Yön: Claude d'Anna. Oyn: Jean Desaillv. Macha Meril, Jean Benguigui. Nachfrost Davası (AfTaire Nachfrost)- Eski Dogu Alman gizli servisi ajanı, haksız yere suçlanmaktadır. Yön: Sigi Rothe- mund. Oyn' Gudrun Landgrabe. Hansjörg Felmy. Yabancı fılmler '—JOrta Halli A K B A N K ULUSLARARASI CAZ FESTİVALİ Georg Graewe Üçlüsü Georg Graewe (pıyano) Ernst Reijseger (çello) Gerry Hemingway (davul) 2" Ocak 1995, Cuma, Saat 22.50 TRT2/FESTİVALLERDEN AKBAIMK Kanal D 23.4()\ Eşcinsel yönetmen Pedro Almodovar'dan 'maço' bir film Almodovar filminde, mutluluğa ulaşma yolu olarak 'şiddet'in yaşanması koşulunugetiriyor. Kieslovvski'nin 'Üç Renk: Beyaz" filmini bile kesen Kanal D'nin 101 dakikafık 'Bağla Beni'yi kaç dakikaya indireceği merak konusu. 'ŞiddetTi cinsel zevklerT\' Servisi - Sınemaseverlere bir iyı, bir de kötü haberimiz var. Önce iyı ha- ber: Nekadareleştirilirseeleştirilsin, yi- ne de yapıtlan ılgiyle ızlenen lspanyol Pedro Almodovar'ın ünlü birçalışma- sı ekrana gelıyor: "Bağla Beni - Ata- me!". Şimdi de kötü haber: Film. Kanal D'de yayımlanıyor.. Şiddeti. önemlı bir cin- sel zevk kaynağı olarak sunan filmi, Ka- nal D. kesmeden gösterecek mi? Bu ka- nalın 'sabıkaları'na rağmen. biz önyar- gılı davranmayalım ve bakaiım ne ola- cak? 23 yaşında, hafif budala bir delikanlı, ruh hastalıklan klinıgınden taburcu edi- lir Delikanlı. kadın ve aile özlemini gi- Bağla Beni Atame! / Yönetmen: Pedro Almodovar / Görüntü: Jose Luis Alcaine / Müzik: Ennio Morricone ' Oyuncular: Victoria Abril, Antonio Banderas, LoJe Leon, Francisco Rabal, Julietta Serrano / 1990 Ispanya yapımı, 101 dakika. dermek için, genç bir kadın oyuncuyu baştan çıkanrve zorla evine kapatır An- cak bir süre sonra roller degişmeye baş- layacaktır... "Bağla Beni", aşk ve şiddetin, ucuz bütçeli 4 B" filmleri tarzında, bilinçli bir kanşımı. Pedro Almodovar, hiç kuşku- suz, bu tuhaf öyküyle çagdaş Ispan- ya'nın durumuna degişik bir tanıklık ge- tirmek istemiş. ama sonuc ne yazık ki pek doyurucu degil. Üstelik. dogal bir şeymiş gibi şiddet, cinsel zevk kaynagi olarak sunuluyor. Öykü. aşk ve evliltk- le bitince, insan sormadan edemiyor Bunlara ulaşmanın yolu. mutlaka şiddet- ten mı geçıyor 0 TRT2 22.50 'Festivallerden' Georg Graewe üçlüsü konseriT\' Servisi - "Festivallerden" kuşagında bu akşam Ge- org Graewe üçlüsünün konseri var. "Akbank4. Uluslara- rası Gaz Festivali"ne katılan Hollandalı üçlü. piyanıst ve bestecı Georg Graevve. \ iyolonsel sanatçısı Ernst Reijse- ger ve Amenkalı davul ustası Gerry Hamingway'den olu- şuyor. Georg Graevve, 1974 yılmda kurdugu "Georg Graewe Quintet"e profesyonel kompozitör ve performans sanatçısı çalışmalanna başladı. 1982yılında lOkişilikçoku- luslu oda orkestrası "Gruben Klug Orchester"ın şefliği- ni yapan Graevve'un. kendı gruplan dışında Anthony Brax- ton, John Tchicai. Barre Philips, Evan Parker, Marilyn Crispell, Mark Dresser, Herb Robertson ve Phil Minton gibi sanatçılarla da çalışmalan bulunuyor. tstanbul'a getir- diği üçlüyle yaptıgı çalışmalann müzik kariyerinde ayn bir yeri oldugunu söyleyen Graewe, Avrupa çagdaş müzik çevrelerince en çok aranan isımlerden biri durumunda. ShcmTV JOJOlOguz Yalçın'dan Aşkın nostaljisi Düşler Artık Yetmiyor Yönetmen: Oğuz Yalçın / Senaryo: Yasemin Yalçın, Oğuz Yalçın < Oyuncular: Tank Tarcan, Nilgün Akçaoğlu, Gülben fnal ' 1990, Star Film yapımı. TV Servisi- 1987den sonra "Bir Çember Kınlırken", "Evlerden Biri". "Kuıt Payı", "Sessiz Fırtına", "KJS- kaç", "Bir Irmağa Yolculuk" gibi filmleriyle tanınan Oğuz Yalçın ın 1990'daçektigi "Düşler Artık Yetmiyor". bir üniversıte ögretim üyesiyle, yıllar sonra asistan olan ög- rencisinin aşk öyküsünü anlatıyor. Nostaljik tatlar içeren ro- mantik, duygusal bir aşk öyküsü. Altı yıl önce bitirdiği edebıyat fakültesinde asistan olarak dönen Eren. ögrencilik yıllannda Paris düşlerini paylaştığı asistan Mete ile geçirdigi unutulmaz güzel günleri anımsa- maktadır. Bir gün ansızm yurtdışına giden Mete ile geçirdi- gi duygusal ilişkiler. onun için artık çok gerilerde kalmıştır. Show'da yenilikler TV Servisi- Shovv TV Haber Ge- nel Yayın Yönetmeni Mehmet Tezkan, Mehmet BarUs ve Shovv TV haber merkezinin kolektif ha- zırladıklan "Panorama", on beş günde bir pazartesi günleri ekrana gelecek. Geçen hafta ilk bölümü ya- yımlanan ve Tezkan ile Barlas'ın birlıkte sunduklan programda her bölümde 3 dosya ele alınarak gün- demdeki olaylar incelenecek. Haftalık aktüalıte-müzik progra- mı "Rifle MüzikClub"ı daŞafak Karaman sunacak. Canlı olarak yayımlanacak programda her hafta müzik listeleri. yanşmalar. klip ya- nşmalan ve bir sanatçının özel ha- yatı yer alacak. Yönetmenliginı Musa Çözen'in gerçekleştirdigi "Vatandaş Soru- yor" adlı programda fse her hafta bir konu tartışmaya açılacak. Nejat Lygur'un televizyon için hazırladıgı özgün hıkâyelerden olu- şan "ıNejat Uygur Neci" isimli 13 bölümlük dizı de Shovv TV'de ek- rana gelecek. Yönermenligıni Ah- met Gülhan'ın üstlendigi bu dizi- de Nejat Uygur Tiyatrosu %'e diger tiyatrolarda görev yapan 70 oyun- cu rol alacak. MERCEKLE BAKINCA MAHMUT T. ONGOREN 'Sana Nef mi?.. Geçen yıl Mak Ajans'ın ocak ayında yayımlanan bir ha- berinde, Türkiye'de 1500 TV ve radyonun çalıştığı be- lirtiliyordu. Bunların 250'si TV ve 1250'si de radyo ku- ruluşuymuş. Televizyonlardan 12'si ve radyolardan da 37'si ülke çapında yayın yapıyormuş. Herhalde son 1 yıl içinde bu sayılar artmıştır. Oysa ar- tık Radyo-TV Üst Kurulu var. Her radyo ve TV kuruluşu- nun bu kuruldan yayın iznı alması gerekiyor. Ama Ust Kurul henüz bu izni verebılecek düzeye gelmedi. Iste- yen de hâlâ radyosunu ve televizyonunu rahatça kura- biliyor. Izin filan hak getıre... Ama hak ve din peşinde koşan radyolann ve televiz- yonlann sayısı da az değil... 21 Nisan 1994 günlü Cum- huriyet, içişleri'nce hazırlanıp hükümete sunulan bır ra- pordan söz ediyordu. Bu rapora göre de 45 radyo ve 19 televizyon da "şeriat" yanlısı yayın yapıyormuş. Bunla- nn çoğu herhalde yerel radyo ve televizyon... Rapor, şeriat yanlısı radyolann büyük bölümünün, Re- fah Partisi'ni destekleyen "Milli Görüş Teşkilatı"nm gö- rüşleri dogrultusunda ızlence hazırladığını belirtmekte- dir. Şenatçı radyolar arasında Fethullahçılar, Tenvir ve Işıkçılık Grubu ile Müslüman Gençlik de etkın/niş. Bun- lann arasında Nakşibendilik ve Nurculuk tarikatları ile Işıkçılık grubu en ağır basanlarmış. Bu şeriatçı radyolar en çok Orta ve Dogu Anadolu'da görülüyormuş. 21 Nisan 1994 günlü Cumhuriyet'teki haberde ayrıca, içişleri Bakanlığı'nın raporunda belirtılen radyolar ara- sındaki"Veryüzü"nün, ıran yanhsı Hizbullah'ın radyosu olduğuna da dikkatler çekiliyor. 23 Kasım 1993 günlü Aydınlık gazetesi de Gebze'den verdiği bir haberde, Hizbullahçı radyo Mesaj FM'in, bir olaydan ötürü oradaki sıyası partilere, Eğıt-Sen, Eğitım- Iş, Eğit-Der ve Aydınlık gibi kuruluşlara saldırdığını bil- diriyor. 22 Aralık 1993 günlü yine Aydınlık gazetesının bildir- diğine göre Çukurova'da yayın yapan şenatçı "özelFM" adlı radyo, cihat propagandası yapıyor. Tempo dergisi ise 23 Kasım 1994 günlü ve 47 sayılı nüshasında, Istanbul'dakı radyolardan Akra, Üsküdar, Bayrak, Moral, Marmara, Yurt, TGRT, Günışığı ve Burç FM gibi dinsel yayın yapanların sayısının 12'ye ulaştığı- nı söylüyordu. Dergi aynca Bursa, Izmir, Konya, Nevşe- hir ve Kaysen'deki aynı türde yayın yapan radyolann da adlannı vermiş. Bu radyolardan kimileri polisçe uyarıl- mış. 1 Temmuz 1994 günlü Sabah gazetesinde ıse Istan- bul Çamlıca'da Nakşibendı şeyhi Mehmet Sait Kotku adına yapılmış bir cami fotografı var. Binanın bır yanın- da minare, öbür yanında upuzun bir radyo verici ante- ni... Radyonun adı Akra FM'miş. 14 Aralık 1994 akşamı HBB relevizyonundakı "Aytn Olayı" izlencesinde Mercumek olayı, Refah Partili üye- ler ve yandaşlar tarafından sözde tartışılarak çarpıtıl- mıştı. Bu dinsel bir yayın sayılmazdı, ama dincıler tara- fından tezgâhlanmıştı. Aynı türde bir başka çarpıtıcı olaya "Objektif" izlen- cesini kullanarak başvurdular. 19 aralık akşamı bu ızlen- cede, Erbakan'ın Çankaya'daki iki dairesinin vergılerini ödediğini belirten Çankaya Belediye Başkanı kimliğin- dekisesin, gerçektebirsahtekârolduğu, izlenceyi ve iz- leyicileri işlettiği anlaşıldı. Burada da dincilik yoktu, ama dincilerle ilgili bir aldatrnaca söz konusuydu. 29 Aralık 1994 akşamı ise Kanal 6 televızyonundan Mi- raç Kandili nedeniyîe Fatih Camii'nden naklen yayımla- nan mevlrtte konuşan vaiz Prof. Dr. İnsan Süreyya Sır- ma'nın laiklik karşıtı sözleri, yılbaşı kutlamalanna ve la- ik gazetecilere karşı çıkması kınanmıştı. Kınanmıştı da ne olmuştu? Burada şöyle bir sıraladığım örnekler ortada. Ne gibi önlemler alınıyor? Üstelik ortada bir de, şeriat yanlısı ya- yın yapan radyolan inceleyip hükümete sunulan İçişleri Bakanlığı raporu var. 'Varsa var, sana ne' mi denecek? Yılmaz Güney Kültür ve Sanat Vakfı yeni kitaplar ya- yımlamaya başladı. Bunlardan biri: Yılmaz Güney, "Arkadaş" (senaryo), Yılmaz Güney Kültür ve Sanat Vakfı, Istanbul, 1994. Kanal D 2ft75|Eğilmez'in taşlaması yeniden Şen'in ilk başrolü 1984 yapımı film. beigesi niteliğinde. 'yükselen değerler'in 10 yıldır nasıl alçaldığının Filmde Ayşen Gruda, Adile Naşit, Ş. Şen oynuyor. EKRANSEPETI TL'RJrlAN GÜRKAN Başar Sabuncu'nun "Mutemet Ali Rıza Bey'in Yaşanmış Hayat Hikâyesi" adlı tiyatro oyunundan 1984'te Ertem Eğilmezin uyarladı- gı "Namuslu" filminde.ahlak vena- mus kavramlannın alaycı biçimde tartışması yapılırken dürüst ve na- muslu dargelırli bir memurun, isteğı dışında gelişenolaylaryüzünden, ya- şamının nasıl tersyüz edildigi göste- riliyor. Kolay yoldan "köşeyi dön- me" tutkusunun komik olaylar ıçin- de verildiği "Namuslu", Şener Şen'inbaşroleçıktıgı ilk filmi Günü- müzün gerçeklerinin çarpıcı biçimde yansıtıldığı bu toplumsal taşlama gül- dürüsünde Şener Şen oldukça tutarlı biroyun sergfiıyor. Karmaşa içinde- ki bir toplumda, sorunlan yumuşak güldürü kalıplan içinde sunan düzey- li birçalışma. Dargelirli dürüst ve namuslu bir memur olan Ali Rıza Bey (Şener Şen), herkes tarafından aşagılanıp, horlanmaktadır. Kansı Naciye'yi {Ayşen Gruda) rahat ettiremediği için kaynanası (Adile Naşit) bıle onunla ugraşmaktadır. îşyeri çalışan- lannın maaşlannı bankadan çekip ge- tirmekle görevli mutemet Ali Rıza Bey'in yolda soyulduğu öğrenilir Namuslu Yönetmen. Ertem Eğilmez Senaryo: Başar Sabuncu Görüntü: Ertunç Şenkay. Müzik: Melih Kibar '" Oyuncular: Şener Şen. Adile Naşit, Ayşen Gruda, Erdal Özyağcılar, Ergun Uçucu, Tuncer Sevi, Zihni Küçiimen, Bilge Zobu. Haşmet Zeybek, Necati Bilgiç, Sevim Çaİışgir. Sevil L luyol, Metin Çeliker, Nurettin Âlkış 1984. Uzman Film yapımı. ama buna kımse inanmaz. Y'alan söy- ledıgı sanılan mutemedın. zimmetine para geçirdigi yayılınca. çevresınde- kiler eskiden hor gördüklen bu pısı- nk adamı baştacı ederfer Her yerde saygınlık gören Ali Rıza Bey'i kay- nanası hırsızlıkyaptı dıye bagnna ba- sar Gerçeğın çarptınlmasıyla yaşamı alfüst olan Ali Rıza da namussuzlu- gun geçerlı bırerdem sayıldıgını ög- renip. köşeyi dönmenin tadını çıkanr- ken yanlışlık anlaşılınca aynı çevre, bu kez aleyhine dönüp. onu namqs- suzlukla suçlar. TV Servisi- "Riistem Batumla 360 Dere- ce", öncekı gün "raiting"diye adlandınlan "İ2İemesıklığı"konusunu tartışmaya açtı Ya- pımcı-sunucu Can Dündar, politikacı İsmail Cem, Türkiye gazetesi yazarı Prof. Nevzat Yalçıntaş, atv'nin "A Takımı"programı ya- pımcı ve sunucusu Savaş Ay, TRT'ye "Poli- tika Penceresi" programını hazırlayıp sunan Nazlı llıcak, Galatasaray Üniversitesi lletişım Fakültesi Dekanı Prof. Niyazi Öktem, Hüm- yet gazetesi TV Servisi yöneticisı Cengiz Se- mercioğlu, Reklamcılar Dernegı Başkanı Atil- la Aksoy. gazeteci Ümit Kıvanç'ın katıldıgı program, gün geçtikçe daha fazla "bıçak altı- na" yatınian "raiting" konusunda oldukça aydınlatıcıydı. Ülkemızde halen yalnızca AGB tarafından ve 600denek hane seçılerek yürütülen izleme sıklıgı çalışmalarının ne derece saglıklı oldu- ğuepeydırtartışılıyor. RüstemBatum'unprog- İzleme sıklığfnın yanlışkuHanımı rarnında bu tartışma oldukça net sınırlara ka- vuştu. Önemlı olanın "herkese reklam ulaştır- mak olmadrğı, hedef kitleye uiaşmak oldu- ğu" vurgulandıgında da tartışmanın aslında Türkiye'de televizyonculuğun gelişimi açısın- dan önemli yanı da ortaya çıkmış oldu. Tantış- macılar "bütün kanalların birbirinin ben- zeri oldugunu" ve "seçme hakkı" ya da şan- sının "dansöz seyretmek yerine, başka bir arabesk dinlemek"oiduğunu beiirtırlerken, aslında "çoksesliliğin" ne derece "tek sesli oldugunu" da net biçimde ortaya koymuş ol- dular. Türkiye bu anlamda bir "süreç"ten geçı- yor. Çünkü televizyon kanallarında tüm dün- yada "tematik televizyonculuğa" doğru bir gidiş başladı. Yani kanallar"uzmanlaşıyor". Kimi kanal habercilikte. kimi kanal fılmlerde. kimi kanal ekonomide, kimi kanal kültür prog- ramları üzenne uzmanlaşıyor. Ülkemizde, TRT bu tür bir çalışmaya gitti. TRT 1 'i diger TV'lerle benzer bir prototipe oturtan kurum, TRT 2'yı kültür, TRT 3'ü gençlik. TRT 4'ü egitim ve TRT INT (TV 5) ile TRT Avras- ya'yı da yurtdışında yaşayan Türklere yönelik hazırlayarak tematik televizyonculuğun ilk adımlannı attı. Bunun dışında AKS TVnin TRT I gibi Shovv TV'yi diger kanallann kar- şısına çıkanp, CINE 5 ile filmlcrc ginncsi dc bu tarzın bırörneği. Tematik televizyonculuk, dünyada yıne bir başka televizyonculuk sıstemıy le. "interaktif TV" ile gelişiyor. Izleyicinın televizyon yayı- nına yayın sırasında "katılımcı" olmasını sag- layan bu sıstem. aynı zamanda kanalın kendi "izleyicisini tanımasım" saglıyor Yani kanallar. bu tür çalışmalan kendilerini "en birinci kanal" ılan edebilmek için değil. ızleyici profillennı ortaya çıkarmak ve izleyi- cilenni tanımak amacıyla kullanıyorlar. Tabri amaç hiçbirzaman "en çok izlenen kanal" ol- mak değil, befli bir konuda "en iyiyi verebil- mek." Türkiye, vaşadıgı bu süreci de gerek TV tek- nolojisindekı gelışmeler, gerekse izleyicideki "doyum" sağlandığında aşıp, başka bir süre- ce girecek. Ancak bu süreç içerisınde. "raitingi dii- şük" diye "nitelikli" programlan yayından kaldımıak. televızuıneuların şımdiden kaçın- ma\a başlamaları gerekcn bır "yanlış."
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog